Byla 2K-405-507/2015
Dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 10 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Rimos Ažubalytės, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Gintaro Godos, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. Š. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 10 d. nutarties.

2Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nuosprendžiu E. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį dvejų metų laisvės atėmimu.

3Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 10 d. nutartimi nuteistojo E. Š. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5E. Š. nuteistas už tai, kad 2013 m. lapkričio 27 ar 28 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, vardu Rimukas, už 270 Lt (78,20 Eur) įgijo nenustatytą kiekį narkotinių medžiagų – kanapių (ir jų dalių), turėdamas tikslą platinti, kurias parsinešė į savo gyvenamąją vietą – butą, esantį Šiauliuose, (duomenys neskelbtini), ir ten neteisėtai laikė; tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2013 m. gruodžio 1 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą valandą, tame pačiame bute dalį iš neteisėtai įgytos ir laikytos narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių) kiekio platino, t. y. davė surūkyti bute buvusiems asmenims: N. N., M. G. ir V. M., o dalį – 6,315 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių) neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, laikė savo gyvenamojoje vietoje – bute, esančiame Šiauliuose, (duomenys neskelbtini), iki 2013 m. gruodžio 1 d. 21.54 val., kol atvykę policijos pareigūnai apžiūros metu narkotinę medžiagą rado ir paėmė.

6Kasaciniu skundu nuteistasis E. Š. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 10 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniame skunde. Kasatorius, cituodamas kasacines nutartis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-95/2012, 2K-7-398/2013, pažymi, kad kiekvienas baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę į teisingą ir nešališką teismą, o teismas turi pareigą išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamojoje byloje reikšmingas aplinkybes. Aktyvus teismo modelis reiškia, kad teisingumo vykdymas negali priklausyti nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Teismas negali apsiriboti vien kaltinime nurodytomis veikos faktinėmis aplinkybėmis, o privalo imtis visų BPK nurodytų priemonių, kad būtų nustatytos visos teisiškai reikšmingos aplinkybės. E. Š. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, nurodant kelis alternatyvius šios nusikaltimo sudėties dispozicijos požymius: neteisėtą narkotinių medžiagų – kanapių (ir jų dalių) įgijimą, laikymą ir platinimą bei tikslą jas platinti, tačiau pareikštas kaltinimas, patvirtintas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų, yra nekonkretus, pažeidžiantis nuteistojo E. Š. teisę į gynybą – narkotinių medžiagų įgijimas negali būti preziumuojamas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-159/2011). Atvejai, kada nusikalstama veika aprašoma nekonkrečiai, nurodant, kad draudžiamos medžiagos buvo įgytos nenustatytu laiku, iš nenustatyto asmens, nenustatytoje vietoje ir pan. kasacinio teismo formuojamoje praktikoje neatitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų ir negali būti laikomi apkaltinamuoju nuosprendžiu nustatytomis nusikalstamos veikos aplinkybėmis. Šioje byloje kaltinimo formulavimas dėl narkotinių medžiagų įgijimo nekonkretus, teismas turėjo neteisėtą narkotinių medžiagų įgijimą iš E. Š. pareikšto kaltinimo pašalinti.

8Taip pat kasatorius cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-439/2011) ir teigia, kad specialisto išvada, kurioje konstatuojama, jog medžiaga, priklausiusi nuteistajam, yra narkotinė, baudžiamojoje byloje, kurioje asmuo yra kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnyje, yra vienas iš esminių įrodymų. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos kiekis turi įtakos kvalifikuojant veiką. Sutiktina, kad asmens veikos kvalifikavimui pagal BK 260 straipsnio 1 dalį pakanka neteisėtai gaminti, perdirbti, įgyti, laikyti, gabenti ar siųsti bet kokį nedidelį kiekį narkotinės ar psichotropinės medžiagos, tačiau jos rūšis visais atvejais turi būti nustatyta. Nustatant medžiagų rūšį, pavadinimą, savybes ir kt., be kitų įrodymų, reikia specialių žinių, todėl teismas, nagrinėdamas bylą, turi turėti specialisto išvadą arba ekspertizės aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 37, kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-202/2008). Šioje byloje vienintelis duomenų apie tariamai laikytos ir platintos (surūkytos) narkotinės medžiagos rūšį šaltinis yra, anot kasatoriaus, neva ją įgijusių asmenų – N. N., M. G., V. M. (kurie nepatraukti atsakomybėn už narkotinių medžiagų įgijimą) – parodymai. Baudžiamojoje byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad jie rūkė kanapes (ir jų dalis), o ne kitą, tikėtina, panašų poveikį turinčią, tačiau tiksliai nenustatytą, medžiagą. Pasak kasatoriaus, tiek narkotinių medžiagų laikymo, tiek jų platinimo faktas nepatvirtintas. Nuteistasis pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas, vykdydamas nešališko ir objektyvaus teismo funkcijas, privalėjo pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį šioje bylos dalyje dėl jo akivaizdaus neatitikimo BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams panaikinti.

9E. Š. apeliaciniame skunde taip pat prašė švelninti jam paskirtą bausmę, tačiau teismas nepagrįstai jam netaikė BK 54 straipsnio 3 dalies, nepatikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo, tiksliai laikydamasis apeliacinį procesą reglamentuojančių normų reikalavimų. Tik bylos dalyje dėl 6,315 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių laikymo, turint tikslą jas platinti, tiksliai nustatytas draudžiamos medžiagos kiekis ir rūšis. Nuteistasis E. Š. apeliaciniame skunde pažymėjo neturėjęs tikslo jų platinti. Apeliacinės instancijos teismas, pasak kasatoriaus, turėjo kruopščiai patikrinti šią aplinkybę, nes tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines medžiagas yra esminis kriterijus, atribojantis BK 260 straipsnyje numatytas veikas nuo BK 259 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytų veikų. Kasatorius cituoja kasacines nutartis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-247/2010, 2K-159/2011 ir 2K-664/2011 ir teigia, kad sprendžiant, ar asmuo turėjo tikslą platinti narkotines medžiagas, svarbią reikšmę turi kaltininko atlikti veiksmai, jų pobūdis, intensyvumas, būdas, pastangos juos padarant, šių medžiagų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, rūšis, kaina, paruoštų dozių skaičius, jų pakuotės (dydis, svoris), rastos priemonės (svarstyklės ir pan.), ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kitos faktinės aplinkybės. Apeliaciniame skunde nuteistasis E. Š. teigė, kad jis ne tik nežinojo, bet ir nesuprato, kad jam inkriminuotais veiksmais platina narkotines medžiagas N. N., M. G. ir V. M., neturėjo tikslo to daryti. Argumentų dėl šios skundo dalies apeliacinės instancijos teismas nepateikė. Kasatorius skunde taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dalis pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatytų tariamos E. Š. nusikalstamos veikos aplinkybių yra prieštaringos viena kitai, neatitinka baudžiamojoje byloje to paties teismo nustatytų aplinkybių. Nuosprendyje teismas konstatavo, kad dalį narkotinės medžiagos E. Š. pats suvartojo, tačiau nuteistasis pabrėžia, jog narkotinių medžiagų rūšis ir kiekis nenustatytas, taip pažeistos ne tik veikos kvalifikavimo taisyklės, bet ir BPK 44 straipsnio 5, 7 dalys.

10Atsiliepimu į nuteistojo E. Š. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Aida Japertienė prašo kasacinį skundą atmesti.

11Atsiliepime teigiama, kad dėl BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto galimo pažeidimo apeliacine tvarka nebuvo skųstasi, todėl, vadovaujantis BPK 367 straipsnio 3 dalimi, tai nėra nagrinėjamos bylos kasacine tvarka dalykas. Kasaciniame skunde nuteistasis nenurodo išimtinių aplinkybių, dėl kurių jam turėtų būti švelninama bausmė pagal BK 54 straipsnio 3 dalį. Teismai, atsižvelgę į E. Š. padaryto nusikaltimo pavojingumą, jo asmenybę bei įvertinę visas reikšmingas bylos aplinkybes, pagrįstai jam paskyrė BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą minimalią dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Prokurorė taip pat pritaria apeliacinės instancijos teismo argumentams dėl tikslo platinti narkotines medžiagas nustatymo. Liudytojų V. M., M. G., N. N., E. K. parodymai ir kt. patvirtina, kad nuteistasis E. Š. platino narkotines medžiagas. Nuteistasis E. Š. narkotinių medžiagų įsigijo net dešimt paketėlių ir pasikvietė draugus parūkyti, o tai rodo, kad narkotines medžiagas jis įgijo, turėdamas tikslą jas platinti. Kvalifikuoti jo veiką pagal BK 259 straipsnį nėra teisinio pagrindo. Nesant esminių BPK pažeidimų ar netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, kasaciniame skunde nurodytais motyvais panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka pagrindo nėra.

12Nuteistojo E. Š. kasacinis skundas atmestinas.

13Dėl narkotinių medžiagų įgijimo, turint tikslą jas platinti, inkriminavimo

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009), inkriminuojant narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo požymį, būtina nustatyti esmines tokios medžiagos įgijimo aplinkybes: kas konkrečiai, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens įgijo narkotines medžiagas. Teismas apkaltinamajame nuosprendyje turi išdėstyti ir įrodyta pripažintas nusikalstamos veikos aplinkybes, t. y. nurodyti jos padarymo vietą, laiką, būdą, padarinius bei kitas svarbias aplinkybes, taip pat įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus (BPK 305 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 301 straipsnio 1 dalis). Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Analogiški įstatymo reikalavimai – neginčijamais įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymį – taikytini ir tais atvejais, kai BK specialiosios dalies tame pačiame straipsnyje nurodomos kelios alternatyvios veikos, kurių kiekviena, ją padarius, gali būti savarankišku kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindu.

15Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė E. Š. narkotinių medžiagų įgijimo vietą, laiką, būdą, narkotinių medžiagų rūšį, kainą. Tai, kad asmuo, iš kurio buvo įgytos narkotinės medžiagos, buvo pavadintas „Rimuku“ pagal paties nuteistojo E. Š. parodymus, E. Š. nusikalstamos veikos kvalifikacijai dėl narkotinės medžiagos įgijimo neturi teisinės reikšmės. Tai, kad tikslus įgytos medžiagos kiekis nenustatytas, neduoda pagrindo spręsti apie teisės taikymo klaidos kvalifikuojant E. Š. nusikalstamus veiksmus padarymą, nes nupirktos ir bute laikytos kanapės bei jų dalys buvo vartojamos, jas siūlant draugams surūkyti ir surūkyta jų dalis (platinama), tad tiksliai nustatyti jų kiekį nėra objektyvios galimybės, juolab ir narkotinių medžiagų kiekis pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nėra šios nusikalstamos veikos sudėties būtinasis objektyvusis požymis.

16Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį kasacine tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Apeliacine tvarka nuteistasis E. Š. narkotinių medžiagų įgijimo, turint tikslą jas platinti, neskundė.

17Dėl narkotinių medžiagų laikymo, turint tikslą jas platinti, ir jų platinimo inkriminavimo

18Esminis kriterijus, atribojantis BK 259 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytą neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą nuo BK 260 straipsnio 1, 2 dalyse nurodyto neteisėto šių medžiagų gaminimo, perdirbimo, įgijimo, laikymo, gabenimo ar siuntimo, yra tikslo parduoti ar kitaip platinti turėjimas. Šio tikslo turėjimas yra subjektyvusis neteisėtų veikų požymis, kuris turi būti įrodytas ir tinkamai motyvuotas. BK 260 straipsnio 1 dalies dispozicijoje įvardytas tikslas parduoti ar kitaip platinti reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti narkotines ar psichotropines medžiagas bent vienam asmeniui. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis, atsižvelgiant į objektyvias bylos aplinkybes, nustatytas pagal surinktus byloje įrodymus. Sprendžiant klausimą, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, įvertinamas jų kiekis, įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius; svarbios ir su kaltininko asmenybe susijusios aplinkybės. Teismų praktikoje išaiškinta, kad aplinkybė, jog kaltininkas pats vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, savaime dar nereiškia, jog jis negali turėti tikslo šias medžiagas parduoti ar kitaip platinti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-247/2010, 2K-629/2011, 2K-141/2012 ir kt.).

19Tikslą platinti neteisėtai įgytas narkotines medžiagas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismas pagrindė tinkamai. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad nors apeliaciniame skunde dėstomi motyvai dėl platinimo negalimumo, tačiau prašoma skundu ne perkvalifikuoti jo veiką, o skirti švelnesnę bausmę. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje išdėstyti E. Š. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį motyvai, tinkamai atribotos BK 259 straipsnio 1 dalyje ir BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos.

20Teismas nuteistojo E. Š. siūlymą pas jį buvusiems draugams parūkyti „žolės“, kuriuo draugai pasinaudojo ir rūkė, įvertino kaip narkotinių medžiagų platinimą. Tokia teismų išvada atitinka kasacinės instancijos teismo praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-21-139/2015). Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė konkretų N. N., M. G. ir V. M. susitikimo pas E. Š. tikslą, taip pat tai, kad E. Š. ir minėti asmenys vartojo E. Š. bute būtent nuteistojo neteisėtai įgytą marihuaną. Siūlymas parūkyti narkotinės medžiagos pripažįstamas platinimu ne tik tais atvejais, kai skatinima, įtikinėjima tai daryti, bet ir tada, kai pasiūlymas neišreiškiamas žodžiu, o pasireiškia konkliudentiniais veiksmais – pateikiant susuktas suktines.

21Teismų praktikoje konstatuota, jog jei kaltininkas, įsigydamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų, neturėjo tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, jo veika gali būti kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnį kaip neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, nes tyčios platinti kaltininko turimas narkotines ar psichotropines medžiagas susiformavimo momentas neturi įtakos jo veiksmų pagal BK 260 straipsnį kvalifikavimui. Tyčia platinti medžiagas gali susiformuoti ir po medžiagų įgijimo.

22Dėl įrodymų vertinimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose bei bausmės skyrimo

23Teismai įvertino iš įvairių šaltinių gautus įrodymus kaip visumą: paties nuteistojo parodymus, liudytojų parodymus byloje, specialisto išvadas, rašytinę bylos medžiagą ir pagrįstai sprendė apie tikslo platinti narkotines medžiagas buvimą ir jų platinimą.

24Kasacinės instancijos teismui baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia galimybės iš naujo vertinti byloje surinktų įrodymų ir nustatyti įrodytomis pripažintas bylos aplinkybes, nes šis teismas tikrina skundžiamus teismų sprendimus tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Teismas tikrina skundžiamų teismų sprendimų teisėtumą remdamasis teismų sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, o pats iš naujo įrodymų nevertina ir bylos aplinkybių nenustato. Ar tinkamai įvertinti įrodymai ir teisingai nustatytos faktinės bylos aplinkybės, galutinai išsprendžiama apeliacinės instancijos teisme. Taip pat proceso dalyvių nesutikimas su teismų atliktu įrodymų vertinimu ir pateiktomis išvadomis, nesant nustatytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, savaime nėra pagrindas naikinti ar keisti teismų sprendimus nagrinėjant bylą kasacine tvarka.

25Kasaciniame skunde nuteistasis E. Š. daro prielaidas apie tai, kad pas jį lankęsi draugai galbūt vartojo kažkokios rūšies narkotines medžiagas. Nustatydamas narkotinių medžiagų platinimo aplinkybes teismas įvertino ne tik liudytojų parodymus, bet ir rašytinę medžiagą byloje apie rastus būtent marihuanos pėdsakus jų kraujyje. Specialisto išvados apie rastų narkotinių medžiagų nuteistojo bute rūšį, kiekį ir koncentraciją yra kategoriškos. Konkretaus išplatintų surūkius narkotinių medžiagų kiekio nustatymas objektyviai neįmanomas, taip pat platinimo inkriminavimas nuo kiekio nepriklauso. Motyvuotai atmesta ir versija, kad narkotinės medžiagos buvo įsigytos tik E. Š. poreikiams tenkinti.

26Nesutiktina ir su kasacinio skundo argumentais, kad byla nebuvo patikrinta tiek, kiek buvo prašoma apeliaciniame skunde. BPK 320 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad byla apeliacinės instancijos teisme patikrinama tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, reiškia, jog apeliacinės instancijos teismas nutarties aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės. Kita vertus, šio BPK reikalavimo nereikia suprasti kaip įpareigojimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną apelianto teiginį. Esminiai nuteistojo E. Š. apeliacinio skundo argumentai buvo susiję su aplinkybių, kad E. Š. leido, jog kiti asmenys, t. y. N. N., M. G. ir V. M., savo noru pasiimtų ir vartotų jo narkotines medžiagas, teisiniu vertinimu, taip pat BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 62 straipsnio ir 54 straipsnio 3 dalies taikymo galimybėmis šioje byloje. Dėl visų šių apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas motyvuotai pasisakė.

27Apeliaciniame skunde nuteistasis taip pat prašė taikyti jam BK 54 straipsnio nuostatas ir paskirti švelnesnę, nei įstatymo numatyta, bausmę. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad skirti švelnesnę, nei įstatymo numatyta, bausmę teismas gali nustatęs svarbias bylos aplinkybes, leidžiančias spręsti, kad įstatymo sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštaraus teisingumo principui. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai teigė, įvertinęs tiek veikos, tiek veiką padariusio asmens pavojingumą, kad BK 54 straipsnio 3 dalis E. Š. netaikytina.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Nuteistojo E. Š. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nuosprendžiu E. Š.... 3. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 4. Teisėjų kolegija... 5. E. Š. nuteistas už tai, kad 2013 m. lapkričio 27 ar 28 d., tiksliai... 6. Kasaciniu skundu nuteistasis E. Š. prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 7. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas... 8. Taip pat kasatorius cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką... 9. E. Š. apeliaciniame skunde taip pat prašė švelninti jam paskirtą bausmę,... 10. Atsiliepimu į nuteistojo E. Š. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 11. Atsiliepime teigiama, kad dėl BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto galimo... 12. Nuteistojo E. Š. kasacinis skundas atmestinas.... 13. Dėl narkotinių medžiagų įgijimo, turint tikslą jas platinti,... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis... 15. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė E. Š. narkotinių... 16. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį... 17. Dėl narkotinių medžiagų laikymo, turint tikslą jas platinti, ir jų... 18. Esminis kriterijus, atribojantis BK 259 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytą... 19. Tikslą platinti neteisėtai įgytas narkotines medžiagas pirmosios ir... 20. Teismas nuteistojo E. Š. siūlymą pas jį buvusiems draugams parūkyti... 21. Teismų praktikoje konstatuota, jog jei kaltininkas, įsigydamas narkotinių ar... 22. Dėl įrodymų vertinimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose bei... 23. Teismai įvertino iš įvairių šaltinių gautus įrodymus kaip visumą:... 24. Kasacinės instancijos teismui baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia... 25. Kasaciniame skunde nuteistasis E. Š. daro prielaidas apie tai, kad pas jį... 26. Nesutiktina ir su kasacinio skundo argumentais, kad byla nebuvo patikrinta... 27. Apeliaciniame skunde nuteistasis taip pat prašė taikyti jam BK 54 straipsnio... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 29. Nuteistojo E. Š. kasacinį skundą atmesti....