Byla 2A-9-232/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Jadvygos Mardosevič, Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. Š., trečiųjų asmenų L. M., VšĮ „Sportuok lauke“, N. J. B. apeliacinius skundus bei trečiųjų asmenų D. T. B., T. A. pareiškimus dėl prisidėjimo prie N. J. B. apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. Š. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareiškimą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais N.J. B. pareiškimą dėl savavališkų statinių nugriovimo bei valstybiniame miške esančių neteisėtų statinių ir kitų neteisėtai įrengtų objektų bei želdinių, formuojančių gyvatvores, pašalinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4I. J. Š. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti: 1) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011-01-03 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-110103-00001; 2) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011-01-03 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-110103-0001. Nurodė, kad ginčijamus dokumentus jis gavo 2011-01-13, todėl mano, kad termino juos skųsti nepraleido, nes iš pradžių kreipėsi į Vilnius apygardos administracinį teismą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 33 str.). Tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad terminas praleistas, prašo atnaujinti ABTĮ 34 str. pagrindu kaip praleistą dėl svarbios priežasties. Ieškovas gyvena bute M. g., Vilniuje. Buto savininkė ieškovui buvo išdavusi generalinį įgaliojimą, kurio pagrindu jo atžvilgiu buvo surašyti savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Su tokiais reikalavimais ieškovas nesutinka ir nurodo, kad valstybinio žemės sklypo dalis buvo apsodinta dekoratyviais augalais, gėlėmis ir sutvarkyta bendra sklypo dalies aplinka, nes 2004 m. pastačius gyvenamąjį namą (kotedžą), aplink namą buvo suformuotas nedidelis žemės sklypas, kuris ribojosi su Valakupių parko girininkijai priklausančiu nesutvarkytu pakraščiu, kuriame buvo supiltos statybinės atliekos, šiukšlės, išraustos duobės, išdraskytas gruntas ir t.t. Praėjus nemažam laiko tarpui tapo akivaizdu, kad šios teritorijos niekas netvarkys, dėl ko kotedžo bendraturčiai (visų keturių butų savininkai) ėmėsi iniciatyvos savo lėšomis sutvarkyti aplinką aplink butą – buvo įrenti minimalistiniai dekoratyviniai baseinėliai, apsupti gėlių ir dekoratyvių akmenukų. Pažymėjo, kad vienas baseinėlis yra įrengtas kaimynės, kuri dabar skundžia ieškovą. Tiek kaimynų, tiek ir ankstesnio turto savininko UAB „Bentalija“ žemės sklypuose buvo pastatyti teritoriją apšviečiantys šviestuvai. Pažymėjo, kad valstybinės reikšmės miško žemės pakraštys apsodintas ir sutvarkytas minimaliai, dėl ko nesutinka, kad išdarkytas vietos kraštovaizdis. Mano, kad šalia buto apsodinta ir sutvarkyta teritorija puikiai dera prie toje vietoje esančios gamtos ir miško. Sutvarkyta teritorija nėra aptverta, nėra apribojimų į ją patekti, išlaikytas vienodas koloritas puošia prie gyvenamojo namo esančią aplinką bei suteikia jai unikalumo ir harmoningumo su gamta, džiugina ateinančių lankytojų akį. Mano, kad tuo netiesiogiai parodoma, kad name gyvenantys žmonės siekia sukurti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiasi sukurti geresnes ir visavertes gyvenimo sąlygas (Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Toks teritorijos sutvarkymas atitinka ir nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Vyriausybės 2003-09-11 nutarimo Nr. 1160, 23 straipsnyje įtvirtintus darnaus vystymosi prioritetus – „geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas“. Šviestuvai buvo įrengti saugumo tikslais. Tretieji asmenys gali netrukdomi naudotis valstybinio miško teritorija, ką patvirtina ir 2010-03-25 Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento raštas Nr. 20-144, kuriame nurodyta, kad apsodinti augalai, įrengtas baseinas iš akmenų, šviestuvai netrukdo tretiesiems asmenims naudotis valstybiniu mišku, o teritorija sutvarkyta ir prižiūrima. Reikalavime nugriauti savavališkos statybos padarinius (toliau – Reikalavimas) nurodytas statybos objektas - dekoratyvus baseinėlis nepagrįstai priskiriamas prie II grupės nesudėtingų statinių, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 9 p. nuostatomis. Atkreipė dėmesį į tai, kad surašant Savavališkos statybos aktą ir Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinių aktą, pačiam atsakovui nebuvo žinomos tikslios valstybinio miško ribos, todėl mano, kad ginčijamas Aktas ir Reikalavimas turi būti panaikinti ABTĮ 89 straipsnioi 1 dalies 3 punkto pagrindu. Ieškovas mano, kad nepadarė administracinio teisės pažeidimo, kuriam įrodyti reikalingi visi keturi elementai - subjektas, kaltė, žala (padariniai) ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos bei padarinių. Nurodė, kad negali būti baudžiamas už geranorišką aplinkos sutvarkymą. Mano, kad įpareigojimas išardyti estetinę infrastruktūrą neatitiktų proporcingumo principų, taip pat Konstitucijoje įtvirtintų visuomeninių vertybių. Be to, įrengtas baseinėlis galėtų pasitarnauti ir kaip efektyvi priešgaisrinė priemonė. Pažymėjo, kad ieškovas siekia išsinuomoti gretimą sklypo dalį, kad galėtų prižiūrėti sutvarkytą teritoriją.

5Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas, neigdamas savavališkos statybos akte nustatytus duomenis, nepateikia jokių jo teiginius patvirtinančių įrodymų ir paneigiančių oficialiame rašytiniame dokumente esančią informaciją, neturi normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų. Pagal Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento (toliau – STR) 1.0107:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 6 punktą nesudėtingi statiniai skirstomi į I ir II grupės nesudėtingus statinius. Pagal minėto STR priedo 2 lentelės 10 eilutę baseinas priskirtinas nesudėtingam inžineriniam statiniui, pagal 16.3. punktą trinkelių danga laikytina rekreacinės paskirties nesudėtingu inžineriniu statiniu. Elektros tinklai priskirtini inžinerinių tinklų įvadams į namo sklypo statinius pagal minėto STR 2 lentelės 3 eilutę. Kadangi aptarti statiniai yra valstybinėje žemėje, tai jiems taikytini II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktą naujo nesudėtingo statinio statybai reikalingas supaprastintas statybos projektas. Šis projektas turi būti raštu suderintas su įgaliotu valstybės tarnautoju (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Pagal Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.2 papunktį statant II grupės nesudėtingą statinį mieste, rašytiniai pritarimai privalomi. Tai patvirtina, kad tiek Aktas, tiek Reikalavimas surašyti pagrįstai.

6Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, kad trečiasis asmuo gavo NŽT 2011-02-17 raštą Nr. ISD-(7.3)-369 dėl savavališko valstybinės žemės užėmimo ir statinių. I. J. Š. raštu 2011-05-10 Nr. A51-14603-(2.9.3.19-UK2) „Dėl želdinių prie daugiabučio M. g.“ buvo informuotas, kad 2011-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyriaus vedėja V. D., Detaliojo planavimo skyriaus Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas G. K. ir Komunalinio ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų priežiūros poskyrio vyr. specialistas V. D. apžiūrėjo želdinius prie Daugiabučio, esančio M. g., Vilniuje. Apžiūros tikslas – patikslinti faktines aplinkybes dėl keturbučio gyvenamojo namo M. g. gyventojų iniciatyva valstybinėje žemėje suformuotų želdinių ir rekreacinės įrangos, įvertinti galimybes ja naudotis visiems aplinkiniams gyventojams bei vilniečiams. Trečiasis asmuo atkreipė dėmesį į tai, kad 2011-04-28 Apžiūros akte specialistai tik įvertino aplinkybes dėl gyventojų ir miesto svečių galimybės netrukdomai patekti į sutvarkytą teritoriją ir ja naudotis, kokie J. Š. ir N. J. B. savavališkai įrengtų dekoratyvinių vandens baseinėlių pagrindai ir t.t., bei išdėstė savo, kaip specialistų, nuomonę.

7Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais N. J. B. atsiliepimu į ieškovo ieškinį palaikė atsakovo poziciją. Nurodė, jog ieškovo procesiniame dokumente nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės – N. J. B. baseinėlis, kurį ieškovas kartais vadina fontanu, yra tik plastmasinis 1,13 m x 0,30 m gylio indas, o ieškovo baseinėlis yra sumūrytas iš akmenų su sumūrytu akmeniniu kriokliu, su visa infrastruktūra reikalinga, reikalinga vandeniui išleisti, o ne apsuptas dekoratyvinių akmenukų; be to, sumūrytas valstybinėje žemėje kaimynams prieštaraujant. Pabrėžė, kad Valakampių parko girininkijai priklausančiame valstybinės reikšmės miško žemės sklype nebuvo jokių statybinių atliekų, šiukšlių ar išraustų duobių. Be baseinėlio, ieškovas suformavo du alpinariumus, šiaurinėje ir šiaurės rytų pusėse pasodino gyvatvores formuojančius želdinius, apstatė ir įrengė infrastruktūrinius ir inžinerinius objektus – betono trinkelių dangą, šviestuvus, elektros kabelius. Niekas iš kotedžo bendrasavininkų nesijungė prie ieškovo iniciatyvos. Ieškovas trukdo lankytis užimtoje valstybinės reikšmės miško žemėje. Be to, papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad nekilnojamąjį turtą ji įsigijo būtent dėl natūralaus miško kaimynystės ir ramybės, tačiau ieškovui įvykdžius neteisėtas statybas, atsirado vaizdinė tarša, dėl kurios N. J. B. pro langus vietoj miško mato tujų, raugerškių, lanksvų, buksmedžių, kadagių, koninių eglučių gyvatvores, kitus želdinius ir kitus daiktus (daugybę šviestuvų, akmenų, sūpynes, batutą, suoliuką, stalą), kurie tapo kliūtimi laisvai vaikščioti valstybinėje žemėje; ieškovo įrengtas vandens baseinas su be paliovos veikiančiu kriokliu ir fontanu didina ir taip drėgną miško aplinką, dėl ko vietovėje ženkliai padaugėjo uodų ir kitų kraujasiurbių vabzdžių, o daugybė šviestuvų ne tik akina, bet ir pritraukia dar daugiau vabzdžių. Dabar ji neteko galimybės gyventi natūraliame, nesukultūrintame miške.

8Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau tekste NŽT) CPK 46 straipsnio tvarka pateikė pareiškimą ieškovo J. Š. atžvilgiu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Prašė įpareigoti J. Š.:

91) demontuoti už žemės sklypo (buvęs M. g., dabartinis – R. g.) ribų valstybinėje žemėje šiaurės rytų pusėje įrengtą baseiną (plotas – 24 kv.m.);

102) pašalinti už žemės sklypo ribų valstybinėje žemėje šiaurės rytų, šiaurės ir šiaurės vakarų pusėje įrengtas želdinių gyvatvores;

113) demontuoti už žemės sklypo ribų valstybinėje žemėje šiaurinėje pusėje įrengtas sūpynes;

124) pašalinti 37 lauko šviestuvus, esančius už žemės sklypo ribų valstybinėje žemėje, nepatenkančius į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtinto „S. M. g. 5F detalusis planas“ detaliojo plano nustatytą infrastruktūros teritoriją ir neskirtus pagal prie detaliojo plano pridėtą tarp Vilnius miesto savivaldybės ir L. Z. sudarytą 2004-06-08 sutartį dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų gatvės apšvietimui, UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktoje situacijos schemoje su objektų koordinatėmis, apibrėžtus tokiais taškais ir koordinatėmis:

13Nr. 52 – koordinatės X 6067711.57, Y 584244.57;

14Nr. 53 - koordinatės X 6067713.25, Y 584238.31;

15Nr. 54 - koordinatės X 6067713.50, Y 584238.14;

16Nr. 55 - koordinatės X 6067714.65, Y 584236.02;

17Nr. 56 - koordinatės X 6067712.40, Y 584236.51;

18Nr. 57 - koordinatės X 6067710.31, Y 584237.36;

19Nr. 58 - koordinatės X 6067706.91, Y 584236.55;

20Nr. 59 - koordinatės X 6067708.47, Y 584234.30;

21Nr. 60 - koordinatės X 6067710.18, Y 584232.25;

22Nr. 61 - koordinatės X 6067711.17, Y 584231.55;

23Nr. 62 - koordinatės X 6067713.56, Y 584184.50;

24Nr. 63 - koordinatės X 6067715.28, Y 584231.33;

25Nr. 64 - koordinatės X 6067718.90, Y 584233.09;

26Nr. 65 - koordinatės X 6067709.45, Y 584224.84;

27Nr. 66 - koordinatės X 6067707.35, Y 584221.92;

28Nr. 67 - koordinatės X 6067705.28, Y 584219.04;

29Nr. 68 - koordinatės X 6067703.00, Y 584216.19;

30Nr. 69 - koordinatės X 6067715.50, Y 584221.81;

31Nr. 70 - koordinatės X 6067704.35, Y 584212.37;

32Nr. 71 - koordinatės X 6067702.78, Y 584210.36;

33Nr. 72 - koordinatės X 6067703.63, Y 584206.23;

34Nr. 73 - koordinatės X 6067699.76, Y 584205.95;

35Nr. 74 - koordinatės X 6067696.83, Y 584201.86;

36Nr. 75 - koordinatės X 6067699.85, Y 584199.81;

37Nr. 76 - koordinatės X 6067695.01, Y 584199.28;

38Nr. 77 - koordinatės X 6067690.01, Y 584197.62;

39Nr. 78 - koordinatės X 6067693.10, Y 584194.63;

40Nr. 79 - koordinatės X 6067689.67, Y 584190.21;

41Nr. 80 - koordinatės X 6067692.97, Y 584186.42;

42Nr. 81 - koordinatės X 6067691.26, Y 584181.86;

43Nr. 82 - koordinatės X 6067700.99, Y 584183.62;

44Nr. 83 - koordinatės X 6067714.01, Y 584189.47;

45Nr. 84 - koordinatės X 6067726.76, Y 584198.02;

46Nr. 85 - koordinatės X 6067721.90, Y 584204.97;

47Nr. 86 - koordinatės X 6067725.59, Y 584212.86;

48Nr. 87 - koordinatės X 6067740.03, Y 584212.99;

49Nr. 88 - koordinatės X 6067732.95, Y 584234.25;

505) Pašalinti įrengtą trinkelių dangą (plotas – apie 96 kv.m.), esančią už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje šiaurinėje ir šiaurės vakarų pusėje ir nepatenkančią į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtinto „S. M. g. 5F detalusis planas“ detaliojo plano nustatytą infrastruktūros teritoriją;

516) pašalinti 18 laistymo purkštukų, esančių už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje pagal UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktą situacijos schemą su objektų koordinatėmis, apibrėžtus tokiais taškais ir koordinatėmis:

52Nr. 89 – koordinatės X 6067721.10, Y 584242.88;

53Nr. 90 – koordinatės X 6067707.81, Y 584240.47;

54Nr. 91 – koordinatės X 6067713.75, Y 584232.63;

55Nr. 92 – koordinatės X 6067710.82, Y 584231.53;

56Nr. 93 – koordinatės X 6067709.57, Y 584225.67;

57Nr. 94 – koordinatės X 6067708.30, Y 584223.92;

58Nr. 95 – koordinatės X 6067704.58, Y 584205.52;

59Nr. 96 – koordinatės X 6067696.90, Y 584199.83;

60Nr. 97 – koordinatės X 6067689.64, Y 584188.13;

61Nr. 98 – koordinatės X 6067706.16, Y 584190.13;

62Nr. 99 – koordinatės X 6067716.36, Y 584201.26;

63Nr. 100 – koordinatės X 6067721.24, Y 584190.08;

64Nr. 101 – koordinatės X 6067718.52, Y 584214.51;

65Nr. 102 – koordinatės X 6067728.06, Y 584206.11;

66Nr. 103 – koordinatės X 6067735.67, Y 584199.10;

67Nr. 104 – koordinatės X 6067738.55, Y 584212.49;

68Nr. 105 – koordinatės X 6067725.15, Y 584218.17;

69Nr. 106 – koordinatės X 6067730.28, Y 584231.95;

707) pašalinti įrengtus vandens siurblius, esančius už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje pagal UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktą situacijos schemą su objektų koordinatėmis, apibrėžtus tokiais taškais ir koordinatėmis:

71Nr. 107 – koordinatės X 6067715.53, Y 584234.32;

72Nr. 108 - koordinatės X 6067715.83, Y 584234.10;

738) pašalinti įrengtą elektros spintą, esančią už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje pagal UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktą situacijos schemą su objekto koordinatėmis, apibrėžtą tokiais taškais ir koordinatėmis Nr. 109 – koordinatės X 6067697.90, Y 584200.89 (t. 7 – b.l. 91-98).

74Nurodė, kad Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ji yra valstybinės žemės patikėtinė. Mieste esantis miškas yra išimtinė valstybės nuosavybė, todėl valstybinės reikšmės miške savavališkai įrengti ar statyti objektus ar įrenginius griežtai draudžiama. 2004-06-08 sutartis dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų yra konkrečiai orientuota į infrastruktūros plėtojimą. Detaliajame plane yra tiksliai apibrėžta Žemės sklypo riba. Iš NŽT pateikto Patikrinimo akto priedo (schemos) matyti, kad už žemės sklypo ribų yra įrengtos želdinių gyvatvorės, baseinas, supynės, trinkelių danga. Šių objektų įrengimui NŽT nėra davusi sutikimo. Nurodė, kad už žemės sklypo ribų įrengtų laistymo sistemos purkštuvų, žemės dekoratyvinių šviestuvų, stulpinių šviestuvų negalima laikyti infrastruktūros objektais pagal paskirtį. NŽT pažymėjo, kad pagal Sutartį statytojui suteikta teisė suprojektuoti ir įrengti gatvės apšvietimą ir šaligatvį vienoje šaligatvio pusėje nuo R. g. iki sklypo pagal detalųjį planą; važiuojamosios dalies dangos konstrukciją su asfaltbetonio arba trinkelių danga ir šaligatvio konstrukciją su betoninių plytelių danga projektuoti pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas. Detaliuoju planu yra patvirtinta konkreti infrastruktūros teritorija, todėl dėl tų objektų, kurie patenka į šią teritoriją, NŽT reikalavimų nereiškia.

75Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais N. J. B. CPK 46 str. tvarka pateikė pareiškimą ieškovo J. Š. atžvilgiu dėl savavališkų statinių M. g. Vilniuje, nugriovimo bei valstybiniame miške esančių neteisėtų statinių ir kitų neteisėtai įrengtų objektų bei želdinių, formuojančių gyvatvores, pašalinimo, prašo:

761) pripažinti J. Š. pastatyto priestato, pristatyto prie buto, unikalus Nr., esančio pastate, unikalus Nr., žemės sklype M. g. , Vilniuje (dabartinis – R. g.), statybą savavališka; pripažinti negaliojančiu statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-469 bei įpareigoti J. Š. savo lėšomis panaikinti savavališkos statybos padarinius – priestatą nugriauti ir sutvarkyti statybvietę;

772) įpareigoti J. Š. atlaisvinti savavališkai užimtą valstybinės reikšmės miško žemės dalį, pašalinant: 51 akmenį, 37 lauko šviestuvus; 18 laistymo purkštukų; 2 vandens siurblius; elektros spintą; baseiną; krioklį; sūpynes; trinkelių aikštelę; želdinius ir klombas atitveriančias plytas; želdinius, gyvatvores, atitvertas plyta ir laistymo žarnas, esančias gyvatvorėse; želdinius gyvatvorėje; želdinius, išskyrus natūraliai augančius augalus (medžius), kurių aukštis didesnis nei 4 metrai, alpinariumus atitveriančias plytas, laistymo žarnas, esančias dviejuose alpinariumuose; želdinius (išskyrus natūraliai augančius daugiamečius augalus (medžius), kurių aukštis didesnis 4 metrai, esančius alpinariume; lapuočių želdinius (išskyrus natūraliai augančius daugiamečius augalus (medžius), kurių aukštis didesnis nei 4 metrai), esančius plote, pažymėtus UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialo „Topografija“ 2012-06 horizontalioje nuotraukoje pažymėtus atitinkamais taškais ir koordinatėmis; prie pušų prikaltas elektros paskirstymo dėžutes, lietaus jutiklį, pušis juosiančias girliandas, elektros laidus iki šviestuvų valstybinio miško teritorijoje už žemės sklypo, esančio M. g. (R. g.), Vilniuje. Reikalavimus reiškė vadovaudamasi civilinio kodekso (tšoliau tekste CK) 4.75, 4.98,4.103 straipsniais, Statybos įstatymo, Žemės įstatymo, Miškų įstatymo, Statybos techninių reglamentų nuostatomis.

78Nurodė, kad J. Š. gyvena jo uošvei L. M. priklausančiame bute M. g., Vilniuje. Žemės sklypas, ant kurio yra pastatas M. g., Vilniuje, bendrosios nuosavybės teise priklauso visiems pastato bendraturčiams. 2006-2007 metais J. Š., neturėdamas statybas leidžiančių dokumentų, prie buto M. g., Vilniuje, pastatė gyvenamą priestatą su gelžbetoniniais pamatais, šildomo rūsio patalpomis, mūrinėmis sienelėmis ir stogu. Priestato statybos metu buvo perstatyti lauko inžineriniai tinklai, pakeistas statinio tūris, atlikta pastato dalies, kurioje yra butas, rekonstrukcija. Buto padidinimas buvo įregistruotas 2007-06-11 Nekilnojamojo turto registre. Tačiau priestatas neatitinka STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi statiniai“ 6.2 punkto reikalavimų, numatančių, kad nesudėtingiems statiniams priskiriami paprastų konstrukcijų pastatai ar inžineriniai statiniai, nes nesudėtingiems pirmos grupės statiniais gali būti priskirti tik negyvenamosios paskirties priestatai. J. Š. priestatas yra gyvenamosios paskirties, todėl jam turi būti taikomas STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys“ IV skyriaus „Statinio rekonstravimas“ 9 punkto nuostatos dėl statinio rekonstravimo. Rekonstrukciją patvirtina įrašas Nekilnojamojo turto registre – „padidinta rekonstruojant“. Kadangi J. Š. neturėjo statybos leidimo, todėl yra pagrindas pripažinti priestato statybą savavališka, o įregistravimą neteisėtu. Taip pat pažymėjo, kad J. Š., už pastato teritorijos esančiame valstybinės reikšmės miške, neturėdamas leidimo, neteisėtai ir savavališkai pastatė, įrengė ir eksploatuoja infrastruktūros ir inžinerinius objektus – stacionarų iš akmenų sumūrytą vandens baseiną, betono trinkelių dangos aikštelę, šviestuvus, elektros laidus, nutiestus iki šviestuvų, prie miške augančių pušų pritvirtino elektros paskirstymo dėžutes, apjuosė girliandomis. Valstybinės reikšmės miške pasodino želdinius, formuojančius gyvatvores, taip sudarydamas kliūtis kitiems žemės sklypo bendraturčiams bei kitiems asmenimis laisvai vaikščioti šalia namo esančia valstybinio miško teritorija.

79Atsiliepimu į NŽT patikslintą pareiškimą su savarankiškais reikalavimais ieškovas J. Š. su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad NŽT reikalavimus grindžia žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 01-49-180 ir kito trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais iniciatyva surinktais dokumentais. Mano, kad toje pačioje teritorijoje gyvenantiems asmenims yra taikomi „dvigubi standartai“ – NŽT nereiškia negatorinio ieškinio kitiems asmenims, gyvenantiems toje pačioje teritorijoje, kurie lygiai taip pat valstybinės reikšmės žemėje yra įrengę gerbūvio elementus. Vienas baseinėlis buvo suformuotas ir įrengtas paties trečiojo asmens Nijolės J. B. ir yra prie jos žemės sklypo dalies, ką iš esmės pripažįsta ir ji pati. Be to, N. J. B. pastatė ir jų teritoriją apšviečiančius šviestuvus. Tuo pačiu pažymėjo, kad aplink gyvenamąjį namą apsodinta ir sutvarkyta valstybei priklausančios žemės plotas – minimalus, esantis tik prie namo, kuriame yra ginčo butas. Vietos kraštovaizdis nėra išdarkytas, o priešingai – šalia buto esanti teritorija sutvarkyta taip, kad dera prie toje vietoje esančios gamtos ir miško. Patekimas į teritoriją nėra ribojamas, nėra aptvertas tvoromis, bet kuris žmogus gali į ją patekti ir ja naudotis. Be to, išlaikytas vienodas koloritas puošia prie namo esančią aplinką, pašaliniai asmenys gali nekliudomai vaikščioti. Tai buvo pripažinta ir 2010-03-25 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento rašte Nr. 20-144; 2010-01-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento rašte Nr. A51-1889 (2.9.3-UK2). Antakalnio seniūnijos Valakampių girininkijos 3 kvartalo 8 sklypo, esančio šalia daugiabučio namo adresu M. g., kaimynai ir kiti Vilniaus miesto gyventojai savo parašais patvirtino, kad neprieštarauja, jog bendro naudojimo teritorijoje ties butu M. g., yra įrengtas dekoratyvinis baseinėlis, dekoratyvinių augalų apšvietimo įranga, pasodinti dekoratyviniai augalai, gėlės, pastatytos sūpynės su lauko baldais. Be to, 2011-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytame Apžiūros akte nurodyta, kad nors želdiniai įrengti be suderinto projekto, jie neaptverti tvora, tarp jų yra pakankami atstumai praėjimui, pažymėta, kad Akte nurodyti želdiniai su gerbūvio elementais bei rekreacine įranga (dekoratyviniais baseinėliais, sūpynėmis, lauko baldais) galėtų būti naudojami visų miestiečių ir šio daugiabučio namo gyventojų poilsiui, o šių želdinių ir gerbūvio elementų naikinimas neatitiktų Vilniaus miesto savivaldybės nuostatos palaikyti privačias gyventojų ir organizacijų iniciatyvas tvarkant bendro naudojimo teritorijas. Pažymėjo, kad ieškovas J. Š. nei de jure, nei de facto nedisponuoja ir nevaldo pagerintos valstybinio miško dalies, nes ši gerovė sukurta ir skirta visos visuomenės interesams tenkinti, dėl ko yra nesuprantami NŽT reikalavimai pašalinti želdinius ir gerbūvio elementus bei rekreacinę įrangą, kurie kuria gražią ir harmoningą aplinką. NŽT reikalavime nurodyta, kad 96 kv.m. trinkelių danga buvo įrengta realizuojant 2004-06-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-935 patvirtintus sklypo Maudyklos g. 5F detaliojo plano sprendinius, kurie buvo suderinti su visomis institucijomis. Be to, 2004-06-08 pasirašytoje su savivaldybe sutartyje nurodyta, kad statytojui neįvykdžius sutarties įsipareigojimų, nepasirašomas objekto pripažinimo tinkamu naudotis aktas. Pastato butai buvo pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ir tai patvirtina, kad nepagrįstai keliami reikalavimai ieškovui už tai, ką įrengė statytojas, realizuodamas susitarimą su Vilniaus miesto savivaldybe. Pažymėjo, kad NŽT be pakankamo pagrindo reikalauja taikyti griežčiausią savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonę – objektų pašalinimą. Mano, kad turi būti sudaryta galimybė pašalinti padarytus pažeidimus ir įteisinti objektus, o pašalinti tik tuo atveju, jeigu padarytų pažeidimų negalima pašalinti.

80Atsiliepime į N. J. B. patikslintą pareiškimą su savarankiškais reikalavimais ieškovas J. Š. nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad N.J. B. pareikšti reikalavimai yra susiję su valstybinės reikšmės žemės sklypu, į kurį N.J. B. neturi jokios išimtinės teisės, nes šią žemę patikėjimo teise valdo NŽT. Į teismą CPK 5 straipsnio tvarka gali kreiptis tik suinteresuotas asmuo, kurio teisė ar teisėtas interesas yra pažeistas. Be to, teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę. Mano, kad N.J. B. reikalavimas dėl valstybinės reikšmės miško žemės atlaisvinimo yra pareikštas kaip asmens, neturinčio reikalavimo teisės. Atkreipė dėmesį į tai, kad pati N.J. B. valstybinės reikšmės miško žemėje be atitinkamų leidimų yra įrengusi stulpinius dekoratyvius šviestuvus, dekoratyvinę tujų gyvatvorę, kiaurymėtomis trinkelėmis grįstą automobilių stovėjimo aikštelę, dekoratyvinį alpinariumą, dekoratyvinį fontaną su vandens baseinėliu ir t.t. Vienok, šių objektų ji nešalina iš valstybinės reikšmės žemės sklypo.

81Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – VTPSI) atsiliepimu į N. J. B. reikalavimą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pripažinimo negaliojančiu prašė atmesti, o reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo valstybinės reikšmės miške prašė tenkinti. Nurodė, kad J. Š. valstybinės reikšmės miške, neturėdamas statybos objektams reikalingų leidimų, pastatė lauko akmenų baseiną, paklojo elektros kabelius, trinkelių dangą. Pagal STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 6 punktą nesudėtingi statiniai skirstomi į I ir II grupės nesudėtingus statinius. Pagal minėto reglamento priedo „Nesudėtingų statinių sąrašas“ 2 lentelę „Inžineriniai statiniai“ 10 eilutę baseinas priskirtinas nesudėtingam inžineriniam statiniui, o pagal 16.3 punktą trinkelių danga laikytina rekreacinės paskirties nesudėtingu inžineriniu statiniu. Elektros tinklai, nutiesti už žemės sklypo ribų, valstybinės reikšmės miške laikytini nesudėtingais inžineriniais statiniais ir priskirtini pagal minėto reglamento 2 lentelės „Inžineriniais statiniai“ 3 eilutę inžinerinių tinklų įvadams į namo sklypo statinius. Kadangi šie statiniai yra valstybinėje žemėje, tai vadovaujantis nurodyto reglamento „Bendromis pastabomis“ 1 ir 2 lentelėmis I grupės nesudėtingiems statiniams statomiems žemės sklype, nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai, dėl ko reikalingas supaprastintas statybos projektas, suderintas su įgaliotu valstybės tarnautoju. Bet to, STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.2 papunktis nurodo, kad statant II grupės nesudėtingą statinį mieste rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui yra privalomi. Kadangi aptariamų dokumentų J. Š. nepateikė, buvo surašytas Savavališkos statybos aktas ir Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Dėl priestato statybos pripažinimo savavališka nesutinka, nes jis buvo pripažintas tinkamu naudotis STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarka“ nustatyta tvarka.

82Atsiliepimu į patikslintus NŽT ir N.J. B. reikalavimus VTPSI nurodė, kad iš esmės su patikslintais reikalavimais sutinka. Atkreipė dėmesį į tai, kad NŽT pagal savo kompetenciją turi teisę reikšti nurodytus reikalavimus CK 4.98, 4.110 straipsnių. pagrindu kaip valstybinės reikšmės miško patikėtinė. Mano, kad trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais N. J. B. reikalavimas dėl valstybinės reikšmės miško atlaisvinimo gali būti tenkinamas, nes savavališkos statybos objektų užimta valstybinės reikšmės žeme ji negali naudotis ir taip pažeidžiamos jos teisės.

83Atsiliepimu į N. J. B. reikalavimą trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad 2011-04-28 Apžiūros, kurioje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyriaus vedėja V. D., Detaliojo planavimo skyriaus Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas G. K. ir Komunalinio ūkio skyriaus Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų priežiūros poskyrio vyr. specialistas V. D., aktu buvo įvertintos aplinkybės, ar gali į gyventojų apželdintą teritoriją netrukdomai patekti ir ja naudotis visi piliečiai, kokie N. J. B. ir J. Š. savavališkai įrengtų dekoratyvinių vandens baseinėlių pagrindai, ir išdėstė savo, kaip specialistų, nuomonę dėl galimybės naudoti gyventojų be suderinto projekto suformuotus želdinius ir rekreacinę įrangą visuomenės poreikiams. Su reikalavimu dėl pastatyto priestato statybos pripažinimo savavališka ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pripažinimo negaliojančiu nesutinka, nes Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento komisija, vadovaudamasi STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patikrino statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad statytojo UAB „Bentalija“ butas, esantis Maudyklos g. 5F, Vilniuje, atitinka kadastrinių matavimų duomenis, įrašytus 2007-02-14 kadastrinių matavimų byloje. Minėta komisija 2007-03-05 pripažinimo aktu Nr. (101)-11.4-469 įvertino atliktus statybos darbus. Atsiliepimu į patikslintus N.J. B. reikalavimus informavo, kad Vilnius miesto savivaldybės administracija neturi duomenų, kad priėmimo – perdavimo aktas dėl įrengtos kelio (nuo žemės sklypo M. g., Vilniuje iki R. g., Vilniuje) dangos būtų pasirašytas.

84Atsiliepimu į NŽT pareiškimą dėl savarankiškų reikalavimų trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nijolė J. B. informavo, kad su NŽT reikalavimais sutinka NŽT pareiškime nurodytais argumentais.

85Atsiliepimu į NŽT pareiškimą dėl savarankiškų reikalavimų tretieji asmenys T. A. ir L. A. informavo, kad su pareiškimu sutinka.

86Atsiliepimu į NŽT pareiškimą dėl savarankiškų reikalavimų trečiasis asmuo D. T. Brown informavo, kad su pareiškimu sutinka.

87Trečiasis asmuo VšĮ „Sportuok lauke“ atsiliepime į proceso dalyvių savarankiškus reikalavimus nurodė, kad viešoji įstaiga yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta pilietinės visuomenės narių iniciatyva, kurios pagrindinis veiklos tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną ir sportavimą lauke. Organizacija, vadovaudamasi savo steigimo dokumentais, organizuoja ir vykdo paramos gavimą savo veiklos tikslo – sveikos gyvensenos propagavimo ir sportavimo lauke – įgyvendinimui. Aplinkos ministras 2012-12-18 įsakymu Nr. D1-1118 „Dėl Valstybės įmonės valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo“ patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą, kuriuo Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype (buvęs 3 kvartalo 21 miško sklypas) numatyta įrengti sporto ir atokvėpio aikštelę. Patvirtintame projekte aikštelė suprojektuota II B miškų grupėje, t.y. miškuose, skirtuose poilsiui, turizmui ir kitai veiklai gamtoje, tenkinti visuomenės rekreacines reikmes. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklype šalia R. g., Vilniuje (Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype) suprojektuota aikštelė yra II B miškų grupėje, t.y. miškuose, skirtuose poilsiui, turizmui ir kitai veiklai gamtoje, tenkinti visuomenės rekreacines reikmes ir tai neprieštarauja rekreacinių objektų projektavimą reglamentuojantiems aktams. Todėl VšĮ „Sportuok lauke“ pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybei leisti įrengti minėtame sklype sporto ir atokvėpio aikštelę. Vilniaus miesto savivaldybės administracija sutiko su pateiktu pasiūlymu ir 2013-07-04 buvo pasirašyta sutartis Nr. A72-1008(3.1.36-UK), kurios pagrindu VšĮ „Sportuok lauke“ įrengė sporto ir atokvėpio aikštelę bei visą įrangą perdavė į Vilniaus miesto savivaldybės balansą. Mano, kad tokia trečiojo asmens veikla turi būti skatinama ir palaikoma atsižvelgiant ir į Lietuvos Respublikos Seimo 2011-03-24 nutarimu Nr. XI-1296 „Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“ numatytus svarbiausius sporto plėtros strategijos tikslus. Pasisakydamas dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais NŽT pareiškimo trečias asmuo nurodė, kad būtina įvertinti ir tai, kad visuomenei reikia ne tik sporto įrenginių ir suoliukų kaip numatyta miškotvarkos projekto įrenginių sąraše, nes dažnai į sporto ir atokvėpio aikštelę ateina visi šeimos nariai. Vieniems šeimos nariams sportuojant, kiti galėtų ilsėtis vaikščiodami po Valakampių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklypo teritoriją apžiūrint želdinius, ilsėtis ar skaityti knygas ant suoliukų ar prie dekoratyvaus vandens baseino, o vaikai galėtų žaisti žaidimų aikštelėje, suptis sūpynėse ar šokinėti ant pastatomo batuto. Sutemus dėl besilankančių asmenų saugumo ir inventoriaus apsaugos yra būtina apšviesti sporto ir atokvėpio aikštelės teritoriją ir šiuo tikslu reikia įrengti keletą lauko šviestuvų bei vaizdo stebėjimo kamerų. Šiltuoju metų sezonu miško augmenijai, kuri nėra miško tankmėje, prižiūrėti tikslinga įrengti laistymo sistemą. P. R. g. 29B namo esanti įrengta betono trinkelėmis grįsta aikštelė yra tinkama atvykusių iš kitų Vilniaus miesto vietų ar rajonų svečių automobiliams parkuoti ar apsisukti. Atsiliepime dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nijolės J. B. pareiškimo nurodė, kad šis asmuo neturi reikalavimo teisės ieškovo J. Š. atžvilgiu dėl valstybinės reikšmės miško žemės atlaisvinimo. Mano, kad ieškovo ieškinys turi būti tenkinamas. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

88Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį dalyje atmetė, trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais pareiškimus tenkino iš dalies. Civilinę bylą dalyje pagal ieškovo J. Š. reikalavimą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR Aplinkos ministerijos dėl savavališkos statybos akto panaikinimo nutraukė LR CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu, t.y. kai byla nenagrinėtina teisme. Kitoje dalyje ieškovo J. Š. ieškinį dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius atmetė. Pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento 2013-08-27 paramos sutartį, sudarytą tarp L. M. ir VšĮ „Sportuok lauke“, grąžinant šalis į ankstesnę padėtį. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareiškimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo tenkino iš dalies. Leido J. Š. per 9 (devynis) mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti už žemės sklypo R. g. , Vilniaus m. sav., ribų valstybinėje žemėje įrengtų savavališkos statybos objektų projektinę dokumentaciją ir gauti šių statinių statybą įteisinančius dokumentus:

891) šiaurės rytų pusėje įrengto baseino (plotas – 24 kv.m.);

902) valstybinėje žemėje šiaurės rytų, šiaurės ir šiaurės vakarų pusėje įrengtų želdinių gyvatvorių;

913) valstybinėje žemėje šiaurinėje pusėje įrengtų sūpynių;

924) 37 lauko šviestuvų, esančių už žemės sklypo ribų valstybinėje žemėje, nepatenkančius į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtinto „S. M. g. 5F detalusis planas“ detaliojo plano nustatytą infrastruktūros teritoriją ir neskirtus pagal prie detaliojo plano pridėtą tarp Vilnius miesto savivaldybės ir L. Z. sudarytą 2004-06-08 sutartį dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų gatvės apšvietimui, UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktoje situacijos schemoje su objektų koordinatėmis, apibrėžtus tokiais taškais ir koordinatėmis:

93Nr. 52 – koordinatės X 6067711.57, Y 584244.57;

94Nr. 53 - koordinatės X 6067713.25, Y 584238.31;

95Nr. 54 - koordinatės X 6067713.50, Y 584238.14;

96Nr. 55 - koordinatės X 6067714.65, Y 584236.02;

97Nr. 56 - koordinatės X 6067712.40, Y 584236.51;

98Nr. 57 - koordinatės X 6067710.31, Y 584237.36;

99Nr. 58 - koordinatės X 6067706.91, Y 584236.55;

100Nr. 59 - koordinatės X 6067708.47, Y 584234.30;

101Nr. 60 - koordinatės X 6067710.18, Y 584232.25;

102Nr. 61 - koordinatės X 6067711.17, Y 584231.55;

103Nr. 62 - koordinatės X 6067713.56, Y 584184.50;

104Nr. 63 - koordinatės X 6067715.28, Y 584231.33;

105Nr. 64 - koordinatės X 6067718.90, Y 584233.09;

106Nr. 65 - koordinatės X 6067709.45, Y 584224.84;

107Nr. 66 - koordinatės X 6067707.35, Y 584221.92;

108Nr. 67 - koordinatės X 6067705.28, Y 584219.04;

109Nr. 68 - koordinatės X 6067703.00, Y 584216.19;

110Nr. 69 - koordinatės X 6067715.50, Y 584221.81;

111Nr. 70 - koordinatės X 6067704.35, Y 584212.37;

112Nr. 71 - koordinatės X 6067702.78, Y 584210.36;

113Nr. 72 - koordinatės X 6067703.63, Y 584206.23;

114Nr. 73 - koordinatės X 6067699.76, Y 584205.95;

115Nr. 74 - koordinatės X 6067696.83, Y 584201.86;

116Nr. 75 - koordinatės X 6067699.85, Y 584199.81;

117Nr. 76 - koordinatės X 6067695.01, Y 584199.28;

118Nr. 77 - koordinatės X 6067690.01, Y 584197.62;

119Nr. 78 - koordinatės X 6067693.10, Y 584194.63;

120Nr. 79 - koordinatės X 6067689.67, Y 584190.21;

121Nr. 80 - koordinatės X 6067692.97, Y 584186.42;

122Nr. 81 - koordinatės X 6067691.26, Y 584181.86;

123Nr. 82 - koordinatės X 6067700.99, Y 584183.62;

124Nr. 83 - koordinatės X 6067714.01, Y 584189.47;

125Nr. 84 - koordinatės X 6067726.76, Y 584198.02;

126Nr. 85 - koordinatės X 6067721.90, Y 584204.97;

127Nr. 86 - koordinatės X 6067725.59, Y 584212.86;

128Nr. 87 - koordinatės X 6067740.03, Y 584212.99;

129Nr. 88 - koordinatės X 6067732.95, Y 584234.25;

1305) trinkelių dangos (plotas – apie 96 kv.m.), esančios už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje šiaurinėje ir šiaurės vakarų pusėje ir nepatenkančią į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtinto „S. M. g. 5F detalusis planas“ detaliojo plano nustatytą infrastruktūros teritoriją;

1316) 18 laistymo purkštukų, esančių už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje pagal UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktą situacijos schemą su objektų koordinatėmis, apibrėžtus tokiais taškais ir koordinatėmis:

132Nr. 89 – koordinatės X 6067721.10, Y 584242.88;

133Nr. 90 – koordinatės X 6067707.81, Y 584240.47;

134Nr. 91 – koordinatės X 6067713.75, Y 584232.63;

135Nr. 92 – koordinatės X 6067710.82, Y 584231.53;

136Nr. 93 – koordinatės X 6067709.57, Y 584225.67;

137Nr. 94 – koordinatės X 6067708.30, Y 584223.92;

138Nr. 95 – koordinatės X 6067704.58, Y 584205.52;

139Nr. 96 – koordinatės X 6067696.90, Y 584199.83;

140Nr. 97 – koordinatės X 6067689.64, Y 584188.13;

141Nr. 98 – koordinatės X 6067706.16, Y 584190.13;

142Nr. 99 – koordinatės X 6067716.36, Y 584201.26;

143Nr. 100 – koordinatės X 6067721.24, Y 584190.08;

144Nr. 101 – koordinatės X 6067718.52, Y 584214.51;

145Nr. 102 – koordinatės X 6067728.06, Y 584206.11;

146Nr. 103 – koordinatės X 6067735.67, Y 584199.10;

147Nr. 104 – koordinatės X 6067738.55, Y 584212.49;

148Nr. 105 – koordinatės X 6067725.15, Y 584218.17;

149Nr. 106 – koordinatės X 6067730.28, Y 584231.95;

1507) 2 įrengtų vandens siurblių, esančių už žemės sklypo (M. g. (dabartinis adresas – R. g., Vilnius) ribų valstybinėje žemėje pagal UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ pateiktą situacijos schemą su objektų koordinatėmis, apibrėžtus tokiais taškais ir koordinatėmis:

151Nr. 107 – koordinatės X 6067715.53, Y 584234.32;

152Nr. 108 - koordinatės X 6067715.83, Y 584234.10.

153I. J. Š. per nustatytą terminą neparengus ir nesuderinus teisės aktų nustatyta tvarka projekto, įpareigojo J. Š. savo lėšomis per 3 (tris) mėnesius nuo virš sprendime nurodyto 9 (devynių) mėnesių termino pasibaigimo minėtus statinius nugriauti ir sutvarkyti statybvietę. Jei per nustatytą terminą šis reikalavimas nebus įvykdytas, leido Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti nurodytus statinius ir objektus ieškovo J. Š. lėšomis. Kitoje dalyje trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareiškimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo atmetė. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nijolės J. B. pareiškimą dėl savavališkų statinių M. g. (R. g.), Vilniuje, nugriovimo tenkino iš dalies. Pripažino negaliojančiu Statinio pripažinimo tinkamu naudoti 2007-03-05 aktą Nr. (101)-11.4-469, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti daikto, unikalus Nr., pakeitimai „Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas) ir panaikinti šią teisinę registraciją. Pripažino priestato, pristatyto prie buto, unikalus Nr., esančio pastate, unikalus Nr., žemės sklype M. g., Vilniuje (dabartinis – R. g.), statybą savavališka ir priestatą nugriauti ir sutvarkyti statybvietę, jeigu ieškovas J. Š. per 9 mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka neparengs priestato projektinės dokumentacijos ir negaus šių statinių statybą įteisinančių dokumentų. Jei per nustatytą terminą šis reikalavimas nebus įvykdytas, leido trečiajsm asmeniui su savarankiškais reikalavimais J.N. B. nugriauti nurodytus statinius ieškovo J. Š. lėšomis. Kitoje dalyje trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais N. J. B. pareiškimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo valstybinės reikšmės miške atmetė. Priteisė iš ieškovo J. Š. trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais N. J. B. naudai 4021,42 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo J. Š. į valstybės biudžetą 341 Lt teismo pašto išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660, bei pateikiant teismui išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

154Teismas teisminio nagrinėjimo metu nustatė, kad surašant ginčijamą 2011-01-03 Aktą, statybos nebevyko, akmenų baseinas buvo įrengtas, elektros kabeliai nutiesti, trinkelių danga paklota. Todėl, ieškovui ginčijant savavališkos statybos aktą, kuriuo atsakovas būtent ir užfiksavo savavališkos statybos aktą, teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas panaikinti savavališkos statybos aktą, nenagrinėtinas teisme, kadangi pats savavališkos statybos aktas jokių įpareigojimų ieškovui nenumato, traktuoti, kad juo buvo pažeistos ieškovo teisės negalima, dėl ko teisminė ieškovo gynyba negalima. Kadangi ieškovo reikalavimas dėl savavališko statybos akto panaikinimo nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu negali būti atskiru ieškinio dalyku LR CPK 5, 135 straipsnio nustatyta tvarka, dėl ko teismas bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

155Teismas pažymėjo, kad valstybinės reikšmės miške savavališkai įrengti ar statyti objektus ar įrenginius griežtai draudžiama. Nepaisant minėto už žemės sklypo ribų yra įrengtos želdinių gyvatvorės, baseinas, supynės, trinkelių danga. Šių objektų įrengimui NŽT nėra davusi sutikimo. Teismas pripažino, kad atsakovas 2011-01-03 pagrįstai surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikalavimo surašymo pagrindu esančiame savavališkos statybos akte nurodyti faktiniai duomenys, kurie papildyti ir papildomais rašytiniais įrodymais, nebuvo ieškovo paneigti nagrinėjant bylą teisme, todėl teismas sprendė, kad panaikinti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal ieškinyje nurodytas bei nustatytas aplinkybes nėra pagrindo. Pažymėjo, kad ieškovo argumentai dėl Akte bei Reikalavime nurodytų objektų nenugriovimo yra susiję savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo parinkimu Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio (įsigaliojusio nuo 2014-01-01) kontekste, tačiau tai nėra pagrindas administracinį sprendimą (Reikalavimą) panaikinti.

156Teismas atmetė trečiojo asmens J. N. B. savarankiškus reikalavimus dėl valstybinės reikšmės miško žemės atlaisvinimo, nurodydamas, kad ji neturi reikalavimo teisės. Reikalavimą dėl valstybinės reikšmės miško žemės atlaisvinimo turi teisę reikšti įstatymų nustatyta tvarka paskirta institucija, ginčo atveju, NŽT.

157Teismas nustatė, jog valstybinio miško žemėje yra įrengtas akmenų baseinas, pasodinti želdiniai, įrengtos sūpynės, 37 lauko šviestuvai, 96 kv.m. trinkelių danga, 18 laistymo purkštuvų, du vandens siurbliai, įrengta elektros spinta, šie objektai įrengti neteisėtai, be žemės savininko sutikimo, konstatuotas savavališkos statybos faktas.

158Teismas padarė išvadą, kad trečiasis asmuo neįrodė savo reikalavimo dėl įvadinės apskaitos spintos pašalinimo pagrįstumo, kadangi nepateikė įrodymų, kad įvadinę apskaitos spintą pastatė ieškovas, be to, įvadinės apskaitos spinta Inspekcijos sprendimuose (nei Akte, nei Reikalavime) nenurodyta, įrodymų, kad ji priklauso ieškovui, nėra, todėl teismui nėra pagrindo įpareigoti J. Š. pašalinti įvadinę apskaitos spintą iš valstybinio miško žemės.

159Teismas 2013-08-27 paramos sutartį, sudarytą tarp L. M. ir VšĮ „Sportuok lauke“ pripažino niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nes objektai, kurie įrengti Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype nesilaikant jiems įrengti nustatytų teisės aktų reikalavimų, negali būti ginčo paramos sutarties dalyku. Paramos sutarties šalys neįrodė, kad tokia paramos sutartis galėjo būti sudaryta.

160Teismas sprendė, kad taikyti griežčiausią savavališkų statybos padarinių šalinimo būdą – nugriovimą (išardymą, išmontavimą) neatitiktų visuomenės intereso gyventi, lankytis gražiai sutvarkytoje, prižiūrėtoje, puoselėjamoje aplinkoje. Esant sutvarkytai, prižiūrėtai ir toliau tvarkomai valstybinio miško pakraščio teritorijai, šalinti želdinius, kurie nedarko aplinkos, netrukdo laisvai vaikščioti tiek aplinkinių namų gyventojams, tiek ir miško lankytojams šiuo atveju neatitiktų CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei visuomenės interesų gyventi, lankytis gražiai prižiūrimoje aplinkoje, kuri yra miesto teritorijoje. Teismas sprendė, jog ieškovo atžvilgiu galėtų būti taikomas numatytas savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas, negriaunant statinių, o leidžiant teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus įstatymo nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

1612007-03-05 statinio pripažinimo naudoti aktą išdavusiai institucijai pareiškus, kad ji tokio akto neišdavė ir pareiškus apie tokio dokumento suklastojimą, teismas 2007-03-05 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (L. M. priklausančio priestato, kurį pastatė J. Š.) pripažino negaliojančiu, o jo pagrindu atliktą teisinę registraciją panaikino. Nurodė, jog ieškovas J.

162Š. nepateikė kitų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti ginčijamame akte nurodytas aplinkybes. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimas reiškia, kad būtina patikrinti, ar priestato statyba nėra savavališka.

163Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, jog priestatas nėra atskiras statinys, kuriam nereikalingas statybos leidimas, šiuo atveju leidimas statinio statybai yra privalomas, todėl statyba be statybos leidimo laikoma savavališka statyba. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas parengė projektinę dokumentaciją dėl ginčo priestato ir priestatą įregistravo kaip negyvenamąją patalpą (pagalbinio ūkio patalpą su terasa T1). Duomenų, kad tokio statinio statybos įteisinimas negalimas, nepateikta, todėl teismas pripažino, kad ieškovas siekia įteisinti ginčo statinio statybą. Aplinkybių, numatytų TPSVPĮ 14 straipsnio 8 dalyje, trukdančių ieškovui pasinaudoti 14 straipsnio 4 dalyje suteikta teise, nėra. Teismas įvertinęs savavališkos statybos pobūdį, vadovaujantis CK 4.103 straipsniu, TPSVPĮ 14 straipsniu, N. .J. B. reikalavimą šioje dalyje tenkino. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

164Apeliantai (ieškovas) J. Š. ir (tretysis asmuo) L. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3315-600/2014 dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovo J. Š. reikalavimas panaikinti 2011-01-03 Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius ir priimti naują sprendimą, ieškinį šioje dalyje tenkinti; panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3315-600/2014 dalyje, kurioje tenkinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimai J. Š. atžvilgiu ir priimti naują sprendimą - atmesti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimus J. Š. atžvilgiu; panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3315-600/2014 dalyje, kurioje tenkinti Nijolės J. B. reikalavimai J. Š. atžvilgiu ir priimti naują sprendimą - atmesti N. J. B. reikalavimus J. Š. atžvilgiu; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

165Nurodė, kad savavališkos statybos akte, kurį teismas vertinto kaip įrodymą, yra akivaizdžių neatitikimų faktinėms aplinkybėms, todėl tokį įrodymą teismas turėjo vertinti kritiškai, nes tokio „įrodymo" pagrindu priimtas sprendimas, t.y. surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, taip pat yra klaidingas ir dėl to nepagrįstas. Klaidingą išvadą teismas padarė ir dėl to, kad neva pats ieškovas savo parašu patvirtino, jog apželdinta ir sutvarkyta teritorija. Tačiau šie klaidingi tvirtinimai yra surašyti ne ieškovo, bet Inspekcijos specialisto, kuris surašinėjo visą Aktą, o J. Š. neužbaigtą surašyti Aktą 2011-01-03 pasirašė kaip L. M. įgaliotas atstovas. J. Š. pasirašydamas Aktą veikė kaip L. M. Įgaliotas atstovas tą patvirtina prie to paties Akto pridėti paaiškinimai, kuriuose nurodyta, jog J. Š. veikia pagal L. M. išduota įgaliojimą. Kadangi Inspekcijos priimtas sprendimas pašalinti savavališkos statybos padarinius grindžiamas Akte klaidingai ir neobjektyviai užfiksuotais faktiniais duomenimis, todėl reikalavimas šalinti padarinius neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir jau vien dėl to Inspekcijos surašytas reikalavimas turi būti pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu. Pažymėjo, jog Inspekcijos atstovui užfiksuojant neva savavališkos statybos faktą bei surašant Reikalavimą nebuvo atliekami jokie matavimai, nenaudojamos jokios priemonės objektų koordinatėms užfiksuoti. 2011-01-03 neturint tikslių su Žemės sklypu besiribojančio valstybinio miško ribų, pačių objektų matavimų nebuvo galimybės tiksliai ir objektyviai įvertinti, ar buvo pažeistos ar kitaip savavališkai užimtos valstybinio miško ribos bei, ar buvo iš esmės pažeistos imperatyvios teisės normos. Teismas neatsižvelgė, kad šalia žemės sklypo R. g., Vilnius esantiems želdiniams Vilniaus miesto savivaldybės administracija jau buvo pritarusi, apžiūrėjusi teritoriją vietoje ir suderinusi želdiniu sodinimo projektą. Todėl želdiniai esantys šalia R. g. B, Vilniuje vra pasodinti pagal suderintą projektą ir negali būti laikomi savavališkais. Apeliantai nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 96 m2 trinkelių dangos nepatenka į detaliuoju planu patvirtintą infrastruktūros teritoriją. Ši infrastruktūros danga buvo įrengta realizuojant 2004-06-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-935 patvirtintus sklypo M. g. detaliojo plano sprendinius, kurie buvo suderinti su visomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka ir yra galiojantys. Pažymėjo, kad teisės aktai numato galimybę įteisinti net savavališkai pastatytus statinius, o įvertinus, kad želdiniai ar rekreacinė įranga nėra statiniai, tai jų įteisinimui turėtų būti taikomi dar menkesni reikalavimai. Esant NŽT pozicijai, jog minėti ginčo objektai pagal savo esmę gali būti toje vietovėje, kurioje jie buvo sumontuoti, reikalavimas juos pašalinti turėjo būti atmestas, o kadangi NŽT ir savivaldybė jiems pritarė, tai sudarė pagrindą teismui konstatuoti, jog egzistuoja minėtų ginčo objektų įteisinimo dokumentai, o ne dar nustatinėti terminą jiems parengti ir suderinti. Vadovaujantis labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis ginčo turtas galėjo būti perleistas Všį „Sportuok lauke", nes perleistas turtas nėra statiniai, todėl jiems netaikomos Statybos įstatymo nuostatos. Perleistas turtas nėra nekilnojamasis turtas, nes jis nėra registruotas VĮ Nekilnojamojo turto registre, o perleidžiamo turto vertė neviršija penkiasdešimties tūkstančių. Pagal Paramos sutartį Všį „Sportuok lauke" perėmus teises į ginčo objektus, šiai istaigai turėjo pereiti ir statytojo teisės ir pareigos, tame tarpe ir teisė įsiteisinti Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype esančius gerbūvio ir rekreacijos objektus. Teismas visiškai nepasisakė dėl kito 2007-03-05 pripažinimo akto Nr. (101)-11.4-469, kuris yra Inspekcijoje ir dėl kurio autentiškumo abejonių nėra kilę. Šiame akte yra užfiksuota, kad Inspekcija (komisija) pripažįsta butą Nr. 4, Maudyklos g. 5F tinkamu naudoti. Šiame akte buvo nurodyta reikšminga informacija, t.y. kad statytojas buvo UAB ..Bentalija", taip pat ir pagrindiniai statinio techniniai rodikliai. Todėl Inspekcijos 2007-03-05 aktas yra galiojantis, butas Nr. 4, M. g. su pagrindiniais techniniais rodikliais yra tinkamas naudoti ir nelaikomas savavališka statyba. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus, o dalies jų apskritai nevertinęs, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, be to, netinkamai taikė statybos įstatymo nuostatas dėl ko priestato statybą pripažino statinio rekonstrukcija. Priestato patalpa negali būti laikoma gyvenamąja patalpa, priestatas yra priskirtinas prie I grupės nesudėtingu statinių kategorijos. Tokios kategorijos priestato statybai pradėti ir įteisinti nebūtinas statitinio projektas, statybos leidimas, statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Pažymėjo, jog J. Š. niekada nebuvo nei buto M. g., nei žemės sklypo esančio M. g. bendrasavininkas, jis taip pat nevaldo ir nenaudoja šių daiktų kitais įstatymų nustatytais pagrindais, todėl jam negalėjo būti nustatytas įpareigojimas nustatytu terminu parengti priestato projektinę dokumentaciją ir gauti statinių statybą įteisinančius dokumentus. Teismas priimtu sprendimu iš dalies tenkinęs trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais reikalavimus nepriteisė J. Š. naudai bylinėjimosi išlaidų proporcingai teismo atmestų trečiųjų asmenų savarankiškų reikalavimų daliai. Prašo priimant sprendimą CPK 93 straipsnio pagrindu paskirstyti J. Š. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

166Apeliantas (tretysis asmuo) VšĮ “Sportuok lauke” apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-3315-600/2014, dalyje, kurioje buvo pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento 2013-08-27 paramos sutartis, sudaryta tarp L. M. ir VšĮ „Sportuok lauke"; pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-3315-600/2014, dalyje, kurioje buvo leista J. Š., įsiteisinti teismo sprendime nurodytus statinius, ir leisti šiuos statinius įsiteisinti VšĮ „Sportuok lauke”. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas ex officio pripažindamas negaliojančia Paramos sutartį toje dalyje, kurioje paramos gavėjui buvo perduoti savavaline statyba esantys objektai, pažeidė Labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus teisingumo ir protingumo principus, 1.78 straipsnio 5 dalyje, CK 4.103 straipsnio 1 dalyje numatytą teisinių santykių stabilumo principą. Apelianto teigimu, tokia situacija, kai šiai dienai Paramos sutartis yra pripažįstama negaliojančia, o ateityje (įteisinus dalį paramos dalyku esančių statinių) vėl bus galima sudaryti tokią pat paramos sutartį, akivaizdžiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams, pažeidžia teisinių santykių stabilumo principą. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ex officio pripažino negaliojančia Paramos sutartį ir toje dalyje, kurioje paramos gavėjui VšĮ „Sportuok lauke" buvo perduoti kiti objektai (t.y. tie, kurie nebuvo pripažinti savavaline statyba) - laistymo žarnos, lietaus jutiklis, elektros spinta, elektros laidai, krioklys, batutas. Teismas nenurodė jokių imperatyvių teisės normų, kurioms prieštarautų sandoris minėtoje dalyje. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad Paramos sutarties šalys neįrodė, jog galėjo būti sudaryta ši sutartis ir jog ji atitinka teisės aktų reikalavimus, yra nepagrįstas ir negali būti pagrindu teismui Paramos sutartį pripažinti niekine ex officio. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą ir tuo pažeidė CPK 178 straipsnį. Pažymėjo, jog ne Paramos sutarties šalys turi įrodyti, kad Paramos sutartis atitinka teisės aktų reikalavimus, o asmenys, prašantys pripažinti šią sutartį negaliojančią, turi įrodyti, jog ši sutartis neatitinka teisės aktų reikalavimų. Pažymėjo ir tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, paneigiančių, kad L. M. priklausė ginčo statiniai.

167Apeliantė (trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus) N. J. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo 2014-01-03 sprendimą dalyje, kurioje nuspręsta leisti J. Š. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti už žemės sklypo R. g., Vilniuje ribų valstybinėje žemėje įrengtų savavališkos statybos objektų projektinę dokumentaciją ir gauti šių statinių statybą įteisinančius dokumentus, ir priimti naują sprendimą, kuriuo J. Š. būtų įpareigotas nedelsiant šiuos objektus nugriauti; panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą dalyje, kurioje nuspręsta leisti J. Š. per 9 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo parengti priestato, pristatyto prie buto, unikalus Nr., esančio pastate, unikalus Nr., žemės sklype R. g., Vilniuje, projektinę dokumentaciją ir šio statinio statybą įteisinančius dokumentus, ir priimti sprendimą, kuriuo J. Š. būtų įpareigotas nedelsiant priestatą nugriauti; pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria N. J. B. leista J. Š. lėšomis nugriauti priestatą, pristatytą prie buto, unikalus Nr., esančio pastate, unikalus Nr., žemės sklype R. g., Vilniuje, ir leisti šį priestatą, J. Š. lėšomis nugriauti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

168Apeliantė nesutinka, kad ieškovui būtų leista savavališkos statybos objektus įteisinti, remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi. Pažymėjo, kad teismas priimdamas sprendimą rėmėsi tik TPSVPĮ 14 straipsnio 4 dalimi ir 14 straipsnio 8 dalimi, tačiau nesilaikė šio įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 punkto imperatyvios nuostatos, kad sprendimas leisti įsiteisinti neteisėtas statybas galimas tik tokiu atveju, jei toje vietoje statybos yra galimos. Pirmos instancijos teismas apskritai netyrė tokios galimybės, nevertino valstybinės reikšmės miško teritorijoje, Valakupių girininkijoje, 3 kvartalo 11 miško sklype statybą reglamentuojančių Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", LR Žemės įstatymo, LR Miškų įstatymo ir Aplinkos ministro 2012-12-28 įsakymu Nr. Dl-1118 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto nuostatų. Apeliantės teigimu ieškovui negali būti leista įteisinti jo savavališkai valstybinės reikšmės miško teritorijoje, Valakupių girininkijoje, 3 kvartalo 11 miško sklype, įrengtų daugybės neteisėtų objektų, nes tokiu objektų įrengimas tiesiogiai prieštarauja imperatyvioms teisės aktu nuostatoms. Ieškovas negali įsigyti Valstybinės reikšmės miško, jo išsinuomoti, gauti panaudai ar kitokiu teisiniu pagrindu pradėti valdyti ir naudoti šią teritoriją, nes Žemės įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybinės žemės patikėtiniai, šiuo atveju NŽT negali miško žemės sklypu ar kitu valstybinės žemės sklypu parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, perduoti panaudos pagrindais ar perduoti juos naudotis kitu būdu. Taip pat ieškovui negali būti išduotas NŽT sutikimas Valstybinės reikšmės miške statyti statinius. Akivaizdu, kad ieškovas negali būti laikomas statytoju Statybos įstatymo 3 straipsnio prasme ir įgyvendinti statytojo teisių, todėl ir galimybė įteisinti neteisėtus objektus valstybiniame miške neegzistuoja. Teismo sprendimo dalis, leidžianti įteisinti neteisėtus objektus, yra nepagrįsta taip pat ir dėl to, kad buvo nesilaikyta TPSVPĮ 14 straipsnio 8 dalyje nustatytos pareigos įvertinti savavališkos statybos padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, priimdamas Sprendimą, apskritai nenagrinėjo, kokios pasekmės gali kilti aplinkai, jei neteisėti objektai nebus pašalinti iš Valstybinės reikšmės miško. Sprendime nurodoma, kad duomenų, jog neteisėti objektai bei želdiniai keltų neigiamus padarinius aplinkai nėra. Ši teismo padaryta išvada neparemta jokiais duomenimis. Teismas, vertindamas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-04-28 apžiūros aktą, neatsižvelgė į aplinkybę, kad kituose savivaldybės raštuose (pvz., 2010-01-29 Nr.A51-1889(2.9.3.19-UK2) konstatuotų faktų, kad neteisėti objektai Valstybinės reikšmės miške yra įrengti neteisėtai, be suderinto projekto ir miško valdytojo sutikimo. Be kita ko, teismas nevertino, ar Valstybinės reikšmės miške apskritai galėjo būti pasodinti dekoratyviniai augalai. Teismas taip pat netinkamai įvertino, ar neteisėtai įrengtų objektų išsaugojimas atitinka visuomenės interesus. Nurodytų 26 asmenų, ieškovo darbuotojų ar kitaip susijusių su juo, kituose Vilniaus miesto rajonuose gyvenančių asmenų, interesas negali būti vertinamas kaip visos ar bent didžiosios visuomenės dalies interesas. Apeliantė nesiekia paneigti visuomenės poreikio gyventi ir lankytis sutvarkytoje, neapleistoje aplinkoje, tačiau šis interesas negali būti sutapatinamas su interesu turėti sukultūrintą nenatūralų mišką. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, jog neteisėti objektai gali būti prijungti prie savivaldybei priklausančios sporto aikštelės. Apeliantės teigimu prijungus neteisėtus objektus prie minėtos sporto aikštelės, būtų pažeistos Miškotvarkos projekto nuostatos ir nesilaikoma Vilniaus miesto savivaldybės vykdomos miškų tvarkymo politikos. Teismas spręsdamas, ar leisti įteisinti savavališką statybą, privalo atkreipti dėmesį ir į savavališkos statybos vykdytojo veiksmus ir jo sąžiningumą siekiant įteisinti neteisėtus objektus. Pažymėjo, jog J. Š. apie tai, jog jo įrengti infrastruktūriniai objektai, rekreaciniai įrenginiai ir pasodinti augalai yra neteisėti, žinojo vėliausiai nuo tada, kai gavo Vilniaus miesto savivaldybės 2010-01-29 raštą Nr. A51-1889(2.9.3.19-UK2), tačiau iki šiol nesiėmė jokių teisinį pagrindą turinčių veiksmų, kad neteisėti objektai būtų pašalinti. Ieškovas nepateikė duomenų, dėl kokių konkrečių kliūčių, nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, jis nesiima tolimesnių veiksmų ir negali panaikinti savavališkų įrenginių bei augalų. Savavališkų statinių statytojo neveiklumas, kaip pagrindas trumpinti (nepratęsti) savavališkos statybos įteisinimo termino, pripažįstamas ir teismų praktikoje. Teismas nenurodė apskritai jokio motyvo, kodėl neteisėtai statybai įteisinti ieškovui buvo skirtas 9 mėnesių terminas, apeliantės teigimu, toks terminas yra nepagrįstai ilgas. Teismas, taip pat neatsižvelgdamas į J. Š. nesąžiningumą, priėmė sprendimą leisti įteisinti prie L. M. nuosavybės teise priklausančio buto pristatytą priestatą. Nors šis priestatas Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas suklastoto pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu, dėl kurio atliekamas ikiteisminis tyrimas iki šiol. Be to ieškovas priestatą suformavo, kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą ir įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Šie neteisėti veiksmai yra apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame šiuo metu yra nagrinėjama administracinė byla. Pažymėjo, jog apeliantė reiškė ieškinį, siekdama apginti ne valstybės, kaip nurodoma Sprendime, o savo teises bei teisėtus interesus.

169Tretieji asmenys: D. T. Brown, T. A., L. A. pareiškimais pareiškė, jog prisideda prie N. J. B. 2014-02-03 apeliacinio skundo, kuriuo skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimas, priimtas civ.b. Nr.2-3315-600/2014, palaiko apeliacinio skundo reikalavimus.

170Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinius skundus prašė ieškovo J. Š. ir VšĮ „Sportuok lauke" apeliacinius skundus atmesti, o N. J. B., apeliacinį skundą ir prie jo prisidėjusių T. A., L. A., D. T. B. pareiškimus spręsti teismo nuožiūra, palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimą civilinėje byloje. Atsiliepime į apelianto J. Š. apeliacinį skundą nurodė, kad šios bylos atveju ginčo statinių statyba buvo vykdoma savavališkai, neturint statybą leidžiančių dokumentų. Pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė, jog savavališkos statybos aktas pats savaime negali sukelti teisinių pasekmių ir negali būti ginčo teisme dalyku, kadangi tiesioginio poveikio asmenų, kurių atžvilgiu jis surašytas, teisėms ar įstatymų saugomiems interesams nedaro. Kadangi savavališkos statybos aktas nesukėlė ieškovui teisinių pasekmių, todėl civilinė byla toje dalyje sprendimu pagrįstai buvo nutraukta. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti jokių statybos darbų šiuo atveju nėra reikšmingas, kadangi byloje nekilo ginčo dėl to, kad statybos darbai yra baigti, nes jokie statybos darbai nėra vykdomi. Teisines pasekmes ieškovui sukėlė tik 2011-01-03 reikalavimas „Pašalinti savavališkos statybos padarinius" Nr. REI-00-110103-00001 įpareigojantis nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę. Vilniaus miesto apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas pažeidė teisės aktų reikalavimus ir be projektų, kuriems būtų raštu pritaręs įgaliotas valstybės tarnautojas pasistatė savavališkai II grupės nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas 2011-01-03 savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00-110103-0001 nustatė, kad J. Š. valstybinės reikšmės miško dalyje pastatė lauko akmenų baseiną, elektros kabelius, trinkelių dangą, todėl ieškovui 2011-01-03 pagrįstai buvo surašytas reikalavimas Nr. REI-00-110103-0001, kuriuo buvo pareikalauta iki 2011-07-03 pašalinti savavališkos statybos pasekmes: išardyti lauko akmenų baseiną, elektros kabelius, trinkelių dangą valstybinės reikšmės miško dalyje, M. g., Vilniuje. Surinktų įrodymų visuma leido teismui nustatyti, kad Inspekcijos 2011-01-03 Reikalavime nurodyti savavališkai pastatyti statiniai yra pastatyti valstybinės reikšmės miške, neturint tam žemės savininko, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo. Nesutiko su ieškovo apeliaciniame skunde nurodomais argumentais, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra davusi sutikimą minėtų savavališkos statybos objektų statybai, tai paneigia byloje surinkti įrodymai ir reiškiami savarankiški reikalavimai. Taip pat nesutiko, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra pritarusi minėtų objektų statybai, nes apelianto minimi raštai to nepatvirtina. Tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai išnagrinėjo želdynų naudojimo ir formavimo galimybes nepatvirtina fakto, kad savavališkos statybos objektų statybai Vilniaus miesto savivaldybės administracija pritarė. Nurodė, kad 2007-03-05 pripažinimo tinkamu naudoti akto priėmimo dienai priestato statyba buvo priskirtina statinio rekonstravimo statybos rūšiai ir pagal esamus civilinėje byloje dokumentus teismas sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad tai nebuvo nesudėtingo statinio statyba. Esantys kadastriniai matavimai nurodo, jog prie statinio pristatyta terasa su rūsiu yra susijusi pagal naudojimo paskirtį su statiniu, prie kurio ji pristatoma, todėl tai nėra atskiras statinys. Vadovaujantis 2007-03-05 Pripažinimo akto priėmimo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsniu 1 punktu statybos leidimas statinio statybai privalomas, J. Š. vykdydamas namo R. g., Vilniuje rekonstrukciją privalėjo pateikti statybos leidimą tokiems darbams atlikti, tačiau jo nepateikė. Todėl 2007-03-05 pripažinimo aktas negalėjo būti išduotas, o vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 punktu statinio (jo dalies) statyba be statybos leidimo laikoma savavališka statyba, kurios padariniai turėtų būti šalinami. Kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, teismas sprendime tinkamai vertino ekspertizių aktus, šalia kitų surinktų įrodymų, nesuteikdamas jiems išskirtinės galios. Nesutiko su trečiojo asmens VšĮ „Sportuok lauke“ apeliacinio skundo argumentais, kad būtų teisinga, sąžininga ir protinga palikti galioti imperatyvioms normoms prieštaraujantį sandorį. Savavališkos statybos objektai negali būti civilinės apyvartos objektais, todėl šis sandoris vadovaujantis LR CK 1.80 straipsniu. kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms yra niekinis ir negalioja. Teismas sprendime išsprendė pareikštus reikalavimus, įgyvendindamas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nustatyta prerogatyva spręsti dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo parinkimo, suteikė teisę statytojui įteisinti savavališką statybą negriaunant, terminą parinkdamas pagal vidinį įsitikinimą, o griovimo teisę, jeigu statytojas neįvykdys teismo sprendimo, pagrįstai palikdamas pareiškusiam asmeniui N. J. B., nes būtent ji, o ne Inspekcija kreipėsi į teismą.

171Tretysis asmuo VšĮ „Sportuok lauke“ atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo atmesti N. J. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimo; tenkinti J. Š. ir L. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog Nijolė J. B. neturi reikalavimo teisės ir negali reikšti reikalavimų susijusių su teritorija ir joje esančiais įrenginiais už žemės sklypo R. g., Vilniuje ribų. Byloje buvo nustatyta, kad N. J. B. nebuvo ir nėra suteikta teisė ginti viešo intereso, todėl pagrįstai konstatuota, kad ji neturi reikalavimo teisės. Apeliaciniame skunde nepateikė jokių argumentų pagrindžiančių jos teisių ir interesų pažeidimą dėl objektų įrengimo valstybinėje žemėje, apeliacinis skundas yra reiškiamas neturint reikalavimo teisės, todėl atmestinas kaip nepagrįstas. Nagrinėjamu atveju nors dalis Paramos dalyku esančių statinių yra pripažinti savavaline statyba, tačiau kaip pats teismas nurodė, jie gali būti įteisinti ir teismas nustatė terminą šiems statiniams įsiteisinti. Įteisinus atitinkamus statinius, jie galėtų būti paramos sutarties dalyku. Todėl tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo ex officio pripažinti negaliojančia Paramos sutarties toje dalyje, kurioje paramos gavėjui buvo perduoti savavaline statyba esantys statiniai, nes šis sandoris nėra akivaizdžiai niekinis. Be to, pagal Paramos sutartį, paramos gavėjui VšĮ „Sportuok lauke" buvo perduoti kiti objektai (t.y. tie, kurie nebuvo pripažinti savavaline statyba) - laistymo žarnos, lietaus jutiklis, elektros spinta, elektros laidai, krioklys, batutas. Pirmosios instancijos teismas iš vis nenurodė jokių motyvų, kodėl paramos dalyku negali būti laistymo žarnos, lietaus jutiklis, elektros laidai, krioklys, batutas. Teismas nenurodė jokių imperatyvių teisės normų, kurioms prieštarautų paramos sandoris šioje dalyje. Minėti objektai nėra statiniai ir šie objektai gali būti paramos sutarties dalyku. Todėl panaikinus sprendimą dalyje, kurioje Paramos sutartis ex officio pnpažinta negaliojančia, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl tinkamos šalies, kuri galėtų užbaigti šių įrenginių įteisinimo procedūrą. Sutiktina, su apeliantų argumentais, kad pagal Paramos sutartį VšĮ „Sportuok lauke" perėmus teises į ginčo objektus, šiai įstaigai turėjo pereiti ir statytojo teisės ir pareigos, tame tarpe ir teisė įsiteisinti Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype esančius gerbūvio ir rekreacijos objektus. Pažymėjo, kad privatus asmuo perleido šį turtą Všį „Sportuok lauke", nes VšĮ „Sportuok lauke" sutarties su Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagrindu prižiūri valstybinio miško žemės sklypo dalį esančią Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype. Šį valstybinio miško žemės sklypo dalis yra skirta poilsiui, ir rekreacijai, todėl turto perdavimas VšĮ „Sportuok lauke" buvo pirmasis etapas šiame žemės sklype esančios įrangos įteisinimui.

172Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus N. J. B., tretieji asmenys: D. T. B., T. A., L. A. atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo atmesti J. Š. apeliacinį skundą kaip nepagrįstą; neprijungti byloje su apeliaciniu skundu pateikto statinio projekto, o jei teismas nuspręstų tenkinti šį apelianto J. Š. prašymą – iš M. J. projektavimo – komercinės firmos “Exprometa” ir K. A. V. išreikalauti projekto vadovo kvalifikacijos atestatą. Nurodė, kad teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad surašant ginčo 2011-01-03 Aktą nurodytos statybos nebevyko. Taigi Aktu tik buvo užfiksuotas savavališkos statybos faktas, tačiau juo jokių įpareigojimų ieškovui nesukurta. Todėl tokiu atveju, kaip teismas teisingai nurodė, jokios ieškovo teisės objektyviai negali būti pažeidžiamos, todėl Akto panaikinimo klausimas yra nenagrinėtinas. Pažymėjo, kad apeliantas Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje nekėlė reikalavimo panaikinti Aktą dėl jo kaip neva individualaus administracinio akto tariamų trūkumų, todėl remiantis CPK 306 straipsnio 2 dalimi apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, taigi ir priimtas teismo sprendimas ginčijamas remiantis tariamais formaliais Akto trūkumais. Sprendimu teismas nustatė bei pats J. Š. pripažino, kad 2011-01-06 Reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius nurodytus savavališkus objektus pastatė jis, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi (redakcija galiojusi reikalavimo surašymo metu) atsakomybė už neteisėtus veiksmus kyla juos atlikusiam asmeniui. Akte ir Reikalavime nurodyti ieškovo pastatyti statiniai buvo teisingai priskirti prie II grupės nesudėtingų statinių, todėl Aktas ir Reikalavimas buvo priimti pagrįstai. Apelianto argumentai, kad Aktas ir Reikalavimas yra neteisėti, nes juos surašant nebuvo detaliai nustatyta kiekvieno neteisėto objekto buvimo vieta yra nepagrįsta, nes pakanka vien fakto, kad jie yra įrengti Valstybinės reikšmės miške, o be kita ko, konkreti kiekvieno objekto buvimo vieta buvo nustatyta bylos nagrinėjimo metu ir teismas sprendime nurodė jų koordinates. Apelianto nurodomas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-04-28 apžiūros aktas negali būti laikomas tinkamu pritarimu neteisėtų objektų įrengimui Valstybinės reikšmės miške, nes jame nėra įvertintas šių objektų poveikis aplinkai, nepaneigtas jų buvimas valstybinėje miško žemėje, o tik išreikšta savivaldybės tarnautojų V. D., G. K., V. D. nuomonė, kad J. Š. neteisėtai įrengti objektai galėtų būti naudojami miestiečių poilsiui. Nesutiko su apelianto J. Š. argumentais, jog Valstybinės reikšmės miške pasodinti želdiniai, pastatyti objektai (sūpynės, šviestuvai) nėra statiniai, todėl negali būti šalinami. Pažymėjo, jog atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus ir ypatingą valstybinės reikšmės miško statusą, akivaizdu, kad bet kokie apelianto J. Š. veiksmai, kuriais sunaikintas natūralus gretimame sklype buvęs miško kraštovaizdis ir siekiama įteisinti savavališkos statybos padarinius valstybinės reikšmės miško žemėje, prieštarauja Konstitucinio Teismo išaiškinimui, įstatymams. Paramos sutartis yra niekinė ir negaliojanti, kadangi nei J. Š., nei L. M. perleisti objektai nuosavybės teise nepriklauso. Tai, kad dovanotoja yra teisėta objektų savininkė byloje nebuvo įrodyta, nepateikta jokių tai įrodančių duomenų. Priestato statyba remiantis STR 1.01.08:2002 nuostatomis yra priskiriama statinio rekonstrukcijai, be to rekonstrukcijos faktas yra nurodytas ir nekilnojamjoo turto registro įrašuose, todėl statybos darbams, kurie buvo atlikti minėta apimtimi, vykdyti ieškovas privalėjo gauti statybos leidimą. Tačiau ieškovas prieš pradėdamas pastato rekonstrukcijos darbus, nesikreipė į Žemės sklypo bendraturčius su prašymu sutikti su būsima rekonstrukcija, negavo jokio bendrasavininkų pritarimo Priestato statybai, taip pat nesikreipė į savivaldybę dėl projektavimo sąlygų sąvado, nesilaikė įstatyme nustatytos statybos leidimo išdavimo tvarkos, negavo Pastato rekonstrukcijos darbams vykdyti būtino statybos leidimo, pažeidė statybos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus. Ieškovo ieškinys buvo atmestas, nepatenkintas nei vienas reikalavimas, todėl teismas neturėjo teisės priteisti bylinėjimosi išlaidų iš N. J. B. jo naudai.

173I. J. Š. ir tretysis asmuo L. M. atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo atmesti N. J. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimo; tenkinti VšĮ “Sportuok lauke” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 sprendimo. Nurodė, kad N. J. B. apeliacinio skundo reikalavimas dėl objektų valstybinės reikšmės miške negali būti tenkinamas, nes ji nėra subjektas galintis teikti apeliacinį skundą šioje dalyje, nes jos subjektinės teisės dėl objektų įrengimo valstybinės reikšmės miške nėra pažeistos ir jai nėra suteikta teisė ginti viešojo intereso. Apeliantė nepateikė įrodymų, jog jai trukdoma laisvai lankytis miške. Byloje taip pat nebuvo pateikta jokių objektyvių įrodymų apie padidėjusią drėgną miško aplinką dėl ko vietovėje ženkliai padaugėjo uodų ir kitų kraujasiurbių vabzdžių. Taip pat ir apie kasdien tamsiuoju metu spiginančius skaidraus stiklo šviestuvus, kurie ne tik akina, bet tamsiu paros metu pritraukia dar daugiau vabzdžių. Visi šie teiginiai yra nepagrįsti objektyviais įrodymais, o tik deklaratyviai nurodomi apeliantės. Apeliantė ir prie jos apeliacinio skundo prisidėję asmenys yra savavališkai užėmę valstybinės reikšmės miško žemės dalį ir jiems taip pat yra keliami reikalavimai savo lėšomis demontuoti bei pašalinti be leidimu savavališkai valstybinės reikšmės miške pastatytus ir įrengtus objektus. Pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija apžiūrėjusi teritoriją vietoje nurodė, jog želdiniai su gerbūvio elementais bei rekreacine įranga (dekoratyviniais baseinėliais, sūpynėmis, lauko baldais) galėtų būti naudojami visų miestiečių ir šio daugiabučio gyventoju poilsiui, o šių želdinių ir gerbūvio elementų naikinimas neatitiktų Vilniaus miesto savivaldybės nuostatos palaikyti privačias gyventojų ir organizacijų iniciatyvas tvarkant bendro naudojimo teritorijas. Be to Antakalnio seniūnijos Valakupių girininkijos 3 kvartalo 8 sklypo, esančio šalia daugiabučio namo adresu M. g., kaimynai ir kiti Vilniaus miesto gyventojai, savo parašais patvirtino, jog neprieštarauja, kad bendro naudojimo teritorijoje ties butu, adresu M. g., yra įrengtas dekoratyvinis baseinėlis, dekoratyvinių augalų apšvietimo įranga, pasodinti dekoratyviniai augalai, gėlės, pastatytos sūpynės su lauko baldais. Ieškovo teigimu 2007 metais buvo pastatytas I grupės nesudėtingų statinių grupės statinys - priestatas, kurio paskirtis pagalbinių ūkio patalpų, virš jų patalpų įrengta atvira terasa. Priestato projektas parengtas statytojo UAB „Bentalija" vardu ir 2007 m. suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo skyriaus Miesto Šiaurinės teritorijos poskyrio vedėju. Todėl nepagristi apeliantės teiginiai, kad priestato statyba yra savavališka ir dėl to J. Š. turėtų būti įpareigotas nedelsiant nugriauti priestatą. Be to, 2013-04-15 M. J. projektavimo komercinės firmos „Exprometa" buvo parengtas projektas, pagal kurį, atliekant paprastąjį remontą, rūsio patalpos, pažymėtos kadastrinių matavimų byloje indeksu R-27 netenka funkcinio ryšio su likusiomis buto patalpomis. Tokiu būdu formuojami du turtiniai vienetai: I-os kategorijos nesudėtingas statinys, t.y. rūsys su įrengta terasa, patalpos, kurių bendras plotas - 19,05 kv.m. ir butas, kurio bendras plotas po rūsio atskyrimo sudarys 210,59 kv.m. Šis projektas buvo suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ką patvirtina ant projekto esantys atsakingo asmens antspaudai ir parašai. Taigi, vadovaujantis pastaruoju projektu, buvo panaikintas bet koks funkcinis ryšis tarp priestato ir buto, kas patvirtina, jog priestato laikyti buto padidinimu rekonstruojant, o ne l-os kategorijos nesudėtingo statinio statyba, nėra pagrindo.

174J. Š. ir L. M. sutinka su VšĮ „Sportuok lauke" apeliaciniu skundu ir prašo jį tenkinti. Nagrinėjamu atveju dalis paramos dalyku esančių objektų yra pripažinti savavališka statyba, tačiau tuo pačiu sprendimu J. Š. leista juos įteisinti. Taigi pagal priimtą sprendimą įteisinus atitinkamus objektus, jie jau galėtų būti paramos sutarties dalyku. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo ex officio pripažinti negaliojančia paramos sutarties toje dalyje, kurioje paramos gavėjui buvo perduoti objektai, kuriuos teismas leido įteisinti, nes įteisinus atitinkamus objektus, paramos sutartis taps galiojančia ir jokiems teisės aktų reikalavimams neprieštaraus. Sutiko su VšĮ „Sportuok lauke" argumentu, jog nepagrįstai pirmosios instancijos teismas ex officio pripažino negaliojančia paramos sutartį visa apimtimi, t.y. net ir toje dalyje, kurioje paramos gavėjui VšĮ „Sportuok lauke" buvo perduoti kiti objektai (t.y. tie, kurie nebuvo pripažinti savavaline statyba) - laistymo žarnos, lietaus jutiklis, elektros spinta, elektros laidai, krioklys, batutas. Teismas nenurodė jokių imperatyvių teisės normų, kurioms prieštarautų sandoris minėtoje dalyje. Minėti objektai nėra statiniai. Šie objektai gali būti paramos sutarties dalyku. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

175Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

176I. J. Š. veiksmus, kurie tapo ginčo objektu atliko veikdamas kaip trečiojo asmens L. M., mirusios 2014 11 07 (mirties liudijimo kopija, t.11, b.l. 60, 61), įgaliotinis ir turto valdytojas bei naudotojas, kuriam mirusi ginčo žemės sklypo esančio R. g. (buvusi M. g.), Vilniuje dalies ir buto Nr .4 savininkė L. M. (ieškovo sutuoktinės motina) buvo suteikusi įgaliojimus (t.1,b.l. 8) tvarkyti, valdyti šį ginčo nekilnojamąjį turtą be teisės juo disponuoti. Taigi, ieškovas J. Š. byloje teikdamas ieškinį veikė kaip teisėtas minėto ginčo turto valdytojas, kuriam įgaliojimus valdyti turtą buvo suteikusi tuometinė šio nekilnojamojo turto savininkė trečiasis asmuo byloje L. M.. 2015 01 08 Vilniaus apygardos teismo nutartimi byla buvo sustabdyta iki paaiškės mirusiojo trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų L. M. teisių perėmėjas.

1772015 07 17 Vilniaus apygardos teismo nutartimi bylos nagrinėjimas atnaujintas nustačius, kad L. M. nekilnojamąjį turtą, kurį įgaliojimo pagrindu tvarkė ir valdė ieškovas yra paveldėjusi L. Š., kuri, kaip matyti iš pateikto šalių susirašinėjimo (t.11,b.l. 106) yra J. Š. dukra ir paveldėjimo liudijimo išdavimo bei bylos atnaujinimo metu buvo nepilnametė (gimusi) todėl J. Š. tuo metu buvo jos įstatyminis atstovas. L. Š. tapus pilnamete 2015 08 31 nutartimi bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka atnaujintas nustatant terminą pakeisti ieškovą trečiojo asmens L. M. teisių perėmėja L. Š. arba pateikti ieškovo J. Š. įgaliojimus valdyti ir tvarkyti L. Š. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat L. Š. įgaliojimus suteikiančius J. Š. įvykdyti teismo sprendimą, kieno naudai jis be būtų priimtas, ar būtų priimtas įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, ar gauti atitinkamus leidimus statybai įteisinti. Ieškovui tokius įgaliojimus į bylą pateikus bylos nagrinėjimas tęsiamas toliau.

178Byloje kilęs ginčas dėl savališkos statybos padarinių pašalinimo būdų taip pat dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ex offcio bei dėl valstybinių miškų esančių miesto teritorijoje statuso, naudojimo gyventojų reikmėms ir kt.

179Dėl apelianto J. Š. ir trečiojo asmens L. Š. (L. M. teisių perėmėjos) reikalavimo panaikinti skundžiamą sprendimą dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovo J. Š. reikalavimas panaikinti 2011 01 03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius ir priimti naują sprendimą ieškinį šioje dalyje tenkinant ir panaikinat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimą.

180LAT 2012 10 05 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2012, pasisakydamas dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo yra pažymėjęs, kad Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali leisti statytojui teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Pagal dabartinį teisinį reguliavimą statinių nugriovimas ir statybvietės sutvarkymas, kaip vienintelis, savavališkos statybos padarinių būdas taikomas tada kai visų ar tam tikrų statinių statyba atitinkamoje teritorijoje iš viso neleidžiama statyti.

181LAT 2011 12 22 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011 yra nurodęs, kad ankstesnėje CK 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalyje buvo nustatyta, kad teismas, spręsdamas dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių, privalo priimti sprendimą įpareigoti statytoją per nustatytą terminą nugriauti statomą (pastatytą) statinį arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) ir negali priimti kito sprendimo tiek tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai, kurie toje vietoje apskritai negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti pašalinami tik nugriaunant ar perstatant statinį, tiek tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai, kurie toje vietoje iš esmės galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio. Pagal CK 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalį teismas, spręsdamas dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisėtumo, visais atvejais turi priimti vieną iš dviejų šioje nuostatoje nurodytų sprendimų.

182CK 4.103 straipsnio 2010 m. liepos 2 d. redakcijoje, įsigaliojusioje 2011 m. sausio 1 d. expressis verbis nereglamentuojama, kokį sprendimą gali priimti teismas, nagrinėjantis bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių padarinių; nurodyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą sprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis statybos teisinius santykius, yra Statybos įstatymas. Statybos įstatymo 28 straipsnyje (2010 m. liepos 2 d. redakcija) nustatyta ne tik teismo teisė įpareigoti statytoją per nustatytą terminą nugriauti savavališkai statomą (pastatytą) statinį arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), bet ir tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais (juos konstatavus konkrečioje byloje), leisti nustatyta tvarka statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (2010 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XI-992 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu“ šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatos įsigalios 2013 m. sausio 1 d.).

183LAT minėtoje byloje taip pat pažymėjo, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimai dažniausiai (ne) konstatuojami dėl ribojimo proporcingumo aspekto pažeidimo. Nuosavybės teisę ribojanti priemonė turėtų nustatyti teisingą visuomenės bendrųjų interesų poreikių ir reikalavimų, keliamų individo fundamentalių teisių apsaugai, pusiausvyrą, kuri nebus nustatyta, jei asmuo patirs individualią ir pernelyg didelę naštą.

184Kolegija pažymi jog šioje byloje teismas spręsdamas ginčą aiškinosi ir nustatė, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą yra galimybė pašalinti savavališkos statybos padarinius ją legalizuojant ir priėjęs išvados jog tokia galimybė yra, pagrįstai nustatė terminą tokiam savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdui įgyvendinti.

185Apeliantas savo reikalavimą panaikinti atsakovo 2011-01-03 Reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. REI-00-110103-00001 iki 2011-07-03 savo lėšomis išardyti lauko akmenų baseiną, elektros kabelius, trinkelių dangą valstybinės reikšmės miško dalyje M. g. (R. g.), Vilniuje, ir sutvarkyti statybvietę (t. 1 – b.l. 13-14) remia teiginiais neva savavališkos statybos akte užfiksuoti netikslūs duomenys, nebuvo atlikti jokie matavimai nustatant ar akte suminėti lauko rekreacinio pobūdžio statiniai akte įvardinti kaip II grupės nesudėtingi statiniai tikrai yra pastatyti valstybino miško žemėje. Tačiau šiems akte nurodytiems faktams paneigti pats nėra pateikęs jokių įrodymų. Tokie apelianto nurodomi netikslumai jog akte nurodyta, kad būtina sustabdyti neteisėtus statybos darbus, nors visi darbai apelianto teigimui jau buvo baigti surašant aktą nedaro šio akto negaliojančiu. Tuo tarpu pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles kiekviena šalis turi įrodyti faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, išskyrus atvejus kai remiamasis aplinkybėmis, kurių pagal galiojantį procesinį įstatymą įrodinėti nereikia (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu savavališkos statybos aktas laikytinas dokumentu išduotu valstybės institucijos, t.y. oficialiu rašytiniu įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), o jame nurodytos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais, išskyrus liudytojų parodymus. Kad minėti statiniai įrengti už apelianto namų valdai priklausančio sklypo ribų valstybinio miško žemėje, kad apeliantas J. Š. apie tai žinojo matyti ir iš jo paties į bylą pateikto, dar iki minėto akto surašymo vykusio susirašinėjimo su Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei jos padaliniais medžiagos (t.1,b.l. 20-24). Ieškovas byloje yra pateikęs jo paties patvirtintą savo prašymo patikslinti prie ginčo namų vados esančio valstybinio miško ribas, adresuoto Valstybianiam miškotvarkos institutui kopiją (t.1,b.l.25,26), kuri nelaikytina tinkamu rašytiniu įrodymu, be to nėra pateikęs ir jokių duomenų, kad prašyme nurodyti matavimai buvo atlikti ar kad juos atlikus buvo paneigta faktinė aplinkybė, kad savavališkos statybos aktę įvardijami objektai nėra už sklypo ribų. Kad apeliantas turėjo žinoti jog ginčo statiniai randasi už sklypo ribų, patvirtina ir byloje Nacionalinės žemės tarnybos pateikta ieškovo 2010 01 04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui teikto prašymo išnuomuoti valstybinę žemę, kurioje randasi minėti statiniai kopija (t.1,b.l. 46-49), kad savališki statiniai randasi už ieškovo sklypo ribų valstybinio miško žemėje patvirtina ir į bylą pateikta 2009 12 03 žemės patikrinimo akto kopija (t.1,b.l. 58) ir kt, byloje pateikti rašytiniai įrodymai bei paties apelianto veiksmai. Vykdydamas teismo įpareigojimą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyrius dar kartą patikrino valstybinės žemės užėmimo faktą vietoje bei surašė 2012 10 11 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 01-49-180 (t.7, b.l. 6-16), kurioje patvirtino valstybinės žemės užėmimo faktą. Taip pat vykdydamas pakartotinį teismo įpareigojimą pateikė į bylą pakartotinai 2013 03 19 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49 NŽ-80, bei patikslino reikalavimus ir nurodė jog akte įvardijami pažeidimai už žemės sklypo ribų ties 4 butu rasti 27 šviestuvai, vienas vandens siurblys, vienerios supynės, 1 elektros skydinė, dalis akmenų ir dalis aikštelės patenka į valstybinio miško teritoriją. Tikslindama reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba nurodė jog prašomi nugriauti ir pašalinti iš valstybinės žemės objektai nepatenka į statytojo (L. Z.) ir savivaldybės sudarytos 2004 06 08 sutarties dėl infrastruktūros objektų M., vilniuje plėtojimo sąrašą, nes minėta sutartimi buvo susitarta jog statytojas savo lėšomis suprojektuos ir įrengs visus reikiamus inžinerinės infrastruktūros objektus bei iki sklypo ribų nuties reikiamas komunikacijas reikalingas pastatui eksploatuoti pagal atitinkamų institucijų išduotas technines sąlygas bei suprojektuos ir įrengs privažiavimo prie sklypo kelią nuo R. gatvės iki sklypo, Visa tai atsispindi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 06 04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtintame detaliajame plane. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas šioje bylos dalyje išsamiai ištyrė į bylą pateiktus įrodymus ir nustatė visas bylai teisingai išspręsti aktualias faktines aplinkybes.

186Teismas taip pat pagrįstai sprendė jog ieškovo nurodyta aplinkybė, kad po namo statybų likusią nesutvarkytą teritoriją gyventojai susitarė sutvarkyti ir sutvarkė patys, neatleidžia nuo pareigos laikytis galiojančio teisinio reglamentavimo valstybinės reikšmės miško tvarkymo ir priežiūros tvarkos, nes mieste esantis miškas yra išimtinė valstybės nuosavybė, todėl valstybinės reikšmės miške savavališkai įrengti ar statyti objektus ar įrenginius draudžiama. Teismas pagrįstai rėmėsi trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos išaiškinimais, kad ginčui aktualiu laikotarpiu, atsižvelgiant į Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 4 dalies (detalusis planas, programa ir sprendiniai neturi prieštarauti galiojančiam bendrajam planui) ir ginčą sprendė remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtintu Žemės sklypo po detaliuoju planu (t. 7 – b.l. 19). Pažymėjęs, kad Teritorijų planavimo įstatymo ginčui aktualiu laikotarpiu redakcija numatė, kad jeigu detaliojo plano programos ir sprendinio neįmanoma įgyvendinti neplėtojant savivaldybei priklausančios infrastruktūros, detalusis planas tvirtinamas tik tuomet, kai tarp savivaldybės ir planavimo organizatoriaus sudaroma sutartis dėl infrastruktūros plėtojimo. Teismas taip pat pažymėjo kad prie patvirtinto Žemės sklypo plano pridėtoje tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir statytojo L. Z. 2004-06-08 sudarytoje sutartyje (t. 7 – 21-22) numatyti infrastruktūros darbai skirti įrengti iki Žemės sklypo ribų visas reikiamas inžinerines komunikacijas, numatytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr. 30-935 patvirtintame detaliajame plane (t. 7 – b.l. 19-20) ir reikalingas pastatams funkcionuoti ir eksploatuoti raudonųjų linijų ribose bei neatlygintinai perduoti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus balansą. Teismas pažymėjo, kad detaliajame plane yra tiksliai apibrėžta Žemės sklypo riba (t. 7 – b.l. 19-20) ir pagrįstai priėjo išvados, kad prie Nacionalinės žemės tarnybos pateikto patikrinimo akto pateikta schema patvirtina faktą, kad už žemės sklypo ribų yra įrengtos želdinių gyvatvorės, baseinas, supynės, trinkelių danga (t. 7 – b.l. 99, 100, 108) ir kad šių objektų įrengimui NŽT nėra davusi sutikimo.

187Remdamasis suminėtais įrodymais teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovo 2011-01-03 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius surašytas pagrįstai ir priėjo išvados jog panaikinti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal ieškinyje nurodytas bei nustatytas aplinkybes nėra pagrindo bei teisingai parinko savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą, tinkamai taikė materialines teisės normas ir nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos formuojamos tokio pobūdžio bylose. Taip pat pagrįsta pirmosios instancijos teesamo išvada jog byloje pateikta teismo eksperto S. M. išvada Nr. 12-06/01 (jo paties įvardinta kaip specialisto išvada) nepaneigia aplinkybės kad ginčo objektai įrengti valstybinės reikšmės miško žemėje (t. 5 – b.l. 198, 177-178, 185 str. str.) be patikėtinio valdytojo sutikimo. Taip pat negalima sutikti su apelianto nurodomu argumentu jog teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra tokį sutikimą davusi, nes į bylą pateikti dokumentai tokio sutikimo fakto nepatvirtina.

188Ieškovo nurodytą argumentą, kad netinkamam subjektui buvo surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius kolegija taip pat atmeta, nes tokios aplinkybės ieškovas nenurodė nei akto ir reikalavimo surašymo metu, nei bylos pasirengimo stadijoje (t. 8 – b.l. 58-61, t. 9 – b.l. 30-32). Pažymėtina, kad teikdamas skundą dėl Inspekcijos priimtų sprendimų panaikinimo, savo procesiniame dokumente J. Š. save nurodė kaip statytoją, veikiantį jam L. M. išduoto įgaliojimo pagrindu (t. 1 – b.l. 8, 9, 13) Iš byloje pateiktos rašytinės medžiagos matyti kad ieškovas santykiuose su trečiaisiais asmenimis visą laiką veikė kaip teisėtas nekilnojamojo turto valdytojas, Ji nekilnojamuoju turtu R. g. Vilniuje visą laiką naudojosi, juo rūpinosi, sprendžiant iš to jog savo gvenamąją vietą procesiniuose dokumentuose apeliantas nurodo šiuo adresu laikytina kad jis minėtame kotedže ir gyvena, t.y. šiuo nekilnojamuoju turtu naudojasi pagal paskirtį, iš į bylą pateikto mirties liudijimo kopijos matyti, kad L. M. buvo Rusijos pilietė, 2014 11 07 mirusi Simferopolio mieste Kryme, kas akivaizdžiai rodo jog savo nekilnojamojo turto ji gyvendama ne Lietuvoje tvarkyti pati neturėjo galimybės. Todėl laikytina kad santykiuose su trečiaisiais asmenimis dėl šio nekilnojamojo turto tvarkymo ieškovas veikė kaip teisėtas minėto turto valdytojas, patikėtinis ir naudotojas. Be to, pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 punkte suformuluotą statytojo statytojo savoką statytojas (užsakovas) apibrėžiamas kaip Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui). Taigi statytoju pagal šią įstatyme pateikiamą sąvoką nebūtinai turi būti nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio) savininkas. Pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos pasekmes gali būti surašomas statytojui (užsakovui), jeigu jo nėra, reikalavimas pašalinti savavališkos staybos pasekmes gali būti pareikštas statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui, naudotojui, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininkui valdytojui ar naudotojui

189Todėl apelianto argumentas jog savavališkos statybos aktas surašytas ne tam asmeniui atmetamas.

190Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis jog reikalavimo teisė dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo valstybinės reikšmės miško sklype pagal galiojantį teisinį reguliavimą (Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą) priklauso Nacionalinei žemės tarnybai, patikėjimo teise valdančiai valstybei priklausančią žemę ir turinčiai įgaliojimus atstovauti ginti valstybės kaip žemės savininko interesus, tarpe ir pareikšti negatorinį ieškinį ir kad Nijolei J. B., tokie įgaliojimai nesuteikti, kaip nesuteikti ir įgaliojimai ginti viešąjį interesą (nes ši teisė ir pareiga yra prokuratūros prerogatyva). Tuo tarpu savo reikalavimuose nurodytą teisę nekliudomai lankytis valstybiniame miške, kurią kaip pagrindą teikti ieškinį yra nurodžiusi N. J. B. fiziniai asmenys gali įgyvendinti kreipdamiesi į atitinkamas valstybės institucijas, ką kaip matyti iš byloje pateikto susirašinėjimo, su atitinkamomis institucijomis medžiagos, N. J. B. ir yra įgyvendinusi. Šioje dalyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai N. J. B. reikalavimus atmetė.

191Pažymėtina, kad teismo posėdyje Nacionalinės žemės tarnybos atstovas nurodė jog neteisėtų statinių ir lauko įrenginių šalinimas nėra vienintelis būdas išspręsti problemą, jog galima būtų gavus savivaldybės sutikimą perduoti šiuos statinius ir lauko įrenginius visuomenės poreikiams tenkinti. (t.10,b.l.34). Todėl kolegija pažymi, kad sprendžiant ginčo rekreacinių įrenginių, apšvietimo sistemos, laistymo sistemos įteisinimo ir kt. būtina atsižvelgti, kad Kaip jau minėta Nacionalinė žemės tarnyba (valstybės patikėtinis valdantis valstybinę žemę) iš esmės tokiam įteisinimui neprieštaravo tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek atsiliepime į apeliacinį skundą. Byloje nustatyta jog savališki statiniai ir įrenginiai įrengti valstybinio miško, esančio Vilniaus miesto ribose žemėje, tiksliau pamiškėje besiribojančioje su šalių kotedžams priklausančiu sklypu. Pažymėtina jog remiantis Miškų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis miestų miškai laikomi rekreaciniai gyventojų poilsiui skirtais miškais, o ūkininkavimo tokiuose miškuose tikslas – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta jog valstybinė miško žemė Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti nuomojama poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti. Iš Byloje pateiktų rašytinių įrodymų bei fotonuotraukų galima spręsti jog ieškovo valstybinio miško žemėje (pamiškėje ir pačiame miške) įrengti įrenginiai, statiniai ir želdynai yra pamiškėje nėra aptverti, todėl priešingai nei nurodo N. J. B. nekliudo gyventojamas patekti ir naudoti mišką pagal jo rekreacinę paskirtį. Šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo surinkti aplinkinių namų gyventojų parašai jog jie neprieštarauja dėl bendro naudojimo miško teritorijoje įrengto dekoratyvaus baseinėlio, dekoratyvinių augalų ir jų apšvietimui įrengtos įrangos, pastatytų sūpynių su lauko baldais nugriovimo. Kaip matyti, po 2011-05 raštu - sutikimu dėl bendro naudojimo teritijos priežiūros, kuriame nurodoma jog privačia iniciatyva įrengti ginčo dekoratyviniai objektai netrukdo gyventojams naudotis mišku ir į jį patekti bei jame vaikščioti pasirašė 26 gyventojai ir miško lankytojai (t. 2, b.l. 151, 161-163). Todėl pirmosios instancijos išvada jog šių įrenginių įteisinimo klausimas galėtų būti išspręstas, pagrįsta.

192Ištyręs pateiktus įrodymus teismas priėjo pagrįstos išvados, kad taikyti griežčiausią savavališkų statybos padarinių šalinimo būdą – nugriovimą (išardymą, išmontavimą) neatitiktų ir visuomenės intereso. Teismas priimdamas sprendimą pažymėjo, kad ginčo teritorija yra prižiūrima, ieškovas neneigia, kad ją tvarko, sutvarkyta ir prižiūrėta teritorija tenkina ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kurios specialistai nurodė, kad sutvarkyta teritorija gali naudotis tiek aplinkinių namų gyventojai, tiek atvykę parko lankytojai. Išsiaiškinęs jog gretimame miško kvartale yra įrengta poilsiui ir aktyviam sportui skirta miško teritorija, prie kurios galėtų būti prijungta ir ginčo valstybinio miško žemės teritorija, atsižvelgęs į Nacionalinė žemės tarnybos poziciją, į aplinkybę, kad Aplinkos ministro 2012-12-28 įsakymu Nr. D1-1118 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės miškotvarkos projekte minėtame miško sklype numatyta tik sporto aikštelė, kuri bylos nagrinėjimo metu buvo pagal paruoštą techninį projektą įrenginėjama (t. 9 – b.l. 37-42).Taip pat į tą aplinkybę, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo raštais, įspėdama ieškovą savavališkai netvarkyti valstybinės reikšmės miško teritorijos, kartu nurodė parengti ir suderinti ginčo objektų projektą, teismas pagrįstai sprendė jog tai sudaro pagrindą leisti ieškovui parengti ginčo objektų projektą ir derinti jį teisės aktų nustatyta tvarka.

193

194Dėl paramois sutarties pripažinimo negaliojančia

195Ieškovas bylos eigoje į bylą pateikė 2013-08-27 tarp L. M. ir VšĮ „Sportuok lauke“ sudarytą Paramos sutartį, kurios 2.1.1. punkte nurodyta, kad paramos gavėjui (VšĮ „Sportuok lauke“) paramos davėja (L. M.) perduoda paramą turtu, kurį sudaro – 37 lauko šviestuvai, 18 laistymo purkštukų, laistymo žarnos, lietaus jutiklis, 2 vandens siurbliai, elektros spinta, elektros laidai, baseinas, krioklys, sūpynės, batutas, trinkelių aikštelė, želdiniai, kurie yra Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype (9 t,b.l. 46-47). Pirmosios instancijos teismas ex officio pagrįstai pripažino šią sutartį niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento nurodęs, kad daiktai pripažinti savavališkos statybos objektais – akmenų baseinas, elektros tinklai, vandens siurbliai, įrengti vandens purkštukai, laistymo žarnos ir t.t., negali būti nei civilinių teisių (kaip nurodė pirmosios instancijos teismas) nei civilinės apyvartos, sandorių objektais. Kolegija taip pat pažymi jog toks sandoris pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Apelianto teiginys jog paramos sutartis pripažinta negaliojančia ir dėl objektų, kurie nėra statiniai ir nekilnojamojo turto objektai atmestinas, nes iš bylos duomenų matyti, kad paramos sutartimi perduoti daiktai: laistymo žarnos, purkštukai, lauko žibintai ir kt. neegzistuoja savaime atskirai, bet yra panaudoti pastatant laistymo bei apšvietimo sistemas, įrengtas valstybinio miško žemėje be žemės savininko patikėtinio leidimo, reiškia neteisėtai. Apeliacinio skundo argumentas jog ieškovui per teismo nustatytą įteisinus savališkus statinius ir įrenginius paramos sutartis vėl gali būti pasirašyta, todėl nebuvo pagrindo jos naikinti teismo sprendimu nustačius ieškovui terminą įteisinti šiuos objektus, atmestinas, nes teismo sprendimu įpareigojimų įvykdymas (šių veiksmų atlikimas ar neatlikimas) priklauso nuo ieškovo veiksmų ateityje, kurių neatlikus liktų galioti imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris.

196Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-469 pripažinimo negaliojančiu, priestato statybos pripažinimo savavališka ir priestato nugriovimo.

197Pirmosios instancijos teismas šioje byloje ištyręs pateiktus įrodymus teisingai konstatavo faktines aplinkybes, kad buto M. g. (R. g.), Vilniuje, tuometinė savininkė L. M., bei jos teisių perėmėja L. Š. ir buto M. (R.), Vilniuje savininkė N. J. B. yra žemės sklypo, M. g. (dabartinis adresas – R. g.), Vilniuje, bendrasavininkės, valdančios žemės sklypą bendrosios dalinės nuosavybės teise (t. 2 – b.l. 69) kartu su kitais šio sklypo bendrasavininkiais Nekilnojamojo turto registro išraše pažymėta jog yra sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi žemės sklypu (t. 2 – b.l. 71). P. N. J. B. reikalavimą dėl L. M. priklausančio priestato, kurį pastatė J. Š., pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-469 pripažinimo negaliojančiu pagrįstu pirmosios instancijos teismas rėmėsi tokiomis byloje nustytomis faktinėmis aplinkybėmis,. kurias patvirtina į bylą pateikti įrodymai įvardijami toliau. Faktą jog J. Š. atliko priestato statybas neturėdamas statybas leidžiančio dokumento teismas konstatavo remdamasis bylos eigoje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktu pareiškimu, ginčijamo akto nelaikyti įrodymu byloje, nes VĮ Registro centro pateikta 2007-03-05 pripažinimo akto Nr. (101)-11.4-469 kopija neatitinka Inspekcijoje saugomo Pripažinimo tinkamu naudoti 2007-03-05 akto Nr. (101)-11.4-469 originalo (T. 5 – b.l. 108). Teismas nustatė jog į bylą pateiktuose 2 pripažinimo tinkamu naudoti aktuose Nr. (101)-11.4-469 nurodyti duomenys skiriasi – VĮ Registro centro kopijoje nurodyta, kad komisija pripažįsta tinkamu naudoti butą su terasa, o Inspekcijos pateiktame akte nurodyta, kad komisija pripažįsta tinkamu naudoti butą Nr. 4 M. g. (t. 5, b.l. 113, 114). Dėl suklastojimo fakto Inspekcija kreipėsi į ikiteisminio tyrimo pareigūnus, ikiteisminis tyrimas dėl dokumento suklastojimo buvo pradėtas, o 2012-08-21 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu sustabdytas (t. 5 – b.l. 108 - 110), nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens. Taigi nors suklastojimo faktas ir nebuvo nustatytas, tačiau nekilnojamojo turto registro dokumentuose pateikta informacija apie statinius neatitnka Inspekcijai pateiktų dokumentų, (galimai ir dėl techninės klaidos). Todėl teismas šioje dalyje ginčą sprendė nesiremdamas minėtu aktu pagal CPK 184 straipsnyje suformuotą taisyklę ir bylą išsprendė remdamasis kitais leistinais įrodymais. Byloje pateikti duomenys kad 2004-08-18 L. Z. pardavė UAB „Bentalija“ 290/1000 dalis žemės sklypo M. g., Vilniuje, ir butą Nr., kurio bendras plotas 214,07 kv.m. (t. 6 – b.l. 190-191). 2007-04-16 UAB „Bentalija“, atstovaujama J. Š., tą patį butą pardavė L. M.. 2007-10-17 tarp UAB „Bentalija“ ir L. M. buvo pasirašytas susitarimas pakeisti turto pirkimo – pardavimo sutarties 1.1 punktą nurodanta, kad pirkėja L. M. perka butą su terasa, pažymėta T1, kurio bendras plotas 229,64 kv.m. (t. 6 – b.l. 202). Tokio ploto butas nurodytas ir ieškovo J. Š. atstovo advokato V. B. pateiktoje Nekilnojamojo turto registro 2013-04-16 pažymoje, kur buto bendras plotas nurodytas 229,64 kv.m., išrašo 10 punkte nurodyta, kad butas padidintas rekonstruojant (daikto registravimas), pagrindas – Statinio pripažinimo tinkamu naudotis 2007-03-05 aktas Nr. (101)-11.4-469 (t. 9 – b.l. 8). Todėl, aktą išdavusiai institucijai (Valstybinei teritorijų planavimo inspekcijai prie aplinkos ministerijos pareiškus, kad ji tokio akto neišdavė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai minėtą aktą pripažino negaliojančiu, bei byloje ištyrė priestato statybos teisėtumą patikrindamas ar tai nėra savavališka statyba. Teismas spręsdamas šį klausimą rėmėsi panaikinto akto priėmimo metu galiojusia Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 punkto redakcija, kurioje statinio rekonstrukcija apibrėžta kaip statybos rūšis, kai yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti jo naują kokybę: pasatyti naujus aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų, pristatyti prie statinio priestatą – pagalbinį statinį (pagal naudojimo paskirtį susijusį su statiniu, prie kurio jis pristatomas. Pagal sprendimo priėmimo galiojusią statybos įstatymo redakciją Statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).

198Teismas pagrįstai laikė jog nėra pagrindo teigti, kad tai atskiras statinys, kuriam nereikalingas statybos leidimas, nes tuo metu (2007-03-05) Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 punktas numatė, kad leidimas statinio statybai yra privalomas. Todėl pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados jog priestato statyba laikytina savavališka ir taikė TPSVPĮ 14 straipsnio 4 dalies nuostatas numatančias teisę nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame yra savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal detaliuosius planus ar žemės valdos projektus, taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldėsaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Priimdamas tokį sprendimą teismas pagrįstai rėmėsi byloje pateiktais duomenimis, kad J. Š. teisminio nagrinėjimo metu parengė projektinę dokumentaciją dėl ginčo priestato ir priestatą įregistravo kaip negyvenamąją patalpą (pagalbinio ūkio patalpą su terasa T1) (t. 8 – b.l. 96-97, t. 8- b.l. 54-55), stovinčią L. M. (vėliau L. Š.) naudotis priskirtoje žemės sklypo dalyje (t. 6, b.l. 178-191, t. 8, b.l. 89). Byloje nesant duomenų, kad tokio statinio statybos įteisinimas negalimas, teismas sprendė jog ieškovas siekia įteisinti ginčo statinio statybą ir nustatė jam terminą tai atlikti.

199D. J. Š. naujai pateiktų įrodymų kolegija nepasisako, nes neturi įtakos sprendžiant pirmosios instancijos teismo teisėtumo klausimą, šie įrodymai patvirtina ieškovo pastangas keisti faktinę situaciją, kuri buvo sprendimo priėmimo metu ir tokiu būdu įteisinti priestato statybas todėl išeina iš bylos nagrinėjimo ribų.

200Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

201Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

202Atmetus abiejų šalių apeliacinius skundus remiantis CPK 93 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos nei vienai šaliai.

203Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

204Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. I. J. Š. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti: 1) Valstybinės... 5. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu... 6. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime... 7. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais N. J. B. atsiliepimu į... 8. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nacionalinė žemės tarnyba... 9. 1) demontuoti už žemės sklypo (buvęs M. g., dabartinis – R. g.) ribų... 10. 2) pašalinti už žemės sklypo ribų valstybinėje žemėje šiaurės rytų,... 11. 3) demontuoti už žemės sklypo ribų valstybinėje žemėje šiaurinėje... 12. 4) pašalinti 37 lauko šviestuvus, esančius už žemės sklypo ribų... 13. Nr. 52 – koordinatės X 6067711.57, Y 584244.57;... 14. Nr. 53 - koordinatės X 6067713.25, Y 584238.31;... 15. Nr. 54 - koordinatės X 6067713.50, Y 584238.14;... 16. Nr. 55 - koordinatės X 6067714.65, Y 584236.02;... 17. Nr. 56 - koordinatės X 6067712.40, Y 584236.51;... 18. Nr. 57 - koordinatės X 6067710.31, Y 584237.36;... 19. Nr. 58 - koordinatės X 6067706.91, Y 584236.55;... 20. Nr. 59 - koordinatės X 6067708.47, Y 584234.30;... 21. Nr. 60 - koordinatės X 6067710.18, Y 584232.25;... 22. Nr. 61 - koordinatės X 6067711.17, Y 584231.55;... 23. Nr. 62 - koordinatės X 6067713.56, Y 584184.50;... 24. Nr. 63 - koordinatės X 6067715.28, Y 584231.33;... 25. Nr. 64 - koordinatės X 6067718.90, Y 584233.09;... 26. Nr. 65 - koordinatės X 6067709.45, Y 584224.84;... 27. Nr. 66 - koordinatės X 6067707.35, Y 584221.92;... 28. Nr. 67 - koordinatės X 6067705.28, Y 584219.04;... 29. Nr. 68 - koordinatės X 6067703.00, Y 584216.19;... 30. Nr. 69 - koordinatės X 6067715.50, Y 584221.81;... 31. Nr. 70 - koordinatės X 6067704.35, Y 584212.37;... 32. Nr. 71 - koordinatės X 6067702.78, Y 584210.36;... 33. Nr. 72 - koordinatės X 6067703.63, Y 584206.23;... 34. Nr. 73 - koordinatės X 6067699.76, Y 584205.95;... 35. Nr. 74 - koordinatės X 6067696.83, Y 584201.86;... 36. Nr. 75 - koordinatės X 6067699.85, Y 584199.81;... 37. Nr. 76 - koordinatės X 6067695.01, Y 584199.28;... 38. Nr. 77 - koordinatės X 6067690.01, Y 584197.62;... 39. Nr. 78 - koordinatės X 6067693.10, Y 584194.63;... 40. Nr. 79 - koordinatės X 6067689.67, Y 584190.21;... 41. Nr. 80 - koordinatės X 6067692.97, Y 584186.42;... 42. Nr. 81 - koordinatės X 6067691.26, Y 584181.86;... 43. Nr. 82 - koordinatės X 6067700.99, Y 584183.62;... 44. Nr. 83 - koordinatės X 6067714.01, Y 584189.47;... 45. Nr. 84 - koordinatės X 6067726.76, Y 584198.02;... 46. Nr. 85 - koordinatės X 6067721.90, Y 584204.97;... 47. Nr. 86 - koordinatės X 6067725.59, Y 584212.86;... 48. Nr. 87 - koordinatės X 6067740.03, Y 584212.99;... 49. Nr. 88 - koordinatės X 6067732.95, Y 584234.25;... 50. 5) Pašalinti įrengtą trinkelių dangą (plotas – apie 96 kv.m.), esančią... 51. 6) pašalinti 18 laistymo purkštukų, esančių už žemės sklypo (M. g.... 52. Nr. 89 – koordinatės X 6067721.10, Y 584242.88;... 53. Nr. 90 – koordinatės X 6067707.81, Y 584240.47;... 54. Nr. 91 – koordinatės X 6067713.75, Y 584232.63;... 55. Nr. 92 – koordinatės X 6067710.82, Y 584231.53;... 56. Nr. 93 – koordinatės X 6067709.57, Y 584225.67;... 57. Nr. 94 – koordinatės X 6067708.30, Y 584223.92;... 58. Nr. 95 – koordinatės X 6067704.58, Y 584205.52;... 59. Nr. 96 – koordinatės X 6067696.90, Y 584199.83;... 60. Nr. 97 – koordinatės X 6067689.64, Y 584188.13;... 61. Nr. 98 – koordinatės X 6067706.16, Y 584190.13;... 62. Nr. 99 – koordinatės X 6067716.36, Y 584201.26;... 63. Nr. 100 – koordinatės X 6067721.24, Y 584190.08;... 64. Nr. 101 – koordinatės X 6067718.52, Y 584214.51;... 65. Nr. 102 – koordinatės X 6067728.06, Y 584206.11;... 66. Nr. 103 – koordinatės X 6067735.67, Y 584199.10;... 67. Nr. 104 – koordinatės X 6067738.55, Y 584212.49;... 68. Nr. 105 – koordinatės X 6067725.15, Y 584218.17;... 69. Nr. 106 – koordinatės X 6067730.28, Y 584231.95;... 70. 7) pašalinti įrengtus vandens siurblius, esančius už žemės sklypo (M. g.... 71. Nr. 107 – koordinatės X 6067715.53, Y 584234.32;... 72. Nr. 108 - koordinatės X 6067715.83, Y 584234.10;... 73. 8) pašalinti įrengtą elektros spintą, esančią už žemės sklypo (M. g.... 74. Nurodė, kad Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ji yra... 75. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais N. J. B. CPK 46 str. tvarka... 76. 1) pripažinti J. Š. pastatyto priestato, pristatyto prie buto, unikalus Nr.,... 77. 2) įpareigoti J. Š. atlaisvinti savavališkai užimtą valstybinės... 78. Nurodė, kad J. Š. gyvena jo uošvei L. M. priklausančiame bute M. g.,... 79. Atsiliepimu į NŽT patikslintą pareiškimą su savarankiškais reikalavimais... 80. Atsiliepime į N. J. B. patikslintą pareiškimą su savarankiškais... 81. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau –... 82. Atsiliepimu į patikslintus NŽT ir N.J. B. reikalavimus VTPSI nurodė, kad iš... 83. Atsiliepimu į N. J. B. reikalavimą trečiasis asmuo Vilniaus miesto... 84. Atsiliepimu į NŽT pareiškimą dėl savarankiškų reikalavimų trečiasis... 85. Atsiliepimu į NŽT pareiškimą dėl savarankiškų reikalavimų tretieji... 86. Atsiliepimu į NŽT pareiškimą dėl savarankiškų reikalavimų trečiasis... 87. Trečiasis asmuo VšĮ „Sportuok lauke“ atsiliepime į proceso dalyvių... 88. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį... 89. 1) šiaurės rytų pusėje įrengto baseino (plotas – 24 kv.m.);... 90. 2) valstybinėje žemėje šiaurės rytų, šiaurės ir šiaurės vakarų... 91. 3) valstybinėje žemėje šiaurinėje pusėje įrengtų sūpynių;... 92. 4) 37 lauko šviestuvų, esančių už žemės sklypo ribų valstybinėje... 93. Nr. 52 – koordinatės X 6067711.57, Y 584244.57;... 94. Nr. 53 - koordinatės X 6067713.25, Y 584238.31;... 95. Nr. 54 - koordinatės X 6067713.50, Y 584238.14;... 96. Nr. 55 - koordinatės X 6067714.65, Y 584236.02;... 97. Nr. 56 - koordinatės X 6067712.40, Y 584236.51;... 98. Nr. 57 - koordinatės X 6067710.31, Y 584237.36;... 99. Nr. 58 - koordinatės X 6067706.91, Y 584236.55;... 100. Nr. 59 - koordinatės X 6067708.47, Y 584234.30;... 101. Nr. 60 - koordinatės X 6067710.18, Y 584232.25;... 102. Nr. 61 - koordinatės X 6067711.17, Y 584231.55;... 103. Nr. 62 - koordinatės X 6067713.56, Y 584184.50;... 104. Nr. 63 - koordinatės X 6067715.28, Y 584231.33;... 105. Nr. 64 - koordinatės X 6067718.90, Y 584233.09;... 106. Nr. 65 - koordinatės X 6067709.45, Y 584224.84;... 107. Nr. 66 - koordinatės X 6067707.35, Y 584221.92;... 108. Nr. 67 - koordinatės X 6067705.28, Y 584219.04;... 109. Nr. 68 - koordinatės X 6067703.00, Y 584216.19;... 110. Nr. 69 - koordinatės X 6067715.50, Y 584221.81;... 111. Nr. 70 - koordinatės X 6067704.35, Y 584212.37;... 112. Nr. 71 - koordinatės X 6067702.78, Y 584210.36;... 113. Nr. 72 - koordinatės X 6067703.63, Y 584206.23;... 114. Nr. 73 - koordinatės X 6067699.76, Y 584205.95;... 115. Nr. 74 - koordinatės X 6067696.83, Y 584201.86;... 116. Nr. 75 - koordinatės X 6067699.85, Y 584199.81;... 117. Nr. 76 - koordinatės X 6067695.01, Y 584199.28;... 118. Nr. 77 - koordinatės X 6067690.01, Y 584197.62;... 119. Nr. 78 - koordinatės X 6067693.10, Y 584194.63;... 120. Nr. 79 - koordinatės X 6067689.67, Y 584190.21;... 121. Nr. 80 - koordinatės X 6067692.97, Y 584186.42;... 122. Nr. 81 - koordinatės X 6067691.26, Y 584181.86;... 123. Nr. 82 - koordinatės X 6067700.99, Y 584183.62;... 124. Nr. 83 - koordinatės X 6067714.01, Y 584189.47;... 125. Nr. 84 - koordinatės X 6067726.76, Y 584198.02;... 126. Nr. 85 - koordinatės X 6067721.90, Y 584204.97;... 127. Nr. 86 - koordinatės X 6067725.59, Y 584212.86;... 128. Nr. 87 - koordinatės X 6067740.03, Y 584212.99;... 129. Nr. 88 - koordinatės X 6067732.95, Y 584234.25;... 130. 5) trinkelių dangos (plotas – apie 96 kv.m.), esančios už žemės sklypo... 131. 6) 18 laistymo purkštukų, esančių už žemės sklypo (M. g. (dabartinis... 132. Nr. 89 – koordinatės X 6067721.10, Y 584242.88;... 133. Nr. 90 – koordinatės X 6067707.81, Y 584240.47;... 134. Nr. 91 – koordinatės X 6067713.75, Y 584232.63;... 135. Nr. 92 – koordinatės X 6067710.82, Y 584231.53;... 136. Nr. 93 – koordinatės X 6067709.57, Y 584225.67;... 137. Nr. 94 – koordinatės X 6067708.30, Y 584223.92;... 138. Nr. 95 – koordinatės X 6067704.58, Y 584205.52;... 139. Nr. 96 – koordinatės X 6067696.90, Y 584199.83;... 140. Nr. 97 – koordinatės X 6067689.64, Y 584188.13;... 141. Nr. 98 – koordinatės X 6067706.16, Y 584190.13;... 142. Nr. 99 – koordinatės X 6067716.36, Y 584201.26;... 143. Nr. 100 – koordinatės X 6067721.24, Y 584190.08;... 144. Nr. 101 – koordinatės X 6067718.52, Y 584214.51;... 145. Nr. 102 – koordinatės X 6067728.06, Y 584206.11;... 146. Nr. 103 – koordinatės X 6067735.67, Y 584199.10;... 147. Nr. 104 – koordinatės X 6067738.55, Y 584212.49;... 148. Nr. 105 – koordinatės X 6067725.15, Y 584218.17;... 149. Nr. 106 – koordinatės X 6067730.28, Y 584231.95;... 150. 7) 2 įrengtų vandens siurblių, esančių už žemės sklypo (M. g.... 151. Nr. 107 – koordinatės X 6067715.53, Y 584234.32;... 152. Nr. 108 - koordinatės X 6067715.83, Y 584234.10.... 153. I. J. Š. per nustatytą terminą neparengus ir nesuderinus teisės aktų... 154. Teismas teisminio nagrinėjimo metu nustatė, kad surašant ginčijamą... 155. Teismas pažymėjo, kad valstybinės reikšmės miške savavališkai įrengti... 156. Teismas atmetė trečiojo asmens J. N. B. savarankiškus reikalavimus dėl... 157. Teismas nustatė, jog valstybinio miško žemėje yra įrengtas akmenų... 158. Teismas padarė išvadą, kad trečiasis asmuo neįrodė savo reikalavimo dėl... 159. Teismas 2013-08-27 paramos sutartį, sudarytą tarp L. M. ir VšĮ „Sportuok... 160. Teismas sprendė, kad taikyti griežčiausią savavališkų statybos padarinių... 161. 2007-03-05 statinio pripažinimo naudoti aktą išdavusiai institucijai... 162. Š. nepateikė kitų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti... 163. Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, jog... 164. Apeliantai (ieškovas) J. Š. ir (tretysis asmuo) L. M. apeliaciniu skundu... 165. Nurodė, kad savavališkos statybos akte, kurį teismas vertinto kaip... 166. Apeliantas (tretysis asmuo) VšĮ “Sportuok lauke” apeliaciniu skundu... 167. Apeliantė (trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus) N. J.... 168. Apeliantė nesutinka, kad ieškovui būtų leista savavališkos statybos... 169. Tretieji asmenys: D. T. Brown, T. A., L. A. pareiškimais pareiškė, jog... 170. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 171. Tretysis asmuo VšĮ „Sportuok lauke“ atsiliepimu į apeliacinius skundus... 172. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus N. J. B., tretieji... 173. I. J. Š. ir tretysis asmuo L. M. atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo... 174. J. Š. ir L. M. sutinka su VšĮ „Sportuok lauke" apeliaciniu skundu ir... 175. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 176. I. J. Š. veiksmus, kurie tapo ginčo objektu atliko veikdamas kaip trečiojo... 177. 2015 07 17 Vilniaus apygardos teismo nutartimi bylos nagrinėjimas atnaujintas... 178. Byloje kilęs ginčas dėl savališkos statybos padarinių pašalinimo būdų... 179. Dėl apelianto J. Š. ir trečiojo asmens L. Š. (L. M. teisių perėmėjos)... 180. LAT 2012 10 05 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2012, pasisakydamas... 181. LAT 2011 12 22 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011 yra nurodęs, kad... 182. CK 4.103 straipsnio 2010 m. liepos 2 d. redakcijoje, įsigaliojusioje 2011 m.... 183. LAT minėtoje byloje taip pat pažymėjo, kad Europos žmogaus teisių ir... 184. Kolegija pažymi jog šioje byloje teismas spręsdamas ginčą aiškinosi ir... 185. Apeliantas savo reikalavimą panaikinti atsakovo 2011-01-03 Reikalavimą dėl... 186. Teismas taip pat pagrįstai sprendė jog ieškovo nurodyta aplinkybė, kad po... 187. Remdamasis suminėtais įrodymais teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovo... 188. Ieškovo nurodytą argumentą, kad netinkamam subjektui buvo surašytas... 189. Todėl apelianto argumentas jog savavališkos statybos aktas surašytas ne tam... 190. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis jog... 191. Pažymėtina, kad teismo posėdyje Nacionalinės žemės tarnybos atstovas... 192. Ištyręs pateiktus įrodymus teismas priėjo pagrįstos išvados, kad taikyti... 193. ... 194. Dėl paramois sutarties pripažinimo negaliojančia... 195. Ieškovas bylos eigoje į bylą pateikė 2013-08-27 tarp L. M. ir VšĮ... 196. Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-469 pripažinimo... 197. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje ištyręs pateiktus įrodymus... 198. Teismas pagrįstai laikė jog nėra pagrindo teigti, kad tai atskiras statinys,... 199. D. J. Š. naujai pateiktų įrodymų kolegija nepasisako, nes neturi įtakos... 200. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat... 201. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 202. Atmetus abiejų šalių apeliacinius skundus remiantis CPK 93 straipsnio... 203. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 204. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 3 d. sprendimą palikti...