Byla 2A-1237-516/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. P. (V. P.) pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu (patikslintu), kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam Kalvelių apylinkės Tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993 m. sausio 8 d. sprendimu buvo suteikta ir jis naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,28 ha asmeninio ūkio žeme Kalvelių kaime., Vilniaus r.

5Pareiškime nurodė, kad nuo 1987 m. birželio 6 d. gyveno ir iki šiol gyvena Vilniaus r. sav. Kalvelių sen., Kalvelių k. Kadangi jis atitiko LR Vyriausybės 1990 m. spalio 11 d. nutarime Nr. 308 „Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos“, o vėliau ir LR Vyriausybės 1993 m. spalio 29 d. nutarime Nr. 816 „Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo ir žemės ploto rezervo nustatymo tvarkos patvirtinimo“, nurodytai grupei asmenų, turinčių teisę į asmeninio ūkio žemę, t.y. pastoviai gyveno kaimo vietovėje, 1993 m. jam buvo suteikta 0,28 ha asmeninio ūkio žemė, kuria naudojosi ir naudojasi iki šiol. Tačiau apie asmeninio ūkio žemės suteikimą neišliko jokių dokumentų. Norėdamas įsigyti naudojamą 0,28 ha asmeninio ūkio žemės sklypą, po jos skyrimo pateikė prašymus žemėtvarkos tarnybai. 1994 m. buvo parengti valstybinės žemės sklypo privatizavimo dokumentai, t.y. 1994 m. balandžio 15 d. suprojektuotas asmeninio ūkio žemės sklypas, sudarytas jo planas, paskaičiuota žemės sklypų bendra vertė, o Vilniaus rajono valdyba mokėjimo pranešimu nurodė išperkamos asmeninio ūkio žemės kainą, kurią sumokėjo vienkartine įmoka 1994 m. lapkričio 30 d. Tačiau Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius nesudarė su juo asmeninio ūkio žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties, bei atsakydamas į jo 2009 m. kovo 5 d. prašymą, 2009 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr. SR-3437-(1.12) nurodė, kad jam asmeninis ūkis nebuvo skirtas. Kadangi duomenų apie jam skirtą 0,28 ha asmeninio ūkio žemės sklypą neišliko, todėl kreipiasi į teismą, kad nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jam 1993 metais buvo suteikta 0,28 ha asmeninio ūkio žemė, kuria iki šiol naudojasi, tikslu sudaryti šios žemės, esančios Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r., pirkimo -pardavimo sutartį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-11-19 sprendimu pareiškėjo pareiškimą tenkino iš dalies. Teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui V. P. Kalvelių apylinkės Tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993 m. sausio 8 d. sprendimu buvo suteikta ir jis naudojosi bei iki šiol naudojasi 0,25 ha asmeninio ūkio žeme Kalvelių k., Vilniaus r.

8Teismas pažymėjo, jog apie tai, kad pareiškėjui V. P., kaip nuolat gyvenančiam bei dirbančiam Vilniaus rajone, Apylinkės Tarybos sprendimu buvo skirta 0,25 ha asmeninio ūkio žemės teismo posėdžio metu iš esmės patvirtino liudytojai A. I. ir F. I..

9Teismas remdamasis pareiškėjo paaiškinimais bei byloje apklaustų liudytojų parodymais, taip pat byloje esančiais rašytiniais įrodymais dėl pareiškimo dalyko, padarė išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog pareiškėjo nurodytas faktas egzistavo, nei neegzistavo.

10Teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, bei į tai, kad pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, manė, kad yra pagrindas pareiškimą tenkinti bei nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjui V. P. Kalvelių apylinkės Tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993 m. sausio 8 d. sprendimu buvo suteikta ir jis naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,25 ha asmeninio ūkio žeme Kalvelių k., Vilniaus r. Kadangi pareiškėjas savo pareiškime prašė nustatyti juridinį faktą, kad jam minėtu sprendimu buvo skirta 0,28 ha žemės asmeniniam ūkiui, tačiau teismas nustatė, kad jam buvo skirta tik 0,25 ha žemės asmeniniam ūkiui, todėl pareiškimą tenkino tik iš dalies.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybė prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-19 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad tik Apylinkės taryba nagrinėjo gyventojų prašymus ir priimdavo sprendimus dėl žemės suteikimo asmeniniam ūkiui. Iš 1990-10-11 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos tvarkos matyti, kad asmeninio žemės ūkio sklypo suteikimui pirma turėjo pritarti žemės ūkio įmonė, ir tik po to medžiaga buvo nagrinėjama apylinkės Tarybos posėdyje. Byloje nėra rašytinių įrodymų, kad pareiškėjs kreipėsi į žemės ūkio įmonę, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog pareiškėjas kreipėsi į archyvą dėl jų išreikalavimo. Be to, teismo posėdyje pareiškėjas pažymėjo, kad dėl asmeninio žemės ūkio suteikimo kreipėsi tiesiogiai į apylinkės Trybą. Taigi jeigu netgi pripažinti faktą, kad asmeninio ūkio žemės sklypas pareiškėjui galėjo būti skirtas Kalvelių apylinkės tarybos 1993-01-08 sprendimu, lieka neįrodyta aplinkybė, kad pareiškėjas pateikė prašymą žemės ūkio įmonei ir darytina išvada, kad apylinkės Tarybos sprendimas dalyje dėl asmeninio ūkio žemės suteikimo pareiškėjui galėjo būti priimtas be išankstinio žemės ūkio įmonės pritarimo. Apelianto nuomone, teismas netinkamai nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, nes pareiškėjo parodymai nesutampa su tuomet galiojusia prašymų pateikimo procedūra;
  2. pareiškėjas klaidino teismą teigdamas, kad mokėjimą atliko pašte. Iš mokėjimo pranešimo matyti, kad pranešime nurodytos sumos nurašytos iš sąskaitos, esančios Taupamojo banko Vilniaus rajono skyriaus filiale, mokėjimo pranešime yra banko, o ne pašto darbuotojo parašas. Be to, jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas sumokėjo 360 Lt nėra. Taigi apeliantas nesutinka su teismo nuomone, kad 1994-11-30 mokėjimo pranešimas patvirtina pareiškėjo nurodytas aplinkybes;
  3. teismas paviršutiniškai vertino mokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus, o pirkimo procedūros nenagrinėjo visiškai, iš pareiškėjo nepareikalavo, kad jis pateiktų prašymo dėl asmeninio ūkio pirkimo nuorašą, apylinkės viršaičio pažymos apie apylinkės tarybos suteiktą asmeniniam ūkiui žemę nuorašą, Vilniaus rajono valdybos potvarkio nuorašą, bei apylinkės agrarinės reformos tarnybos pažymos apie vietovėje išmatuotą žemę nuorašą. Apelianto nuomone, byloje esančių dokumentų nepakanka, kad galima būtų vienareikšmiškai teigti, jog pareiškėjas sumokėjo visą parduodamo žemės sklypo kainą, kad buvo įtrauktas į sąrašą asmenų, kuriems rajono valdyba leido išpirkti asmeninio ūkio žemės sklypą. Be to, byloje nėra įrodymų, kad dėl šių dokumentų pareiškėjas kreipėsi į atitinkamas institucijas ir jų negavo. Įvertinus faktą, kad pasak F. I., pareiškėjo byloje buvo pažyma, mokėjimo pranešimas, pareiškėjas nebuvo įtrauktas į sąrašą asmenų, kurie asmeninio ūkio žemės nenaudoja, kyla klausimas, kodėl Žemėtvarkos skyriaus darbuotojai neatliko savo kompetencijai priskirstų veiksmų. Kadangi namų valdos žemės sklypas buvo parduotas 1996 m., apeliantas daro išvadą, kad pareiškėjas yra pakankamai rūpestingas asmuo, spręsdamas privatizavimo klausimus, todėl nėra aišku, kodėl jį tenkino situacija, kad beveik 15 m. žemėtvarkos skyriaus darbuotojai nesprendė asmeninio ūkio žemės pardavimo klausimo.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas V. P. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-19 sprendimą palikti nepakeistą, o suinteresuoto asmens apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Teigia, kad jis kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, todėl, kad nėra pilnai išlikę dokumentai, susiję su asmeninio ūkio žemės skyrimu ir naudojimu. Šias aplinkybes patvirtina pareiškėjo byloje pateikti įrodymai, kuriuose nurodyta, kad Vilniaus rajono Kalvelių apylinkės tarybos sprendimas dėl asmeninio ūkio žemės V. P. Vilniaus rajono Kalvelių apylinkės dokumentų fonde nerastas. Be to, pareiškėjas savo prašyme teismui nurodė, kad 1993 m. Apylinkės viršaičiui pateikė prašymą skirti 0.25 arus asmeniniam ūkiui, todėl nėra jokio pagrindo byloje įrodinėti apelianto nurodytų aplinkybių, kurių nebuvo ir pareiškėjas nėra nurodęs teismui. Teigia, kad Kalvelių apylinkės tarybos sprendimo priėmimo teisėtumo šalys neginčijo ir tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, jog Tarybos sprendimas yra priimtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Be to, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus tokią teisę pareiškėjas turėjo ir jam galėjo būti skirtas asmeninio ūkio žemės sklypas, nes jis atitiko šių teisės aktų reikalavimus.

16Pareiškėjas taip pat nurodo, jog 1994-11-30 mokėjimo pranešimas patvirtina jo nurodytas aplinkybes, kad pareiškėjas sumokėjo visą nurodytą asmeninio ūkio žemės nustatytą kainą.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-19 sprendimą palikti nepakeistą, o suinteresuoto asmens apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Teigia, jog apie tai, kad pareiškėjui V. P., kaip nuolat gyvenančiam bei dirbančiam Vilniaus rajone, Apylinkės Tarybos sprendimu buvo skirta 0,25 ha asmeninio ūkio žemės teismo posėdžio metu iš esmės patvirtino liudytojai A. I. ir F. I.. Atižvelgiant į teismas teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą sprendimą.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

21Apeliaciniame skunde keliamas įrodymų pakankamumo bei jų patikimumo klausimas, sprendžiant ar ieškovui buvo suteiktas žemės sklypas asmeninio ūkio poreikiams kaimo vietovėje, taip pat, keliamas klausimas ar buvo laikytasi žemės suteikimo asmeniniam ūkiui tvarkos tuo atveju, jeigu apylinkės tarybos sprendimas suteikti pareiškėjui žemės sklypą ir buvo priimtas.

22Tam tikrais atvejais asmuo, siekdamas įgyti atitinkamą subjektinę teisę ar įgyvendinti turimą, turi patvirtinti, kad egzistuoja tokios teisės įgijimo ar įgyvendinimo pagrindas, t. y. juridinis faktas. Pagal CPK 445 str. teismas nustato juridinį reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Aptariamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam Kalvelių apylinkės tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993-01-08 sprendimu buvo suteikta ir jis naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,28 ha asmeninio ūkio žeme Kalvelių k., Vilniaus r.

23Teismas spręsdamas, ar yra pagrindas nustatyti pareiškėjo prašomą juridinį faktą, pirmiausia atlieka byloje pateiktų įrodymų vertinimą. CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Apie įrodymų pakankamumą teismas sprendžia pagal įrodymų, kaip faktinių duomenų, ryšį su įrodinėjama aplinkybe (tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai) pagal informacijos tikslumą, detalumą ir kitas aplinkybes. CPK 177 str. 1 d. įtvirtinta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, jog yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Šie duomenys nustatomi CPK 177 str. 2–3 d. nurodytomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais ir ekspertų išvadomis; įrodinėjimo priemonėmis taip pat gali būti nuotraukos, vaizdo bei garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų.

24Bylose dėl juridinio fakto nustatymo teismas turi atsižvelgti į tai, kad tokiose bylose įrodinėjimas turi tam tikrų ypatumų, kuriuos lemia tai, jog naudojami netiesioginiai įrodymai (priešingu atveju asmeniui nereikėtų kreiptis į teismą) ir daromos prielaidos. Šios prielaidos turi būti motyvuotos ir atitinkamai turi būti pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybės nėra ar ji nedidelė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-340/2009; 2009 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-406/2009; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-552/2010; kt.).

25Pareiškėjas prašomą nustatyti juridinį faktą įrodinėjo 1994-04-15 asmeninio ūkio žemės sklypo planu (b. l. 30), 1993-11-30 mokėjimo pranešimo kopija (b. l. 6), 1993-11-30 pranešimo apie nurašymą iš nebalansinės sąskaitos Nr. I-361 kopija (b. l. 7), Vilniaus rajono Kalvelių liaudies deputatų Apylinkės tarybos 1993-01-08 19 šaukimo 12 sesijos protokolu (b. l. 31-33), socialinio draudimo pažymėjimo kopija (b. l. 34) bei liudytojų A. I. ir F. I. parodymais (b. l. 37-42).

26Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėjas į bylą nepateikė įrodymų, jog buvo laikomasi 1990-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 308 patvirtintos Žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos, t.y. nepateikti įrodymai, jog buvo kreiptasi į žemės ūkio įmonę dėl sklypo gavimo, taip pat nebuvo pateikti įrodymai, kad pareiškėjas kreipėsi į archyvą dėl minėtų įrodymų išreikalavimo. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog pareiškėjo prašomas nustatyti juridinis faktas yra susijęs su faktinės aplinkybės buvimo konstatavimu, t.y. kad Kalvelių apylinkės tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993-01-08 sprendimu buvo suteikta ir pareiškėjas naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,28 ha asmeninio ūkio žeme, esančia Kalvelių k., Vilniaus r. Aplinkybė, ar buvo kreiptasi į žemės ūkio bendrovę dėl pritarimo gavimo ir kiek tai sąlygoja Kalvelių apylinkės tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993-01-08 sprendimo teisėtumą ar neteisėtumą, aptariamu nėra susijusi teisiniu ryšiu su prašomu nustatyti juridiniu faktu, tiksliau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Papildomai pažymėtina, kad iš Vilniaus apskrities archyvo 2010-03-05 rašto Nr. (8.12.)-V5-530 (b. l. 12) matyti, jog Vilniaus apskrities archyvui saugoti neperduoti Vilniaus rajono Kalvelių apylinkės tarybos 1990 m., 1991 m., 1992 m., 1995 m. sesijų protokolai ir sprendimai. Šiame rašte papildomai nurodyta, kad pagal 1990-1995 m. galiojusių Raštvedybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų generalinės direkcijos 1990-01-14 įsakymu Nr. 7 5.8 p. priedai (sąrašas, priedėlis) turėjo būti pridėti prie sprendimų. Tai suponuoja, jog Vilniaus apskrities archyvui galimai nebuvo perduoti ir apelianto nurodomi dokumentai.

27Mokėjimą už 0,28 ha asmeninio ūkio žemę, esančią Kalvelių k., pareiškėjas grindžia 1993-11-30 mokėjimo pranešimo kopija (b. l. 6), 1993-11-30 pranešimo apie nurašymą iš nebalansinės sąskaitos Nr. I-361 kopija (b. l. 7). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie įrodymai aiškiai ir nedviprasmiškai pagrindžia mokėjimo atlikimo už perkamą 0,28 ha asmeninio ūkio žemės sklypą (CPK 185 str.). Mokėjimo pranešime nurodyta, kad pranešime nurodytos sumos yra nurašytos iš P. V. sąskaitos Nr. I-861 Vilniaus rajono skyriaus Kalvelis filialo 7801/02. Apelianto argumentai esą pareiškėjas neįrodė, kad įmokas sumokėjo pašte, yra nereikšmingi bei nepagrįsti, kadangi, kaip jau minėta, mokėjimo faktą tiesiogiai ir betarpiškai patvirtina pareiškėjo pateikti dokumentai (CPK 12, 178 str.).

28Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog galimai nesilaikymas įstatymų nustatytos žemės suteikimo asmeniniam ūkiui tvarkos šiuo atveju nėra reikšmingas. Esant mokėjimus patvirtinantiems įrodymams, galiojančiam Kalvelių apylinkės tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993-01-08 sprendimui, liudytojų parodymams, sklypo planui, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, yra labiau tikėtina nei netikėtina, jog pareiškėjo prašomas nustatyti juridinis faktas realiai egzistavo, t.y. pareiškėjui Kalvelių apylinkės tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993-01-08 sprendimu buvo paskirtas 0,25 ha asmeninio ūkio žemės sklypas, esantis Kalvelių k., Vilniaus r., kuria pareiškėjas ir naudojasi. Apelianto nurodomos procedūros laikymasis ar nesilaikymas nėra susijęs su prašomu nustatyti faktu, kadangi tokių pažeidimų konstatavimas būtų nebent prielaida pripažinti Kalvelių apylinkės tarybos 12 sesijos 19 šaukimo 1993-01-08 sprendimą dalyje dėl žemės skyrimo pareiškėjui neteisėtu, tačiau tai nėra pagrindas netenkinti pareiškėjo prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad tokio turinio sprendimas buvo priimtas. Papildomai konstatuotina, kad atsižvelgus į prašomų nustatyti juridinių faktų pobūdį, apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su asmeninio ūkio žemės privatizavimu, su F. I. galimai netinkamu savo pareigų vykdymu, su pareiškėjo pretenzijų nereiškimo dėl žemėtvarkos darbuotojų neveiklumo, šios bylos išsprendimui nėra reikšmingos.

29Remiantis aptartais argumentais, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog įrodymų pakankamumo prasme pareiškėjo prašomas nustatyti faktas yra įrodytas, todėl teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą nėra (CPK 329, 330 str.). Apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-19 sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

30Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str., 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos iš apelianto nepriteistinos.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

32Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu (patikslintu), kuriuo... 5. Pareiškime nurodė, kad nuo 1987 m. birželio 6 d. gyveno ir iki šiol gyvena... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-11-19 sprendimu pareiškėjo... 8. Teismas pažymėjo, jog apie tai, kad pareiškėjui V. P., kaip nuolat... 9. Teismas remdamasis pareiškėjo paaiškinimais bei byloje apklaustų liudytojų... 10. Teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, bei į tai, kad... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybė prašo... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas V. P. prašo Vilniaus rajono... 15. Teigia, kad jis kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę... 16. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog 1994-11-30 mokėjimo pranešimas patvirtina... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 18. Teigia, jog apie tai, kad pareiškėjui V. P., kaip nuolat gyvenančiam bei... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 21. Apeliaciniame skunde keliamas įrodymų pakankamumo bei jų patikimumo... 22. Tam tikrais atvejais asmuo, siekdamas įgyti atitinkamą subjektinę teisę ar... 23. Teismas spręsdamas, ar yra pagrindas nustatyti pareiškėjo prašomą... 24. Bylose dėl juridinio fakto nustatymo teismas turi atsižvelgti į tai, kad... 25. Pareiškėjas prašomą nustatyti juridinį faktą įrodinėjo 1994-04-15... 26. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėjas į bylą nepateikė įrodymų,... 27. Mokėjimą už 0,28 ha asmeninio ūkio žemę, esančią Kalvelių k.,... 28. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog galimai nesilaikymas įstatymų nustatytos... 29. Remiantis aptartais argumentais, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta,... 30. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 32. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti...