Byla e2S-2572-619/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo ŽŪB „Tikri dalykai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Vytauto Martinaičio (perėmusio ieškovo teises iš L. M.) ieškinį atsakovams ŽUB „Tikri dalykai“, UAB „A. M.“, R. B., R. B., A. F. S., D. Š., J. Š., tretieji asmenys J. M. M. A., R. S., UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Naujininkų ūkis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Pastatų priežiūros tarnyba, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir servituto nustatymo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu atmetė ieškovo Vytauto Martinaičio (perėmusio ieškovo teises iš L. M.) ieškinį atsakovams ŽUB „Tikri dalykai“, UAB „A. M.“, R. B., R. B., A. F. S., D. Š., J. Š., tretieji asmenys J. M. M. A., R. S., UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Naujininkų ūkis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Pastatų priežiūros tarnyba, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir servituto nustatymo. Priteisė atsakovams R. B. ir R. B. iš ieškovo Vytauto Martinaičio 200 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė atsakovui A. F. S. iš ieškovo Vytauto Martinaičio 200 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė atsakovams D. Š. ir J. Š. iš ieškovo Vytauto Martinaičio 200 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovo Vytauto Martinaičio 89,49 EUR bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

62.

7Atsakovas 2018 m. liepos 18 d. pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. e2-116-820/2018, prašydamas priteisti jam patirtas 683,65 EUR dydžio išlaidas už suteiktas teisines paslaugas.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė atsakovo ŽŪB „Tikri dalykai“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. e2-116-820/2018.

124.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas ŽŪB „Tikri dalykai“ iki bylos išnagrinėjimo nepateikė teismui prašymo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šis klausimas nebuvo išspręstas teismo sprendimu. Atkreipė dėmesį, kad atsakovą atstovavo profesionalus teisininkas, kuris privalėjo žinoti, jog prašymas atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas turi būti pateiktas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės arba bent jau iki teismo sprendimo priėmimo ir žinojo, jog nepateikus bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, patirtos išlaidos atsakovui nebus atlygintos.

145.

15Pirmosios instancijos teismas atsakovo nurodytų priežasčių, jog jis nemanė, kad byla bus išnagrinėta per vieną posėdį, kuriame jis dalyvavo, kad atsakovas nesitikėjo, jog jam nebus leista pateikti papildomų procesinių dokumentų bei paskaičiuoti būsimų išlaidų už teikiamas teisines paslaugas, nelaikė svarbiomis priežastimis, dėl ko atsakovas neturėjo galimybės pateikti patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartį ir perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui klausimą dėl atsakovo ŽŪB „Tikri dalykai" pateikto prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo nagrinėti iš naujo.

207.

21Apelianto nuomone, priimdamas nutartį, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į reikšmingas aplinkybes, dėl kurių atsakovas objektyviai negalėjo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti teismui bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Pažymėjo, jog atsakovas bylos nagrinėjime iki paskutinio teismo posėdžio, kurio metu byla buvo išnagrinėta iš esmės, nedalyvavo, kadangi klaidingai manė, kad šios bylos nagrinėjimas nėra susijęs su jo teisėmis ir pareigomis. 2018 m. balandžio 25 d. teismas paskyrė atsakovo vadovei baudą už neatvykimą į teismo posėdį, kuriame atsakovo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Tik tuomet atsakovas kreipėsi dėl teisinės pagalbos į advokatų profesinę bendriją Judickienė ir partneriai JUREX ir apie šios bylos nagrinėjimą atsakovas pranešė advokatų kontorai tik 2018 m. gegužės 25 d. Taigi, nors šios bylos nagrinėjimas tęsėsi nuo 2017 m. gegužės mėnesio, atsakovo atstovai prie bylos elektroninės kortelės buvo prijungti tik 2018 m. gegužės 28 d., t.y. likus vos 5 darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės. Dėl šios priežasties visos atsakovo bylinėjimosi išlaidos šioje byloje buvo patirtos prieš pat 2018 m. birželio 5 d. teismo posėdį byloje ir jo metu.

228.

232018 m. birželio 7 d. atsakovui išrašyta sąskaita už teisines paslaugas, kuri buvo išrašyta už pasiruošimą 2018 m. birželio 5 d. teismo posėdžiui ir atstovavimą jo metu, sąskaita apmokėta 2018 m. birželio 9 d Atsakovas neturėjo objektyvios galimybės pateikti teismui bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, kadangi, nesant suteiktų paslaugų, sąskaitos už paslaugas išrašymui ir apmokėjimui nebuvo teisinio pagrindo, o pagrindas sąskaitos išrašymui ir apmokėjimui atsirado tik po 2018 m. birželio 5 d. teismo posėdžio, kurio metu byla buvo išnagrinėta iš esmės. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo pozicija, jog atsakovo nurodytos priežastys dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pripažintinos nesvarbiomis, yra nepagrįsta. 2018 m. birželio 5 d. protokoline nutartimi teismas nutarė atidėti sprendimo šioje byloje priėmimą ir paskelbimą 2018 m. birželio 19 d., po to sprendimo priėmimas ir paskelbimas buvo dar kartą atidėtas 2018 m. birželio 28 d. Todėl laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 9 d. iki 2018 m. birželio 28 d. Atsakovas neturėjo galimybės pateikti į bylą jokių papildomų dokumentų, siekiant nepažeisti teismo sprendimo priėmimo principų, nustatytų CPK 264, 265 ir 269 straipsniuose. Apeliantas pažymėjo, jog pagal kasacinio teismo praktiką CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

249.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašė jį atmesti.

2610.

27Ieškovo nuomone, atsakovės ŽŪB "Tikri dalykai" paaiškinimai nepatvirtina aplinkybės, jog neturėta galimybių pateikti turėtų išlaidų pagrindžiančius įrodymus laiku. Atkreipė dėmesį į tai, 2018 06 05 teismo posėdyje dalyvavo dar du advokatai, kuriems jų atstovaujamieji, sumokėjo už šį teismo posėdį avansu, taigi, jie pateikė savo patirtas atstovavimo išlaidas laiku. Atkreipė dėmesį, jog atsakovei ŽŪB "Tikri dalykai" 2017-07-13 pateiktas patikslintas ieškinys buvo išsiųstas 2017 07 16, į įteiktus procesinius dokumentus atsakovė nereagavo, vengė atvykti į teismo posėdžius, dėl ko jai buvo paskirta bauda. Atsakovės ŽŪB "Tikri dalykai" atstovė adv. O. S. 2018 05 28 buvo prijungta prie bylos elektroninės kortelės, taigi ji turėjo galimybės susipažinti su bylos medžiaga bei proceso stadija - bylos nagrinėjimas iš esmės, t.y. stadija, kurioje papildomų dokumentų pateikimas galimas tik išimtinais atvejais. Be to, ŽŪB "Tikri dalykai" buvo atstovaujama profesionalios teisininkės - advokatės, kuri turėjo žinoti savo pareigą pateikti byloje atstovaujamojo turėtų išlaidų įrodymus kartu su atsiliepimu į ieškinį arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos, tačiau toks prašymas nebuvo pateiktas nei raštu, nei žodžiu.

28IV.

29Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Atskirasis skundas atmestinas

3011.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

3212.

33Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo.

3413.

35CPK 277 straipsnyje įtvirtinta papildomo sprendimo priėmimo galimybė tais atvejais, kai teismas, priėmęs byloje sprendimą, neišsprendė reikalavimo, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus (CPK 277 straipsnio 1 dalies 1 punktas); išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti (CPK 277 straipsnio 1 dalies 2 punktas); neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, jog papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu tuomet, kai teismas, esant šalies pareikštam prašymui, neišsprendė tam tikro prašymo.

3614.

37Byloje sprendžiamas klausimas dėl papildomo sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo priėmimo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

3815.

39Priimdamas sprendimą teismas turi išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą (CPK 270 str. 5 d. 3 p.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Byloje gali būti priimamas papildomas sprendimas, kai teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo (CPK 277 str. 1 d. 3 p.). T.y. papildomas sprendimas gali būti priimamas, kai bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas neišsprendžiamas priimant teismo sprendimą

4016.

41Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas ŽŪB „Tikri dalykai“ iki bylos išnagrinėjimo nepateikė teismui prašymo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas priimdamas 2018 m. birželio 28 d. sprendimą, neišsprendė atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo.

4217.

43Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, jog advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015).

4418.

45Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas atmesdamas prašymą priimti papildomą sprendimą, netinkamai vertino priežastis, dėl kurių atsakovas neturėjo objektyvių galimybių pateikti teismui prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas atkreipė dėmesį, jog atsakovo atstovas prie elektroninės bylos prisijungė tik 2018 m. gegužės 28 d., o visos išlaidos, kurias patyrė atsakovas susidarė ruošiantis ir atstovaujant atsakovą 2018 m. birželio 5 d. posėdyje, kuriame byla išnagrinėta iš esmės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodytos aplinkybės nėra pagrindas panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

4619.

47Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovas buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, kuris turėjo žinoti ir žinojo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teisines pasekmes. Nurodomos aplinkybės, jog atsakovas nuo pat 2017 m. gegužės mėn., kuomet iškelta byla, nemanė, kad yra suinteresuotas bylos baigtimi ir atstovą susirado prieš pat paskutinį posėdį, taip pat faktas, jog byla buvo išnagrinėta iš esmės 2018 m. birželio 5 d. vykusiame posėdyje, nors atsakovas tikėjosi, jog posėdis bus atidėtas, negali būti laikomos svarbiomis priežastimis, dėl kurių gali būti nukrypstama nuo CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatų ir dėl kurių atsakovas neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atskirojo skundo argumentai, jog nebuvo aplinkybių pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kadangi atsakovas išlaidas patyrė už ruošimąsi posėdžiui ir atstovavimą jame, neturi teisinės reikšmės, kadangi įstatymas aiškiai nurodo, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir šias išlaidas pagrindžiantys įrodymai turi būti pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atkreiptinas dėmesys, jog kitiems byloje dalyvavusiems asmenims, aplinkybė, kad byla išnagrinėta 2018 m. birželio 5 d. posėdyje, nesutrukdė pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų laiku. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog apeliantas iki bylos nagrinėjimo iš esmės ne tik kad nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų, bet netgi nesuformulavo prašymo teismui priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, o prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė paskutinę dieną prieš sueinant tokio prašymo pateikimo terminui, t.y. praėjus 20 d. po sprendimo priėmimo.

4820.

49Taigi, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą nesutikti su apelianto argumentais, jog advokato teisinės pagalbos išlaidas pagrindžiančių įrodymų atsakovas neturėjo galimybės teismui pateikti laiku dėl objektyvių priežasčių.

5021.

51Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis teisėta ir pagrįsta, naikinti jos remiantis atskirojo skundo argumentais, nėra teisinio pagrindo.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu atmetė... 6. 2.... 7. Atsakovas 2018 m. liepos 18 d. pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas ŽŪB „Tikri dalykai“... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas atsakovo nurodytų priežasčių, jog jis... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 20. 7.... 21. Apelianto nuomone, priimdamas nutartį, pirmosios instancijos teismas... 22. 8.... 23. 2018 m. birželio 7 d. atsakovui išrašyta sąskaita už teisines paslaugas,... 24. 9.... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašė jį atmesti.... 26. 10.... 27. Ieškovo nuomone, atsakovės ŽŪB "Tikri dalykai" paaiškinimai nepatvirtina... 28. IV.... 29. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. 11.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. 12.... 33. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 34. 13.... 35. CPK 277 straipsnyje įtvirtinta papildomo sprendimo priėmimo galimybė tais... 36. 14.... 37. Byloje sprendžiamas klausimas dėl papildomo sprendimo dėl bylinėjimosi... 38. 15.... 39. Priimdamas sprendimą teismas turi išspręsti bylinėjimosi išlaidų... 40. 16.... 41. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas ŽŪB „Tikri dalykai“ iki bylos... 42. 17.... 43. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK 98 straipsnio 1... 44. 18.... 45. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas atmesdamas prašymą priimti... 46. 19.... 47. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovas buvo... 48. 20.... 49. Taigi, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą nesutikti su apelianto... 50. 21.... 51. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog Vilniaus miesto... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartį palikti...