Byla e2FB-15695-722/2019
Dėl procesinio termino atnaujinimo, kreditorinių reikalavimų patvirtinimo E. T. bankroto byloje

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė,

2sekretoriaujant Editai Daunienei,

3dalyvaujant bankrutuojančio fizinio asmens E. T. bankroto administratoriui G. V.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo E. T. kreditoriaus SIA „B2Kapital“ prašymą dėl procesinio termino atnaujinimo, kreditorinių reikalavimų patvirtinimo E. T. bankroto byloje.

5Teismas

Nustatė

6E. T. bankroto administratorius G. V. pateikė teismui prašymą patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens E. T. kreditorių finansinius reikalavimus.

7Bankroto administratorius nurodė, jog bankrutuojančio E. T. kreditoriai per nustatytą terminą bankroto administratoriui pareiškė viso 4142,42 Eur finansinius reikalavimus, iš jų ( pagrindinė reikalavimo suma, palūkanos, delspinigiai):

8-

9UAB „General Financing“ – 701,40 Eur;

10-

11UAB „Gelvora“ – 510,86 Eur;

12-

13UAB „Intrum Lietuva“ – 2 080,89 Eur;

14-

15UAB „Julianus Inkaso“ – 472,62 Eur;

16-

17UAB „EGRUOP EU“ – 376,65 Eur.

18Bankroto administratorius taip pat pažymėjo, kad kreditorius „B2Kapital“, UAB pateikė finansinius reikalavimus, praleidęs teismo nutartyje nustatytą terminą pateikti finansinius reikalavimus.

192019 m. spalio 30 d. teismo nutartimi bankroto administratoriaus prašymas buvo patenkintas, patvirtinti E. T. kreditorių UAB „General Financing“, UAB „Gelvora“, UAB „Intrum Lietuva“, UAB „Julianus Inkaso“, UAB „Egruop EU“ finansiniai reikalavimai, kurių bankroto administratorius neginčijo. SIA „B2Kapital“ finansiniai reikalavimai nebuvo patvirtinti, nes jiems pateikti praleistas terminas ir jo neprašoma atnaujinti. Nutartis įsiteisėjo.

202019 m. lapkričio 4 d. teisme gautas E. T. kreditoriaus – pareiškėjos SIA „B2Kapital“ prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo, kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Pareiškime nurodyta, kad reikalavimas pateiktas praleidus terminą nežymiai, bankrutuojantis asmuo nuo pat pradžių disponavo informacija apie skolą kreditoriui SIA „B2Kapital“. Prašo patvirtinti kreditorinius reikalavimus 2166,67 Eur sumai, 124,92 Eur sumai, 66229,43 Eur ( 22348,11 Eur pagrindinė skola ir 43881,32 Eur 16 proc. metinių palūkanų) sumai. Teismui atsisakius atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams pateikti ir nepatvirtinus kreditoriaus SIA „B2Kapital“ kreditorinių reikalavimų, prašo nutraukti E. T. iškeltą bankroto bylą, kadangi likusių patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra mažesnė, nei LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta minimali suma, kuriai esant skolininkas gali būti laikomas nemokiu.

21Pareiškėjos SIA „B2Kapital“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašymo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant nepateikė, apie teismo posėdį jai tinkamai pranešta. Byla nagrinėjama nedalyvaujant pareiškėjos atstovui.

222019 m. lapkričio 7 d. teisme gautas suinteresuoto asmens bankrutuojančio E. T. bankroto byloje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos prašymas įtraukti VMI prie FM į kreditorių sąrašą ir patvirtinti jos finansinį reikalavimą 4,31 Eur.

232019 m. lapkričio 14 d. teisme gautas bankroto administratoriaus G. V. atsiliepimas į kreditoriaus SIA „B2Kapital“ 2019 m. lapkričio 4 d. prašymą, su prašymu dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankroto administratorius sutinka iš dalies, prašymą nutraukti bankroto bylą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

24Bankroto administratorius teismo posėdyje paaiškino, kad tik teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Jeigu teismas kreditorinių reikalavimų pateikimo terminą SIA „B2Kapital“ atnaujintų, su dviem SIA „B2Kapital“ kreditoriniais reikalavimais ( 124,92 Eur ir 2 166,67 Eur) sutinka, prašo patvirtinti. Su SIA „B2Kapital“ kreditoriniu reikalavimu 66 229,43 Eur sumai nesutinka, nes šis reikalavimas kildinamas iš kreditavimo sutarties, kuri nei teismui, nei bankroto administratoriui nepateikta. Negalima įsitikinti sutarties teisingumu, E. T. taip pat jos neturi. E. T. kreipėsi į antstolius dėl duomenų apie savo skolas gavimo, gavo duomenis apie kreditorinius reikalavimus. Pats skolos susidarymas nėra ginčijamas, yra laidavimo sutartis, būstas buvo įkeistas, parduotas, bet paskolos dydis nėra aiškus, palūkanos taip pat. Jeigu nėra 25 MMA sumos, kuriai esant keliama bankroto byla, pagrindo nutraukti bankroto bylai nėra. Tai pažeistų E. T. ir kitų kreditorių - suinteresuotų asmenų interesus. Fizinių asmenų bankroto įstatyme nėra numatyta, kad bankroto byla nutraukiama, jeigu sumažėja skolų suma. Todėl SIA „B2Kapital“ prašymą nutraukti bankroto bylą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Valstybinė mokesčių inspekcija E. T. bankroto byloje dalyvauja suinteresuotu asmeniu, jai buvo žinomas teismo nustatytas terminas, per kurį ji turėjo pareikšti savo kreditorinius reikalavimus. Jeigu teismas atnaujintų terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos, prašo patvirtinti VMI kreditorinį reikalavimą 4,31 Eur sumai.

25Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ prašo tvirtinti savo kreditorinius reikalavimus bendrai 66 229,43 Eur sumai, nes fizinis asmuo E. T. skolos sumos neginčija, ją įrašė į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, duomenys apie skolos likutį ir palūkanas, susidariusias tam tikrai dienai, apskaičiuoti antstolio R. S..

26Kiti suinteresuoti asmenys jokių prašymų nepateikė, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

27Teismas

konstatuoja:

28Pareiškėjos – kreditorės SIA „B2Kapital“ prašymas dėl jos kreditorinių reikalavimų patvirtinimo tenkintinas iš dalies. Prašymas dėl praleisto įstatymo nustatyto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo tenkinamas.

29Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 str. 2 d. nurodyta, kad bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Kreditoriai, pareikšdami bankroto administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kuri aktuali ir fizinių asmenų bankroto bylose, yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus.

30Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-15695-722/2019 E. T. iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankrutuojančio fizinio asmens E. T. bankroto administratoriumi paskirtas G. V.. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. rugpjūčio 20 d. Teismas nustatė 30 dienų nuo teismo nutarties (iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą) įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens E. T. bankroto bylos iškėlimo. Terminas kreditoriams pareikšti bankroto administratoriui savo kreditorinius reikalavimus baigėsi 2019 m. rugsėjo 19 d. Bankroto administratoriui 2019 m. rugsėjo 24 d. pateiktas kreditoriaus SIA „B2Kapital“ prašymas patvirtinti tris jo kreditorinius reikalavimus, tame tarpe ir finansinį reikalavimą dėl 66229,43 Eur skolos. 2019 m. lapkričio 4 d. teismui pateiktame kreditoriaus prašyme atnaujinti terminą kreditoriams reikalavimams pareikšti, nenurodomos svarbios termino praleidimo priežastys ( FABĮ 23 straipsnio 1, 3 dalis), tik nurodoma, kad terminas praleistas nežymiai – 5 dienos. Bankroto administratorius nurodė, kad teismas gali atnaujinti šį terminą, jeigu pripažins svarbiomis termino praleidimo priežastis. Kreditorės prašymas atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti tenkinamas, terminas kreditoriniam reikalavimams pareikšti atnaujinamas. Teismų praktika, įstatymo nustatyti procesiniai terminai atnaujinami vien tik todėl, kad jie praleisti nežymiai. Šiuo atveju, terminas kreditoriams reikalavimams pateikti praleistas nežymiai - 5 dienos.

31Dėl kreditoriaus SIA „B2Kapital“ kreditorinio reikalavimo

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Bankroto bylose yra viešojo intereso, kuris, be kita ko, užtikrinamas, kai bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju padidėja bendra bankrutuojančio asmens skolos suma ir sumažėja kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų patenkinimo galimybė. Bankroto administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs bankroto administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami ( FABĮ 23 straipsnio 5 dalis). Bylos duomenys patvirtina, jog įsiteisėjusia 2010 m. lapkričio 25 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi nutarta patenkinti kreditoriaus Nordea Banko Finland Plc reikalavimus ir priverstinai išieškoti iš L. T. įkeisto turto 32 074,42 Eur skolą, 16 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 133 litų žyminio mokesčio, priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą L. T. ir E. T. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teises priklausantį turtą – vieno kambario butą su rūsiu, bendras plotas 35,00 kv.m., ( - ).

332019 m. spalio 23 d. teisme gauta antstolio R. S. kontoros pažyma nustatyta, kad skolos likutis E. T. bankroto bylos iškėlimo dienai ( 2019 m. rugpjūčio 20 d.) yra 22348,11 Eur, 16 proc. metinių palūkanų likutis, apskaičiuotas 2019 m. rugpjūčio 20 dienai, yra 44 865,52 Eur, vykdymo išlaidų likutis – 2852,00 Eur. Iš viso – 70 065,63 Eur.

34E. T. pripažįsta, kad skolingas kreditoriui SIA „B2Kapital“ 22348,11 Eur skolos, taip pat dar ir 124,92 Eur, tai nurodė savo pareiškime iškelti jam bankroto bylą. Skolą iš jo išieško antstolis R. S.. Nors pareiškėjas E. T. ir jo bankroto administratorius neskundė teismui antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0070/10/02233 dėl 16 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo apskaičiavimo pagal 2010 m. lapkričio 25 d. Kauno apylinkės teismo įsiteisėjusią nutart, teismas negali sutikti su tokia didele palūkanų suma, nors ir apskaičiuota antstolio R. S.. Pagrindinė skolą patvirtinanti Kreditavimo sutartis teismui ir bankroto administratoriui nepateikta. Vykdomas skolos išieškojimas pagal Hipotekos sk. prie Kauno miesto apylinkės teismo pagal vykdomąjį dokumentą Nr.02201010581-L/2010-11-25 iš laiduotojo E. T.. Todėl pareiškėjos – kreditorės SIA „B2Kapital“ pareiškimas dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo tenkintinas iš dalies, patvirtinami nurodyto dydžio kreditorės SIA „B2Kapital“ kreditoriniai reikalavimai E. T. bankroto byloje : 22 348,11 Eur, 124,92 Eur, 2 166,67 Eur. Prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo patenkinus iš dalies, prašymas dėl bankroto bylos nutraukimo E. T. netenkinamas, nes bendra E. T. patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma didesnė, nei 25 MMA ( FABĮ 2 straipsnio 2 dalis).

35Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos prašymas dėl 4,31 Eur jos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir VMI įtraukimo į kreditorių sąrašą netenkinamas. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos E. T. bankroto byloje yra suinteresuotu asmeniu, kaip ir kitiems kreditoriams, VMI 2019 m. rugpjūčio 12 d. teismo nutartyje nustatytas 30 dienų terminas kreditoriniams reikalavimams pateikti. Atskiri pranešimai E. T. bankroto byloje dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo nesiunčiami. Valstybinė mokesčių inspekcija 2019 m. lapkričio 7 d. kreipėsi į bankroto administratorių ir į teismą dėl jos įtraukimo į kreditorių sąrašą, jos reikalavimo patvirtinimo. Matyti, kad terminas kreditoriniam reikalavimui praleistas, jo neprašoma atnaujinti, todėl teismas negali nagrinėti VMI prašymo dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, nors jis ir mažas ir dėl jo neprieštarauja bankroto administratorius. Kreditorei išaiškintina, kad ji turi teisę teismui paduoti prašymą dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti atnaujinimo, nurodant svarbias termino praleidimo priežastis ( FABĮ 23 straipsnio 1, 3 dalys).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 str. 2, 5, 6 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str.,

Nutarė

37Pareiškėjos - kreditorės SIA „B2Kapital“ prašymą tenkinti iš dalies.

38Atnaujinti terminą E. T. kreditorei SIA „B2Kapital“ kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

39Patvirtinti šiuos E. T. kreditorės SIA „B2Kapital“ finansinius reikalavimus:

4022 348,11 Eur, 124,92 Eur, 2 166,67 Eur sumoms.

41Prašymą dėl bankroto bylos nutraukimo E. T. atmesti.

42Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmesti.

43Nutarties kopiją išsiųsti bankroto administratoriui ir E. T. kreditoriams, t. y. asmenims suinteresuotiems šia nutartimi.

44Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė,... 2. sekretoriaujant Editai Daunienei,... 3. dalyvaujant bankrutuojančio fizinio asmens E. T. bankroto administratoriui G.... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo E. T. kreditoriaus SIA... 5. Teismas... 6. E. T. bankroto administratorius G. V. pateikė teismui prašymą patvirtinti... 7. Bankroto administratorius nurodė, jog bankrutuojančio E. T. kreditoriai per... 8. -... 9. UAB „General Financing“ – 701,40 Eur;... 10. -... 11. UAB „Gelvora“ – 510,86 Eur;... 12. -... 13. UAB „Intrum Lietuva“ – 2 080,89 Eur;... 14. -... 15. UAB „Julianus Inkaso“ – 472,62 Eur;... 16. -... 17. UAB „EGRUOP EU“ – 376,65 Eur.... 18. Bankroto administratorius taip pat pažymėjo, kad kreditorius „B2Kapital“,... 19. 2019 m. spalio 30 d. teismo nutartimi bankroto administratoriaus prašymas buvo... 20. 2019 m. lapkričio 4 d. teisme gautas E. T. kreditoriaus – pareiškėjos SIA... 21. Pareiškėjos SIA „B2Kapital“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 22. 2019 m. lapkričio 7 d. teisme gautas suinteresuoto asmens bankrutuojančio E.... 23. 2019 m. lapkričio 14 d. teisme gautas bankroto administratoriaus G. V.... 24. Bankroto administratorius teismo posėdyje paaiškino, kad tik teismas turi... 25. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ prašo tvirtinti savo kreditorinius... 26. Kiti suinteresuoti asmenys jokių prašymų nepateikė, todėl byla... 27. Teismas... 28. Pareiškėjos – kreditorės SIA „B2Kapital“ prašymas dėl jos... 29. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 str. 2 d. nurodyta, kad bankroto... 30. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi... 31. Dėl kreditoriaus SIA „B2Kapital“ kreditorinio reikalavimo... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto... 33. 2019 m. spalio 23 d. teisme gauta antstolio R. S. kontoros pažyma nustatyta,... 34. E. T. pripažįsta, kad skolingas kreditoriui SIA „B2Kapital“ 22348,11 Eur... 35. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos prašymas dėl... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 37. Pareiškėjos - kreditorės SIA „B2Kapital“ prašymą tenkinti iš dalies.... 38. Atnaujinti terminą E. T. kreditorei SIA „B2Kapital“ kreditoriniams... 39. Patvirtinti šiuos E. T. kreditorės SIA „B2Kapital“ finansinius... 40. 22 348,11 Eur, 124,92 Eur, 2 166,67 Eur sumoms.... 41. Prašymą dėl bankroto bylos nutraukimo E. T. atmesti.... 42. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 43. Nutarties kopiją išsiųsti bankroto administratoriui ir E. T. kreditoriams,... 44. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...