Byla B2-457-368/2015
Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis skyrimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant S. P., dalyvaujant pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės (toliau KB) „Jonas ir sūnūs“ įgaliotam atstovui M. Š., atstovui A. S., kreditorės akcinės bendrovės (toliau AB) Šiaulių bankas atstovei advokatei V. M., kreditorės valstybės įmonės (toliau VĮ) Turto banko atstovei O. S., kreditoriui A. K., bankrutavusios A. V. įmonės savininkui A. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ skundą dėl 2014 m. sausio 30 d. vykusio bankrutavusios A. V. įmonės kreditorių susirinkimo antru ir trečiu darbotvarkės klausimais svarstytų nutarimų projektų patvirtinimo, dalies kreditorių nušalinimo nuo balsavimo arba baudos dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis skyrimo ir

Nustatė

3Pareiškėjas bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ prašė nušalinti kreditorius A. K., Ž. V. ir G. V. nuo balsavimo kreditorių susirinkimuose klausimais dėl AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo arba skirti jiems baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, baudą sumokant bankrutavusiai A. V. įmonei; netenkinus prašymo dėl kreditorių nušalinimo arba baudos skyrimo – patvirtinti AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir tvarką pagal šį 2014 m. sausio 30 d. kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą:

4„ – Įkeistą žemės sklypą 1 ha (unikalus Nr. ( - )), su pastatu – kavine (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), pardavinėti dvejose varžytynėse, pradinę pardavimo kainą padidinant 50 procentų nuo turto vertintojo nustatytos rinkos kainos. Pradinė pardavimo kaina – 240 000 Lt. Antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą nustatyti pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą. Pradinė pardavimo kaina antrose varžytynėse – 160 000 Lt. Nustatyti 3 procentų varžytynių kainos kėlimo intervalą. Neįvykus dvejoms varžytynėms, 15 dienų rinkti komercinius pasiūlymus dėl turto įsigijimo, paskelbus viešai, o surinkus komercinius pasiūlymus, informuoti įkaito turėtoją ir kviesti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo;

5– Įkeistą žemės sklypą 0,0557 ha (unikalus Nr. ( - )) su poilsio nameliu (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), pardavinėti dvejose varžytynėse, pradinę pardavimo kainą padidinant 50 procentų nuo turto vertintojo nustatytos rinkos kainos. Pradinė pardavimo kaina – 135 000 Lt. Antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą nustatyti pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą. Pradinė pardavimo kaina antrose varžytynėse – 90 000 Lt. Nustatyti 3 procentų varžytynių kainos kėlimo intervalą. Neįvykus dvejoms varžytynėms, 15 dienų rinkti komercinius pasiūlymus dėl turto įsigijimo, paskelbus viešai, o surinkus komercinius pasiūlymus, informuoti įkaito turėtoją ir kviesti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo“.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. sausio 16 d. kreditorių susirinkime Nr. 15 nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo nepriimtas, pritrūkus balsų daugumos. 2014 m. sausio 30 d. įvyko kreditorių susirinkimas Nr. 16, kuriame nutarimai darbotvarkės klausimais priimti nebuvo. Kreditoriai A. K. ir Ž. V. balsavo prieš dėl nutarimų projektų ir pasiūlyme nenurodė konkrečios pardavimo tvarkos. G. V. taip pat balsavo prieš ir nepateikė jokio pasiūlymo. Kiti kreditoriai AB Šiaulių bankas, VSDFV Šiaulių skyrius ir valstybės įmonė Turto bankas, kurių reikalavimai sudaro 42,83 procentus nuo dalyvaujančių kreditorinių reikalavimų sumos, pritarė dėl balsavimo raštu biuletenyje pateiktų nutarimo projektams. Pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo nustatytomis kainomis turtas neparduodamas, dėl to tęsiasi A. V. įmonės bankroto byla ir didėja administravimo kaštai. Atkreipė dėmesį į tai kad Ž. V. ir G. V. galbūt susiję giminystės ryšiais su įmonės savininku A. V. ir dėl nesuprantamų priežasčių prieštarauja dėl balsavimo raštu biuletenyje pateiktų nutarimų projektų, nepateikdami konkrečių ir pagrįstų pasiūlymų, taip galbūt tyčia vilkindami bankroto procedūras. Bankroto administratoriaus vertinimu, kreditoriai A. K., Ž. V. ir G. V., turėdami balsų daugumą, prieštaraudami dėl pateiktų nutarimo projektų, nemažindami turto pardavimo kainų bei pateikdami nekonkrečius pasiūlymus, piktnaudžiauja savo procesinėmis kreditoriaus teisėmis, vilkina bankroto procedūras ir pažeidžia kitų kreditorių interesus.

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjo bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ skundą tenkino iš dalies. Patvirtino kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir tvarką pagal bankrutavusios A. V. įmonės 2014 m. sausio 30 d. kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą; paskyrė kreditoriams Ž. V., G. V. bei A. K. po 1000 Lt baudą, iš kurios po 500 Lt skyrė bankrutavusiai A. V. įmonei ir po 500 Lt – valstybei, kitus skundo reikalavimus atmetė.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1318/2014 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarties dalį, kuria patvirtinta kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kaina ir tvarka ir kreditoriams A. K., G. V. ir Ž. V. paskirta bauda dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ir perdavė klausimą dėl šios dalies nagrinėti Šiaulių apygardos teismui iš naujo. Kitą teismo nutarties dalį paliko nepakeistą. Teismas nurodė, kad sprendžiant klausimą, ar kreditoriai A. K., G. V. ir Ž. V., balsuodami už žymiai didesnę turto pardavimo kainą, nei buvo nustatyta turto vertintojo, piktnaudžiavo savo, kaip kreditorių, teisėmis, reikia įvertinti jų tokio balsavimo priežastis, taip pat įvertinti, ar bankroto administratoriaus siūloma patvirtinti turto pardavimo tvarka ir kaina nepažeis jų interesų ir ar yra protinga, objektyviai pagrįsta. Konstatavo, kad UAB „Ober-Haus“ turto vertės nustatymo pažymos duomenys negali būti laikomi tinkamais ir pakankamais nustatant turto pardavimo kainą dėl to, kad jie yra dvejų metų senumo. Pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų apie bankroto procese parduodamo turto kainą ir teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp kreditorių nėra bendro sutarimo dėl parduodamo turto kainos ir kad bankroto procesas bei turto realizavimo procedūros užsitęsė per ilgai, turi pareikalauti pateikti duomenis, patvirtinančius siūlomų turto kainų pagrįstumą, arba iškelti klausimą byloje dalyvaujantiems asmenims dėl teismo ekspertizės skyrimo ginčo turto rinkos ir likvidacinei vertei nustatyti, tokiu būdu siekiant išsiaiškinti realizuojamo turto vertę atitinkamu metu ir užkertant kelią tolesniems ginčams tarp kreditorių.

9Skundas atmestinas.

10Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

11Minėta, kad Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad reikia nustatyti turto pardavimo kainą atitinkamai dienai ir, be kita, ko spręsti klausimą dėl teismo ekspertizės skyrimo ginčo turto rinkos ir likvidacinei vertei nustatyti.

12Vykdydamas prieš tai minėtus nurodymus, Šiaulių apygardos teismas pasiūlė bylos šalims pateikti duomenis, jų nuomone, patvirtinančius jų siūlomų turto (1.000 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kavinės, kurios unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) ir 0,0557 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), poilsio namelio, kurio unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )) kainų pagrįstumą ir pareikšti nuomonę dėl teismo ekspertizės skyrimo byloje dalyvaujančių asmenų lėšomis ginčo turto rinkos ir likvidacinei vertei nustatyti.

13Pažymėtina, kad šalys nepateikė jokių naujų duomenų, patvirtinančius jų siūlomų turto kainų pagrįstumą ir nesutiko apmokėti už ekspertizę ginčo turto rinkos ir likvidacinei vertei nustatyti. Administratorius nurodė, kad reikia vadovautis 2012 m. UAB „Ober-Haus“ turto vertės nustatymo pažyma, o ekspertizės skyrimas yra netikslingas (3 tomas, 48 b. l.). VĮ Turto bankas ekspertizės skyrimui neprieštarauja, tačiau nesutinka savo lėšomis prisidėti užmokant už ekspertizę (3 tomas, 50 b. l.). 2015-04-08 teismo posėdžio metu ir kiti bylos dalyviai atsisakė apmokėti ekspertizės išlaidas, bankrutavusios A. V. įmonės, VĮ Turto bankas ir AB Šiaulių banko atstovai siūlė remtis 2012 m. UAB „Ober-Haus“ turto vertės nustatymo pažyma, kreditorius A. K. ir A. V. įmonės savininkas A. V. prašė klausimą grąžinti iš naujo spręsti kreditorių susirinkimui.

14Teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas jau išaiškino, kad negalima remtis UAB „Ober-Haus“ 2012 m. turto vertės nustatymo pažymos duomenimis, nes pažymos duomenys yra pasenę ir nepakankami nustatyti turto pardavimo kainą. Kadangi bendrosios kompetencijos trečiosios grandies – Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą, Šiaulių apygardos teismas negali turto pardavimo kainą nustatyti remdamasis „Ober-Haus“ 2012 m. turto įvertinimu.

15Teismas pažymi, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainos nustatymas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas).

16Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, kurie jį realizuoja, veikdami per kreditorių susirinkimą. Taigi spręsdami turto pardavimo klausimus, būtent kreditoriai suinteresuoti turtą parduoti operatyviai ir už realią rinkos kainą, atsižvelgdami ir į kitus veiksnius, tokius kaip galimybes parduoti turtą, turto realizavimo trukmę ir kt., turi pateikti duomenis, parodančius realią turto pardavimo kainą.

17Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kreditorių susirinkimo kompetencijai, tarp jų: įvertinti ginčo turtą. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota.

18Teismas negali nurodyti kreditorių susirinkimui konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012). Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

19Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, administratoriui nepagrindus siūlomo patvirtinti nutarimo pagrįstumo, o kreditoriams nepateikus jokių duomenų dėl turto kainos, teismas atmeta pareiškėjo prašymą patvirtinti AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir tvarką pagal projektą, nurodydamas, kad turto pardavimo kainų ir tvarkos klausimas turi būti iš naujo spręstinas ir derintinas kreditorių susirinkimo metu. Teismas pažymi, kad tuo atveju, jei kreditorių susirinkimas tinkamai neįgyvendins minėtos jam patikėtos kompetencijos, susijusios su turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo funkcijų vykdymu, bet kuris kreditorius, suinteresuotas turto realizavimu, ir / ar administratorius turės teisę kreiptis į teismą ir pateikti teismui objektyvius duomenis, kurių pagrindu būtų galima išspręsti parduodamo turto kainos nustatymo klausimus.

20Nesant byloje naujų duomenų apie turto pardavimo kainas, t. y. nesant duomenų, patvirtinančių aplinkybes, kad bankroto administratoriaus siūloma patvirtinti turto pardavimo tvarka ir kaina nepažeidžia kreditorių A. K., G. V. ir Ž. V. interesų ir yra protinga, objektyviai pagrįsta, teismas netenkina pareiškėjo prašymo skirti jiems baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11, 24 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

22Pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ skundą atmesti.

23Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Pareiškėjas bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratorius KB... 4. „ – Įkeistą žemės sklypą 1 ha (unikalus Nr. ( - )), su pastatu –... 5. – Įkeistą žemės sklypą 0,0557 ha (unikalus Nr. ( - )) su poilsio nameliu... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. sausio 16 d. kreditorių susirinkime Nr. 15... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjo... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi civilinėje... 9. Skundas atmestinas.... 10. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar... 11. Minėta, kad Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad reikia nustatyti turto... 12. Vykdydamas prieš tai minėtus nurodymus, Šiaulių apygardos teismas pasiūlė... 13. Pažymėtina, kad šalys nepateikė jokių naujų duomenų, patvirtinančius... 14. Teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas jau išaiškino, kad negalima... 15. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto... 16. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas... 17. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais negali... 18. Teismas negali nurodyti kreditorių susirinkimui konkretaus turto pardavimo... 19. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, administratoriui nepagrindus siūlomo... 20. Nesant byloje naujų duomenų apie turto pardavimo kainas, t. y. nesant... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11, 24... 22. Pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB... 23. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...