Byla 2-16122-861/2016
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį atsakovei O. G. dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Minibank“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį atsakovei O. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 115,85 Eur skolą, 9,14 Eur palūkanas iki kredito grąžinimo termino, 54 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino (nuostolius), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-26 sprendimu už akių ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovės 115,85 Eur skolą, 9,14 Eur palūkanas, 10,80 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino (nuostolius), 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (135,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-03-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,20 Eur bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

4Teisme 2016-05-11 gautas ieškovo UAB „Minibank“ prašymas priimti byloje papildomą sprendimą ir priteisti ieškovui iš atsakovės 175,45 Eur išlaidas už teisines paslaugas. Nurodė, kad ieškinyje jis prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismas neišsprendė klausimo dėl 175,45 Eur išlaidų už teisines paslaugas priteisimo. Pažymėjo, kad minėtos išlaidos yra realiai patirtos, protingo dydžio, taip pat pateikti jas patvirtinantys įrodymai.

5Teisėjos rezoliucija prašymas priimtas 2016-05-12. Apie prašymo dėl procesinio sprendimo priėmimo nagrinėjimą 2016-06-01 9 val. šalys informuotos teismo pranešimu bei CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.

8Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktą prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 175,45 Eur išlaidas už teisines paslaugas. Šioms išlaidoms pagrįsti kartu su ieškiniu pateikė 2015-07-01 Išrašą iš teisinių paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Minibank“ ir UAB „Ekonomistas“, kurio 1 punkte šalys susitarė, kad UAB „Ekonomistas“ teiks UAB „Minibank“ šiame sutarties punkte numatytas teisines paslaugas (1.1. punkte numatytas ieškinių rengimas); 2 punkte šalys susitarė, jog UAB „Ekonomistas“ turi teisę konkretiems UAB „Minibank“ pavedimams atlikti pasitelkti/paskirti advokatą ar advokato padėjėją (b. l. 16). Į bylą ieškovas taip pat pateikė išrašą iš 2015-07-15 sutarties dėl teisinės pagalbos sutarties, kuris patvirtina, kad UAB „Ekonomistas“ ir advokatas Gediminas Žlioba sudarė sutartį dėl teisinės pagalbos teikimo (b. l. 5). Ieškovas taip pat pateikė UAB „Ekonomistas“ ir advokato Gedimino Žliobos 2016-03-15 Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (paslaugos pavadinimas – ieškininio pareiškimo parengimas (UAB „Minibank“ vs. O. G., a. k. ( - ) (b. l. 4), 2016-02-11 PVM sąskaitą-faktūrą Serija EK Nr. 16-020, išrašytą UAB „Ekonomistas“ ieškovui 175,45 Eur sumai (b. l. 17) ir 2016-02-29 mokėjimo pavedimą Nr. 4756 dėl 175,45 Eur sumos sumokėjimo (b. l. 18). Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovui teisines paslaugas šioje byloje teikė advokatas Gediminas Žlioba pagal tarp jo ir UAB „Ekonomistas“ sudarytą sutartį, todėl ieškovo sumokėta suma UAB „Ekonomistas“ už suteiktas teisines paslaugas (ieškinio parengimą) yra ieškovo išlaidos, patirtos advokato pagalbai apmokėti. Aplinkybė, kad ieškovas advokatui Gediminui Žliobai pinigus už advokato pagalbą (ieškinio parengimą) sumokėjo per tarpininką – UAB „Ekonomistas“ – nepaneigia ieškovo teisės reikalauti priteisti jam bylinėjimosi išlaidas už šias suteiktas advokato teisines paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Teismas, analizuodamas pavedimo santykių reglamentavimą, taip pat atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132–2.151 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010; 2014-11-07 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-473/2014). Taigi į bylą pateikti dokumentai patvirtina advokato suteiktos teisinės paslaugos ieškovui faktą, leidžia nustatyti ieškovo patirtas išlaidas dėl konkrečios teisinės paslaugos bei suteikia pagrindą priteisti prašomas bylinėjimosi išlaidas (CPK 98 str.). Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Kauno apygardos teismo 2016-05-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1100-480/2016; Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-371-460/2016, kt.).

10Ieškovo pateikta 2016-02-11 PVM sąskaita-faktūra Serija EK Nr. 16-020 ir 2016-02-29 mokėjimo pavedimas Nr. 4756 patvirtina, kad už ieškinio parengimą ieškovas sumokėjo 175,45 Eur, ši suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Visgi, šioje byloje atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies, t. y. patenkinti 75,86 procentai reikalavimų, todėl, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies – ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovės priteistina 133,10 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277, 290- 292 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškovo UAB „Minibank“ prašymą dėl išlaidų už teisinę pagalbą priteisimo patenkinti iš dalies ir priimti papildomą sprendimą.

13Priteisti iš atsakovės O. G., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Minibank“, į. k. 301850677, naudai 133,10 Eur (vieno šimto trisdešimt trijų eurų ir 10 euro centų) išlaidas už teisines paslaugas.

14Likusią prašymo dalį atmesti.

15Papildomas sprendimas per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai