Byla 2S-589-372/2014
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria ieškovės ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Statome“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria ieškovės ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Statome“ patikslintu ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Bendrabutis“ prašė priteisti iš atsakovės 4907,91 Lt turtinės žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi ieškovės UAB „Statome“ ieškinį paliko nenagrinėtą. Nurodė, kad ieškovei apie atidėto teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, tačiau nei ieškovės atstovas – direktorius G. B., nei advokatas A. K. į jį neatvyko, ir byloje nėra duomenų apie ieškovės atstovų neatvykimo priežastis. Pažymėjo, kad ieškovė nepateikė prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant ar atidėti teismo posėdį, o atsakovės atstovės pateikė prašymą ieškinį palikti nenagrinėtu.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartį, apeliantė (ieškovė) UAB „Statome“ prašo teismo nutartį panaikinti ir bylą perduoti Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde teigiama, kad prieš teismo posėdį ieškovės atstovas telefonu informavo posėdžių sekretorę apie galimą vėlavimą į numatytą teismo posėdį. Tvirtinama, kad į teismo posėdį buvo pavėluota tik keletą minučių, iš posėdžių salės dar nebuvo spėję išeiti posėdyje turėję dalyvauti asmenys ir teisėja. Apeliantė mano, kad turi būti atsižvelgta į proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principus. Netenkinus skundo, ieškovė privalės iš naujo kreiptis į teismą, o proceso dalyviai pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos.

8Atsiliepdama į atskirąjį skundą, atsakovė UAB „Bendrabutis“ prašo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad ieškovės atstovai neatvyko į teismo posėdį, iki kol teismo sudėtis buvo posėdžių salėje nei posėdžio metu, nei skelbiant teismo nutartį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu. Apie 2014-04-07 teismo posėdį ieškovei buvo pranešta pasirašytinai praeitame teismo posėdyje – 2014-02-27. Teismo posėdžio data buvo suderinta su proceso šalimis. Jeigu atskirasis skundas būtų patenkintas ir byla perduota nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ieškovė patikslintų ieškinį, kaip planavo, teismas turėtų atlikti tuos pačius procesinius veiksmus, kaip ir ieškovei pareiškus naują ieškinį atskiroje byloje. Atsakovė taip pat turėtų pateikti atsiliepimą į naują ieškovės ieškinio reikalavimą šioje byloje arba naujai iškeltoje byloje.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

12Apeliantės (ieškovės) UAB „Statome“ atskirasis skundas netenkintinas.

13Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas paliko ieškovės ieškinį nenagrinėtą, priėjęs prie išvados, kad ieškovė buvo tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką ir į teismo posėdį neatvyko nenurodžiusi svarbių priežasčių.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. kovo 29 d. priėmė ieškovės ieškinį, vėliau patikslintą ieškinį (1 t., 35-37 b. l.). 2014-02-27 vyko teismo posėdis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog jis buvo pradėtas 15 min. vėliau, nei buvo numatyta, kadangi atsakovės atstovas – advokatas A. K. vėlavo (1 t., 137 b. l.). 2014-02-27 teismo posėdis buvo atidėtas, šalys pasirašė, jog joms yra žinoma kito teismo posėdžio data (1 t., 140 b. l.). Paskirtu laiku ieškovės atstovai į teismą neatvyko. Bylos šalys, tarp jų ieškovas ir jo atstovas, civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti inicijuotoje byloje, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui prašymus ir argumentus, motyvuotai pranešti teismui apie pagrįstas aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti proceso įstatymo suteiktomis teisėmis, o teismas turi imtis priemonių, kad bylos procesas atitiktų koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos principus. Pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų padarinių, jai neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje. Bylos medžiaga patvirtina, kad iki teismo posėdžio pradžios ieškovė nepateikė teismui prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys ieškovės ar jos atstovo neatvykimą į teismą. Iš posėdžių sekretorės D. Girdenienės tarnybinio pranešimo matyti, jog apie vėlavimą į teismo posėdį nebuvo pranešta iki teismo posėdžio pradžios, t.y. iki 2014 m. balandžio 7 d., 9 val. Teismo posėdžių sekretorė apie ieškovės atstovo skambutį sužinojo tik grįžusi iš teismo posėdžio. Nepagrįstas apeliantės teiginys, jog ieškovės atstovas atvyko į 2014-04-07 teismo posėdį, kai iš posėdžių salės dar nebuvo išėję posėdyje dalyvavę asmenys, tame tarpe ir teisėja. 2014-04-07 teismo posėdžio garso įrašuose (2014-04-07 teismo posėdžio garso įrašas bei 2014-04-07 teismo nutarties skelbimo garso įrašas) nėra užfiksuota, kad ieškovės atstovas būtų atvykęs. Tą atsiliepime į atskirąjį skundą patvirtino ir atsakovė UAB „Bendrabutis“ (2 t., 14-15 b. l.). Taip pat, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovės atstovas – advokatas A. K. ne vieną kartą šioje byloje, vėlavo į teismo posėdžius, būdamas atidus ir rūpestingas, turėjo planuoti savo darbo laiką taip, kad nevėluotų į iš anksto numatytus teismo posėdžius ir taip nevilkintų bylos nagrinėjimo.

16Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas“, bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra“ v. B. M. , V. Č. , R. Č., bylos Nr. 2-303/2008). Akivaizdu, kad esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė CPK 246 straipsnio 1 dalį ir ieškinį paliko nenagrinėtą.

17Teismo vertinimu, apeliantė skunde nepagrįstai atkreipia dėmesį į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, kadangi iš civilinio proceso principų išplaukia apeliantės pareiga rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, sąžiningai naudotis jai priklausančiomis teisėmis (CPK 7 straipsnis). Be to, CPK 8 straipsnyje įtvirtintas kooperacijos principas įpareigoja šalis bendradarbiauti tiek tarpusavyje, tiek su teismu, todėl ieškovė privalėjo informuoti teismą apie neatvykimo į teismą priežastis, o tuo atveju, jeigu norėjo, kad byla būtų nagrinėjama jai nedalyvaujant, pateikti teismui tokio turinio prašymą.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės veiksmai neatitiko rūpestingos šalies elgesio civiliniame procese principų, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų (CPK 178, 185 straipsniai), apylinkės teismas teisingai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kurią atskirojo skundo motyvais naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista.

19Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Statome“ patikslintu ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi ieškovės UAB... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartį,... 8. Atsiliepdama į atskirąjį skundą, atsakovė UAB „Bendrabutis“ prašo... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 10. teisiniai argumentai ir išvados... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliantės (ieškovės) UAB „Statome“ atskirasis skundas netenkintinas. ... 13. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas,... 14. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas paliko ieškovės ieškinį... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. kovo 29... 16. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo... 17. Teismo vertinimu, apeliantė skunde nepagrįstai atkreipia dėmesį į proceso... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės veiksmai neatitiko... 19. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 20. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartį palikti...