Byla 2A-2355-275/2016
Dėl įpareigojimo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andrutės Kalinauskienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. J. ieškinį atsakovams UAB „INFORMO“, Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, VĮ Registrų centrui dėl įpareigojimo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Ž. J. 2015-07-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir prašė teismo įpareigoti atsakovą kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ sudaryti su ieškovu buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį sąlygomis, numatytomis 2013-08-27 preliminariojoje sutartyje, o ieškovą įpareigoti pagal šią sutartį sumokėti 21 721,50 Eur; panaikinti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko įrašą, kur nurodyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-08-27 su atsakovu UAB „INFORMO" sudarė buto pirkimo-pardavimo preliminarią sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už 150 000 Lt (43 757,29 Eurų) pastatyti butą, kurio Nr. 17 (o projektinis Nr. 74), daugiabučio gyvenamajame name, esančiame Vilniuje, ( - ) (Justiniškių mikrorajonas), ne vėliau kaip iki 2014-03-01. Pagal 2015-09-08 turto perdavimo aktą, statybos projektas, dėl namo, esančio ( - ), statybos, kuriame yra ginčo butas, kartu su kitais butais buvo perduotas atsakovo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybėn, o atsakovas VĮ „Registrų centras“ pagal šį aktą ginčo butą įteisino atsakovo vardu. Sudarant preliminarią sutartį buvo padaryti tik požeminiai darbai, o ginčo butas nebuvo pastatytas. Preliminarios sutarties sudarymo metu buvo sutarta, kad pagrindinė sutartis bus sudaroma, kai namo baigtumas pasieks atitinkamą baigtumo lygį. Ieškovas sumokėjo 75 000 Lt avanso ir jo sumokėtų sumų buto statybos eigoje pilnai pakako, nes ši suma viršija buto statybos darbams reikalingą pinigų sumą - 62 599,26 Lt, t. y. ieškovas faktiškai sumokėjo visą buto kainą, o esant buto baigtumui 100 proc. buto vertė būtų 22 481 Eur, arba 77 064,86 Lt. Pagal CK 6.401 str. 5 d. tai yra buto statybos darbų finansavimas. VĮ Registrų centro 2015-11-18 duomenimis, 2015-09-08 turto perdavimo akto metu ginčo buto vertė buvo 181 300 Lt (62 599,26 Eur), t. y. butas perduotas KU „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybėn ne rinkos kaina, o pagal statybos vertę. Tokiu būdu ieškovas finansavo minimo buto statybą, o UAB „INFORMO" vykdė statybos darbus; ieškovas sumokėjo pusė buto nustatytos vertės, todėl pirkėjas visišką nuosavybės teisę į butą įgyja nuo visos preliminarioje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo, nes buto kaina buvo 18 130 Eur/62599,26 Lt, avanso pakako buto statybai, tačiau pagrindinė sutartis taip ir nebuvo sudaryta. Ieškinio pateikimo metu butas priklausė UAB „INFORMO", o nuo 2015-09-08 butas priklauso KU „Memelio taupomoji kasa" turto perdavimo išieškojimo 2015-09-08 akto pagrindu, nors butas teismo nutartimi buvo areštuotas, todėl turto perdavimo aktas yra niekinis, buto teisinė registracija KU „Mėmelio taupomoji kasa“ yra neteisėta, todėl naikintina. Ieškovas sutinka išpirkti iš KU „Mėmelio taupomoji kasa" buto dalį, kuri pagal VĮ Registrų centro duomenis priklauso KU „Mėmelio taupomoji kasa". Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sumokėjo 75 000 Lt/21 721,50 Eur avanso UAB „INFORMO“ už perkamą butą, Preliminari sutartis nėra pripažinta negaliojančia, panaikinta, ieškovas įpareigotinas sumokėti likusią ginčo buto dalį – 21 721,50 Eur naujam buto savininkui KU „Mėmelio taupomoji kasa“.

5Atsakovas KU „Mėmelio taupomoji kasa“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis suteikė paskolą UAB „INFORMO“ statyboms ( - ) gatvėj vykdyti ir prievolių vykdymas buvo užtikrintas, įkeičiant ½ žemės sklypo, kuriame statomas pastatas, ir jame statomas gyvenamasis namas. Ieškovui apie tai, kad parduodamas butas yra įkeistas kredito unijai, sudarant sutartį, buvo žinoma. Skolininkui neįvykdžius įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, įkeistas turtas, įskaitant ginčo butą, buvo pardavinėjamas iš varžytynių, o galiausiai perduotas išieškotojui - KU „Mėmelio taupomoji kasa“. Sudarant preliminarią sutartį, ginčo butas jau egzistavo, turėjo unikalu numerį. Dar iki preliminarios sutarties sudarymo statyboms atsakovas naudojo skolintas paskolos lėšas. Šalys preliminariąja sutartimi nesitarė dėl statybos darbų finansavimo, šia sutartimi šalys sutarė netaikyti CK 6.401 str. nuostatų. Šalys šia sutartimi sutarė dėl avanso mokėjimo dalimis, o ne dėl statybų finansavimo. Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą nuo visos, o ne nuo 50 proc. kainos sumokėjimo. Ieškovas neįrodė, kad jog ginčo butas pastatytas jo lėšomis, kad pirko būstą asmeninių poreikių tenkinimui. Šalių sudaryta preliminari buto pirkimo-pardavimo sutartis pagal savo prasmę atitinka CK 6.165 str. reglamentuotus teisinius santykius, todėl sudariusios preliminariąją sutartį šalys negali reikalauti jo vykdymo natūra, nes prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pagrindinę sutartį pasibaigia, jeigu šalys jos nesudaro per sutartyje numatytą terminą. Šiuo atveju nėra CK 6.401 str. taikymo sąlygų, nėra teisinių prielaidų pripažinti nuosavybės teisę į ginčo butą 9 o taip pat į dalį buto).

6Atsakovas VĮ Registrų centras su ieškiniu dalyje dėl reikalavimo panaikinti KU „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybės teisės teisinės registracijos į ginčo butą, o kitą ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimą prašė spręsti teismo nuožiūra. Ieškovo teiginiai apie neteisėtus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmus ir tariamą žalos padarymą yra deklaratyvūs, nepagrįsti materialinės teisės normomis, todėl atmestini. Areštuoto turto realizavimą įstatymų nustatyta tvarka vykdo antstolis, o ne VĮ Registrų centras, todėl nėra tesinio pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-17 nutarties pagrindu taikytas ginčo buto areštas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui neleido 2015-09-10 įregistruoti atsakovo KU „Mėmelio taupomoji kasa" nuosavybės teisės į ginčo butą, nes šios teisės įregistravimo metu Turto areštų aktų registro 2015-09-09 pranešimo apie turto arešto išregistravimą pagrindu juridinis faktas apie ginčo buto areštą Nekilnojamojo turto registre buvo išregistruotas 2015-09-09. Be to, CPK 693 str. numato, kad būtent areštuoto turto realizavimas CPK VI dalyje nustatyta tvarka panaikina visus to turto areštus. Ieškovui neginčijant atsakovo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybės teisės į ginčo butą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre juridinio pagrindo - akto bei registro tvarkytojui nepažeidus jokių teisės aktų reikalavimų, įregistruojant šias teises, nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl ginčo buto teisinės registracijos panaikinimo nėra.

7Atsakovas UAB „INFORMO“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nesutiko su ieškovo motyvu, jog jis, sumokėdamas avansą pagal Preliminariąją sutartį, finansavo ginčo buto statybą, t. y. kad ginčui išspręsti turi būti taikomas CK 6.401 str. 5 d., ir nurod4, jog Preliminarios buto pirkimo-pardavimo 2013-08-27 sutarties 66 punkte šalys susitarė netaikyti CK 6.401 str. nuostatų, susijusių su būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu ir galiojimu, bei nustatė, kad pagal šią sutartį pirkėjas nefinansuoja buto statybos, o pardavėjas neatlieka užsakovo funkcijų, t. y. CK 6.401 str. 5 d. netaikoma. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal CK 6.401 str. 5 d. pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į butą nuo visos numatytos sutartyje statybos kainos sumokėjimo. Tačiau nagrinėjamoje byloje buvo nustatyta, kad ieškovas sumokėjo tik 50 procentų preliminarioje sutartyje numatytos kainos – 75 000 Lt, o būsimo buto kaina nurodyta 150 000 Lt, todėl CK 6.401 str. 5 d. nuostatos nagrinėjamam ginčui nėra taikomos. Teismas taip pat nesutiko su ieškovu, kad jis pilnai finansavo buto statybą, sumokėjęs 75 000 Lt avanso, nes pagal VĮ Registrų centro duomenis ginčo buto vertė yra 18 130 Eur arba 62 599,26 Lt, kadangi šalys Preliminariojoje sutartyje susitarė ne dėl buto finansavimo, buto statybos, o dėl ginčo buto pardavimo už konkrečią -150 000 Lt kainą (Sutarties 4 p.). Teismas taip pat nustatė, kad ginčo namo ir buto finansavimas buvo vykdomas ir iš Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ lėšų, o ieškovui apie tai, kad parduodamas butas yra įkeistas Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, sudarant sutartį buvo žinoma (Sutarties 12.1. ir 48 p.). Be to, ieškovas buvo informuotas, kad tik tuo atveju, kai pirkėjas (Ž. J.) visiškai atsiskaitys su pardavėju (UAB „INFORMO“), įkeitimas dėl pardavėjo prievolių užtikrinimo per šalių pagrindinėje sutartyje sutartą laiką bus panaikintas. Tačiau ieškovas visiškai neatsiskaitė su atsakovu. 2015-09-08 turto perdavimo išieškotojui aktu atsakovui Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ buvo perduotas turtas, kartu ir ginčo butas. Teismas pažymėjo, kad jis nenagrinėja šio akto teisėtumo, nes ieškovas tokio reikalavimo nepareiškė, tačiau nagrinėjant atsakovo VĮ Registrų centro veiksmų teisėtumą, šis bylos aspektas yra aktualus. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad 2015-09-08 turto perdavimo išieškotojui aktas yra niekinis ir negalioja, be to, negalėjo būti surašytas, nes ginčo turtui teismo nutartimi buvo uždėtas areštas, todėl VĮ Registrų centras negalėjo atlikti ginčo buto teisinės registracijos. Teismas pažymėjo, kad VĮ Registrų centras atlieka juridinių faktų paviešinimo funkciją, tačiau ne nuosavybės įteisinimo, jam nesuteikta teisės tikrinti sandorių teisėtumo, nes tai yra bendrosios kompetencijos teismų prerogatyva. Dėl šių motyvų ieškinį VĮ Registrų centrui teismas atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „INFORMO“ parduoti ieškovui butą įsipareigojo iki 2014-03-01, šis terminas pasibaigė, UAB „INFORMO“ preliminarios sutarties prisiimto įsipareigojimo parduoti butą ateityje ieškovui sutartyje nustatytu terminu neįvykdė. Nurodė, kad sudariusios preliminariąją sutartį šalys negali reikalauti jos įvykdymo natūra, nes prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia, jeigu šalys jos nesudaro per sutartyje nustatytą terminą (CK 6.165 str. 4 d.), teismas konstatavo, kad ieškovas neturi pagrindo prašyti įvykdyti Preliminarią sutartį natūra ne tik su ją sudariusia šalimi UAB „INFORMO“, bet ir su nauju ginčo buto savininku – Kredito unija „INFORMO“, todėl tokį ieškovo reikalavimą atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas Ž. J. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismo aiškinimas, kad butas pastatytas kredito lėšomis yra neteisingas, nes ieškovas yra sumokėjęs už buto statybą pagal jo statybos vertę. Ieškovas nei su UAB „Informo“, nei su KU „Mėmelio taupomoji kasa“ nėra sudaręs jokios sutarties, kad dengs kreditą.
  2. 2013-08-27 preliminariojoje sutartyje buvo numatyta, kad ieškovas finansuos buto statybą (CK 6.401 str. 5 d.), buvo numatytos ir finansavimo sąlygos, t. y. sumos, reikalingos buto statybai, mokėjimo terminai, todėl teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad minima preliminari sutartis nėra preliminari sutartis dėl buto statybos finansavimo.
  3. Teismo teiginiai, kad byloje nėra įrodymų, jog UAB „Informo“ panaudojo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ suteiktą paskolą ne pagal paskirtį, yra nepagrįsti, nes tokių įrodymų byloje yra, o namas, esantis ( - ), pastatytas iš lėšų, gautų pardavus 22 iš 48 šio namo butų ir sudarius preliminarines sutartis.
  4. Teismo aiškinimas, kad praleistas terminas pagrindinei pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, prieštarauja įrodymams ir faktinėms aplinkybėms.
  5. Teismo aiškinimas, kad ieškovui priklauso reikalavimo teisė tik į nuostolių atlyginimą, o ne į daikto išreikalavimą natūra – įpareigojimo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį, prieštarauja pareigai, numatytai CK 4.48 straipsnio 2 dalyje, bei sąlygoms, numatytoms CK 1.67 straipsnio 1 dalyje.
  6. Teismas prieš ieškovo valią atsakovu į bylą įtraukė VĮ Registrų centrą.
  7. Teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centras prašo apeliacinį skundą atmesti, sprendimą dalyje dėl ginčo buto teisinės registracijos panaikinimo palikti galioti nepakeistą. Nurodo, kad į bylą pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog apelianto nurodomas ginčo buto arešto juridinis faktas šiame registre buvo išregistruotas 2015-09-09, o atsakovo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybės teisė į ginčo butą buvo įregistruota vėliau - 2015-09-10. Šią akivaizdžią faktinę aplinkybę apeliantas ignoruoja ir vien savo klaidingu teigimu grindžia apeliacinį skundą dėl sprendimo atmesti ieškovo reikalavimą dėl ginčo buto teisinės registracijos panaikinimo.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimą grindė CK 6.401 str. 5 d. , teigdamas, kad už ginčo buto statybą yra sumokėjęs. VĮ Registrų centro pažymoje 2.1. punkte nurodoma 18 130 Eur suma nėra faktinė statybos procese patirtų išlaidų vertė. Preliminariosios sutarties 4 punkte nustatyta, kad buto kaina yra 150 000 Lt, todėl taikant CK 6.401 str. 5 d. turi būti vertinama sutartyje nustatyta kaina (150 000 Lt) ir jos sumokėjimas (ginčo atveju ieškovas sumokėjo pusę preliminarioje sutartyje nustatytos kainos). Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad UAB „Informo“ ir Ž. J. Preliminarioje sutartyje susitarė ne dėl buto finansavimo, buto statybos, o dėl buto pardavimo už konkrečią 150 000 Lt kainą. Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad apeliantas sumokėjo tik pusę preliminarioje sutartyje nustatytos kainos, todėl CK 6.401 str. 5 d. nuostatos ginčo butui nėra taikomos. Šalys preliminariąja sutartimi nesitarė dėl statybos darbų finansavimo. Atvirkščiai - šalys, sudarydamos sutartį eksplicitiškai nustatė, kad pagal šia sutartį pirkėjas nefinansuoja buto statybos, o pardavėjas neatlieka užsakovo funkcijų. Preliminariosios sutarties 66 punktu šalys susitarė netaikyti CK 6.401 str. nuostatų. Sutarties šalys susitarė dėl avanso pagal preliminarią sutartį mokėjimo dalimis, nustatant konkrečius mokėjimo terminus, o ne nustatė buto statybų finansavimo tvarką. Todėl visiškai pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas ne finansavo ginčo buto statybą, o sumokėjo 75 000 Lt avanso už perkamą ateityje butą. Visi UAB „Informo“ pateikti dokumentai liudijo paskolos panaudojimą pagal paskirtį. CK 1.67 str. ginčo atvejui netaikomas ir ši teisės norma negali būti pagrindu įpareigoti kredito uniją sudaryti pagrindinę ginčo buto pirkimo - pardavimo sutartį su apeliantu. Ieškovas tikslino ieškinį daugiau nei 6 kartus, pateikdamas vis naują aplinkybių vertinimą ir teisinius argumentus. Atsakovas, pasinaudodamas savo procesine teise į gynybą analizuojamais klausimais, teikė savo poziciją. Atsakovo bylinėjimosi išlaidos neviršijo rekomenduojamų dydžių.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nėra, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ar atsiliepimų į jį ribas.

16Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties turinio, ji aiškinama pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinat sutartį, turi būti nagrinėjami tikrieji jos šalių ketinimai (valia) sutarties sudarymo metu, atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį ir aplinkybes po sutarties sudarymo, ją vykdant, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014).

17Prašydamas teismo įpareigoti atsakovą KU „Mėmelio taupomoji kasa“ sudaryti su ieškovu buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį sąlygomis, numatytomis 2013-08-27 preliminariojoje sutartyje, o ieškovą įpareigoti pagal šią sutartį sumokėti 21 721,50 Eur, ieškovas tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame skunde nuosekliai laikėsi pozicijos, kad 2013-08-27 preliminariojoje sutartyje šalys sulygo ne dėl buto pirkimo-pardavimo, bet dėl būsimo buto statybos ir šios statybos finansavimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas šiuos ieškovo argumentus atmetė ir apeliacinės instancijos visiškai tokioms pirmosios instancijos teismo išvadoms pritaria, kadangi 2013-08-27 preliminariosios buto pirkimo-pardavimo sutarties 66 punkte šalys aiškiai susitarė netaikyti CK 6.401 straipsnio nuostatų, kad pagal šią sutartį pirkėjas nefinansuoja buto statybos, o pardavėjas neatlieka užsakovo funkcijų. Minimos sutarties sąlygos yra tikrai aiškios ir nedviprasmiškos, jų lingvistinės formuluotės taip pat suprantamos, o ieškovas iš esmės ir nekėlė sutarties sąlygų netinkamo supratimo klausimo, atvirkščiai, tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde nurodė, kad aptariant preliminarios sutarties sąlygas, kartu su ieškovu dalyvavo ir jo atstovas, atstovavęs jį ir šiame teisminiame procese. Pagal preliminariosios sutarties 62 punktą pirkėjas Ž. J. patvirtino, kad buvo supažindintas su kiekviena šios sutarties sąlyga, visos šios sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos ir dėl jų pirkėjas derėjosi, šalys patvirtino, kad perskaitė visą sutartį su priedais ir ją suprato (sutarties 64 p.).

18Teismo vertinimu, apeliantas taip pat neteisus, teigdamas, kad preliminariojoje sutartyje buvo numatytos buto statybos finansavimo sąlygos, t. y. kad buvo numatytos sumos, reikalingos buto statybai, bei mokėjimo terminų išdėstymas. Bylos duomenys tvirtina, kad 2013-08-27 preliminariojoje sutartyje buvo numatyta, kad ginčo buto kaina yra 150 000 Lt, ir susitarta dėl atsiskaitymo tvarkos ir terminų: pagal sutarties 10.1. punktą ieškovas įsipareigojo iki 2013 m. rugsėjo 2 d. sumokėti atsakovui UAB „Informo“ 35 000 Lt (10 136,70 Eur) dydžio avansą; pagal 10.3 punktą šalys susitarė, kad kainos dalį, lygią 40 000 Lt (11 584,80 Eur), pirkėjas sumoka pardavėjui iki 2013 m. spalio 1 d.; pagal 10.4 punktą, jeigu už turtą pirkėjas atsiskaito naudodamas banko kreditą, likusią kainos dalį - 75 000 Lt, įsipareigoja sumokėti pardavėjui po namo pridavimo valstybinei komisijai. Šių sutarties nuostatų, apibrėžiančių ginčo buto kainą, atsiskaitymo tvarką ir terminus, atsižvelgiant į aiškiai išreikštą šalių valią dėl to, kad pagal šią sutartį pirkėjas nefinansuoja buto statybos, o pardavėjas neatlieka užsakovo funkcijų, teismui nėra pagrindo vertinti kaip sąlygų būsimo buto statybos finansavimui bei tam reikalingų sumų bei jų mokėjimų išdėstymą. Priešingas jų vertinimas neatitiktų CK 6.193 straipsnio 2 dalies, pagal kurią teismas visas sandorio sąlygas turi aiškinti, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes.

19Apelianto teiginius, kad ginčo butas buvo pastatytas tik už jo pinigus, paneigia bylos duomenys, kurie tvirtina, kad 2012-05-25 – 2012-08-02 atsakovas KU „Mėmelio taupomoji kasa“ išmokėjo atsakovui UAB „Informo“ 1 700 000 (492 354,03 Eur) paskolą, skirtą statyboms ir infrastruktūros tvarkymui, 2012-08-20 ir 21 d. ją padidino iki 2 200 000 Lt (637 164,04 Eur), o vėliau 2013-01-31 padidino iki 3 000 000 Lt (868 860,06 Eur) (t. 1, b. l. 59, 67-71). Užtikrinant prievoles, kilusias iš paskolos sutarties, 2012-08-20 buvo sudaryta sutartinės hipotekos sutartis, pagal kurią KU „Mėmelio taupomoji kasa“ buvo įkeista UAB „Informo“ priklausančio ½ žemės sklypo ir jame statomas gyvenamasis namas, adresu: ( - ) (t. 1, b. l. 60-63). Ieškovui apie tai, kad parduodamas butas yra įkeistas KU „Mėmelio taupomoji kasa“, sudarant sutartį, buvo žinoma (sutarties 12.1. ir 48 p.). Be to, ieškovas šioje sutartyje (sutarties 12.1, 48 p.) buvo informuotas, kad tik tuo atveju, kai pirkėjas visiškai atsiskaitys su pardavėju, įkeitimas dėl pardavėjo prievolių užtikrinimo per šalių pagrindinėje sutartyje sutartą laiką bus panaikintas. Teismo vertinimu, šios aplinkybės rodo, kad ginčo namo ir buto finansavimas buvo vykdomas ir iš KU „Mėmelio taupomoji kasa“ lėšų, nes 2013-08-27 preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta bei jos pagrindu pervestos lėšos UAB „Informo“ vėliau, nei suteikta paskola ir įkeistas turtas.

20Aplinkybių, kad ieškovas nebuvo statybos finansuotojas, nepaneigia ir ieškovo apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad jis dalyvavo statybos procese, kad su juo buvo derinamas buto išplanavimas, kad jam buvo perduotas butas, nes pasirašius preliminariąją sutartį, statytojo bendravimas su klientu yra natūralus procesas, kadangi statybos procese butai gali būti rengiami pagal individualius pirkėjo poreikius. Tačiau pardavėjo domėjimasis pirkėjo poreikiais ir pastangos šiuos poreikius patenkinti neįrodo aplinkybių, kad pirkėjas finansuoja buto statybą sutartyje nustatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas, todėl šios aplinkybės CK 6.401 straipsnio 5 dalies taikymo aspektu nėra reikšmingos.

21Apeliantas savo skunde taip pat teigia, kad paskolos sutarties pagrindu atsakovui UAB „Informo“ suteikta paskola buvo panaudota ne pagal paskirtį, tačiau šių savo argumentų niekaip nepagrindžia, o tik nurodo savo samprotavimus ir abstrakčius teiginius, kurie nei pirmosios instancijos teismo išvadų, kad byloje nėra įrodymų, jog paskola panaudota ne pagal paskirtį, nei atsakovo atsikirtimų, kad visi UAB „Informo“ pateikti dokumentai liudija paskolos panaudojimą pagal paskirtį, nepaneigia.

22Ieškovas skunde taip pat nesutinka su teismo išvada, kad praleistas terminas pagrindinei pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas sprendė, kad pardavėjas parduoti ginčo butą įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 1 d. Apeliantas nenurodo argumentų, paneigiančių tokios išvados pagrįstumą. Taigi šis terminas pasibaigė, o UAB „Informo“ preliminarios sutarties prisiimto įsipareigojimo parduoti butą ateityje ieškovui sutartyje nustatytu terminu neįvykdė. CK 6.165 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką preliminarioji sutartis yra organizacinė, jos objektas yra būsima pagrindinė sutartis, o pagrindinės sutarties objektas yra turtinė vertybė, dėl kurios šalys sudaro sutartį. Preliminarioji sutartis įprastai šalims nesukuria teisės teismo tvarka reikalauti, kad kita šalis sudarytų pagrindinę sutartį, t. y. per sutartyje nustatytą terminą nesudarius pagrindinės sutarties, pasibaigia šalių sutartiniai santykiai dėl sutartyje sulygto daikto pirkimo–pardavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 20 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015). Taigi atsižvelgiant tiek į teisinį reguliavimą, tiek į kasacinio teismo formuojamą praktiką, ieškovas neturi pagrindo prašyti įvykdyti preliminarią sutartį natūra ne tik su ja sudariusia šalimi UAB „Informo“, bet ir su nauju ginčo buto savininku – KU „Mėmelio taupomoji kasa“, ką teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime ir ko nepaneigė apeliantas savo skunde. Kadangi pasibaigus preliminariosios sutarties terminui pasibaigė atsakovo prievolė sudaryti pagrindinę sutartį, ši prievolė neperėjo ir KU „Mėmelio taupomoji kasa“, todėl apelianto argumentai, kad prievolė sudaryti pagrindę sutartį atsakovui KU „Mėmelio taupomoji kasa“ perėjo CK 4.48 straipsnio 2 dalies pagrindu, atmestini kaip nepagrįsti. CK 1.67 straipsnio 1 dalis ginčo atveju netaikoma.

23Apeliantas iš esmės nenurodo argumentų, kodėl, jo nuomone, yra nepagrįstas teismo sprendimas dalyje, kurioje buvo atmestas jo reikalavimas panaikinti buto teisinę registraciją KU „Mėmelio taupomoji kasa“ vardu. Apeliantas nurodo tik tuos pačius teismo atmestus argumentus, kad ši registracija buvo neteisėta, nes ją VĮ Registrų centras atliko, galiojant teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartimi taikytam areštui. Tačiau į bylą pateikto VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo su istorija 7.3 punktas (t. 2, b. l. 64) patvirtina, jog apelianto nurodomas ginčo buto arešto juridinis faktas Nekilnojamojo turto registre buvo išregistruotas 2015-09-09 Turto arešto aktų registro 2015-09-09 pranešimo apie turto arešto išregistravimą pagrindu, o šio išrašo 4.1 punktas )t. 2, b. l. 63) patvirtina, jog atsakovo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybės teisė į ginčo butą buvo įregistruota vėliau - 2015-09-10. Taigi registruojant ginčo buto nuosavybės teisę KU „Mėmelio taupomoji kasa“ vardu, priešingai nei teigia apeliantas, galiojančio arešto nebuvo. Be to, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, daiktinės teisės į ginčo butą turėtojas iš UAB „Informo“ į KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pasikeitė įstatymų nustatyta tvarka antstolės surašyto 2015-09-08 turto perdavimo išieškotojui akto Nr. 0033/15/00279, kuris nėra ginčijamas, pagrindu, todėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neturėjo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje numatytų teisinių pagrindų atsisakyti pakeisti nuosavybės teisės į ginčo butą turėtoją. Šių pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo apeliantas savo skunde nepaneigė.

24Apeliantas taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovui KU „Mėmelio taupomoji kasa“ 2 400 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tačiau ir su šiuo argumentu kolegija sutikti negali, nes bylos duomenys tvirtina, kad ieškinys buvo ne kartą tikslintas, dėl ko atsakovas turėjo taip pat tikslinti savo atsikirtimus, teikti procesinius dokumentus, rinkti įrodymus, atsakovo advokatė dalyvavo visuose posėdžiuose (5), bylos nagrinėjimas vyko pakankamai ilgą laiką, t. y. nuo 2015-07-14, byla pakankamai sudėtinga, todėl 2 400 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti nėra neprotingos ir per didelės, dėl to teismas pagrįstai visas atsakovo patirtas išlaidas ir priteisė iš ieškovo, atmetus nepagristą ieškovo ieškinį.

25Kiti apelianto argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas yra nepagrįstas, jame nurodyti ieškovo argumentais nesudaro pagrindo skundžiamo teismo sprendimo panaikinimui ar pakeitimui, todėl apeliacinį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka galioti nepakeistą.

27Atmetus apeliacinį skundą atsakovui KU „Mėmelio taupomoji kasa“ priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovo pateikti duomenys tvirtina, kad jis turėjo 700 Eur išlaidų advokato pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą apmokėti. Atsižvelgdamas į tai, kad atsiliepimą į apeliacinį skundą surašė ta pati advokatė, kuri atsakovą atstovavo ir pirmosios instancijos teisme, dėl ko žinojo bylą ir ypatingos laiko sąnaudos atsiliepimo surašymui nebuvo reikalingos, teismas atsakovui iš ieškovo priteisia 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

28Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti atsakovui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ (juridinio asmens kodas 300087289) iš ieškovo Ž. J. (asmens kodas ( - )) 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Ž. J. 2015-07-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau... 5. Atsakovas KU „Mėmelio taupomoji kasa“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 6. Atsakovas VĮ Registrų centras su ieškiniu dalyje dėl reikalavimo panaikinti... 7. Atsakovas UAB „INFORMO“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas Ž. J. prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centras prašo... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas KU „Mėmelio taupomoji kasa“... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, bylos nagrinėjimo... 16. Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties turinio, ji aiškinama... 17. Prašydamas teismo įpareigoti atsakovą KU „Mėmelio taupomoji kasa“... 18. Teismo vertinimu, apeliantas taip pat neteisus, teigdamas, kad preliminariojoje... 19. Apelianto teiginius, kad ginčo butas buvo pastatytas tik už jo pinigus,... 20. Aplinkybių, kad ieškovas nebuvo statybos finansuotojas, nepaneigia ir... 21. Apeliantas savo skunde taip pat teigia, kad paskolos sutarties pagrindu... 22. Ieškovas skunde taip pat nesutinka su teismo išvada, kad praleistas terminas... 23. Apeliantas iš esmės nenurodo argumentų, kodėl, jo nuomone, yra nepagrįstas... 24. Apeliantas taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 25. Kiti apelianto argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 27. Atmetus apeliacinį skundą atsakovui KU „Mėmelio taupomoji kasa“... 28. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti... 30. Priteisti atsakovui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ (juridinio...