Byla 2S-670-460/2012
Dėl drausminės nuobaudos ir darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo D. P. (apelianto) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16098-613/2011 pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos komprojektas“ dėl drausminės nuobaudos ir darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo 2011-08-10 įsakymu Nr. P-83 jam paskirtą drausminę nuobaudą – pastabą – ir darbo ginčų komisijos 2011-09-15 sprendimą Nr. 3.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė teismo palikti nepakeistą ieškovui skirtą drausminę nuobaudą bei darbo ginčų komisijos sprendimą.

5Ieškovas į parengiamąją teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismui nepranešė. Ieškinyje nurodytu adresu ieškovui išsiųstas teismo šaukimas 2011-12-02 grąžintas teismui neįteiktas, nes adresatas neatsiliepė į pašto darbuotojo paliktą pranešimą. 2011-12-05 teismo šaukimas ieškovui buvo išsiųstas pakartotinai.

6Atsakovo atstovas parengiamajame teismo posėdyje prašė teismo ieškinį palikti nenagrinėtą.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-12-09 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą.

8Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

92011-12-09 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad jam nebuvo įteiktas teismo šaukimas.

10Atsiliepime atsakovas teismo prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog teismo dokumentai ieškovui buvo įteikti tinkamai.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtas CPK 246 straipsnio 1 dalies bei 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis neatvykimo priežastimis; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas“, bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra“ v. B. M. , V. Č. , R. Č., bylos Nr. 2-303/2008).

14Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtą, nes apeliantas (ieškovas), kuriam apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta teismo šaukimais, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant ar dėl teismo posėdžio atidėjimo nepateikė.

15Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad į teismo posėdį neatvyko, nes jam apie parengiamąjį teismo posėdį nebuvo pranešta.

16Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi skyrė civilinę bylą pagal apelianto ieškinį atsakovui nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2011 m. gruodžio 9 d. (b. l. 76). Teismas 2011 m. lapkričio 15 d. išsiuntė ieškovui teismo šaukimą apie 2011 m. gruodžio 9 d. įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį (b. l. 78), be to, teismas pakartotinai 2011 m. gruodžio 6 d. ieškovui išsiuntė teismo šaukimą (b. l. 83). Teismas pabrėžia, kad teismo šaukimai buvo išsiųsti paties ieškovo nurodytu adresu – ( - ).

17Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, teismas mano, kad apeliantas, inicijavęs civilinės bylos iškėlimą, pats elgėsi nerūpestingai ir nevykdė procesinių pareigų (CPK 42 straipsnio 5 dalis, CPK 121 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčo išsprendimą. Įvertinus, kad apeliantas piktnaudžiavo procesu, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, dėl anksčiau aptartos susidariusios situacijos pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą šiuo konkrečiu atveju apelianto ieškinį palikti nenagrinėtą (CPK 246 straipsnio 1 dalis, 296 str. 1 dalies 5 punktas). Esant nurodytoms aplinkybėms, pagrindo keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-09 nutartį nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai