Byla e2-5851-991/2017
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sekretoriaujant Dovilei Radžienei, Renatai Garuolienei,Sandrai Bendžiutei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labrenciškės investicija“ atstovei advokatei Viktorijai Safošinai, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus, atstovei V. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labrenciškės investicija“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir NŽT) 2017-02-21 sprendimą Nr. ( - ) ir įpareigoti atsakovę per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnuomoti ieškovei valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Klaipėda, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bendrovei nuosavybės teise priklauso pastatai: pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - ), paskirtis sandėliavimo), pastatas - buitinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), paskirtis paslaugų), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - ), paskirtis sandėliavimo), pastatas - garažas (unikalus Nr. ( - ), paskirtis garažų), esantys ( - ), Klaipėdoje. Šie pastatai yra valstybei priklausančiame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančiame ( - ), Klaipėdoje (toliau ir žemės sklypas).

5Žemės sklypas buvo suformuotas Medelyno gyvenvietės detaliuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. ( - ). Pagal šį detalųjį planą prie bendrovei priklausančių pastatų buvo suformuotas 0,8678 ha dydžio žemės sklypas, kurio paskirtis kita, o naudojimo būdai keli - gyvenamoji, komercinė ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Žemės sklypo dydis buvo nustatytas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pastatų paskirtį, kad būtų tinkamas statinių eksploatacijai, įskaičiuojant parkavimo vietas, atliekų saugojimo aikšteles, apie trečdalį žemės sklypo užsodinant želdiniais, įvykdant kitus nustatytus reikalavimus, kaip to reikalauja teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai. Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdai Medelyno detaliuoju planu buvo nustatyti atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius ir į esamų žemės sklype pastatų paskirtis, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

6Bendrovė 2016-07-15 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių (toliau ir Skyrius) su prašymu išnuomoti žemės sklypą, tačiau Skyrius visaip vilkino šias procedūras. Tik 2016-11-09 buvo gautas raštas Nr. ( - ) su pridedama valstybinės žemės nuomos sutartimi. Rašte buvo nurodoma, kad priimant sprendimą išnuomoti be aukciono valstybinį žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus specialistas atliko žemės naudojimo valstybinę kontrole ir surašė 2016-09-09 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad suformuotame teritorijų planavimo dokumentu, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotame žemės sklype, stovi pastatai, įrengta asfaltuota aikštelė, rytinėje sklypo dalyje auga medžiai, krūmai, suformuoto žemės sklypo teritorija dalinai nenaudojama esamų pastatų eksploatacijai. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Skyrius parengė valstybinės žemės nuomos sutarties projektą, pagal kurį numatyta išnuomoti 0,8678 ha kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), Klaipėda, dalį, sudarančią 0,6272 ha, reikalingą esamiems statiniams eksploatuoti. Nesutinka su tokia išvada, nes pats Skyrius derino minėto detaliojo plano, kuriuo buvo suformuotas žemės sklypas, sprendinius ir pritarė, kad bendrovei priklausančių pastatų eksploatacijai reikalingas tokio dydžio žemės sklypas. Bendrovės atstovui R. K. nuvykus į Skyrių išsiaiškinti, kodėl atsisakoma bendrovei išnuomoti visą žemės sklypą, jam buvo nurodyta kreiptis į Skyriaus specialistą S. L., kuris atliko valstybinės žemės naudojimo kontrolę. S. L. nurodė, kad išnuomoti žemės sklypą nebūtų problemų, jei bendrovė sumokėtų jam, t. y. pareikalavo kyšio. Pokalbis buvo įrašytas ir jame aiškiai girdėti, kaip Skyriaus specialistas S. L. reikalauja 10000 Eur už likusios žemės sklypo dalies nuomą.

7Susiklosčius nurodytai situacijai ir nesutikus duoti kyšio bendrovė nutarė pakartotinai kreiptis į Skyrių su prašymu išnuomoti Žemės sklypą. 2016-12-20 iš Skyriaus buvo gautas raštas Nr. ( - ), pasirašytas vedėjos S. N., kuriuo vėl buvo atsisakoma išnuomoti visą žemės sklypą. Rašte nurodė, kad Skyrius jau 2016-11-09 raštu Nr. ( - ) pateikė valstybinės žemės nuomos sutarties projektą ir nurodė priežastis dėl kurių negali būti išnuomojamas visas 0,8678 ha žemės sklypas, o tik dalis, sudaranti 0,6272 ha ploto. Rašte taip pat nurodė, kad Skyrius įvertinęs patikrinimo metu gautą informaciją, t.y., kad žemės sklypo dalyje, sudarančioje 0,2406 ha ploto nėra bendrovei nuosavybės teise priklausančių statinių, kurių eksploatacijai būtų reikalingas žemės sklypas ir vadovaujantis teisės aktais, Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius, priėmė sprendimą siūlyti nuomoti tik tą žemės sklypo dalį, kuri yra reikalinga esamų statinių eksploatacijai. Su tokia Skyriaus pozicija bendrovė nesutiko ir parašė skundą Seimo kontrolierių tarnybai ir Žemės ūkio ministerijai. Seimo kontrolierių tarnyba ir Žemės ūkio ministerija šį skundą persiuntė Specialiųjų tyrimų tarnybai ir atsakovei. Atsakovė 2017-02-21 raštu Nr. ( - ) atsisakė išnuomoti žemės sklypą.

8Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau ir Žemės įstatymas) 9 straipsnio 6 dalies 1 punktu atsakovė privalo išnuomoti visą žemės sklypą.

9Pažymėjo, jog vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694, 6-7 punktais, be tiesiogiai esamų pastatų eksploatacijai naudojamos žemės sklypo dalies būtina papildomai numatyti žemės sklypo dalį, kuri bus apsodinta normuojamu kiekiu priklausomųjų želdinių. Medelyno detaliuoju planu numatyta, kad žemės sklype privaloma ne mažiau kaip 30 procentų žemės sklypo ploto palikti priklausomųjų želdynų teritorijai.

10Ieškovės teigimu, žemės sklypas turi būti išnuomotas atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumente nurodytą dydį.

11Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Tai reiškia, jog individualių administracinių aktų priėmimas yra teisės taikymas, sukeliantis konkrečių teisinių padarinių asmenų teisiniam statusui, todėl privalo būti grindžiamas faktais ir teisės normomis. Nesugebėjimas pagrįsti individualiame administraciniame akte nurodytų teiginių nei motyvais, nei teisės normomis negali būti laikomas motyvuotu ir pagrįstu sprendimu, todėl ginčijamas Sprendimas, kaip nepagrįstas teisės normomis ir nemotyvuotas, negali būti laikomas teisėtu. Nekonkretizavus pažeidimų ir jų nepagrindus teisės aktų normomis, negali būti pripažįstama, jog jie nustatyti teisėtai ir atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą motyvuoti taikomas poveikio priemones.

12Ieškovės UAB „Labrenciškės investicija“ atstovė advokatė Viktorija Safošina teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, jog rengiant detalųjį planą jis buvo suderintas ir patvirtintas su NŽT pritarimu.

13Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus, atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Skyrius 2016-07-29 raštu Nr. ( - ) „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdos mieste, nuomos“ informavo UAB „Labrenciškės investicija“, kad prieš priimant sprendimą išnuomoti be aukciono valstybinį žemės sklypą esamiems statiniams (įrenginiams) eksploatuoti, atliks valstybinės žemės sklypo tikrinimą vietovėje ir nustačius, kad žemės sklypas, suformuotas statinių (įrenginių) eksploatavimui yra per didelio ploto, bus išnuomojama tik ta dalis, kuri reikalinga statinių (įrenginių) eksploatavimui. Skyriaus specialistas 2016-09-07 atliko žemės sklypo ( - ), Klaipėda, žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir 2016-09-09 surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ). Patikrinimu buvo nustatyta, kad suformuotame teritorijų planavimo dokumentu, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotame žemės sklype, stovi pastatai, įrengta asfaltuota aikštelė, žemės sklypo rytinėje dalyje auga medžiai, krūmai, suformuoto žemės sklypo teritorija dalinai nenaudojama esamų pastatų eksploatacijai. Skyrius 2016-11-09 raštu Nr. ( - ) „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Klaipėda, nuomos sutarties projekto derinimo“ atsižvelgdamas į patikrinimo rezultatus bei teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės nuomos klausimus UAB „Labrenciškės investicija“ pateikė valstybinės žemės nuomos sutarties projektą derinimui. UAB „Labrenciškės investicija“ valstybinės žemės nuomos sutarties projektą atsisakė suderinti ir 2016-11-22 pateikė pakartotinį prašymą išnuomoti žemės sklypą. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2016-12-20 raštu Nr. ( - ) „Dėl prašymo išnuomoti žemės sklypą“ ieškovei atsakė į gautą prašymą ir nurodė atsisakymo nuomoti visą žemės sklypą priežastis.

14UAB „Labrenciškės investicija“ 2017-01-04 skundu, kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, prašydama įpareigoti atitinkamas institucijas, kad būtų priimtas sprendimas ieškovei išnuomoti visą ( - ), Klaipėda, žemės sklypą. Pareiškėjos skundas buvo persiųstas pagal kompetenciją nagrinėjimui NŽT, kuri išnagrinėjusi pareiškėjos skundą ir 2017-01-18 prašymą 2017-02-21 raštu Nr. ( - ) „Dėl skundų nagrinėjimo“ sprendė, kad teritorinis padalinys, atsisakydamas nuomoti visą valstybinės žemės sklypą ( - ), Klaipėda, teisingai taikė ir aiškino teisės aktus, reglamentuojančius žemės nuomos sudarymo klausimus.

15Mano, kad skundžiamas sprendimas priimtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, t. y. remiantis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės žemės nuomos be aukciono klausimus, todėl yra teisėtas ir pagrįstas.

16NŽT priimdama sprendimą išnuomoti be aukciono valstybinės žemės sklypo dalį esamiems statiniams (įrenginiams) eksploatuoti vertino Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje esančius žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (įrenginiui) eksploatuoti, duomenis, Žemės sklypo plano sprendinius, atliktos šio žemės sklypo žemės naudojimo valstybinės kontrolės rezultatus ir teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės nuomos klausimus.

17Suformuoto ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėda, pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“, numatyta, kad vienam žemės sklypui gali būti nustatyti du ar daugiau konkrečių žemės naudojimo būdų, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte.

18Pagal Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (2014-01-14 redakcija), priklausomų želdynų norma procentais nuo žemės sklypo ploto komercinės paskirties objektų teritorijoms - želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, turi sudaryti 15 procentų, todėl atmestini ieškovės teiginiai, kad žemės sklype privaloma ne mažiau kaip 30 procentų žemės sklypo ploto palikti priklausomųjų želdynų teritorijai, nes toks reikalavimas keliamas daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms.

19Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus, atstovė V. V. posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad patvirtintu detaliuoju planu nebuvo sprendžiamas klausimas dėl ginčo žemės sklypo nuomos, ar pardavimo.

20Teismas

konstatuoja:

21bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Labrenciškės investicija“ nuosavybės teise priklauso pastatai: pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - ), paskirtis sandėliavimo), pastatas - buitinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), paskirtis paslaugų), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - ), paskirtis sandėliavimo), pastatas - garažas (unikalus Nr. ( - ), paskirtis garažų), esantys adresu ( - ), Klaipėda. Pastatai yra žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), kurio plotas 0,8678 ha, esančiame ( - ), Klaipėda, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei.

22Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. ( - ) buvo patvirtintas Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detalusis planas, prie kurio pridėtas ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys. Detaliajame plane ginčo sklypo plotas buvo numatytas 0,8678 ha.

23Ieškovė UAB „Labrenciškės investicija“ 2016-07-15 kreipėsi į Skyrių su prašymu išnuomoti 0,8678 ha naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą ( - ), Klaipėda, prie bendrovei nuosavybės teise priklausančių: pastato - sandėlio (unikalus Nr. ( - )), pastato - buitinio pastato (unikalus Nr. ( - )), pastato - sandėlio (unikalus Nr. ( - )), pastato - garažo (unikalus Nr. ( - )).

24Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo 2016-08-16 sprendimu Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdos mieste, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, suformavo žemės sklypą ir patvirtino šio žemės sklypo kadastro duomenis, nustatytus pagal E. P. 2016-05-25 parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir nusprendė kreiptis į VĮ Registrų centrą pateikiant prašymą įregistruoti suformuotą žemės sklypą ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisę į šį žemės sklypą.

25Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjas 2016-08-18 raštu Nr. ( - ) „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Klaipėdos mieste, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į jį įregistravimo“, kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydamas įregistruoti valstybinės žemės sklypą ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teises į žemės sklypą.

26VĮ Registrų centras, išnagrinėjęs Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus prašymą 2016-08-31 sprendimu Nr. ( - ) nustatė, kad žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negali, nes neteisingai nurodyta 2 ir 3 gretimybė. Matininkui ištaisius klaidą ir 2016-09-09 parengus žemės sklypo kadastro duomenų bylą Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo 2016-09-15 įsakymu Nr. ( - ) buvo pakeistas Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo 2016-08-16 sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdos mieste, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre“ pakeitimo“ 1 punktas. Priėmęs šį įsakymą, Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2016-09-19 pakartotinai kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydamas įregistruoti valstybinės žemės sklypą ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teises į žemės sklypą.

27Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2016-07-29 raštu Nr. ( - ) „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdos mieste, nuomos“ informavo UAB „Labrenciškės investicija“, kad prieš priimant sprendimą išnuomoti be aukciono valstybinį žemės sklypą esamiems statiniams (įrenginiams) eksploatuoti, atliks valstybinės žemės sklypo tikrinimą vietovėje ir nustačius, kad žemės sklypas, suformuotas statinių (įrenginių) eksploatavimui yra per didelio ploto, bus išnuomojama tik ta dalis, kuri reikalinga statinių (įrenginių) eksploatavimui.

28Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus specialistas S. L. 2016-09-07 atliko žemės sklypo ( - ), Klaipėda, žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir 2016-09-09 surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ). Patikrinimu buvo nustatyta, kad „Suformuotame teritorijų planavimo dokumentu, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotame žemės sklype, stovi pastatai, įrengta asfaltuota aikštelė. Neįregistruoto žemės sklypo rytinėje dalyje auga medžiai, krūmai. Suformuoto žemės sklypo teritorija dalinai nenaudojama esamų pastatų eksploatacijai“.

29Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2016-11-09 raštu Nr. ( - ) „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Klaipėdos mieste, nuomos sutarties projekto derinimo“ atsižvelgdamas į patikrinimo rezultatus UAB „Labrenciškės investicija“ pateikė valstybinės žemės nuomos sutarties projektą derinimui, kuriame nurodyta išnuomojama žemės sklypo dalis sudaro 0,6272 ha.

30Ieškovė 2016-11-22 kreipėsi į Skyrių su pakartotiniu prašymu išnuomoti visą žemės sklypą.

31Skyrius išnagrinėjęs prašymą 2016-12-20 raštu Nr. ( - ) informavo, kad gali būti išnuomota tik 0,6272 ha žemės sklypo dalis.

32UAB „Labrenciškės investicija“ 2016-01-04 skundu, kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir Seimo kontrolierių tarnybą bei 2017-01-18 pakartotiniu prašymu, prašydama įpareigoti atitinkamas institucijas, kad būtų priimtas sprendimas ieškovei išnuomoti visą ( - ), Klaipėda, žemės sklypą.

33Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėjusi ieškovės skundą ir 2017-01-18 prašymą 2017-02-21 raštu Nr. ( - ) „Dėl skundų nagrinėjimo“ sprendė, kad teritorinis padalinys, atsisakydamas nuomoti visą valstybinės žemės sklypą ( - ), Klaipėda, teisingai taikė ir aiškino teisės aktus, reglamentuojančius žemės nuomos sudarymo klausimus.

34Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus specialisto S. L. atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal požymius nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 3 dalyje, t. y. kyšininkavimą.

35Formuodamas teismų praktiką dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis Nr. 3K-3-177/2006; 2006-06-07 nutartis Nr. 3K-3-398/2006; 2007-10-19 nutartis Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Teismas, nagrinėdamas šalių ginčą ir likdamas nešališkas, užtikrino abiems šalims vienodas galimybes įrodyti savo tiesą. Kiekviena šalis privalėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai).

36Lietuvos Respublikos civilio kodekso (toliau ir CK) 6.551 straipsnio 2 dalis numato, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Ši įstatymo nuostata detalizuojama Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse. Pagrindas įgyvendinti teisę nuomoti valstybinę žemę ne aukciono tvarka yra teisėtas šioje žemėje esančių statinių, įrenginių valdymas. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko turimų nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Taigi, pastatų ir įrenginių savininkai (nuomotojai) turi įstatyme garantuotą teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka nuomoti pastatais užstatytą ir jų eksploatavimo tikslais naudojamą žemės sklypą. Nuomotino žemės sklypo dydis nustatomas pagal tikslinę paskirtį atitinkantį faktinį jo naudojimą, o sklypo ribos – pagal kompetentingų valdžios institucijų aktais patvirtintus sklypo planus. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad būtina sąlyga valstybiniam žemės sklypui išnuomoti ne aukciono tvarka yra ta, jog valstybinės žemės sklypas turi būti reikalingas statiniui ar įrenginiui eksploatuoti ir naudoti pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2008; 2008-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2008; kt.).

37Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnis reglamentuoja valstybinės žemės nuomos tvarką bei sąlygas. Nurodyto straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodoma, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Bylos duomenys pagrindžia, jog ieškovei UAB „Labrenciškės investicija“ nuosavybės teise priklauso pastatai: pastatas-sandėlis (unikalus Nr. ( - )), pastatas-buitinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-sandėlis (unikalus Nr. ( - )), pastatas-garažas (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu ( - ), Klaipėda. Pastatai yra žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), kurio plotas 0,8678 ha, esančiame ( - ), Klaipėda, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. ( - ) buvo patvirtintas Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detalusis planas, prie kurio pridėtas ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys. Pažymėtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas nebuvo apskųstas. Patvirtintu Medelyno gyvenamojo rajono detaliuoju planu buvo suformuotas ir 0,8678 ha ploto ginčo žemės sklypas (plane pažymėtas G2), kurio naudojimo būdas numatytas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statyba.

38Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog detalusis planas buvo suderintas su NŽT ir patvirtintas su atsakovės pritarimu. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu šios aplinkybės nepaneigė. Taigi, darytina išvada, jog rengiant detalųjį planą pati atsakovė pritarė ir pripažino, jog pastatams, priklausantiems UAB „Labrenciškės investicija“, esantiems adresu ( - ), Klaipėda, eksploatuoti reikalingas būtent 0,8678 ha žemės sklypo plotas.

39Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos 2.4. punktą žemės sklypai formuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus.

40Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 44 punktas numato, jog prie statinio (išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 43 punkte) gali būti formuojamas tik vienas žemės sklypas, reikalingas statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai, suformuoti statiniams eksploatuoti, nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas padalijamas arba atidalijama dalis iš bendrosios nuosavybės kartu su statinio padalijimu ar dalies iš bendrosios nuosavybės atidalijimu, suformuojamas atskiras statinys ir šiam statiniui eksploatuoti reikalingas žemės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas.

41Valstybinės žemės savininkė yra Lietuvos valstybė. Valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės servitutų CK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Valstybinės žemės sklypo socialinė paskirtis yra ta, kad žemė būtų naudojama pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį ir teiktų visuomeninę naudą. Žemės santykiai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į įstatymuose įtvirtintus žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teisių apsaugos, būtinybės žemę naudoti pagal pagrindinę tikslinę paskirtį ir kitus principus. Teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis apibrėžtumas. Šių teisinių santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus. Jis riboja šių santykių šalių galimybę tarpusavio susitarimu nusistatyti kitokias tarpusavio teises ir pareigas, negu tas, kurias įtvirtina imperatyviosios įstatymų nuostatos. Viešojoje teisėje yra įtvirtintas teisėtumo principas, kuris reikalauja, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų bei kad jų sprendimai būtų pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Pagal teisėtumo principą reikalaujama atitikties Konstitucijai, bendriesiems teisės principams, įstatymo galią turintiems ir įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams bei kt.

42Šiuo atveju, kai buvo rengiamas Medelyno gyvenamojo rajono detalusis planas, atsakovė dalyvavo teritorijų planavimo procese, išdavė planavimo sąlygas, suderino šį detalųjį planą, suderino žemės sklypo kadastro duomenis (tame tarpe ir sklypo ribas), t.y. žemės sklypas buvo suformuotas su jos žinia ir su tikslu valstybinį žemės sklypą parduoti ar išnuomoti. Atsakovė pagrindinį argumentą, jog turi būti išnuomojamas mažesnio ploto žemės sklypas grindžia Skyriaus specialisto S. L. 2016-09-07 atliktu žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėda, patikrinimu, kurio pagrindu 2016-09-09 surašytas žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. ( - ). Minėtame akte nėra nurodyta, kokiais teisės aktai bei metodika, taisyklėmis ar pan. buvo nustatyta, kokio būtent dydžio žemės sklypas reikalingas ieškovei priklausantiems pastatams eksploatuoti. Patikrinimo akte specialisto ranka nubraižyta sklypo schema ir punktyrine linija pažymėta riba, iki kurios sklypo dalies turi būti išnuomota dalis žemės sklypo, kelia pagrįstų abejonių, kadangi neaišku, kaip neatlikus matavimų buvo paskaičiuotas išnuomotinos žemės sklypo dalies plotas.

43Skyriaus specialisto S. L. atlikto patikrinimo pagrindu surašyto žemės naudojimo patikrinimo akto teisėtumu ir pagrįstumu leidžia abejoti ir aplinkybė, jog minėtam specialistui pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo. Liudytojas R. K. paaiškino, jog jis buvo UAB „Labrenciškės investicija“ vadovu, kai buvo teikiami prašymai dėl žemės nuomos, o Skyriaus specialistas S. L. pasiūlė už atitinkamą mokestį suruošti dokumentus, kad būtų išnuomotas visas žemės sklypas, o ne tik jo dalis. Pokalbis, kuris įvyko iki patikrinimo akto surašymo, buvo įrašytas bei pateiktas atitinkamoms institucijoms. Šias aplinkybes patvirtina į bylą pateiktas garso įrašas CD laikmenoje.

44Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose nėra apibrėžta, kokio būtent dydžio sklypas turi būti formuojamas konkrečiam statiniui eksploatuoti. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu taip pat negalėjo paaiškinti, kaip buvo paskaičiuotas plotas reikalingas ieškovei priklausantiems pastatams eksploatuoti.

45Būtina įvertinti tai, kad byloje ginčas kilo dėl vieno žemės sklypo, kuris yra Medelyno gyvenamojo rajono detaliojo plano dalis ir teismas vertina ginčą ne tik kaip dėl atskiro sklypo, bet viso detaliojo plano kontekstu, kurį patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu. Pastebėtina ir tai, kad sklypas nėra padalintas, nenustatyta naudojimosi tvarka, tad išnuomojus dalį žemės sklypo tretiesiems asmenims atsirastų grėsmė kilti ginčams ateityje. Be to, ieškovė savo lėšomis atliko visus reikiamus veiksmus tam, kad būtų patvirtintas detalusis planas bei investuos į Medelyno gyvenvietės infrastruktūrą, o atsakovei išnuomojus dalį žemės sklypo tretiesiems asmenims, tokie veiksmai neatitiktų sąžiningumo principų ieškovės atžvilgiu.

46Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-03-29 nutarimu Nr. 260, 31 punktas numato, kokia tvarka nustatomos išnuomojamo žemės sklypo ribos ir dydis, t. y. prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose planuose arba Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Kaip matyti, žemės sklypas turi būti išnuomotas tokio dydžio, koks yra patvirtintas detaliajame plane. Visų nurodytų teisės normų kontekste bei atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovė nepagrįstai nusprendė išnuomoti ne visą žemės sklypą, esantį ( - ), Klaipėda, bet tik jo dalį.

47Pažymėtina, kad detaliojo plano sprendiniuose nurodyta, jog UAB „Labrenciškės investicija” priklausantiems pastatams suformuojamas 8678 m2 ploto žemės sklypas. Minėtos bendrovės pageidavimu numatoma, kad esami pastatai bus griaunami, o suformuotame sklype statomi daugiabučiai gyvenamieji namai. Keisti išnuomoto valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą leidžia įstatymai, toks leidimas buvo suformuluotas ir valstybinės žemės nuomos sutarties projekte.

48Tais atvejais, kai suinteresuoti asmenys ginčija administracinius aktus, kuriais suformuotas žemės sklypas, bylą nagrinėjantis teismas turi vertinti tiek administracinio akto atitiktį pagrindinėms procedūrų taisyklėms, tiek tai, ar jis pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis bei materialiosios teisės normomis, ar nepažeidžia įstatymo ginamų suinteresuotų asmenų teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2008; 2011-07-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309 2011).

49Nustačius, kad atsakovė nepagrįstai nusprendė išnuomoti tik dalį žemės sklypo, sudarančio 0,6272 ha, esančio ( - ), Klaipėda, darytina išvada, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Ūkio ministerijos 2017-02-21 sprendimas Nr. ( - ) yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

50Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovės ieškinys tenkintinas, naikintinas Nacionalinės žemės tarnybos prie Ūkio ministerijos 2017-02-21 sprendimas Nr. ( - ), atsakovė įpareigotina per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnuomoti ieškovei UAB „Labrenciškės investicija“ valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio plotas 0,8678 ha, esantį ( - ), Klaipėda.

51CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus, bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 43 Eur žyminis mokestis priteistinos ieškovei iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

53ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labrenciškės investicija“ ieškinį tenkinti.

54Panaikinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017-02-21 sprendimą Nr. ( - ) ir įpareigoti per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnuomoti ieškovei UAB „Labrenciškės investicija“ valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio plotas 0,8678 ha, esantis ( - ), Klaipėda.

55Priteisti iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 43 Eur (keturiasdešimt trijų Eur) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Labrenciškės investicija“.

56Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Nacionalinės... 5. Žemės sklypas buvo suformuotas Medelyno gyvenvietės detaliuoju planu,... 6. Bendrovė 2016-07-15 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 7. Susiklosčius nurodytai situacijai ir nesutikus duoti kyšio bendrovė nutarė... 8. Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau ir... 9. Pažymėjo, jog vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų)... 10. Ieškovės teigimu, žemės sklypas turi būti išnuomotas atsižvelgiant į... 11. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi,... 12. Ieškovės UAB „Labrenciškės investicija“ atstovė advokatė Viktorija... 13. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 14. UAB „Labrenciškės investicija“ 2017-01-04 skundu, kreipėsi į Lietuvos... 15. Mano, kad skundžiamas sprendimas priimtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos... 16. NŽT priimdama sprendimą išnuomoti be aukciono valstybinės žemės sklypo... 17. Suformuoto ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto valstybinės žemės... 18. Pagal Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą,... 19. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,... 20. Teismas... 21. bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Labrenciškės investicija“... 22. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17... 23. Ieškovė UAB „Labrenciškės investicija“ 2016-07-15 kreipėsi į Skyrių... 24. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo... 25. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjas... 26. VĮ Registrų centras, išnagrinėjęs Nacionalinės žemės tarnybos... 27. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2016-07-29... 28. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus... 29. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus... 30. Ieškovė 2016-11-22 kreipėsi į Skyrių su pakartotiniu prašymu išnuomoti... 31. Skyrius išnagrinėjęs prašymą 2016-12-20 raštu Nr. ( - ) informavo, kad... 32. UAB „Labrenciškės investicija“ 2016-01-04 skundu, kreipėsi į Lietuvos... 33. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėjusi... 34. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus... 35. Formuodamas teismų praktiką dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Lietuvos Respublikos civilio kodekso (toliau ir CK) 6.551 straipsnio 2 dalis... 37. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnis reglamentuoja valstybinės... 38. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog detalusis planas buvo... 39. Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 Dėl... 40. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo... 41. Valstybinės žemės savininkė yra Lietuvos valstybė. Valstybine žeme gali... 42. Šiuo atveju, kai buvo rengiamas Medelyno gyvenamojo rajono detalusis planas,... 43. Skyriaus specialisto S. L. atlikto patikrinimo pagrindu surašyto žemės... 44. Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose nėra apibrėžta, kokio būtent... 45. Būtina įvertinti tai, kad byloje ginčas kilo dėl vieno žemės sklypo,... 46. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos... 47. Pažymėtina, kad detaliojo plano sprendiniuose nurodyta, jog UAB... 48. Tais atvejais, kai suinteresuoti asmenys ginčija administracinius aktus,... 49. Nustačius, kad atsakovė nepagrįstai nusprendė išnuomoti tik dalį žemės... 50. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovės ieškinys tenkintinas,... 51. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 53. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labrenciškės investicija“... 54. Panaikinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 55. Priteisti iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...