Byla 2-1792/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7092-232/10

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7092-232/10.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas AB „City Service“ 2010-08-06 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti nepagrįstą ir pažeidžiančią Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus imperatyvius nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principus ,,Centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų“ konkurso sąlygų 11.4 punkto sąlygą, jog tiekėjas turi turėti kokybės vadybos sistemą perkamų paslaugų srityje, ir įpareigoti atsakovą pakeisti šią sąlygą ją išdėstant taip: tiekėjas savo veikloje turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, tai yra įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimų sutarčių, o sudarius – uždrausti ją vykdyti. Nurodė, kad ieškovas galėtų dalyvauti konkurse, jeigu teismas panaikintų įstatymui prieštaraujančias konkurso sąlygas, todėl nepritaikius šių priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas.

5Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė šį ieškovo prašymą atmesti, nurodė, jog atsakovo funkcija - savivaldybės teritorijos sanitarinis valymas ir želdinių priežiūra, yra susijusi su viešuoju interesu, nes neatliekant šios funkcijos, miestas būtų visiškai netvarkomas. Pažymėjo, kad ieškovas piktnaudžiauja savo proceso teisėmis, nes užsitęsus pirkimo procedūroms, atsakovas neskelbiamų derybų metu su UAB ,,Naujamiesčio Būstas“ sudarė minėtų paslaugų teikimo sutartį, kuri galios iki sutarties su konkurso laimėtoju sudarymo. Pagal viešai skelbiamą informaciją, ieškovas AB „City Service“ yra minėtos įmonės UAB ,,Naujamiesčio Būstas“ savininkas, todėl yra suinteresuotas kuo ilgesniu sutarties vykdymu.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi minėtą prašymą atmetė. Nurodė, kad projekto įgyvendinimas ir pirkimo procedūra yra tiesiogiai susiję su viešuoju interesu - būtinybe užtikrinti Vilniaus miesto teritorijos sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą, todėl sustabdžius vykdomas procedūras, viešasis interesas būtų pažeistas. Teismas sprendė, kad pritaikius minėtas priemones, šių paslaugų pirkimas gali būti nukeltas ilgesniam laikui, o tai gali neigiamai įtakoti Vilniaus miesto gyventojų kokybę, atsakovas gali patirti nuostolių.

7Atskiruoju skundu ieškovas AB „City Service“ prašo panaikinti šią teismo nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą patenkinti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

81. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktus, viešųjų pirkimų principus, nustatė nepagrįstus kvalifikacinius reikalavimus teikėjams, todėl didelė tikimybė, kad paslaugos bus nupirktos ne iš mažiausią kainą pasiūliusių tiekėjų. Todėl būtina sustabdyti vykdomas procedūras, kad būtų apgintas viešasis interesas – racionalus valstybės biudžeto lėšų naudojimas, garantuoti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Be to, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad minėtos priemonės yra taikomos ne tik tada, kai būsimas teismo sprendimo įvykdymas gali būti neįmanomas, bet ir tada, kai įvykdymas tampa apsunkintas.

92. Teismas nepagrįstai sprendė, kad patenkinus ieškovo prašymą, sanitarinės paslaugos nebus teikiamos, gyventojų kokybė pablogės, o atsakovas patirs nuostolių. Ieškovo žiniomis, tokios paslaugos nenutrūkstamai atsakovui yra teikiamos, todėl sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsakovas ir toliau vykdys savo funkcijas, o viešasis interesas nebus pažeistas.

10Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė ieškovo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas pagrįstai atisakė taikyti minėtas priemones siekdamas apginti viešąjį interesą. Teigia, kad teismų praktikoje yra ne kartą nurodyta, jog miesto teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų viešąjį interesą.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, teisingai nustatė aplinkybes, teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso normas, o taip pat nenukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos šiais klausimais (CPK 329 str. 1 d.).

13Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbto Centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo. Skundžiama nutartimi teismas atsisakė patenkinti ieškovo AB „City Service“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, tai yra įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimų sutarties, o ją sudarius – uždrausti vykdyti.

14Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, teismas gali atsisakyti taikyti minimas priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas, kuris bendrąja prasme reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę.

15Teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą, pagrįstai pažymėjo šio pirkimo tikslą, tai yra siekimą įgyvendinti vieną iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tenkančių funkcijų, pagal kurią ši savivaldos institucija, užtikrindama Vilniaus miesto gyventojų gerovę, privalo organizuoti ir užtikrinti Vilniaus miesto teritorijos sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą, ir konstatavo, jog dėl minimų priemonių taikymo nurodytų paslaugų pirkimas gali būti nukeltas ilgesniam laikui, o tai gali neigiamai įtakoti vilniečių gyvenimo kokybę, o atsakovas dėl to gali patirti nuostolių. Tuo tarpu ieškovas, prašydamas taikyti minimas priemones, viešąjį interesą neteisingai traktuoja, susiaurindamas jį tik iki bylos šalių interesų lygsvaros. Teisėjų kolegija laiko, jog teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, teisingai sprendė, kad prašomos taikyti priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 3 d.). Ieškovo atskirojo skundo argumentai neduoda pagrindo priešingai išvadai (CPK 185 str.)

16Dėl apelianto argumentų, susijusių su nagrinėjamo ieškinio pagrįstumu, tai yra su atsakovo veiksmais organizuojant ginčo konkursą, teisėjų kolegija nepasisako, nes tokie klausimai nėra šio proceso dalyku.

17Skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista, o apelianto ieškovo AB „City Service“ atskirasis skundas atmetamas (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai