Byla 2-1023/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties, kuria nustatytas ieškovui terminas sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovo advokato Ž. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Kauno klinikinei ligoninei dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo. Tretieji asmenys E. G., advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys & Partners“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, apibrėžiančių žyminio mokesčio, mokėtino už viešojo pirkimo byloje paduotą apeliacinį skundą, dydį.

7Ieškovas advokatas Ž. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. panaikinti atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo 2011 m. lapkričio 25 d. pretenzija dėl teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomo pirkimo procedūrų nutraukimo;
  2. panaikinti atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą, kuriuo nutrauktos minėto pirkimo procedūros;
  3. įpareigoti atsakovą VšĮ Kauno klinikinę ligoninę pirkimo procedūras atnaujinti.

8Ieškovas už ieškinį sumokėjo 1 000 Lt žyminį mokestį.

9Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys & Partners“ atsiliepimais į ieškinį, prašė jį atmesti.

10Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ atsiliepimu į ieškinį, prašė jį tenkinti.

11Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.

12Ieškovas advokatas Ž. S. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimą ir ieškovo advokato Ž. S. ieškinį tenkinti. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi nustatė ieškovui 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos 900 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantiems dokumentams teismui pateikti. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškiniu buvo ginčijami atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimai, o apeliaciniu skundu buvo apskųstas teismo sprendimas, kuriuo šis ieškinys buvo atmestas, nusprendė, kad už tokį apeliacinį skundą turi būti mokamas 1 000 Lt dydžio žyminis mokestis kaip ir už ieškinį (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 4 d.). Kadangi ieškovas sumokėjo už apeliacinį skundą 100 Lt žyminio mokesčio, teismas jam nustatė terminą trūkstamai žyminio mokesčio daliai primokėti (CPK 316 str. 1 d.).

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Ieškovas advokatas Ž. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį ir perduoti ieškovo apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ieškovo teigimu, CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintas 1 000 Lt žyminis mokestis, mokėtinas bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus. Tuo tarpu ieškovas ginčijo atsakovo sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą, kuris yra pirkimo procedūrinis veiksmas, nesusijęs su pirkimo vykdymu. Priešingai – šiuo veiksmu nutarta toliau nebevykdyti pirkimo. Tokią išvadą ieškovas daro iš Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3397-230/2011, kurioje teismas nustatė, kad teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo nutraukimas nėra konkurso procedūrų vykdymas. Be to, Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1244-343/2012, atsisakė taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad atsakovo vykdomos pirkimo procedūros jau yra sustabdytos įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3397-230/2011. Nepaisant to, atsakovas priėmė sprendimą pirkimą nutraukti ir kaip vėliau paaiškėjo, tai padarė nepažeidžiant teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Todėl ieškovas turi mokėti 100 Lt žyminį mokestį kaip numatyta CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punkte.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19CPK 80 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta kiekvieno asmens, besikreipiančio į teismą dėl pažeistų teisių ar interesų gynimo, pareiga sumokėti žyminį mokestį (CPK 80 str.). CPK 80 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose yra įtvirtinti žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinius, dydžiai, kurie skiriasi, priklausomai nuo ieškiniu reiškiamo materialinio reikalavimo rūšies, teisenos bei proceso formos. Bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, įstatymo leidėjas nustatė pareigą už ieškinį sumokėti 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 4 p.), o už tokio pobūdžio bylose pareikštą apeliacinį skundą, įstatymo leidėjas nustatė pareigą sumokėti tokio paties dydžio žyminį mokestį kaip ir už ieškinį (CPK 80 str. 4 d.).

20Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais buvo nutrauktos viešojo pirkimo procedūros ir atmesta ieškovo pretenzija dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo bei atnaujinti nutrauktas viešojo pirkimo procedūras. Iš šių ieškinio reikalavimų pobūdžio matyti, kad ieškovas ginčija tam tikrus perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą. Vadinasi, ieškovas už šioje byloje pareikštą ieškinį bei byloje dalyvaujantis asmuo už šioje byloje pareikštą apeliacinį skundą turi mokėti įstatymo leidėjo įtvirtintą 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 4 p. ir 4 d.).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad iš CPK įtvirtintų teisės normų sisteminės analizės bei Viešųjų pirkimų įstatymo paskirties, jame įtvirtintų sąvokų bei teisės normų turinio ir tarpusavio ryšio galima daryti išvadą, kad viešojo pirkimo vykdymas susideda iš keleto etapų, kurių tik vieną sudaro viešojo pirkimo procedūrų vykdymas (CPK 80 str. 1 d. 4 p., CPK 4237 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 3-4 d., 3 str. 1 d., 7 str. 2-4 d. ir t.t.). Vadinasi, viešojo pirkimo vykdymas neapsiriboja vien tik viešojo pirkimo procedūrų vykdymu (kuris buvo sustabdytas ieškovo minimomis Kauno apygardos teismo nutartimis), o apima ir kitus perkančiosios organizacijos veiksmus, pavyzdžiui, skelbimo apie pirkimą pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai, konkurso laimėtojo nustatymą, pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymą, sprendimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimą ir t.t. (CPK 4237 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d., 4 d.). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atskirojo skundo argumentus, jog ieškiniu ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai buvo priimti ne viešojo pirkimo vykdymo metu, bei atitinkamai atmeta kaip nepagrįstą dėl šių klaidingų argumentų ieškovo padarytą išvadą, kad už apeliacinį skundą šioje byloje turi būti mokamas 100 Lt dydžio žyminis mokestis kaip ir už ieškinį pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktą (CPK 12 ir 178 str.).

22Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo advokato Ž. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tinkamai įvertino byloje vykstančio ginčo pobūdį bei atsižvelgiant į tai, pritaikė tinkamas teisės normas, reglamentuojančias už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio dydį viešųjų pirkimų bylose. Teisėjų kolegijai nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Ieškovui advokatui Ž. S. nustatomas terminas iki 2012 m. gegužės 10 d. sumokėti 900 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Ieškovui advokatui Ž. S. nustatyti terminą iki 2012 m. gegužės 10 d. sumokėti 900 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Ieškovas advokatas Ž. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 8. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 1 000 Lt žyminį mokestį.... 9. Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir trečiasis asmuo advokatų... 10. Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“... 11. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Ieškovas advokatas Ž. S. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi nustatė ieškovui 7 dienų... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Ieškovas advokatas Ž. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. CPK 80 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta kiekvieno asmens, besikreipiančio... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo panaikinti perkančiosios... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš CPK įtvirtintų teisės normų sisteminės... 22. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo advokato Ž. S.... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 25. Ieškovui advokatui Ž. S. nustatyti terminą iki 2012 m. gegužės 10 d....