Byla 2S-1304-657/2013
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8444-773/2013, kuria buvo tenkintas pareiškėjos V. G. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Mitnija“, atstovaujamos advokato Irmanto Dobilo., atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8444-773/2013, kuria buvo tenkintas pareiškėjos V. G. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. 0114/13/00635 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolės 2013 m. kovo 21 d. patvarkymą priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3158-590/2012, 2013 m. kovo 21 d. raginimą įvykdyti sprendimą ir 2013 m. kovo 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635. Nurodė, kad jos skola UAB „Mitnija“ raginimo dieną buvo mažesnė, nei kad nurodoma skundžiamame patvarkyme priimti vykdomąjį dokumentą, raginime bei vykdymo išlaidų apskaičiavime, t.y. juose nurodyta klaidinga (per didelė) išieškotina suma bei atitinkamai klaidingai (nuo per didelės sumos) priskaičiuotos vykdymo išlaidos, be to, nuo mažesnės skolos turėjo būti skaičiuojamos ir procesinės palūkanos. Šią bylą išnagrinėjus kasacine tvarka, 2013 m. kovo 15 d. dalinis sprendimas gali būti pakeistas pareiškėjos naudai, tuo tarpu UAB „Mitnija“ finansinė padėtis paskutiniuosius kelis metus buvo bloga, todėl nesustabdžius vykdymo veiksmų būtų viršyta protinga rizika ir akivaizdžiai pažeistos pareiškėjos (skolininko) teisės - UAB „Mitnija“ naudai bus pervestos pareiškėjai priklausančios lėšos, kurias vėliau išieškoti atgal pareiškėjai bus neįmanoma. Jeigu vykdymo veiksmai nebūtų stabdomi ir sprendimas būtų įvykdytas, nelaukiant skundo išnagrinėjimo, tai pagal skundžiamą antstolės raginimą UAB „Mitnija“ nuo areštuotų pareiškėjos sąskaitų galėtų nusirašyti akivaizdžiai didesnę sumą nei pareiškėja realiai skolinga (T.1, b.l. 3-7).

4II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė antstolės S. V. vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos V. G. 2013 m. kovo 28 d. skundas dėl antstolės veiksmų (T.1, b.l. 146-148). Teismas konstatavo, kad antstolės S. V. 2013 m. kovo 21 d. raginime įvykdyti sprendimą skolininkei nurodytas reikalavimas neatitinka vykdymui pateikto Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-3158-590/2012 turinio, kas reiškia, kad vykdymo procesas nepagrįstai pradėtas dėl ženkliai didesnės sumos nei nurodyta pateiktame vykdomajame dokumente, esančiame vykdymo veiksmų atlikimo pagrindu. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, teismas sprendė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių - nesustabdžius vykdymo veiksmų vykdomoje byloje Nr. 0114/13/00635 iki bus išnagrinėtas skundas, būtų sudarytos sąlygos vykdymo veiksmus tęsti pagal antstolės reikalavimą, neatitinkantį vykdomojo rašto turinio ir dėl ženkliai didesnės sumos, taip neužkertant kelio galimai žalai bei naujiems teisiniams ginčams tarp šalių atsirasti. Teismas, įvertinęs, kad skundas grindžiamas neteisėtu vykdymo proceso pradėjimu, o nustatytos faktinės aplinkybės tikėtinai pagrindžia pareiškėjos skunde nurodytą reikalavimą panaikinti antstolės 2013 m. kovo 21 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės yra pagrįstas bei sprendė, kad toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitinka CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatytą ekonomiškumo principą, proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams, tikslingas tiek išieškotojo, tiek skolininko, tiek ir pačios antstolės S. V. teisių gynybos aspektu, nes nebus tęsiami vykdymo veiksmai nepagrįstai išieškant ženkliai didesnę nei vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą. Teismas atkreipė dėmesį, kad 5586520,00 Lt suma iš atsakovės V. G. ieškovės UAB „Mitnija“ naudai priteista Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 15 d. daliniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1091/2013, todėl įvertinęs pateiktą medžiagą darė išvadą, jog Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3158-590/2012 galimai neatitinka Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3158-590/2012 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 15 d. dalinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-1091/2013 turinio. Teismo nuomone pareiškėjos V. G. skundo dėl antstolės veiksmų nagrinėjimo laikui sustabdžius antstolės S. V. vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635 atlikimą, būtų išlaikytas skolininko bei išieškotojo teisių ir teisėtų interesų gynimo balansas, juolab įvertinus, kad išieškotojo teisių apsaugą užtikrina skolininko (pareiškėjos) turto areštas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu suinteresuotasis asmuo – kreditorė UAB „Minija“, atstovaujama advokato Irmanto Dobilo, prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti, skirti skolininkei V. G. 20000,00 Lt baudą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 163-169). Apeliantės nuomone, nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes:

81. Teismas, priimdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame prašoma ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė CPK 510 straipsnio 2 dalies bei 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto normų reikalavimus. Pareiškėja nesilaikė įstatymų numatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

92. Teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė teismų funkcinio teismingumo taisyklę. Įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo sustabdymas tokioje civilinio proceso stadijoje yra galimas tik CPK 363 straipsnyje numatyta tvarka. Nesant paduoto kasacinio skundo, nėra pagrindo ir stabdyti skundžiamo sprendimo vykdymą. Sustabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties vykdymą gali tik kasacinės instancijos teismas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

103. Laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos, nes pareiškėjos pateikti argumentai prima facie nepatvirtina, kad pareiškėjos skundas bus tenkinamas. Be to, teigia, kad pareiškėja nepagrindė, kokiu būdu pareiškėjos skundo patenkinimo atveju galėtų pasunkėti jo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių.

114. Teismas pažeidė apeliantės teises, jai nepranešdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą (T.2, b.l. 31-37). Skundo argumentą dėl teismų funkcinio teismingumo taisyklės pažeidimo laiko nepagrįstu ir nelogišku. Apeliantės pateiktas aiškinimas reikštų nepagrįstą įstatymu ir konstitucija apibrėžtos teismų veiklos laisvės ribojimą. Apeliantė akivaizdžiai painioja du skirtingus proceso teisės institutus - kasaciniu skundu skundžiamo teismo sprendimo vykdymo sustabdymą, kaip specialųjį teisinį institutą ir laikinųjų apsaugos priemonių institutą, taikomą bet kurios instancijos teisme. Prievartiniai vykdymo veiksmai gali būti atliekami tik pagal vykdomojo rašto turinį. Antstolis neturi teisės interpretuoti ar savavališkai išplėsti jam pateikto vykdomojo rašto turinio. Neteisėto antstolės veiksmo apskundimas leidžia teigti, kad skolininkės skundas prima facie yra pagrįstas. Apeliantė skunde nepaneigė skolininkės pateiktų duomenų apie apeliantės finansinę padėtį tikrumo. Skirtumas tarp vykdomajame dokumente nurodytos galimos išieškoti sumos ir sumos, nurodytos skundžiamuose antstolės dokumentuose, yra 5586520,00 Lt. Toks skirtumas skolininkės nenaudai yra apie 9 kartus didesnis, nei pagal vykdomąjį raštą galėta išieškoti suma. Tokia disproporcija pati savaime pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir skundžiamos nutarties pagrįstumą. Teismas apelianto nurodyta praktika vadovavosi pagrįstai. Skolininkė neturi duomenų, ar teismas neteikė kitiems proceso dalyviams pranešimų apie būsimą pareiškėjos prašymo nagrinėjimą, tačiau laiko, kad ir šis apeliantės argumentas nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Skunde neįrodyta, kaip konkrečiai buvo pažeistos apeliantės procesinės teisės. Apeliantės argumentai dėl tariamo pareiškėjos piktnaudžiavimo yra nepagrįsti ir atmestini.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir paskirtis – preliminariomis priemonėmis pašalinti arba sumažinti galimos žalos ateityje kilimą. Įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

17Dėl įstatymų numatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos pažeidimo. CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti per įstatymo nustatytą terminą pateikiamas antstoliui. Jei skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė S. V. 2013 m. kovo 21 d. patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3158-590/2012 (T.1, b.l. 9). Pareiškėja dėl nurodyto antstolės patvarkymo bei jo pagrindu vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635 priimtų 2013 m. kovo 21 d. raginimo įvykdyti sprendimą (T.1, b.l. 10) ir 2013 m. kovo 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo (T.1, b.l. 11) 2013-03-28 antstolei pateikė skundą dėl antstolės veiksmų (T.1, b.l. 3-8, T.2, b.l. 9-10). Kadangi 2013-03-28 skunde prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės S. V. vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635 iki bus išnagrinėtas minėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų, pareiškėja vieną skundo egzempliorių pateikė Kauno apylinkės teismui (T.1, b.l. 3-7), todėl apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad skundas dėl antstolio veiksmų su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateiktas, nesilaikant tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

19Dėl teismų funkcinio teismingumo taisyklės pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones galima bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad viena iš laikinųjų apsaugos priemonių gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo veiksmų sustabdymą – numato ir CPK 510 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, esant pakankamam pagrindui, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti, todėl apeliantės argumentas dėl teismų funkcinio teismingumo taisyklės pažeidimo atmestinas.

20Dėl prašymo nagrinėjimo nepranešus išieškotojui. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, kad apeliantės teises buvo pažeistos, jai nepranešus apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostatas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą atsakovui pranešama, tik kai teismas mano, kad tai yra būtina. Be to, atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, tai yra kreipiantis į teismą su prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti ar su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 149 str. 1 d.,151 str. 1 d.). Pastarąją savo teisę apeliantė įgyvendino, pateikdama nagrinėjamą atskirąjį skundą. Pažymėtina, kad apeliantė turi teisę pasinaudoti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo institutu (CPK146 str.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Atskirajame skunde nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos, nes pareiškėjos pateikti argumentai prima facie nepatvirtina, kad pareiškėjos skundas bus tenkinamas, tačiau teismas laiko pagrįstu apeliantės argumentą, jog pareiškėja nepagrindė, kokiu būdu pareiškėjos skundo patenkinimo atveju jo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidarytų nebeįmanomas.

22Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas išsamaus įrodymų tyrimo bei vertinimo neatlieka ir neturėtų atlikti. Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimas susietas su vertinamosiomis sąlygomis bei hipotetinių prielaidų konstravimu (sprendžiant ar konkrečiu atveju egzistuoja tikimybė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti). Be to, pažymėtina, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina užtikrinti tokį teisinį režimą, kuris garantuotų abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų gynimo pusiausvyrą.

23Iš bylos Vilniaus apygardos teismo 2013-03-21 išduoto vykdomojo rašto, kuris yra vykdomasis dokumentas, matyti, kad iš ieškovės yra išieškomos sumos, priteistos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 15 d. daliniu sprendimu (T.2, b.l. 20-22).

24Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės 2013 m. kovo 21 d. patvarkymo – priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3158-590/2012, 2013 m. kovo 21 d. raginimo įvykdyti sprendimą ir 2013 m. kovo 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo. Nustatęs 2013 m. kovo 21 d. raginime įvykdyti sprendimą skolininkei nurodyto reikalavimo ir vykdymui pateikto Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-3158-590/2012 turinio neatitikimus, teismas sprendė, kad nustatytos faktinės aplinkybės tikėtinai pagrindžia pareiškėjos skunde, grindžiamame neteisėtu vykdymo proceso pradėjimu, nurodytus reikalavimus, todėl padarė išvadą, kad yra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus.

25Kaip aukščiau minėta, laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir paskirtis – preliminariomis priemonėmis pašalinti arba sumažinti galimos žalos ateityje kilimą. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina užtikrinti tokį teisinį režimą, kuris garantuotų abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų gynimo pusiausvyrą. Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo sustabdyti antstolės S. V. vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos V. G. 2013 m. kovo 28 d. skundas dėl antstolės veiksmų, neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirties ir tikslų, pažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų gynimo pusiausvyrą.

26Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2008, 2008 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-238/2008, kt).

27Tiek iš pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (T.1, b.l. 3-7), tiek iš Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013-04-29 pateikto atsakovės V. G. kasacinio skundo turinio (T. 2-, b.l. 43-75) nustatyta, kad V. G. ginčija tik Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 15 d. daliniu sprendimu priteistą 5586520,00 Lt sumą, o dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. sprendimu priteistos 629665,11 Lt sumos ginčo nėra (T.1, b.l. 3-7, T.2, b.l. 43-75). Iš šių aplinkybių spręstina, kad galima kilti žala pareiškėjai gali būti susijusi tik su ginčijama priteistos sumos dalimi – 5586520,00 Lt suma, dėl kurios priteisimo yra priimtas kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Teismų praktikoje akcentuojama, kad konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neišeinant už pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą. Laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Taigi, teismas daro išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir dėl pareiškėjos neginčijamos 629665,11 Lt sumos išieškojimo vykdymo, neabejotinai reiškia išėjimą už pareikštų reikalavimų ribų.

28Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priėmęs V. G. kasacinį skundą, 2013-05-10 nutartimi (T.2, b.l. 87-88) iš dalies tenkino atsakovės prašymą ir sustabdė tos Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 15 d. dalinio sprendimo dalies vykdymą, kuria, panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. sprendimo dalis ir dėl jų priėmus naują sprendimą, iš atsakovės V. G. priteista ieškovei UAB „Mitnija“ 5586520,00 Lt, taip pat tos Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 15 d. dalinio sprendimo dalies, kuria iš atsakovės ieškovei priteista 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistus 5 586 520 Lt, vykdymą. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje dalyje yra perteklinė priemonė, skundo reikalavimams užtikrinti, pažeistų ginčo šalių interesų pusiausvyros principą, prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams. Kaip jau minėta iš pateiktų dokumentų turinio nenustatyta, jog pareiškėja ginčytų Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. sprendimu priteistas sumas (T1, b.l. 12-35), todėl vykdymo veiksmų sustabdymas šioje dalyje prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str. 1 d.).

29Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio, teismas turi nustatyti terminą per kurį turi būti pareikštas ieškinys (CPK 147 str. 3 d.). Šiuo atveju skundas dėl antstolės veiksmų nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-9347-584/2013, o ne šioje byloje, todėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymas dėl kitoje byloje nagrinėjamo skundo ir joje priimamo sprendimo neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmės ir paskirties, nes šioje byloje nebus priimamas joks kitas galutinis procesinis sprendimas dėl šalių ginčo. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta.

30Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, neatitinka CPK 144 straipsnio 1 dalies reikalavimų, pažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų gynimo pusiausvyrą, ją nepagrįstai persverdama pareiškėjos naudai, ir neužtikrina laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamų tikslų, todėl yra naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

31Dėl baudos skyrimo. Apeliantė prašė skolininkei V. G. skirti 20000,00 Lt baudą. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo bei kito procesinio dokumento nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005, yra pažymėjusi, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Atskirąjį skundą nagrinėjančio teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o nenustačius jos nesąžiningumo fakto, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti pareiškėjai baudą.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų. Kadangi apeliantas nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų apeliacinėje instancijoje, jos nepriteistinos.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

34Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjos V. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00635 atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos... 4. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi pareiškėjos... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotasis asmuo – kreditorė UAB „Minija“,... 8. 1. Teismas, priimdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame... 9. 2. Teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 3. Laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos, nes pareiškėjos... 11. 4. Teismas pažeidė apeliantės teises, jai nepranešdamas apie laikinųjų... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir paskirtis –... 17. Dėl įstatymų numatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė S. V. 2013 m. kovo 21 d. patvarkymu... 19. Dėl teismų funkcinio teismingumo taisyklės pažeidimo. Apeliacinės... 20. Dėl prašymo nagrinėjimo nepranešus išieškotojui. Apeliacinės instancijos... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Atskirajame skunde... 22. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas... 23. Iš bylos Vilniaus apygardos teismo 2013-03-21 išduoto vykdomojo rašto, kuris... 24. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės 2013 m. kovo 21 d. patvarkymo –... 25. Kaip aukščiau minėta, laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir... 26. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai... 27. Tiek iš pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų ir prašymo taikyti... 28. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priėmęs V. G. kasacinį... 29. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones... 30. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai kas išdėstyta, daro... 31. Dėl baudos skyrimo. Apeliantė prašė skolininkei V. G. skirti 20000,00 Lt... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Kadangi apeliantas nepateikė bylinėjimosi... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str.,... 34. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti ir...