Byla 2YT-11578-1004/2018
Dėl antstolio T. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „(duomenys neskelbtini) “

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus P. P. skundą dėl antstolio T. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „( - ) “,

Nustatė

2

  1. pareiškėjas pateikė antstoliui skundą, kuriame nurodo, kad antstolis vykdo BUAB „( - )“ atžvilgiu išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal 2018 m. liepos 12 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1126-1004/2018. Pažymėjo, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, pagal įstatymą yra draudžiama išieškoti iš bankrutuojančios įmonės turto. Nurodė, jog antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, kai skolininkui iškeliama bankroto byla, tokiu atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui, o vykdomoji byla laikoma baigta. Mano, kad antstolis negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, todėl jo atlikti vykdymo veiksmai yra neteisėti. Pripažinus, jog vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti neteisėtai, neteisėtais pripažintini ir vėlesni antstolio priimti procesiniai dokumentai. Prašo panaikinti antstolio priimtus procesinius sprendimus, vykdomąją bylą nutraukti ir ją užbaigti.
  1. Antstolis 2018 m. rugpjūčio 7 d. patvarkymu dėl skundo išnagrinėjimo pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, kad BUAB „( - )“ atžvilgiu vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal 2018 m. liepos 12 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų vykdomąjį dokumentą dėl teismo priteistų 1150,24 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš BUAB „( - )“ išieškotojo UAB „( - ) “ naudai. 2016 m. balandžio 7 d. UAB „( - )“ teisinis statusas pakeistas į bankrutavusią. Bylinėjimosi išlaidos atsirado po bankroto bylos skolininkei BUAB „( - )“ iškėlimo ir BUAB „( - )“ bankroto administratoriui vykdant numatytas pareigas atstovauti bankrutuojančios bendrovės interesus. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje, kuria bylinėjimosi išlaidos priteistos iš administravimo išlaidų, ir vykdomajame dokumente nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti išieškomos iš BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus administravimo išlaidų. Pažymi, kad toks išieškojimas taikomas kaip priemonė prieš nepagrįstą bylinėjimąsi iš bankroto administratoriaus pusės bei UAB „( - ) “ atlyginant patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla ir iš skolininko UAB „( - ) “ BUAB „( - )“ naudai, t. y. vykdoma vykdomoji byla su priešpriešiniais išieškojimu iš tos pačios civilinės bylos. Pradėjus vykdyti vykdomąją bylą Nr. ( - ) buvo gautas UAB „( - ) “ prašymas daryti priešpriešinio reikalavimo užskaitymus. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis ir vykdomasis raštas išduotas po bankroto bylos iškėlimo ir tai, kad vykdoma vykdomoji byla, kurioje vykdomas priešpriešinis išieškojimas, antstolis turėjo teisę ir pareigą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.
  1. Suinteresuotas asmuo UAB „( - ) “ atsiliepimo į skundą nepateikė.
Skundas netenkintinas.
  1. Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.
  1. Pagal CPK 613 str. nuostatas vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 2 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi Nr. eB2-976-372/2015 UAB „( - )“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas P. P.. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 22 d. sprendimu iš atsakovės UAB „( - ) “ ieškovei BUAB „( - )“ buvo priteista 368,88 Eur kompensuojamųjų palūkanų ir 8,05 procento dydžio metinės palūkanos nuo 368,88 Eur priteistos sumos nuo 2017 m. spalio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2018 m. liepos 3 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi Nr. e2A-485-357/2018 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 22 d. sprendimas paliktas nepakeistas, o iš ieškovės BUAB „( - )“ administravimo išlaidų atsakovės UAB „( - ) “ naudai priteistos 1150,24 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinėje instancijoje (vykd. b. 1-10 b.l.). Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolis T. U. 2018 m. liepos 23 d. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-136-14685. 2018 m. liepos 20 d. gautas UAB „( - ) “ prašymas padaryti tarpusavio įskaitymą. Pareiškėjas skundu nesutinka su antstolio 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-136-14685, 2018 m. liepos 24 d. raginimu įvykdyti sprendimą Nr. S-18-136-14834 ir vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. S-18-136-14833 bei prašo panaikinti antstolio priimtus procesinius sprendimus kaip neteisėtus ir nepagrįstus bei prieštaraujančius Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33-36 str. įtvirtinai bankrutuojančios įmonės reikalavimų tenkinimo tvarkai bei CPK nuostatoms.
  1. LR CPK 687 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą. Pažymėtina, kad šiuo atveju pateiktas vykdomais dokumentas yra dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad jeigu tam tikros išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūros metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti, tai tokios išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos. Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 2,3 d.). Įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi išsprendus procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priskirtina prie šios bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų, todėl kreditorių reikalavimai dėl tokių lėšų grąžinimo tenkintini ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-896-661/2016).
  1. Tuo atveju, kai iškėlus bankroto bylą įmonė, atstovaujama profesionalaus bankroto administratoriaus, toliau vykdo ar sudaro naujus sandorius, reikalingus bankroto procedūroms vykdyti (ĮBĮ 17 str.), ir dėl to kreditorius patiria nuostolių, tokių sandorių šalys laikytinos lygiateisėmis (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009). Tai reiškia, kad bankrutuojančiai įmonei, atstovaujamai profesionalaus bankroto administratoriaus veikiančio kreditorių interesais, negali būti sudarytos palankesnės sandorio vykdymo sąlygos, nei kitai sandorio šaliai. Priešingu atveju, bankrutuojančios įmonės kontrahentas nepagrįstai turėtų prisiimti tokių sandorių neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimus. Dėl to tokių sandorių šalies padėtis negali būti tokia pati kaip kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, ir bankrutuojančios įmonės patiriamos tokių sandorių vykdymo išlaidos yra laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 str. 3 d. prasme. Jų atsiradimą ir šioje byloje iš esmės lėmė UAB „( - ) “ patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti už jam suteiktas teisines paslaugas dėl to, jog BUAB „( - )“, kuriam iškelta bankroto byla, atstovaujamas bankroto administratoriaus, reiškė atsakovui turtinius reikalavimus, kurie buvo atmesti. Jei asmuo, atstovaujamas bankroto administratoriaus, nesutinka su kitos šalies jam pareikštais turtiniais reikalavimais, siekdamas sutaupyti įmonės turto, patiria išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvarka. Todėl tuo atveju, jei išsprendus pareikštus reikalavimus, ieškovo pareikšti reikalavimai yra nepatenkinami, o atsakovui teismo procesinio sprendimo pagrindu atsiranda prievolė atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos būti atlyginamos iš administravimo išlaidų. Priešingu atveju, besibylinėjanti šalis turėtų nepagrįstai prisiimti bankrutuojančio asmens prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus savo skolininkams arba nepagrįstai nesutikdama su kreditorių jai pareikštais reikalavimais. Nors BUAB „( - )“ bankroto administratorius ir antstolis remiasi argumentais dėl priešpriešinių išieškotinų sumų įskaitymo, tačiau šie argumentai plačiau neanalizuojami, nes vykdomojoje byloje nėra duomenų apie patvarkymo dėl priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo priėmimą. Tačiau atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimi priteistos piniginės lėšos (šiuo atveju bylinėjimosi išlaidos) yra kilusios jau iš bankrutuojančios įmonės, todėl tenkinamos ne bendrąja bankrutuojančios įmonės kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka, kaip nurodo pareiškėjas, o iš bankroto procesui skirtų administravimo lėšų, kaip nurodė antstolis.
  1. Kadangi antstolio veiksmai vykdomojoje byloje yra atlikti pagal jam suteiktus įgalinimus, nepažeidžiant vykdymo proceso normų, yra teisėti ir pagrįsti, todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismui nenustačius antstolio atliktų vykdymo veiksmų neteisėtumo, pareiškėjo BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus skundas netenkintinas kaip nepagrįstas.

3Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 513, 290-291 straipsniais,

Nutarė

4netenkinti pareiškėjo BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus skundo.

5Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui vykdomąją bylą Nr. ( - ).

6Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai