Byla e2A-838-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės – Balynienės, Romualdos Janovičienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių: uždarosios akcinės bendrovės „Statyba ir projektavimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus architektūros studija“, uždarosios akcinės bendrovės „Inekstra“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Plentprojektas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3888-590/2016 pagal paminėtų ieškovių ieškinį atsakovei Elektrėnų savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Ademo grupė“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Atamis“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovės: UAB „Statyba ir projektavimas“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, UAB „Inekstra“, UAB „Plentprojektas“ prašė teismą:

4panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. sausio 19 d. sprendimą atmesti pretenziją ir kitus su šiuo sprendimu susijusius sprendimus: dėl pirkimo laimėtojo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo;

5įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimą ir paskelbti naują;

6skirti perkančiajai organizacijai 10 procentų pirkimo sutarties vertės sudarančią baudą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė 2015 m. birželio 11 d. paskelbė apie ginčo pirkimą. Ieškovės, kaip jungtinės veiklos partnerės, 2015 spalio 2 d. pateikė pasiūlymą. 2015 m. spalio 26 d. perkančioji organizacija informavo, kad jų (ieškovių) kvalifikacija atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

8Pirkimo sąlygų 59 punktas nustatė, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

9Pirkimo sąlygų 61 punkte nustatyti kainos, kokybės (T1) ir tiekėjo patirties (T2) vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai.

102015 m. lapkričio 18 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo apie pirkimo dalyvių techninių pasiūlymų (kriterijų T1 ir T2) įvertinimą balais. Jungtinės veiklos partneriams UAB „Ademo grupė“ ir UAB „Atamis” skyrė 60 balų, joms (ieškovėms) – 45 balus, o jungtinės veiklos partneriams UAB „Sweco hidroprojektas“ ir UAB „Eksploit“ – 37,50 balų. Dėl tokio techninio pasiūlymo įvertinimo jos (ieškovės) su paklausimais ir pretenzijomis kreipėsi į perkančiąją organizaciją - norėjo išsiaiškinti tiekėjų gautų balų skyrimo motyvus, reikalaudamos, kad perkančioji organizacija pagrįstų joms (ieškovėms) skirtų 45 balų sumą ir leistų susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais.

11Besiaiškinant techninių pasiūlymų įvertinimo pagrįstumą, perkančioji organizacija 2016 m. sausio 13 d. pranešimu informavo ieškoves, kad įvertinusi Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) tinklalapyje 2015 m. lapkričio 30 d. išplatintą gerąją praktiką, paremtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje civilinėje byloje 3K-3-475/2014 suformuota praktika, pagal kurią tiekėjo konkrečiam pirkimui pasitelkiami ekspertai ir specialistai, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra jo darbuotojai, tačiau pirkimo laimėjimo atveju bus tiekėjo įdarbinti ir kuriais tiekėjas remiasi įrodinėdamas savo kvalifikaciją, pasiūlymuose turi būti išviešinami analogiškai kaip subtiekėjai, pakartotinai įvertino jų (ieškovių) pasiūlymą ir nusprendė, kad ieškovių kvalifikacija neatitinka minimalių pirkimo sąlygų reikalavimų, nes jų (ieškovių) pasitelktas specialistas M. M., kuris bus įdarbintas, jeigu pirkimą laimės, remiantis teismų praktika, turėjo būti išviešintas pateikiant pasiūlymą. Kadangi šis subtiekėjas ieškovių pasiūlymo pateikimo metu nebuvo išviešintas, jų (ieškovių) pasiūlymas buvo atmestas.

12Ieškovės teigė, kad pranešimo apie grįžimą į tiekėjų pasiūlymų vertinimo etapą, nėra gavusios, o kasacinio teismo nutartis, kuria, atmesdama jų (ieškovių) pasiūlymą, rėmėsi perkančioji organizacija, buvo priimta dar 2014 m. lapkričio 7 d. Joje suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės ginčo atveju netaikytinos dėl visiškai kitokių ginčo faktinių aplinkybių.

13Ieškovių nuomone, jų pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nes pasiūlymo pateikimo momentu tiekėją ir dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą M. M. siejo (sieja) teisiniai santykiai, patvirtinti ketinimo protokolu, kuriuo įsipareigota, laimėjus konkursą, sudaryti darbo sutartį. Su pasiūlymu buvo pateiktas šio specialisto kvalifikacijos atestatas. Kasacinio teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje nėra konstatuota, kad ketinimų protokolas nėra tinkamas įrodyti tiekėjo pasitelktinus specialistus, jei konkursas būtų laimėtas.

14Ieškovių teigimu, perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ), ir negali pagrįsti pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, nes 2015 m. spalio 26 d. pranešimu informavo apie jų (ieškovių) kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams. Be to, jungtinės veiklos partnerių UAB „Ademo grupė“ ir UAB „Atamis“ pasiūlyme taip pat nurodyta apie ketinimo protokolus dėl atitinkamų specialistų įdarbinimo. Nepaisant to, jų pasiūlymas nebuvo atmestas. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.

17VPĮ 32 straipsnio 3 dalis ir ginčo pirkimo sąlygos nustatė, kad tiekėjui remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privaloma įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tokie ištekliai tiekėjui bus prieinami. Pagal pirkimo sąlygas tiekėjai pasiūlymus turėjo pateikti pagal perkančiosios organizacijos nustatytą pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų A priedas), kurioje tiekėjas turėjo nurodyti subtiekėjo pavadinimą, adresą ir įsipareigojimų dalį, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją.

18Ieškovės pirkime rėmėsi M. M. kvalifikacija, tačiau pasiūlyme šis specialistas nebuvo nurodytas subtiekėju, t. y. nebuvo išviešintas, kaip to reikalavo pirkimo sąlygos: pasiūlyme nebuvo nurodytas nei pats subtiekėjas, nei jam numatomos perduoti paslaugos. Teismas sprendė,, kad ieškovių pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas jį atmesti atitiko VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

19Aplinkybė, kad perkančiosios organizacijos sprendime atmesti ieškovių pasiūlymą ir atsakyme į ieškovių pretenziją nėra nurodyti VPĮ nustatyti teikėjų pasiūlymo atmetimo pagrindai, nedaro ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo neteisėtu, nes iš esmės ieškovių pasiūlymas buvo atmestas VPĮ nustatytu pagrindu.

20Ginčijamo sprendimo teisėtumo nepaneigia ir tai, kad perkančioji organizacija pakartotinai vertino tiekėjų kvalifikaciją. Pirkimo sutartis su kvalifikacijos neatitinkančiu tiekėju negali būti sudaryta. Perkančiosios organizacijos sprendimas leisti kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiam tiekėjui varžytis konkurse, prieštarautų viešojo pirkimo tikslams ir principams (VPĮ 3 str.). Sprendimas, kuriuo buvo ištaisyta klaida, padaryta vertinant ieškovių kvalifikaciją, negali būti pripažintas neteisėtu.

21Nustatęs, kad ieškovių pasiūlymas buvo atmestas teisėtai, teismas konstatavo, kad jos neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ginčo pirkimo rezultatais. Perkančiosios organizacijos sprendimai, priimti po ieškovių pašalinimo iš pirkimo, negali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl atmetami ieškinio reikalavimai panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo nustatymo, įpareigojimo nutraukti pirkimą, pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį, paskelbti naują pirkimą.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

23Ieškovės : UAB „Statyba ir projektavimas“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, UAB „Inekstra“, UAB „Plentprojektas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

24Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. 2016 m. balandžio 1 d. teismo pranešimu ieškovės buvo įpareigotos pateikti dubliką ir informuotos apie žodinę bylos nagrinėjimo formą, tačiau teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartimi teismas paskyrė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir netenkino nei vieno ieškovių procesinio prašymo, nors atsakovė neprieštaravo dėl prašymo susipažinti su ginčo pirkime pateiktu trečiųjų asmenų pasiūlymu, ir nurodė nesikreipsiantis į VPT dėl nuomonės pateikimo, kadangi bylą nėra sudėtinga nei fakto, nei teisės klausimais. Nepaisant to, sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimą 2016 m. gegužės 4 d. nutartyje teismas motyvavo bylos sudėtingumu.
 2. Teismas visiškai nenagrinėjo esminio ieškinyje nurodyto teisės ir fakto klausimo – pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos pagrįstumo vertinimo. VPĮ nenustato galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, jei toks įvertinimas atliktas ir dėl to priimtas atitinkamas sprendimas. Kasacinis teismas, formuodamas viešųjų pirkimų teisės normų taikymo praktiką, yra nurodęs, kad bet kokiu atveju pakartotinis pasiūlymo vertinimas – išskirtinė situacija, kurią galima pagrįsti išimtinėmis aplinkybėmis. Ginčo atveju teismas nenurodė ir neanalizavo pakartotinio vertinimo teisėtumo ir pagrįstumo, nesiekė nustatyti išimtines pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimą paskatinusias atlikti aplinkybes.
 3. Viso proceso metu buvo akcentuota, kad ginčo pirkimą laimėjęs asmuo kitų ūkio subjektų pajėgumais taip pat rėmėsi juos išviešindamas ir teisinius santykius įformindamas ketinimo protokolais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje, kuria rėmėsi perkančioji organizacija, nėra konstatuota, kad ketinimų protokolas nėra tinkamas įrodyti tiekėjo pasitelkiamus specialistus pirkimo sutarčiai įvykdyti.
 4. Teismas neteisingai ir klaidingai nurodė, kad ieškovių pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų, nors pasiūlymo pateikimo momentu ieškoves ir specialistą M. M. siejo teisiniai santykiai, patvirtinti ketinimo protokolu. Šis asmuo buvo išviešintas pateikiant pasiūlymą, pateikus kvalifikacijos atestatą, ir tesimas turėjo pripažinti, kad šis specialistas išviešintas tinkamai. Be to, perkančioji organizacija 2015 m. spalio 26 d. pranešimu buvo informavusi kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams.
 5. Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento pateikimas kita forma nepaneigia tiekėjo kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių nebuvimo, jei toks faktas iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Tam, kad tiekėjo kvalifikacija būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).
 6. Ieškinys buvo pateiktas dėl pakartotinio tiekėjo kvalifikacijos įvertinimo pagrįstumo, teismas privalėjo nagrinėti klausimą dėl pirkimą laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams. Teismo buvo prašoma kritiškai vertini trečiųjų asmenų pasiūlymo konfidencialumo žymą, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos turiniui kasacinio teismo praktikos suformuotus reikalavimus bei konfidencialumo santykį su skaidrumo principu.
 7. Siekdama užtikrinti pirkimo procedūrų skaidrumą, perkančioji organizacija, atmesdama tiekėjo pasiūlymą, privalo pateikti motyvuotą sprendimą, nurodant sprendimų priėmimo motyvų faktinį pagrindą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad aplinkybė, jog perkančiosios organizacijos sprendime atmesti ieškovių pasiūlymą ir atsakyme į pretenziją nėra nurodyti VPĮ nustatyti tiekėjų pasiūlymo atmetimo pagrindai, nedaro ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo neteisėtu.
 8. Teismas nenurodė jokių pagrįstų motyvų ar argumentų, pagrindžiančių atsakovės veiksmų vykdant pirkimą teisėtumą, nepateikė jokių įrodymais paremtų argumentų apie pirkimo laimėtojo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams.

25Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė – Elektrėnų savivaldybės administracija, prašo ieškovės skundą atmesti.

26Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovės nei pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktais dokumentais, nei teismui pateiktais procesiniais dokumentais nepateikė faktinių duomenų, patvirtinančių, kad jų kvalifikacija atitinka minimalius pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovių pasitelktas specialistas M. M., kuris būtų įdarbintas, jeigu ieškovės laimėtų pirkimą, pagal kasacinio teismo išaiškinimą, pateiktą 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, teikiant pasiūlymą turėjo būti išviešintas kaip subtiekėjas.
 2. Pasiūlyme ieškovės neišviešino aplinkybės, kad M. M. parengs projektą ar atliks bet kokią kitą perkamų paslaugų dalį, o šiuo tikslu jis bus įdarbintas pas tiekėją, todėl vėliau pateiktas ketinimų protokolas jį įdarbinti nesudaro pagrindo ginčijamą perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.
 3. Pirkimą laimėję jungtinės veiklos partneriai – UAB „Ademo grupė“ ir UAB „Atamis“ išviešino aplinkybes, kad jų pasitelkiami darbuotojai parengs projektą ar atliks bet kokią kitą perkamų paslaugų dalį, o šiuo tikslu jie bus įdarbinti pas tiekėją, todėl apeliantės nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija vienodą vertinimo kriterijų, pažeisdama skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, tiekėjams taikė skirtingai.
 4. Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio tiekėjo paskelbimas laimėtoju, pažeistų viešųjų pirkimų principus. Siekdama to išvengti, visiškai pagrįstai grįžo į ankstesnį viešųjų pirkimų etapą – tiekėjų kvalifikacijos vertinimą.
 5. Ieškinyje kvestionuojami ir ankstesni nei 2016 m. sausio 19 d. perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriuos ginčyti ieškovės yra praleidusios VPĮ 94 nustatytą terminą.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.). Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.

30Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pakartotinai vertinant ieškovių kvalifikaciją teisėtumo bei jos rezultato.

31Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

32Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 16 punkte nustatė, kad tuo atveju, jeigu tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlymo A dalyje privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ketina pasitelkti ir pateikti informaciją apie paslaugas, numatomas perduoti subtiekėjams. Pasiūlymų nagrinėjimo metu tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus arba nurodyti papildomai.

33Nors 2015 m. spalio 26 d. sprendimu perkančioji organizacija pripažino, kad apeliančių kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, vėlesnių pirkimo procedūrų vykdymo metu jų kvalifikacija buvo įvertinta pakartotinai, nustačius, kad jų pasitelktas specialistas – M. M., kurį ketinta įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju, pasiūlymo pateikimo metu nebuvo išviešintas kaip subtiekėjas. Dėl to 2016 m. sausio 13 d. sprendimu apeliančių pasiūlyme buvo atmestas dėl neatitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

34Teismui pareikštu ieškiniu apeliantės reikalavo panaikinti paminėtą perkančiosios organizacijos sprendimą bei sprendimą dėl trečiųjų asmenų UAB „Atamis“ ir UAB „Ademo grupė“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu pirkimą, taip pat pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus, nutraukti pirkimą, pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį, įpareigoti paskelbti naują konkursą, skirti perkančiajai organizacijai baudą.

35Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos sprendimas atmesti apeliančių pasiūlymą – teisėtas, kad dėl pagrįsto pasiūlymo atmetimo jos neturi materialinio teisinio suinteresuotumo tolesniais pirkimo rezultatais, todėl kiti ieškinio reikalavimai atmestini.

36Nesutikimą su skundžiamu sprendimu apeliantės argumentuoja tuo, kad teismas nevertino esminio ieškinyje iškelto klausimo – pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos vertinimo pagrįstumo, nes VPĮ nenustato galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo vertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas.

37Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pozicija.

38Visų pirma, nors VPĮ tiesiogiai nenustato perkančiosios organizacijos teisės atlikti pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, tokią teisę patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota viešųjų pirkimų teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika, kurioje pripažįstama, kad tuo atveju, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties, neatmestina galimybė perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybė pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013).

39Antra, skundžiamame sprendime teismas konstatavo, kad pirkimo sutartis su kvalifikacijos neatitinkančiu tiekėju negali būti sudaryta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas leisti kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiam tiekėjui varžytis konkurse prieštarautų viešojo pirkimo tikslams ir principams, todėl ieškovių ginčijamas sprendimas, kuriuo buvo ištaisyta klaida, padaryta vertinant jų kvalifikaciją, negali būti pripažintas neteisėtu. Tokie teismo motyvai paneigia skundo argumentą, kad teismas visiškai nepasisakė dėl pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos vertinimo pagrįstumo. Aplinkybė, kad teismas atskirai neaptarė perkančiosios organizacijos nurodytų priežasčių, nulėmusių pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atlikimą, nepaneigia iš esmės pagrįsto ir teisėto teismo sprendimo (CPK 328 str.).

40Perkančioji organizacija pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimą motyvavo 2015 m. lapkričio 30 d. oficialiame VPĮ tinklapyje išplatintu komentaru, paremtu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, pateiktais išaiškinimais, kad pirkimo sutarčiai vykdyti ketinami pasitelkti subtiekėjai turi būti išviešinti pasiūlymo pateikimo metu, kad, neišviešinęs subtiekėjų iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, tiekėjas neturi teisės tikslinti šios aplinkybės.

41VPĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Kita vertus, tai, kad perkančioji organizacija, pirmą kartą vertindama tiekėjų kvalifikaciją, neatsižvelgė, nors turėjo, į apeliančių pasitelkto subtiekėjo – M. M., išviešinimo momentą, nepateisina tolimesnio jų varžymosi pirkime.

42Dėl nevisapusiško pirmojo tiekėjų kvalifikacijos įvertinimo, pastebėjus akivaizdžią klaidą, perkančioji organizacija nepraranda teisės grįžti į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūrą, o apeliantės neįgyja teisės tikslinti savo kvalifikacijos duomenų po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

43Sutiktina su skundo argumentu, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, ketinimų protokolas yra tinkamas tiekėjo ir subtiekėjo tarpusavio santykių įforminimo būdas, tačiau apeliantės nepagrįstai neįvertina ir kito išaiškinimo, pateikto paminėtoje teismo nutartyje, kad ketinimo protokolo ar kito dokumento, patvirtinančio subtiekėjo išteklių prieinamumą pirkimo laimėjimo atveju, pateikimas yra aktualus tik tuo atveju, jei subtiekėjas buvo išviešintas pasiūlymo pateikimo metu.

44Nagrinėjamu atveju apeliantės savo pasiūlyme nenurodė jokių duomenų apie ketinamus pasitelkti subtiekėjus – M. M. nebuvo įtrauktas ir į kartu su pasiūlymu pateiktą specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašą. Tai, kad kartu su pasiūlymu buvo pateiktas nurodyto specialisto kvalifikacijos atestatas, atsižvelgiant į nurodytus apeliančių pasiūlymo duomenis, negali būti laikoma tinkamu subtiekėjo išviešinimu. Tuo labiau kad pirkimo sąlygos įpareigojo tiekėjo pasitelkiamus subtiekėjus nurodyti pasiūlyme ir pateikti informaciją apie paslaugas, numatomas perduoti subtiekėjams (pirkimo sąlygų 16 p.). Taigi aplinkybė, kad po pasiūlymo pateikimo termino, tikslindamos savo kvalifikaciją, apeliantės perkančiajai organizacijai pateikė 2015 m. spalio 1 d. su M. M. pasirašytą ketinimų protokolą dėl darbo sutarties su pastaruoju sudarymo pirkimo laimėjimo atveju, neįrodo jų kvalifikacijos tinkamumo, nes neišviešinusios šio subtiekėjo pasiūlyme, šių kvalifikacijos duomenų apeliantės negalėjo tikslinti, nepaisant to, kad kvalifikacija buvo įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

45Skunde akcentuojama, kad pirkimą laimėję tretieji asmenys kartu su pasiūlymu taip pat pateikė ketinimų protokolus dėl atitinkamų specialistų įdarbinimo, tačiau apeliantės nepagrįstai neatsižvelgia į tai, kad pirkimą laimėjusį pasiūlymą pateikę tiekėjai pasiūlyme išviešino ketinamus pasitelkti subtiekėjus – pateikė informaciją, kad specialistų sąraše pasitelktini darbuotojai parengs projektą ar kitą perkamų paslaugų dalį ir šiuo tikslu bus įdarbinti pas tiekėjus. Dėl to atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad perkančioji organizacija nesilaikė vienodo tiekėjų vertinimo kriterijaus, pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

46Perkančiosios organizacijos sprendime atmesti apeliančių pasiūlymą buvo nurodytas jo motyvas – apeliančių kvalifikacijos neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Tokį tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindą nustato VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija aptariamame sprendime nenurodė paminėtos teisės normos, nedaro jo (sprendimo) neteisėtu, o apeliantėms nesuteikia pagrindo teigti, kad sprendimas nemotyvuotas.

47Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nustačius, jog ginčo pasiūlymas buvo atmestas teisėtai, apeliantės neturi materialinio teisinio suinteresuotumo tolimesniais pirkimo procedūrų rezultatais. Perkančiosios organizacijos sprendimai, priimti po apeliančių pašalinimo iš pirkimo (dėl laimėtojo nustatomo, pirkimo sutarties sudarymo etc.), negali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl ieškinio reikalavimai dėl tokių perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, įpareigojimo nutraukti pirkimą ir paskelbti naują, buvo pagrįstai atmesti. Nenustačius perkančiosios organizacijos veiksmų vykdant ginčo pirkimo procedūras neteisėtumo, teismas neturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl baudos jai paskyrimo.

48Skundžiamame sprendime teismas nurodė nenagrinėsiantis ieškinyje nurodytų aplinkybių, susijusių su kitomis ieškovių pretenzijomis perkančiajai organizacijai dėl tiekėjų techninių pasiūlymų dalių vertinimo ir pastarosios atsakymais į jas, kadangi šiose pretenzijose nurodyti reikalavimai nebuvo pareikšti ieškinyje (CPK 423³ str. 2, 3 d.). Atsižvelgiant į tai, atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nepagrįstai akcentuoja, kad apeliantės buvo praleidusios VPĮ 94 straipsnyje nustatytą terminą ginčyti ankstesnius nei 2016 m. sausio 19 d. perkančiosios organizacijos sprendimus.

49Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti – teisiškai nėra reikšmingi.

50Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

51Duomenų apie atsakovės ir trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra. Apeliantai, atmetus apeliacinį skundą, teisų į bylinėjimosi išlaidų patenkinimą neturi (CPK 93 str.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovės: UAB „Statyba ir projektavimas“, UAB „Vilniaus architektūros... 4. panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. sausio 19 d. sprendimą atmesti... 5. įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimą ir paskelbti... 6. skirti perkančiajai organizacijai 10 procentų pirkimo sutarties vertės... 7. Atsakovė 2015 m. birželio 11 d. paskelbė apie ginčo pirkimą. Ieškovės,... 8. Pirkimo sąlygų 59 punktas nustatė, kad perkančiosios organizacijos... 9. Pirkimo sąlygų 61 punkte nustatyti kainos, kokybės (T1) ir tiekėjo... 10. 2015 m. lapkričio 18 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo apie... 11. Besiaiškinant techninių pasiūlymų įvertinimo pagrįstumą, perkančioji... 12. Ieškovės teigė, kad pranešimo apie grįžimą į tiekėjų pasiūlymų... 13. Ieškovių nuomone, jų pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygose... 14. Ieškovių teigimu, perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 17. VPĮ 32 straipsnio 3 dalis ir ginčo pirkimo sąlygos nustatė, kad tiekėjui... 18. Ieškovės pirkime rėmėsi M. M. kvalifikacija, tačiau pasiūlyme šis... 19. Aplinkybė, kad perkančiosios organizacijos sprendime atmesti ieškovių... 20. Ginčijamo sprendimo teisėtumo nepaneigia ir tai, kad perkančioji... 21. Nustatęs, kad ieškovių pasiūlymas buvo atmestas teisėtai, teismas... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. Ieškovės : UAB „Statyba ir projektavimas“, UAB „Vilniaus architektūros... 24. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. 2016 m.... 25. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė – Elektrėnų savivaldybės... 26. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovės nei... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo... 31. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija turi... 32. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 16 punkte... 33. Nors 2015 m. spalio 26 d. sprendimu perkančioji organizacija pripažino, kad... 34. Teismui pareikštu ieškiniu apeliantės reikalavo panaikinti paminėtą... 35. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Elektrėnų... 36. Nesutikimą su skundžiamu sprendimu apeliantės argumentuoja tuo, kad teismas... 37. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pozicija.... 38. Visų pirma, nors VPĮ tiesiogiai nenustato perkančiosios organizacijos... 39. Antra, skundžiamame sprendime teismas konstatavo, kad pirkimo sutartis su... 40. Perkančioji organizacija pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimą... 41. VPĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti... 42. Dėl nevisapusiško pirmojo tiekėjų kvalifikacijos įvertinimo, pastebėjus... 43. Sutiktina su skundo argumentu, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014... 44. Nagrinėjamu atveju apeliantės savo pasiūlyme nenurodė jokių duomenų apie... 45. Skunde akcentuojama, kad pirkimą laimėję tretieji asmenys kartu su... 46. Perkančiosios organizacijos sprendime atmesti apeliančių pasiūlymą buvo... 47. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nustačius, jog ginčo... 48. Skundžiamame sprendime teismas nurodė nenagrinėsiantis ieškinyje nurodytų... 49. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti... 50. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar... 51. Duomenų apie atsakovės ir trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą palikti...