Byla e2-1829-779/2015
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir gynimo, tretieji asmenys – K. D., R. B., A. V. Š., A. S. Š., UAB „AA Medical“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Julijai Taraškevič, dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei Agnei Mecelienei, atsakovės UAB „Vesper“ atstovui advokatui Sauliui Zališauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. A. ir R. A. ieškinį atsakovei UAB „Vesper“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir gynimo, tretieji asmenys – K. D., R. B., A. V. Š., A. S. Š., UAB „AA Medical“, ir

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti ieškovų V. A. ir R. A. bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į 14191/191306 dalis 328 kv. m. ploto kiemo aikštelės, kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtos indeksu Kb, ir 16,49 kv. m. ploto vartų, kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtų indeksu t, esančių adresu ( - ). Taip pat įpareigoti atsakovę UAB „Vesper“ per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti ieškovų nuosavybės teisės pažeidimą – perprogramuoti ieškovų turimą vartų, plotas 16,49 kv. m., kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtų indeksu t, esančių adresu ( - ), valdymo pultelį taip, kad ieškovai V. A. ir R. A. galėtų pulteliu valdyti vartus.

3Nurodė, kad ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) ir garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Butas ir garažas yra pastate, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtas indeksu 3MG. Pastatas 1996 – 1997 metais buvo statomas pagal UAB „Archiplanas“ parengtą 1996 m. namų ( - ) projektą Nr. 95011, užsakovas ir statytojas buvo UAB „Rustas“. Projekte buvo numatyta kiemo aikštelė, kurios plotas pagal kadastrinių matavimų bylą Nr. 13/312 – 328 kv. m., kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu Kb, ir įvažiavimo/įėjimo vartai, kurių plotas pagal kadastrinių matavimų bylą Nr. 13/312 – 16,49 kv. m., kadastrinių matavimų byloje pažymėti indeksu t. Kiemo statiniai buvo įrengti kartu su pastatu. Vartuose buvo įrengta vartų valdymo sistema, leidžianti vartus valdyti nuotolinio valdymo pulteliais, kurie UAB „Rustas“ buvo perduoti visiems patalpų savininkams/nuomininkams, tokį pultelį gavo ir ieškovai. Be pastato, esančio ( - ), naujos statybos, UAB „Rustas“ rekonstravo kitus du greta esančius pastatus, t. y. pastatą, esantį ( - ), unikalus ( - ), kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtas indeksu MG, ir pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtas indeksu MG. Minėti pastatai buvo rekonstruoti pagal UAB „Monresta“ parengtus projektus. Nuo pat kiemo statinių įrengimo jie buvo nuolat naudojami visų trijų minėtų pastatų savininkų/nuomininkų automobiliams statyti bei patekti į pastatus iš kiemo pusės. Šiuo metu aikštelėje taip pat yra statomi pastatuose esančių patalpų savininkų/nuomininkų automobiliai, vartais naudojasi pastatuose esančių patalpų savininkai/nuomininkai, kad patektų į aikštelę su automobiliais, kiemo statiniai taip pat naudojami įeiti į pastatus per įėjimus, esančius iš kiemo pusės. 2004 metais buvo vykdoma UAB „Rustas“ atskyrimo procedūra, sukuriant naują juridinį asmenį – atsakovę UAB „Vesper“. Atskyrimo metu UAB „Rustas“ perleido atsakovei dalį nekilnojamo turto, esančio ( - ), o atsakovei neperleistą nekilnojamojo turto dalį UAB „Rustas“ perleido Lietuvos darbo federacijai ir keliems fiziniams asmenims, kurie tuo metu dalyvavo UAB „Rustas“ veikloje. Vėliau savininkai keitėsi ir šiuo metu atsakovei priklauso ½ dalis žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir pastate, esančiame ( - ), esančios patalpos: medicinos patalpos, unikalus Nr. ( - ), administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), bei garažas, unikalus Nr. ( - ); Lietuvos darbo federacijai priklauso ½ dalis žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastatas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir pastatas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei kiemo statiniai; K. D. priklauso pastate, esantis butas Nr. 7, unikalus Nr. ( - ), ir garažas, unikalus Nr. ( - ); R. B. priklauso pastate esantis butas Nr. 5, unikalus Nr. ( - ), ir garažas, unikalus Nr. ( - ); A. V. Š. priklauso pastate esantis butas Nr. 4, unikalus Nr. ( - ); A. V. Š. ir A. S. Š. priklauso pastate esantis garažas, unikalus Nr. ( - ). Po to, kai UAB „Rustas“ perleido nuosavybės teises į jai priklausiusį nurodytą nekilnojamąjį turtą, vartų valdymo sistemos kontrolę perėmė atsakovė. Atsakovė perprogramavo vartų valdymo sistemą taip, kad ieškovų turimas pultelis neveikia ir ieškovai neturi galimybės valdyti įvažiavimo vartų, patekti automobiliu į aikštelę ir jį joje statyti.

4Atsakovė UAB „Vesper“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad minėtų pastatų statybos bei rekonstrukcijos darbais pastatų savininkų automobiliams statyti buvo pastatyti garažai, o ne aikštelė. Tai, kad ieškovai norėtų aikštelėje statyti savo automobilį ar iš aikštelės pusės patekti į pastatą, nepagrindžia, kad aikštelė yra pastato priklausinys. Ieškovai butą bei garažą 2012-09-25 įsigijo iš R. B., kuri šiuos nekilnojamuosius daiktus 1997 ir 2003 metais įsigijo iš UAB „Rustas“. Pažymėjo, kad UAB „Rustas“ 1997 ir 2003 metais R. B. perleisdamas nuosavybės teises į šiuo metu ieškovams priklausantį butą bei garažą, jokia apimtimi neperleido nuosavybės teisių į žemės sklypą, kuriame pastatytas tiek pastatas, kuriame įrengtas ieškovų butas bei garažas, tiek ginčo aikštelė su ginčo vartais. Atitinkamai 2012-09-25 pirkimo – pardavimo sutartimi nuosavybės teisių į žemės sklypą jokia apimtimi neįgijo ir ieškovai. Pažymėjo, kad nei ginčo aikštelė, nei vartai nėra pastato priklausiniai, kadangi tiek pastatas gali pilnai funkcionuoti be aikštelės bei vartų, tiek aikštelė bei vartai pagal savo funkcinę paskirtį gali būti naudojami atskirai nuo pastato. Be to, aikštelė bei vartai pagal savo savybes yra nuolat susiję su žemės sklypu, kurio savininkai yra Lietuvos darbo federacijai ir atsakovė, todėl jiems spręsti kaip ir kam turi būti naudojama aikštelė bei vartai. Pažymėjo, kad 2009-03-19 sutartimi Nr. 2433 nustatydami naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarką, jie tą ir padarė. Sutartis Nr. 2433 dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarko nustatymo viešame registre įregistruota dar prieš ieškovams įsigyjant butą bei garažą, todėl ieškovai galėjo ir turėjo žinoti, kad jie neįgyja jokių teisių naudotis aikštele ir/ar vartais.

5Trečiasis asmuo K. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Trečiasis asmuo R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Trečiasis asmuo A. V. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Trečiasis asmuo A. S. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Trečiasis asmuo UAB „AA Medical“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė prašė ieškinį patenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad kiemo aikštelė ir vartai yra gyvenamojo namo priklausinys, nes aikštelė suprojektuota su pastatu, joje stovi šiukšlių konteineriai, vienintelis patekimas į ieškovams priklausantį butą yra per aikštelę, todėl tai vieningas turto objektas. Be to, kiemo aikštelė neįregistruota kaip atskiras turto objektas, neturi unikalaus numerio, neidentifikuota, tačiau suprojektuota kartu su pastatu, jai pastatyti nereikalingas atskiras leidimas. Aikštelė ir žemės sklypas yra du atskiri dalykai. Nurodė, jog ieškovo V. A. ir liudytojo E. B. paaiškinimai, jog jie aikštelę ir vartus laikė namo priklausiniais, taip pat įrodo, jog tai namo priklausiniai.

11Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Vesper“ atstovas teismo prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, jog aikštelė nėra atskiras statinys, o žemės sklypo kietoji danga, trinkelės, priklausanti atsakovei ir trečiajam asmeniui, todėl yra žemės priklausinys. Nei viename į bylą pateiktame dokumente nėra įvardinta, jog kiemo aikštelė ir vartai yra statinys, kiemo aikštelės likimą negali nulemti pastato likimas. Atsakovė, kaip žemės sklypo savininkė, sprendė, kas gali statyti automobilius jos sklype. Paaiškino, jog ieškovai turi galimybę naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiu garažu ir ten laikyti automobilį, be to, patekimas į namą yra ir iš kitos gatvės pusės, ne tik per ginčo aikštelę.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau – butas), ir garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau – garažas) (t. 1, b. l. 6-7, 8). Butas ir garažas yra pastate, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kadastrinių matavimų byloje Nr. 13/312 pažymėtas indeksu 3MG (toliau – pastatas), kuris priklausė šiuo metu reorganizuotai UAB „Rustas“ (t.1, b. l. 10-11, t.2, b. l. 22), o nuo 2004 m. priklauso atsakovei (t.1, b. l. 46-47, 48-49). Atsakovei taip pat priklauso ½ žemės sklypo ( - ), unikalus Nr. ( - ) (t.1, b. l. 39) bei pastate esančios administracinės ir kt. patalpos (t.1, b. l. 10, 42, 44, 46, 48), kita ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), iki 2015-01-21 priklausė Lietuvos darbo federacijai, o šiuo metu priklauso trečiajam asmeniui „AA Medical“ UAB (t.2, b. l. 1, 28). Tretiesiems asmenims K. D., R. B., A. V. Š., A. S. Š. priklauso atitinkami butai bei garažai nurodytame pastate (t. 1, b. l. 50- 60).

14Byloje kilo ginčas dėl to, ar kiemo aikštelė ir vartai yra pastato, unikalus Nr. ( - ), priklausinys.

15Priklausinys pagal civilinio kodekso (toliau CK) 4.13 str. yra antraeilis daiktas. Priklausiniu laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje nusistovėjusias teisės aiškinimo ir taikymo taisykles dėl priklausinių teisinio režimo, yra svarbu nustatyti funkcinę priklausinio sąsają su pagrindiniu daiktu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-09-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006, 2008-02-25 nutartis Nr. 3K-3-134/2008, 2013-06-20 nutartis Nr. 3K-3-363/2013 ir kt.). Pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo civilinėje teisenoje taisykles, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus ((civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 178 straipsnis)). Ieškovai savo poziciją grindžia teiginiu, kad butą bei garažą 2012-09-25 įsigijo iš R. B., kuri šiuos nekilnojamuosius daiktus 1997 ir 2003 metais įsigijo iš statytojo UAB „Rustas“ pagal UAB „Archiplanas“ parengtą 1996 m. namų ( - ) projektą Nr. 95011, kuriame buvo numatyta kiemo aikštelė ir įvažiavimo/įėjimo vartai. Nurodė, jog šie kiemo statiniai buvo įrengti kartu su pastatu. Vartuose buvo įrengta vartų valdymo sistema, leidžianti vartus valdyti nuotolinio valdymo pulteliais, kurie UAB „Rustas“ buvo perduoti visiems patalpų savininkams/nuomininkams, tokį pultelį gavo ir ieškovai.

16Byloje nustatyta, kad gyvenamąjį namą su visuomeninės paskirties patalpomis ir požeminiais garažais ( - ), kadastrinis Nr. 53:519941004 Nr. 01/11535 T. 1, b. l. 12-16), kiemo aikštelę ir vartus pastatė UAB „Rustas“ (t. 1, b. l. 17), kuris taip pat rekonstravo gretimus pastatus ( - ) (t.1, b. l. 31-32, 33-34). Nekilnojamojo turto registre kiemo aikštelė ir vartai nėra įregistruoti kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Kiemo aikštelė ir vartai yra atsakovui bei trečiajam asmeniui UAB „AA Medical“ priklausančiame žemės sklype. Iš 2012-09-25 buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) bei garažo G-4, unikalus Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties (t. 1, b. l. 69-77), nustatyta, jog šia sutartimi ieškovai iš buvusio pardavėjo neįsigijo nei žemės sklypo, ant kurio yra kiemo aikštelė bei vartai, nei pačių šių ginčo objektų atitinkamų dalių, todėl atmestinas ieškovų teiginys, jog įsigiję butą ir garažą, jie įsigijo ir nuosavybės teisę į dalį aikštelės bei garažo. Ginčo aikštele ir vartais naudojasi tie gyvenamojo pastato ir administracinių patalpų jame savininkai, nuomininkai, kuriems atsakovė, kaip žemės sklypo dalies, ant kurio šie statiniai yra, savininkė yra leidusi tai padaryti. Duomenų byloje, kad kiemo aikštelė ir vartai skirti tarnauti ieškovų priklausančiam butui, kuris yra atsakovei priklausančiame pastate ir be to butu ar pastatu naudotis pagal tikslinę jų paskirtį, negalima, byloje nepateikta. Priešingai, ieškovai turi įsigiję garažą, kur laiko automobilius. Aplinkybė, jog kiemo aikštele privažiuojama prie pastato, jog joje yra šiukšlių konteineriai, jog yra patogiau statyti automobilį namo kieme, o ne garaže ar gatvėje, neįrodo, jog aikštelė ir vartai yra pastato priklausinys. Šių aplinkybių neįrodo ir 1995 m., 1997 m. statinio priėmimo naudoti aktai, nes juose nėra nurodyta, kad kiemo aikštelė ir vartai būtų priskirti aktuose nurodytiems pastatams (t. 1, b. l. 12-16, 31-32, 33-34). Kad ginčo statiniai nėra pastato priklausiniai patvirtina ir ta aplinkybė, jog tiek pastatai gali pilnai funkcionuoti be kiemo aikštelės ir vartų, tiek aikštelė bei vartai pagal savo funkcinę paskirtį gali būti naudojami atskirai nuo pastatų. Atsakovė nurodė, jog į ieškovams nuosavybės teise priklausantį butą galima patekti ne tik per kiemo aikštelę, bet ir iš kitos namo pusės. Šioms aplinkybėms patvirtinti atsakovė jokių įrodymų nepateikė, taip kaip ir ieškovai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jų teiginius, jog į pastatą jie gali patekti tik per kiemo aikštelę. Kadangi ieškovai visgi į savo butą patenka, labiau tikėtina, jog pastate yra keli įėjimai. Taigi, ginčo statiniai labiau yra susiję ne su pastatais, bet su žemės sklypu, ant kurio jie yra. CK 4.40 str. 1 dalyje nustatyta, kad žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai ir jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip. Ši teisės norma reiškia, jog žemės sklypas visų kitų ant jo esančių objektų atžvilgiu yra pagrindinis daiktas, o statiniai ir kiti objektai, esantys žemės sklype, yra antraeiliai daiktai, t. y. žemės sklypo priklausiniai. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, jog priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jei sutartyje nėra priešingos išlygos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-11-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005). Kadangi kiemo aikštelė ir vartai labiau susiję su žemės sklypu, ant kurio jie yra, todėl tik žemės sklypo savininkai turi teisę nuspręsti, kam leisti kiemo aikštele ir vartais naudotis, o kam neleisti. Byloje yra duomenys, jog 2009-03-19 tuometinis žemės sklypo, ant kurio yra aikštelė ir garažas, ½ dalies savininkas Lietuvos darbo federacija ir atsakovė UAB „Vesper“ pasirašė naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo sutartį (t. 1, b. l. 160-164), kuria susitarė, jog Lietuvos darbo federacija naudosis, valdys ir disponuos 389 kv. m. dalimi žemės sklypo, plane pažymėta indeksu „B“, o UAB „Vesper“ atskirai nuo sklypo bendraturčio valdys, naudosis ir disponuos 424 kv. m. dalimi žemės sklypo, plane pažymėta indeksu „A“, kita sklypo dalimi naudosis bendrai. Ši sutartis įregistruota viešame registre (t.2, b. l. 2). Ieškovai gi, neturėdami nuosavybės teisės nei į žemės sklypą, nei į kiemo aikštelę ir vartus, siekia šią nuosavybės teisę įgyti. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį nuosavybė yra neliečiama ir gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginant. CK 4.47 straipsnyje įvardinti nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Ieškovai gina savo pažeistą teisę be kliūčių patekti į gyvenamąjį namą ir kieme laikyti automobilį netinkamai. Ginti pažeistas teises negalima kitų asmenų teisėtų interesų ir teisių sąskaita. Ieškovai ginti savo pažeistas teises galėtų prašydami nustatyti servitutą, bet ne prašydami pripažinti jų bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į atitinkamas dalis kiemo aikštelės bei vartų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog net ir pripažinus ieškovams nuosavybės teisę į jiems nepriklausančio turto dalį, jie negalėtų savo teisėtų interesų apginti, kadangi nebūtų aišku, kur konkrečiai yra ta 14191/191306 dalis kiemo aikštelės, nenustačius jos naudojimosi tvarkos.

17Visi kiti šalių argumentai neturi įtakos priimant sprendimą, todėl dėl kiekvieno iš jų teismas nepasisako.

18Ieškinį atmetus, ieškovams nepriteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.

19Vadovaudamasi CPK 93 str., 259-270 str. str., teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti ieškovų V. A. ir R. A.... 3. Nurodė, kad ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso... 4. Atsakovė UAB „Vesper“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu... 5. Trečiasis asmuo K. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Trečiasis asmuo R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Trečiasis asmuo A. V. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Trečiasis asmuo A. S. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 9. Trečiasis asmuo UAB „AA Medical“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė prašė ieškinį patenkinti... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Vesper“ atstovas teismo prašė... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovams bendrosios jungtinės... 14. Byloje kilo ginčas dėl to, ar kiemo aikštelė ir vartai yra pastato,... 15. Priklausinys pagal civilinio kodekso (toliau CK) 4.13 str. yra antraeilis... 16. Byloje nustatyta, kad gyvenamąjį namą su visuomeninės paskirties patalpomis... 17. Visi kiti šalių argumentai neturi įtakos priimant sprendimą, todėl dėl... 18. Ieškinį atmetus, ieškovams nepriteistinos jų patirtos bylinėjimosi... 19. Vadovaudamasi CPK 93 str., 259-270 str. str., teismas... 20. ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...