Byla e2-13926-861/2020
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Tamtamas“ atstovui advokatui Romui Žėkui, atsakovui R. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tamtamas“ ieškinį atsakovui R. G. dėl administravimo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 2 188,85 Eur dydžio administravimo išlaidas, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-05-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3077-603/2019 kreditoriaus ( - ) prašymu iškėlė bankroto bylą ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ) (toliau – bendrovė), bendrovės administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“ (toliau – ieškovė). Pagal juridinių asmenų registro duomenis, bendrovė juridinių asmenų registre įregistruota ( - ), vadovo pareigas laikotarpiu nuo ( - ) iki ( - ) ėjo E. K., nuo ( - ) iki ( - ) – R. G., o laikotarpiu nuo ( - ) iki nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo dienos (( - )) bendrovės vadovo pareigas ėjo O. V.. Pagal juridinių asmenų registro duomenis bankroto bylos bendrovei iškėlimo metu bendrovės vadovo pareigas vykdė O. V.. Tačiau iš šių viešų duomenų matyti, kad šis asmuo bendrovės vadovo pareigas iki nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei priėmimo dienos (2019-05-07) buvo spėjęs eiti vos vieną savaitę, t. y. O. V. tapus bendrovės vadove teisme jau buvo nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. Taigi, bendrovė nemokia tapo jai vadovaujant R. G. ir būtent jis neįvykdė įstatymo nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, nes Bendrovei nevykdant savo finansinių įsipareigojimų į teismą kreipėsi bendrovės kreditorius ( - ). Atsižvelgiant į tai, atsakovu šioje byloje traukiamas R. G..

4Kaip matyti iš į bylą pateikiamų teismų sprendimų, Vilniaus apygardos teismas 2019-08-21 nutartimi tenkino bendrovės bankroto administratoriaus prašymus ir patvirtino bendrą kreditorių finansinių reikalavimų 4 729,31 Eur dydį bei, kadangi bendrovė neturėjo jokio turto ar piniginių lėšų teismo ir administravimo išlaidoms (bent iš dalies) padengti, priėmė sprendimą taikyti bendrovei supaprastintą bankroto procesą. Vilniaus apygardos teismas 2019-10-11 nutartimi pripažino bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o taip pat patvirtino visam bankroto proceso laikotarpiui 2633,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmatą: 1 655,00 Eur administratorės atlyginimą ir 968,00 Eur kitoms administravimo išlaidoms. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2019-11-29 sprendimu pripažino bendrovę pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruotina iš juridinių asmenų registro.

5Ieškinį ieškovė grindžia Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 punktu. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad pasikeitė bendrovės vienintelės akcininkės ( - ) akcininkas, ( - ) visi ( - ) finansiniai, apskaitos bei veiklos dokumentai buvo paimti bendrovės vienintelės akcininkės ( - ) atstovės O. V. iš ( - )/ ( - ) buhalterės G. A. darbo vietos adresu ( - ). Taip pat O. V. pakeitė bendrovės el. pašto prisijungimo slaptažodį. ( - ) dokumentus O. V. išvežė iš ( - ) nuomojamos patalpos atsakovui R. G. nedalyvaujant. Į prašymą grąžinti neteisėtai paimtus bendrovės dokumentus bei suteikti galimybę prisijungti prie ( - ) el. pašto buvo atsisakyta. Atkreipė dėmesį, kad bendrovės buhalterinę apskaitą nuo pat ( - ) steigimo pradžios iki atsakovo R. G. vadovavimo laikotarpio pabaigos tvarkė ( - ) buhalterė G. A.. Vertina, kad ( - ) (Bendrovės steigėjas) visą laiką žinojo apie ( - ) finansinę padėtį ir apie tai, kad atsakovas R. G., kaip atskaitingas asmuo, investavo į bendrovę asmeniškai 6 126,35 Eur dydžio sumą. 2019-03-21 asakovas R. G. iš bendrovės steigėjo/ vienintelės akcininkės ( - ) atstovės O. V. gavo raginimą dėl ( - ) bankroto bylos iškėlimo pagal LR ĮBĮ 4 straipsnį. Atsakovas paaiškino akcininko atstovei, kad nemato pagrindo kelti bendrovei bankroto bylą, nes tuo metu ( - ) kreditoriai (buhalterė G. A., buvęs direktorius E. K., pats atsakovas R. G. ir SoDra) puikiai žinojo apie bendrovės situaciją, nei vienas nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo arba bankroto bylos iškėlimo. O. V. nuo ( - ) ėjo bendrovės vadovės (direktorės) pareigas bei padidino ( - ) kreditorinius įsipareigojimus.

7Ieškovė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad bankroto administratorius teikė paslaugas. ( - ) neturėjo jokių lėšų. Atsakovas įmonės vadovu buvo nuo ( - ) iki ( - ). Pažymėjo, kad atsakovas atsiliepimu neginčijo, jog jis dėl bankroto bylos nesikreipė.

8Atsakovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ( - ) akcininkas buvo ( - ), bet jie atsakovui neleido skelbti bankroto. Atkreipė dėmesį, kad SODRAI mokėjo iš savo lėšų. Paaiškino, jog nesikreipė dėl įmonės bankroto, nes tikėjosi, kad įmonė vykdys savo veiklą.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš ieškovės pateiktų duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-05-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3077-603/2019 kreditoriaus ( - ) prašymu iškėlė bankroto bylą ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), bendrovės administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“. Pagal juridinių asmenų registro duomenis, bendrovė juridinių asmenų registre įregistruota ( - ), vadovas laikotarpiu nuo ( - ) iki ( - ) buvo E. K., nuo ( - ) iki ( - ) – R. G., o laikotarpiu nuo ( - ) iki nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo dienos (( - )) bendrovės vadovas buvo O. V.. Vilniaus apygardos teismas 2019-10-11 nutartimi bendrovės supaprastinto bankroto procesui patvirtino 2 633,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, iš jų 1 665,00 Eur - ieškovės atlygimui, 968,00 Eur - administravimo išlaidoms. Į bylą pateiktos PVM sąskaitos–faktūros, o taip pat ir mokėjimo pavedimo kopija patvirtina, kad ieškovė patyrė 523,85 Eur faktines bendrovės bankroto administravimo išlaidas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė iš atsakovo nori priteisti 2 188,85 Eur administravimo išlaidos (1 665,00 Eur atlyginimas + 523,85 Eur faktiškai patirtos administravimo išlaidos). Pareiškimą dėl bankroto bylos ( - ) iškėlimo Vilniaus apygardos teismui pateikė ( - ). Vilniaus apygardos teismo 2019-10-11 nutartimi ( - ) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, o taip pat patvirtino visam bankroto proceso laikotarpiui 2 633,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmatą: 1 655,00 Eur administratorės atlyginimą ir 523,00 Eur kitoms administravimo išlaidoms. Vilniaus apygardos teismas 2019-11-29 sprendimu pripažino bendrovę pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruotina iš juridinių asmenų registro.

11Ieškovė nurodo, kad lėšų bankroto procedūroje nebuvo gauta; turto bankroto bylos iškėlimo dienai nenustatyta. Byloje duomenų, jog teismo patvirtintos bankroto administravimo išlaidos už bankroto procedūros administravimą 2 188,85 Eur sumoje būtų apmokėtos, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

12Kadangi tiek nurodytos bankroto bylos iškėlimo metu, tiek bankroto procesui administravimo išlaidų nustatymo metu, tiek beveik visų faktiškai patirtų administravimo išlaidų metu galiojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (iki 2019-12-31), todėl nagrinėjamu atveju yra remiamasi būtent šio įstatymo nuostatomis, o ne Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatomis. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalį, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

13Teismas pažymi, kad tam, jog būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai); jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

14Nagrinėjamu atveju atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas) (CK 6.246 straipsnis) pasireiškė tuo, kad jis, įmonei negalint atsiskaityti su kreditoriais, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju laiku nesikreipus į teismą (dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi minėtos įmonės kreditorė, o ne jos vadovas – atsakovas) ir tokiu būdu didinant kreditorinius įsiskolinimus, sumažėjo įmonės finansiniai ištekliai (CK 6.249 straipsnis), iš kurių galėtų būti patenkinami įmonės kreditorių reikalavimai bei padengiamos bankroto administravimo išlaidos ir bankroto administratoriaus atlyginimas.

15Sprendžiant, ar yra pagrindas taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, reikalinga vertinti aplinkybės, susijusias su įmonės nemokomo nustatymo momentu, kuris reikšmingas sprendžiant klausimą, ar būtent atsakovui kyla pareiga atlyginti administravimo išlaidas, ar kitiems įmonės vadovams. Atsakovas laikosi pozicijos, jog O. V. buvo bendrovės vadovė nuo ( - ) iki ( - ), todėl ji turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, tačiau su tokiais argumentais nesutiktina, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2019-05-09 iškėlęs bankroto bylą ( - ), nustatė, kad pagal pateiktą 2019-03-31 preliminarų balansą trumpalaikis turtas sudaro 1 829,00 Eur, per vienus metus gautinos sumos 1 829,00 Eur; per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 7 792,00 Eur. Nustatyta, kad įmonė nemoki. Teismas pažymi, kad atsakovas bendrovės vadovas buvo nuo 2018-02-01 iki 2019-04-18. Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, bylos duomenis, sprendžia, kad labiausiai tikėtina, jog įmonės finansinė padėtis atitiko nemokumo kriterijų atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, kuomet pradėjo formuotis skolos valstybės ir VSDFV biudžetams, kitiems kreditoriams, tačiau atsakovas kaip įmonės vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nuo 2018-02-01 iki 2019-04-18, kai jam egzistavo pareiga priimti su bendrovės veikla susijusius atitinkamus sprendimus, kurių vienas iš jų ir kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos. Tokie atvejai, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Kai įmonės vadovas, matydamas realų įmonės nemokumą, delsia kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidžiami tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesai. Šiuo atveju įmonės vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų, imperatyvių teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimu (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai) bei fiduciarinių pareigų pažeidimu.

16Šiuo atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei žalos – nuostolių, atsiradusių neapmokėjus bankroto administratoriaus atlyginimo bei administravimo išlaidų, egzistuoja priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad atsakovo atlikti veiksmai nesuderinami su CK 2.87 straipsnyje, Akcinių bendrovių įstatymo ir ĮBĮ nustatytomis juridinio asmens valdymo organo bei juridinio asmens dalyvio pareigomis. Atsakovo kaltė šiuo atveju yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnis). Teismas daro išvadą, kad bylos duomenys leidžia teigti, jog byloje nustatyti būtent atsakovo, kaip įmonės vadovo, neteisėti veiksmai, t. y., esant įmonei nemokiai neteisėtas neveikimas (nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo). Nagrinėjamoje byloje atsakovas įrodymų, paneigiančių ieškinyje išdėstytas aplinkybes, nepateikė, t. y. kaltės prezumpcijos nepaneigė (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovės ieškinys tenkintinas – priteisiant iš atsakovo ieškovei 2 188,85 Eur administravimo išlaidų (įskaitant ir atlyginimo) (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis, CK 6.246-6.249 straipsniai).

17Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako.

18CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą (2 188,85 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 49,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

20Ieškovė už advokato teisinę pagalbą sumokėjo 363,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinas 363,00 Eur atlyginimas advokato pagalbai apmokėti (98 straipsnio 1 dalis).

21Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios (5 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260 straipsniais, 265–267 straipsniais, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Tamtamas“, į. k. 152696631, 2 188,85 Eur administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 188,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 412,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 4. Kaip matyti iš į bylą pateikiamų teismų sprendimų, Vilniaus apygardos... 5. Ieškinį ieškovė grindžia Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad pasikeitė... 7. Ieškovė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad bankroto... 8. Atsakovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ( - ) akcininkas... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš ieškovės pateiktų duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas... 11. Ieškovė nurodo, kad lėšų bankroto procedūroje nebuvo gauta; turto... 12. Kadangi tiek nurodytos bankroto bylos iškėlimo metu, tiek bankroto procesui... 13. Teismas pažymi, kad tam, jog būtų galima taikyti įmonės administracijos... 14. Nagrinėjamu atveju atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas) (CK 6.246... 15. Sprendžiant, ar yra pagrindas taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę,... 16. Šiuo atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei žalos –... 17. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 20. Ieškovė už advokato teisinę pagalbą sumokėjo 363,00 Eur. Atsižvelgiant... 21. Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Tamtamas“, į. k.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...