Byla e2YT-3960-215/2019

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Kęstutis Stulginskas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos valstybės įmonės „Turto bankas“ skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – Ž. K., uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės vandenys“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, Aktiva Finants OÜ, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujosios Akmenės komunalininkas“, viešoji įstaiga „Akmenės būstas“, viešoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir antstolė Elena Miliauskienė.

3Teismas

Nustatė

42019 m. birželio 25 d. teisme gautas pareiškėjos valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Turto bankas“ skundas dėl antstolės Elenos Miliauskienės 2019 m. gegužės 27 d. patvarkymų, kuriuo prašo kaip nepagrįstus ir neteisėtus panaikinti antstolės Elenos Miliauskienės 2019 m. gegužės 27 d. patvarkymus dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo Nr. S3i-29635, Nr. S3i-29706, Nr. S3i-29717, Nr. S3i-29722, Nr. S3i-29728, Nr. S3i-29730, Nr. S3i-29734, Nr. S3i-29737, Nr. S3i-29743, Nr. S3i-29746, Nr. S3i-29750, Nr. S3i-29778, Nr. S3i-29757, Nr. S3i-29762, Nr. S3i-29765, Nr. S3i-29770, Nr. S3i-29775, Nr. S3i-29789, Nr. S3i-29793, Nr. S3i-29795, Nr. S3i-29800, Nr. S31-29806, Nr. S3i-29814, Nr. S3i-29819, Nr. S3i-29822, Nr. S3i-29830, Nr. S3i-29833, Nr. S3i-29837, Nr. S3i-29844, Nr. S3i-29894, Nr. S3i-29898, Nr. S3i-29907, Nr. S3i-29908, Nr. S3i-29913, Nr. S3i-29918, Nr. S3i-29923, Nr. S3i-29924 ir Nr. S3i-29925.

5Skunde nurodo, kad vadovaujantis 2019 m. gegužės 6 d. palikimo perėjimo valstybei liudijimu, 2018 m. rugsėjo 28 d. mirusio R. B. turtą – butą, esantį Akmenės r. sav., Naujoji Akmenė, Respublikos g. 7-17 ir visas pinigines lėšas, esančias akcinėje bendrovėje (toliau – AB) „Swedbank“, paveldėjo valstybė. 2019 m. gegužės 13 d. turto perdavimo – priėmimo aktu Nr. TP1-1791/432186 VĮ „Turto bankas“ perėmė minėtą butą ir įregistravo Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teisę į šį valstybės paveldėtą nekilnojamąjį turtą. Antstolė Elena Miliauskienė VĮ „Turto bankas“ pateikė 2019 m. gegužės 27 d. patvarkymus dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo vykdomosiose bylose Nr. 0009/02/10500, Nr. 0009/07/01158, Nr. 0009/15/01040, Nr. 0009/07/03382, Nr. 0009/08/02309, Nr. 0009/08/02495, Nr. 0009/11/03918, Nr. 0009/15/02253, Nr. 0009/18/01205, Nr. 0009/17/03272, Nr. 0009/16/00183, Nr. 0009/10/00648, tačiau VĮ Registrų centro Turto areštų registre nėra įregistruotų areštų kreditorių reikalavimams vykdyti. Be to, antstolė 2019 m. gegužės 27 d. taip pat pateikė patvarkymus dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo vykdomosiose bylose Nr. 0009/02/10119, Nr. 0009/08/01688, Nr. 0009/08/01712, Nr. 0009/09/01801, Nr. 0009/10/00365, Nr. 0009/10/00792, Nr. 0009/10/03679, Nr. 0009/10/04114, Nr. 0009/10/04863, Nr. 0009/11/03318, Nr. 0009/11/03422, Nr. . 0009/11/03578, Nr. 0009/12/01380, Nr. 0009/14/03024, Nr. 0009/14/04053, Nr. 0009/16/00236, Nr. 0009/16/00784, Nr. 0009/16/03018, Nr. 0009/16/04643 Nr. 0009/16/05345, Nr. 0009/17/00133, Nr. 0009/17/00092, Nr. 0009/17/00143, Nr. 0009/17/00473, Nr. 0009/17/00434, Nr. 0009/04/00754, Nr. 0009/09/01902, Nr. 0009/10/01122, Nr. 0009/10/05249 ir Nr. 0009/11/02891, tačiau minėtose bylose išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taigi šiose bylose skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo, todėl bylos nutrauktinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 629 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Atsižvelgiant į tai, mano, kad yra pagrindas spręsti klausimą dėl minėtų patvarkymų dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo panaikinimo.

6Antstolė Elena Miliauskienė atsisakydama tenkinti pareiškėjos skundą, 2019 m. birželio 21 d. priėmė patvarkymą atsisakyti patenkinti skundą dėl antstolės procesinių veiksmų Nr. S3i-35668, kuriame nurodė, jog nesutinka, kad vykdomosiose bylose nebuvo pareikštas reikalavimas per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnyje nustatytą trijų mėnesių terminą nuo palikimo atsiradimo dienos, kadangi 2018 m. spalio 8 d. nustačius, kad skolininkas 2018 m. rugsėjo 28 d. mirė ir 2018 m. spalio 17 d. gavus informaciją apie skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias pensijų kaupimo bendrovėje, 2018 m. spalio 22 d. turto arešto aktu Nr. Bh-47770, buvo areštuotos skolininkui priklausančios pensijų kaupimo bendrovėje sukauptos piniginės lėšos, kuriame buvo nurodyti visi išieškotojai. Turto arešto aktas taip pat tą pačią dieną buvo išviešintas viešame registre. 2019 m. spalio 26 d. buvo parengtas raštas Nr. 0009/02/10500/S3h-60920 dėl mirusio skolininko turto paveldėjimo ir reikalavimo pareiškimo, kuriame buvo išvardintos visos skolininko atžvilgiu vykdomos vykdomosios bylos, išieškotojai ir kiekvienoje konkrečioje byloje likusi neišieškota skolos suma išieškotojui bei vykdymo išlaidos antstolei. 2019 m. spalio 26 d. minėtas raštas buvo išsiųstas abiem valstybę atstovaujančioms šalims, t. y. VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

7Kadangi valstybė paveldėjo skolininko tiek nekilojamąjį turtą, tiek pinigines lėšas, 2019 m. gegužės 27 d. patvarkymais dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo miręs skolininkas vykdomosiose bylose buvo pakeistas į Lietuvos Respubliką, atstovaujančią VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Patvarkymai dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo buvo išsiųsti abiem valstybės atstovams. Valstybę atstovaujanti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavusi antstolės patvarkymus dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo, 2019 m. gegužės 29 d. raštu paprašė panaikinti areštus valstybės paveldimam turtui, todėl 2019 m. gegužės 30 d. patvarkymu dėl arešto turtui panaikinimo Nr. Bi-20012, panaikino skolininkui priklausančioms pensijų kaupimo bendrovėje sukauptoms piniginėms lėšoms, areštuotoms 2018 m. spalio 22 d. turto arešto aktu Nr. Bh-47770, areštą. Tą pačią dieną patvarkymu dėl arešto turtui panaikinimo Nr. Bi-20012 buvo perduotas viešam areštų registrui ir areštas iš Turto arešto aktų registro buvo išregistruotas.

8Dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo vykdymo išlaidų išieškojimo dalyje, antstolė nurodo, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą neturi teisės jo nevykdyti, o pradėjęs vykdyti, neprivalo prisiimti patirtų vykdymo išlaidų naštos tuo atveju, kai skolininkas miršta. CPK 610 straipsnio 1 dalyje numatyta antstolio teisė į vykdymo išlaidų išieškojimą iš skolininko. Kadangi skolininkas mirė – vykdymo išlaidas privalo atlyginti jo teisių perėmėjas. Tiek Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų, tiek CPK nuostatų sisteminė analizė reikalauja, kad bet kuriuo pagrindu užbaigdamas vykdomąją bylą, antstolis išspręstų vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimą. Taigi, kai pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui arba, kai skolininkas ir išieškotojas yra vienas ir tas pats asmuo, nutraukti vykdomųjų bylų, kol neišspręstas vykdymo išlaidų klausimas, negalima, nes būtina vykdymo išlaidų išieškojimo dalyje pakeisti mirusį skolininką į jo teisių ir pareigų perėmėją valstybę, ir tik tada spręsti vykdomosios bylos nutraukimo klausimą. Skolininkui mirus, vykdymo išlaidas privalo atlyginti jos teisių perėmėjas, šiuo konkrečiu atveju – valstybė.

9Skundas atmestinas.

10Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė Elena Miliauskienė vykdo 42 vykdomąsias bylas užvestas mirusio pradinio skolininko R. B. atžvilgiu: Nr. 0009/02/10500; Nr. 0009/02/10119; Nr. 0009/07/01158; Nr. 0009/07/03382; Nr. 0009/08/02309; Nr. 0009/08/02495; Nr. 0009/11/03918; Nr. 0009/15/01040; Nr. 0009/15/02253; Nr. 0009/16/00183; Nr. 0009/17/03272; Nr. 0009/18/01205; Nr. 0009/04/00754; Nr. 0009/08/01688; Nr. 0009/08/01712; Nr. 0009/09/01801; Nr. 0009/09/01902; Nr. 0009/10/00365; Nr. 0009/10/00648; Nr. 0009/10/00792; Nr. 0009/10/01122; Nr. 0009/10/03679; Nr. 0009/10/04114; Nr. 0009/10/04863; Nr. 0009/10/05249; Nr. 0009/11/02891; Nr. 0009/11/03318; Nr. 0009/11/03422; Nr. 0009/11/03578; Nr. 0009/12/01380; Nr. 0009/14/03024; Nr. 0009/14/04053; Nr. 0009/16/00236; Nr. 0009/16/00784; Nr. 0009/16/03018; Nr. 0009/16/04643; Nr. 0009/16/05345; Nr. 0009/17/00092; Nr. 0009/17/00133; Nr. 0009/17/00143; Nr. 0009/17/00473; Nr. 0009/17/01434.

12Vykdymo proceso metu nustačius, kad skolininkas R. B. 2018 m. rugsėjo 28 d. mirė, tačiau po jo mirties liko piniginės lėšos esančios pensijų kaupimo bendrovėje ir nekilnojamasis turtas – butas, esantis Respublikos g. 7-17, Naujoji Akmenė, antstolė 2018 m. spalio 22 d. turto areštu aktu Nr. Bh-47770 areštavo skolininkui priklausiusias pensijų kaupimo bendrovėje sukauptas pinigines lėšas. Priimtame turto arešto akte išvardyti išieškotojai: AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuris 2018 m. spalio 22 d. patvarkymu dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo Nr. S3h-60008 buvo pakeistas į uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Lietuvos energijos tiekimas“, viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) „Akmenės būstas“, Ž. K., akcinė draudimo bendrovė (toliau – ADB) „Gjensidige“, Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Akmenės rajono savivaldybės administracija, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Gelvora“, UAB „Akmenės energija“, UAB „Bitė Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Turto arešto aktas tą pačią dieną buvo išviešintas viešame registre. Turto arešto aktų registre taip pat nurodyta, jog turto arešto mastas siekia 21249,95 Eur, su palūkanomis ir vykdymo išlaidomis.

13Antstolė 2018 spalio 26 d. raštu Dėl mirusio skolininko turto paveldėjimo ir reikalavimo pareiškimo Nr. 0009/02/10500/S3h-60920 informavo išieškotojus kartu su VĮ „Turto bankas“ ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie mirusio skolininko atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas, išieškotojus ir kiekvienoje konkrečioje byloje likusią neišieškotą skolos sumą bei paprašė inicijuoti mirusio skolininko turto paveldėjimo valstybės vardu procedūrą. Minėtame rašte buvo nurodyta ir vykdomoji byla Nr. 0009/08/02495, kurioje išieškotojas yra Aktiva Finants OÜ. Atsakydama į antstolės prašymą, VĮ „Turto bankas“ 2018 m. gruodžio 6 d. pateikė antstolei atsakymą, kuriuo pranešė, kad valstybė pradėjo veiksmus dėl mirusiajam priklausančio turto paveldėjimo valstybės vardu. Iš 2019 m. gegužės 6 d. Palikimo perėjimo valstybei liudijimo, matyti valstybė atstovaujama VĮ „Turto bankas“ paveldėjo mirusiojo skolininko turtą. Nustačius, kad valstybė paveldėjo mirusio skolininko turtą, antstolė 2019 m. gegužės 27 d. priėmė patvarkymus dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo, kuriais pakeitė vykdymo procese mirusį pradinį skolininką R. B., į jo teisių ir pareigų perėmėją Lietuvos Respubliką atstovaujamą VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gavusi minėtą patvarkymą, 2019 m. gegužės 29 d. raštu paprašė antstolės panaikinti apribojimus valstybės paveldėtam turtui, todėl antstolė reaguodama į gautą raštą 2019 m. gegužės 30 d. priėmė patvarkymą Dėl arešto turtui panaikinimo Nr. Bi-20012, kuriuo panaikino skolininkui priklausančioms pensijų kaupimo bendrovėje sukauptoms piniginėms lėšoms, areštuotoms 2018 m. spalio 22 d. turto arešto aktu Nr. Bh-47770, areštą. Tą pačią dieną Turto arešto aktų registre areštas buvo išregistruotas.

14Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką reglamentuoja CK 5.63 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto . Remiantis CK 5.63 straipsnio 4 dalimi, teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimas, laikantis CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos ir terminų, yra būtina jų teisės nukreipti savo reikalavimus į palikėjo įpėdinius įgyvendinimo ir tenkinimo sąlyga.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo būdų sąrašas nėra baigtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014). Teismų praktikoje pripažįstama, kad greta nurodytoje teisės normoje įtvirtintų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2013), taip pat kad šios normos tikslus atitinka ir tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu laikomas viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196-969/2016).

16Palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris išviešintas laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, laikytini tinkamai pareiškusiais reikalavimus CK 5.63 straipsnio 1 dalies prasme. Plėtodamas šią praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš bylų tinkamu reikalavimų pareiškimu pripažino ir tokį atvejį, kai esant keliems palikėjo kreditoriams vieno iš jų atžvilgiu nebuvo priimtas atskiras turto arešto aktas, tačiau registre buvo nurodytas turto arešto mastas tokia apimtimi, kuri leido palikimą priėmusiam įpėdiniui (valstybei) suvokti palikėjo kreditorių reikalavimų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-969/2019).

17Kasacinis teismas, formuodamas praktiką šios kategorijos bylose, taip pat yra pažymėjęs, kad CK 5.63 straipsnyje įtvirtintoms kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo procedūroms atliekant įpėdinių informavimo apie palikėjo skolas bei civilinių teisinių santykių stabilumo bei apibrėžtumo užtikrinimo funkcijas, jų tinkamą įgyvendinimą lemia ne informacijos pateikimo forma, o šios informacijos turinys bei jos pateikimas laiku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2012).

18Taigi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje tinkamais kreditorių reikalavimų palikėjo įpėdiniams pareiškimo būdais pripažįstami ne tik tiesiogiai CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įvardyti būdai, bet ir tokie teisiškai reikšmingi veiksmai bei faktai, atlikti arba įvykę įstatymo nustatytu laiku, kuriems esant įpėdiniui sudaroma galimybė žinoti apie palikėjo prievoles ir jų mastą bei kreditoriaus siekį gauti savo reikalavimų patenkinimą. Pažymėtina, kad šioje teisės normoje nėra įtvirtinta, jog kreditoriaus teisė pareikšti reikalavimus būtinai turi būti įgyvendinta iki įpėdiniams priimant palikimą, kadangi tiek CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas palikimui priimti, tiek CK 5.62 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas reikalavimams pareikšti yra tapatūs – trys mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos, todėl apie palikėjo prievoles įpėdiniams gali tapti žinoma ir po palikimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206-378/2019).

19Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, pradinis skolininkas R. B. 2018 m. rugsėjo 28 d. mirė. Antstolė vykdymo procese nustačiusi minėtą faktą bei tai, jog skolininkas turėjo turto, nedelsdama, t. y. 2018 m. spalio 22 d. turto areštu aktu Nr. Bh-47770 areštavo pradiniam skolininkui priklausiusias pensijų kaupimo bendrovėje sukauptas pinigines lėšas bei išvardijo išieškotojus. Turto arešto aktas tą pačią dieną buvo išviešintas viešame registre, kuriame buvo nurodyti ne tik pradinio skolininko kreditoriai, bet ir turto arešto mastas. Be to, antstolė 2018 m. spalio 26 d. raštu Dėl mirusio skolininko turto paveldėjimo ir reikalavimo pareiškimo Nr. 0009/02/10500/S3h-60920 informavo VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie mirusio skolininko atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas, išieškotojus ir kiekvienoje konkrečioje byloje likusią neišieškotą skolos sumą. Tame rašte buvo įtraukti visi kreditoriai, tame tarpe ir Aktiva Finants OÜ, kuri nebuvo paminėta Turto arešto akte. Taigi, kaip matyti iš minėtų faktų, VĮ „Turto bankas“ buvo tinkamai ir laiku, t. y. nepraleidus trijų mėnesių termino, informuota apie pradinio skolininko kreditorius ir skolų mastą, todėl vien tas faktas, kad po pradinio skolininko palikimo priėmimo, valstybę atstovaujančios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, prašymu 2019 m. gegužės 30 d. buvo panaikintas turto areštas, nesudaro pagrindo teigti, kad pradinio skolininko kreditoriai netinkamai informavo apie palikėjo skolas ir nepareiškė reikalavimų palikimą priėmusiai valstybei.

20Pareiškėja VĮ „Turto bankas“ taip pat ginčija tai, jog antstolei 2019 m. gegužės 27 d. vykdomosiose bylose Nr. 0009/02/10119, Nr. 0009/08/01688, Nr. 0009/08/01712, Nr. 0009/09/01801, Nr. 0009/10/00365, Nr. 0009/10/00792, Nr. 0009/10/03679, Nr. 0009/10/04114, Nr. 0009/10/04863, Nr. 0009/11/03318, Nr. 0009/11/03422, Nr. . 0009/11/03578, Nr. 0009/12/01380, Nr. 0009/14/03024, Nr. 0009/14/04053, Nr. 0009/16/00236, Nr. 0009/16/00784, Nr. 0009/16/03018, Nr. 0009/16/04643 Nr. 0009/16/05345, Nr. 0009/17/00133, Nr. 0009/17/00092, Nr. 0009/17/00143, Nr. 0009/17/00473, Nr. 0009/17/00434, Nr. 0009/04/00754, Nr. 0009/09/01902, Nr. 0009/10/01122, Nr. 0009/10/05249 ir Nr. 0009/11/02891 priėmus patvarkymus dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo, išieškotojas ir skolininkas sutapo, todėl mano, kad minėtos vykdomosios bylos turėjo būti nutrauktos CPK 629 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

21Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš antstolės pateikto patvarkymo atsisakyti patenkinti skundą dėl antstolės procesinių veiksmų, nėra ginčo dėl to, kad vykdymo procese mirus pradiniam skolininkui pareiga sumokėti baudą, pašto išlaidas, žyminį mokestį negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui. Minėtoje dalyje ginčo esmę sudaro tai, jog likus nepadengtoms vykdymo išlaidoms ir neišsprendus šių išlaidų atlyginimo klausimo, antstolė pakeitė vykdymo procese mirusį pradinį skolininką vykdymo išlaidų dalyje į jo teisių ir pareigų perėmėją Lietuvos Respubliką, atstovaujamą VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bei dėl šios priežasties nenutraukė minėtų vykdomųjų bylų.

22Pažymėtina, jog tuo atveju jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Šiuo atveju vykdymo išlaidos apima ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Priverstinis teismo sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią vykdant antstoliui susiklosto teisėti ekonominiai lūkesčiai ir įgyjama teisė į atlyginimą už darbą. Antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis gauti nustatytą atlyginimą už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai. Taigi, antstolis, teisėtai pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas, kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (CPK 609-611 straipsniai, Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 punktas). Skolininkui mirus, vykdymo išlaidas privalo atlyginti jo teisių perėmėjas.

23Nors šiuo atveju, minėtose vykdomosiose bylose pakeitus mirusį pradinį skolininką į jo teisių perėmėją, išieškotojas ir skolininkas sutampa, vis tik pažymėtina, jog vykdymo išlaidos kaip turtinė prievolė gali būti paveldimos, todėl antstolė, mirus skolininkui, pagrįstai siekia šias išlaidas išieškoti iš skolininko teisių perėmėjo, šiuo konkrečiu atveju – valstybės.

24Pagal CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos (CPK 611straipsnio 1 dalis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas). Toks vykdymo išlaidų išieškojimo reglamentavimas leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog vykdymo išlaidos išieškomos nenutraukiant vykdomosios bylos.

25Taigi, sutiktina su antstolės išreikšta pozicija, jog nutraukti vykdomąją bylą, kol nėra išspręstas vykdymo išlaidų atlyginimo klausimas, negalima, todėl antstolės atlikti procesiniai veiksmai, dalyje dėl vykdymo išlaidų išieškojimo pakeičiant mirusį pradinį skolininką į jo teisių ir pareigų perėmėją valstybę, laikytini visiškai teisėtais bei pagrįstais, kadangi net ir sutapus išieškotojui ir skolininkui, vykdymo išlaidų atlyginimo dalyje antstolė nėra įpareigota nutraukti vykdomąją bylą.

26Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad antstolė nepažeidė teismų praktikoje ir CPK įtvirtintų nuostatų, jos veiksmai, neprieštarauja įstatymo nuostatoms ir yra teisėti, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 510–513 straipsniais, teismas,

Nutarė

28pareiškėjos VĮ „Turto bankas“ skundą atmesti.

29Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0009/02/10500; Nr. 0009/02/10119; Nr. 0009/07/01158; Nr. 0009/07/03382; Nr. 0009/08/02309; Nr. 0009/08/02495; Nr. 0009/11/03918; Nr. 0009/15/01040; Nr. 0009/15/02253; Nr. 0009/16/00183; Nr. 0009/17/03272; Nr. 0009/18/01205; Nr. 0009/04/00754; Nr. 0009/08/01688; Nr. 0009/08/01712; Nr. 0009/09/01801; Nr. 0009/09/01902; Nr. 0009/10/00365; Nr. 0009/10/00648; Nr. 0009/10/00792; Nr. 0009/10/01122; Nr. 0009/10/03679; Nr. 0009/10/04114; Nr. 0009/10/04863; Nr. 0009/10/05249; Nr. 0009/11/02891; Nr. 0009/11/03318; Nr. 0009/11/03422; Nr. 0009/11/03578; Nr. 0009/12/01380; Nr. 0009/14/03024; Nr. 0009/14/04053; Nr. 0009/16/00236; Nr. 0009/16/00784; Nr. 0009/16/03018; Nr. 0009/16/04643; Nr. 0009/16/05345; Nr. 0009/17/00092; Nr. 0009/17/00133; Nr. 0009/17/00143; Nr. 0009/17/00473; Nr. 0009/17/01434, grąžinti antstolei Elenai Miliauskienei.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Kęstutis Stulginskas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 2019 m. birželio 25 d. teisme gautas pareiškėjos valstybės įmonės (toliau... 5. Skunde nurodo, kad vadovaujantis 2019 m. gegužės 6 d. palikimo perėjimo... 6. Antstolė Elena Miliauskienė atsisakydama tenkinti pareiškėjos skundą, 2019... 7. Kadangi valstybė paveldėjo skolininko tiek nekilojamąjį turtą, tiek... 8. Dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo vykdymo išlaidų išieškojimo... 9. Skundas atmestinas.... 10. Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos... 11. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė Elena Miliauskienė vykdo 42... 12. Vykdymo proceso metu nustačius, kad skolininkas R. B. 2018 m. rugsėjo 28 d.... 13. Antstolė 2018 spalio 26 d. raštu Dėl mirusio skolininko turto paveldėjimo... 14. Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką reglamentuoja CK 5.63... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad CK 5.63... 16. Palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti viešame... 17. Kasacinis teismas, formuodamas praktiką šios kategorijos bylose, taip pat yra... 18. Taigi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje tinkamais kreditorių... 19. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, pradinis skolininkas R.... 20. Pareiškėja VĮ „Turto bankas“ taip pat ginčija tai, jog antstolei 2019... 21. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš antstolės pateikto patvarkymo atsisakyti... 22. Pažymėtina, jog tuo atveju jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir... 23. Nors šiuo atveju, minėtose vykdomosiose bylose pakeitus mirusį pradinį... 24. Pagal CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, vykdymo išlaidos... 25. Taigi, sutiktina su antstolės išreikšta pozicija, jog nutraukti vykdomąją... 26. Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292,... 28. pareiškėjos VĮ „Turto bankas“ skundą atmesti.... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0009/02/10500; Nr.... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...