Byla B2-1477-390/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „SERPANTINAS“, uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ ir uždarosios akcinės bendrovės MALKŲ ĮLANKOS TERMINALO pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MH technologijos“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „DRŪTSRAIGTIS“, uždaroji akcinė bendrovė New Cut LT, dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2pareiškėjai ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų pateikė pareiškimus, kuriais prašo iškelti bankroto bylą UAB „MH technologijos“. Nurodoma, kad bendrovė nevykdo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. (t. 1, b. l. 4-7, 48-50, 89-92, 145-147, t. 2, b. l. 15-17, 36-39).

3UAB „MH technologijos“ vadovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (t. 1, b. l. 113-114), prašydama atsisakyti iškelti bankroto bylą ir panaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodoma, kad įmonė savo nekilnojamojo turto neturi, nuomojasi, todėl bankai kreditų nesuteikia, o pradėjus vykdyti gamybą įmonė antrus metus dirba nuostolingai. Ko pasėkoje įmonės nemokumas neturint apyvartinių lėšų, privedė iki kreditorių nepasitenkinimą už laiku nesumokamas skolas ir iki paskelbimo įmonei bankrotą. UAB „MH Technologijos“ bendradarbiaudama su UAB „Baltic Private Eąuity“ finansų konsultantais yra parengusi investicinio pasiūlymo apžvalgą investitorių paieškai už 500 000 EUR. 2013 m. lapkričio mėn. įmonė yra išsiuntusi komercinių pasiūlymų ir gruodžio mėn. jau pasirašyta sutartis su: OOO ULTRAMAR , Rusija, už 257 000 EUR, iš kurių gautą 147 780 EUR avanso, taip pat 2014 m. numatomos pasirašyti sutartys su UAB „Karjerų technika“ už 1 215 385 Lt ir AMF-Bruns GmbH & Co. KG, Vokietija, už 220 000 EUR. Bendra naujai pasirašomų sutarčių 2014 m. užsakymų suma šiems metams yra už 2 862 371 Lt. Įmonė 2013 m. lapkričio mėn. pasirašė su būsimu užsakovu Samsom Materials Handling Limited kompanija konfidencialumo sutartį projektų vykdymui neribotam laikotarpiui. Tačiau esant šiuo metu įmonės finansiniam nestabilumui, pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, visi užsakymai ir pradėtos vykdyti sutartys sustabdytos, ko pasėkoje įmonė patiria milžiniškus nuostolius. Įmonė jau vien per 2014 m. sausio mėn. atliko užsakymų už daugiau nei l,07 milijonų Lt be PVM (pridedama 2014 m. sausio mėn. atskaitomybė).

4Kauno apygardos teisme 2014-03-12 gautas UAB „Ignera“ prašymas įstoti į bylą bendraieškiu, iškelti bankroto bylą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodoma, kad skola pagal prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. KAUN13/226 sudaro 14 171,91 Lt (t. 2, b. l. 15-17).

5Kauno apygardos teisme 2014-03-17 gautas Sauliaus Pilinkaus prašymas įtraukti bendraieškiu. Nurodoma, kad Kauno apylinkės teismas 2014-01-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1492-944/2014 patvirtino taikos sutartį, pagal kurią atsakovės skolinio įsipareigojimo suma sudaro 3 631 Lt (t. 2, b. l. 36-39).

6Pareiškimai tenkintini.

7Įmonei bankroto byla iškeliama, kai teismas nustato jos nemokumą – kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės arba kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). 2014 m. sausio 23 d. balanso duomenys patvirtina, kad įmonė turi turto už 618 981 Lt, kurį sudaro ilgalaikis turtas – 284 491 Lt (materialusis turtas – 274 491 Lt, kitas ilgalaikis turtas – 10 000 Lt) ir trumpalaikis turtas – 334 490 (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 145 879 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 188 611 Lt) (t. 1, b. l 118). Pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 3 401 360,20 Lt (t. 1, b. l. 120-124), t. y. viršija visą į įmonės balansą įrašytą turto vertę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB „MH technologijos“ yra nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), paskiriant Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis).

8Pareiškėja UAB „SERPANTINAS“ ir UAB New Cut LT įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „JURCONSULT GROUP“, juridinio asmens kodas: 123574788, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kauno g. 12-1 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA119). Pateikta šio kandidato juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, registravimo juridinių asmenų registre trumpasis išrašas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta UAB „JURCONSULT GROUP“ šiuo metu dirba 5 darbuotojai, įmonė vykdo 20 bankroto procedūrų, baigė 7 bankroto procedūras. Buveinė yra Vilniuje.

9Pareiškėja UAB „DRŪTSRAIGTIS“ įmonės administratoriumi siūlo skirti Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centrą, UAB, juridinio asmens kodas: 302672626, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Avižų g. 2-14 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA149) arba UAB „VALEKSA“, juridinio asmens kodas: 123703158, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Jakšto g. 5 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA040). Pateiktas Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centro, UAB, sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centre, UAB, šiuo metu dirba 3 darbuotojai, įmonė vykdo 10 bankroto procedūrų, baigė 4 bankroto procedūras. Buveinė yra Vilniuje.

10Pateiktas UAB „VALEKSA“ sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negaliojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „VALEKSA“ šiuo metu dirba 10 darbuotojų, įmonė vykdo 41 bankroto procedūrą, baigė 255 bankroto procedūras. Buveinė yra Vilniuje.

11Pareiškėja UAB „CONLEX“ ir pareiškėjas Saulius Pilinkus įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto bankas“, juridinio asmens kodas: 303126669, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 35-94 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA187). Pateiktas šio kandidato sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Bankroto bankas“ šiuo metu dirba 1 darbuotojas, įmonė vykdo 9 bankroto procedūras, baigtų bankroto procedūrų nėra. Buveinė yra Vilniuje.

12Pareiškėja UAB MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankrotas“, juridinio asmens kodas: 301911653, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Maironio g. 48 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA072). Pateiktas šio kandidato sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Bankrotas“ šiuo metu dirba 4 darbuotojai, įmonė vykdo 35 bankroto procedūras, baigė 29 bankroto procedūras. Buveinė yra Kaune.

13Pareiškėja UAB „Ignera“ įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Insolvency Solutions“, juridinio asmens kodas: 300567441, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Karaimų g. 2A (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA066). Pateiktas šio kandidato registravimo juridinių asmenų registre trumpasis išrašas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Insolvency Solutions“ šiuo metu dirba 2 darbuotojai, įmonė vykdo 11 bankroto procedūrų, baigė 19 bankroto procedūrų. Buveinė yra Vilniuje.

14ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010) Be to, teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010)

15Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad visos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

16Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „MH technologijos“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „JURCONSULT GROUP“. Teismas, priimdamas sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, vertina bankrutuojančios įmonės veiklos apimtis, kreditorių skaičių (įmonės skoliniai įsipareigojimai kreditoriams siekia 3 401 360,20 Lt). Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad bankroto procese reikalingas administratorius, turintis pakankamą patirtį įmonių bankroto administravimo srityje, sugebantis operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus. UAB „JURCONSULT GROUP“ yra bankroto administratoriaus kandidatūra, pasiūlyta pareiškėjos UAB „SERPANTINAS“, kuri buvo aktyviausia keliant klausimą dėl atsakovės UAB „MH technologijos“ mokumo (jos iniciatyva pradėta civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „MH technologijos“). Šis kandidatas atitinka specialius reikalavimus, nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti skiriamas administratoriumi, nenustatytos aplinkybės dėl galimo suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi, vykdo 20 bankroto procedūrų, baigė 7 bankroto procedūras. Joje dirba 5 darbuotojai, bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų darbuotojų paskirstytas pakankamai proporcingai, dėl ko manytina, kad ši administratoriaus kandidatūra yra labiausiai tinkanti atlikti bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Teismo nuomone, paskirtas administratorius nesukels priešpriešos tarp asmenų siūliusių administratorių kandidatūras ir būsimų kreditorių ir tinkamai atliks administratoriaus funkcijas.

17Prieš teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo gauti pareiškėjų UAB „Ignera“ ir Sauliaus Pilinkaus prašymai įtraukti bendraieškiais bankroto byloje. Kadangi bendrai pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 3 straipsnį kreditoriui priklauso teisė reikalauti iš atsakovės UAB „MH technologijos“ įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, kreditoriai UAB „Ignera“ ir Saulius Pilinkus įtrauktini bendraieškiais civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „SERPANTINAS“, UAB „CONLEX“ ir UAB MALKŲ ĮLANKOS TERMINALO pareiškimus atsakovei UAB „MH technologijos“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „DRŪTSRAIGTIS“, UAB New Cut LT dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teismas atkreipia dėmesį, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartimi, todėl pakartotinai šis UAB „Ignera“ prašymas nesvarstytinas.

19Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 43 str. 1 d. 1 p., ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

20Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „MH technologijos“ (juridinio asmens kodas: 302414768, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 7N).

21Paskirti UAB „MH technologijos“ administratoriumi UAB „JURCONSULT GROUP“, juridinio asmens kodas: 123574788, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kauno g. 12-1 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA119).

22Įtraukti kreditorius uždarąją akcinę bendrovę „Ignera“ ir Saulių Pilinkų bendraieškiais.

23Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

24Nustatyti 7 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „MH technologijos“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

25Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui. Pranešti ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjai ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų... 3. UAB „MH technologijos“ vadovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl... 4. Kauno apygardos teisme 2014-03-12 gautas UAB „Ignera“ prašymas įstoti į... 5. Kauno apygardos teisme 2014-03-17 gautas Sauliaus Pilinkaus prašymas įtraukti... 6. Pareiškimai tenkintini.... 7. Įmonei bankroto byla iškeliama, kai teismas nustato jos nemokumą – kai... 8. Pareiškėja UAB „SERPANTINAS“ ir UAB New Cut LT įmonės administratoriumi... 9. Pareiškėja UAB „DRŪTSRAIGTIS“ įmonės administratoriumi siūlo skirti... 10. Pateiktas UAB „VALEKSA“ sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas,... 11. Pareiškėja UAB „CONLEX“ ir pareiškėjas Saulius Pilinkus įmonės... 12. Pareiškėja UAB MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS įmonės administratoriumi siūlo... 13. Pareiškėja UAB „Ignera“ įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB... 14. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti... 15. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių... 16. Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „MH... 17. Prieš teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo gauti pareiškėjų UAB... 18. Teismas atkreipia dėmesį, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 43 str. 1 d. 1 p., ĮBĮ 9... 20. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „MH technologijos“... 21. Paskirti UAB „MH technologijos“ administratoriumi UAB „JURCONSULT... 22. Įtraukti kreditorius uždarąją akcinę bendrovę „Ignera“ ir Saulių... 23. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 24. Nustatyti 7 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 25. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti... 26. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...