Byla 2-361/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties, kuria iškelta uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų statyba“ bankroto byla Nr. B2-825-553/09 ir paskirtas bankroto administratorius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Tavydas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Scandex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties, kuria iškelta uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų statyba“ bankroto byla Nr. B2-825-553/09 ir paskirtas bankroto administratorius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Baltų statyba“ akcininkai E. A., E. S. ir UAB „Labarita“, atstovaujami akcininko E. A., kreipėsi į teismą, prašydami iškelti bankroto bylą UAB „Baltų statyba“. Nurodė, kad bendrovė yra nemoki. Bankroto administratoriumi prašė skirti Stasį Sipavičių.

4Pareiškėjai UAB „Scandex“ ir UAB „Tavydas“ kreipėsi į teismą, prašydami įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus. Taip pat prašė iškelti minėtai bendrovei bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 10 d. nutartimi priėmė pareiškėjų prašymus dėl įstojimo į procesą trečiaisiais asmenimis su savarankiškais reikalavimais, o klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą atidėjo.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 26 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Baltų statyba“ bankroto bylą, o administratoriumi paskyrė Stasį Sipavičių. Teismas nurodė, kad nėra duomenų, jog kuri nors iš siūlomų administratoriaus kandidatūrų prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtosios dalies normoms, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė abiem bankroto administratorių kandidatūroms (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Atsižvelgdamas į abiejų pretendentų kvalifikaciją, darbo krūvį ir kitas aplinkybes, teismas sprendė, jog UAB „Baltų statyba“ administratoriumi tikslinga skirti fizinį bankroto administratorių

6S. Sipavičių, kuris taip pat turi teisę verstis advokato veikla. Teismas teigė, kad tretieji asmenys, pareikšdami prašymą skirti bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“, nenurodė jokių motyvų, kodėl būtent pastaroji bendrovė turėtų atlikti bankroto administratoriaus funkcijas.

7Atskiruoju skundu UAB ,,Tavydas“ ir UAB ,,Scandex“ prašo pakeisti minėtos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas S. Sipavičius, ir paskirti UAB ,,Valeksa“. Apeliantų nuomone, skundžiama teismo nutarties dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, priešinga ne tik kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės teisėtiems interesams, prieštarauja proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principams. Šiuos teiginius apeliantai grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas neatsižvelgė į pagrįstas abejones dėl paskirto administratoriaus nešališkumo. Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Baltų statyba“ padavė bendrovės akcininkai E. A. ir E. S. , kuris yra ir bendrovės direktorius. Be to, vienas iš ieškovų yra kreditorius UAB ,,Labarita“, kurios akcininkas yra E. A. Gali kilti klausimas dėl susijusių per tuos pačius asmenis įmonių (UAB ,,Baltų statyba“ ir UAB ,,Labarita“) sandorių skaidrumo, pagrįstumo ir teisėtumo. Be to, kaip ne kartą yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas, jau pats faktas, kad bankroto administratorių siūlo įmonės, kuriai keliama bankroto byla, vadovas ir akcininkas, savaime vertinamas neigiamai, kaip siekimas galimai šališko ir suinteresuoto asmens paskyrimo administruoti įmonę.
  2. Teismo nutartis prieštaringa, nes teismas nenurodė jokių pagrįstų motyvų, kodėl buvo atmesta UAB ,,Valeksa“ kandidatūra. Nagrinėjamu atveju teismas realiai pasisakė tik dėl vienos kandidatūros. Be to, neteisėtas ir teismo teiginys, kad apeliantai nenurodė, kodėl siūlo tam tikro administratoriaus kandidatūrą, nes ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis nenumato pareiškėjui prievolės nurodyti motyvus, kodėl yra siūloma konkreti administratoriaus kandidatūra.
  3. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai nesivadovavo teritoriniu principu ir atmetė apeliantų prašymą administratoriumi skirti UAB ,,Valeksa“. Paskirtas administratorius gyvena ne Vilniaus apygardos teismo aptarnaujamoje teritorijoje, todėl jam būtų sunku atlikti savo pareigą, o transporto išlaidos turės būti padengiamos įmonės kreditorių sąskaita. Taip bus pažeisti proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir greito nagrinėjimo principai. Tuo tarpu apeliantų siūlomo administratoriaus buveinė yra netoli Vilniaus apygardos teismo ir tai lemtų greitesnę bankroto proceso eigą, tinkamesnį bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėtų interesų gynimą. Be to, bankrutuojančios bendrovės faktinė buveinė bei turtas yra Zarasuose, tai yra gretimoje apskrityje su Vilniaus apskritimi, priešingai nei Kaune gyvenančio administratoriaus gyvenamoji vieta.
  4. Atsižvelgiant į paskirto administratoriaus patirtį bei darbo krūvį ir į tai, jog UAB ,,Baltų statyba“ yra didelė bendrovė, akivaizdu, kad jis nesugebės jos tinkamai administruoti. Tuo tarpu apeliantų siūlytas administratorius jau yra baigęs net 185 įmonių bankroto procedūras, šiuo metu vykdo 11 įmonių bankroto procedūrų, kas rodo, jog jo patirtis yra didesnė, o užimtumas – mažesnis. Be to, jis sudarytų kvalifikuotų ir patyrusių 5 darbuotojų grupę, kas užtikrintų procedūros operatyvumą, ekonomiškesnį lėšų administravimo išlaidoms panaudojimą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai UAB ,,Baltų statyba“ akcininkų įgaliotas asmuo E. A. ir UAB ,,Labarita“ prašo skundą atmesti. Jų nuomone, nepagrįsti apeliantų teiginiai dėl paskirto administratoriaus galimo šališkumo, nes tiek teismas, tiek Įmonių bankroto valdymo departamentas tinkamai įvertino S. Sipavičiaus kandidatūrą. Nurodytos aplinkybės nėra pagrindas pakeisti administratorių, nes apeliantai nepateikė jokių įrodymų, jog paskirtas administratorius gali būti šališkas ar pažeidinėti kreditorių interesus. Administratoriaus darbo vieta yra Kaune, kur gyvena didžioji dalis kreditorių, o apeliantų nuogąstavimai dėl pernelyg didelių administravimo išlaidų nepagrįsti. Nepagrįsti ir teiginiai dėl nepakankamos paskirto administratoriaus kvalifikacijos. Ieškovai teigia, kad UAB ,,Baltų statyba“ yra ne didelė, o vidutinė įmonė, S. Sipavičius šiuo metu administruoja 3 įmones, iš kurių dvi yra mažos ir viena vidutinė. Be to, jei administratorius vykdo vieną arba dvi bankroto procedūras arba visai jų nevykdo, tai dar nereiškia, kad jis dėl mažo užimtumo gerai atliks savo pareigas. Taip pat teigia, kad pakeitus administratorių iškiltų daug įvairių problemų perduodant bylą naujam administratoriui.

9Atsiliepimą į atskirąjį skundą taip pat pateikė BUAB ,,Baltų statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas S. Sipavičius, kuris prašo šį skundą atmesti. Teigia, kad apeliantų motyvai paneigia ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo teikiančio asmens įstatyminę teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą bei teismo dirkrecijos teisę skiriant šį asmenį. Nesutinka su apeliantų argumentais, susijusiais su vadinamuoju teritoriniu principu, jo bei UAB ,,Valeksa“ galimybėmis tinkamai vykdyti šios įmonės bankroto administratoriaus pareigas.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Kaip minėta, apeliantas skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų statyba“ administratoriumi paskirtas bankroto administratorius

12Stasys Sipavičius. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalyku yra patikrinti, ar teisingai teismas išaiškino bei pritaikė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normas, reglamentuojančias administratoriaus paskyrimą, bei įvertino aplinkybes, turinčias reikšmės sprendžiant šį klausimą.

13Pagal ĮBĮ 11 straipsnio pirmąją dalį įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, o ĮBĮ 11 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad pats teismas turi teisę administratoriumi paskirti tiek ieškovų pasiūlytą, tiek kitą atitinkantį ĮBĮ reikalavimus asmenį. Taigi ĮBĮ 11 straipsnio antrojoje dalyje teismui yra suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, nes šios kategorijos bylose, kaip ir darbo, šeimos bei ypatingosios teisenos bylose, teismas turi būti daug aktyvesnis nei kitų kategorijų bylose, ir teismui suteiktos kur kas didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą. Taigi nagrinėjamu atveju sprendžiant šį klausimą, pirmosios instancijos teismo nesaistė ieškovo prašymas. Tačiau, priešingai nei savo atsiliepime į atskirąjį skundą tvirtina ieškovai bei bankroto administratoriumi paskirtas S. Sipavičius, ši teismo diskrecijos teisė nėra absoliuti, nes teismo sprendimas skirti bankroto administratorių turi atitikti CPK nuostatoms, įmonių bankroto proceso tikslams, nenukrypti nuo formuojamos teismų praktikos šios kategorijos bylose.

14Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnyje, apibrėžiančiame bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas (teises ir pareigas), taip pat ĮBĮ 31, 32 straipsniuose, reglamentuojančiuose bendrovės administratoriaus funkcijas jau likviduojant bankrutavusią bendrovę, nustatyta, kad tai yra teismo paskirtas asmuo, kuris ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas, jomis disponuoja, kuris privalo užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, patikrinti buvusių įmonės vadovų veiksmų teisėtumą, vadovauti įmonės ūkinei komercinei veiklai. Esminis šio asmens veiklos požymis yra tai, kad, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, jis privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Šių asmenų veiklos principai yra įtvirtinti ir Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse, kuriose, be kitko, nustatyta, kad bankroto administratorius privalo veikti tokiu būdu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas įmonės bankroto procesas atitiktų bendruosius šalies ekonominės raidos interesus, o įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Taigi apeliantai savo atskirajame skunde teisingai nurodo, jog daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, turinčio plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas.

15Iš bylos duomenų matyti, kad tiek ieškovų pasiūlytas ir teismo paskirtas administratorius S. Sipavičiaus, tiek trečiųjų asmenų siūlytas administratorius UAB ,,Valeksa“ atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriumi, abu sutinka teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad jie atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus (b. l. 58, 104). Todėl teisėjų kolegija laiko pagrįstais apeliantų argumentus, kad teismas, spręsdamas klausimą, kam patikėti šios nemokios bendrovės administravimo funkcijas, siekdamas užtikrinti įmonės, jos kreditorių teisėtų interesų bei viešojo intereso, o taip pat skaidraus ir sąžiningo proceso apsaugą, privalo vadovautis ĮBĮ nuostatomis, kuriose įtvirtinti įmonių bankroto proceso tikslai, o taip pat bendraisiais teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais.

16Skundžiamoje nutartyje nurodyta, jog atsižvelgiant į abiejų pretendentų kvalifikaciją, darbo krūvį ir kitas aplinkybes, teismas laikė tikslinga atsakovo UAB „Baltų statyba“ administratoriumi skirti S. Sipavičių, kuris taip pat turi teisę verstis advokato veikla. Teismas nustatė, kad tretieji asmenys, pareikšdami prašymą skirti bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“, nenurodė jokių motyvų, kodėl būtent pastaroji bendrovė turėtų atlikti bankroto administratoriaus funkcijas. Apeliantai, nesutikdami su teismo argumentais, tvirtina, kad teismas, spręsdamas šį klausimą, visų pirma, pažeidė ĮBĮ 10, 11 straipsnių bei CPK 291 straipsnio reikalavimus ir nenurodė minėto pasirinkimo motyvų, be to, administratoriumi paskirdamas asmenį, kurį pasiūlė bankrutuojančios UAB ,,Baltų statyba“ akcininkai E. A. ir E. S., kuris be to yra ir bendrovės direktorius, o taip pat bendrovės kreditorius UAB ,,Labarita“, kurio akcininkas yra E. A., teismas nepašalino abejonių dėl paskirto bankroto administratoriaus bešališkumo. Teisėjų kolegija sutinka su šiais apeliantų argumentais (CPK 185 str.).

17Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje nutartyje yra pasisakęs, kad teismo veiksmai pasirenkant vieną iš kandidatų, tačiau nemotyvuojant atsisakymo kitų pasiūlytų kandidatūrų, duoda pagrindą abejoti, ar nuosekliai laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo principo (2008 m. gegužės 29 d. nutartis UAB „Kerida“ bankroto byloje, civ. byla Nr. 2-384/2008; 2008 m. spalio 2 d. nutartis UAB „Eklipsas“ bankroto byloje, civ. byla Nr. 2-702/2008). Todėl teismo nutartis dėl ieškovų pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimo, nenurodžius ir neišnagrinėjus aplinkybių, kurios teismui davė pagrindą spręsti dėl abiejų pretendentų kvalifikacijos, darbo krūvio ir kt., o taip pat nevertinus trečiųjų asmenų pasiūlymo bei nuomonės, yra neteisėta (CPK 338, 291, 263 str.).

18Apeliantai taip pat teisingai nurodo, kad jau yra nusistovėjusi Lietuvos apeliacinio teismo praktika, formuojama šios kategorijos bylose, jog aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir bereikalingai komplikuoja šias procedūras (prieštaravimai, skundai ir kt.) (2007 m. gegužės 24 d. nutartis UAB ,,RVK“ bankroto byloje, civ. bylos Nr. 2-315/2007). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra svarbu tai, kad šios bankroto bylos iškėlimą inicijavo paties skolininko akcininkai, vienas iš kurių yra ir skolininko vadovas, o taip pat su skolininko akcininku susijęs kreditorius. Todėl atsižvelgiant į anksčiau paminėtas teismo paskirto asmens - bankroto administratoriaus, funkcijas, įgaliojimus bei atsakomybę, teismo sprendimas paskirti bankroto administratoriumi ieškovų pasiūlytą asmenį, yra neteisingas ir šiuo pagrindu (CPK 185 str.). Tokią išvadą taip pat patvirtina apeliantų argumentai, susiję su vadinamuoju teritoriniu principu bei bankroto procedūrų atlikimo operatyvumu, galimomis administravimo išlaidomis. Ieškovų UAB ,,Baltų statyba“ akcininkų įgalioto asmens E. A. , UAB ,,Labarita“ bei S. Sipavičiaus atsiliepimuose į atskirąjį skundą pateikti motyvai nepaneigia anksčiau šioje nutartyje išdėstytų argumentų bei išvadų. Beje, priešingai nei teigiama paminėtuose atsiliepimuose į skundą, šie argumentai ir išvados neprieštarauja ĮBĮ 11 straipsnio antrosios dalies normai, kuri numato, jog tokį pareiškimą teismui paduodantis asmuo turi teisę pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, nes sutinkamai su ĮBĮ 5 straipsniu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gali pateikti ne tik bendrovės savininkai. Be to, kaip ir buvo minėta, teismas bankroto administratoriaus skyrimo klausimą kiekvienu atveju privalo spręsti remdamasis nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis.

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi trečiųjų asmenų UAB ,,Tavydas“ ir UAB ,,Scandex“ atskirąjį skundą, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis yra naikintina (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

20Kaip minėta, tretieji asmenys teismui pasiūlydami administratoriumi UAB ,,Valeksa“, pateikė duomenis apie šią kandidatūrą, tai yra minimo asmens sutikimą, deklaraciją bei leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 1 b (b. l. 71-72, ). Byloje yra Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimas apie tai, kad UAB ,,Valeksa“ atitinka teisės aktų reikalavimus (b. l. 104). Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje esanti informacija apie UAB ,,Valeksa“ (darbuotojų skaičius, vykdomų bei baigtų bankroto procedūrų skaičius ir kt.) leidžia spręsti, kad ši bendrovė yra pajėgi operatyviai organizuoti bei vykdyti bankroto procedūras. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad bankrutuojančios UAB „Baltų statyba“ administratoriumi skirtina UAB ,,Valeksa“, kurios buveinė yra A. J. g. Nr. 5, Vilniuje (įmonės kodas 123703158, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 1 b išduotas 2003 m. lapkričio 28 d.) (ĮBĮ 11 str. 1, 2 d., CPK 337 str. 2 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Patenkinti trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Tavydas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Scandex“ atskirąjį skundą,

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas Stasys Sipavičius (asmens kodas ( - ) Šiaurės pr. 61-1, Kaunas, bankroto administratoriaus pažymėjimas Nr. 182c, išduotas 2007 m. lapkričio 19 d.).

24Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų statyba“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Valeksa“ (įmonės kodas 123703158, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 1 b išduotas 2003 m. lapkričio 28 d., juridinio asmens buveinė A. J. g. Nr. 5, LT – 01105, Vilniuje).

25Kitą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai UAB „Baltų statyba“ akcininkai E. A., E. S. ir UAB... 4. Pareiškėjai UAB „Scandex“ ir UAB „Tavydas“ kreipėsi į teismą,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 26 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. S. Sipavičių, kuris taip pat turi teisę verstis advokato veikla. Teismas... 7. Atskiruoju skundu UAB ,,Tavydas“ ir UAB ,,Scandex“ prašo pakeisti minėtos... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai UAB ,,Baltų statyba“ akcininkų... 9. Atsiliepimą į atskirąjį skundą taip pat pateikė BUAB ,,Baltų statyba“... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Kaip minėta, apeliantas skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo... 12. Stasys Sipavičius. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalyku yra patikrinti, ar... 13. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio pirmąją dalį įmonės administratorius - tai... 14. Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnyje, apibrėžiančiame bankrutuojančios... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek ieškovų pasiūlytas ir teismo paskirtas... 16. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, jog atsižvelgiant į abiejų pretendentų... 17. Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje nutartyje yra pasisakęs, kad teismo... 18. Apeliantai taip pat teisingai nurodo, kad jau yra nusistovėjusi Lietuvos... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi trečiųjų asmenų UAB ,,Tavydas“ ir UAB... 20. Kaip minėta, tretieji asmenys teismui pasiūlydami administratoriumi UAB... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 22. Patenkinti trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Tavydas“ ir... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties dalį,... 24. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų statyba“... 25. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 26 d. nutarties dalį palikti...