Byla 2-1977-883/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, D. R., V. M., V. S., R. S., K. S., suinteresuotas asmuo nepareiškęs savarankiškų reikalavimų Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant pareiškėjui Vytautui A. S. ir jo atstovui advokatui Z. Š., suinteresuotiems asmenims, pareiškusiems savarankišką reikalavimą, D. R., V. M., V. S., K. S. ir suinteresuotų asmenų atstovui advokatui S. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Vytauto A. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, D. R., V. M., V. S., R. S., K. S., suinteresuotas asmuo nepareiškęs savarankiškų reikalavimų Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Vytautas A. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priėmė savo sutuoktinės J. S., a. k. ( - ), mirusios 2000-11-09, palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti. Pareiškėjas nurodė, kad per įstatymo nustatytą terminą pareiškimo apie sutuoktinės palikimo priėmimą notarui nepadavė, tačiau mirus sutuoktinei namu, pastatais ir kitu turtu, esančiais ( - ) naudojosi ir vienas valdė, tokiu būdu pradėdamas faktiškai mirusios sutuoktinės paveldimą turtą valdyti. Teigia, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas kreipiantis į notarą, kad pareiškėjas galėtų paveldėti pastatų dalį, kurią mirusioji sutuoktinė kartu su juo turėjo bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

4Pareiškėjas pareiškime teismui nurodė ir pareiškėjo atstovas posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjo sutuoktinė J. S. mirė ( - ). Santuokoje pagal 1990-08-23 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-2432 buvo įgiję gyvenamąjį namą ir kitus pastatus ( - ), Po sutuoktinės mirties pareiškėjas liko gyventi tame name, valdė turtą, naudojosi daiktais, tačiau pareiškimo apie palikimo priėmimą notarui nepadavė. Po dviejų mėnesių po sutuoktinės mirties pareiškėjas išvyko laikinai pagyventi pas dukrą, namus tuo metu tvarkė ir turtu rūpinosi sūnus K. S.. Pareiškėjas rašytiniuose paaiškinimuose kai kuriuos suinteresuotų asmenų pareiškime nurodytus faktus pripažino, tvirtai nepaneigė nei vieno fakto, nurodė, kad kai kurių aplinkybių neprisimena, todėl negali jų nei patvirtinti, nei paneigti. Pareiškėjo atstovas taip pat nurodė, kad pareiškėjas pageidautų paveldėti būtent gyvenamąjį namą ir kitus pastatus, esančius ( - ) , o dėl kito nekilnojamojo turto paveldėjimo reikalavimų nereiškia.

5Suinteresuoti asmenys D. R., V. M., V. S., R. S., K. S. byloje pareiškė savarankišką reikalavimą, prašydami teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. R., V. M., V. S., R. S. ir K. S. priėmė savo mamos J. S., mirusios ( - ) palikimą, pradėdami faktiškai turtą valdyti (30–31 b. l.). Pareiškime nurodė, kad palikimą sudaro dalis sodybos ( - ) kaime, dalis sodybos ( - ) kaime, žemės ir miško sklypai ( - ) kaime ir ( - ) kaime, bei sodybose buvę namų apyvokos daiktai. Suinteresuoti asmenys, mirus J. S. dėl paveldėjimo į notarų biurą laiku nesikreipė, tačiau mamos palikimą priėmė faktiškai pradėję jos turtą valdyti.

6Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, K. S. posėdžio metu nurodė, kad V. A. S. pareiškimui neprieštarauja. Paaiškino, kad po mamos mirties tėvui vienam buvo sunku, todėl jis ateidavo pagelbėti ūkyje, nes gyveno netoliese. Tėvui išvykus laikinai gyventi pas dukrą V. M., jis visą žiemą prižiūrėjo pastatus ( - ) , rūpinosi malkomis, kūreno krosnį. Taip pat ( - ) kaime esančioje sodyboje kartu su broliais statė malkinę, garažą ir rūsį, renovavo tvartą, be to, pasiėmė kelis J. S. priklausiusius asmeninius daiktus: laikrodį, stalą, medinę statinę, knygas. Visi nekilnojamojo turto dokumentai buvo pas tėvą, nenorėjo pyktis su tėvu, todėl laiku nepasirūpino nei įteisinti nuosavybę į mamai sugrąžintus žemės sklypus, nei susitvarkyti paveldėjimo dokumentus.

7Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, V. M. posėdžio metu nurodė, kad V. A. S. pareiškimui neprieštarauja. Paaiškino, kad po mamos mirties tvarkė namus ( - ) kaime ir aplinką, tvarkė sodą, darželius, po mamos mirties pasiėmė ir tebeturi mamos siuvimo mašiną, kuri šiuo metu jau yra antikvarinis daiktas. Po mamos mirties praėjus dviem mėnesiams tėvas laikinai atvažiavo gyventi pas ją, parsivežė ir gyvulius, kuriuos ji padėjo prižiūrėti, melžė karves, prisidėjo kiek galėdama. Terminą kreiptis į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo praleido, nes neįvertino susidariusios situacijos, tėvas vienas pats sprendė dėl žemės sklypų naudojimo.

8Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, V. S. posėdžio metu nurodė, kad V. A. S. pareiškimui neprieštarauja. Paaiškino, kad jis iki ir po mamos mirties su savo šeima gyveno sodyboje ( - ) kaime, tvarkė pastatus, dirbo visus žemės ūkio darbus, kirto ir prižiūrėjo mamos mišką, mokėjo mokesčius, name su broliais darė remontą, statė malkinę, garažą, rūsį, tvarkė aplinką, renovavo tvartą, 2001 m. persikėlė su šeima gyventi į ( - ) kaime esančią sodybą. Taip pat nurodė, kad po mamos mirties pasiėmė kelis J. S. priklausiusius asmeninius daiktus: medinę spintą, lovą, vazą.

9Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, D. R. posėdžio metu nurodė, kad V. A. S. pareiškimui neprieštarauja. Paaiškino, kad po mamos mirties visi draugiškai tvarkė sodybą ( - ) kaime, prižiūrėjo daržus, rūpinosi namais; žemėmis rūpinosi tėvelis. Per mamos mirties ketvirtines pasiėmė keletą mamai priklausiusių daiktų (žiedą, indus), keletą nuotraukų; vėliau pasiėmė vežimą. Nežinojusi, kad yra terminas priimti palikimą, visi penki vaikai paveldėjimo klausimus norėjo draugiškai susitvarkyti, kad nebūtų ginčų, nebūtų piktumų, tačiau su tėveliu susitarti buvo labai sunku.

10Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, R. S. pareiškime nurodė ir jo atstovas posėdžio metu paaiškino, kad po mamos mirties kiekvieną savaitgalį ir švenčių dienomis atvažiuodavo į abi sodybas, esančias ( - ) kaime, jas tvarkė bei prižiūrėjo, dirbo visus ūkio darbus. ( - ) kaime esančioje sodyboje statė malkinę, garažą, rūsį, darė namo vidaus apdailos remontą. ( - ) kaime esančiame name darė remontą, kirto mišką, sodino bulves, bei pasiėmė kelis mirusiajai J. S. priklausiusius asmeninius daiktus(verpimo ratelį, radiją, mamos nuotraukas, žibalinę lempą.

11Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja šių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymui (49 b. l.).

12Pareiškimas tenkintinas.

13Iš pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų paaiškinimų ir byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas V. A. S. gyveno santuokoje su J. S., kuri mirė ( - ) (3, 4 b. l.). Jie susilaukė 5 vaikų: D. S. (po santuokos sudarymo R.), gim. ( - ) m., V. S. (po santuokos sudarymo M., gim. ( - ) , V. S., gim. ( - ), R. S., gim. ( - ) ir K. S., gim. ( - ) (41-47 b. l.). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis pareiškėjas A. V. S. ir J. S. santuokoje pirkimo - pardavimo sutarčių pagrindu įgijo gyvenamą namą su priklausiniais ( - ) ir gyvenamąjį namą ir kitus pastatus ( - ) (9, 67 b. l.). Mirusiajai J. S. nuosavybės teise taip pat priklausė: miškų ūkio paskirties 2.7400 ha žemės sklypas ( - ), 3.6000 ha žemės sklypas ( - ); 91/124 žemės sklypo dalis ( - ); 0.8800 ha žemės sklypas ( - ); 0.6300 ha žemės sklypas ( - ); 0.5800 ha žemės sklypas ( - ).

14Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad po J. S., a. k. ( - ) mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą santykiai.

15Byloje nustatytomis aplinkybėmis po J. S. mirties jos sutuoktinis pareiškėjas Vytautas A. S. bei mirusiosios ir pareiškėjo vaikai į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo įstatyme nustatytu terminu nesikreipė. Šią aplinkybę patvirtina Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š. liudijimas apie palikimo nepriėmimą, kuriame nurodyta, kad mirusiosios J. S. palikimas nebuvo priimtas (8 b. l.).

16Siekdami priimti po J. S. mirties atsiradusį palikimą, pareiškėjas mirusiosios sutuoktinis Vytautas A. S. ir suinteresuoti asmenys D. R., V. M., V. S., R. S., K. S. kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie priėmė savo sutuoktinės ir mamos J. S., mirusios ( - ), palikimą, pradėdami turtą faktiškai valdyti.

17Atsižvelgiant į tai, teismas šioje byloje tiria, ar bylos šalių nurodytos aplinkybės gali būti laikomos faktišku pradėjimu valdyti paveldėtą turtą ir patvirtina palikimo priėmimą.

18Palikimo atsiradimo metu galiojęs teisinis reglamentavimas (1964 m. CK 587 str.) nustatė, kad palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti; neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis; laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Aptartos įstatymo normos, reglamentuojančios įpėdinio teisės į palikimą įgyvendinimą, taikytinos ir tuo atveju, kai įpėdinis yra pergyvenęs sutuoktinis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą taikant 1964 m. CK 587 str. nuostatas, palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, suprantami tik aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, mokesčių mokėjimas). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t.y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-251/2012; 2012-07-03 nutartis c.b. 3K-3-366/2012). Taip priimant palikimą, nereikalaujama, kad įpėdinio atliekami veiksmai būtų teisiškai įforminti.

19Tai, kad ( - ) mirusios J. S. palikimą jos sutuoktinis pareiškėjas V. A. S. priėmė iš karto po palikėjos mirties, pareiškėjas įrodinėja tuo, jog po sutuoktinės mirties liko gyventi name ( - ), naudojosi ten buvusiu turtu, prižiūrėjo gyvulius. Šių aplinkybių suinteresuoti asmenys neginčijo.

20Byloje taip pat nustatyta, kad mirusiosios vaikai D. R., V. M., R. S. ir K. S. taip pat tvarkė bei prižiūrėjo sodybas, statė malkinę, garažą ir rūsį, renovavo tvartą, po mamos mirties atvažiuodavo į abi sodybas, dirbo visus ūkio darbus, darė namo vidaus apdailos remontą, kirto mišką bei kiekvienas pasiėmė kelis J. S. priklausiusius asmeninius daiktus. Mirusiosios sūnus V. S. iki ir po mamos mirties su savo šeima gyveno sodyboje ( - ) kaime, tvarkė pastatus, dirbo visus žemės ūkio darbus, mokėjo mokesčius, remontavo, statė malkinę, garažą, tvarkė aplinką, renovavo tvartą.

21Tai reiškia, kad pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys palikimą priėmė pradėję bendrai faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per įstatymo nustatytą terminą nuo palikėjos mirties, tačiau laiku į notarą nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiosios turtą negavo.

22Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teismas sprendžia, kad pareiškėjas V. A. S. ir suinteresuoti asmenys mirusiosios vaikai D. R., V. M., V. S., R. S. ir K. S. po sutuoktinės ir mamos J. S. mirties atsiradusį palikimą priėmė faktiškai pradėdami jį valdyti.

23LR CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims pareiškusiems savarankišką reikalavimą nėra galimybės gauti paveldėjimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

24Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys, pareiškę savarankišką reikalavimą, mirusiosios J. S. palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti, pradėję faktiškai jos turtą valdyti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

25Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimams gauti.

26Vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1 d., 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 448 str., teismas

Nutarė

27pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, pareiškusių savarankišką reikalavimą, pareiškimus tenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. A. S., a. k. ( - ) ir suinteresuoti asmenys D. R., a. k. ( - ) V. M., a. k( - )V. S., a. k. ( - ) R. S., a. k. ( - ) ir K. S., a. k. ( - ) po J. S., a. k. ( - ), mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą, pradėję jį faktiškai valdyti.

29Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimams gauti.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O.... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas Vytautas A. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 4. Pareiškėjas pareiškime teismui nurodė ir pareiškėjo atstovas posėdžio... 5. Suinteresuoti asmenys D. R., V. M., V. S., R. S., K. S. byloje pareiškė... 6. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, K. S. posėdžio... 7. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, V. M. posėdžio... 8. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, V. S. posėdžio... 9. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, D. R. posėdžio... 10. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, R. S.... 11. Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Iš pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų paaiškinimų ir byloje esančių... 14. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad po J. S.,... 15. Byloje nustatytomis aplinkybėmis po J. S. mirties jos sutuoktinis... 16. Siekdami priimti po J. S. mirties atsiradusį palikimą, pareiškėjas... 17. Atsižvelgiant į tai, teismas šioje byloje tiria, ar bylos šalių nurodytos... 18. Palikimo atsiradimo metu galiojęs teisinis reglamentavimas (1964 m. CK 587... 19. Tai, kad ( - ) mirusios J. S. palikimą jos sutuoktinis pareiškėjas V. A. S.... 20. Byloje taip pat nustatyta, kad mirusiosios vaikai D. R., V. M., R. S. ir K. S.... 21. Tai reiškia, kad pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys palikimą priėmė... 22. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines aplinkybes bei... 23. LR CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius... 24. Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas ir suinteresuoti... 25. Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimams gauti.... 26. Vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1 d., 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307... 27. pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, pareiškusių savarankišką... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. A. S., a.... 29. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimams... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...