Byla 2-2211/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų era“ bei atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hesterus“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2281-436/2011 atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hesterus“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditoriaus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų era“ 101173,19 Lt kreditorinis reikalavimas, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus BUAB „Statybų era“ kreditorinio reikalavimo dydžio, t.y., ar atsakovo pareiga mokėti netesybas dėl pareigos pateikti garantijos ar draudimo dokumentus nevykdymą pagal tarp šalių sudarytą sutartį atsiranda tik sutartį nutraukus, bei, kokio dydžio atsakovo už laiku neatliktus statybos rangos darbus mokėtinos baudos dydis būtų pagrįstas ir atitiktų teisingumo kriterijų.

5Kauno apygardos teismo 2010-09-29 nutartimi UAB „Hesterus“ iškelta bankroto byla, 2011-04-05 nutartimi patvirtinta dalis kreditorių finansinių reikalavimų, likusios dalies reikalavimų pagrįstumo klausimas paskirtas nagrinėti teismo posėdžiuose.

6BUAB „Statybų era“ pateikė teismui tvirtinti 337 716,10 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 2008-04-30 statybos rangos sutarties (toliau- Sutartis) pagrindu mokėtinos netesybos. Kreditorius nurodė, kad laiku Sutartyje numatytų darbų neatlikęs atsakovas privalo mokėti Sutarties Specialiosios dalies 9.2 punkte nurodytą 1500 Lt baudą už kiekvieną vėlavimo dieną (bendra suma už senaties terminui lygų 180 dienų laikotarpį sudaro 270000 Lt), be to, atsakovui tenka pareiga sumokėti ir Sutarties Specialiosios dalies 9.4 punkto pagrindu apskaičiuotą 101 542,91 Lt (5% nuo Sutarties sumos) baudą už Sutarties Bendrosios dalies 9 punkte nurodytos pareigos pateikti garantijos ar draudimo dokumentus nevykdymą.

7Kadangi ieškovas atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 33 826,81 Lt sumai, prašoma patvirtinti kreditorinio reikalavimo suma sudaro 337 716,10 Lt.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011-06-29 nutartimi į BUAB „Hesterus“ kreditorių sąrašą įtraukė BUAB „Statybų era“ su 101 173,19 Lt kreditoriniu reikalavimu.

10Dėl reikalavimo dalies, lygios 101 542,91 Lt (bauda, apskaičiuota remiantis Sutarties Bendrosios dalies 9 p., 14.6 p., Specialiosios dalies 9.4 p.) apygardos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė šio reikalavimo pagrįstumo, todėl ši prašymo dalis atmestina. Teismas nurodė, jog byloje neginčijama faktinė aplinkybė, kad užtikrinimo dokumentai nebuvo pateikti tinkamai ir laiku, tačiau nurodytos sutartinės nuostatos atsakovo pareigą mokėti netesybas sieja ne su pačiu prievolės pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus pažeidimu, bet su kitu juridiniu faktu - vienašališku ieškovo Sutarties nutraukimu dėl atsakovo kaltės remiantis Sutarties bendrosios dalies 14.6 p. Teismui nebuvo pateikti įrodymai, kad Sutartis būtų nutraukta. Be to, ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių jo paskaičiuotos Sutarties sumos, nuo kurios paskaičiuotas baudos dydis, pagrįstumą (pagal Sutarties Specialiosios dalies 6.1 p. Sutarties suma apskaičiuojama pagal Priede Nr. 1 nurodytus vienetinius įkainius).

11Dėl reikalavimo dalies, lygios 270 000 Lt (Sutarties Specialiosios dalies 9.2 punkte nurodyta 1500 Lt bauda už kiekvieną vėlavimo dieną) teismas, atsižvelgęs į tai, kad, pirma, atsakovas atliko ženklią dalį sutartyje numatytų darbų (atliktų darbų vertė pagal atsakovo pateiktus dokumentus net viršija ieškovo nurodomą visą atliktinų darbų vertę), tuo tarpu ieškovo paskaičiuotos netesybos už vėlavimą užbaigti darbus sudaro daugiau nei 13% visos ieškovo nurodomos Sutarties kainos; antra, ieškovas reikalavimus dėl netesybų mokėjimo pareiškė praėjus daugiau nei metams po termino darbams užbaigti pabaigos, nors visas darbų atlikimo terminas tebuvo 4 mėnesiai; trečia, net ir laikotarpis, už kurį paskaičiuotos netesybos, yra ilgesnis, nei visas Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas, sprendė, jog bendra netesybų suma susidarė ne tik dėl atsakovo prievolės laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus nevykdymo, bet ir dėl nepagrįsto ieškovo vengimo imtis teisės aktuose nustatytų priemonių, susijusių su prievolių vykdymo skatinimu, todėl prašomas priteisti sutartinių netesybų dydis yra neproporcingai didelis ir sutartinių netesybų už vėlavimą laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus suma sumažintina perpus iki 135000 Lt.

12III. Atskirųjų skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Gauti du atskirieji skundai.

14Kreditorius BUAB „Statybų era“ (ieškovas) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011-06-29 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2281-436/2011 toje dalyje, kuria nutarta nepatvirtinti dalies kreditoriaus BUAB „Statybų era“ finansinio reikalavimo ir išspręsti klausimą iš esmės - patvirtinti kreditoriaus BUAB „Statybų era“ 337 716,10 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Hesterus“ bankroto byloje. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

151. Kreditorius 2010-01-29 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0000676 371 542,91 Lt sumai, t. y. bendrai netesybų sumai. Ši sąskaita-faktūra kartu su 2010-01-29 pranešimu buvo pateikti atsakovui. Atsakovo įgaliotas asmuo (direktorius) savo parašu patvirtino, kad minėtą pranešimą gavo, bei sąskaitą-faktūrą dėl priskaičiuotų netesybų pasirašė. Šios aplinkybės vienareikšmiškai suponuoja išvadą, jog atsakovas priskaičiuotas netesybas pripažino pagrįstomis ir teisėtomis, dėl jų atsiradimo fakto ir dydžio ginčo nebuvo, todėl atsirado atsakovo pareiga sumokėti pagal jam išrašytą ir jo pasirašytą sąskaitą-faktūrą.

162. Keldamas atsakovui bankroto bylą teismas ieškovo reikalavimą jau buvo pripažinęs pagrįstu, tačiau į tai, kad tarp Kauno apygardos teismo 2010-09-29 nutarties ir nagrinėjamos bylos egzistuoja prejudicinis ryšys, neatsižvelgta skundžiamoje nutartyje.

173. Atsakovas ieškovo reikalavimo neginčijo nei sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, nei neginčijo 2010-01-29 pranešimu atlikto ieškovo bei atsakovo tarpusavio reikalavimų įskaitymo.

184. Nepagrįsta teismo išvada, kad, nors užtikrinimo dokumentai nebuvo pateikti tinkamai ir laiku, tačiau nurodytos sutartinės nuostatos atsakovo pareigą mokėti netesybas sieja ne su pačiu prievolės pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus pažeidimu, bet su kitu juridiniu faktu - vienašaliu ieškovo sutarties nutraukimu. Pažymėtina, kad netesybų atsiradimo pagrindas visais atvejais yra tam tikros prievolės pažeidimas. Net ir lingvistiškai aiškinant Sutarties 14.6 punktą, pripažintina, kad šalys jokiais būdais netesybų skaičiavimo nesiejo su Sutarties nutraukimo faktu. Atitinkamos atsakovo prievolės (pateikti užtikrinimo dokumentus) pažeidimas reiškė dvejopas pasekmes - pirma, kreditorius įgijo teisę pasinaudoti sutarties nutraukimo galimybe, o antra, kreditorius įgijo teisę Sutartyje nustatyta tvarka skaičiuoti netesybas dėl atsakovo įsipareigojimų pažeidimų. Vien ta aplinkybė, kad kreditorius nepasinaudojo Sutarties nutraukimo galimybe, nepanaikina teisės taikyti netesybų institutą ir už prievolės pažeidimus reikalauti Sutartyje numatytų baudų.

195. Teismas nepagrįstai nutarė, jog 270 000 Lt netesybos mažintinos. Atsakovas vykdė specifinius didelės apimties statybos rangos darbus, kurių tik tinkamas ir galutinis atlikimas sąlygotų ieškovo galimybę naudoti laukiamą darbų rezultatą. Dėl darbų specifiškumo ir apimties, kreditoriaus galimybės operatyviai surasti kitą rangovą, kuris apsiimtų pratęsti darbus, buvo itin apribotos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra ne kartą pasisakęs, kad mažinant netesybas yra paneigiamas sutarčių laisvės principas, kuriuo remiantis sudaromos sutartys ir sutartyje šalių nustatytos netesybos laikytinos iš anksto numatytais kreditoriaus nuostoliais, kurie nėra laikomi per dideliais (2007-10-12 nutartis byloje 3K-7-304/2007, 2007-11-19 nutartis byloje Nr. 3K-3-495/2007, 2008-06-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-348/2008, 2008-09-25 nutartis byloje Nr. 3K-3-401/2008). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis byloje Nr. 3K-3-443/2008 ir kt.).

20Atsakovas UAB „Hesterus” atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir netvirtinti ieškovo BUAB „Statybų era“ finansinio reikalavimo visa apimtimi. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai, vertinant netesybų pagrįstumą ir jų atitikimą bendriesiems civilinės teisės principams, yra teisingi, tačiau pirmosios instancijos teismas, vertindamas teisiškai reikšmingas aplinkybes, sudarančias pagrindą mažinti netesybas, padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas ir sutartinių netesybų už vėlavimą laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus sumą sumažino neadekvačiai bei kaip kreditorinį reikalavimą patvirtino per dideles netesybas. Tokią poziciją pagrindžia šios aplinkybės:

211. Sutartyje šalys nustatė, jog darbų atlikimo terminas 2008-08-01. Šalys 2009-01-12 sudarė susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau - Susitarimas), kuriuo Sutartį papildė 13.8 punktu dėl baigiamų darbų priėmimo-perdavimo aktų. Nepaisant to, kad Susitarime šalys neaptarė Sutarties termino pratęsimo, tačiau atsižvelgiant į aplinkybę, jog šalys Susitarimą pasirašė 2009-01-12, t. y. praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams nuo Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos, pagrįsta manyti, kad Sutarties šalys konkliudentiniais veiksmais Sutartimi nustatytų darbų atlikimo terminą pratęsė (LR CK 1.71 str. 1 d.). Pastaroji aplinkybė suponuoja, kad Sutarties šalys laikė, jog sutartinių prievolių įvykdymo terminas 2009-01-12 dar nėra pasibaigęs.

22Be to, iš atsakovo į bylą pateiktų abiejų Sutarties šalių pasirašytų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų matyti, kad rangovas perdavė, o užsakovas be išlygų priėmė atliktus darbus už 2008 m. rugpjūčio mėn. (LR CK 6.662 str. 1 d.). Ši aplinkybė patvirtina, jog sutartinių prievolių įvykdymo terminu negali būti laikoma 2008-08-01.

232. Nepaisant to, ar sutartinių prievolių įvykdymo termino pabaiga laikytume 2008-08-01 ar vėlesnę datą, neginčijamas faktas yra tai, kad ieškovas neveikė aktyviai, nebendradarbiavo su atsakovu, o dėl neva pažeistų teisių kreipėsi į atsakovą su pranešimu dėl įsipareigojimų nevykdymo ir užskaitos tik 2010-01-29. Todėl skolininko atsakomybė gali būti atitinkamai sumažinta ar jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės (LR CK 6.259 str. 2 d.).

243. Atsakovas įrodė, jog darbų buvo atlikta už didesnę sumą (2 207 858,18 Lt. ) nei ieškovo skaičiuojant netesybas nurodyta Sutarties suma (2 030 858,18 Lt.).

25Atsiliepime į kreditoriaus BUAB „Statybų era” atskirąjį skundą atsakovas prašo jo netenkinti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta, remiantis vien tik aplinkybe, jog BUAB „Hesterus“ buvęs direktorius pasirašė PVM sąskaitą-faktūrą. Pažymėtina, kad PVM sąskaita-faktūra yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją ir turintis nustatytus privalomus rekvizitus, o jos paskirtis yra buhalterinė mokestinė. Be to, netesybos nėra PVM objektas, todėl PVM sąskaita-faktūra net negalėjo būti išrašyta.

272. Kauno apygardos teismas UAB „Hesterus“ bankroto byloje nagrinėjo ne ieškovo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Izobara“ finansinių reikalavimų pagrįstumą materialinių teisės normų aspektu, o visapusiškai analizavo atsakovo finansinę padėtį – 2010-09-29 nutartimi nustatytas atsakovo nemokumas ir dėl to jam iškelta bankroto byla, bet ne konstatuotas ieškovo reikalavimo pagrįstumas. Tarp nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą ir nagrinėjamo ginčo dėl BUAB „Hesterus” kreditorinio reikalavimo atsakovui dydžio nėra prejudicinio ryšio.

283. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad Sutartimi nustatyta pareiga mokėti 5 proc. nuo Sutarties sumos dydžio baudą atsiranda tik nutraukus Sutartį, o Sutartis nebuvo nutraukta.

294. Sutarties šalys 2009-01-12 sudarė susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo Sutartį papildė 13.8 punktu dėl baigiamų darbų priėmimo-perdavimo aktų. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog šalys Susitarimą pasirašė 2009-01-12, t. y. praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams nuo Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos, pagrįsta manyti, kad Sutarties šalys konkliudentiniais veiksmais Sutartimi nustatytų darbų atlikimo terminą pratęsė (CK 1.71 str. 1 d.) ir laikė, jog sutartinių prievolių įvykdymo terminas 2009-01-12 dar nėra pasibaigęs. Pažymėtina ir tai, kad rangovas perdavė, o užsakovas be išlygų priėmė atliktus darbus už 2008 m. rugpjūčio mėn. (CK 6.662 str. 1 d.). Ši aplinkybė patvirtina, jog sutartinių prievolių įvykdymo terminu negali būti laikoma 2008-08-01.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31BUAB „Statybų era“ ir BUAB „Hesterus atskirieji skundai atmestini

32Dėl netesybų už laiku nepateiktus garantijos dokumentus

33Byloje kilo ginčas, ar šalis siejančios Sutarties nuostatos atsakovo pareigą mokėti netesybas sieja vien su prievolės pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus pažeidimu, ar ir su kitu taip pat būtinu juridiniu faktu - vienašališku ieškovo Sutarties nutraukimu dėl atsakovo kaltės remiantis Sutarties bendrosios dalies 14.6 p. Byloje nėra ginčo tiek dėl to, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai nebuvo pateikti, tiek dėl to, kad ieškovas nesinaudojo teise nutraukti sutartį.

34Teisėjų kolegija, išanalizavusi Sutarties nuostatas, pažymi, kad sutinka su apygardos teismo išvada, jog šalys Sutartyje susitarė, kad Sutarties specialiosios dalies 9.4 punkte numatyto dydžio baudą rangovas įsipareigoja sumokėti tuo atveju, jeigu Sutartis bus nutraukta Sutarties 14.6 ir 14.8 punktuose numatytais atvejais. Sutarties specialiosios dalies 9.4 punkte numatyto dydžio baudą šalys laiko minimaliais užsakovo nuostoliais, patirtais dėl tokio Sutarties nutraukimo (Sutarties 14.8 punktas). Kad Sutarties specialiosios dalies 9.4 punkte numatyto dydžio bauda mokėtina nutraukus Sutartį nustato ir minėtas 9.4 punktas. Kadangi Sutartis nebuvo nutraukta, kaip teisingai sprendė apygardos teismas, užsakovas pagal ją neįgijo teisės į Sutarties specialiosios dalies 9.4 punkte numatyto dydžio baudą.

35Dėl netesybų už vėlavimą atlikti darbus

36Sutarties 14.3 punkte šalys susitarė, kad, rangovui vėluojant atlikti darbus, jis pagal užsakovo atskirą nurodymą mokės Sutarties specialiosios dalies 9.2 punkte numatyto dydžio baudą. Ginčas tarp šalių kilo tiek dėl netesybų protingo ir teisingo dydžio, tiek dėl termino už kurį netesybos gali būti skaičiuojamos.

37Darbų atlikimo (Statinio pripažinimo tinkamu naudoti) terminas nustatytas Sutarties specialiosios dalies 5.6 punkte (ne vėliau kaip 2008-08-01). Atsakovas teigia, jog nėra pagrindo netesybų skaičiavimui nuo šio termino, kadangi šalys 2009-01-12 pakeitė sutartį. Pagal bylos duomenis 2009-01-12 šalių susitarimu šalys papildė Sutartį nauju punktu Nr. 13.8, kuriuo rangovas įsipareigojo prieš užsakovą pateikti baigiamųjų darbų perdavimo-priėmimo aktus. Kartu nurodyta, kad kiti sutarties punktai nepildomi ir nekeičiami. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks Sutarties papildymas neturi būti vertinamas kaip šalių susitarimas pratęsti ar pakeisti Sutarties specialiosios dalies 5.6 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą. Viena, šalys 2009-01-12 pildydamos sutartį nauju punktu aiškiai išreiškė savo valią kitų Sutarties punktų nepildyti ir nekeisti, antra, 2009-01-12 papildant Sutartį nebuvo sutarta nei dėl darbų atlikimo naujo termino, nei dėl naujame Sutarties 13.8 punkte nustatyto rangovo įsipareigojimo įvykdymo termino, trečia, nauju 13.8 punktu rangovas įsipareigojo pateikti užsakovui rangovo su subrangovais pasirašytus baigiamuosius darbų perdavimo-priėmimo aktus ir detalizavo, kokiomis sąlygomis jie gali būti pateikiami. Nauju Sutarties 13.8 punktu papildytas Sutarties 13 straipsnis („garantiniai terminai“) ir juo buvo numatyta rangovo pareigą gauti subrangovų garantinius dokumentus dėl subrangovų atliktų darbų ištaisymo apmokėjimo.

38Pažymėtina, kad šalių elgesys vykdant Sutartį taip pat neduoda pagrindo 2009-01-12 Sutarties papildymą aiškinti kaip išreiškiantį tikrąją šalių valią pratęsti Sutarties specialiosios dalies 5.6 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą (2008-08-01). Aplinkybės, kad UAB „Statybų era“ praėjus keliems mėnesiams nuo darbų atlikimo termino pasibaigimo susitarė su rangovu papildyti Sutartį detalizuojant rangovo pareigas, aplinkybė, kad tik dar po metų (2010-01-12) kreipėsi į atsakovą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir pranešė apie tarpusavio reikalavimų įskaitymą, o 2010-05-13 pranešė apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, neįrodo, kad ieškovas būtų nebendradarbiavęs su atsakovu. Atvirkščiai, tai leidžia daryti prielaidas, kad ieškovas nebuvo suinteresuotas net ir laiku nevykdomos Sutarties nutraukimu ir siekė kompromisų su atsakovu, tačiau pastarajam ilgą laiką neįvykdant įsipareigojimų, pradėjo aktyviai ginti savo teises teisinėmis priemonėmis.

39Byloje kilo ginčas ir dėl priteistų netesybų teisingo dydžio. Teismas, įvertinęs netesybų dydžio nustatymui svarbias bylos aplinkybes, sprendė, kad šioje byloje nagrinėjamoje konkrečioje situacijoje teisingo dydžio netesybos būtų 135 000 Lt. Teisėjų kolegija atmeta atskirųjų skundų argumentus, kad toks netesybų dydis buvo nustatytas netinkamai. Atskiruosiuose skunduose nurodytoje teismų praktikoje nėra paneigiama teismo teisė sumažinti neprotingo dydžio netesybas, tačiau išaiškinta, kad teismas, mažindamas netesybų dydį, turi kaip į vieną iš netesybų dydžio nustatymo kriterijų atsižvelgti ir į Sutartyje išreikštą sutarties šalių valią dėl netesybų dydžio. Šioje byloje apygardos teismas, nustatydamas konkretų netesybų dydį, be kitų teisingo netesybų dydžio nustatymui svarbių aplinkybių, tinkamai atsižvelgė ir į sutarties šalių valią dėl netesybų dydžio. Nelaikytina šalių valios dėl netesybų dydžio paneigimu netesybų sumažinimas, atsižvelgus į konkrečias bylos aplinkybes.

40Atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad nutartis, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, turi prejudicinę galią nagrinėjant atskirąjį skundą dėl netesybų dydžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ pateikta įmonės kreditorių definicija apibrėžia potencialių kreditorių, o ne kreditorių materialiosios (ir kartu procesinės) teisės prasme požymius. Fiziniai bei juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.). Potencialaus kreditoriaus finansinio reikalavimo buvimas ir jo dydis patvirtinamas ne bankroto bylos iškėlimo stadijoje, o vėlesnėje stadijoje, kai išsprendžiamas kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje klausimas.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus BUAB „Statybų era“ kreditorinio... 5. Kauno apygardos teismo 2010-09-29 nutartimi UAB „Hesterus“ iškelta... 6. BUAB „Statybų era“ pateikė teismui tvirtinti 337 716,10 Lt dydžio... 7. Kadangi ieškovas atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 33 826,81... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011-06-29 nutartimi į BUAB „Hesterus“ kreditorių... 10. Dėl reikalavimo dalies, lygios 101 542,91 Lt (bauda, apskaičiuota remiantis... 11. Dėl reikalavimo dalies, lygios 270 000 Lt (Sutarties Specialiosios dalies 9.2... 12. III. Atskirųjų skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Gauti du atskirieji skundai.... 14. Kreditorius BUAB „Statybų era“ (ieškovas) prašo panaikinti Kauno... 15. 1. Kreditorius 2010-01-29 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0000676 371... 16. 2. Keldamas atsakovui bankroto bylą teismas ieškovo reikalavimą jau buvo... 17. 3. Atsakovas ieškovo reikalavimo neginčijo nei sprendžiant bankroto bylos... 18. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad, nors užtikrinimo dokumentai nebuvo... 19. 5. Teismas nepagrįstai nutarė, jog 270 000 Lt netesybos mažintinos.... 20. Atsakovas UAB „Hesterus” atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios... 21. 1. Sutartyje šalys nustatė, jog darbų atlikimo terminas 2008-08-01. Šalys... 22. Be to, iš atsakovo į bylą pateiktų abiejų Sutarties šalių pasirašytų... 23. 2. Nepaisant to, ar sutartinių prievolių įvykdymo termino pabaiga laikytume... 24. 3. Atsakovas įrodė, jog darbų buvo atlikta už didesnę sumą (2 207 858,18... 25. Atsiliepime į kreditoriaus BUAB „Statybų era” atskirąjį skundą... 26. 1. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma negali būti laikoma pagrįsta ir... 27. 2. Kauno apygardos teismas UAB „Hesterus“ bankroto byloje nagrinėjo ne... 28. 3. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad Sutartimi nustatyta pareiga mokėti... 29. 4. Sutarties šalys 2009-01-12 sudarė susitarimą dėl Sutarties sąlygų... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. BUAB „Statybų era“ ir BUAB „Hesterus atskirieji skundai atmestini... 32. Dėl netesybų už laiku nepateiktus garantijos dokumentus... 33. Byloje kilo ginčas, ar šalis siejančios Sutarties nuostatos atsakovo... 34. Teisėjų kolegija, išanalizavusi Sutarties nuostatas, pažymi, kad sutinka su... 35. Dėl netesybų už vėlavimą atlikti darbus... 36. Sutarties 14.3 punkte šalys susitarė, kad, rangovui vėluojant atlikti... 37. Darbų atlikimo (Statinio pripažinimo tinkamu naudoti) terminas nustatytas... 38. Pažymėtina, kad šalių elgesys vykdant Sutartį taip pat neduoda pagrindo... 39. Byloje kilo ginčas ir dėl priteistų netesybų teisingo dydžio. Teismas,... 40. Atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad nutartis, kuria atsakovui... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 42. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....