Byla 1-99-753/2017

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei, Tatjanai Daugirdienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 6-tojo skyriaus Kauno rajono prokurorei Jurgitai Česienei, kaltinamajam E. B., jo gynėjui advokatui Eugenijui Senovaičiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), iki bausmės atlikimo gyveno adresu ( - ), atliekantis laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje, adresu Pravieniškių II k., Pravieniškių seniūnija, Kaišiadorių r., 2012-11-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 180 str. 1 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 str. tvarka, paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės: įspėjimas ir elgesio apribojimas 12 mėnesių; teistas: 1) 2013-05-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d. - 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams; 2) 2014-08-29 Vilniaus m. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 24 str. 5 d., 180 str. 1 d. – 8 mėn. laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas BK 92 str. pagrindu atidėtas 2 metams, paskirtos auklėjimo poveikio priemonės – įspėjimas bei elgesio apribojimas, įpareigojant jį tęsti mokslą ir nekeisti gyvenamosios vietos bausmės vykdymo atidėjimo metu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymą žinios; 3) 2016-02-04 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos) bei BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. – 1 m. 4 mėn. laisvės atėmimo, kuri vadovaujantis BK 64 str. 1,3 dalimis subendrinta su Vilniaus m. apylinkės teismo 2014-08-29 nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo; 4) 2016-02-29 Vilniaus m. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 2 d. – 1 m. laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64(1) str. pagrindu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta – 8 mėn. laisvės atėmimo. BK 64 str. 1,3 dalimis paskirta bausmė subendrinta su Utenos rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, prie griežčiausios paskirtos bausmės pridėjo dalį švelnesnės bausmės, ir paskyrė E. B. galutinę bausmę – laisvės atėmimą 2 metams. Bausmės pradžia – 2016-02-04, bausmės pabaiga – 2018-02-01, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 259 straipsnio 1 d.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3E. B., atlikdamas terminuotą laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 1-ame sektoriuje, esančiame Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav., neteisėtai, neturėdamas tikslo platinti, laikė prie savęs 2016-09-21 15.30 val. 26 vnt. paketėlių su augalinės kilmės medžiaga, kurios bendroji masė 0,8302 g., su sintetiniu sintetiniu kanabinoidu – BB-22 (1-(cikloheksilmetill)-1H-indol-3-karboksilo rūgšties 8-chinolinoesteris), kurio grynasis kiekis 0,0340 g. (4,1%) ir sintetinio kanabinoido AM-2201 (1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3il]-(naftalen-1-il) metanono) ir 5-(FUR-144) (XLR-11(1-(5-hluoropentil)-IH-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanono) pėdsakais, o pamatęs, jog Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 1-mo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai užėjo į 5-o lokalinio sektoriaus 6 būrio 61 brigadą, 26 vnt. pakelius su augaline medžiaga jis išmetė po lovomis, kur juos, 2016-09-21 apie 15.30 val. atliktos planinės kratos gyvenamojoje nuteistųjų zonoje metu Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyr. prižiūrėtojas Virgilijus Radzevičius ir prižiūrėtojas Martynas Jocius rado ir paėmė.

4Apklaustas teismo posėdžio metu kaltinamasis E. B. kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 259 straipsnio 1 dalį pripažino visiškai, gailėjosi. Kaltinamasis paaiškino, jog minėtus paketėlius jis rado tą pačią dieną savo lovos čiužinyje (matrase), kuriame buvo išplėšta skylė. Kuomet išnešė į lauką jį išpurtyti, iškrito toks kamuoliukas. Pamatęs, jis suprato, kad tai yra narkotinė medžiaga - žolė, kiekio neskaičiavo, juos paėmė ir įsidėjo į kelnių dešinės pusės kišenę. Kaltinamojo paaiškinimu, jis ketino vakare pasižiūrėti ir išbandyti jas pats, kadangi norėjo atsipalaiduoti. Būdamas laisvėje jis nėra vartojęs narkotikų. Apie čiužinyje rastas narkotines medžiagas jis nepranešė prižiūrėtojams, kadangi pasakius jų radimo aplinkybes vis tiek būtų nepatikėję, t. y. būtų sakę, kad tai jo.

5Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis, jo gynėjas bei prokurorė sutiko, kad būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

6Be kaltinamojo E. B. visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 straipsnyje numatyta tvarka, sutrumpinus įrodymų tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsnį.

7Pravieniškių pataisos namų – AK kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresnysis inspektorius Vytenis Černius 2016-09-21 tarnybiniame pranešime nurodė, kad 2016-09-21 apie 15.30 val. Pravieniškių pataisos namų – AK 1-jame sektoriuje 6-ojo būrio 61-oje brigadoje atliekant planinę kratą APS vyresniajam prižiūrėtojui Virgilijui Radzevičiui ir APS prižiūrėtojui Martynui Jociui tarp lovų buvo rastas permatomo polietileninio paketėlis, kurio viduje buvo 26 vnt. paketėlių su juose esančia žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga, kaip įtariama narkotine medžiaga (b. l. 5).

8Vyresniojo inspektoriaus Vytenio Černiaus 2016-09-21 tarnybinio pranešimo pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 259 str. 1 d., kas matyti iš 2016-09-22 Pravieniškių pataisos namų – AK Kriminalinės žvalgybos skyrius viršininko Darijaus Globio pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Pranešime nurodyta, jog pagal pareigūno V. Černiaus 2016-09-21 tarnybinį pranešimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 259 str. 1 d., t. y. 2016-09-21 apie 15.30 val. Pravieniškių pataisos namų – AK 1-jame sektoriuje 6-ojo būrio 61-oje brigadoje atliekant planinę kratą APS vyresniajam prižiūrėtojui Virgilijui Radzevičiui ir APS prižiūrėtojui Martynui Jociui tarp lovų rasto permatomo polietileninio paketėlio, kurio viduje buvo 26 vnt. paketėlių su juose esančia žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga, kaip įtariama narkotine medžiaga (b. l. 1-3).

9Įvykio vieta – Pravieniškių PN-AK 1 sektorius, 5-ojo lokalinio sektoriaus 6-ojo būrio 61-ios brigados gyvenamoji patalpa, esanti adresu – Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. (2016-09-21 Įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolas). Įvykio vietos apžiūros metu buvo apžiūrėta Pravieniškių PN-AK 1 sektorius, 5-ojo lokalinio sektoriaus 6-ojo būrio 61-ios brigados gyvenamoji patalpa, kurioje buvo rastas polietileninis permatomas paketėlis su žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga, kaip įtariama narkotine medžiaga. Apžiūrėjus polietileninį permatomą paketėlį, jo viduje buvo matomi 21 vnt. paketėlių su žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga bei dar vienas polietileninis paketėlis su 5 vnt. polietileniniais paketėliais, su žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga. Viso buvo suskaičiuota 26 vnt. polietileniniai paketėliai su žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga, kaip įtariama, galimai narkotinės ar psichotropinės kilmės medžiagomis. Įvykio vietos apžiūros metu paimtas permatomas polietileninis paketėlis, kurį išardžius, jo viduje buvo rastas 21 vnt. susuktas polietileninis paketėlis su žalsvos augalinės kilmės medžiaga bei permatomas polietileninis paketėlis, kurio viduje buvo 5 vnt. susukti polietileniniai paketėliai su žalsvos augalinės kilmės medžiaga (rasti objektai buvo supakuoti, užantspauduoti, užrašytas pakuotės Nr. 1537304) (b. l. 6-11).

102016-09-27 Pravieniškių pataisos namų –AK kriminalinės žvalgybos skyriaus papildomos įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad apžiūrėjus Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r., Pravieniškių PN-AK 1 sektorius, 5-ojo lokalinio sektoriaus 6-ojo būrio 61-ios brigados gyvenamąją patalpą Nr. 1, kurioje gyvena šio būrio nuteistieji, prie nugarinės sienos ties langu yra dviejų aukštų lova, kuri yra pastatyta horizontaliai prie nugarinės patalpos sienos, šalia jos stovi paskui kita vertikaliai prie nugarinės sienos išrikiuotos trys dviejų aukštų lovos, kurių tarpuose yra pastatytos medinės spintelės ir stalai. Prie nugarinės sienos esančios 2 ir 3 (skaičiuojant nuo dešinėje patalpos pusėje sienoje esančių langų) yra sustumtos, t. y. suglaustos viena su kita, tarp minėtų lovų (2 ir 3 lovų) ant žemės buvo rastas polietileninis permatomas paketėlis, kurio viduje buvo 21 vnt. paketėlių su žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga bei dar vienas polietileninis paketėlis, kuriame buvo 5 vnt. polietileninių paketėlių, kurių viduje buvo žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga. Iš viso buvo rasta 26 vnt. polietileninių paketėlių. Ant lovų po kuriomis buvo rastos galimai narkotinės medžiagos yra kortelės su nuteistųjų fotonuotraukomis, vardais ir pavardėmis, kurios nurodo nuteistojo miegojimo vietą. Ties 2-aja lova (skaičiuojant nuo dešinės pusės, kurioje matomi langai), stovinčios vertikaliai prie nugarinės sienos matomos kortelės buvo nurodyta, kad 2-oje lovoje 2-ame aukšte yra nuteistojo E. R. miegamojo lova, o 1-ame lovos aukšte yra S. G. miegojimo vieta. Papildomos įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad tarp analogiškai ir ant 3-osios lovos, kuri yra lygiagrečiai pristumta prie 2-os lovos ant esančių kortelių nurodyta, kad 2-os lovos aukšte M. E. vieta, o 1-ajame lovos aukšte yra M. J. miegamojo vieta. Papildomos įvykio vietos apžiūros metu nusikalstamos veikos pėdsakų ar daiktų, turinčių reikšmės bylai turi, nerasta (b. l.12-21, byloje pateikta fotolentelė).

11Iš Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus apsaugos ir priežiūros skyriaus pamainos vyr. prižiūrėtojo V. Juknevičiaus tarnybinio pranešimo matyti, kad 2016-09-21 d. apie 15.30 val. patrulinės grupės pareigūnai per radijo ryšį informavo, kad atliekant planinę kratą 6-ojo būrio 1-oje nuteistųjų gyvenamojoje patalpoje rado galimai narkotines medžiagas augalinės kilmės. Apie tai buvo informuotas KŽS pareigūnas, su kuriuo jis ėjo į įvykio vietą. Pareigūno V. Juknevičius tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant kratą dalyvavo prižiūrėtojas Martynas Pocius, o apie galimai rastas narkotines medžiagas buvo informuotas vyr. prižiūrėtojas V. Radzevičius (b.l. 22).

12Pravieniškių pataisos namų –AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyr. prižiūrėtojo V. Radzevičiaus 2016-09-21 tarnybiniame pranešime Nr. 41-159663 nurodyta, kad 2016-09-21 apie 15.30 val. pataisos namų gyvenamosios zonos 6-ojo būrio 61 brigados nuteistųjų gyvenamojoje patalpoje atliekant kartu su M. Jociumi kratą, jos metu tarp lovų buvo rasti permatomi polietileniniai paketėliai su žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga. Įtariant jog minėtuose rastuose paketėliuose yra galimai narkotinė medžiaga, apie įvykį per radijo stotį buvo informuotas APS pamainos vyresnysis V. Juknevičius (b.l. 23).

13Iš Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus APS prižiūrėtojo Martyno Jociaus tarnybinio pranešimo matyti, kad 2016-09-21 apie 15.30 val. jis atliko planinę kratą kartu su vyr. prižiūrėtoju V. Radzevičiumi nuteistųjų gyvenamojoje zonoje 6 būrio, 61 brigados. Jis matė kaip pareigūnas vyr. prižiūrėtojas V. Radzevičius rado tarp lovų polietileninį paketėlį su žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga (b.l. 24).

14Ikiteisminiame tyrime apklaustas liudytojas Virgilijus Radzevičius (Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo skyriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis prižiūrėtojas) parodė, kad 2016-09-21 jis dirbo pataisos namuose nuo 08.00 val. iki 2016-09-22 8.00 val., dirba kas ketvirtą parą, t. y. po 24 val. per parą. 2016-09-21 apie 15.30 val. atliekant kratą 5 lokaliniame sektoriuje 6-ojo būrio 61 brigadoje buvo rastos galimai narkotinės medžiagos, kurios metu dalyvavo Apsaugos ir priežiūros prižiūrėtojas M. Jocius, nuteistasis A. K. Šio liudytojo parodymu ikiteisminiame tyrime, kratos metu tarp 2-3 lovų, pastatytų prie nugarinės sienos (skaičiuojant nuo lango, esančio dešinėje pusėje), sustumtų viena prie kitos bei pristumtų prie sienos, ant grindų jis rado paketėlį su žalsvos spalvos medžiaga (galimai narkotine medžiaga). Apie įvykį per radijo ryšį nedelsiant buvo informuotas vyresnysis budintis pareigūnas Valdas Juknevičius. Ikiteisminiame tyrime, liudytojo V. R. parodymu, netrukus į 5-ąjį lokalinio sektoriaus 6-ojo būrio 61 brigadą atėjo pamainos vyresnysis budintis V. Juknevičius su kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais. Rastas paketėlis su galimai narkotine medžiaga buvo perduotas kriminalinės žvalgybos pareigūnams (b.l. 26-27).

15Ikiteisminiame tyrime liudytojo Martyno Jociaus parodymu (Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojas), jam darbo metu atliekant planinę kratą su Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresniuoju prižiūrėtoju Virginijumi Radzevičiumi 5-ojo lokalinio sektoriaus 6-ojo būrio 61 brigadoje, buvo rastos narkotinės medžiagos. Vyresnysis prižiūrėtojas V. Radzevičius tarp nuteistųjų lovų rado paketėlį su žalsvos spalvos augaline medžiaga (galimai narkotine medžiaga). Šio liudytojo duotu ikiteisminiame tyrime parodymu, paketėlis buvo rastas tarp 2-3 lovų (skaičiuojant nuo dešinėje pusėje esančio lango), kurios buvo pristumtos vertikaliai prie nugarinės sienos ir sustumtos viena prie kitos. Radęs minėtą paketėlį, vyresnysis prižiūrėtojas apie įvykį pranešė pamainos vyresniajam budinčiam, kuris netrukus atėjo į įvykio vietą su kriminalinės žvalgybos pareigūnais. Rastas paketėlis su galimai narkotine medžiaga buvo perduotas kriminalinės žvalgybos pareigūnams (b.l. 29-30).

16Iš Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus 2016-09-21 protokolo Nr. 41-15960 dėl atliktos planinės kratos matyti, kad 2016-09-21 d. apie 15.30 val. kratos metu, atliktos pataisos namų 6-ojo būrio 1-oje nuteistųjų gyvenamojoje patalpoje, buvo rasti 26 vnt. polietileninių paketėlių su žalios spalvos augaline medžiaga. Kratos protokolą pasirašė pareigūnai – V. Radzevičius, M. Jocius ir R. Milečka (b.l. 31).

17Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2016-10-10 išvada Nr. 11-1997(16) – pakete Nr. 1537304, 26 plastiko paketėliuose, tirti pateiktoje augalinėje medžiagoje yra sintetinio kanabinoido - BB-22 (1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karboksilo rūgšties 8-chinolinoesteris). Augalinėje medžiagoje, kurios masė – 0,8302 g yra 0,0340 g (4,1 proc.) gryno BB-22. Šioje augalinėje medžiagoje taip pat yra sintetinių kanabinoidų – AM-2201 (1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3il]-(naftalen-1-il) metanono) ir 5-(FUR-144) (XLR-11(1-(5-hluoropentil)-IH-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanono) pėdsakų. Tiriant sunaudota 0,2501 g augalinės kilmės medžiagos su sintetiniais kanabinoidais. 0,1190 g augalinės kilmės medžiagos su sintetiniais kanabinoidais palikta saugoti LTEC kaip kontrolinis pavyzdys. Likusias 0,4611 g augalinės medžiagos su sintetiniais kanabinoidais, jos pakuotes LTEC spaudu „PAKETAMS“ užantspauduotuose vokuose grąžino tyrimo užsakovui (b.l. 35-37).

18Vokas su po tyrimo likusia 0,4611 g augaline medžiaga su sintetiniais kanabinoidais – BB-22, AM-2201 ir XLR-11 2016-10-21 dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (narkotinių medžiagų) perdavimo saugojimui aktu Nr. 37(3)-682, perduotas Pravieniškių pataisos namų – AK kriminalinės žvalgybos skyriui (b. l. 38,39,40).

19Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvada Nr. S 382/2016(01) ant permatomų polietileninių paketėlių (2,3 obj.) nustatytas vyriškos lyties asmens DNR profilis, kuris tinka tolimesniam asmens identifikavimui. Ant permatomo polietileninio paketėlio (1 obj.) dešimties mažų polietileninių pakuočių liekanų rastų užantspauduotuose polietileniniame maišelyje gauti dalinai mišrūs DNR profiliai, kurie netinka tolimesniam asmens identifikavimui (b.l. 44-48).

20Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvada Nr. S 76/20179 (01) ant permato polietileninių paketėlių (SI Nr. S 382/2016 (01) 2.3 obj.) nustatytas vyriškos lyties DNR profilis sutampa su E. B. DNR profiliu su 99,9999999999999997 proc. tikimybe (b.l. 57-58).

21Ikiteisminiame tyrime įtariamuoju apklaustas E. B. paaiškino tokias jam inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal LR BK 259 str. 1d. aplinkybes, jog 2016 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje, jam būnant Pravieniškių pataisos namų –AK 6 būrio, 61 brigadoje, kur jis leido laisvalaikį, į nuteistųjų gyvenamąją patalpą atėjo prižiūrėtojai daryti kratą. Jis su savimi turėjo narkotinių medžiagų "chimkės", kurią rado savo lovos čiužinyje. Tai, kad čiužinyje buvo narkotinės medžiagos, jis suprato iš spalvos, tačiau šių narkotinių medžiagų nespėjo suvartoti. Jis neskaičiavo, kiek buvo rado paketėlių, kadangi jie buvo suvynioti į maišelį. Matė, kad maišelyje esančios narkotinės medžiagos buvo suvyniotos į atskirus paketėlius, kurių buvo nemažai. Kas galėjo ten paslėpti narkotinę medžiagą, jam nėra nežino. Rastas narkotines medžiagas jis planavo pats suvartoti, t. y. jas palikimo savo reikmėms. Minėtą dieną pareigūnams atėjus į 6 būrio 61 brigadą, jis narkotines medžiagas išmetė po lovomis, kurios yra 61 brigados gyvenamojoje patalpoje dešinėje pusėje ir išėjo į 5 - ojo lokalinio sektoriaus kiemą. Taip pasielgė (išmesdamas narkotines medžiagas po lova), nes išsigando, jog jis gali būti pareigūnų apžiūrėtas ir jos būtų rastos pas jį. Apie tai, kad 61 brigadoje (gyvenamojoje patalpoje) buvo rastos jo narkotinės medžiagos sužinojo iš kitų nuteistųjų. Jis atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose atvirojoje kolonijoje 1-ame sektoriuje, 5 lokaliniame sektoriuje, 7 būryje, 72 brigadoje (b. l. 66-67). Ikiteisminiame tyrime duodamas paaiškinimus dėl inkriminuotos veikos pagal BK 259 str. 1 d., teisiamajame posėdyje E. B. nuoširdžiai galėjosi.

22Teismas, vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, pripažįsta, jog kaltinamojo E. B. kaltė dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti yra visiškai įrodyta.

23Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

24Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., t. y. atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, į atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

25Kaltinamasis E. B., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.). Veika – baigta. Kaltinamasis anksčiau teistas, nusikalstamą veiką padarė laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu. Pagal Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos medicininį pažymėjimą, E. B. į sergančiųjų psichinėmis ligomis ir linkusių vartoti narkotikus ar psichotropines medžiagas įtrauktas nebuvo (b. l. 112), Pravieniškių pataisos įstaigos administracijos charakterizuojamas neigiamai, pripažįstantis nuteistųjų subkultūros nuostatas, per laisvės atėmimo laikotarpį 4 kartus pažeidęs vidaus tvarkos ir režimo reikalavimus, iš jų 3 kartus baustas drausminėmis nuobaudomis, skatintas tik vieną kartą, mokosi 10 kl., sportuoja, dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse, tačiau turintis galiojančią drausminę nuobaudą (b. l. 113, 114).

26Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, E. B. skirtina Lietuvos Respublikos BK 259 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas. Kadangi kaltinamasis naują nusikalstą veiką padarė neatlikęs nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 64 (1) str. pagrindu sumažintina vienu trečdaliu ir paskirta bausmė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, taikant dalinių bausmių subendrinimą, t. y. prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžiu, pakeistu Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nuosprendžiu, paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės -8 mėn. 9 d., pridedama nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis, skiriant kaltinamajam subendrintą bausmę.

27Kaltinamojo E. B. paaiškinimu teisiamajame posėdyje, byloje esančių aptartų rašytinių įrodymų visuma: įvykio vietos apžiūros, papildomos įvykio apžiūros protokolu, pareigūnų Vytenio Černiaus, V. Juknevičiaus, M. Jociaus, V. Radzevičiaus tarnybiniais pranešimas, ikiteisminiame tyrime liudytojų V. R., Martyno Jociaus duotais parodymais, 2016-09-21 kratos protokolu, Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1997(16), Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvadomis Nr. S 382/2016 (01), Nr. S76/20179 (01) nustatyta, kad kaltinamasis, atlikdamas terminuotą laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 1-ame sektoriuje, esančiame Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav., neteisėtai, neturėdamas tikslo platinti, 2016-09-21 d. 15.30 val. laikė prie savęs 26 vnt. paketėlių su augalinės kilmės medžiaga, kurios bendra masė 0,8302 g., su sintetiniu sintetiniu kanabinoidu – BB-22 (1-(cikloheksilmetill)-1H-indol-3-karboksilo rūgšties 8-chinolinoesteris), kurio grynasis kiekis 0,0340 g. (4,1%) ir sintetinio kanabinoido AM-2201 (1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3il]-(naftalen-1-il) metanono) ir 5-(FUR-144) (XLR-11(1-(5-hluoropentil)-IH-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanono) pėdsakais, o pamatęs, jog Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 1-mo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai užėjo į 5-o lokalinio sektoriaus 6 būrio 61 brigadą atlikti kratą nuteistųjų gyvenamojoje zonoje, jis 26 vnt. pakelių su augaline medžiaga išmetė po lovomis, kur juos, atliktos nuteistųjų gyvenamojoje zonoje planinės kratos 2016-09-21 apie 15.30 val. metu Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyr. Prižiūrėtojas Virgilijus Radzevičius ir prižiūrėtojas Martynas Jocius rado ir paėmė. Pažymėtina, kad narkotinių medžiagų įgijimas yra alternatyvi BK 259 str. 1 d. dispozicijoje numatyta veika. Įgijimas suvokiamas kaip veiksmai, kuriuos atlikęs asmuo gauna narkotines ar psichotropines medžiagas (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009). Psichotropinės ar narkotinės medžiagos gali būti įgyjamos tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai, todėl įgijimu pripažįstami tokie veiksmai, kaip pirkimas, išmainymas, skolos atsiėmimas, dovanos gavimas, gavimas veltui ir pan. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos taip pat gali būti įgyjamos per tarpininkus. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-218/2009; 2K-405-507/2015), inkriminuojant narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo požymį, būtina nustatyti tokios medžiagos įgijimo aplinkybes: kas konkrečiai, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens įgijo narkotines medžiagas. Teismas apkaltinamajame nuosprendyje turi išdėstyti ir įrodyta pripažintas nusikalstamos veikos aplinkybes, t. y. nurodyti jos padarymo vietą, laiką, būdą, padarinius bei kitas svarbias aplinkybes, taip pat įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas atmeta kitus įrodymus (BPK 305 str. 1 d., 1p., 2 p.). Teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie yra išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Analogiški įstatymo reikalavimai – neginčijamais įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos požymį – taikytini ir tais atvejais, kai BK specialiosios dalies tame pačiame straipsnyje nurodomos kelios alternatyvios veikos, kurių kiekviena, ją padarius, gali būti savarankišku kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindu (pvz., 2017-05-16 Kauno apygardos teismo nutartis byloje Nr. 1A-64-478/2017). Taigi, išnagrinėjus baudžiamąją bylą liko neįrodyta, kur, kaip, kada, kokiais veiksmais, iš kokio asmens E. B. įgijo narkotinę medžiagą, nors kaltinamojo teigimu, minėtus paketėlius jis rado tą pačią dieną savo lovos čiužinyje (matrase), kuriuos laikė prie savęs iki pareigūnams atėjus į 5-ojo lokalinio sektoriaus 6 būrio 61 brigadą atlikti kratą nuteistųjų gyvenamojoje zonoje, todėl rastus tądien 26 vnt. paketėlių su augaline medžiaga, jis išmetė po lovomis, kuriuos, atlikdamas kratą, rado Pravieniškių pataisos namų – AK Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyr. prižiūrėtojas Virgilijus Radzevičius ir prižiūrėtojas Martynas Jocius. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, iš kaltinimo E. B. šalintina kaltinimo dalis, kad jis tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš nenustatytų asmenų įgijo 26 vnt. paketėlių su augalinės kilmės medžiaga, kurios bendroje masė 0,8302 g., su sintetiniu sintetiniu kanabinoidu – BB-22 (1-(cikloheksilmetill)-1H-indol-3-karboksilo rūgšties 8-chinolinoesteris), kurio grynasis kiekis 0,0340 g. (4,1%) ir sintetinio kanabinoido AM-2201 (1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3il]-(naftalen-1-il) metanono) ir 5-(FUR-144) (XLR-11(1-(5-hluoropentil)-IH-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilciklopropil) metanono) pėdsakais, t. y. iš kaltinimo pašalintina viena iš kaltinamajam inkriminuoto neteisėto veiksmo – narkotinės medžiagos įgijimas, kadangi byloje aptartų rašytinių įrodymų visuma nustatytas kaltinamojo inkriminuotos neteisėtas veiksmas – dėl aukščiau paminėtos narkotinės medžiagos laikymo prie savęs.

28Kadangi kaltinamasis atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, todėl skirti jam kardomąją priemonę suėmimą yra netikslinga.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304-305, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

30E. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą (nusikalstama veika 2016-09-21) ir paskirti – 1 m. (vienerius metus) laisvės atėmimo.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1, 2 dalimis E. B. skirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti bausmę – 8 (aštuonerius) mėnesius laisvės atėmimo.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžiu, pakeistu Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nuosprendžiu, paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės -8 mėn. 9 d. dalies, pridėti šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir galutinę bausmę E. B. paskirti 1 m. 2 mėn. 9 d. (vienerius metus dvejus mėnesius devynias dienas) laisvės atėmimo.

33Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

34Bausmės pradžią E. B. skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. 2017 m. gegužės 22 d.

35Nuosprendžiui įsiteisėjus, nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti turinčius reikšmės daiktus – voką su po tyrimu likusia 0,4611 g augaline medžiaga su sintetiniais kanabinoidais –BB-22, AM-2201 ir XLR-11, jos pakuotes, saugomus Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje, sunaikinti.

36Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam E. B. nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. E. B., atlikdamas terminuotą laisvės atėmimo bausmę... 4. Apklaustas teismo posėdžio metu kaltinamasis E. B.... 5. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis, jo gynėjas bei prokurorė sutiko, kad... 6. Be kaltinamojo E. B. visiško prisipažinimo, jo kaltė... 7. Pravieniškių pataisos namų – AK kriminalinės žvalgybos skyriaus... 8. Vyresniojo inspektoriaus Vytenio Černiaus 2016-09-21 tarnybinio pranešimo... 9. Įvykio vieta – Pravieniškių PN-AK 1 sektorius, 5-ojo lokalinio sektoriaus... 10. 2016-09-27 Pravieniškių pataisos namų –AK kriminalinės žvalgybos... 11. Iš Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus apsaugos ir... 12. Pravieniškių pataisos namų –AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros... 13. Iš Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir... 14. Ikiteisminiame tyrime apklaustas liudytojas Virgilijus Radzevičius... 15. Ikiteisminiame tyrime liudytojo Martyno Jociaus parodymu (Pravieniškių... 16. Iš Pravieniškių pataisos namų – AK 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir... 17. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2016-10-10 išvada Nr.... 18. Vokas su po tyrimo likusia 0,4611 g augaline medžiaga su sintetiniais... 19. Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos... 20. Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos... 21. Ikiteisminiame tyrime įtariamuoju apklaustas E. B.... 22. Teismas, vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus... 23. Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra... 24. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 25. Kaltinamasis E. B., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė... 26. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, E. B. skirtina... 27. Kaltinamojo E. B. paaiškinimu teisiamajame posėdyje,... 28. Kadangi kaltinamasis atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 straipsniais, 303 straipsnio 2... 30. E. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą (nusikalstama... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1, 2 dalimis 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie Vilniaus... 33. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 34. Bausmės pradžią E. B. skaičiuoti nuo šio... 35. Nuosprendžiui įsiteisėjus, nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 36. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam