Byla B2-842-450/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal M. S. pareiškimą atsakovui UAB „Vilbesta“, tretieji asmenys L. S., AB SEB bankas, D. Z., dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilbesta“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“.

32013 m. lapkričio 13 d. teisėjos rezoliucija į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įtraukti AB SEB bankas ir D. Z..

42013 m. lapkričio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas tenkino pareiškėjo M. S., trečiųjų asmenų AB SEB banko ir D. Z. atskiruosius skundus ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilbesta“ bei M. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrė rašytinio proceso tvarka 2013 m. lapkričio 27 d., 16.00 val.

5M. S., kaip bendrovės vadovas, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodė, kad susiklosčius sunkiai finansinei situacijai, UAB „Vilbesta“ šiuo metu pilnai nebegali ir ateityje negalės atsiskaityti su esamais kreditoriais, nes bendrovės įsiskolinimai kreditoriams 2013-09-24 buvo 4 017 352 Lt. Pažymėjo, kad įmonės padelstų įsipareigojimų suma daugiau nei dvigubai viršija įmonės turtą, kuris yra 1 281 063 Lt. Nurodė, kad UAB „Vilbesta“ nėra ir nebus pajėgi padengti savo įsiskolinimų.

6Atsakovas UAB „Vilbesta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su ieškovo pareiškimu iškelti įmonei bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas turi didelių sunkumų atsiskaitydamas su kreditoriais, didelė dalis įsipareigojimų yra pradelsti. Įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Valnetas“.

7Tretysis asmuo L. S. prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą, nurodydama, kad yra atsakovo kreditorė ir kurio skola jai siekia 207 800 Lt. Įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Kitoks sprendimas“.

8Tretysis asmuo D. Z. prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą, nurodė, kad yra įmonės kreditorius, prašė įmonės administratoriumi paskirti UAB „Pacta Servanda“. D. Z. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus dėl tinkamiausio bankroto administratoriaus ir nurodė, kad administratorius UAB „Pacta Servanda“ šiuo metu turi mažiausią užimtumą, todėl gali užtikrinti sklandžią, ekonomišką, operatyvią bei nepertraukiamą bangroto procedūros eigą.

9Tretysis asmuo AB SEB bankas prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą. Nurodė, kad įmonė yra nemoki, nevykdo įsipareigojimų. Pažymėjo, jog yra didžiausiais įmonės kreditorius, kurio reikalavimas siekia 2 630 000 Lt. Be to, visas turimas nekilnojamas turtas yra įkeistas SEB banko naudai. Įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Valnetas“. AB SEB bankas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė argumentus, pagrindžiančius UAB „Valnetas“ paskyrimą įmonės bankroto administratoriumi. Nurodė, kad pastarasis turi žymiai didesnę patirtį ir kvalifikaciją, yra baigęs 107 bankroto procedūras, todėl padėtų užtikrinti operatyvų ir sklandų bankroto proceso vykdymą.

10Atsakovui UAB „Vilbesta“ keltina bankroto byla.

11LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ir tretieji asmenys prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą tuo pagrindu, kad atsakovas yra nemokus.

13ĮBĮ 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balanso įrašyto turto vertės. Byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia spręsti, kad atsakovas yra nemokus.

14Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui UAB „Vilbesta“, vadovaujasi ieškovo ir atsakovo pateiktais duomenimis apie UAB „Vilbesta“ turtinę ir finansinę padėtį. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes apie pradelstus atsakovo UAB „Vilbesta“ įsiskolinimus, kurių bendra skolos suma sudaro 3 802 041 Lt. Pagal atsakovo pateikto 2013 m. rugsėjo 29 d. balanso duomenis bendrovės balansinio turto vertė sudarė 1 281 063 Lt (iš kurių trumpalaikis turtas – 1 280 562 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 4 017 374 Lt. Pagal Pelno (nuostolių) ataskaitą nuo 2013-01-01 iki 2013-09-29 įmonė veikė nuostolingai, t. y. grynasis nuostolis sudarė 560 506 Lt. Pažymėtina, kad 2012 m. įmonė dirbo taip pat nuostolingai – 840 401 Lt gryno nuostolio. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovas Registro centro tvarkytojui neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2012 m. Atsakovas taip pat pateikė duomenis apie vykdomus išieškojimus iš atsakovo ne ginčo tvarka, kurių bendra suma sudaro 212 654,16 Lt. Taip pat nurodė, kad dalis jo turto yra areštuota. Taigi, lyginant atsakovo turto bei pradelstų įsiskolinimų sumas, darytina išvada, kad įmonės pradelsti įsiskolinimai daugiau nei tris kartus viršija viso įmonės balansinio turto vertę, todėl konstatuotina, kad atsakovo finansinė padėtis atitinka nemokios įmonės turtinę padėtį ĮBĮ 2 str. 8 p. prasme, o tai sudaro teisinį pagrindą iškelti UAB „Vilbesta“ bankroto bylą. Teismo nuomone, būtent dėl nemokumo atsakovas negali atsiskaityti su kreditoriais. Visapusiškai vertinant visus byloje esančius rašytinius įrodymus, nėra pagrindo manyti, kad atsakovas bus finansiškai pajėgus ateityje atsiskaityti su savo kreditoriais ir atstatyti savo mokumą. Teismo įsitikinimu, atsakovas nevykdo ūkinės - komercinės veiklos, atsakovo atstovai nesiėmė jokių aktyvių priemonių dėl finansinių įsipareigojimų patenkinimo, veiksmų, siekiant išvengti bankroto bylos įmonei iškėlimo.

15Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, UAB „Vilbesta“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.).

16Pagal LR ĮBĮ 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

17Pareiškėjas pateikė administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą, atsakovas atsiliepime nurodė, kad sutinka su tokia administratoriaus kandidatūra, tretysis asmuo L. S. siūlė įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „Kitoks sprendimas“, tretysis asmuo AB SEB bankas siūlė administratoriumi skirti UAB „Valnetas“, tretysis asmuo D. Z. siūlė administratoriumi skirti UAB „Pasta Servanda“. Iš bylos duomenų matyti, kad administratorius UAB „Valnetas“, administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ ir administratorius UAB „Pasta Servanda“ sutiko administruoti UAB „Vilbesta“, visos administratorių kandidatūros atitinka įstatymų reikalavimus, joms pritaria LR Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

18Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui. Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti UAB „Vilbesta“ pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą.

19Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis bankroto administratoriui UAB „Valnetas“ leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas išduotas 2001-07-23, įmonė veiklą vykdo Kęstučio g. 58-3, Kaune, joje dirba penki darbuotojai, šiuo metu vykdoma 54 bankroto procedūros, baigtos 109 procedūros. UAB „Kitoks sprendimas“ leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugos išduotas 2005-02-14, įmonė veiklą vykdo Erfurto g. 19-10, Vilniuje, šiuo metu joje dirba keturi darbuotojai, vykdoma 11 procedūrų, baigtos – 35 procedūros. UAB „Pasta Servanda“ leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugos išduotas 2012-04-25, įmonė veiklą vykdo Gabijos g. 32-K14, Vilniuje, šiuo metu joje dirba keturi darbuotojai, vykdoma 16 procedūrų, baigta 1 procedūra.

20LR ĮBĮ 11 str. 1, 2 d. numatyta teismo diskrecija pasirinkti administratorių, skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais.

21Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, atsakovas ir tretysis asmuo AB SEB bankas siūlė administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą. Nors skiriant administratorių turi būti atsižvelgiama į didžiausią reikalavimo teisę turinčio kreditoriaus nuomonę, šioje byloje AB SEB bankas, tačiau tą pačią kandidatūrą siūlė ir pareiškėjas, kuris yra atsakovo vadovas. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad ta aplinkybė, jog bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese ji gali bet kada sukelti abejonių dėl galimai šališkos ir suinteresuotos tokio asmens veiklos ir ateityje bereikalingai komplikuoti bankroto procedūras (prieštaravimai, skundai ir kt.), sukelti konfliktus tarp įmonės kreditorių, savininkų (akcininkų) ir bankroto administratoriaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-361/2009; 2007 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-315/2007). Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacijos internetiniame tinklalapyje bei kaip nurodė tretysis asmuo AB SEB bankas, kad administratorius UAB „Valnetas“ turi didžiausią patirtį, kvalifikaciją, darbuotojų skaičių, yra įvykdęs daugiausiai bankroto procedūrų, tačiau teismas pažymi, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-117/2006). Teismas taip pat atsižvelgė į tą aplinkybę, kad siūloma UAB „Valnetas“ administratoriaus kandidatūra gali atnešti papildomas išlaidas BUAB „Vilbesta“. Lietuvos apeliacinio teismo kolegija konstatavo, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta, taip pat yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1217/2010). Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas atmeta administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą.

22Teismas, išanalizavęs Įmonių bankroto valdymo departamento skelbiamus duomenis apie bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir UAB „Kitoks sprendimas“, atkreipia dėmesį į jų užimtumą. UAB „Kitoks sprendimas“ dirba keturi administratoriai, kurie yra pasidalinę 11 bankroto procedūrų, tuo tarpu UAB „Pacta Servanda“ iš dirbančių keturių darbuotojų visas 16 bankroto procedūras atlieka tik vienas administratorius. Teismas pažymi, kad administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ yra baigęs 35 bankroto procedūras, o UAB „Pacta Servanda“ yra baigęs tik vieną bankroto procedūrą. Pažymėtina, kad baigta procedūra yra to paties administratoriaus, kuris atlieka vykstančias 16 bankroto procedūrų. Todėl teismas konstatuotina, kad UAB „Kitoks sprendimas“ turi pranašumą prieš UAB „Pacta Servanda“, nes šis bankroto administratorius galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti įstatymo nustatytas bankroto procedūras. Teismas neturi objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad UAB „Kitoks sprendimas“ administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

23Teismo vertinimu, UAB „Kitoks sprendimas“ bankroto administratoriaus paskyrimas labiausiai atitinka teisingumo kriterijus bei įstatyme išreikštą tikslą užtikrinti sklandų ir objektyvų bankroto procedūrų atlikimą.

24Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 1 d., 4 d.,

Nutarė

25iškelti bankroto bylą UAB „Vilbesta“ (į. k. ( - ), buveinės adresas: ( - )).

26Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Kitoks sprendimas“ (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 110).

27Areštuoti visą atsakovo UAB „Vilbesta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

28Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 str. 7 d. 8 p.

29Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui informaciją apie kituose teismuose nagrinėjamas bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditorių civiliniai ieškiniai, apie baudžiamosiose bylose areštuotą bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat apie antstolių kontoras, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

30Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

31Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

32Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

33Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

34Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso... 2. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 3. 2013 m. lapkričio 13 d. teisėjos rezoliucija į bylą trečiaisiais... 4. 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas tenkino... 5. M. S., kaip bendrovės vadovas, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Atsakovas UAB „Vilbesta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su ieškovo... 7. Tretysis asmuo L. S. prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto... 8. Tretysis asmuo D. Z. prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto... 9. Tretysis asmuo AB SEB bankas prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“... 10. Atsakovui UAB „Vilbesta“ keltina bankroto byla. ... 11. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. numato, kad... 12. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ir tretieji asmenys prašė iškelti... 13. ĮBĮ 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai... 14. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui UAB... 15. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, UAB „Vilbesta“ keltina bankroto... 16. Pagal LR ĮBĮ 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo... 17. Pareiškėjas pateikė administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą,... 18. Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. teisė skirti bankrutuojančiai įmonei... 19. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis... 20. LR ĮBĮ 11 str. 1, 2 d. numatyta teismo diskrecija pasirinkti... 21. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, atsakovas ir tretysis asmuo AB... 22. Teismas, išanalizavęs Įmonių bankroto valdymo departamento skelbiamus... 23. Teismo vertinimu, UAB „Kitoks sprendimas“ bankroto administratoriaus... 24. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.... 25. iškelti bankroto bylą UAB „Vilbesta“ (į. k. ( - ), buveinės adresas: (... 26. Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Kitoks sprendimas“ (leidimo teikti... 27. Areštuoti visą atsakovo UAB „Vilbesta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį... 28. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 29. Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui... 30. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 31. Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 32. Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti... 33. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 34. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...