Byla e2A-704-577/2017
Dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju ir draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo „Swedbank“, AB

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovui „Swedbank P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančiam per „Swedbank P&C Insurance AS“ Lietuvos filialą, dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju ir draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo „Swedbank“, AB.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas R. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas 2015 m. vasario 26 d. įvykį pripažinti draudžiamuoju ir priteisti iš atsakovo „Swedbank P&C Insurance AS“ 26 207,41 Eur draudimo išmoką, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. birželio 2 d. su „Swedbank“, AB sudarė Būsto kredito sutartį, o 2014 m. rugpjūčio 21 d. prisijungė prie atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos Gyventojų turto draudimo sutarties, kuria apdraustas būstas ir vidaus turtas. 2015 m. vasario 26 d. jam pranešė, kad į būstą buvo įsilaužta, smarkiai apgadintos durys ir langai, sienos, pagrobti langai, stumdomos terasos durys ir kt. Atsakovas atsisakė mokėti draudimo išmoką, motyvuodamas tuo, jog būste nebuvo nuolat gyvenama, jame buvo nebaigti/vykdomi statybos/apdailos darbai. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo atsisakymas mokėti draudimo išmoką remiantis Draudimo sąlygų 21 punktu, yra nepagrįstas; draudimo sutarties sąlygos aplinkybių „negyvenamas“ ir „nebaigtas statyti“ nepriskiria nei prie nedraudžiamųjų įvykių, nei prie Draudimo sutarties sąlygų pažeidimo; sertifikate nenurodyti jokie draudimo apsaugos apribojimai „nebaigtų statinių“ atžvilgiu. Be to, įvykio metu visi turto statybos ir apdailos darbai, nurodyti turto projekte, teisės aktuose buvo tinkamai užbaigti. Ieškovas teigė, kad atsakovas ir trečiasis asmuo privalėjo individualiai supažindinti ieškovą su visomis Draudimo sutarties sąlygomis, atskleisti nedraudžiamųjų įvykių sąrašą; raštu nurodyti, kad tol, kol būstas nebaigtas statyti, draudimo apsauga tiek pastatui, tiek vidaus turtui galios tik nuo ugnies ir gamtinių jėgų rizikų.

62.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė nesutinkantis su ieškovo teiginiais, kad jis nebuvo supažindintas su Draudimo sąlygomis, draudimo apsaugos galiojimu ir pan., taip pat nesutiko, jog 2015 m. vasario 20 d. visi pastato statybos darbai buvo baigti. Pažymėjo, kad apžiūrint turtą pastato sugadinimai buvo fiksuoti nuotraukose, kuriose matyti kai kur neužbetonuotos ar neįrengtos grindys, atviras mūras, neglaistytos sienos, kai kur įrengtos tik gipso kartono plokštės, pastate saugomi pastoliai, statybinės medžiagos. Pasak atsakovo, statybos užbaigimo data yra laikoma deklaracijos patvirtinimo data, t.y. šiuo atveju 2015 m. kovo 4 d. Nesutiko, kad atsakovas neįvykdė pareigų, nurodytų Lietuvos banko pozicijoje dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio, ir kad ieškovas neturėjo galimybės daryti įtakos finansinio produkto apimčiai. Kadangi ieškovas yra UAB „TK Development Lietuva“ generalinis direktorius, o įmonės verslo sritis yra nekilnojamojo turto vystymas, daro išvadą, kad ieškovas turi daug patirties statybų, statinių draudimo srityse ir turėtų būti traktuojamas kaip nekilnojamojo turto srities profesionalas, kuriam neturėtų kelti abejonių statinio statybų baigtumo momentas arba nebaigtų draudimo statinių draudimo apimtis. Atsakovas nesutiko su ieškovo prašomos draudimo išmokos dydžiu, nes ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, koks turtas buvo iki įvykio ir išlaidas patvirtinančių dokumentų; žalos dydį grindžia netinkamais įrodymais.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.

103.1.

11Teismas, aiškindamas Kredito sutarties 9.1.2.5. punkto nuostatas, padarė išvadą, kad Draudimo sutarties sąlygos yra nurodytos tiek pačioje Kredito sutartyje, tiek Gyventojų turto draudimo sąlygose ir draudimo sertifikate, todėl turi būti vadovaujamasi minėtų dokumentų visuma. Ieškovo teiginius, kad jam nebuvo pateiktos Sąlygos, kad jis nebuvo su jomis supažindintas atmetė kaip nepagrįstus, nes ieškovas, sudarydamas 2014 m. rugpjūčio 11 d. Susitarimą parašu patvirtino, kad yra susipažinęs ir sutinka su gyventojų turto draudimo sąlygomis; jam žinoma, kad šių dokumentų galiojančias redakcijas jis gali rasti bei su minėtais dokumentais susipažinti banko svetainėje internete bei visuose banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Pažymėjo, kad nuoroda į Gyventojų turto draudimo sąlygas yra ir pačiame 2014 m. rugpjūčio 21 d. Gyventojų turto draudimo sertifikate. Teismo nuomone, vien tai, kad ieškovas yra vartotojas nepaneigia jo, kaip atidaus ir rūpestingo asmens, pareigos domėtis sudaromomis sutartimis, ar sutartimis, prie kurių jis prisijungia. Taip pat teismas įvertino tai, kad ieškovas apie 13-14 metų dirba nekilnojamojo turto srityje, iš kurių 2 metus dirba vadovaujantį darbą nekilnojamojo turto vystymo srityje.

123.2.

13Kadangi ieškovas draudė statinį ir namų turtą, nesirinkdamas statinio savininko civilinės atsakomybės draudimo, teismas padarė išvadą, kad ieškovas gilinosi į draudimo apimtį, todėl sprendė, jog draudimo apsauga buvo individualizuojama, atsižvelgiant į ieškovo poreikius.

143.3. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad jam turėjo būti raštu pateiktas produkto tinkamumo įvertinimas ar kad draudimo apsauga ieškovui buvo netinkama. Atsižvelgė į tai, kad draudimo sutartis nebuvo sudaryta trumpam terminui, todėl skirtingi laikotarpiai galėjo apimti įvairias statinio būkles (baigtą, nebaigtą).

153.4.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 43 punktu, numatančiu, kad statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos pasirašymo (patvirtinimo, jei deklaraciją tvirtinti privaloma) data, 2015 m. vasario 20 d. Deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr. 1, kuri patvirtinta 2015 m. kovo 4 d., teismas laikė, kad įvykio metu (2015-02-26) gyvenamojo namo statyba dar nebuvo baigta. Iš šalių paaiškinimų, pateiktų nuotraukų nustatė, kad gyvenamajame name įvykio metu dar nebuvo gyvenama, jame buvo statybinių medžiagų, įrankių, buvo nebaigti kai kurie vidaus apdailos, įrengimo darbai, todėl sprendė, jog taikytinos Gyventojų turto draudimo sąlygų 21 punkto nuostatos, pagal kurias trečiųjų asmenų neteisėta veika – vagystė, turto sugadinimas, nepatenka į nebaigto statinio draudimo apsaugą. Kad statyba laikytina nebaigta vertino pagal Statybos įstatymo 2 str. 5, 15 d., Statybos techninių reglamentų STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nuostatas. Kadastrinių matavimų nesiejo su baigtumu, kadangi atliekant kadastrinius matavimus ir įregistruojant baigtumą iš esmės užtenka bendrų namo konstrukcijų buvimo (sienų, grindų, lubų, išorinių durų ir kt.). Ieškovo pateiktus įrodymus – nuomos sutartį su jos pratęsimu, perkraustymo sutartį laikė patvirtinančiais tik faktą, kad ieškovas galimai ketino gyventi name, į jį kraustytis, tačiau ne namo statybos baigtumą.

173.5.

18Pažymėjo, kad statybinės medžiagos kaip namų turtas nėra draudžiamos, o nebaigto statyti statinio (nebaigto pastato ir namų turto, tapusio statinio dalimi) draudimo apsauga yra tokia pati.

193.6. Konstatavo, jog atsakovas pagrįstai atsisakė išmokėti ieškovui draudimo išmoką, todėl ieškovo reikalavimus pripažinti 2015 m. vasario 26 d. įvykį draudžiamuoju ir priteisti draudimo išmoką atmetė.

20III.

21Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

224.

23Ieškovas R. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2016 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir tenkinti ieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

244.1. Pagal CK 6.185 straispnį, 6.992 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, Lietuvos Banko poziciją ir Draudimo įstatymo nuostatas vien nurodymas vartojimo sutartyje, kad vartotojas yra susipažinęs su konkrečiomis draudimo sąlygomis, nėra laikomas tinkamu draudiko pareigos pateikti Bendrąsias draudimo sąlygos įvykdymu. Atsakovas apelianto su Bendrosiomis sąlygomis, pagal kurias namas, kaip nebaigtas statinys, nėra draudžiamas nuo vagystės, nesupažindino ir tokios sąlygos apeliantui negalėjo būti taikomos. Teismas nesiaiškino, ar atsakovas įvykdė pareigą aiškiai ir nedviprasmiškai atskleisti draudimo apsaugos turinį.

254.2. Draudimo sutarties Specialiųjų sąlygų - Draudimo sertifikato, tekstas, sutarties esmė, tikslas, jos sudarymo aplinkybės, šalių derybos, elgesys po sutarties sudarymo patvirtina, jog namas ir jame esantis turtas buvo apdraustas nuo vagystės ir žalos padaromos įsibraunant į namą padarymo.

264.3. Bendrosiose sąlygose nėra nurodyta, kas yra laikoma „nebaigtu statiniu“, todėl sprendime pritaikytas faktinis statybos darbų užbaigimo kriterijus, pagal kurį bet koks vidaus apdailos darbų neatlikimas reiškia, kad yra nebaigtas statinys, pažeidžia CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą contra proferentem taisyklę ir teismų praktiką šiuo klausimu.

274.4. Teismas nevertino Bendrųjų sąlygų 21 punkto neatitikimo Specialiosiose sąlygose nurodytam tekstui dėl statybos pabaigos metų (2014). Draudimo sertifikate buvo aiškiai nurodyta, kad namas ir turtas buvo draužiami tiek nuo gaisro, tiek ir nuo kitų rizikų ir taikoma maksimali apsauga, kuri įvardinta „kompleksinis rizikų draudimas“. Kadangi Bendrųjų draudimo sąlygų 1.2 punkte nurodyta, kad Bendrosios sąlygos Specialiosioms draudimo sąlygoms taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Specialiųjų draudimo sąlygų nuostatoms, todėl Draudimo sertifikate šalims susitarus dėl draudimo objekto (namas laikomas kaip pabaigta statyba) atsakovas negalėjo taikyti Bendrųjų sąlygų nuostatų, susijusių su nebaigta statyba.

284.5. Kredito sutartyje nebuvo naudota Susitarime išdėtyta formuoluotė „gyventojų turto draudimo sąlygos“. Nurodyta, jog Susitarimo 9.1.7.3 tikslūs draudimo objektai ir sąlygos bus nurodyti draudimo sertifikate. Susitarimas ir jame išdėstytas patvirtinimas buvo pasirašyti 2014 m. rugpjūčio 11 d., tačiau pati Draudimo sutartis (Draudimo sertifikatas) buvo pasirašyta po 10 dienų, todėl susitarime parašu patvirtintas tekstas negali būti laikomas tinkamu supažindinimu su standartinėmis Draudimo sutarties sąlygomis. Prieš pasirašydamas Draudimo sutartį apeliantas klausė atsakovą atstovaujančios trečiojo asmens darbuotojos, ar šia sutartimi bus suteikiama apsauga nuo vagystės ir įsibrovimo, ir pastaroji patikino, jog tai, kad Draudimo sertifikate nurodytas „Kompleksinių rizikų draudimo“ apsaugos variantas apima ir namo bei jame esančio turto draudimą nuo vagystės ir įsibrovimo ir kad namui bus teikiama tokia apsauga. Trečiojo asmens darbuotoja nurodė, kad Draudimo sertifikate tam yra nurodyta, jog „statybos pabaigos metai 2014“.

294.6. Teismas nesivadovo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią draudimo bendrovė privalo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius ir apie tai turi informuoti draudėją.

304.7. 100 % namo baigtumo įregistravimas nėra susijęs su draudiminėmis rizikomis, nes namo saugumas dėl jo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre nepadidėja. Atsakovo pasirinktas Draudimo sutarties aiškinimas prieštarauja Draudimo sutarties esmei yra yra nesąžiningas. Ieškovas nuo Draudimo sutarties sudarymo moka vienodą ir nesikeičiančią draudimo įmoką, nors šiuo metu ieškovas gyvena name. Be to, apelianto manymu, faktiškai namas atitiko baigto statinio kriterijų, tačiau teismas spredimą grindė ne sutarčių aiškinimo taisyklėmis, o vertinimu, ar namas atitiko Statybos įstatymo ir STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nuostatas, t.y. su Draudimo sutarties aiškinimu nesusijusiais argumentais, nepagrįstai nedraudiminio įvykio - namo neatitikimo „baigtam statiniui“ - egzistavimo įrodinėjimą perkėlė apeliantui.

314.8. Apeliantas pateikė įrodymus, jog realiai išleido 15 821,60 Eur namų turto vertės atkūrimui. Teismas be motyvų šildymo katilą, veidrodžius ir šviestuvus prilygino statybinėms medžiagoms. Jiems nėra taikomos nei Bendrosios sąlygos, nei tokių sąlygų 14.2.8. išimtis, kadangi jie nėra nei namo dalis, nei statybinės medžiagos, nei įrenginiai. CK 6.185 str. 2 d. pagrindu namų turto draudimui Bendrosios sąlygos nėra taikomos ir teismas privalėjo priteisti visą atkuriamąją namų turto (kas nėra laikoma namo dalimi) vertę pagal Draudimo sutarties Specialiosiąsias sąlygas. Apeliantas buvo pateikęs teismui įrodymus apie įvykio metu padarytos žalos dydį, kurie yra patvirtinti eksperto.

325.

33Atsakovas atsiliepime prašo atmesti apelianto apeliacinį skundą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

345.1. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog draudimo liudijime (sertifikate) nėra nuorodų į draudimo sąlygas, taip pat, kad ieškovas nebuvo supažindintas su draudimo sąlygomis. Pasak atsakovo, jis apeliantui paaiškino draudimo apsaugos apimtį. Pastebi, jog apeliantas posėdyje pripažino, kad visų draudimo sąlygų neskaitė bei skaitė jas neįdėmiai, todėl atsakovas neturėtų būti laikomas atsakingu už neatsakingą apelianto elgesį. Apeliantas visada galėjo draudimo sąlygas rasti atsakovo tinklapyje.

355.2. Apeliantas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-691-313/2015, nes ji priimta byloje, kur sprendžiama, ar verslininkas tinkamai supažindintas su draudimo sąlygomis, o apeliantas yra fizinis asmuo (vartotojas).

365.3. Draudimo liudijimas gali būti išduodamas ne tuo pačiu momentu, kai asmuo supažindinamas su draudimo sąlygomis ir jos yra įteikiamos. Atkreipė dėmesį, jog Draudimo liudijime nurodomas draudimo laikotarpis (nuo 2014-08-14), nesutampa nei su draudimo liudijimo išdavimo data, nei su supažindinimo su draudimo sąlygomis data.

375.4. Draudžiamieji įvykiai draudimo sąlygose yra apibūdinti itin aiškiai ir nėra pagrindo teigti, kad nebaigtas statinys yra draustas nuo vagystės rizikos. Apelianto argumentai, kad statinio draudimui taikytinas tik draudimo sąlygų 17 p. (Kompleksinis rizikų draudimas), o 21 p. netaikytinas, yra nepagrįsti ir prieštarauja sutarčių aiškinimo taisyklėms. LR CK 6.991 str. 1 d. 4 bei 8 punktuose nurodyta, jog draudimo liudijime turi būti nurodomos draudimo grupės ir rūšys. Atitinkamai, visos draudimo rūšys, kurios taikomos turto draudimo sutarčiai čia ir yra nurodomos. Kai tik statinio statyba tampa baigta, tokiam statiniui įsigalioja platesnė draudimo apsauga, kurios draudimo grupė ir yra nurodyta draudimo liudijime.

385.5. Statinio statybos baigtumą patvirtina tiek realūs pilnai atlikti statybos darbai, tiek dokumentai, kuriais šis statybų baigimas yra įforminamas. Pats apeliantas teigia, kad statybos darbai buvo baigiami prieš įvykį, t.y. ne 2014 m. Kredito sutarties tikslas įrodo, kad pastatas buvo statomas/įrengiamas, bet neįrodo, jog įvykio metu jis buvo baigtas. Nesutinka, kad nėra aišku, kas yra nebaigtas statinys.

395.8. Nesutinka su apelianto draudimo sąlygų traktavimu dėl šviestuvų. Pasak atsakovo, vadovaujantis draudimo sąlygomis, nesumontuoti įrenginiai (šviestuvai) yra nedraudžiami nei pagal 14.1.8 p. nei pagal 14.2.8. p., o sumontuoti ir tapę statinio dalimi – draudžiami kartu su statiniu.

406.

41Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodė, jog palaiko atsakovo pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus; mano, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra tesėtas, pagrįstas, todėl jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

427.

43Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

448.

45Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo R. L. ir trečiojo asmens „Swedbank“, AB, 2014 m. rugpjūčio 11 d. sudarytas Susitarimas Nr. 06-010781-FA/07-015141-FA/07-115864-FA/14-059835-FA-3 Dėl 2006-02-24 kredito sutarties Nr. 06-010781-FA pakeitimo (toliau – Susitarimas ir (ar) Kredito sutartis), pagal kurį ieškovui buvo suteiktas papildomas 489 000 Lt (141 624,19 Eur) kreditas būsto statybos darbų užbaigimui (gyvenamajame name, adresas ( - )) ir būsto aplinkai sutvarkyti. Šalys susitarė, kad ieškovui priklausantį ir trečiajam asmeniui įkeistą turtą apdraudžia trečiasis asmuo „Swedbank“, AB, pagal 2011-09-28 Draudimo sutartį Nr. SPCI-TU-6, sudarytą su atsakovu „Swedbank P&C Insurance AS“ Lietuvos filialu. Kredito sutarties 9.1.7.3 punkte numatyta, kad tikslūs draudimo objektai ir sąlygos bus nurodomi draudimo sertifikate, kuris Gyventojų turto draudimo sąlygose (toliau – Sąlygos) nustatyta tvarka bus pateiktas kredito gavėjui. 2014 m. rugpjūčio 21 d. išduotas Gyventojų turto draudimo sertifikatas Nr. KGTD11163714, identifikacinis Nr. 10027448499 (toliau – Sertifikatas). Ieškovas 2015 m. vasario 27 d. pranešimu informavo atsakovą apie 2015 m. vasario 26 d. įvykį (įsilaužimą), nurodė padarytus sugadinimus bei pavogtą turtą. 2015 vasario 27 d. surašytas Sunaikinto, sugadinto turto apžiūrėjimo aktas Nr. TUK10997. 2015 m. kovo 2 d. pranešimu atsakovas informavo ieškovą apie atsisakymą mokėti jam draudimo išmoką, remdamasis Draudimo sąlygų 21 punktu, numatančiu, kad nebaigti statyti statiniai ir juose esantys daiktai draudžiami tik nuo žalos kilusios dėl ugnies ir gamtinių jėgų. 2015 m. balandžio 9 d. rašte, atsakydamas į ieškovo 2015 m. kovo 10 d. pretenziją, atsakovas nurodė, kad neturi pagrindo pakeisti sprendimą nemokėti ieškovui draudimo išmokos. Taip pat nustatyta, jog 2015 m. kovo 4 d. patvirtinta gyvenamojo namo, esančio ( - ), 2015 m. vasario 20 d. Deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr. 1. Šios deklaracijos bei kadastrinių matavimų (kadastro duomenų nustatymo data – 2015 m. vasario 19 d.) pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas minėto namo 100 procentų baigtumas.

469.

47Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2015 m. vasario 26 d. įvykį draudžiamuoju ir priteisti iš atsakovo 26 207,41 Eur draudimo išmoką. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia šiais argumentais: 1) teismas pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotas draudimo sutarčių aiškinimo taisykles ir įstatymų (CK 6.185 str., 6.992 str. 2 d.) normas; 2) teismas nesiaiškino, ar atsakovas įvykdė pareigą aiškiai atskleisti draudimo apsaugos turinį, t.y. ar namui taikoma draudiminė apsauga nuo vagystės; 3) sprendime suformuotas ir pritaikytas faktinis statybos darbų užbaigimo kriterijus pažeidžia CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą taisyklę ir teismų praktiką; 4) pripažinus, jog Draudimo sutartimi buvo apdraustas namų turtas, teismas privalėjo priteisti kompensaciją už sudaužytus veidrodžius, pavogtus šviestuvus ir šilumos katilą.

4810. Teisėjų kolegija pažymi, pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios ir proceso teisės normų reikalavimus. Šie reikalavimai susiję su įstatymu pavesta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (CPK 270 straipsnis).

4911. Įvertinus skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo argumentams bei teismo išvadoms. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiamas sprendimas priimtas tinkamai nustačius faktines bylos aplinkybes, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą bei atitinka teisės normų reikalavimus. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

5012.

51Apelianto minimoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-691-313/2015 nurodyta, jog draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga paprastai nėra absoliuti, todėl šios sutarties sąlygų svarba pirmiausiai pasireiškia tuo, kad jos atskleidžia ir apibrėžia draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis, tiek draudimo liudijime aptartomis individualiomis sąlygomis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo liudijime nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Inkorus“ v. „If P&C Insurance AS“, bylos 3K-3-172/2013, ir joje nurodytą teismų praktiką). Draudimo sutartis paprastai sudaroma draudiko parengtų draudimo rūšies taisyklių, t. y. standartinių sutarties sąlygų, pagrindu prisijungimo būdu (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalis, CK 6.992 straipsnis). Pagal CK 6.187 straipsnį, jeigu sutarties standartinės sąlygos prieštarauja nestandartinėms, pirmenybė teikiama nestandartinėms, t. y. individualiai šalių aptartoms, sąlygoms. CK 6.193 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos yra aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2009). Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti prisijungimo būdu sudaromos sutarties šalių interesų pusiausvyrą, įstatyme yra nustatyta pareiga šaliai, parengusiai sutartį, sudaryti tinkamas galimybes kontrahentui susipažinti su standartinėmis sutarties sąlygomis. Tik įvykdžius šią pareigą sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai (CK 6.185 straipsnio 2 dalis).

5213.

53Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas buvo tinkamai supažindintas su Gyventojų turto draudimo sąlygomis. Apeliantas remiasi minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, ir teigia, jog vien parašo padėjimas sutartyje, kurioje pateiktas patvirtinimas apie supažindinimą su standartinėmis sąlygomis nėra tinkamas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog šių bylų faktinės aplinkybės nėra tapačios. Kasacinis teismas nustatė, kad, nors kaip sudėtinės draudimo sutarties dalys buvo nurodytos tiek draudimo sąlygos, tiek turto draudimo taisyklės, tačiau draudėjas parašu patvirtino, kad yra supažindintas tik su draudimo sutarties sąlygomis ir jam yra įteikta jų kopija, todėl konstatavo, jog minėto turinio ieškovo patvirtinimas apie susipažinimą su draudimo sąlygomis nepatvirtina jo supažindinimo su kita sutarties sudedamąja dalimi – standartinėmis draudimo Taisyklėmis. Nagrinėjamu atveju, Kredito sutarties 9.1.2.5. punkte įtvirtinta, kad turtą draudžiant bankui, kitos draudimo sąlygos yra nurodytos priede prie banko ir draudimo įmonės sudarytos bankui įkeisto nekilnojamojo turto draudimo sutarties/Gyventojų turto draudimo sąlygose bei draudimo sertifikate. Apeliantas parašu patvirtino, kad yra susipažinęs ir sutinka su Gyventojų turto draudimo sąlygomis, taip pat, kad jam žinoma, jog dokumentų galiojančias redakcijas jis gali rasti bei su minėtais dokumentais susipažinti banko svetainėje internete adresu wwww.swedbank.lt bei visuose banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Šios aplinkybės pirmosios instancijos teismo, sprendžiant klausimą dėl ieškovo tinkamo supažindinimo su minėtomis Sąlygomis, pagrįstai įvertintos, atsižvelgiant ir į ieškovo darbinę patirtį nekilnojamojo turto srityje. Be to, Pažymėtina, kad priešingai, nei nurodo apeliantas Sertifikate taip pat minima, jog jis išduotas pagal Draudimo taisykles, t.y. Gyventojų turto draudimo sąlygas.

5414.

55Skundžiamame teismo sprendime teismas pasisakė ir dėl apelianto nurodomos Lietuvos banko 2014-07-01 sprendimu Nr. 241-107 patvirtintos pozicijos „Dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio“, nurodė argumentus, kodėl laikė, jog draudimo apsauga atsižvelgiant į ieškovo poreikius šiuo atveju buvo individualizuojama. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pačioje Pozicijoje yra nurodyta, jog ji negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas; be to, kaip ir nurodo apeliantas, joje išdėstyta Lietuvos banko priežiūros tarnybos nuomonė, kad vartotojas turėtų būti individualiai supažindinamas su teikiama draudimo apsauga finansų rinkos dalyvio pasirinkta forma. Taigi, apelianto argumentai, susiję su Lietuvos banko patvirtinta Pozicija, nepaneigia teismo nustatytos aplinkybės, jog ieškovas buvo tinkamai sužaindintas su Gyventojų turto draudimo sąlygomis.

5615.

57Pagal Kredito sutarties 9.1.7.2. punktą, laikoma, jog kredito gavėjai, pasirašydami šią sutartį, prisijungia prie grupinės draudimo sutarties (...). Pasirašydamas 2014 m. rugpjūčio 11 d. Susitarimą, apeliantas pasirinko, jog turtą apdraudžia bankas pagal minėtą 2011 m. rugsėjo 28 d. Draudimo sutartį Nr. SPCI-TU-6, todėl argumentai dėl vėlesnės Sertifikato išdavimo datos, taip pat nepaneigia išvados dėl apelianto supažindinimo su Gyventojų turto draudimo sąlygomis.

5816.

59Apeliantas taip pat teigia, jog atsakovas pateikė neaiškią ir dviprasmišką informaciją apie Draudimo sutarties ribas, o pirmosios intsancijos teismas dėl šios atsakovo pareigos nepasisakė, ir nesivadovavo kasacinio teismo praktika. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia pozicija. Skundžiamame teismo sprendime pažymėta, jog Gyventojų turto draudimo sąlygų 21 punkte atskirai reglamentuojama nebaigtam statiniui galiojanti draudimo apsauga, t.y. konkrečiai nurodyta, kad draudžiama tik nuo žalos dėl ugnies bei gamtinių jėgų. Draudimo liudijime turi būti nurodyta draudimo grupė, draudimo rūšies taisyklių pavadinimas ir numeris, draudimo rūšis (CK 6.991 straipsnio 1 dalies 4, 8 punktai), todėl tai, kad sertifikate yra įrašyta, jog draudžiama ne tik nuo gaisro ar gamtinių jėgų, bet ir nuo kitų rizikų, nesudaro pagrindo teigti, jog netaikoma Sąlygų 21 punkto sąlyga. Kaip ir nurodė pirmosios intsancijos teismas, skirtingi draudimo sutarties laikotarpiai galėjo apimti įvairias statinio būkles (baigtą, nebaigtą), kitaip tariant, statinio statybai esant baigtai, įsigaliotų platesnė draudimo apsauga. CK 6.193 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, numatyta, jog visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį. Sutiktina su atsakovo atsiliepime esančiu pastebėjimu, jog Sąlygų II skyriaus nuostatos turi būti taikomos kompleksiškai, t.y. ne tik 17, bet ir 21 punktas. Nustačius, jog apeliantas buvo supažindintas su minėtomis sąlygomis, teigti, jog jam nebuvo atskleista jų 21 punkto nuostata, kurioje numatytos draudimo apsaugos ribos nebaigtam statyti statiniui, ir kad ši sutarties sąlyga yra neaiški, nėra pagrindo.

6017.

61Taip pat apeliaciniame skunde akcentuojama, jog bendrosios sąlygos taikomos tik tuomet, kai jos neprieštarauja specialiųjų draudimo sąlygų nuostatoms. Teigia, kad Draudimo sertifikate nurodęs, jog namo statybos pabaigos metai 2014, atsakovas patvirtino, kad namas draudžiamas ir laikomas pabaigta statyba. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su skundžiamo sprendimo išvada, jog statybos baigtumo metai sertifikate galėjo būti įrašyta kliento žodžiais. Iš 2014 m. rugpjūčio 11 d. Susitarimo turinio matyti, kad papildomai išduoto 141 624,19 Eur sumos kredito paskirtis – būsto statybos užbaigimas. Akivaizdu, jog apeliantui faktas, jog draudžiamo objekto statyba nebuvo užbaigta, buvo žinomas. Atkreiptinas dėmesys, kad Kredito sutarties 9.1.7.3 punkte numatyta būtent kredito gavėjo pareiga patikrinti draudimo sertifikate nurodytus duomenis ir, esant netikslumų, nedelsiant informuoti apie tai draudiką ir banką. Dėl paminėtų priežasčių, nėra pagrindo daryti prielaidą, jog sertifikate nurodyti statybos pabaigos metai nustatė draudžiamo objekto apsaugos variantą, kaip baigtam statiniui.

6218.

63Apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada dėl ieškovo namo baigtumo bei jo nustatymo kriterijais, pats iš esmės vadovaujasi teoriniais samprotavimais, jog įvykio metu statinio statyba turėjo būti laikoma baigta. Priešingai, nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas savo išvadą pagrindė į bylą pateiktų įrodymų visuma, ir taikydamas teisės aktuose (Statybos įstatyme, Statybos techninių reglamentuose) nustatytos nebaigtos statybos kriterijus, padarė pagrįstą išvadą, jog įvykio metu statybos darbai dar nebuvo baigti, todėl taikomos Gyventojų turto draudimo sąlygų 21 punkto nuostatos. Pažymėtina ir tai, jog ieškovas pasirašė Sunaikinto, sugadinto turto apžiūrėjimo aktą, kuriame nurodyta, jog gyvenamasis namas nebaigtas statyti; yra įrenginėjamas, taip pat neneigė aplinkybės, kad apdraustame name įvykio metu nebuvo gyvenama.

6419. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog teismas nedraudiminio įvykio, t.y. namo neatitikimo „baigtam statiniui“, egzistavimo įrodinėjimą perkėlė apeliantui. Šiuo atveju, teismas pripažino įrodyta būtent atsakovo nurodytą aplinkybę, jog statyba yra nebaigta.

6520.

66Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apelianto argumentai dėl draudimo išmokos už namų turtą priteisimo taip pat yra nepagrįsti, nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir nesudaro pagrindo jį naikinti ar keisti. Gyventojų turto draudimo sąlygų 14.2.8 punkte įtvirtinta, kad draudžiant namų turtą, nedraudžiamos statybinės medžiagos, statinio elementai, įrenginiai, išskyrus įmontuojamus baldus, akvariumus, karnizus. Šildymo katilas yra šildymo įrenginys, todėl sutiktina, jog šis turtas nebuvo apdraustas. Kita vertus, net ieškovo išvardintą turtą pripažįstant draudimo objektais, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad nurodomas turtas įvykio metu buvo name. Taigi, pirmosios intsancijos teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą priteisti draudimo išmoką už namų turtą, priėmė teisingą sprendimą.

6721. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

6822.

69Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

71Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 1.... 5. Ieškovas R. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas 2015 m. vasario... 6. 2.... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį... 10. 3.1.... 11. Teismas, aiškindamas Kredito sutarties 9.1.2.5. punkto nuostatas, padarė... 12. 3.2.... 13. Kadangi ieškovas draudė statinį ir namų turtą, nesirinkdamas statinio... 14. 3.3. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad jam turėjo būti raštu... 15. 3.4.... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi,... 17. 3.5.... 18. Pažymėjo, kad statybinės medžiagos kaip namų turtas nėra draudžiamos, o... 19. 3.6. Konstatavo, jog atsakovas pagrįstai atsisakė išmokėti ieškovui... 20. III.... 21. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. 4.... 23. Ieškovas R. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2016 m. birželio 15 d.... 24. 4.1. Pagal CK 6.185 straispnį, 6.992 straipsnio 2 dalį, Lietuvos... 25. 4.2. Draudimo sutarties Specialiųjų sąlygų - Draudimo sertifikato, tekstas,... 26. 4.3. Bendrosiose sąlygose nėra nurodyta, kas yra laikoma „nebaigtu... 27. 4.4. Teismas nevertino Bendrųjų sąlygų 21 punkto neatitikimo Specialiosiose... 28. 4.5. Kredito sutartyje nebuvo naudota Susitarime išdėtyta formuoluotė... 29. 4.6. Teismas nesivadovo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią... 30. 4.7. 100 % namo baigtumo įregistravimas nėra susijęs su draudiminėmis... 31. 4.8. Apeliantas pateikė įrodymus, jog realiai išleido 15 821,60 Eur namų... 32. 5.... 33. Atsakovas atsiliepime prašo atmesti apelianto apeliacinį skundą.... 34. 5.1. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog draudimo liudijime (sertifikate) nėra... 35. 5.2. Apeliantas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi... 36. 5.3. Draudimo liudijimas gali būti išduodamas ne tuo pačiu momentu, kai... 37. 5.4. Draudžiamieji įvykiai draudimo sąlygose yra apibūdinti itin aiškiai... 38. 5.5. Statinio statybos baigtumą patvirtina tiek realūs pilnai atlikti... 39. 5.8. Nesutinka su apelianto draudimo sąlygų traktavimu dėl šviestuvų.... 40. 6.... 41. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą... 42. 7.... 43. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau... 44. 8.... 45. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo R. L. ir trečiojo asmens „Swedbank“,... 46. 9.... 47. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2015 m. vasario 26 d.... 48. 10. Teisėjų kolegija pažymi, pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus teismo... 49. 11. Įvertinus skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos... 50. 12.... 51. Apelianto minimoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d.... 52. 13.... 53. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, teisėjų... 54. 14.... 55. Skundžiamame teismo sprendime teismas pasisakė ir dėl apelianto nurodomos... 56. 15.... 57. Pagal Kredito sutarties 9.1.7.2. punktą, laikoma, jog kredito gavėjai,... 58. 16.... 59. Apeliantas taip pat teigia, jog atsakovas pateikė neaiškią ir dviprasmišką... 60. 17.... 61. Taip pat apeliaciniame skunde akcentuojama, jog bendrosios sąlygos taikomos... 62. 18.... 63. Apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada dėl ieškovo namo baigtumo bei jo... 64. 19. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog teismas nedraudiminio įvykio, t.y.... 65. 20.... 66. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apelianto... 67. 21. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl... 68. 22.... 69. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 70. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 71. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 15 d. sprendimą palikti...