Byla 3K-3-495/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų J. B., V. O. B. ir I. B. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 2 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skraidenis“ ieškinį atsakovams J. B., V. O. B., I. B., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Statybų mechanizacija“, dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Skraidenis“ 2006 m. vasario 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, patikslinęs reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovų iš viso 683 025,20 Lt patirtiems nuostoliams atlyginti. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. spalio 14 d. į jį kreipėsi atsakovas J. B., siūlydamas pirkti apie 50 proc. trečiojo asmens UAB „Statybų mechanizacija“ akcijų. Vykstant deryboms J. B. pranešė, kad gali ne tik parduoti savo nuosavybės teise valdomas akcijas, bet ir tarpininkauti įsigyjant trečiojo asmens akcijas iš kitų bendrovės akcininkų. Ieškovo 2005 m. spalio 18 d. valdybos posėdyje buvo nutarta pirkti trečiojo asmens akcijas, nupirktų akcijų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 150 001 akcija. Ieškovui buvo pateiktas 2005 m. lapkričio 9 d. preliminariosios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektas, o 2005 m. lapkričio 10 d. grupė akcininkų informavo trečiąjį asmenį apie ketinimą parduoti 151 089 paprastąsias vardines UAB „Statybų mechanizacija“ akcijas už 3 777 225 Lt. 2005 m. gruodžio 2 d. šalys pasirašė preliminariąją akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – preliminarioji sutartis), kuria susitarė iki 2006 m. sausio 31 d., bet ne anksčiau kaip po 2005 m. gruodžio 26 d., šalims įvykdžius preliminariojoje sutartyje numatytus įsipareigojimus, sudaryti pagrindinę 133 584 paprastųjų vardinių UAB „Statybų mechanizacija“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – pagrindinė sutartis), sutarties kaina 3 339 600 Lt. Anot ieškovo, jis, ketindamas įsigyti tiek UAB „Statybų mechanizacija“ akcijų, kad jam būtų užtikrinta galimybė kontroliuoti bendrovės veiklą ir priimti lemiamus sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime, nusprendė įsigyti papildomą dalį bendrovės akcijų ir 2005 m. gruodžio 8 d. sudarė dar vieną preliminariąją sutartį su UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkais J. G. ir P. R. U. Ieškovas nurodė, kad atsakovai 2005 m. gruodžio 8 d. pareiškimu atšaukė savo 2005 m. lapkričio 10 d. pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, tačiau apie šį atšaukimą ieškovo neinformavo, nenurodė jokių šio veiksmo priežasčių. Ieškovas 2006 m. sausio 12 d. raštu informavo atsakovus apie sutarties pažeidimą, pareikalavo laikytis sutartinių įsipareigojimų bei nurodė galimus alternatyvius sutarties vykdymo būdus. Atsakovai 2006 m. sausio 16 d. pranešė ieškovui, kad 2005 m. gruodžio 5 d. UAB „Statybų mechanizacija“ buvo įregistruotas vieno iš akcininkų pageidavimas pirkti parduodamas akcijas. Ieškovas 2006 m. sausio 30 d. raštu pareikalavo atsakovų vykdyti preliminariąją sutartį ir kartu pateikė pagrindinės sutarties projektą, tačiau atsakovai 2006 m. sausio 30 d. raštu nurodė, jog pagrindinė sutartis nebus sudaroma, nes UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkas R. R. pareiškė norą pasinaudoti akcininko pirmumo teise pirkti bendrovės akcijas. Ieškovo nuomone, šis atsakovų atsakymas yra nepagrįstas, nes 2005 m. lapkričio 10 d. pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo metu R. R. dar nebuvo bendrovės akcininkas ir neturėjo pirmenybės teisių įsigyti akcijas. Anot ieškovo, atsakovai nuo pat derybų su juo pradžios buvo nesąžiningi, po preliminariosios sutarties pasirašymo nepaisydami CK 6.163 straipsnyje nustatytos pareigos elgtis sąžiningai, tęsė derybas su trečiaisiais asmenimis dėl akcijų pardavimo. Ieškovo teigimu, jis dėl atsakovų nesąžiningo elgesio, atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, patyrė nuostolių, kuriuos sudaro: 1) 300 000 Lt bauda pagal preliminariąją sutartį, 2) 1770 Lt išlaidos UAB „Statybų mechanizacija“ turto vertinimui apmokėti, 3) 60 000 Lt sumokėtas negrąžinamas avansas ir 300 000 Lt bauda pagal 2005 m. gruodžio 8 d. preliminariąją sutartį, 4) 5900 Lt išlaidos advokato paslaugoms už preliminariųjų sutarčių rengimą bei kitas su tuo susijusias teisines paslaugas apmokėti, 5) 2230,20 Lt išlaidos advokato paslaugoms rengiant procesinius dokumentus, 6) 12 125 Lt, skirtų akcijoms pirkti, užšaldymas (avansiniai mokėjimai atsakovams).

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo J. B. 16 985,46 Lt, iš atsakovės V. O. B. – 2372,98 Lt, iš atsakovės I. B. – 3666,76 Lt nuostolių atlyginimo. Teismas nustatė, kad 2005 m. gruodžio 2 d. preliminariąja sutartimi ieškovas (pirkėjas) ir atsakovai (pardavėjai) susitarė iki 2006 m. sausio 31 d. preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais sudaryti pagrindinę 133 584 paprastųjų vardinių trečiojo asmens akcijų, kurios sudaro 44,5 proc. visų bendrovės išleistų akcijų, pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas pažymėjo, kad preliminariosios sutarties 4.1.1 punkte nurodyta, jog atsakovai (pardavėjai), sudarydami preliminariąją sutartį, pareiškė, kad tinkamai įvykdė savo pareigą, nustatytą ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje, t. y. 2005 m. lapkričio 10 d. pateikė UAB „Statybų mechanizacija“ vadovui pranešimą apie ketinimą parduoti nuosavybės teise valdomas akcijas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2005 m. lapkričio 10 d. pranešime nurodyta, jog grupė akcininkų ketina parduoti ne 133 584 akcijas, kaip nurodyta preliminariojoje sutartyje, o 151 089 akcijas, sudarančias daugiau negu 50 proc. visų bendrovės akcijų, kaip akcijų paketą vienam pirkėjui. Teismas nurodė, kad šis pranešimas galiojo tol, kol 2005 m. gruodžio 8 d. akcininkų grupės atstovo J. B. buvo atšauktas. Teismas darė išvadą, kad atsakovai preliminariosios sutarties 4.1.1 punkte melagingai nurodė, jog tinkamai įvykdė ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą. Byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai raštu pranešė trečiajam asmeniui apie ketinimą parduoti 133 584 jiems nuosavybės teise priklausančias paprastąsias vardines akcijas už 3 339 600 Lt. Teismas sprendė, kad atsakovas J. B. 2006 m. sausio 16 d. pranešimu ieškovui melagingai nurodė, jog 2005 m. gruodžio 5 d. UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkas yra įregistravęs pageidavimą pirmumo teise pirkti akcijas, žinodamas, kad jis pats 2005 m. gruodžio 8 d. tokią teisę yra atšaukęs. Teismo vertinimu, atsakovo J. B. 2006 m. sausio 10 d. pranešimas UAB „Statybų mechanizacija“ direktoriui apie ketinimą parduoti nuosavybės teise priklausančias 147 391 paprastąją vardinę akciją už 3 684 775 Lt, kaip akcijų paketą vienam pirkėjui, nėra pagrindas pateisinti atsakovų veiksmus, nes toks pranešimas neatitiko preliminariosios sutarties 4.1.1 punkto reikalavimų. Teismas nustatė, kad 2006 m. sausio 30 d. buvo gautas UAB „Statybų mechanizacija“ akcininko R. R. pranešimas apie pageidavimą įsigyti 147 391 akciją. Teismas pažymėjo, kad preliminariosios sutarties 3.4 punktu šalys susitarė, jog pardavėjai neatsakys už tai, kad, atsiradus kitam bendrovės akcininkui, kuris pageidaus pasinaudoti pirmumo teise pirkti visas 133 584 akcijas už 3 339 600 Lt, jie privalės akcijas parduoti ne ieškovui. Teismas darė išvadą, jog ieškovas prisiėmė galimą riziką dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Teismas konstatavo, kad kitam bendrovės akcininkui pareiškus pageidavimą pirkti atsakovų parduodamas akcijas, atsakovams baigėsi prievolė sudaryti su ieškovu pagrindinę sutartį, tačiau dėl nesąžiningų derybų atsakovams nustatytina pareiga atlyginti derybų metu ieškovo turėtas išlaidas, kurių dydžio atsakovai neginčijo. Atlygintinas išlaidas teismas padalino proporcingai, atsižvelgdamas į atsakovų turėtų akcijų proporciją.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo ir atsakovų apeliacinius skundus, 2007 m. balandžio 2 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo dalį, kuria ieškovui iš atsakovų priteistas nuostolių atlyginimas: iš atsakovo J. B. ieškovui priteistą 16 985,46 Lt sumą padidino iki 222 000 Lt, iš atsakovės V. O. B. priteistą 2372,98 Lt sumą – iki 30 000 Lt, iš atsakovės I. B. priteistą 3666,76 Lt sumą – iki 48 000 Lt; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Nustačiusi, kad 2005 m. gruodžio 5 d. UAB ,,Statybų mechanizacija“ gavo vieno iš akcininkų bendrovės Rovi ApS pranešimą apie pageidavimą pirkti parduodamas 151 089 akcijas, kolegija pažymėjo, kad šiame pranešime akcininkas bendrovė Rovi ApS nurodė, kad jis yra sudaręs su R. R. akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią jam nuosavybės teise priklausančios akcijos yra perleidžiamos R. R. nuosavybėn su visomis akcijų suteikiančiomis teisėmis ir teisę pirkti 151 089 vnt. UAB ,,Statybų mechanizacija“ akcijų už 3 777 225 Lt toliau įgyvendins naujasis akcininkas R. R. Kolegija sprendė, kad iš pranešimo turinio visumos matyti, jog akcininkas bendrovė Rovi ApS akcijų pirkti neketino, nes savąsias akcijas pardavė R. R., ir kad pastarasis pirmumo teise pirks UAB ,,Statybų mechanizacija“ akcijas. Kolegija, pažymėjusi, kad R. R. 2005 m. lapkričio 10 d., t. y. pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dieną, nebuvo UAB ,,Statybų mechanizacija“ akcininkas (jis iš bendrovės Rovi ApS trečiojo asmens akcijų nusipirko 2005 m. gruodžio 3 d.), sprendė, jog R. R. pagal ABĮ 47 straipsnio 2 dalį neturėjo pirmumo teisės įsigyti UAB ,,Statybų mechanizacija“ akcijų. Kolegija darė išvadą, kad atsakovams nebuvo kliūčių preliminariajai sutarčiai įvykdyti, t. y. pagrindinei sutarčiai sudaryti. Kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad preliminarioji sutartis buvo sudaryta dėl 133 584 akcijų, o pranešime apie ketinimą parduoti akcijas buvo nurodytas didesnis kiekis akcijų – 151 089 vnt., ir kad kai kurie akcininkai, ketinę parduoti akcijas, vėliau atsisakė, nereiškia, jog atsakovai iš naujo turėjo skelbti apie ketinimą parduoti akcijas, nes ABĮ 47 straipsnio nuostatose to nereikalaujama. Kolegija konstatavo, kad atsakovai pagrindinę sutartį nepagrįstai atsisakė sudaryti, ir, atsižvelgusi į preliminariosios sutarties 6.3 punkto sąlygą, sprendė, kad jie pagal sutarties sąlygas turi ieškovui sumokėti 300 000 Lt baudą. Kolegijos vertinimu, kitus ieškovo nuostolius (išlaidas bendrovės turto vertinimui apmokėti, išlaidas advokatams už preliminariosios sutarties projekto rengimą, dėl piniginių lėšų užšaldymo) padengia 300 000 Lt bauda, todėl jų atsakovai pagal preliminariosios sutarties 6.3 punktą neprivalo atlyginti. Kolegija konstatavo, kad aplinkybė, jog ieškovas su P. R. U. ir J. G. nesudarė pagrindinės sutarties dėl to, kad atsakovai su ieškovu nesudarė pagrindinės sutarties, yra pagrįsta prielaidomis. Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad byloje nėra duomenų, jog akcininkai P. R. U. bei J. G. apie ketinimą parduoti akcijas būtų ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pranešę trečiajam asmeniui UAB ,,Statybos mechanizacija“. Kolegija konstatavo, kad, esant P. R. U. ir J. G. pranešimui apie ketinimą parduoti akcijas, kiti akcininkai įgytų pirmumo teisę jas įsigyti ir, jiems pageidaujant pasinaudoti pirmumo teise, kas yra pagal bylos aplinkybes labai tikėtina, J. G. ir P. R. U. nebegalėtų su ieškovu sudaryti pagrindinės sutarties. Dėl to kolegija sprendė, kad atsakovai neprivalo atlyginti ieškovui netiesioginių nuostolių, kuriuos šis patyrė nesudaręs su trečiaisiais asmenimis pagrindinės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu atsakovai J. B., V. O. B. ir I. B. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 2 d. nutarties dalį dėl 300 000 Lt baudos ir šią ieškinio dalį atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė ABĮ 47 straipsnio 1 dalį. Kasatorių nuomone, jeigu yra pateiktas pranešimas apie akcijų pardavimą, kuriame nurodomas parduodamų akcijų skaičius ir kaina, tačiau iki akcijų pardavimo pasikeičia parduodamų akcijų kiekis ir (arba) kaina, tai turėtų būti teikiamas naujas pranešimas su naujai nurodomais duomenimis. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ABĮ 47 straipsnio 1 dalį, nurodydamas, kad akcijų skaičiaus pasikeitimas nesuponuoja būtinybės teikti naują pranešimą apie akcijų pardavimą.

112. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė ABĮ 47 straipsnio 2 dalį. Kasatoriai nurodo, kad UAB „Statybų mechanizacija“ 2005 m. gruodžio 5 d. gavo (faksu gavo 2005 m. gruodžio 2 d.) tuomečio akcininko Danijos bendrovės Rovi ApS pranešimą apie pageidavimą pirkti akcijas pagal 2005 m. lapkričio 10 d. pranešimą. Kasatoriai teigia, kad bendrovė Rovi ApS pareiškė pageidavimą pasinaudoti pirmumo teise pirkti UAB „Statybų mechanizacija“ akcijas. Pageidavimas pirkti akcijas buvo gautas ne iš R. R., o iš Danijos bendrovės Rovi ApS, kuri pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dieną, t. y. 2005 m. lapkričio 11 d., buvo UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkė, todėl į bendrovės Rovi ApS pranešimą buvo būtina atsižvelgti.

123. Kasaciniame skunde teigiama, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė CK 6.165, 6.256 straipsnius bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos CK 6.165 straipsnio 4 dalies taikymo ir aiškinimo praktikos. Bylą nagrinėję teismai atsakovų civilinę atsakomybę kildino ir taikė nesant visų civilinės atsakomybės sąlygų bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2005). Bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į aplinkybę, kad pagrindinės sutarties nesudarymas nelaikytinas preliminariosios sutarties pažeidimu, jeigu yra preliminariosios sutarties 3.4 punkte nustatyta sąlyga – bendrovės akcininkai pageidauja pasinaudoti pirmumo teise įsigyti akcijų. Esant nustatytai aplinkybei, kad pagrindinė sutartis su ieškovu nebuvo sudaryta dėl įmonės akcininkų pareikšto noro pasinaudoti pirmumo teise įsigyti akcijas, konstatuotina, kad bylą nagrinėję teismai civilinę atsakomybę taikė nesant atsakovų neteisėtų veiksmų ir kaltės. Kasatorių teigimu, jie pagrįstai ir turėdami tam teisinį pagrindą atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, tokį jų elgesį lėmė ABĮ 47 straipsnio reikalavimai bei preliminariosios sutarties 3.2, 3.4 punktai, tuo tarpu, nesant jų neteisėtų veiksmų ir kaltės, bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė CK 6.256 straipsnio 2 dalį. Kasaciniame skunde pažymima, kad ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atlyginti jo patirtus nuostolius, tačiau apeliacinės instancijos teismas netyrė, ar tikrai jis patyrė nuostolių, kokio dydžio nuostoliai buvo patirti, ar nuostoliai atsirado dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, ar preliminariosios sutarties 6.3 punkte nustatyta bauda nėra per didelė patirtiems nuostoliams atlyginti ir taip nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006).

134. Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai netaikė CK 6.259 straipsnio. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo elgesį – kaltę sudarant ir vykdant preliminariąją sutartį. Teismas neįvertino įrodymų viseto, ieškovo veiksmų, todėl buvo pažeistos CPK 185 straipsnio taisyklės. Kasatorių teigimu, apeliacinės instancijos teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, kad pats ieškovas nesąžiningais veiksmais siekė, jog subyrėtų parduodamas akcijų paketas, taip pat kad ieškovas teikė atsakovams įvairių pasiūlymų ir taip elgėsi akivaizdžiai nesąžiningai – 2005 m. gruodžio 28 d. pateikė pasiūlymą pasirašyti naują akcininkų sutartį, 2006 m. sausio 12 d. pateikė raštą, kuriame siūlomi variantai, kaip galima būtų įsigyti akcijas nesilaikant ABĮ 47 straipsnio nuostatų. Be to, apeliacinės instancijos teismas neįvertino ir to, kad ieškovas pats nevykdė preliminariosios sutarties 3.1 punkte prisiimtų įsipareigojimų – iki pagrindinės sutarties pasirašymo pateikti pardavėjams neatšaukiamą banko garantiją.

145. Priteisdamas iš atsakovų 300 000 Lt baudą, apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos materialinės teisės normų, reglamentuojančių netesybų institutą, aiškinimo ir taikymo praktikos, pagal kurią netesybų dydis turi atkurti teisingumą tarp šalių, t. y. kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo, ir neatsižvelgė į netesybų prigimtį bei priteisė neprotingai dideles netesybas. Kasatorių teigimu, teismui suteikiama teisė tiek skolininko prašymu, tiek ir savo iniciatyva mažinti netesybas, kurios yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės atsižvelgiant į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, skolininko elgesį ir panašias faktines aplinkybes, tačiau apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003, 2006 m. lapkričio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006, pateiktus išaiškinimus. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismo priteistas baudos dydis – 300 000 Lt – neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų, bauda priteista iš fizinių asmenų, kuriems tokia suma yra neprotingai didelė, sukelia ir sukels skaudžių pasekmių.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB „Skraidenis“ prašo kasacinį skundą atmesti. Ieškovo nuomone, kasatoriai skunde daugiausia kelia fakto, o ne teisės klausimus. Atsiliepime nurodoma, kad kasatorių teiginiai apie tai, jog apeliacinės instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė ABĮ 47 straipsnį, yra neteisingi ir atmestini. Ieškovas teigia, kad skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis atitinka CK 6.156, 6.256 straipsnių reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką. Atsiliepime nurodoma, kad bylą nagrinėję teismai nenustatė ieškovo kaltės vykdant preliminariąją sutartį ir kasatoriai neįrodė, jog ieškovas atliko kokius nors nesąžiningus veiksmus. Ieškovas pažymi, kad pagal preliminariąją sutartį, jis neatšaukiamą banko garantiją privalėjo pateikti iki pagrindinės sutarties pasirašymo, jos gavimu rūpinosi ir būtų ją gavęs, tačiau, atsižvelgiant į atsakovų veiksmus, jam būtų buvę neprotinga mokėti už banko garantiją ir taip dar labiau didinti savo nuostolius. Ieškovas pažymi, kad šalys laisva valia sudarė preliminariąją sutartį ir abipusiu susitarimu nustatė sutarties nevykdymo pasekmes pardavėjui – 300 000 Lt netesybas. Anot ieškovo, šioje byloje kasatoriai neginčijo sudarytos preliminariosios sutarties arba jos atskirų sąlygų. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad visi kasatoriai yra turtingi verslininkai, jų negalima laikyti paprastais fiziniais asmenimis. Be to, kasatorių teiginiai, kad ieškovas nepagrindė nuostolių dydžio, ieškovo manymu, yra nepagrįsti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

18Grupė trečiojo asmens UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkų, tarp kurių buvo ir atsakovai, pradėjo derybas su ieškovu dėl UAB „Statybų mechanizacija“ akcijų pirkimo-pardavimo ir pateikė 2005 m. lapkričio 9 d. preliminariosios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Akcininkų grupės atstovas J. B. 2005 m. lapkričio 10 d. pranešime UAB „Statybų mechanizacija“ direktoriui nurodė, kad grupė akcininkų ketina parduoti jai nuosavybės teise priklausančias 151 089 paprastąsias vardines akcijas už 3 777 225 Lt kainą (25 Lt už kiekvieną akciją), akcijos bus parduodamos ne dalimis, o kaip akcijų paketas vienam pirkėjui. 2005 m. gruodžio 2 d. šalys sudarė preliminariąją akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kuria, be kita ko, sulygo, kad: šia sutartimi pardavėjai (atsakovai) ir pirkėjas (ieškovas) įsipareigoja <..> sudaryti bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (1.1 punktas); bendrovės akcijos šios sutarties prasme yra 133 584 vnt. UAB „Statybų mechanizacija“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1 Lt ir kurios sudaro 44,5 proc. visų bendrovės išleistų akcijų (1.2 punktas); vienos perleidžiamos akcijos kaina yra 25 Lt, o visų pardavėjų pirkėjui perleidžiamų akcijų vertė – 3 339 600 Lt (2.1 punktas); pardavėjai įgyja teisę atstovauti kitiems bendrovės akcininkams parduodant jų akcijas, kurių kiekis negali būti didesnis kaip 14 000 vnt. (2.2 punktas); pagrindinė sutartis turi būti sudaryta iki 2006 m. sausio 31 d., bet ne anksčiau kaip po 2005 m. gruodžio 26 d. (3.1 punktas); pirkėjas iki pagrindinės sutarties pasirašymo įsipareigoja pateikti pardavėjams neatšaukiamą banko garantiją, numatančią, kad bankas, pardavėjui pareikalavus, sumokės pardavėjams akcijų kainą, jeigu jos nesumokės pirkėjas (3.2 punktas); pardavėjai iki pagrindinės sutarties pasirašymo įsipareigoja gauti visus reikiamus dokumentus ir atlikti visus veiksmus, būtinus pagrindinei sutarčiai sudaryti (3.3.1 punktas); pardavėjai neatsako už tai, kad atsiradus kitam bendrovės akcininkui (ne šios sutarties šaliai), kuris pageidaus pasinaudoti akcininko pirmumo teise pirkti visas šioje sutartyje minimas akcijas, jie privalės akcijas parduoti ne pirkėjui (3.4 punktas); pirkėjai pareiškia, kad tinkamai įgyvendino savo pareigą, numatytą ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje, t. y. 2005 m. lapkričio 10 d. pateikė bendrovės vadovui pranešimą apie ketinimą parduoti nuosavybės teise valdomas akcijas (4.1.1 punktas); jeigu ši sutartis nutrūksta (pasibaigia) arba pagrindinė sutartis nesudaroma dėl pardavėjų kaltės, pardavėjai per tris darbo dienas privalo grąžinti pirkėjui avansą ir sumokėti 300 000 Lt baudą bei atlyginti kitus pirkėjo su pagrindinės sutarties nesudarymu susijusius nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda (6.3 punktas). Trečiojo asmens UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkas bendrovė Rovi ApS 2005 m. gruodžio 2 d. pranešimu apie pageidavimą pirkti akcijas (bendrovėje gautas 2005 m. gruodžio 5 d.) informavo UAB „Statybų mechanizacija“ direktorių, kad pageidauja pasinaudoti pirmumo teise ir pirkti 151 089 vnt. UAB „Statybų mechanizacija“ akcijų. Bendrovės Rovi ApS pranešime taip pat nurodoma, kad, atsižvelgiant į tai, jog bendrovė Rovi ApS yra sudariusi jai priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su pirkėju R. R., tai šiame pranešime nurodytą teisę pirkti 151 089 vnt. akcijų toliau įgyvendins naujasis akcininkas R. R. 2005 m. gruodžio 8 d. ieškovas (pirkėjas) ir J. G. bei P. R. U. (pardavėjai) sudarė preliminariąją akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl 32 030 paprastųjų vardinių UAB „Statybų mechanizacija“ akcijų. Akcininkų grupės atstovas J. B. 2005 m. gruodžio 8 d. pareiškimu informavo UAB „Statybų mechanizacija“ direktorių, kad akcininkų grupė atšaukia savo 2005 m. lapkričio 10 d. pranešimą apie ketinimą parduoti 151 089 paprastąsias vardines akcijas. 2006 m. sausio 8 d. R. R. tapo trečiojo asmens akcininku. 2006 m. sausio 9 d. grupė trečiojo asmens akcininkų, tarp jų ir atsakovai, bei R.R. sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią R. R. įsigijo 147 391 paprastąją vardinę UAB „Statybų mechanizacija“ akciją už 3 684 775 Lt. Akcininkų grupės atstovas J. B. 2006 m. sausio 10 d. pranešimu informavo UAB „Statybų mechanizacija“ direktorių, kad grupė akcininkų ketina parduoti jai nuosavybės teise priklausančias 147 391 paprastąją vardinę akciją už 3 684 775 Lt kainą (25 Lt už vieną akciją). R. R. 2006 m. sausio 30 d. pranešimu UAB „Statybų mechanizacija“ direktoriui nurodė, kad jis sutinka įsigyti 147 391 paprastąją vardinę bendrovės akciją kaip akcijų paketą. Atsakovai 2006 m. sausio 30 d. raštu informavo ieškovą, kad pasibaigus preliminariosios sutarties galiojimo laikui pagrindinė sutartis nebus sudaroma, nes UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkas R. R. pareiškė norą pasinaudoti akcininko pirmumo teise pirkti visas šioje sutartyje nurodytas akcijas.

19V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20ABĮ 47 straipsnio, reglamentuojančio uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimo ypatumus, 1 dalyje nustatyta, kad apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Tokiu būdu išviešinama akcininko, ketinančio parduoti turimas akcijas, valia, pateikiamas pasiūlymas ir sudaromos prielaidos kitiems uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, įvertinus pardavimo objektą, kainą, kitas reikšmingas aplinkybes, apsispręsti, ar jie pageidauja pirkti parduodamas akcijas, bei, esant pageidavimui pirkti, pasinaudoti pirmumo teise pirkti parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas. Akcininko, ketinančio parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijas, pranešime bendrovei privalomai turi būti nurodyti du dalykai: perleidžiamų akcijų skaičius pagal klases ir pardavimo kaina. Akivaizdu, kad perleidžiamų akcijų skaičius pagal klases ir pardavimo kaina yra esminiai kriterijai, lemiantys kitų uždarosios akcinės bendrovės akcininkų, įvertinusių ir kitas jiems reikšmingas aplinkybes, sprendimą dėl parduodamų akcijų pirkimo arba nepirkimo. Teisėjų kolegija, aiškindama ABĮ 47 straipsnio 1 dalį, konstatuoja, kad jeigu akcininko, pranešusio uždarajai akcinei bendrovei apie ketinimą parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijas, ketinimų turinys dėl parduodamų akcijų skaičiaus pagal klases ir (arba) kainos pasikeičia, tai šis akcininkas privalo iš naujo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei apie ketinimą parduoti akcijas, nurodydamas parduodamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Ši taisyklė atitinkamai taikytina ir kai akcijas ketina parduoti grupė uždarosios akcinės bendrovės akcininkų. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2005 m. lapkričio 10 d. grupė akcininkų, tarp jų ir atsakovai, pranešė UAB „Statybų mechanizacija“ apie ketinimą parduoti 151 089 paprastąsias vardines akcijas už 3 777 225 Lt (25 Lt už akciją) kaip akcijų paketą vienam pirkėjui (T. 1, b. l. 112), o šalių preliminarioji sutartis (T. 1, b. l. 17-21) sudaryta dėl atsakovams nuosavybės teise priklausančių 133 584 paprastųjų vardinių akcijų pardavimo už 3 339 600 Lt (25 Lt už akciją). Tai reiškia, kad atsakovai apie ketinimą parduoti tas akcijas, dėl kurių sudaryta preliminarioji sutartis, privalėjo iš naujo ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pranešti UAB „Statybų mechanizacija“. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentu, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ABĮ 47 straipsnį, padarydamas išvadą, jog aplinkybė, kad preliminarioji sutartis buvo sudaryta dėl jiems nuosavybės teise priklausančių 133 584 akcijų, o pranešime apie ketinimą parduoti akcijas buvo nurodytas didesnis akcijų skaičius, t. y. 151 089 akcijos, ir kad kai kurie akcininkai, ketinę parduoti akcijas, vėliau ketinimo atsisakė, nereiškia, jog atsakovai iš naujo turėjo skelbti apie ketinimą parduoti akcijas. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos duomenis, atmeta kaip nepagrįstą kasacinio skundo argumentą, kad minėtas pažeidimas turėjo įtakos neteisėtos apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimui.

21ABĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip. UAB „Statybų mechanizacija“ įstatuose nėra nustatyta kitaip, nei ABĮ 47 straipsnio 2 dalyje (T. 1, b. l. 50-61). CK 6.102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudžiama perleisti reikalavimą, kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (reikalavimą išlaikyti, reikalavimą atlyginti žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo ir t. t.). Uždarosios akcinės bendrovės akcininko pirmumo teisė įsigyti parduodamas akcijas, įtvirtinta ABĮ 47 straipsnio 2 dalyje, yra neatsiejamai susijusi su asmeniu ir jos perleidimas yra negalimas (CK 6.102 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad grupės akcininkų 2005 m. lapkričio 10 d. pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo UAB „Statybų mechanizacija“ dieną šios bendrovės akcininkė, greta kitų akcininkų, buvo ir Danijos bendrovė Rovi ApS, tuo tarpu R. R. nebuvo akcininkas. Apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas bendrovės Rovi ApS pranešimą UAB „Statybų mechanizacija“ (T. 1, b. l. 49), konstatavo, kad iš pranešimo turinio visumos matyti, jog bendrovė Rovi ApS akcijų pirkti neketina. Kasatoriai kasaciniame skunde teigdami, kad bendrovė Rovi ApS pareiškė pageidavimą pasinaudoti pirmumo teise ir pirkti UAB „Statybų mechanizacija“ akcijas, kelia fakto klausimą, kuris nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Jau buvo minėta, kad uždarosios akcinės bendrovės akcininko pirmumo teisė įsigyti parduodamas akcijas, įtvirtinta ABĮ 47 straipsnio 2 dalyje, negali būti perleidžiama (CK 6.102 straipsnio 3 dalis). Dėl to atmestinas kaip nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ABĮ 47 straipsnio 2 dalį.

22Negalima sutikti su kasacinio skundo argumentais, kuriais teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.165, 6.256 straipsnius bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos CK 6.165 straipsnio 4 dalies taikymo ir aiškinimo praktikos. Preliminariosios sutarties 3.4 punkte nustatyta, kad pardavėjai neatsako už tai, jog atsiradus kitam bendrovės akcininkui (ne šios sutarties šaliai), kuris pageidaus pasinaudoti įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatyta akcininko pirmumo teise pirkti visas šioje sutartyje minimas bendrovės akcijas už šioje sutartyje nustatytą kainą, jie privalės bendrovės akcijas (šios sutarties prasme) parduoti ne pirkėjui (T. 1, b. l. 19). Pagal faktinius bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas teisėtai nekonstatavo aplinkybės, kad egzistavo preliminariosios sutarties 3.4 punkto taikymo sąlygos (CPK 177, 185 straipsniai). Bylos duomenys, atsižvelgiant ir į pirmiau išdėstytus argumentus, neįgalina pripažinti, jog atsakovai jiems nuosavybės teise priklausančias akcijas, dėl kurių šalys sudarė preliminariąją sutartį, privalėjo parduoti Danijos bendrovei Rovi ApS. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovai, sudarę su ieškovu preliminariąją sutartį, elgėsi nesąžiningai, derėjosi su R. R. ir savo akcijas, dėl kurių šalys sudarė 2005 m. gruodžio 2 d. preliminariąją sutartį, kartu su kai kuriais kitais UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkais 2006 m. sausio 9 d. sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė R. R. (T. 1, b. l. 215-222). Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, jog R. R. UAB „Statybų mechanizacija“ akcininku tapo tik 2006 m. sausio 8 d. Pažymėtina ir tai, kad apie ketinimą parduoti preliminariosios sutarties 1 punkte jos objektu nurodytas 133 584 paprastąsias vardines UAB „Statybų mechanizacija“ akcijas už 3 339 600 Lt (25 Lt už akciją) atsakovai nepranešė ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. R. R. 2006 m. sausio 9 d. pirkimo-pardavimo sutartimi akcijas pirko ne naudodamasis ABĮ 47 straipsnio įtvirtinta akcininko pirmumo teise, nes apie ketinimą šios sutarties 1 punkte jos objektu nurodytos 147 391 paprastosios vardinės UAB „Statybų mechanizacija“ akcijos pardavimą uždarajai akcinei bendrovei ABĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka buvo pranešta tik 2006 m. sausio 10 d., t. y. jau po minėtos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (T. 1, b. l. 114). Taigi negalima sutikti su kasacinio skundo teiginiu, kad kasatoriai pagrįstai ir turėdami tam teisinį pagrindą, numatytą ABĮ 47 straipsnyje, preliminariosios sutarties 3.4 punkte, atsisakė sudaryti pagrindinę akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Kasacinio skundo argumentai, kad pagrindinės sutarties nebūtų galima sudaryti dėl to, jog atsakovas neįvykdė preliminariosios sutarties 3.2 punkte nustatyto įsipareigojimo – iki pagrindinės sutarties pasirašymo pateikti pardavėjui neatšaukiamą banko garantiją, kad bankas, pardavėjui pareikalavus, sumokės pardavėjams bendrovės akcijų kainą, jeigu jos pagrindinės sutarties nustatytais terminais nesumokės pirkėjas, – atmestinas kaip nepagrįstas, nes iš bylos duomenų matyti, jog minėtą pareigą ieškovas turėjo įvykdyti iki 2006 m. sausio 31 d. ir jos įvykdymu rūpinosi, tuo tarpu atsakovai dar 2006 m. sausio 9 d. sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su R.R., 2006 m. sausio 16 d. raštu informavo ieškovą apie savo pareigą akcijas parduoti pirmumo teisę pirkti turinčiam UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkui (T. 1, b. l. 41), grąžino ieškovo sumokėtą avansą, o 2006 m. sausio 30 d. raštu ieškovui nurodė, kad pagrindinė sutarties nebus sudaroma (T. 1, b. l. 74). Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo į kasacinį skundą argumentu, kad ieškovui, esant tokiai jam atsakovų išreikštai pozicijai, būtų buvę neprotinga mokėti už banko garantiją ir dar labiau didinti savo nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas CK 6.165, 6.256 straipsnių reikalavimų nepažeidė, šių teisės normų taikymo sąlygos byloje yra nustatytos. Kasacinio skundo argumentai ir apskųstos apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys neįgalina pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos CK 6.165 straipsnio 4 dalies taikymo ir aiškinimo praktikos.

23Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nepažeidė CPK 185 straipsnio, reglamentuojančio įrodymų įvertinimą, reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismo išvados atitinka faktinius bylos duomenis, įvertintus laikantis įrodymų vertinimo taisyklių. Kasacinio skundo argumentai neįgalina pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas neįvertino kasatorių kasaciniame skunde nurodytų aplinkybių ir taip pažeidė CPK 185 straipsnio reikalavimus bei nepagrįstai taikė CK 6.259 straipsnį.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. Nozdriakova v. T. Makovskis ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį šalys gali susitarti dėl nuostolių ir netesybų (išskyrus įstatymines netesybas) santykio bei tokiu būdu konkretizuoti sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus. Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas, kurį netesybų ir nuostolių santykyje riboja CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo į nuostolius bei CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatos. CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą kreditoriui iš skolininko reikalauti baudinių netesybų, t. y. ir nuostolių ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Netesybų įskaitymo esmė ta, kad, kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnė priklausanti suma, kuri apima mažesnę. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteisiamą nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis); sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų mažinimo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) ir nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą. Taigi CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais.

25Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Šalys preliminariosios sutarties 6.3 punkte susitarė, kad jeigu sutartis nutrūksta (pasibaigia) arba pagrindinė sutartis nesudaroma dėl pardavėjų kaltės, tai pardavėjai privalo pirkėjui sumokėti 300 000 Lt baudą bei atlyginti kitus pirkėjo su pagrindinės sutarties nesudarymu susijusius nuostolius, kurių nepadengia pirmiau nurodyta bauda. Byloje nenustatyta CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindų, suteikiančių teisę mažinti šalių sulygtas netesybas. Atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, sutarties kainą, prievolės pažeidimo aplinkybes, ieškovo patirtų nuostolių dydį, nekonstatuotina, kad šalių sulygtos netesybos – 300 000 Lt – yra aiškiai per didelės ar neprotingai didelės.

26Teisėjų kolegija, patikrinusi apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį teisės taikymo aspektu, konstatuoja, kad ją naikinti kasacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

27Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovo suformuluotas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas negali būti tenkinamas, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Skraidenis“ 2006 m. vasario 6 d. kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu atsakovai J. B., V. O. B. ir I. B. prašo panaikinti Lietuvos... 10. 1. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė ABĮ 47... 11. 2. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė ABĮ 47... 12. 3. Kasaciniame skunde teigiama, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė... 13. 4. Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai netaikė CK 6.259 straipsnio.... 14. 5. Priteisdamas iš atsakovų 300 000 Lt baudą, apeliacinės instancijos... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB „Skraidenis“ prašo... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 18. Grupė trečiojo asmens UAB „Statybų mechanizacija“ akcininkų, tarp... 19. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. ABĮ 47 straipsnio, reglamentuojančio uždarosios akcinės bendrovės akcijų... 21. ABĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmumo teisę įsigyti visas... 22. Negalima sutikti su kasacinio skundo argumentais, kuriais teigiama, kad... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas tinkamai... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo... 26. Teisėjų kolegija, patikrinusi apskųstą apeliacinės instancijos teismo... 27. Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovo suformuluotas prašymas priteisti... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 30. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...