Byla 2A-1800/2013
Dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Zip travel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1827-661/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zip travel“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Delta“ turizmo centrui, dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Zip travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai ir prašė: panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą konkurse „Kelionių organizavimo paslaugos“; panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pretenziją dėl sprendimų panaikinimo, taip pat sprendimus dėl pasiūlymų eilės bei laimėjusio pasiūlymo nustatymo konkurse „Kelionių organizavimo paslaugos“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis dalyvauja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos vykdomame konkurse „Kelionių organizavimo paslaugos“, kuriame ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą teikti paslaugas mažiausia kaina lyginant su kitų konkurso dalyvių. Be to, ieškovui pagal konkurso sąlygas tenka pareiga užtikrinti tokių kainų galiojimą per visą sudarytinos viešojo pirkimo sutarties vykdymo laiką. Perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą atmetė, o apie atmetimo priežastis nurodė savo 2012 m. lapkričio 13 d. rašte Nr. 11-4128. Atsakovas laikė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 31.2 punkto reikalavimų, nes ieškovas siūlomoms paslaugoms taikė nepagrįstai dideles nuolaidas.. Pagal šį konkurso sąlygų punktą konkurso dalyvių nebuvo reikalaujama pagrįsti nei perkančiajai organizacijai tiekėjo taikomų nuolaidų nuo siūlomų paslaugų, nei aviabilietų kainų galiojimo visu sutarties vykdymo laikotarpiu šiame konkurso sąlygų punkte nurodytais dokumentais aviakompanijų ar rezervavimo sistemų pažymomis (išrašais), sutartimis ar kitais dokumentais. Ieškovas pateikė pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir jį pagrindė reikalaujamais dokumentais preciziškai laikydamasis konkurso sąlygų reikalavimų, reglamentuojančių konkurso pasiūlymo pagrindimą - pateikė 2012 m. sausio 30 d. aviabilietų rezervavimo sistemos „Amadeus“ administratoriaus UAB „Amadeus Lietuva“ pažymą apie tai, kad ieškovui yra įdiegta „Amadeus“ aviabilietų rezervavimo sistema, kurioje skelbiamos oficialios aviabilietų kainos, taip pat tai, kad ieškovas vešiuosiuose konkursuose gali pateikti nurodytos pažymos priedus - išrašus iš Amadeus rezervavimo sistemos. Taigi grįsdamas savo pasiūlymą ieškovas be UAB „Amadeus Lietuva“ pažymos pateikė „Amadeus“ rezervavimo sistemos išrašus kiekvienam siūlomam aviabilietui, o siūlomas perkančiajai organizacijai aviabilietų kainų nuolaidas nurodė kartu su išrašais (po išrašais) pateikdamas ir pasiūlymo kainų aprašymus, todėl perkančiosios organizacijos motyvai dėl netinkamo ieškovo pasiūlymo nuolaidų pagrindimo nepagrįsti. Iš kitų konkurso sąlygų nuostatų matyti, jog perkančioji organizacija turėjo tikslą įsigyti reikiamas paslaugas mažiausiomis kainomis, reikalaudama kelionių agentūras užtikrinti savo pasiūlyme nurodytų kainų galiojimą besąlygiškai, t. y. nepriklausomai nuo aviakompanijų kelionių agentūroms mokamų komisinių ar bet kokių kitų veiksnių. Remiantis konkurso sąlygų 6 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1.4 punktu, tiekėjams numatyta pareiga užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį maksimali aviabilietų kaina neviršytų kainų, pasiūlytų konkurso metu. Ši konkurso sąlygų nuostata atitinka konkurso sąlygų 31.2 punkto reikalavimus toje dalyje, pagal kurią visos pasiūlyme nurodytos kainos turėjo galioti perkančiajai organizacijai visą sutarties vykdymo laikotarpį, šio galiojimo konkurso sąlygomis nereikalaujant pagrįsti dokumentais. Remiantis konkurso sąlygų 31.1 punkto reikalavimu, tiekėjui teko pareiga į siūlomą paslaugų kainą įskaityti visus mokesčius ir visas tiekėjo išlaidas, neapribojant šių mokesčių ar išlaidų kokiu nors baigtiniu sąrašu. Taigi sisteminė aptariamų konkurso sąlygų analizė suponuoja išvadą, kad pagal atsakovo konkurso sąlygas kelionių agentūrai (tarpininkui) numatyta pareiga savo rizika bei atsakomybe užtikrinti perkančiajai organizacijai pasiūlyme nurodytų paslaugų kainų galiojimą visu su perkančiąja organizacija sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kai faktiškai turi būti teikiamos trečiųjų asmenų - oro skrydžių bendrovių paslaugos (parduodami aviabilietai), kurių kainos nuolat kinta priklausomai nuo įvairiausių veiksnių, kurių kelionių agentūros kontroliuoti negali. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą konkurse, pažeidė ne tik viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principus, tačiau kartu buvo pažeistas ir pagrindinis viešojo pirkimo tikslas - įsigyti paslaugas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, nes buvo atmestas geriausios kainos pasiūlymas, perkančioji organizacija be pagrindo sprendė, jog ieškovas pažeidė konkurso sąlygų reikalavimus.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Teismas nesutiko su ieškovo pozicija, kad jis formaliai atitiko keliamus reikalavimus pateikdamas mažiausią paslaugų kainą. Nurodė, kad šioje byloje konkurso sąlygos aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtino, kad tiekėjas turi pagrįsti siūlomo aviabilieto kainą aviakompanijos tiesiogiai išduotais dokumentais (aviakompanijos pažymomis) arba netiesiogiai išduotais dokumentais - rezervavimo sistemos išrašais (konkurso sąlygų 31.2 p.). Konkurso sąlygų 31.3 punkte nustatytas reikalavimas suponuoja pasiūlymo kainų aprašymą, kuris reikalingas nustatyti ne siūlomos kainos pagrįstumą, o informaciją apie paties skrydžio maršrutą, jo sudedamąsias dalis. Konkurso sąlygų 31.4 p. numatyta, kad tiekėjas konkursiniame pasiūlyme turi nurodyti aiškiai apibrėžtų savybių bilietus: a) be rezervavimo apribojimų, t. y. bilietai pagal aviakompanijos tarifo taisyklę turi būti rezervuojami bet kuriuo metu iki kelionės pradžios be jokių teikėjo ar aviakompanijos apribojimų; b) be grąžinimo ir keitimo apribojimų, t. y. nupirkti bilietai pagal aviakompanijos tarifo taisyklę turi būti grąžinami ir keičiami skrydžio be jokių mokesčių, baudų ir be jokių apribojimų iki kelionės pradžios tokie aviabilietai neatitiktų kitų konkurso sąlygų reikalavimų. Teismas pastebėjo, kad atsakovas neribojo tiekėjo taikomų nuolaidų dydžio, tačiau tiekėjų taikomos nuolaidos turėjo būti pagrįstos ne subjektyviais skaičiavimais, o konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais – aviakompanijos ar rezervavimo sistemos pažymomis, sutartimis ar kitais dokumentais. Priešingu atveju, gali susidaryti padėtis, kai tiekėjas siūlo nepagrįstas, konkurenciją iškraipančias kainas, kurios gali nulemti netinkamą sutarties vykdymą arba neįvykdymą. Konkurso sąlygų 56 punkte nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, komisija privalo dalyvio paprašyti per komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

7Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija iš kiekvieno konkurso dalyvio, įskaitant ir patį ieškovą, reikalavo, kad perkančiajai organizacijai siūlomos aviabilietų kainos būtų pagrįstos aviakompanijos pažyma ar rezervavimo sistemos pažyma (išrašu). Ieškovas nepateikė konkurso sąlygų 31.2 punkte nustatytų, perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų. Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovo pasiūlyme „Dėl kelionių organizavimo paslaugų“ pateiktos kainos buvo nepagrįstos konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais. Teismas sprendė, jog perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir pirkimo dokumentų nuostatas taikė lygiai, vienodai ir skaidriai visų tiekėjų atžvilgiu.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Zip travel“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo reikalavimus patenkinti bei panaikinti atsakovo su trečiuoju asmeniu UAB ,,Delta“ turizmo centru sudarytą viešo pirkimo sutartį. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

11

 1. Konkurso sąlygų 31.2 punkte aiškiai nurodyta, kokie duomenys turi būti grindžiami nuo tiekėjo valios nepriklausančiais dokumentais - aviakompanijų ar rezervavimo sistemų pažymomis, sutartimis ar kitais dokumentais. Tai - aviabilieto tarifo dydis (bazinė aviabilieto kaina, aviakompanijos paskelbta aviabilietų rezervavimo sistemoje ir galiojanti vieną parą), tarifo bazė, rezervavimo klasė, tarifo aviakompanijos taisyklės, tačiau ne galutinė tiekėjo siūlomų paslaugų kaina, nulemta galimybės taikyti nuolaidas bei aptarnavimo mokesčius. Kaip matyti iš konkurso sąlygų 31.3 punkto, atsakovas leido tiekėjams savarankiškai spręsti dėl galutinės siūlomų paslaugų kainos (ją nustatyti), nes numatė taikyti nuolaidas bei aptarnavimo mokesčius, kurie neturėjo būti grindžiami konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais. Ginčijamu sprendimu darydamas išvadą, kad tiekėjų taikomos nuolaidos turėjo būti grindžiamos konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais, pirmosios instancijos teismas į aptariamas konkurso sąlygų nuostatas neatsižvelgė, jas ignoravo.
 2. Atsižvelgiant į lėktuvų bilietų rinkos specifiką, tiekėjų pasiūlymuose nurodytos aviabilietų kainos pasiūlymų pateikimo metu faktiškai negaliojo, jeigu jos buvo parinktos iš aviabilietų rezervavimo sistemos bent parą anksčiau iki pasiūlymų pateikimo dienos, taip pat negaliojo jau sekančią dieną po pasiūlymo pateikimo, net jeigu jos buvo parinktos iš aviabilietų rezervavimo sistemos tą pačią pasiūlymų pateikimo dieną, ir bet kuriuo atveju nebūtų galiojusios viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo metu. Tai rodo, kad konkurso sąlygose numatyta galimybė tiekėjams pasiūlyme taikyti „nuolaidas“ visų pirma reiškia galimybę pačiam tiekėjui savarankiškai nustatyti galutinę siūlomų paslaugų (pasiūlymo) kainą, bet ne nuolaidų kaip tokių taikymą negaliojančioms aviabilietų kainoms. Tinkamai išsiaiškinus konkurso sąlygose vartojamos sąvokos „nuolaida“ prasmę savaime tampa aišku, kad tokios „nuolaidos“, kaip ir galutinė tiekėjo siūlomų paslaugų kaina niekaip negalėjo būti grindžiama nuo trečiųjų asmenų (skrydžių bendrovių, rezervavimo sistemų) valios priklausančiais dokumentais. Tuo tarpu konkurso sąlygų 31.2 punkto frazė, jog su pasiūlymu pateikiamomis aviakompanijų ar rezervavimo sistemų pažymomis (išrašais iš rezervacinių sistemų) aviakompanijos turi patvirtinti tiekėjų siūlomų aviabilietų kainas niekaip negali būti suprantama ir aiškinama kaip reikalavimas, jog galutinę tiekėjo pasiūlymo kainą patvirtintų aviakompanija. Tokį aiškinimą paneigia vien jau kitos to paties konkurso sąlygų punkto nuostatos, kuriose aiškiai išreikšta, kokie duomenys turi būti grindžiami konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiais dokumentais kaip rezervavimo sistemos pažyma (išrašas iš rezervavimo sistemos) aviakompanijos apskritai nieko netvirtina, t. y. šiuose dokumentuose tiesiog atsispindi aviabilietų rezervavimo sistemose aviakompanijų paskelbti duomenys apie kelionių agentūroms siūlomų įsigyti (perparduoti) aviabilietų pardavimo sąlygas, tarp kurių - ir aviabilieto tarifo dydis (bazinė aviakompanijos nustatyta aviabilieto kaina).
 3. Nors teismas skundžiamu sprendimu sprendė dėl tiekėjų nuolaidų grindimo konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais, tačiau nurodytą konkurso sąlygų punktą iš esmės išaiškino kaip įpareigojantį tiekėją šiame punkte nurodytais dokumentais pagrįsti galutinę savo paslaugų kainą, į kurią, be kita ko, įeina ir aptarnavimo mokestis, kurio, kaip ir nuolaidų, taikymo galimybė numatyta ne konkurso sąlygų 31.2, o 31.3 punkte. Toks konkurso sąlygų traktavimas reiškia, kad taip suprantant konkurso sąlygas iš tiekėjų (savarankiškų ūkio subjektų) būtų reikalaujama dėl galutinės savo paslaugų kainos susitarti, ją suderinti su trečiaisiais asmenimis, oro skrydžių bendrovėmis.
 4. Ginčijamu sprendimu atmetant apelianto ieškinį ir tai motyvuojant neįprastai mažos kainos institutu teismas išėjo už ginčo ribų, netinkamai taikė šį institutą, be pagrindo apelianto veiksmuose įžvelgė kokių tai rizikų, susijusių su viešojo pirkimo sutarties vykdymu.
 5. Konkurso sąlygų 31.4 punktas taikytinas ir aiškintinas sistemiškai su kitomis konkurso sąlygų nuostatomis. Iš šio punkto matyti, kad atsakovas siekė įsigyti tam tikrų savybių aviabilietus - be rezervavimo, keitimo bei grąžinimo apribojimų. Šis reikalavimas visų pirma turi būti suprantamas kaip atsakovo siekis tų pačių savybių aviabilietus, kurie turėjo būti nurodyti pasiūlyme, įsigyti už ne didesnę, nei pasiūlyme nurodytą kainą, kurią turėjo užtikrinti tiekėjas (konkurso sąlygų 6 priedo 2.1.4 p.). Remiantis konkurso sąlygų 6 priedo 2.1.4 punktu, tiekėjui teko pareiga užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį maksimali bilietų kaina numatytais pagrindiniais maršrutais neviršytų kainų, pasiūlytų konkurso metu, kai užsakymas atitinka pasiūlymo sąlygas.
 6. Klaidindamas teismą trečiasis asmuo siekė, jog šioje byloje būtų vadovaujamasi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5287-392/2010, nors nurodytos bylos ir nagrinėjamo ginčo ratio decidendi iš esmės skiriasi. Trečiasis asmuo nepagrįstai siekė sudaryti teismui įspūdį, tariamai ieškovas nesąžiningai konkuravo konkurse. Priešingai, vykdydamas visas konkurso sąlygas ieškovas pasiūlė atsakovui įsigyti paslaugas geriausiomis kainomis, prisiimdamas visą su galimų nuostolių atsiradimu susijusią riziką ir jos neatsisako. Trečiasis asmuo taip pat nepagrįstai kaltina ieškovą pažeidus konkurso sąlygų 8.3 punkto reikalavimus, pagal kuriuos į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos. Pažymėtina, kad pagal konkurso sąlygas nebuvo reikalaujama konkurso dalyvių pagrįsti pasiūlymų atitikimą nurodytai sąlygai. Nurodytas konkurso sąlygų punktas taikytinas ir aiškintinas kartu su kitomis konkurso sąlygomis, kurių esmė ta, jog perkančioji organizacija siekė būti tikra, jog reikalingos paslaugos jai bus parduotos už ne didesnę kainą, nei nurodyta tiekėjo pasiūlyme, ir tiekėjas neturės teisės pareikalauti iš perkančiosios organizacijos kompensuoti kokias nors kitas jo išlaidas ar mokesčius papildomai (konkurso sąlygų 6 priedo 2.1.4 punktas).

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba prašo šio skundo netenkinti. Atsiliepimui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

13

 1. Teismas laikėsi įrodinėjimą reglamentuojančių nuostatų, teisingai ir objektyviai įvertino visas faktines aplinkybes ir įrodymus, teikiančius pagrindą konstatuoti faktines aplinkybes - aiškiai ir nedviprasmiškai konkurso sąlygose įtvirtintas nuostatas, kad tiekėjai turi pagrįsti siūlomo aviabilieto kainą aviakompanijos tiesiogiai arba netiesiogiai išduotais dokumentais (atitinkamai pažymomis arba išrašais).
 2. skunde išdėstyti analogiški ieškovo argumentai kaip ir ieškinyje. Perkančioji organizacija atsiliepime į ieškovo ieškinio argumentus yra išsamiai išdėsčiusi, nagrinėjant civilinę bylą Vilniaus apygardos teisme.
 3. Konkurso sąlygos buvo parengtos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-82 „Dėl Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų aviabilietų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintas Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų aviabilietų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas.
 4. Konkurso sąlygų 31.3 punkte nustatytas reikalavimas suponuoja pasiūlymo kainų aprašymą, kuris reikalingas nustatyti ne siūlomos kainos pagrįstumą, o informaciją apie paties skrydžio maršrutą, jo sudedamąsias dalis.
 5. Ieškovas 2012 m. spalio 24 d. pateikė klausimą dėl konkurso sąlygų 31.3 punkto, prašydamas paaiškinti ar teikdami pasiūlymą tiekėjai turi teisę taikyti nuolaidas tik fiksuoto neterminuoto aviakompanijos jai mokamo komisinio mokesčio sąskaita, komisinį mokestį pagrįsdami aviakompanijos pažyma. Tiekėjui buvo paaiškinta, kad taikomos nuolaidos bilietams turėjo būti pagrįstos ne savo subjektyviais skaičiavimais, o konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais.
 6. Perkančioji organizacija, siekdama užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai, sąmoningai konkurso sąlygų 31.2 punkte įtvirtino nuostatą, reikalaujančią pateikti pasiūlymo kainas pagrindžiančius dokumentus, kurie būtų tinkami ir priimtini perkančiajai organizacijai.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Delta“ turizmo centras prašo palikti galioti skundžiamą teismo sprendimą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

15

 1. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ginčo konkurso sąlyga reikalavo aviabilietų kainas pagrįsti rezervavimo sistemos išrašu ar aviakompanijos pažyma. Byloje teisingai nustatyta, kad ieškovo pasiūlytos aviabilietų kainos nebuvo pagrįstos, kaip to reikalavo konkurso sąlygų 31.2 punktas
 2. Konkurso sąlygų 31.2 punkte yra aptariami du skirtingi klausimai: kainos galiojimas ir kainos pagrindimas. Ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo atmestas dėl pasiūlytų kainų nepagrįstumo. Kainos galiojimo klausimas nėra šios bylos ginčo dalykas, todėl ieškovas išimtinai bando suklaidinti teismą kainos pagrindimą koreliuodamas su kainos galiojimo sąvoka.
 3. Teismas sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad jeigu perkančioji organizacija būtų leidusi pirkime siūlyti nepagrįstas kainas, konkurse būtų iškreipta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Ieškovas, bandydamas paneigti tokią teismo išvadą, pateikia subjektyvias interpretacijas, kad tokiu atveju tiekėjai su aviakompanijomis turėtų sudaryti konkurencijos teisės draudžiamus susitarimus dėl siūlomų kainų.
 4. Konkurso sąlygų 31.3 punktas nereglamentavo nuolaidų pagrindimo klausimo, o nuolaidų taikymas turėjo būti derinamas su konkurso sąlygų 31.2 punktu, t. y. siūloma kaina turėjo būti pagrįsta aviakompanijos pažyma ar rezervavimo sistemos išrašu.
 5. Ieškovas skunde sutinka su tuo, kad kelionių agentūros veikia tik kaip tarpininkai, todėl turi siūlyti realias rinkoje egzistuojančias kainas. Tačiau dėl ieškovo pritaikytų nuolaidų, pasiūlytos kainos rinkoje neegzistuoja.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19Tiek apeliantas, tiek atsakovas procesiniuose dokumentuose tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ginčą sprendė remdamasis neįprastai mažos kainos institutu. Teisėjų kolegija sutinka su tokia šalių nuomone, nes iš bylos medžiagos akivaizdu, jog ginčas byloje kilo dėl konkurso sąlygų taikymo ir aiškinimo. Nagrinėjamu atveju neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su ginčo konkurso sąlygomis, bet neįprastai mažos kainos vertinimas būtų buvęs aktualus tik tuo atveju, jei perkančioji organizacija būtų nusprendusi, kad ieškovo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tačiau perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą atmetė vadovaudamasi konkurso sąlygų 60.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Vyriausybės kanclerio 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-83 (Ministro Pirmininko kanclerio 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-70 redakcija) (toliau - Taisyklės) 71.3 punktu dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygų 31.2 p.) nustatytiems reikalavimams (1 t., 75 b. l.). Visgi naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo, nes jame buvo pasisakyta ir dėl ginčo sąlygų taikymo bei priimtas iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas.

20Apelianto teigimu, perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino konkurso sąlygų 31.2 ir 31.3 punktų santykį, nes konkurso sąlygų 31.3 punktas leido tiekėjams savarankiškai spręsti dėl galutinės siūlomų paslaugų kainos (ją nustatyti), numatė galimybę taikyti nuolaidas bei aptarnavimo mokesčius, kurie neturėjo būti grindžiami konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais.

21Konkurso sąlygų 31.2 punkte nustatyta, kad visos pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos turi galioti po šio konkurso paskelbimo dienos (visą sutarties vykdymo laikotarpį) ir pagrįstos aviakompanijos ar rezervavimo sistemos pažymomis (sutartimis ar kitais dokumentais). Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia aviakompanijos, kurios kainas (tarifus) siūlo, ar rezervacinės sistemos pažymą ar kopiją (patvirtintą tiekėjo), kad aviakompanija patvirtina tiekėjo siūlomas kainas. Pateiktose pažymose bei išrašuose turi būti nurodytas siūlomo tarifo dydis, tarifo bazė, rezervavimo klasė bei tvirtinamo tarifo aviakompanijos taisyklės apie bilieto keitimą bei privalomus mokesčius. Šiame punkte taip pat numatyta, kad jei tiekėjas dėl objektyvių ne nuo jo priklausančių priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi pateikti tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu patvirtintą dokumentą, kuriame turi būti nurodyta, kokio dokumento tiekėjas negali pateikti ir nurodyti objektyvūs motyvai, priežastys, dėl kurių tiekėjas tokių dokumentų negali pateikti. Tokiu atveju tiekėjas gali pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme pateikiamas kainas, jų sudedamąsias dalis, jų dydį, kitas sąlygas.

22Pažymėtina, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Kadangi pretenzijos dėl 31.2 punkto dalies, nustatančios lėktuvų bilietų kainų galiojimo terminus perkančiajai organizacijai pareikšta nebuvo, teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su tiekėjų pasiūlymuose nurodytų aviabilietų kainų pasiūlymų pateikimo metu negaliojimu.

23Konkurso sąlygų 31.3 punkte nustatyta, kad kartu su pasiūlyme pateiktų aviakompanijos ar rezervavimo sistemų pažymomis tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo kainų aprašymus, kuriuose turi nurodyti kiekvieno pasiūlytos bilieto kainos maršrutą (įskaitant persėdimo miestus, jeigu skrydžiai yra su persėdimais), vežėją, bilieto tarifą (nurodant jo dydį, tarifo kodą ir rezervavimo klasę) tarifui taikomą nuolaidą (jei tiekėjas ją taiko), aptarnavimo mokestį, privalomus mokesčius. Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodomas aviakompanijos tiekėjui nustatyto komisinio mokesčio dydis.

24Iš ieškovo pasiūlymo turinio akivaizdu, kad pateiktos bilietų kainos buvo siūlomos tiekėjo taikomos nuolaidos sąskaita, tačiau ši nuolaida nepagrįsta minėtais konkurso sąlygų 31.2 punkte nurodytais dokumentais (aviakompanijos, kurios kainas (tarifus) siūlo, ar rezervacinės sistemos pažyma ar kopija (patvirtintą tiekėjo), kad aviakompanija patvirtina tiekėjo siūlomas kainas). Taigi sistemiškai aiškinant 31.2 ir 31.3 punktų nuostatas, ieškovas kartu su pasiūlymu turėjo pateikti aviakompanijos, kurios kainas (tarifus) siūlo, ar rezervacinės sistemos pažymą ar kopiją (patvirtintą tiekėjo), kad aviakompanija patvirtina tiekėjo siūlomas kainas, tačiau to nepadarė. Dėl to perkančioji organizacija UAB „Zip Travel“ pasiūlymą atmetė dėl neatitikimo konkurso sąlygų 31.2 punkte nustatytiems reikalavimams.

25Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas konkurso sąlygų, taip pat ir 31.2 punkto, neginčijo. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad „UAB „Zip Travel“ 2012 m. spalio 24 d. pateikė klausimą dėl konkurso sąlygų teigdamas, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų 31.3 punktu leidžia tiekėjams taikyti nuolaidas ir vienareikšmiškai neapibrėžia galimų nuolaidų šaltinio bei paprašė paaiškinti, ar teikdami pasiūlymą tiekėjai turi teisę taikyti nuolaidas tik fiksuoto neterminuoto aviakompanijos jai mokamo komisinio mokesčio sąskaita, komisinį mokestį pagrįsdami aviakompanijos pažyma. Perkančioji organizacija paaiškino, kad konkurso sąlygų 31.2 punkte nustatyta, jog visos pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos turi būti pagrįstos aviakompanijos ar rezervavimo sistemos pažymomis, taip pat nurodė, kad tiekėjai turėtų siūlyti mažiausias kainas, nes tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, tačiau jie turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką pirkimo sąlygų išaiškinimai laikytini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, kad šios aplinkybės patvirtina, jog tiekėjui buvo paaiškinta, kad tiekėjui nepateikus perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, gali susidaryti padėtis, kai tiekėjas siūlo nepagrįstas, konkurenciją iškraipančias kainas. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas, gavęs minėtą perkančiosios organizacijos paaiškinimą, turėjo suvokti, kad reikia pagrįsti ir 31.3 punkte nurodytas nuolaidas 31.2 punkte numatytais dokumentais (CPK 178, 185 str.).

26Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad taip (kaip anksčiau išaiškinta) suprantant konkurso sąlygas iš tiekėjų (savarankiškų ūkio subjektų) būtų reikalaujama dėl galutinės savo paslaugų kainos susitarti su trečiaisiais asmenimis (oro skrydžių bendrovėmis). Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip minėta, savo taikomas nuolaidas ieškovas galėjo pagrįsti aviakompanijos ar rezervavimo sistemos pažymomis (sutartimis ar kitais dokumentais) (konkurso sąlygų 31.2 p.), taigi perkančioji organizacija neapribojo tiekėjų galimybių vien susitarimais su trečiaisiais asmenimis.

27Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad konkurso sąlygų 31.4 punktas taikytinas ir aiškintinas sistemiškai su kitomis konkurso sąlygų nuostatomis. Tačiau toks aiškinimas neeliminuoja tiekėjo pareigos bilietų kainą pagrįsti 31.2 punkte nurodytais duomenimis. Pažymėtina, kad pirkimo pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų tik tada, kai patikrinama, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimų sąlygų reikalavimus, o nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų.

28Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti apelianto argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

30

31Nepatenkinus ieškovo apeliacinio skundo, trečiajam asmeniui iš ieškovo priteisiama 1 500 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93, 98 str.). Nors trečiasis asmuo prašo priteisti 3 902,25 Lt, tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinėje instancijoje nagrinėjamų klausimų sudėtingumą, sprendžia, jog atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose (Valstybės Žinios, 2004, Nr. 54-1845) nustatytą maksimalaus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą sumą, todėl sumažina ją iki 1 500 Lt.

32Atsižvelgiant į teisinį rezultatą, nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Iš ieškovo UAB „Zip trevel“, į. k. 135474614, trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centrui, į. k.125318887, priteisti 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Zip travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Teismas nesutiko su ieškovo pozicija, kad jis formaliai atitiko keliamus... 7. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija iš... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Zip travel“ prašo panaikinti teismo... 11.
 1. Konkurso sąlygų 31.2 punkte aiškiai nurodyta, kokie duomenys turi... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos Ministro... 13.
  1. Teismas laikėsi įrodinėjimą reglamentuojančių nuostatų,... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Delta“ turizmo... 15.
   1. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ginčo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Tiek apeliantas, tiek atsakovas procesiniuose dokumentuose tvirtina, kad... 20. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos teismas... 21. Konkurso sąlygų 31.2 punkte nustatyta, kad visos pasiūlyme nurodytos... 22. Pažymėtina, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams... 23. Konkurso sąlygų 31.3 punkte nustatyta, kad kartu su pasiūlyme pateiktų... 24. Iš ieškovo pasiūlymo turinio akivaizdu, kad pateiktos bilietų kainos buvo... 25. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas konkurso sąlygų, taip pat ir 31.2... 26. Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad taip (kaip anksčiau... 27. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad konkurso... 28. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme... 30. ... 31. Nepatenkinus ieškovo apeliacinio skundo, trečiajam asmeniui iš ieškovo... 32. Atsižvelgiant į teisinį rezultatą, nėra pagrindo tenkinti ieškovo... 33. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą palikti...