Byla 2YT-6593-291/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo D. K. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Eurikai Rulienei, UAB „Sergel“, dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

3pareiškėjas D. K. kreipėsi į antstolę Euriką Rulienę su skundu dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas skunde prašo nutraukti antstolės Eurikos Rulienės kontoroje vykdomą vykdomąją bylą Nr. 0069/10/00593, suėjus vykdymo senaties terminui.

4Antstolė E. Rulienė patvarkyme nurodė, kad jos kontoroje yra vykdomoji byla Nr. 69-593/2010, dėl skolos išieškojimo iš skolininko D. K., išieškotojo UAB „Sergel“ naudai, pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-05-08 įsakymą Nr. L2-4299-810. Antstolė nurodė, kad LR CPK 629 str. 1 d. 4 p. numatytas vykdomosios bylos nutraukimo vienas iš pagrindų, t. y. jeigu išieškojimui pasibaigė įstatymų numatytas išieškojimo senaties terminas, tačiau antstolė tokių bylų nevykdo (administracinės baudos, baudos iš baudžiamųjų bylų), todėl nėra pagrindo tokių bylų ir nutraukti. Skundas nepagristas, nes ATPK 308 straipsnyje yra numatyta, jog nutarimo skirti baudą priverstinio vykdymo senaties terminas - penkeri metai nuo ATPK 313 str. 1 d. nustatyto termino jį geruoju įvykdyti pabaigos, tačiau antstolės Eurikos Rulienės kontoroje yra vykdomas skolos išieškojimas dėl prievolės, kuri atsirado LR CK numatytais pagrindais, o skola priteista teismo įsakymu CPK nustatyta tvarka. Todėl ginčo atveju taikyti ATPK 308 straipsnyje numatytą ieškinio senaties terminą nėra teisinio pagrindo.

5Skundas netenkintinas.

6Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl taikytinos CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Antstolio veiksmai vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai sudaro pagrindą juos pripažinti neteisėtais. Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

7Pareiškėjas teigia, kad yra suėjęs LR CPK 629 1 d. 4 p. straipsnyje nustatytas išieškojimo senaties terminas, taip pat ir LR CK 1.125 straipsnyje nustatytas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, iki to laiko vykdomasis dokumentas turėjo būti įvykdytas, o neįvykdžius vykdomosios bylos turėtų būti nutrauktos. Be to, pareiškėjas mano, kad teismas turi vadovautis CK 1.8 straipsniu taikyti įstatymo ir teisės analogiją, kai taikoma senatis administracinėse ir baudžiamosiose bylose..

8Susipažinus su vykdomąją byla Nr. 69-593/2010, nustatyta, kad 2009-05-08 Šiaulių apylinkės teismo įsakymu iš skolininko D. K. priteista 290,41 Eur (1002,73 Lt) skola, 52,27 (180,49 Lt) delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 342,68 Eur (1183,22 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-07) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos – 3,77 Eur (13 Lt) žyminis mokestis, kreditoriui UAB „Sergel“.

9Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnį ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Todėl nesutiktina su pareiškėjo argumentais, kad antstolis nebuvo pakankamai aktyvus, išieškodamas skolą. Priešingai, antstolis, vos tik priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, ėmėsi aktyvių veiksmų skolai išieškoti, tai atliko per pakankamai trumpą terminą, todėl negalima teikti, kad antstolis veikė neteisėtai ar neatliko veiksmų minėtoje vykdomojoje byloje.

10Pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 4 punktą, vykdomoji byla nutraukiama, jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas. Byloje nėra ginčo, kad vykdomasis dokumentas pagal teismo sprendimą pateiktas vykdyti neteisėtai, t. y. vykdyti paduotas nepraleidus senaties termino, o skolų (žalos) išieškojimui senaties terminas netaikomas, todėl vykdomųjų bylų nutraukti nėra pagrindo.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tenkinti pareiškėjo skundą ir taikyti ieškinio senatį, skolininko skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

13pareiškėjo D. K. skundo dėl antstolės Eurikos Rulienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. Nr. 0069/10/00593, atmesti.

14Nutarties kopijas išsiųsti proceso dalyviams.

15Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstolei. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai