Byla 2-3810-302/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatei Dainiui Skriveliui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Anvyra plius“ ieškinį atsakovei J. L. dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės J. L. 441 424,09 Lt žalai atlyginti ir penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas BUAB „Anvyra plius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. L., prašydamas priteisti iš atsakovės 441 424,09 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad UAB „Anvyra plius“ vadove iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos buvo J. L.. BUAB „Anvyra plius“ akcininkas R. L. 2009 m. balandžio 29 d. perdavė bankroto administratoriui dalį įmonės dokumentų, tačiau bendrovės turtas bankroto administratoriui neperduotas iki šiol. Ieškovas pažymėjo, kad neperduodama BUAB „Anvyra plius“ turto, buvusi įmonės direktorė pažeidė CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, todėl privalo atsakyti pagal juridinio asmens valdymo organų narių civilinę atsakomybę reglamentuojančio CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, jog juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas privalo juridiniam asmeniui padarytą žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Ieškovas nurodė, kad UAB „Anvyra plius“ buvusi vadovė elgiasi nesąžiningai, kadangi neperduoda įmonės ilgalaikio turto, kurio vertė pagal balansą, sudarytą 2009 m. balandžio 30 d. yra 216 285 Lt ir 589 211 Lt vertės trumpalaikio turto, iš viso J. L. neperdavė bankroto administratoriui turto, kurio vertė yra 805 496 Lt. UAB „Anvyra plius“ vadovės padaryta žala pasireiškė turto ekonominės vertės praradimu bei kreditorių teisės atgauti bent dalį pajamų pažeidimu. Ieškovas nurodė, kad dėl neperduoto pagal 2009 m. balandžio 30 d. balansą turto BUAB „Anvyra plius“ patyrė 441 424,09 Lt žalą, susidedančią iš 373 277,10 Lt teismo patvirtintų BUAB „Anvyra plius“ kreditorių reikalavimų sumos bei 68 146,99 Lt sudarančios bankroto administravimo išlaidų sąmatos, paskaičiuotos pagal 2009 m. rugpjūčio 21 d. įmonės kreditorių susirinkimo patvirtintą tvarką.

7Atsakovė J. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad UAB „Anvyra plius“ direktore vienintelio akcininko UAB „Lubinski ir Ko“ sprendimu 2007 m. liepos 18 d. buvo paskirta J. L. (b.l. 25). Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi UAB „Anvyra plius“ iškelta bankroto byla (b. l. 17-18). BUAB „Anvyra plius“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tigesta“. BUAB „Anvyra plius“ bankroto administratorius 2009 m. balandžio 15 d. pranešimu dėl bankroto bylos iškėlimo, adresuotu UAB „Anvyra plius“, BUAB „Anvyra plius“ bankroto administratoriaus 2009 m. balandžio 15 d. įsakymu, adresuotu UAB „Anvyra plius“ direktoriui, ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi, kurie pasirašytinai buvo įteikti įmonės akcininkui R. L., pareikalavo perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus bei turtą (b. l. 29, 30-31, 32-34). Įrodymų apie tai, kad koks nors įmonės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas, į bylą nėra pateikta. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad įmonės akcininkas R. L. perdavė bankroto administratoriui dalį įmonės dokumentų.

10Atsakovei - įmonės direktorei - nepavyko asmeniškai įteikti procesinių dokumentų bei šaukimų į teismo posėdžius (b.l. 84), nors jie buvo siunčiami pagal jos deklaruotą gyvenamąją vietą (b.l. 150), jos vardu siunčiami dokumentai buvo įteikiami artimiems giminaičiams – tėvui ir motinai (b.l. 38, 159). Teismui pripažinus tokį įteikimą tinkamu (CPK 123 str. 3 d.), byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

11Pagal ieškovo pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra UAB „Anvyra plius“ buvusios direktorės civilinė atsakomybė ir jos pareiga atlyginti žalą, kurią ieškovas įvertina kaip visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sumą, sudarančią 373 277,01 Lt, bei 68 146,99 Lt administravimo išlaidų sumą, paskaičiuotą pagal įmonės kreditorių susirinkimo patvirtintą tvarką CK 2.87 straipsnio pagrindu.

12Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011).

13Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Nagrinėjamoje byloje bankrutuojančios įmonės administratorius prašo atlyginti žalą įmonei, tačiau atsižvelgus į ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 punktą, kuria yra nustatyta, jog administratorius gina ir atstovauja tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesus, teismas sprendžia, jog pareikštas ieškovo ieškinys nagrinėtinas ir kreditorių interesais. Vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nagrinėjamu atveju įmonės direktorė neperduoda įmonės administratoriui įmonės turto, bent jau įrodymų apie tai, kad koks nors įmonės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas į bylą nėra pateikta, tokiu būdu bankroto administratorius negali šio turto perimti ir nukreipti jo įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui, dėl ko kreditoriai patiria nuostolių neatlygintų kreditorinių reikalavimų sumoje.

14Pagal įmonės balansą, sudarytą 2009 m. balandžio 30 d., ilgalaikio turto vertė yra 805 496 Lt. Ieškovo teigimu, šį balansą sudarė UAB „Dimira“, su kuria 2008-02-22 buvo sudaryta buhalterinių paslaugų teikimo sutartis (b.l. 48-51). Šis finansinės atskaitomybės dokumentas nėra pasirašytas nei jį sudariusio asmens, nei įmonės vadovo, neatitinka tokio pobūdžio rašytiniam įrodymui keliamų griežtų formos ir turinio reikalavimų, vien tik juo vadovautis teismas negalėtų sprendžiant apie ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą. Tačiau atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes ir į atsakovės užimtą pasyvią poziciją, bei visišką proceso ignoravimą, tai pat į ieškovo nurodytą aplinkybę, jog įmonė turi ilgalaikio turto, kurio buvusi bendrovės vadovė neperdavė bankroto administratoriui, ką patvirtina kiti byloje esantys įrodymai, teismas neturi pagrindo juo nesivadovauti kaip įrodymu byloje. Tai, kad įmonė savo balanse turi turto, patvirtina į bylą pateiktas ilgalaikio turto sąrašas 2009-01-01—2009-07-01 (b.l. 27), šiame sąraše nurodytos transporto priemonės yra registruotos VĮ „Regitra“ Vilniaus filiale (b.l. 122-135), be to, ieškovas pateikė transporto priemonių, elektros prietaisų, kitų priemonių, nurodytų ilgalaikio turto akte įsigijimo įmonės vardu dokumentus (b.l.173-214). Atsakovė savo kaltės nebuvimo neneigė, tai yra jokių pateisinamų priežasčių, kodėl įmonės balanse apskaitytas turtas neperduotas įmonės administratoriui, nepateikė. Įvertinus tai, kad ieškovas nereikalaudamas grąžinti turtą natūra, prašo priteisti jo vertę, teismas neišeidamas už ieškinio ribų priteisia atsakovės dispozicijoje esančio turto vertę.

15Ilgalaikio turto sąraše nurodytas turtas įmonės buvo įsigytas pakankamai seniai, t.y. nuo 2003 m. rugsėjo iki 2008 m. lapkričio mėn., todėl akivaizdu, kad jis nusidėvėjo, kas yra fiksuota aptariamame sąraše, kur likutinė turto vertė 2009-07-01 nurodyta 84 309,04 Lt (b.l. 27). Atsakovei neginčijant nei turto buvimo, nei jo vertės, ieškovo atstovui sutikus, kad apskaityto įmonės balanso turto vertė atitinka ilgalaikio turto sąraše nurodytai vertei, teismas sprendžia, kad būtent 84 309,04 Lt vertės turto neperdavė atsakovė bankroto administratoriui, todėl būtent dėl tokio žalos dydžio ji ir privalo atsakyti kaip buvusi direktorė bendrovei ir jos kreditoriams.

16Įvertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas įrodė buvusios UAB „Anvyra plius“ direktorės J. L. neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) - vengimą perduoti bankroto administratoriui įmonės turto 84 309,04 Lt sumai, dėl ko įmonė negali šios sumos apimtyje atsiskaityti su kreditoriais (CK 2.87 str. 7 d).

17Ieškovas neįrodė, jog atsakovė neperdavė įmonės turto likusiai ieškinio sumai, nes nepateikė pagrindžiančių įrodymų, jog įmonė turėjo turto didesnei nei teismas nustatė sumai, ir kad atsakovė turi atsakyti jo prašomos priteisti sumos ribose, todėl dalyje ieškinys atmestinas (CPK 178 str.).

18Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 262, 285, 286 str.,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš J. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , 84 309,04 Lt (aštuoniasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus devynis litus, 04 cnt) žalai atlyginti; 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 84 309,04 Lt - nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2010-08-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo BUAB „Anvyra plius“ j.a.k. 124066369, esančios Bajorų k. Avižienių sen, Vilniaus raj., a.s Nr. ( - ), AB Ūkio bankas, Vilniaus filialas, b.k. 70104.

21Priteisti iš J. L. 2529,27 Lt žyminio mokesčio valstybei (įmokos kodas 5660 )

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatei Dainiui Skriveliui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės J. L. 441... 6. Ieškovas BUAB „Anvyra plius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 7. Atsakovė J. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad UAB „Anvyra plius“ direktore vienintelio akcininko... 10. Atsakovei - įmonės direktorei - nepavyko asmeniškai įteikti procesinių... 11. Pagal ieškovo pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra... 12. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina... 13. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 14. Pagal įmonės balansą, sudarytą 2009 m. balandžio 30 d., ilgalaikio turto... 15. Ilgalaikio turto sąraše nurodytas turtas įmonės buvo įsigytas pakankamai... 16. Įvertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 17. Ieškovas neįrodė, jog atsakovė neperdavė įmonės turto likusiai ieškinio... 18. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 262, 285, 286 str.,... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš J. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , 84 309,04 Lt (aštuoniasdešimt... 21. Priteisti iš J. L. 2529,27 Lt žyminio mokesčio valstybei (įmokos kodas 5660... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...