Byla eB2-3634-603/2019
Dėl teismo nustatyto termino finansiniams reikalavimams pareikšti yra praleistas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Bujokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi APB „SPC legal“ finansinio reikalavimo tvirtinimo bankrutuojančios UAB „Kazand“ bankroto byloje klausimą,

Nustatė

2APB „SPC legal“ 2019 m. birželio 19 d. pateikė BUAB „Kazand“ bankroto administratoriui prašymą įtraukti APB „SPC legal“ į kreditorių sąrašą su 1 143,45 Eur finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad pateikiami duomenys patvirtina, kad APB „SPC legal“ yra BUAB „Kazand“ kreditorė; reikalavimas nėra užtikrintas.

3BUAB „Kazand“ bankroto administratorius UAB „Divingas“ pateikė prieštaravimus, kuriuose prašo taikyti ieškinio senatį APB „SPC legal“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir APB „SPC legal“ prašymą atmesti. Nurodė, kad APB „SPC legal“ apie teismo nustatytą terminą (2018 m. gruodžio 20 d.) kreditoriniam reikalavimui pareikšti BUAB „Kazand“ bankroto byloje buvo žinoma 2018 m. lapkričio mėnesį, jai įteikus teismo nutartį dėl BUAB „Kazand“ bankroto bylos iškėlimo bei bankroto administratoriaus raštą, tačiau su prašymu dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo į bankroto administratorių ji kreipėsi tik 2019 m. birželio 17 d. Teigia, kad prašymas dėl teismo nustatyto termino finansiniams reikalavimams pareikšti yra praleistas.

4APB „SPC legal“ atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus prašo įtraukti ją į BUAB „Kazand“ kreditorių sąrašą su 1 143,45 Eur kreditoriniu reikalavimu. Pažymėjo, jog civilinėje byloje nėra ginčo dėl pareiškėjos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo. Pareiškėja neneigia, kad terminas pareikšti kreditorinį reikalavimą buvo praleistas, tačiau tai formalus pažeidimas; jis nėra susijęs su pareiškėjos nesąžiningumu ar nerūpestingumu; terminas buvo praleistas dėl pareiškėjos buhalterinės apskaitos programinės įrangos sutrikimo, kuris neleido laiku pastebėti skolos fakto. Taip pat, pasak pareiškėjos, terminas pareikšti kreditorinį reikalavimą praleistas neženkliai, bendrovės turtas nėra parduotas, kreditorių reikalavimai dar nepradėti tenkinti, todėl pareiškėjos įtraukimas į kreditorių sąrašą neturi įtakos ir nesukuria jokių kliūčių operatyviam bankroto procesui, bankroto bylos neužvilkina. Atsisakymas priimti kreditorinį reikalavimą dėl formalaus termino praleidimo būtų aiškiai neproporcingas kreditoriaus atžvilgiu ir pažeistų lygiateisiškumo principą.

5Finansinis reikalavimas tvirtintinas.

6Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Pažymėtina, kad prieš svarstydamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumą, teismas visų pirmą turėtų įvertinti, ar toks reikalavimas yra pateiktas nepraleidus nustatyto termino.

7Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti

8Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę tvirtinti reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

9Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi UAB „Kazand“ iškėlė bankroto bylą. Minėta nutartimi nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 5 d., todėl paskutinė diena finansinių reikalavimų pateikimui buvo 2018 m. gruodžio 20 d. Bankroto administratorius 2018 m. lapkričio 29 d. elektroniniu paštu info@spclegal.lt informavo pareiškėją apie bankroto bylos UAB „Kazand“ iškėlimą. Kaip minėta, APB „SPC legal“ bankroto administratoriui finansinį reikalavimą BUAB „Kazand“ bankroto byloje pateikė 2019 m. birželio 19 d., t. y. praleidusi teismo nustatytą terminą.

10Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyse yra nurodęs, kad bankroto bylose prioritetas turi būti teikiamas ne formalioms praleisto procesinio termino pasekmėms – kreditoriaus teisės bankroto byloje pareikšti kreditorinį reikalavimą paneigimui, o realiam teisingumui ir vieno iš pagrindinių bankroto proceso tikslų įgyvendinimui, t. y. kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar yra nustatytas akivaizdus šalies nerūpestingumas ar net piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Tokią teismo išvadą suponuoja tai, kad ĮBĮ įtvirtinta, kad kreditoriniai reikalavimai gali būti reiškiami faktiškai per visą įmonės bankroto procedūrų laikotarpį iki bankroto bylos nutraukimo arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo ir visi vėliau nei per ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą terminą pareiškiami pagrįsti reikalavimai iš esmės gali būti tvirtinami, išskyrus atvejus, kai termino pareikšti kreditorinį reikalavimą praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-263-178/2015). Įstatymo numatyto 45 dienų termino kreditoriams pareikšti savo reikalavimus paskirtis yra skatinti operatyvų bankroto procesą, bet ne nubausti terminą praleidusią šalį. <...> Atsisakymas patvirtinti pareikštą kreditorinį reikalavimą vien dėl praleisto procesinio termino, nenustačius piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir bankroto procedūrų vykdymo tęstinumo pažeidimo, neatitiktų ne tik bankroto proceso tikslų, bet ir bendrųjų teisės principų reikalavimų (CPK 3 straipsnio 1 dalis, CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1607-943/2015).

11BUAB „Kazand“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi. Byloje nėra duomenų, kad dėl pareiškėjos praleisto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti yra užvilkintos bankroto procedūros ar kad atsirado kitų bankrutuojančiai įmonei neigiamų padarinių. Kreditoriaus nerūpestingumas ar piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis taip pat nenustatytas.

12Teismas, įvertinęs APB „SPC legal“ atsiliepime išdėstytus argumentus (t. y. tai, kad terminas buvo praleistas dėl pareiškėjos buhalterinės apskaitos programinės jrangos sutrikimo, kuris neleido laiku pastebėti skolos fakto) bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, mano, jog šiuo atveju yra pakankamas pagrindas APB „SPC legal“ atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

13Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo

14Iš bylos duomenų nustatyta, kad reikšdama kreditorinį reikalavimą pareiškėja pridėjo įmonei UAB „Kazand“ 2018 m. vasario 25 d. išrašytą 1 143,45 Eur sumos PVM sąskaitą-faktūrą SPC-01624 už suteiktas teisines paslaugas, taip pat pareiškėjos ir UAB „Kazand“ atstovo el. laiškus, patvirtinančius, jog sąskaitą UAB „Kazand“ gavo, skolos neginčijo ir žadėjo ją apmokėti iki 2018 m. balandžio 30 d. Byloje nėra duomenų, kad minėtą sąskaitą UAB „Kazand“ apmokėjo; bankroto administratorius pareikšto kreditorinio reikalavimo pagrįstumo neginčija.

15Atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus bei nustatytas aplinkybes, kreditoriaus APB „SPC legal“ 1 143,45 Eur finansinis reikalavimas BUAB „Kazand“ bankroto byloje tvirtintinas (CK 6.38 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

17Atnaujinti terminą APB „SPC legal“ banko kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

18Patvirtinti APB „SPC legal“ (į. k. 304032386) 1 143,45 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt trijų eurų 45 ct) finansinį reikalavimą BUAB „Kazand“ bankroto byloje Nr. eB2-649-603/2019.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai