Byla 2A-359-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai L. A.-S., pareiškėjos atstovei advokatei Renatai Janušytei, suinteresuotam asmeniui R. S., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. A.-S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2235-55/2010 pagal pareiškėjos L. A.-S. skundą dėl antstolės veiksmų suinteresuoti asmenys R. S., A. Ž., antstolė Daiva Milevičienė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja L. A. – S. 2009-12-01 kreipėsi į teismą, prašydama:

41) nustatyti sutuoktinio R. S. turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine L. A.-S. dalį ir padalinti sutuoktiniams antstolės D.Milevičienės patvarkymu L. A.-S. banko sąskaitose areštuotą turtą, t.y. 888,86 Lt;

52) remiantis sutuoktinių sudaryta vedybine sutartimi, pripažinti, kad jungtinė sutuoktinių R. S. ir L. A.-S. nuosavybė turtui, įgytam po 2009-07-10, neegzistuoja, todėl L. A.-S. turtas, įgytas po 2009-07-10, yra asmeninė L. A.-S. nuosavybė;

62) antstolės D. Milevičienės patvarkymu areštuotas turtas, t.y. 888,86 Lt iš L. A.-S. priklausančių banko sąskaitų yra pareiškėjos asmeninė nuosavybė, R. S. šis turtas nepriklauso. Nurodė, kad sutuoktiniai R. S. ir L. A.-S. 2009-07-10 sudarė vedybinę sutartį, kuria sutarė, kad turtas, įgytas po sutarties sudarymo yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Vedybinė sutartis įregistruota vedybinių sutarčių registre Centrinėje hipotekos įstaigoje, vedybinės sutarties identifikavimo kodas: ( - ). Antstolės D. Milevičienės patvarkymu L. A.-S. banko sąskaitose areštuotas turtas (888,86 Lt) yra pareiškėjos darbo užmokesčio, uždirbto per 2009 m. rugsėjo-spalio mėn., dalis.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-10 nutartimi patraukė R. S., A. Ž. ir antstolę D. Milevičienę dalyvauti byloje suinteresuotais asmenimis (LR CPK 443 str. 3 d.).

8Antstolė D. Milevičienė pateikė atsiliepimą į skundą, prašydama:

91) padalinti iš L. A.-S. sąskaitų nurašytas lėšas, iš viso 888,86 Lt lygiomis dalimis, nustatant, kad skolininko R. S. turto dalis areštuotame turte sudaro 444,43 Lt;

102) padalinti sutuoktinių R. S. ir L. A.-S. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis nustatant, kad skolininko R. S. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaitytina R. S. skolai dengti, t.y. dalis nuo L. A.-S. gaunamų pajamų iš dabartinės ar intelektinės veiklos ir/ar pensijos yra 10 proc. nuo Vyriausybės nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA. Nurodė, kad antstolė, vykdydama Vilniaus miesto 14 notarų biuro 2009-03-10 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 101113,20 Lt skolos išieškojimo iš skolininko R. S. išieškotojo A. Ž. naudai areštavo skolininko sutuoktinės L. A.-S. vardu atidarytas bankų sąskaitas, iš kurių laikotarpiu nuo 2009-10-26 iki 2009-11-09 nurašyta iš viso 888,86 Lt. Santuoka tarp R. S. ir L. A.-S. sudaryta 2000-07-08, todėl visiškai pagrįstai skolos išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turto, esančio bendrąja jungtine nuosavybe dalį. Vedybų sutartis sudaryta 2009-07-10, o Centrinėje hipotekos įstaigoje įregistruota 2009-07-20, todėl atsižvelgiant į tai, kad priverstinis skolos išieškojimas pradėtas 2009-04-15, vedybų sutartis sudaryta fiktyviai, siekiant išvengti prievolės įvykdymo kreditoriaus A. Ž. naudai. Atsižvelgiant į tai, kad vykdomasis dokumentas, išduotas 2009-03-10, skolininko dalis areštuotame turte sudaro 444,43 Lt. Tikslinga nustatyti skolininko dalį nuo jo sutuoktinės L. A.-S. gaunamų pajamų (LR CK 3.88 str., 1 d., 1 p., 3.105 str. 1 p., 3.117 str., LR CPK 736 str.).

11Suinteresuotas asmuo R. S. pateikė atsiliepimą į skundą, sutikdamas, kad antstolės D. Milevičienės patvarkymu areštuotas turtas, t.y. 888,86 Lt iš L. A.-S. priklausančių banko sąskaitų, yra jos asmeninė nuosavybė.

12Suinteresuotas asmuo A. Ž. nepateikė atsiliepimo į skundą.

13Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-03-25 sprendimu nusprendė:

14- Netenkinti pareiškėjos L. A.-S. skundo;

15- Panaikinti sutuoktinių L. A.-S. ir R. S. sudarytą ir 2009-07-20 įregistruotą vedybinę sutartį Centrinėje hipotekos įstaigoje;

16- Tenkinti antstolės D. Milevičienės prašymą:

17- padalinti iš L. A.-Sereikienės sąskaitų nurašytas lėšas, iš viso 888,86 Lt lygiomis dalimis, nustatyti, kad skolininko R. S. turto dalis areštuotame turte sudaro 444, 43 Lt;

18- padalinti sutuoktinių R. S. ir L. A.-S. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis. Nustatyti, kad skolininko R. S. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri yra išskaitytina R. S. skolai dengti, tai yra, dalis nuo L. A.-S. gaunamų pajamų iš darbinės ar intelektinės veiklos ir ar pensijos yra 10 proc. nuo Vyriausybės nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA;

19- Priteisti iš pareiškėjos L. A.-S. 13,51 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas pažymėjo, kad, jei sandoris buvo sudarytas vieno sutuoktinio vardu, nėra pagrindo daryti išvados, kad pagal prievoles iš tokio sandorio turi atsakyti tik sandorį pasirašiusi šalis. LR CK 3.109 str. 1 d. 5 p. numatyta, jog iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais. Teismas konstatavo, kad pareiškėja turėjo įrodyti, kad pinigai buvo paskolinti iš A. Ž. ne šeimos interesams. Suinteresuotas asmuo R. S., sutikdamas su pareiškėjos reikalavimais, taip pat turėjo pateikti įrodymus apie lėšų panaudojimą. Ta aplinkybė, kad R. S. savo vardu formino vekselį, o ne įmonės, reiškia, kad jis įsipareigojo skolą grąžinti pats, todėl neįrodyta, kad paskolinti pinigai buvo panaudoti tik įmonės reikmėms, kad jais nesinaudojo šeima. Suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų, kam buvo panaudoti pinigai, tai yra, kokiai įmonės veiklai jie buvo išleisti, nepateikė bendrovės buhalterinių dokumentų, kuriuose atsispindėtų skolintos įmonės lėšos. Šalys nepateikė įrodymų, kam buvo panaudoti paskolinti pinigai. UAB „Grapple Studios“ pradėjo verslą 2006-05-26. Tai, kad pareiškėjos sutuoktinis R. S. pradėjo verslą bendrovėje, tapo jos akcininku po santuokos sudarymo, reiškia, jog tapo įmonės akcininku, tikslu aprūpinti šeimą ir save. Teismas padarė išvadą, kad skolinti pinigai buvo naudojami ir šeimos reikmėms. Teismas sutiko su antstolės D. Milevičienės teiginiais, nurodytais atsiliepime, kad sutuoktinių L. A.-S. ir R. S. 2009-07-10 sudaryta, 2009-07-20 įregistruota vedybinė sutartis yra fiktyvi. Teismas nustatė, kad skolininko R. S. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaitytina iš R. S. skolai dengti, tai yra dalis nuo L. A.-S. gaunamų pajamų iš darbinės ar intelektinės veiklos ir ar pensijos yra 10 proc. nuo Vyriausybės nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA. Nesant kitos galimybės išieškoti iš skolininko, būtų pažeidžiami teisėti išieškotojo interesai, neužtikrinta skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra, nes skolininko sutuoktinei realiai gaunant pajamas, nebūtų galimybės jų panaudoti skolai mokėti, skolininkas per savo sutuoktinę netrukdomai gautų visas pajamas ir turėtų galimybę nemokėti skolos (LR CK 3.126 str., 3.87 str., 3.105 str., 3.109 str., CPK 290, 291).

20Pareiškėja L. A.-S. pateikė apeliacinį skundą, prašydama:

211) panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-25 sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui;

222) Vilniaus miesto apygardos teismui netenkinus šio prašymo - panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-25 sprendimą ir priimti naują sprendimą, patenkinant skundą;

233) Įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu Vilniaus miesto 11-ojo notarų biuro notarę D. B.. Apeliacinio skundo argumentai:

241) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nepagrįstai, t.y. savo iniciatyva (ex officio) sprendė dėl 2009-07-10 vedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia ir jos panaikinimo, neturėdamas pagrindo bei neatsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1319/2001, 2002-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1107/2002, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje 3K-3-421/2009). Teismas rėmėsi tik antstolės D. Milevičienės išreikšta nuomone, nerinko įrodymų, neįtraukė į bylos nagrinėjimą ir neapklausė Vilniaus miesto 11-ojo notarų biuro notarės D. B., kuri tvirtino 2009-07-10 vedybinę sutartį. Kreditorius A. Ž. nepateikė atsiliepimo į pareiškėjos skundą, nedalyvavo bylos nagrinėjimo metu ir neginčijo 2009-07-10 vedybinės sutarties ar jos sąlygų. Nei viena iš byloje dalyvaujančių šalių neišreiškė reikalavimo pripažinti 2009-07-10 vedybinę sutartį niekine, todėl priimtas teismo sprendimas viršija galimas ginčo nagrinėjimo ribas. Byloje pažeistas rungimosi bei dispozityvumo principas. Teismas neturėjo jokio pagrindo priimti sprendimą dėl nepareikštų reikalavimų, nes taip peržengė pareikštų reikalavimų ribas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas turėjo tinkamai įvertinti prievolės dydį (vekselio sumą), taip pat prievolės atsiradimo metu R. S. ir apeliantės turtinę padėtį ir tai būtų leidę tinkamai nustatyti, ar prievolė savo dydžiu nėra aiškiai per didelė ir neprotinga. Paimta pinigų suma nebuvo naudojama šeimos reikmėms. Pinigus A. Ž. skolino UAB „Grapple studijos“, kurios vadovas ir vienintelis akcininkas yra sutuoktinis R. S.. Iš viso paskolinta 37500 Lt, jie pervesti į įmonės sąskaitą. Paskolos sutartis buvo pasirašyta 90000 Lt plius palūkanos, kas sudaro 100800 Lt. Ši suma nurodyta ir paskolos sutartyje. Kadangi A. Ž. paskolos sutarties, kaip garanto neužteko, A. Ž. reikalavo iš R. S., kaip įmonės vadovo, pasirašyti vekselį sutarties sumai ir asmeniškai garantuoti skolos palūkanų grąžinimą. Pagal UAB „Grapple studijos“ buhalterinę apskaitą parengtose pažymose nurodoma, kur pinigai panaudoti bei kokią asmeninę finansinę naudą turėjo R. S.. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nurodė, kad byloje nebuvo paneigta CK 3.92 str. 3 d. įtvirtinta prezumpcija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad prezumpcija siekiama palengvinti civilinę apyvartą ir apsaugoti sąžiningus trečiuosius asmenis, sudarančius sandorius su sutuoktiniais, nuo galimų ieškinių, siekiant nuginčyti sandorius, tačiau teisės normoje nustatyta tokiam sandoriui sąlyga, kad jis būtinas šeimos poreikiams tenkinti, yra vertinamojo pobūdžio ir priklauso nuo daugelio aplinkybių: šeimos gaunamų pajamų, turtinės bei socialinės padėties ir kitų veiksnių, lemiančių kiekvienos šeimos poreikius bei jų tenkinimo galimybes (2009-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009; 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje3K-7-149/2008). Teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir netyrė tos aplinkybės, kad vekselis buvo išduotas paskolos pagrindais (LR CK 6.878 str.). Tokiu atveju, nesant kito sutuoktinio sutikimo, remiantis LR CK 3.109 str. 3 d., negalėjo atsirasti solidarioji sutuoktinių prievolę bei nukreiptas išieškojimas į asmeninį apeliantės turtą. Kreditorinės prievolės atsiradimo pagrindas yra esminis, nustatant prievolės subjektus, jos dydį. Tik nustačius prievolės pobūdį ir jos atsiradimo pagrindą, galima nustatyti, kas yra atsakomybės subjektai pagal prievolę - vienas sutuoktinis ar abu sutuoktiniai. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nepagrįstai ir neteisėtai panaikino 2009-07-10 vedybinę sutartį, taip visą santuokos metu apeliantės ir R. S. įgytą ir įgyjamą turtą pripažindamas bendru sutuoktinių turtu bei nukreipdamas išieškojimą į R. S. dalį jame (LR CK 3.92 str. 6 d., 3.109 str., 3.112 str., 3.133 str., 6.878 str., CPK 586 str., 648 str. 1 d. 7 p., 5 d.).

252) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas pažeidė procesines teisės normas. Teismas turėjo savo iniciatyva išreikalauti įrodymus, kad butų tinkamai ir objektyviai išnagrinėta byla, kadangi teismas savo iniciatyva sprendė apeliantės prašyme nepareikštus reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas turėjo į bylą įtraukti Vilniaus miesto 11-ojo notarų biuro notarę D. B., kadangi 2009-07-10 vedybinės sutarties panaikinimas gali sukelti teisines pasekmes ją tvirtinusiai notarei (LR CPK 270 str., 290 str., 291 str., 314 str., 326 str., 327 str., 329 str. 2 d. 4 p.).

26Suinteresuotas asmuo antstolė D. Milevičienė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-25 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas, būdamas aktyvus įrodymų rinkime, visiškai pagrįstai panaikino L. A.-Sereikienės ir R. S. sudarytą vedybinę sutartį, kaip fiktyvią ir prieštaraujančią gerai moralei, kadangi vedybų sutartis sudaryta 2009-07-10, tuo tarpu priverstinis išieškojimas pradėtas 2009-04-15 (LR CPK 326 str., 443 str. 8 d., 666 str. 1 d., 667 str.).

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teismas įvykdo teisingumą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka priimdamas sprendimą, t.y. išspręsdamas teisinį ginčą konkrečioje byloje. Tam, kad ginčas dėl teisės būtų išspręstas teisingai, svarbu, kad byloje dalyvaujantys asmenys tinkamai įgyvendintų savo teises bei įstatymų nustatytas pareigas. Asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinama pareiškiant ieškinį ginčo teisenos tvarka arba skundą (pareiškimą) ypatingosios teisenos tvarka, tinkamai nurodant teismui teikiamo procesinio dokumento dalyką (reikalavimus) ir pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai, ir šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus). Vadinasi, asmuo, besikreipiantis į teismą, turi aiškiai suformuluoti savo reikalavimus, siekdamas, kad teisme būtų apgintos jo subjektinės teisės, atsižvelgiant ir į teisių gynimo būdus, nes teismas, pripažinęs reikalavimą apginti subjektinę teisę pagrįstu, jį tenkina ir teismo sprendimas, ginčijant antstolio procesinius veiksmus, bei įpareigojantis antstolį atlikti atskirus veiksmus, turi būti konkretus, siekiant užtikrinti galimo procesinio sprendimo realų įgyvendimą.

28Nagrinėjamoje byloje pareiškėja skundą grindė neteisėtais antstolės veiksmais, areštuojant antstolės patvarkymu pareiškėjos banko sąskaitose viso 888,86 Lt, neatsižvelgiant į 2009-07-10 vedybinę sutartį. Byla buvo nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas gali taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, t.y. pripažinti iš tokio sandorio atsiradusias civilines teises ir pareigas negaliojančiomis, kai nustato, jog yra pakankamas pagrindas sandorį pripažinti niekiniu. Teismo iniciatyva (ex officio), nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisines pasekmes tik tokiais atvejais, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Bylos nagrinėjimo teisme, įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo ribas lemia ieškinio pagrindas ir dalykas. Dėl to, tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, lemiančių sandorio negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštam ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

30Aplinkybė, kad pareiškėja pripažino, kad 2009 m. birželio mėnesį sužinojusi apie skolą, siekdama save apsaugoti, sudarė 2009-07-10 vedybinę sutartį, savaime teismo iniciatyva, nesant ginčo šalies ar kreditoriaus (taikant Actio Pauliana institutą) reikalavimo, nėra pagrindas pripažinti vedybinę sutartį negaliojančia, nes byloje esanti medžiaga nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdžiai niekinio sandorio fakto. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorius A. Ž. buvo pasyvus bylos nagrinėjimo metu ir aktyviai nesinaudojo procesinėmis teisėmis (neteikė atsiliepimo į skundą, nereiškė savarankiškų reikalavimų ir pan.), tuo parodydamas, kad nėra suinteresuotas teisiniu rezultatu nagrinėjamoje byloje.

31Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu išnagrinėjo antstolės D. Milevičienė atsiliepime į skundą išdėstytus reikalavimus, nors atsiliepime į skundą turi būti nurodomi motyvai dėl sutikimo ar nesutikimo su skundo reikalavimais ir įrodymai, kuriais yra grindžiami nesutikimo motyvai. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė D. Milevičienė, būdama kvalifikuota teisinių santykių dalyvė, turėjo teisę pateikti prašymą su savarankišku reikalavimu dėl skolininko dalies bendrame turte nustatymo, tuo sudarant galimybę kitiems proceso dalyviams pateikti atsiliepimus į antstolės savarankiškus reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje nebuvo suteikta galimybė apeliantei pateikti atsiliepimus dėl antstolės reikalavimo nustatyti skolininko dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Tokie procesinių teisių pažeidimai (CPK 666 str. 1 d., 142 str.) yra esminiai procesiniai pažeidimai, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

32Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė termino antstolei jos procesinio dokumento trūkumams šalinti, pateikiant prašymą su savarankišku reikalavimu dėl skolininko dalies bendrame turte nustatymo, tuo sudarant galimybę kitiems proceso dalyviams pateikti atsiliepimus į antstolės savarankiškus reikalavimus.

33Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė termino pareiškėjai skundo trūkumams šalinti, nors skunde suformuluoti reikalavimai yra bendro pobūdžio nekonkretūs samprotavimai, teisiškai neapibrėžti, siekiant užtikrinti galimo teismo procesinio sprendimo realų įgyvendinimą.

34Pirmosios instancijos teis­mas pri­va­lėjo nustatyti terminą pareiškėjai skundo trūkumams šalinti ir suformuluoti savo reikalavimus (CPK 111 str., 115 str. 2 d., 179 str. 1 d., 443 str. 2 d., 8 d.). Padaryti procesinės teisės normų pažeidimai (CPK 111 str., 115 str. 2 d., 179 str. 1 d., 443 str. 2 d., 8 d.) yra esminiai procesiniai pažeidimai, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla dėl pareiškėjos reikalavimų atmetimo. Šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas ir tai yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Kadangi šiuo atveju yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas naikintinas dėl to, kad neatskleista bylos esmė, grąžinant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

35Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės apeliacinės instancijos teisme tikslinti skundo reikalavimus ar juos papildyti, nes yra draudžiama apeliacinės instancijos teisme reikšti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi procesinės galimybės vertinti antstolės veiksmų teisėtumo, kai nėra teisiškai apibrėžtų pareiškėjos reikalavimų (CPK 510 str., 513 str.).

36Kadangi šiuo atveju bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, nes tai ribotų byloje dalyvaujančių asmenų apeliacijos teises ir blogintų apeliantės padėtį, kolegija daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas naikintinas, grąžinant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 313 str.). Nurodyti procesiniai pažeidimai sudaro teisinį pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą visa apimtimi, perduodant bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam apylinkės teismui (CPK 329 str. 1 d.). Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti nurodytus procesinius pažeidimus, kurie negali būti pripažįstami formaliais pažeidimais, nes jie yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 328 str.). Sprendimo panaikinimas ir bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nelaikomas blogesnio sprendimo dėl apeliantės priėmimu (CPK 313 str.). Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir naujai pateiktų rašytinių įrodymų, nes skundžiamas sprendimas naikinamas visa apimtimi, ir tik pašalinus apeliacinės instancijos teismo nurodytus procesinius pažeidimus ir ištyrus visas aplinkybes, nagrinėtina byla (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 8 str., 13 str., 177 str. - 179 str., 312 str. - 314 str., 320 str., 328 str.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

38Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėja L. A. – S. 2009-12-01 kreipėsi į teismą, prašydama:... 4. 1) nustatyti sutuoktinio R. S. turto, esančio bendrojoje jungtinėje... 5. 2) remiantis sutuoktinių sudaryta vedybine sutartimi, pripažinti, kad... 6. 2) antstolės D. Milevičienės patvarkymu areštuotas turtas, t.y. 888,86 Lt... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-10 nutartimi patraukė R. S., A.... 8. Antstolė D. Milevičienė pateikė atsiliepimą į skundą, prašydama:... 9. 1) padalinti iš L. A.-S. sąskaitų nurašytas lėšas, iš viso 888,86 Lt... 10. 2) padalinti sutuoktinių R. S. ir L. A.-S. bendrąją jungtinę nuosavybę... 11. Suinteresuotas asmuo R. S. pateikė atsiliepimą į skundą, sutikdamas, kad... 12. Suinteresuotas asmuo A. Ž. nepateikė atsiliepimo į skundą.... 13. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-03-25 sprendimu nusprendė:... 14. - Netenkinti pareiškėjos L. A.-S. skundo;... 15. - Panaikinti sutuoktinių L. A.-S. ir R. S. sudarytą ir 2009-07-20... 16. - Tenkinti antstolės D. Milevičienės prašymą:... 17. - padalinti iš L. A.-Sereikienės sąskaitų nurašytas lėšas, iš viso... 18. - padalinti sutuoktinių R. S. ir L. A.-S. bendrąją jungtinę nuosavybę... 19. - Priteisti iš pareiškėjos L. A.-S. 13,51 Lt pašto išlaidų valstybės... 20. Pareiškėja L. A.-S. pateikė apeliacinį skundą, prašydama:... 21. 1) panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-25 sprendimą ir... 22. 2) Vilniaus miesto apygardos teismui netenkinus šio prašymo - panaikinti... 23. 3) Įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu Vilniaus miesto 11-ojo notarų... 24. 1) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nepagrįstai, t.y. savo iniciatyva... 25. 2) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas pažeidė procesines teisės normas.... 26. Suinteresuotas asmuo antstolė D. Milevičienė pateikė atsiliepimą į... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teismas įvykdo teisingumą... 28. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja skundą grindė neteisėtais antstolės... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas gali... 30. Aplinkybė, kad pareiškėja pripažino, kad 2009 m. birželio mėnesį... 31. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu išnagrinėjo antstolės D.... 32. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė termino... 33. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė termino... 34. Pirmosios instancijos teis­mas pri­va­lėjo nustatyti terminą pareiškėjai... 35. Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės apeliacinės instancijos teisme... 36. Kadangi šiuo atveju bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p.,... 38. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimą ir...