Byla 2-1027-840/2014
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant E. J., dalyvaujant atsakovui V. Š., nedalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, atsakovo UAB „Regvalda“ bei trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams V. Š. ir UAB „Regvalda“ bei trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“ dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė :

4Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. Š. ir UAB „Regvalda“ prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. Š. ir UAB „Regvalda“ 1236,89 Lt nuostolių atlyginimo regreso tvarka, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-27 nutartimi į bylą trečiųjų asmeniu įtrauktas AB „SEB lizingas“* (b.l. 50-51).

6Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką ieškovui tinkamai pranešta (b.l. 75). Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 69).

7Į teismo posėdį taip pat neatvyko atsakovo UAB „Regvalda“ ir trečiojo asmens AB SEB banko atstovai, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką atsakovui ir trečiajam asmeniui tinkamai pranešta (b.l. 74, 76). Neatvykimo priežastys teismui nepraneštos, prašymų atidėti teismo posėdį negauta.

8Teismo posėdžio metu atsakovas V. Š. su jam pareikštu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savo reikalavimus grindžia šiais argumentais (b.l. 3-4, 43-44, 56-57, 69):

10- 2013-07-24 Vilniuje dėl atsakovo V. Š. kaltės, vairavusio trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“ priklausančią ir atsakovo UAB „Regvalda“ pagal lizingo sutartį naudojamą transporto priemonę „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta kita transporto priemonė ? „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) Kadangi transporto priemonė „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, UAB „INTERASSISTA“ („BTA INSURANCE COMPANY“ SE FILIALO subrangovė), veikdama ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro vardu pagal Paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 1.1. p., atsižvelgdama į nukentėjusio asmens prašymą ir vadovaudamasi specialiojo teisės akto – Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) – nuostatomis (Lietuvos Respublikos CK 6.988 str. 3 d.), nustatė nurodyto eismo įvykio padarytos žalos dydį ir atlygino padarytą žalą – išmokėjo 1236,89 Lt dydžio draudimo išmoką, o ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, vykdydamas Paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 2.1.3 p., kompensavo UAB „INTERASSISTA“ išmokėtą draudimo išmoką – 1236,89 Lt;

11- pagal TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p. ir 23 str. 1 d., ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, išmokėjęs UAB „INTERASSISTA“ trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“ priklausančia ir atsakovo UAB „Regvalda“ pagal lizingo sutartį naudojama bei atsakovo V. Š. vairuota transporto priemone padarytos žalos atlyginimą, įgijo teisę reikalauti išmokėtų pinigų grąžinimo iš abiejų atsakovų: UAB „Regvalda“ ir V. Š., t.y. iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, arba iš atsakingo už žalos padarymą asmens. Lietuvos teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, jog neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį asmens (atsakovo UAB „Regvalda“) ir atsakingo už žalos padarymą asmens (atsakovo V. Š.) atsakomybė yra solidari, kadangi ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, atlyginęs nukentėjusiam asmeniui žalą pagal TPVCAPDĮ, patyrė nuostolius dėl abiejų atsakovų neteisėtų veikų ir kaltės: atsakovas UAB „Regvalda“ – transporto priemonės „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) naudotojas pagal lizingo sutartį – neįvykdė įstatyme įtvirtintos pareigos apdrausti nurodytą transporto priemonę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei leido ja naudotis kitam asmeniui (TPVCAPDĮ 4 str. 2 ir 3 d.) – atsakovui V. Š., dėl kurio kaltės, vairuojant neapdraustą nurodytą transporto priemonę, 2013-07-24 įvyko eismo įvykis ir buvo apgadinta kita transporto priemonė ? „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) Ieškovas raštu kreipėsi į bendraatsakovius dėl išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo, tačiau iki šiol atsakovai prašomų pinigų ieškovui nesumokėjo.

12Atsakovo V. Š. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (b.l. 37):

13- 2013-07-24 jis – atsakovas V. Š. – vairavo atsakovui UAB „Regvalda“ priklausančią transporto priemonę „DAF FT 95.430“, turėdamas „BTA“ draudimo polisą AJA 4886062, kuris galiojo nuo 2013-04-06 iki 2014-04-05, ką patvirtina ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pateikta eismo įvykio deklaracija. Eismo įvykio metu – 2013-07-24 – jis buvo įsitikinęs, jog vairuoja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustą transporto priemonę. Tai, kad atsakovas UAB „Regvalda“ nutraukė nurodytos transporto priemonės draudimą, jis nežinojo – atsakovas UAB „Regvalda“ jo neinformavo. Jei jis 2013-07-24 būtų žinojęs, jog nurodyta transporto priemonė nepadrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jis būtų ja nevažiavęs. Dėl šios priežasties ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalaujama pinigų suma priteistina tik iš atsakovas UAB „Regvalda“.

14Teismo posėdžio metu atsakovas V. Š. papildomai nurodė, jog vis tik ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalaujama pinigų suma turėtų būti priteista ne iš jo, o iš atsakovo UAB „Regvalda“ ir gal trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ – nurodytos transporto priemonės savininko, – kuris turi kažkaip kontroliuoti jam nuosavybės teise priklausantį daiktą pagal lizingo sutartį paėmusį naudotoją – atsakovą UAB „Regvalda“, – kad šis vykdytų įstatymo reikalavimus ir apdraustų gautą daiktą civiline atsakomybe. Paklaustas, atsakovas V. Š. atsakė, kad jo darbo santykiai su atsakovu UAB „Regvalda“ nesieja ir nesiejo. Tąkart jo pažįstamas atsakovo UAB „Regvalda“ vadovas paprašė jo nuvaryti transporto priemonę „DAF“ į Vilnių, kadangi atsakovės vairuotojo tuo metu nebuvo darbe, o jis turėjo ir turi teisę vairuoti įvairių kategorijų transporto priemones. Jokių sutarčių su atsakovu UAB „Regvalda“ jis nepasirašė, pasitikėjo. Transporto priemonės „DAF“ raktelius ir dokumentus: techninės patikros liudijimą, draudimo polisą, taip pat ir priekabos dokumentus jis rado nurodytame automobilyje. Patikrino, viskas buvo tvarkoje. Vilniuje jis, vairuodamas transporto priemonę „DAF“, pateko į eismo įvykį. Kadangi eismo įvykio metu jo vairuojama transporto priemonė nebuvo apgadinta, o kita į eismo įvykį patekusi transporto priemonė „FORD“ buvo apgadinta, jam pagailo moters – transporto priemonės „FORD“ vairuotojos, todėl, žinodamas, kad turi galiojantį civilinės atsakomybės draudimą, prisiėmė kaltę dėl eismo įvykio. Jis kartu su moterimi pildė eismo įvykio deklaraciją ir joje nurodė turimo draudimo poliso numerį ir draudimo įmonę. Kad yra problemų dėl eismo įvykio metu atsiradusios žalos atlyginimo, jis sužinojo iš moters – ji jam paskambino. Tada jis susisiekė su atsakovo UAB „Regvalda“ vadovu, kuris jam pasakė, kad visi dokumentai yra tvarkingi, kad draudimas turi atlyginti padarytą žalą, nes transporto priemonė drausta KASKO. Šią informaciją ir atsakovo UAB „Regvalda“ vadovo kontaktinius duomenis jis perdavė moteriai. Daugiau apie šį įvykį jis nieko nebegirdėjo iki gavo procesinius dokumentus iš teismo. Atsakovas V. Š. teigė, kad tąkart, sėsdamas už transporto priemonės „DAF“ vairo jis neturėjo galimybės patikrinti, ar nurodyta transporto priemonė drausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, o ir tuo metu jis turėjo galiojantį vairuojamos transporto priemonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą. Deja, tačiau neturi ir teismui negali pateikti turėto draudimo poliso kopijos. Be to, atsakovas V. Š. nurodė, jog su juo buvo visiškai nederintas eismo įvykio metu padarytos žalos dydis, ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalaujama pinigų suma – transporto priemonės „FORD“ savininkei išmokėtas žalos atlyginimas – yra gerokai padidintas, nustatytas ieškovui palankių specialistų. Nepriklausomi specialistai visada eismo įvykio metu padarytą žalą vertina gerokai mažiau. Deja, tačiau teismui neturi jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų ir negali nuginčyti/ sumažinti ieškovo prašomo priteisti žalos atlyginimo dydžio.

15Atsakovas UAB „Regvalda“ ir trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimų į ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį nepateikė.

16Iš byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad:

17- 2013-07-24 apie 18.00 val. Ukmergės gatvėje, Vilniuje, įvyko eismo įvykis: UAB „Regvalda“ transporto priemonė „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) vairuojama V. Š., atsitrenkė į E. Č. vairuojamą transporto priemonę „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) tiksliau, transporto priemonės galinę dalį ir ją apgadino. Eismo įvykio metu transporto priemonė „DAF FT 95.430“ nebuvo apgadinta. Dėl šio eismo įvykio kaltu prisipažino, t.y. parašu eismo įvykio deklaracijoje patvirtino esąs atsakingas už padarytą žalą, V. Š., kuris nurodė, jog jo vairuota transporto priemonė drausta „BTA“, draudimo liudijimas – įrašyta ranka AJA 4886062 ar AJA 4886067, draudimas galioja nuo 2013-04-06 iki 2014-04-03 (b.l. 5);

18- apie nurodytą 2013-07-24 eismo įvykį Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui 2013-07-25 pranešė eismo įvykio metu nukentėjusi E. Č. (b.l. 9-10);

19- 2013-07-24 eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė – „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) – buvo apžiūrėta žalų vertinimo ekspertų, padaryta žala buvo nustatyta ir įvertinta. Pagal remonto sąmatą nurodytos transporto priemonės remonto kaina su PVM – 1347,25 Lt. Pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą nurodytos transporto priemonės remonto kaina su PVM – 1236,89 Lt (b.l. 18-24);

20- UAB „INTERASSISTA“, nukentėjusiajai E. Č. prašant, veikdama Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro vardu pagal Paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 1.1. p., 2013-08-13 sumokėjo 1236,89 Lt nukentėjusiosios E. Č. nurodytai įmonei už transporto priemonės „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) remontą (b.l. 11, 12-17, 25);

21- Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, vykdydamas Paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 2.1.3 p., kompensavo UAB „INTERASSISTA“ išmokėtą draudimo išmoką – 1236,89 Lt (b.l. 12-17, 26);

22- Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2013-10-14 pateikė V. Š. pretenziją dėl 1236,89 Lt žalos, padarytos nurodyto 2013-07-24 eismo įvykio metu. Pretenzija pateikta tuo pačiu adresu, kuriuo V. Š. buvo ir įteiktas pareikštas ieškinys (b.l. 27, 36-37);

23- V. Š. el. paštu 2013-10-28 atsakė Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, jog dėl 2013-07-24 eismo įvykio metu padarytos žalos pretenzijos reikštinos UAB „Regvalda“ (b.l. 7, 27);

24- Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pretenziją dėl 1236,89 Lt žalos, padarytos nurodyto 2013-07-24 eismo įvykio metu, 2013-11-21 pateikė ir UAB „Regvalda“ (b.l. 28);

25- 2013-07-24 eismo įvykio metu V. Š. vairuotos transporto priemonės „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) savininkas – AB „SEB lizingas“, naudotojas – UAB „Regvalda“ (b.l. 6);

26- pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pateiktus įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimus „BTA INSURANCE COMPANY“ SE filialas LIETUVOJE 2013-07-24 buvo apdraudęs transporto priemones „CITROEN C 5“ (liudijimas LT/AJA 4886062, b.l. 47-48) ir „FRUEHAUF FRUEHAUF“, valstyb. Nr. ( - ) (liudijimas LT/AJA 4886067, draudėjas – UAB „Regvalda“, b.l. 70).

27Ieškinys tenkintinas.

28Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (Lietuvos Respublikos CPK 179 str. 1 d.), o tam, kad išsiaiškintų byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (Lietuvos Respublikos CPK 212 str.).

29Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010-01-22 nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009-11-02 nutartis Nr. 3K-3-464/2009).

30Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis Nr. 3K-3-35/2011).

31Nagrinėjamu atveju ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pareiškė ieškinį atsakovams V. Š. ir UAB „Regvalda“ dėl nuostolių atlyginimo regreso teise, t.y. dėl to, jog dėl atsakovas UAB „Regvalda“ – transporto priemonės „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) naudotojas pagal lizingo sutartį – neįvykdė įstatyme įtvirtintos pareigos apdrausti nurodytą transporto priemonę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei leido ja naudotis kitam asmeniui ? atsakovui V. Š., dėl kurio kaltės, vairuojant neapdraustą nurodytą transporto priemonę, 2013-07-24 įvyko eismo įvykis ir buvo apgadinta transporto priemonė „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) dėl ko ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kompensavo UAB „INTERASSISTA“ išmokėtą draudimo išmoką – 1236,89 Lt.

32Bylos nagrinėjimo teisme nustatyta, jog 2013-07-24 eismo įvykio metu atsakovų V. Š. ir UAB „Regvalda“ nesiejo teisiniai darbo santykiai. Taip pat nustatyta, kad nurodyto eismo įvykio metu atsakovo V. Š. vairuotos transporto priemonės „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) savininkas – trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“, naudotojas – atsakovas UAB „Regvalda“ (b.l. 6). Be to, nustatyta, jog 2013-07-24 eismo įvykio metu transporto priemonė „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (b.l. 47-48, 70).

33Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai, t.y. teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu jau yra netekusios galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių tarp ginčo šalių atsiradimo metu.

34Pagal eismo įvykio metu (2013-07-24) galiojusio Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 str. redakciją (toks reglamentavimas yra ir šiuo metu) Lietuvos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalėjo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Pagal tuo metu galiojusių Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. (regreso teisė į žalos padariusį asmenį) redakciją ir TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. redakciją (toks reglamentavimas yra ir šiuo metu) ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. (kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė). Pagal TPVCAPDĮ 4 str. 2 d. redakciją (toks reglamentavimas yra ir šiuo metu) pareiga sudaryti draudimo sutartį yra nustatyta tik transporto priemonės savininkui arba asmeniui, transporto priemonę valdančiam lizingo, išperkamosios nuomos ar panašios sutarties pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-07 nutartis Nr. 3K-7-300/2010). TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. nustatyto imperatyvo teismas yra saistomas, todėl negali riboti ieškovo teisės reikalauti taikyti civilinę atsakomybę įstatymo nurodytiems subjektams, t.y. ne kartą Lietuvos teismų praktikoje buvo išaiškinta, jog TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. formuluotė negali būti suprantama kaip atsakomybės subjektų alternatyva, o turi būti taikomos solidariosios atsakomybės sąlygos (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 3 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d., jeigu skolininkų pareiga solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Šiuo atveju ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimo ir iš atsakingo už žalos padarymą asmens – atsakovo V. Š., ir iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti draudimo sutartį, ? atsakovo UAB „Regvalda“.

35Ginčo, kad UAB „INTERASSISTA“, veikdama ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro vardu pagal Paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 1.1. p., nustatė nurodyto 2013-07-24 eismo įvykio padarytos žalos dydį ir atlygino padarytą žalą – išmokėjo eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui ? „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) savininkei E. Č., ? tiksliau, jos nurodytai transporto priemonės remonto įmonei ? 1236,89 Lt dydžio draudimo išmoką, o ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, vykdydamas Paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 2.1.3 p., kompensavo UAB „INTERASSISTA“ išmokėtą draudimo išmoką – 1236,89 Lt, – nėra. Be to, šias aplinkybes teismas laiko įrodytomis ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pateiktais rašytiniai įrodymais (b.l. 5, 9-10, 11, 12-17, 18-24, 25, 26).

36Atsakovas V. Š. teigia, kad: 2013-07-24, vairuodamas transporto priemonę „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) buvo įsitikinęs, jog vairuoja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustą transporto priemonę ? turėjo galiojantį draudimo polisą; kaltę dėl eismo įvykio ir atsakomybę už jo metu padarytą žalą prisiėmė tik pagailėjęs apgadintos transporto priemonės „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) vairuotojos; ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo nėra gavęs; ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalaujama pinigų suma, t.y. nurodyto eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėta draudimo išmoka – 1236,89 Lt, – yra gerokai didesnė nei buvo padaryta reali žala.

37Teismas, įvertinęs ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro rašytinius argumentus ir atsakovo V. Š. paaiškinimus bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei tikėtinumo taisykle, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju atsakovo V. Š. nurodyti teiginiai yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini:

38- teismo posėdžio metu atsakovas V. Š. pripažino pasitikėjo pažįstamu atsakovo UAB „Regvalda“ vadovu, buvo įsitikinęs, jog vairuoja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustą transporto priemonę ? turėjo galiojantį draudimo polisą, o atsakovas UAB „Regvalda“ nebuvo jo įspėjęs, jog transporto priemonės draudimas negalioja. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka, šios aplinkybės nėra reikšmingos ir nešalina TPVCAPDĮ įtvirtintos atsakovų V. Š. ir UAB „Regvalda“ solidarios atsakomybės. Šios aplinkybės gali turėti reikšmės sprendžiant solidarių skolininkų V. Š. ir UAB „Regvalda“ tarpusavio santykius (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str., 6.9 str.);

39- atsakovas V. Š. neįrodė, jog dėl 2013-07-24 eismo įvykio kaltas ne jis ir ne jis yra atsakingas už eismo įvykio metu padarytą žalą. Priešingai, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirti rašytinai įrodymai patvirtina, kad būtent atsakovas V. Š. sukėlė eismo įvykį – reguliuojamoje sankryžoje, užsidegus šviesoforo žalios spalvos signalui, atsakovo V. Š. vairuojama transporto priemone atsitrenkė į ta pačia kryptimi ir ta pačia kelio juosta važiuojančią transporto priemonę „FORD FIESTA“, valstyb. Nr. ( - ) jos galinę dalį (b.l. 5, 9-10, 20-21);

40- atsakovas V. Š. neteisingai nurodė, jog iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo nėra gavęs ir kad apie reikalaujamą nuostolių atlyginimą sužinojo tik iš teismo gavęs procesinius dokumentus. Priešingai, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirti rašytinai įrodymai paneigia šį atsakovo teiginį, nes atsakovas V. Š. el. paštu 2013-10-28 atsakė Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui į 2013-10-14 pretenziją, jog dėl 2013-07-24 eismo įvykio metu padarytos žalos pretenzijos reikštinos UAB „Regvalda“ (b.l. 7, 27);

41- atsakovas V. Š. neįrodė, kad ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalaujama pinigų suma, t.y. nurodyto eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėta draudimo išmoka – 1236,89 Lt, – yra gerokai didesnė nei buvo padaryta reali žala. Teismui atsakovas V. Š. nepateikė nė vieno įrodymo, paneigiančio ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro prašomos priteisti pinigų sumos pagrįstumą.

42Lietuvos Respublikos CK 6.251 str. 1 d. yra įtvirtintas visiškas padarytų nuostolių atlyginimo principas, o šio straipsnio 2 d. yra numatytos išimtys, kada nuostolių atlyginimas gali būti mažinamas, tačiau tik išimtinais atvejais ir jis ribojamas draudimo suma, kuria buvo privalu apdrausti savo transporto priemonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis Nr. 3K-3-327/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-15 nutartis Nr. 3K-3-118/2010). Pagal eismo įvykio metu (2013-07-24) galiojusią TPVCAPDĮ 11 str. 1 d. redakciją transporto priemonės „DAF FT 95.430“, valstyb. Nr. ( - ) 2013-07-24 eismo įvykio metu valdytojų civilinė atsakomybė privalomai turėjo būti apdrausta 5000000,00 Eur dėl žalos asmeniui (tarp jų 5000,00 Eur dėl neturtinės žalos) ir 1000000,00 Eur dėl žalos turtui. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro prašoma priteisti nuostolių atlyginimo suma – 1236,89 Lt – yra gerokai mažesnė už draudimo sumą, todėl nemažintina.

43Atsižvelgęs į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinys atsakovams V. Š. ir UAB „Regvalda“ dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka yra pagrįstas, todėl tenkintinas – iš atsakovų V. Š. ir UAB „Regvalda“ solidariai priteistina 1236,89 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (t.y. 2014-06-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

44Solidarioji prievolė nėra preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6. 6 str. 3d.), todėl, esant atsakovų daugetui, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos lygiomis dalimis (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškinį, iš atsakovų V. Š. ir UAB „Regvalda“ priteistina po 36,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 31) ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui ir po 18,87 Lt pašto išlaidų (b.l. 2) valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

46Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį tenkinti.

47Priteisti solidariai iš V. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir UAB „Regvalda“ (j.a.k. 301168769, buveinė: ( - )sav.) 1236,89 Lt (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt šešis litus 89 ct, t.y. 358,23 Eur*) nuostolių atlyginimo regreso tvarka ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui.

48Priteisti iš V. Š. ir UAB „Regvalda“ po 36,00 Lt (trisdešimt šešis litų 00 ct, t.y. 10,43 Eur) žyminio mokesčio Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui.

49Priteisti iš V. Š. ir UAB „Regvalda“ po 18,87 Lt (aštuoniolika litų 87 ct, t.y. 5,47 Eur) pašto išlaidų valstybei.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė :... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi... 5. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-27 nutartimi į bylą... 6. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į... 7. Į teismo posėdį taip pat neatvyko atsakovo UAB „Regvalda“ ir trečiojo... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas V. Š. su jam pareikštu ieškiniu visiškai... 9. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savo... 10. - 2013-07-24 Vilniuje dėl atsakovo V. Š. kaltės, vairavusio trečiajam... 11. - pagal TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p. ir 23 str. 1 d., ieškovas Lietuvos... 12. Atsakovo V. Š. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (b.l.... 13. - 2013-07-24 jis – atsakovas V. Š. – vairavo atsakovui UAB „Regvalda“... 14. Teismo posėdžio metu atsakovas V. Š. papildomai nurodė, jog vis tik... 15. Atsakovas UAB „Regvalda“ ir trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimų į... 16. Iš byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių... 17. - 2013-07-24 apie 18.00 val. Ukmergės gatvėje, Vilniuje, įvyko eismo... 18. - apie nurodytą 2013-07-24 eismo įvykį Lietuvos Respublikos transporto... 19. - 2013-07-24 eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė – „FORD... 20. - UAB „INTERASSISTA“, nukentėjusiajai E. Č. prašant, veikdama Lietuvos... 21. - Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, vykdydamas... 22. - Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2013-10-14... 23. - V. Š. el. paštu 2013-10-28 atsakė Lietuvos Respublikos transporto... 24. - Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pretenziją dėl... 25. - 2013-07-24 eismo įvykio metu V. Š. vairuotos transporto priemonės „DAF... 26. - pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pateiktus... 27. Ieškinys tenkintinas.... 28. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 29. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 30. Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę... 31. Nagrinėjamu atveju ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių... 32. Bylos nagrinėjimo teisme nustatyta, jog 2013-07-24 eismo įvykio metu... 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 34. Pagal eismo įvykio metu (2013-07-24) galiojusio Lietuvos Respublikos... 35. Ginčo, kad UAB „INTERASSISTA“, veikdama ieškovo Lietuvos Respublikos... 36. Atsakovas V. Š. teigia, kad: 2013-07-24, vairuodamas transporto priemonę... 37. Teismas, įvertinęs ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių... 38. - teismo posėdžio metu atsakovas V. Š. pripažino pasitikėjo pažįstamu... 39. - atsakovas V. Š. neįrodė, jog dėl 2013-07-24 eismo įvykio kaltas ne jis... 40. - atsakovas V. Š. neteisingai nurodė, jog iš ieškovo Lietuvos Respublikos... 41. - atsakovas V. Š. neįrodė, kad ieškovo Lietuvos Respublikos transporto... 42. Lietuvos Respublikos CK 6.251 str. 1 d. yra įtvirtintas visiškas padarytų... 43. Atsižvelgęs į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog ieškovo... 44. Solidarioji prievolė nėra preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6. 6 str.... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas... 46. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį tenkinti.... 47. Priteisti solidariai iš V. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir UAB „Regvalda“... 48. Priteisti iš V. Š. ir UAB „Regvalda“ po 36,00 Lt (trisdešimt šešis... 49. Priteisti iš V. Š. ir UAB „Regvalda“ po 18,87 Lt (aštuoniolika litų 87... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno...