Byla 2-887/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ atsisakyta kelti bankroto bylą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Ramirent Baltic AS, uždaroji akcinė bendrovė „Gedsta“, uždaroji akcinė bendrovė „AGS servis“, uždaroji akcinė bendrovė „Propano ir butano dujų centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Realm juridical“, uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“, uždaroji akcinė bendrovė „Elsis IT“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Via Unica“ pareikštu ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė jam iš 2010-12-06 statybos darbų rangos sutarties kylančių pareigų laiku ir tinkamai atlikti bei perduoti darbus, taip pažeidė sutartines prievoles ir padarė ieškovui žalos. 2011-08-09 ir 2011-09-22 raštais ieškovas pateikė reikalavimus atsakovui sumokėti 124 826,01 Lt ir 4 729,00 Lt dydžio sumas, tačiau atsakovas nustatytu terminu ieškovo reikalavimų neįvykdė. Ieškovo žiniomis atsakovas yra nemokus, todėl 2011-10-13 atsakovui buvo pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos nesumokėjo, nesiėmė jokių kitų veiksmų skolai sumokėti, o pačios skolos neginčija, dėl to yra pagrindo manyti, jog atsakovas nepajėgus sumokėti skolą. Pagal 2011-06-30 sudarytą balansą matyti, jog atsakovas turi materialaus turto už 4 459 418,00 Lt sumą, tačiau jo skolos tiekėjams bei kitiems kreditoriams sudaro 3 923 109,00 Lt. Didžioji dalis atsakovui priklausančio turto yra įkeista, o pats turtas yra nelikvidus. Iš pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad atsakovas per šešis 2011 metų mėnesius patyrė 648 101,00 Lt nuostolį. Šios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog atsakovas negali vykdyti jo įsipareigojimų kreditoriams, pradelsti atsakovo įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla.

5Atsakovas UAB „Ignalinos statyba“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir skirti ieškovui 20 000 Lt baudą. Nurodė, kad yra mokus, susidūręs su trumpalaikiais finansiniais sunkumais dėl ieškovo nesąžiningų veiksmų. Ieškovui tyčia nepadengiant didesnio nei 700 000 Lt įsiskolinimo, atsakovui kyla problemų dėl atsiskaitymo su subrangovais, kurie atliko darbus pas ieškovą. Pagal 2011-11-30 balansą atsakovo turtas yra 6 333 881 Lt, o visi įsipareigojimai sudaro 2 982 615 Lt. Pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 674 328,73 Lt, t. y. tik 26 proc. arba mažiau nei 1/3 balanse įrašyto turto vertės.

6Tretieji asmenys Ramirent Baltic AS, UAB „Gedsta“, UAB „AGS servis“, UAB „Propano ir butano dujų centras“, UAB „Realm juridical“, UAB „Julianus Inkaso“ ir UAB „Elsis IT“ nurodė, kad yra atsakovo kreditoriai, su kuriais atsakovas nėra atsiskaitęs per įstatymų ar sutartimis nustatytus terminus, todėl prašė iškelti jam bankroto bylą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą UAB „Ignalinos statyba“.

9Teismas nurodė, kad ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama, tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstų skolų sumos viršijimą pusės į balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumą, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jo balansą įrašyto turto vertės. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, jog nėra duomenų apie įmonės darbuotojų pretenzijas atsakovui dėl neatsiskaitymų ar duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Nenustatęs Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje numatytų pagrindų egzistavimo teismas atsisakė kelti atsakovui bankroto bylą. Pažymėjo, kad tiek ieškovas, tiek tretieji asmenys turi galimybę ginti savo teises kitais, t. y. LR CK 1.138 straipsnyje, nustatytais būdais.

10Teismas nenustatė ieškovo nesąžiningumo pareiškiant ieškinį, todėl sprendė, kad nėra pagrindo skirti ieškovui baudą CPK 95 straipsnio nustatyta tvarka.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Via Unica“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nenustatė ir nevertino realios atsakovo turtinės ir finansinės padėties, o apsiribojo tik aritmetiniu atsakovo balanse nurodytų pradelstų įsipareigojimų ir turto vertės santykiu nustatymu. Atsakovas negali atsiskaityti su ieškovu, trečiaisiais asmenimis bei kitais 120 kreditorių, nurodytų paties atsakovo pateiktame kreditorių sąraše, tačiau tai matydamas teismas net nemėgino atidžiau įvertinti atsakovo finansinės veiklos rezultatų, jo turto. Tai neatitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuotų nuostatų, pagal kurias teismas privalo nustatyti realią įmonės turtinę padėtį, t. y. nustatyti ar atsakovo balanse nurodytos pradelstų įsipareigojimų sumos ir turto vertė atitinka tikrovę.
  2. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas rėmėsi tik paskutinio byloje pateikto balanso duomenimis už 2011 metus. Šis balansas neatskleidžia tikrosios atsakovo finansinės veiklos rezultatų ir turto. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, teismui turėjo būti pateikti atsakovo balansai už paskutinius dvejus metus (2010 ir 2011 m.), kuriuos sugretinus matyti, kad balansas už 2011 metus sudarytas netinkamai ir klaidingai. Balanse nurodytas nekilnojamasis turtas nėra perkainuotas, nors nekilnojamojo turto rinkos sąlygos yra pasikeitusios. Nekilnojamojo turto kainų kritimo aplinkybė 2009-2012 metais yra visiems žinoma ir jos nereikia įrodinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2009).
  3. Atsakovo ilgalaikio ir nekilnojamojo turto vertę buvo galima nustatyti pagal 2011 m. gruodžio 22 d. antstolio sudarytą viso atsakovo turto aprašą, kurį antstolis sudarė vykdydamas 2011 m. gruodžio 9 d. teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Antstolio visų atsakovo aprašytų daiktų vertė yra 4 059 535,26 Lt. Iš aprašo matyti, kad nekilnojamojo turto, automobilių ir įrangos vertė yra tik 2 646 129,90 Lt, o likusį atsakovo turtą sudaro iš esmės nelikvidus turtas. Atsakovo balanse taip pat yra nurodytos didelės 300 000 Lt vertės atsargos, kurios taip pat yra sunkiai realizuojamu turtu, o teismui nebuvo pateikta įrodymų dėl atsargų sudėties ir vertės, todėl jos negali būti vertinamos kaip realus įmonės turtas ir teismas nepagrįstai jas įtraukė į atsakovo turimą turtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1159/2010).
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovo debitorių mokėtinas sumas (1 443 568 Lt) įtraukė į atsakovo turto vertę, neišsiaiškinęs debitorių galimybių grąžinti skolas. Atsakovo nurodyti debitoriniai įsiskolinimai negali būti vertinami kaip realus įmonės turtas, nes kai kurių iš atsakovo debitorių mokėjimo galimybės yra abejotinos, daliai jų yra iškeltos bankroto bylos. Kaip debitorius taip pat yra nurodytas ir apeliantas, kurio skola atsakovui yra ginčijama teismine tvarka. Be to, visos atsakovo gautinos sumos, tame tarpe ir debitorių įsiskolinimai, jau yra įkeistos.
  5. Teismas nepagrįstai įvertino atsakovo turto dydį 5 907 478 Lt suma. Atsakovo realus turtas turėtų būti vertinamas 2 646 129,90 Lt suma, todėl atsakovo pradelsti 1 616 947,58 Lt įsipareigojimai viršija pusę atsakovo turto vertės. Be to, atsakovas neatsiskaito su kreditoriais, teismuose yra nagrinėjamos bylos atsakovo atžvilgiu, jam reiškiami 557 444,03 Lt dydžio reikalavimai, jis antrus metus veikia nuostolingai, visas atsakovo turtas yra įkeistas, taigi jis yra nemokus ir jam keltina bankroto byla.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ignalinos statyba“ prašo apelianto skundą atmesti ir skirti apeliantui baudą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas tyčia siekia iškelti atsakovui bankroto bylą, siekdamas išvengti skolos padengimo. Šiuo metu yra nagrinėjamas teisminis ginčas dėl apelianto didesnės negu 700 000 Lt skolos atsakovui.
  2. Atsakovas yra moki įmonė, jo turto vertė yra 5 907 478 Lt, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 2 222 651 Lt, t. y. neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.
  3. Apelianto argumentai, kad balanse nurodyto nekilnojamojo turto vertė neatitinka tikrovės yra nepagrįsti. Dalies nekilnojamojo turto rinkos vertė 2010-03-26 buvo didesnė, negu nurodyta balanse. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovo balansas yra sudarytas netinkamai, kad atsakovas balanse neapskaitė turto nusidėvėjimo.
  4. Atsakovas su kreditoriais negali atsiskaityti dėl apelianto kaltės. Su kreditoriais yra deramasi dėl skolų mokėjimo atidėjimo, teismų yra prašoma atidėti sprendimų vykdymą. Turto areštų kitose bylose buvimas neturi reikšmės nagrinėjamoje byloje. Apelianto argumentai dėl turto likvidumo nepagrįsti, nes turto vertė atitinka jo vertę balanse.
  5. Pats apeliantas pateikė skolų suderinimo aktus, pagal kuriuos atsakovas 2011-12-01 dienai nėra skolingas apeliantui, o apeliantas yra skolingas atsakovui 6 929,71 Lt, todėl, remiantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, atsakovui bankroto byla negali būti keltina. Įrodymų, patvirtinančių, kad po 2011-12-01 būtų atsiradusi atsakovo skola, apeliantas teismui nepateikė. Nebūdamas atsakovo kreditoriumi apeliantas neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi ir reiškia nepagrįstą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo bei atskirąjį skundą, todėl jam turi būti skirtina 20 000 Lt dydžio bauda (CPK 95 str.).

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Elsis IT“ prašo apelianto skundą tenkinti. Nurodo, jog sutinka su apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais dėl atsakovo nemokumo.

15Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Dėl bankroto bylos iškėlimo

19CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

20ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

21Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama, tik tada kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Nagrinėjamu atveju minėtos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas yra nemokus. Tokia išvada darytina dėl to, kad esant abejonėms dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas, kaip jau buvo minėta, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, teikiamas finansinių sunkumų turinčios įmonės reabilitavimui, o ne likvidavimui. Bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų kreditorinius reikalavimus. Analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje. Pavyzdžiui Lietuvos apeliacinis teismas vienoje nutarčių yra įtvirtinęs nuostatą, jog ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ v. ŽŪB ,,Žvirblonių“, bylos Nr. 2-887/2008).

22Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ keltina bankroto byla, remiantis bankroto bylos iškėlimo pagrindu – įmonės nemokumu. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą.

23Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė naujausius finansinius dokumentus, patvirtinančius įmonės finansinę padėtį 2011 m. gruodžio 31 d. (t. 2, b. l. 179 – 194). Iš šių dokumentų matyti, kad įmonės į balansą įrašyto turto vertė yra 6 466 574 Lt (įmonės ilgalaikis turtas – 4 350 321 Lt, trumpalaikis turtas – 2 116 253 Lt, iš kurio pinigai ir piniginiai ekvivalentai sudaro 247 789 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 1 501 985 Lt). Per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 2 495 396 Lt. Šie duomenys rodo, kad apeliantas yra mokus, nes jo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). UAB „Ignalinos statyba“ 2012 m. sausio 23 d. savo kreditoriams yra skolinga: pradelsti įsiskolinimai – 1 616 947, 58 Lt, nepradelsti įsiskolinimai – 385 505,95 Lt. Tuo tarpu debitorinių įsiskolinimų suma siekia 274 751,05 Lt.

24Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kol dėl 704 613,96 Lt dydžio skolos ieškovui vyksta ginčas teisme, ši skola nepriskaičiuotina nei prie pradelstų skolų, nei prie debitorinių įsiskolinimų. Tačiau nesutiktina su tuo argumentu, kad visos debitorinės atsakovo skolos negali būti vertinamos kaip realus įmonės turtas, nes kai kurių iš atsakovo debitorių mokėjimo galimybės yra abejotinos, o daliai jų yra iškeltos bankroto bylos. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą, kad jos nebus sumokėtos atsakovui. Vien tai, kad įmonės skolininkei iškelta bankroto byla dar nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog ši įmonės debitorinė skola laikoma nuostoliu.

25Remiantis šiais duomenimis, darytina išvada, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai (iš viso 1 616 947,58 Lt 2012 m. sausio 23 dienai) neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto (5 907 478 Lt). Ieškovas teigia, kad atsakovo į bylą pateiktas UAB „Ignalinos statyba“ balansas (t. 2, b. l. 182-183) neatitinka tikrovės ir šiai aplinkybei pagrįsti teismui pateikė antstolės S. K. sudarytą Turto aprašą (t. 3, b. l. 89-114) kuriame atsakovo turtas įvertintas 4 059 535, 26 Lt. Šis Turto aprašas vertintinas, kaip oficialus rašytinis įrodymas, kuriame įtvirtintos aplinkybės, šiuo atveju atsakovo turto vertė, yra laikoma visiškai įrodytomis aplinkybėmis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 197 str. 2 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad net jeigu vertintume atsakovo turto vertę pagal šį oficialų dokumentą, vis tiek santykyje su pradelstais įsipareigojimais, pastarieji neviršytų pusės turto, o sudarytų tik apie 40 procentų.

26Atsižvelgdama į aukščiau šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes ir argumentus teisėjų kolegija prieina prie išvados, jog atsakovas šiuo metu yra mokus, vykdo veiklą ir jam nėra pagrindo kelti bankroto bylą, o pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas iškelti atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ bankroto bylą, tinkamai įvertino byloje esančius šios įmonės finansinę būklę atspindinčius įrodymus ir pagrįstai konstatavo nesant pagrindo pripažinti atsakovą nemokiu. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

27Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

28Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

29Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ignalinos statyba“ prašo teismą skirti ieškovui UAB „Via Unica“ 20 000 Lt dėl nepagrįsto ieškinio reiškimo ir atskirojo skundo teikimo.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienam asmeniui yra užtikrinama teisė į teisminę gynybą, kuri apima ir teisę pareikšti ieškinį dėl jo manymu pažeistų teisių ir teisėtų interesų ar atskirąjį skundą dėl jo manymu neteisėtos ir nepagrįstos teismo nutarties. Toks ieškovo pasirinktas civilinių teisių gynybos būdas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, nes ši teisė kyla iš įstatymo.

31Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo nuomone, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis – tokiai vienareikšmei išvadai padaryti trūksta duomenų. Atsižvelgiant į tai, negalima daryti išvados, kad ieškovas, piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis, pareiškė nepagrįstą ieškinį, todėl atsakovo prašymas dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovui skyrimo atmestinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Atskirajame skunde ir atsiliepime į jį yra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nėra pateikiami jokie įrodymai, kurie pagrįstų tokių išlaidų buvimą, todėl tenkinti prašymą nėra pagrindo.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Via Unica“ pareikštu ieškiniu prašė iškelti atsakovui... 5. Atsakovas UAB „Ignalinos statyba“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 6. Tretieji asmenys Ramirent Baltic AS, UAB „Gedsta“, UAB „AGS servis“,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi atsisakė kelti... 9. Teismas nurodė, kad ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei... 10. Teismas nenustatė ieškovo nesąžiningumo pareiškiant ieškinį, todėl... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Via Unica“ prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ignalinos statyba“ prašo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Elsis IT“ prašo... 15. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 19. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 20. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1)... 21. Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas... 22. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovui UAB „Ignalinos... 23. Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės... 24. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kol dėl 704... 25. Remiantis šiais duomenimis, darytina išvada, kad atsakovo pradelsti... 26. Atsižvelgdama į aukščiau šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes ir... 27. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstyti argumentai nėra... 28. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ignalinos statyba“ prašo... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienam asmeniui yra užtikrinama teisė į... 31. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo nuomone, kad ieškovas piktnaudžiauja... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Atskirajame skunde ir atsiliepime į jį yra prašoma priteisti bylinėjimosi... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą....