Byla e2S-936-866/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutarties, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, uždaroji akcinė bendrovė ,,EDS Invest“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ,,Constructions Ace“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutarties, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, uždaroji akcinė bendrovė ,,EDS Invest“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ,,Constructions Ace“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 ir sustabdyti pirmųjų pakartotinių UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančio turto (nebaigto statyti administracinio pastato, esančio ( - ), Vilnius; nebaigto statyti administracinio pastato, esančio ( - ), Vilnius; negyvenamosios patalpos-parduotuvės, esančios ( - ), Vilnius; negyvenamosios patalpos-knygyno, esančio ( - ), Vilnius) varžytinių vykdymą iki bus išspręstas klausimas dėl antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 teisėtumo.

62.

7Pareiškėja nurodė, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 1 dalimi, skundžia antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kuriuo antstolis nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausantį turtą ir nustatyti, kad pirmosios pakartotinės varžytynės vyksta elektroniniu būdu, varžytynių pradžios data yra 2020 m. balandžio 15, 13:51:10 val., o preliminarus jų pabaigos laikas – 2020 m. gegužės 15 d., 13:51:59 val. Pareiškėjos teigimu, antstolis nepagrįstai atsisakė tenkinti pirmųjų varžytynių, kurios paskelbtos neįvykusiomis antstolio 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymu, laimėtojų prašymus pratęsti terminą likusiai kainos daliai už varžytynėse nupirktą turtą sumokėti (CPK 716 straipsnio 3 dalis), todėl patvarkymas yra neteisėtas, pažeidžia pareiškėjos teisėtus interesus ir CPK 716 straipsnio 3 dalį.

83.

9Pareiškėja prašymą grindė tuo, kad pareiškėjai priklausančio turto realizavimas iš pirmųjų pakartotinių varžytinių yra ne tik netikslingas, bet ir keliantis grėsmę pareiškėjos interesams gauti kuo didesnę kainą už varžytinėse parduodamą turtą. Antstolis paskelbė pakartotines pareiškėjai priklausančio turto varžytines, nepaisant to, kad pirmąsias šio turto varžytines laimėjo keturi varžytinių dalyviai, kurie sumokėjo varžytinių dalyvių įmokas bei pateikė prašymus dėl likusios kainos dalies sumokėjimo atidėjimo iki baigsis karantino režimas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasibaigti šiuo metu paskelbtų pirmųjų pakartotinių varžytinių laikas ir turtas bus perleistas už ženkliai mažesnę kainą, nei jį įsigijo minėti varžytinių laimėtojai. Turtą įsigijus naujam savininkui už ženkliai mažesnę kainą bus pažeisti pareiškėjos interesai, nes mažesne apimtimi bus padengiami pareiškėjos įsipareigojimai išieškotojams arba pareiškėjai liks mažesnė lėšų dalis. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir teismui nustačius, kad pareiškėjos skundas dėl antstolio patvarkymo yra pagrįstas, antstolis būtų įpareigotas pratęsti terminą varžytinių laimėtojams iki karantino pabaigos likusiai kainos daliai sumokėti, taip užtikrinant ir pareiškėjos, ir jos kreditorių teises.

104.

11Suinteresuotas asmuo išieškotoja UAB ,,EDS Invest“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė prašymą atmesti ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjai skirti baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų preliminariu vertinimu nėra tikėtinai pagrįstas. Su prašymu teismui pateiktas antstolio 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kuriuo pareiškėjos turto pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, netenkinti varžytynių laimėtojų UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ prašymai atidėti varžytynių kainos sumokėjimą arba ją grąžinti, sumokėtos varžytynių dalyvių įmokos skirtos vykdymo išlaidoms apmokėti ir dalies skolos padengimui. Pareiškėja neginčija šio antstolio patvarkymo, o skundžiamas antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymas priimtas kaip neapskųsto antstolio 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymo pasekmė, privalomai sekantis procesinis veiksmas ir atitinkamai jo pagrindas. Pareiškėja neginčija skundžiamo patvarkymo priėmimo pagrindo (t. y. antstolio 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymo), nors skundą dėl 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo motyvuoja tariamai neteisėtu antstolio atsisakymu tenkinti varžytynių laimėtojų UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ prašymus atidėti varžytynių kainos sumokėjimą, kuris turėtų būti atitinkamo savarankiško skundo dalyku. Dėl to, pareiškėjos skundo dėl antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo motyvai yra nesusiję su skundo dalyku, o, antstolio 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymui galiojant ir esant neapskųstam, pareiškėjos skundas yra prima facie nepagrįstas ir jo motyvai atitinkamai negali būti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu. Be to, pareiškėjos skundu iš esmės siekiama ginti ne pareiškėjos teises, bet varžytynių dalyvių UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ interesus.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi nutarė, atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

156.

16Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalo būti motyvuotas ir pagrįstas įrodymais (CPK 178 straipsnis). Pareiga įrodyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, tenka tokį prašymą pateikusiam asmeniui, šiuo atveju – pareiškėjai (CPK 178 straipsnis).

177.

18Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėja šios pareigos neįvykdė (CPK 185 straipsnis), nes, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės nenurodė įrodymais pagrįstų reikšmingų aplinkybių, kurias vertinant būtų galima padaryti išvadą, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjos interesai, bei konstatuoti esant išimtinę situaciją, dėl kurios stabdyti išieškojimą vykdymo procese būtina (CPK 178 straipsnis). Pareiškėja teigė, kad padavė skundą dėl antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo, kuriuo antstolis nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį turtą ir nustatyti, kad pirmosios pakartotinės varžytinės vyksta elektroniniu būdu nuo 2020 m. balandžio 15 d. iki 2020 m. gegužės 15 d. Pareiškėjos teigimu, antstolis nepagrįstai atsisakė tenkinti varžytynių laimėtojų prašymus pratęsti terminą likusiai kainos daliai už varžytynėse nupirktą turtą sumokėti (CPK 716 straipsnio 3 dalis), todėl patvarkymas yra neteisėtas, pažeidžia pareiškėjos teisėtus interesus ir CPK 716 straipsnio 3 dalį. Tačiau iš antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo matyti, kad antstolis skundžiamame 2020 m. balandžio 15 d. patvarkyme nesprendė dėl varžytynių laimėtojų prašymų pratęsti terminą likusiai kainos daliai sumokėti. Kita vertus, pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų nenurodo argumentų, kuriais grįstų skundžiamo antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo nepagrįstumą bei neteisėtumą. Teismo vertinimu, pareiškėja nepateikė pakankamų įrodymų, iš kurių būtų galima daryti pagrįstą išvadą, jog šiuo atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį esmė

208.

21Atskiruoju skundu UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 ir sustabdyti pirmųjų pakartotinių UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančio turtą, t. y.: nebaigto statyti administracinio pastato, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilnius (varžytynių Nr. 189416, pradinė pardavimo kaina – 162 400 Eur); nebaigto statyti administracinio pastato, un. Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilnius. (varžytynių Nr. 189417, pradinė pardavimo kaina – 57 280 Eur); negyvenamosios patalpos - parduotuvės (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153.75 kv.m, un. Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr. 189418, pradinė pardavimo kaina – 121 600 Eur); negyvenamosios patalpos – knygyno (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurio bendras plotas sudaro 283.70 kv. m, un. Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr. 189419, pradinė pardavimo kaina – 188 000 Eur) varžytinių vykdymą iki bus išspręstas klausimas dėl antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 teisėtumo.

229.

23Nurodė, kad 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymu Nr. S-20-174-8860 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 antstolis paskelbė pareiškėjai priklausančio turto varžytynes neįvykusiomis., gautas dalyvio įmokas (viso 52 928 Eur) antstolis paskirstė CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka. Skola išieškotojams minimoje vykdomojoje byloje yra 926 919,31 Eur, tuo tarpu varžytinių laimėtojų bendra suma, už kurią pastarieji nupirko turtą sudaro viso 1 805 000 Eur sumą.

2410.

25Anot apeliantės, antstolis, formaliai išlaukęs, kol suėjo terminas likusiai varžytinėse laimėto turto kainos daliai sumokėti, 2020 m. balandžio 15 d. priėmė skundžiamą patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių apeliantei nuosavybės teise priklausantį turtą.

2611.

27Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bei vykdant turto pakartotines varžytines, turtas, tikėtina, nebus realizuotas už tokią kainą, už kokią buvo realizuotas pirmosiose varžytinėse, t. y. 1 805 000 Eur. Teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į tai, kad daugelis Lietuvos antstolių išieškotojų prašymu ar savo iniciatyva karantino laikotarpiui sustabdo vykdymo veiksmus (įskaitant ir varžytinių skelbimą bei vykdymą) vykdomosiose bylose, kadangi taip yra užtikrinama skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra.

2812.

29Atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS Invest“ su atskiruoju skundu nesutinka ir nurodo sekančius argumentus.

3013.

31Pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neatitiko CPK 144 straipsnyje numatytų sąlygų (pareiškėjo reikalavimas nebuvo prima facie pagrįstas; pareiškėjas objektyviais rašytiniais įrodymais nepagrindė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas).

3214.

33Skundas dėl antstolio veiksmų preliminariu vertinimu nėra tikėtinai pagrįstas, nes skundžiamas antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymas priimtas, kaip neapskųsto antstolio 2020 m. balandžio 9 d. pasekmė, privalomai sekantis procesinis veiksmas ir atitinkamai jo pagrindas. Ginčijamu 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 antstolis tik nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį ir suinteresuoto asmens UAB EDS INVEST naudai įkeistą nekilnojamąjį turtą, tačiau nebuvo sprendžiami jokie klausimai, susiję su varžytynių laimėtojų UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ prašymais atidėti varžytynių kainos sumokėjimą ir pan. Tai reiškia, kad pareiškėjo skundo dėl antstolio 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo motyvai (dėl antstolio 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymo atsisakymo atidėti varžytynių kainos sumokėjimą) yra nesusiję su skundo dalyku.

3415.

35Pareiškėjas nei kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nei kartu su atskiruoju skundu objektyviai ir suprantamai nepagrindė, kokius neteisėtus veiksmus atliko antstolis Donatas Kisielius, ką reikėtų netgi laikinųjų apsaugos priemonių pagalba užtikrinti. Pažymi, kad varžytynių dalyviai (kurie yra artimai susiję su pareiškėju) net neketino faktiškai įsigyti turtą, ir jau ne pirmą kartą tokiu būdu dalyvauja varžytynėse, tačiau galiausiai išvaržomo turto neįsigyja, o vėliau inicijuoja įvairius skundus su tikslu vilkinti išieškojimo procesą. Pareiškėjo skundu iš esmės siekiama ginti ne pareiškėjo teises, bet varžytynių dalyvių UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ interesus.

3616.

37Pareiškėjas tik deklaruoja, kad turto išvaržymas pagal šių varžytynių laimėtojų pasiūlytas sąlygas atitiktų jo interesus, tačiau byloje nėra nei vieno įrodymo, kad varžytynių laimėtojai UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ apskritai turi galimybę susimokėti varžytynių kainą, ar atitinkamą kainą jie sumokės papildomu terminu. Priešingai, į vykdomąją bylą pateiktais prašymais UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ nurodė, kad dėl 2 iš 4 objektų pasiūlė neprotingai dideles kainas, kas leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad tokios kainos sumokėtos nebus. Varžytynių laimėtojai taip pat nesumokėjo bent pusės varžytynėse nupirkto turto kainos, kas pagal CPK 716 straipsnio 3 dalies nuostatas, galėtų būti vieninteliu teisėtu pagrindu įsitikinti laimėtojų ketinimais ir atidėti likusio kainos sumokėjimą.

3817.

39Pareiškėjas nepagrįstai ir nesąžiningai remiasi karantino situacija Lietuvoje, siekdamas pagrįsti antstolio veiksmų neteisėtumą ir varžytynių laimėtojų termino atidėjimo pagrįstumą. Pagal teismų praktiką, antstolis neturi teisės pratęsti įstatymu nustatyto termino kitais, nei įstatymo numatytais, pagrindais. Termino pratęsimas galimas ne dėl varžytynių laimėtojo negalėjimo susimokėti varžytynių kainą aplinkybių egzistavimo, tačiau tik egzistuojant konkrečioms CPK 716 straipsnyje numatytoms sąlygoms - varžytynių dalyviui sumokėjus ne mažiau nei pusę visos varžytynių kainos, nepraleidus CPK 716 straipsnio 2 dalyje numatytam terminui pateikus prašymą antstoliui dėl likusios varžytynių kainos dalies sumokėjimo atidėjimo ne ilgesniam kaip CPK 716 straipsnio 3 dalyje numatytam terminui.

4018.

41Skundžiamos nutarties vertinimą patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-17591-599/2020, kuria jau yra atmestas pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222.

42Teismas konstatuoja:

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4419.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

4620.

47Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šios sąlygos yra kumuliacinės, o tai reiškia, bent vienai iš sąlygų neegzistuojant, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018).

4821.

49CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių yra numatyta išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese tiesiogiai susijusi su įstatyme įtvirtintu teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo principu (CPK 18 straipsnis), todėl tokia laikinoji apsaugos priemonė taikoma išimtiniais atvejais. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606-186/2015; 2015 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1045-370/2015; kt.).

5022.

51Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka tiek su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, tiek su suinteresuoto asmens UAB ,,EDS Invest“ atsiliepime nurodytais argumentais, dėl menkai tikėtino reiškiamų reikalavimų tenkinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi, pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo vykdomojoje byloje atmestas. Nors ši nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą yra pakankamas argumentas laikyti pareiškėjos skundo argumentus prima facie nepagrįstais.

5223.

53Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, konstatavus, kad skundas dėl antstolio veiksmų yra prima facie nepagrįstas, nėra pagrindo spręsti dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra siejamas su abiejų sąlygų (tikėtinu ieškinio reikalavimų pagrįstumu ir grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimu.

5424.

55Kita vertus, minėta, kad nagrinėjamu atveju skundas yra paduotas, dėl antstolio patvarkymo, kuriuo nuspręsta skelbti pirmąsias pakartotines varžytines, taigi net ir darant prielaidą, kad toks skundas būtų patenkintas ir patvarkymas panaikintas, tai savaime nelemtų terminų pratęsimo varžytinių dalyviams sumokėti visą turto kainą. Taigi, apelianto esminiai argumentai, dėl termino varžytinių dalyviams kainai sumokėti pratęsimo apskritai nėra susiję su skundžiamu patvarkymu, nes juo nebuvo sprendžiamas tokių terminų (ne)pratęsimo klausimas.

5625.

57Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne tik kasacinio teismo, bet taip pat ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

5826.

59Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

60Vilniaus apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.

62Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą,... 6. 2.... 7. Pareiškėja nurodė, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 8. 3.... 9. Pareiškėja prašymą grindė tuo, kad pareiškėjai priklausančio turto... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo išieškotoja UAB ,,EDS Invest“ atsiliepime į prašymą... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi nutarė,... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. 7.... 18. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėja šios pareigos neįvykdė... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį esmė... 20. 8.... 21. Atskiruoju skundu UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto... 22. 9.... 23. Nurodė, kad 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymu Nr. S-20-174-8860 vykdomojoje... 24. 10.... 25. Anot apeliantės, antstolis, formaliai išlaukęs, kol suėjo terminas likusiai... 26. 11.... 27. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bei vykdant turto pakartotines... 28. 12.... 29. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB ,,EDS Invest“ su atskiruoju skundu... 30. 13.... 31. Pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neatitiko... 32. 14.... 33. Skundas dėl antstolio veiksmų preliminariu vertinimu nėra tikėtinai... 34. 15.... 35. Pareiškėjas nei kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 36. 16.... 37. Pareiškėjas tik deklaruoja, kad turto išvaržymas pagal šių varžytynių... 38. 17.... 39. Pareiškėjas nepagrįstai ir nesąžiningai remiasi karantino situacija... 40. 18.... 41. Skundžiamos nutarties vertinimą patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo... 42. Teismas konstatuoja:... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 44. 19.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 46. 20.... 47. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinosios apsaugos priemonės civilinėse... 48. 21.... 49. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos... 50. 22.... 51. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka tiek su... 52. 23.... 53. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, konstatavus, kad skundas dėl... 54. 24.... 55. Kita vertus, minėta, kad nagrinėjamu atveju skundas yra paduotas, dėl... 56. 25.... 57. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 58. 26.... 59. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 60. Vilniaus apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 61. uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartį palikti...