Byla 2-148-836/2017
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „( - )“ atstovui V. L., nedalyvaujant atsakovės UAB „( - )“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „( - )“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 17 389,77 eurų skolą, 5 424,33 Eur delspinigius, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, bei palikti galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad 2011 m. balandžio 29 d. su atsakove pasirašė automobilių remonto, techninės apžiūros bei detalių ir eksploatacinių medžiagų pardavimo sutartį Nr. 29 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovei teikė sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai sumokėti už suteiktas paslaugas. Atsakovė šių savo įsipareigojimų nevykdė ir pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras liko skolinga ieškovei. Nurodo, kad susidariusią situaciją bandė spręsti geranoriškai – 2016 m. rugpjūčio 23 d. su atsakove pasirašė taikos sutartį, kurioje atsakovės skola buvo išdėstyta dalimis. Tačiau atsakovė nuo pat pradžių nevykdė šios taikos sutarties, nes vietoj pirmos 4 350 Eur įmokos, kurią turėjo sumokėti iki 2016-09-09, sumokėjo tik 1 100 Eur. Daugiau jokių mokėjimų iš atsakovės nėra gavę. Į atsakovę ne kartą buvo kreiptasi žodžiu, tačiau skola nebuvo grąžinta.

5Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus, papildomai paaiškino, kad teikė atsakovei autodetales ir transporto priemonių remonto paslaugas nuo 2015 m. iki 2016 m. rugsėjo mėn. Atsakovė už paslaugas nemokėjo nuo 2016 m. pavasario, išskyrus dalinį 1 100 Eur mokėjimą pagal sudarytą taikos sutartį, daugiau jokių mokėjimų nėra gavę. Ieškovės atstovas su atsakovės direktoriumi D. P. bandė tartis gražiuoju, tačiau tai nedavė rezultatų. Kadangi atsakovė sumokėjo 1 100 Eur skolos, todėl ieškovė mažina ieškinio reikalavimą ir prašo priteisti iš atsakovės 16 289,44 Eur skolą. Taip pat prašo priteisti 5 424,33 Eur delspinigius pagal Sutartį. Nurodo, kad susitarimas dėl delspinigių nurodytas antroje Sutarties pusėje.

6Atsakovė apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuota tinkamai (b. l. 137), tačiau jos atstovas nei į parengiamąjį, nei į teismo posėdį neatvyko. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. 2016-12-23 gautas atsakovės atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad kiekvienos įmonės tikslas iš savo veiklos gauti pajamas. Tačiau būna situacijų, kai dėl kokių nors priežasčių, kurios, kaip ir bendrovės šiuo metu esanti padėtis, nepriklauso nuo jos valios ar nesistengimo jų gauti ir kurių pakaktų tinkamai bei laiku atsiskaityti su ieškove. Atsakovės įsitikinimu, ieškovė pasinaudoja dabartine atsakovės padėtimi ir tuo sudaro sunkumų vykdyti ir kitus įsipareigojimus. Nurodo, kad reikalaujami priteisti delspinigiai nėra laikytini teisingo dydžio. Bendrovė greitai sumokėti visą skolą, palūkanas bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas galimybių neturi. Prašo ieškinį tenkinti dalinai (b. l. 128).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškovės atstovo paaiškinimų teismo posėdyje nustatyta, kad 2011-04-29 ieškovė su atsakove pasirašė automobilių remonto, techninės priežiūros bei detalių ir eksploatacinių medžiagų pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovei teikė sutartyje numatytas paslaugas ir prekes, o atsakovė įsipareigojo laiku (per 30 dienų) atsiskaityti už suteiktas paslaugas (b. l. 6).

9Byloje nustatyta, kad ieškovė Sutarties pagrindu laikotarpiu nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. rugpjūčio mėn. atsakovei už parduotas autodetales ir eksploatacines medžiagas bei suteiktas transporto priemonių remonto paslaugas išrašė PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti jų apmokėjimo terminai, bendrai 16 832,34 Eur sumai (b. l. 12-89). Šiose PVM sąskaitose faktūrose esantys atsakovės darbuotojo parašai patvirtina, kad atsakovė priėmė iš ieškovės prekes ir darbus. 2016-08-23 taikos sutartimi atsakovė įsipareigojo dalimis, per laikotarpį nuo 2016-09-01 iki 2016-10-01 sumokėti ieškovei 17 389,44 Eur sumą (b. l. 8). Taigi atsakovė dar iki ieškovei kreipiantis teismą pripažino turinti finansinę prievolę ieškovei, minėtai sumai. Byloje esantis banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovė, vykdydama taikos sutartį, 2016-09-12 ieškovei sumokėjo 1 100 Eur sumą (b. l. 9). Ieškovės teigimu, atsakovė 16 289,44 Eur įsiskolinimo, kylančio iš šalių sutartinių santykių, iki šiol neapmokėjo. Rašytinių įrodymų apie tai, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi pagal sudarytą Sutartį ir sumokėjusi 16 289,44 Eur sumą, byloje nėra.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 straipsniai). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato bendro pobūdžio pareigą – tinkamai ir laiku vykdyti savo prievoles, kylančias iš sutarties. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos (CK 6.716 straipsnio 1 dalis, CK 6.720 straipsnio 3 dalis). Atsakovė pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras darbus ir prekes iš atsakovės priėmė, apmokėjimo laikas, kurio privalėjo laikytis atsakovė, numatytas PVM sąskaitose faktūrose. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Atsakovė neginčijo jai Sutarties pagrindu pagal PVM sąskaitas faktūras paskaičiuotų sumų dydžio, taip pat bendros susidariusios skolos – 16 289,44 Eur, dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė visiškai atsiskaitė su ieškove pagal šalių sudarytą Sutartį, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 16 289,44 Eur skolos suma (CK 6.38, 6.59 straipsniai, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

11CK 6.200 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties vykdymo principai, t. y. sudariusios sutartį ir prisiėmusios sutartines teises ir pareigas, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai jas vykdyti. Prievolės neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas yra pagrindas nukentėjusiai šaliai reikalauti taikyti įstatyme įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus. Skolininko pareiga prievolės neįvykdymo atveju sumokėti netesybas įtvirtinta CK 6.258 straipsnio 1 dalyje. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-54-343/2017). Pagal formuojamą teismų praktiką, įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių teisė ir pareiga. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, šalys turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsniai). Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014). CK 1.93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme. Nesant tokio imperatyvaus nurodymo, žodžiu sudarytas sandoris galioja, tačiau, kilus ginčui dėl sandorio sudarymo, įstatymas riboja įrodymų leistinumą – sandorio šalis neturi teisės tokio sandorio sudarymo įrodinėti liudytojų parodymais (CK1.93 straipsnio 2 dalis, 6.875 straipsnio 2 dalis). Tokiais atvejais sandorio sudarymo faktą šalis turi įrodyti leistinais įrodymais, pvz., rašytiniais ar daiktiniais. Taigi sandorio šalys, nesilaikiusios įstatymo reikalavimo sudaryti jį rašytine forma, kartu prisiima riziką ir dėl sandorio įvykdymo įrodinėjimo kilus ginčui. CK 6.72 straipsnyje įtvirtinta imperatyvi norma, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad, vadovaujantis šalių sudaryta Sutartimi, prašo priteisti iš atsakovės 5 424,33 Eur netesybas. Teismas, atidžiai susipažinęs su Sutartimi, nustatė, kad teismui pateiktoje Sutartyje šalys nėra susitarusios dėl netesybų ir jų dydžio, su kuo teismo posėdžio metu sutiko ir ieškovės atstovas, nurodydamas kad teismui pateiktoje sutartyje iš tiesų nėra susitarimo dėl netesybų, neva jos yra kitoje Sutarties pusėje, tačiau jos pateikti negalėjo. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką ir nustatytas aplinkybes, nesant įrodymų apie šalių rašytinį susitarimą dėl netesybų, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 424,33 Eur delspinigius, atmestinas kaip nepagrįstas.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (16 289,44 Eur) nuo pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo dienos (2016-10-14, b. l. 90) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 21 713,77 Eur sumą, teismas ieškovės reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė 16 289,44 Eur, t. y. patenkino 75 % pareikštų reikalavimų. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 489 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Iš atsakovės valstybei priteistinos 10,37 Eur bylinėjimosi (procesinių dokumentų įteikimo) išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

14Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartimi taikytos ir 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi padidintos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumažinant jų mastą nuo 22 813,77 Eur iki 16 289,44 Eur sumos (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 265, 268, 270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, juridinio asmens kodas 300713896, 16 289,44 (šešiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 44 ct) skolos, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo 2016-10-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 489 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, juridinio asmens kodas 300713896, 10,37 Eur (dešimties eurų 37 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (sumokėti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ( - ), biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660).

20Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartimi taikytas ir 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi padidintas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovės turtui, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumažinant jų mastą nuo 22 813,77 Eur (dvidešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų trylikos eurų 77 ct) iki 16 289,44 Eur (šešiolikos tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 44 ct) sumos.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai