Byla 2-238/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių ranga“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutarties, kuria pakeistos taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-252-267/2008 pagal ieškovo UAB ,,Šiaulių ranga“ ieškinį atsakovui UAB ,,Berneda“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3UAB ,,Šiaulių ranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama atsakovo UAB ,,Berneda“ atliktus įskaitymus pripažinti nepagrįstais, priteisti iš atsakovo 1 427 686,49 Lt skolos, 107 136 Lt delspinigių, šešių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, bei taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 1 534 822,49 Lt sumai atsakovui priklausančias pinigines lėšas, o jų nepakankant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino iš dalies ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo neužtekus lėšas kredito įstaigų sąskaitose bei įmonės kasoje 1 534 822,49 Lt sumai.

5Atsakovas UAB ,,Berneda“ pateikė teismui prašymą pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikinant šia nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti konkretų nekilnojamąjį turtą.

6Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 25 d. nutartimi atsakovo prašymą patenkino, Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį panaikino ir areštavo atsakovui UAB ,,Berneda“ priklausantį nekilnojamąjį turtą: 1. žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), 240 000Lt vertės; 2. gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurių vertė 257 000 Lt; 3. gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurių vertė 948 000 Lt.; 4. gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), sandelį, unikalus Nr. ( - ), sandelį, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kurių vertė 358 000 Lt. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad didelė ieškinio suma turi būti vertinama kartu su atsakovo, kuriam taikoma laikinoji apsaugos priemonė, turtine padėtimi, finansiniais pajėgumais. Iš byloje pateikto atsakovo įmonės balanso teismas sprendė, kad įmonė valdo 8 120 196 Lt vertės turtą ir 2007 metais gavo 1 737 967 Lt pelno, todėl vadovaujantis šalių lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principais panaikino taikytą areštą visam atsakovo turtui ir areštavo atsakovo prašyme nurodytą konkretų aukščiau išvardintą nekilnojamąjį turtą.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Šiaulių ranga“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti. Skunde nurodo, kad tam, jog vienos laikinosios apsaugos priemonės būtų pakeistos kitomis, teismui turi būti nurodytas konkretus turtas, kurio vertė atitiktų ieškinio sumą. Atsakovo pateikto konkretaus turto vertė, pagal VĮ ,,Registro centras“ pažymėjimus nesiekia 900 000 Lt, tuo tarpu ieškinio suma – 1 534 822,49 Lt. Teismas nepagrįstai rėmėsi UAB korporacijos „Matininkai“ išvada dėl turto vertės, kadangi ši išvada neatitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, neturi juridinės galios ir yra tik informacinio pobūdžio. Ieškovas taip pat pažymi, kad nekilnojamojo turto pažymėjimai yra išduoti pakankamai seniai, todėl nėra aišku ar nėra apribotos disponavimo areštuotu turtu teisės. Ieškovas nurodo, kad teismui pateiktas atsakovo balansas nepatvirtintas įmonės akcininkų susirinkime ir nepasirašytas įmonės buhalterio, jame taip pat nurodyta, kad atsakovo ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų suma yra 22 512 882 Lt, o nurodytas 2007 metų pelnas yra dvigubai mažesnis, nei 2006 metais, todėl nėra jokių garantijų, kad dėl tokios įmonės padėties būsimo teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės.

8Apeliacinės instancijos teisme 2008 m. kovo 20 d. gautas ieškovo UAB ,,Šiaulių ranga“ atstovo advokato M. Bakano raštas, kuriame nurodoma, kad dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutarties įvykdymo ieškovas kreipėsi į anstolį, kuris 2008 m. kovo 5 d. turto aprašo aktu areštavo UAB ,,Berneda“ priklausantį nekilnojamąjį turtą 1 534 822,49 Lt sumai, tame tarpe ir atsakovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nurodytą nekilnojamąjį turtą, ir ši aplinkybė įrodo, kad ieškovo atskirąjame skunde išdėstyti motyvai apie tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartyje nurodyto konkretaus areštuotino nekilnojamojo turto vertė yra mažesnė, nei reikalinga būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui užtikrinti, yra teisingi.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

11Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Išdėstytiems civilinio proceso tikslams pasiekti CPK 146 straipsnis numato galimybę vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, laikantis minėto šalių interesų pusiausvyros principo, t. y. keičiamos laikinosios apsaugos priemonės turi būti lygiavertės.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas UAB ,,Berneda“ Šiaulių apygardos teismui pateikė prašymą pakeisti 2008 m. sausio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti konkretų prašyme nurodytą nekilnojamąjį turtą, kurio vertė pagal turto vertintojo UAB korporacijos ,,Matininkai“ atliktą vertinimą yra 1 803 000 Lt ir viršija pareikšto ieškinio sumą.

14Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 25 d. nutartyje, remdamasis tik atsakovo UAB ,,Berneda“ pateikta UAB korporacijos ,,Matininkai“ išvada dėl turto vertės, nurodė, kad areštuotino turto vertė lygi 1 803 000 Lt.

15Kaip yra žinoma, teismui pateiktas dokumentas turi įrodomąją galią tada, kai jo turinys ir forma atitinka įstatymo reikalavimus. Neatitinkantys įstatymo reikalavimų dokumentai negali patvirtinti bylai reikšmingų aplinkybių ir negali būti įrodinėjimo priemone (CPK 197 str.).

16LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnyje yra išdėstyti turto vertinimo ataskaitos turiniui keliami reikalavimai, pagal kuriuos išvada dėl turto vertės yra tik viena iš sudedamųjų turto vertinimo ataskaitos dalių. Be to, LR Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos 77 ir 78 punktuose yra išvardinti turto vertinimo dokumentai, kuriais yra turto vertės nustatymo pažyma, turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas, turto įvertinimo ataskaita, o išvada dėl turto vertės dydžio yra sudedamoji turto vertinimo dokumento dalis. Metodikoje nustatytų turto vertinimo dokumentų turiniui keliamų reikalavimų (78 p.) neatitinkantys turto vertinimo dokumentai pagal Metodikos 87 punktą yra laikomi informacinio, konsultacinio pobūdžio ir juridinės galios neturi.

17Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas rėmėsi atsakovo UAB „Berneda“ pateikta UAB korporacijos „Matininkai“ parengta turto vertės išvada, kuri neatitinka turto vertinimo dokumentui keliamų įstatymo reikalavimų, ir kurioje nurodyta, kad ji yra tik informacinio pobūdžio. Taigi, pagal nurodytas Metodikos nuostatas ir išvadoje pateiktą informaciją, dokumentas, kuriuo vadovavosi pirmosios instancijos teismas, juridinės galios neturi. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad iš byloje esančios korporacijos ,,Matininkai“ parengtos turto vertinimo išvados, matyti, kad vertintojai nenagrinėjo vertinamo turto, kurį areštavo Šiaulių apygardos teismas priimdamas 2008 m. vasario 25 d. nutartį, nuosavybės teisių, tų teisių apsunkinimų ir disponavimo apribojimų klausimų kitaip, negu tai pateikta turto dokumentacijoje (korporacijos ,,Matininkai“ išvada dėl turto vertės 6 p.). Minėtoje išvadoje nurodyta, kad turto apžiūros ir vertinimo data yra 2008 m. vasario 1 d., tuo tarpu vertintojų turėti pažymėjimai apie vertinamo nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre išduoti 2007 m. kovo 29 d. , 2007 m. gegužės 28 d. ir 2006 m. gruodžio 18 d. t.y. prieš 11 mėnesių. Kadangi turto vertintojai rėmėsi tik užsakovo UAB „Berneda“ pateikta turto dokumentacija, t. y. minėtomis pažymomis, yra pagrindo manyti, kad turto vertės nustatymas buvo atliktas neturint pakankamai duomenų apie vertinamo turto nuosavybės teises ar tų teisių suvaržymus, kas galėjo turėti įtakos verčių nustatymui, o pats turto vertinimo dokumentas negali būti laikomas įstatymo reikalavimus atitinkančiu dokumentu. Kitų, atsakovo nurodytą turto vertę pagrindžiančių įrodymų pirmosios instancijos teismas nevertino.

18Byloje esančių areštuoto atsakovo turto vertės duomenų prieštaringumą patvirtina ir apelianto atstovo advokato M. Bakano apeliacinės instancijos teismui pateiktas 2008 m. kovo 5 d. antstolės Vaivos Šimkienės, vykdžiusios Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį, sudarytas turto aprašas. Šiuo turto aprašo aktu antstolė aprašė ir dalį turto, kuris buvo areštuotas Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartimi. Iš turto aprašo ir išvados dėl turto vertės matyti, kad antstolės ir turto vertintojų nustatytos to paties įvertinto turto vertės ženkliai skiriasi, pavyzdžiui: gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - ), sandėlį (unikalus Nr. ( - )), sandėlį (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) esančius ( - ), korporacija ,,Matininkai“ įvertino 358 000 Lt, o antstolė – 118 272 Lt.

19Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi tik atsakovo pateikta UAB korporacijos ,,Matininkai“ išvada dėl turto vertės ir tinkamai neįvertino, ar tik šiuo dokumentu paremtas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo yra tinkamai pagrįstas. Dėl nurodytų priežasčių, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą, netinkamai taikė įrodymų leistinumą ir jų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl galėjo netinkamai išspręsti nagrinėjamą klausimą (CPK 329 str. 1 d.). Nustatytos pirmosios instancijos teismo teisės normos taikymo klaidos apeliacinės instancijos teisme ištaisyti negalima, nes šiam teismui pateiktoje bylos medžiagoje nėra jokių duomenų apie ginčo nutartimi areštuoto turto nuosavybės teisių suvaržymų buvimą ar nebuvimą, taip pat nėra leistinais įrodymais patvirtintų duomenų apie atsakovo UAB “Berneda” prašyme nurodytas areštuotino nekilnojamojo turto vertes, kurios atitiktų ieškinio sumą. Tokiu būdu Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.). Nagrinėdamas atsakovo prašymą iš naujo pirmosios instancijos teismas turėtų pasiūlyti atsakovui pateikti įstatymo reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą bei areštuotino konkretaus turto duomenis iš nekilnojamojo turto registro duomenų banko, kurių įvertinimas svarbus tinkamam prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos preimones išsprendimui.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. UAB ,,Šiaulių ranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama atsakovo... 4. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atsakovas UAB ,,Berneda“ pateikė teismui prašymą pakeisti Šiaulių... 6. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 25 d. nutartimi atsakovo prašymą... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Šiaulių ranga“ prašo panaikinti... 8. Apeliacinės instancijos teisme 2008 m. kovo 20 d. gautas ieškovo UAB... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 12. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas UAB ,,Berneda“ Šiaulių... 14. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 25 d. nutartyje, remdamasis tik... 15. Kaip yra žinoma, teismui pateiktas dokumentas turi įrodomąją galią tada,... 16. LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnyje yra išdėstyti... 17. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas rėmėsi... 18. Byloje esančių areštuoto atsakovo turto vertės duomenų prieštaringumą... 19. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir...