Byla 2-657-826/2014
Dėl skolos ir baudos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant ieškovei E. Š., ieškovės atstovui L. M., atsakovei A. P., atsakovės atstovei advokato padėjėjai K. P. ir atstovui pagal įgaliojimą A. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės E. Š. ieškinį atsakovei A. P. dėl skolos ir baudos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 5000,00 Lt negrąžintą avansą, 5000 Lt dydžio baudą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-03-09 ieškovė su atsakove sudarė preliminariąją nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė sumokėjo atsakovei 5000 Lt dydžio avansą už ketinamą pirkti 1173 m2 dalį žemės sklypo, esančio Kairių k., Klaipėdos r. Ieškovė buvo įsipareigojusi iki pagrindinės sutarties pasirašymo atskiri žemės sklypą į atskirą. Preliminarioji sutartis buvo įregistruota VĮ registrų centras. Dėl atsakovės kaltės prisiimti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, ieškovei pažadėtas suformuoti atskiras žemės skypas nebuvo suformuotas. Atsižvelgiant į tai, kad preliminariojoje sutartyje nebuvo nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai pasirašyti, todėl pagal CK 6.165 str. 3 d. šis terminas toks terminas yra 1 metai. Per nustatytą terminą nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. 2013-04-22 registruotu laišku atskaovei buvo pranešta dėl prievolės sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigimo, tačiau laiško atsakovei įteikti nepavyko.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad pagal prelimariosios sutarties 1 punkto turinį matyti, sutartis galioja iki tol, kol nekipnojamasis turtas 1173 dalys žemės sklypo pardavimo metu bus atskirta į atskirą žemės sklypą. Todėl priešingai nei nurodo ieškinyje ieškovė pagal CK 1.117 str. 2 d. preliminariosios sutarties galiojimo terminas yra paibrėžtas įvykiu – detaliojo planavimo procedūros atlikimu. Atsakovė nurodė, kad ji buvo patikėjusi žemės sklypo detaliojo plano rengimo procedūrą profesionalams, tačiau žemės sklypo planavimo procedūra nėra baigta dėl laiko stokos. Iš 2012-03-09 sutarties turinio akivaizdu, kad šalių prievolė sudaryti pagrindinę sutartį nėra pasibaigusi. Ieškovės veiksmai – ieškinio pateiktimas teismui, parodo, kad ieškovė nebesiekia sudaryti pagrindinės sutarties.

4Teismo posėdžio metu ieškovė prašė ieškinį tenkinti pilnai, paaiškino, kad atsakovei grynais pinigais sumokėjo 5000,00 Lt avansą. Buvo pažadėta, kad sklypo detalusis planas bus sutvarkytas per 3 – 6 mėnesius, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsakovę atstovaujantis A. P. siūlė grąžinti jiems 2000,00 Lt, tačiau jie nesutiko. Kadangi per sutartą terminą sklypas nebu vo atidalintas, jie su vyru įsigijo kitą žemės sklypą, todėl nori atgauti pinigus.

5Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, paaiškino, kad preliminariojoje sutartyje nebuvo numatytas terminas pagrindinei sutarčiai pasirašyti, todėl pagal CK 6.165 str. 3 d. nuostatas laikytina, kad sji buvo sudaryta 1 metams. Per šį laikotarpį atsakovė preliminariosios sutarties sąlygų neįvykdė, sklypo neatidalino, todėl ieškovei priteistinas jos sumokėtas avansas, bauda, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos.

6Atsakovė teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, paaiškino, kad su ieškove pasirašė preliminarią sutartį dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo, gavo 5000,00 Lt avansą. Ji nežino ar šiuo metu sklypai yra suformuoti ar ne. Visus dokumentus tvarkė jos sūnus A. P.. Preliminarioji sutartis nebuvo pratęsta, joje terminas nebuvo nurodytas.

7Atsakovės atstovas A. P. paaiškino, kad preliminariojoje sutartyje jokie terminai nebuvo nurodyti, buvo susitarta, kad ieškovė lauks, kol bus prengtas detalusis planas. Patys ieškovai nebenorėjo pirkti iš jo žemės sklypo, aiškino, kad neturi pinigų. Sutarties tekstą parengė V. N.. Preliminarioji sutartis galioja tol, kol bus parengtas detalusis planas. Jo rengimas užtruko todėl, kad reikėjo jį derinti su 7 institucijomis. Šiuo metu atidalinimas nėra įregistruotas.

8Atsakovės atstovė advokato padėjėja K. P. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad ginčo dėl preliminariosios sutarties sudarymo nėra. Preliminariosios sutarties šalys susitarė, kad pagrindinė sutartis bus sudaryta kai bus suformuotas atskiras žemės sklypo vienetas, tačiau konkretus terminas nebuvo nurodytas. Detaliojo plano parengimas užtruko dėl procedūros sudėtingumo. Šalių sutartiniai santykiai nepasibaigė, atsakovė tinkamai vykdo sutartį.

9Liudytoja V. N. teismo posėdyje paaiškino, kad ji užsiima nekilnojamuoju turtu, rengė šalių pasirašytą preliminariąją sutartį, sutarties kopijos ji nepasiliko. Ji reklamavo A. P. sklypą. Prieš pasirašant šalims buvo parodyti dokumentai, buvo išaiškinta, kad pirkimo – pardavimo sutartis bus pasirašyta kai bus parengtas detalusis planas. Sutartis buvo iš dviejų lapų, tačiau parašai buvo dedami ant antrojo lapo.

10Liudytojas A. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė yra jo žmona. Jie ieškojo žemės sklypo prie jūros. Su atsakove pasirašė preliminarią sutartį dėl žemės sklypo pirkimo, sumokėjo 5000,00 Lt avansą. Jiems buvo pažadėta, kad visi dokumentai bus sutvarkyti vėliausiai per metus laiko. Pasirašyta preliminarioji sutartis buvo užregistruota VĮ Registrų centras. Atsakovės atstovas vežė juos parodyti, kur yra sklypas.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, kad 2012-03-09 ieškovė su atsakove pasirašė preliminariąją sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurios 1 punktą atsakovė įsipareigojo parduoti ieškovei 1173 m2 žemės sklypą, kuris pardavimo metu atskirtas į atskirą žemės sklypą, numeriu 6-1), kurio bendras plotas 0,77 ha, unikalus Nr.( - ), esantį .( - ), Klaipėdos r., o ieškovė įsipareigojo nupirkti šį nekilnojamąjį daiktą už 45 000 Lt. (b.l. 17). Pagal 3 punktą, preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti, ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei 5 000 Lt avansą, kuris šalių susitarimu turėjo būti įskaitomas į nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo kainą. Likusią 45 000 Lt kainos dalį ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei pasirašant pagrindinę sutartį. Pagal preliminariosios sutarties 7 punktą, jeigu pagrindinė sutartis nustatytu terminu nesudaroma dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų grąžinti pirkėjui visą pirkėjo sumokėto avanso (užstato) ir sumokėti pirkėjui tokio paties dydžio baudą (b. l. 17).

13Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovė sumokėjo atsakovei 5000,00 Lt dydžio avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į perkamo žemės sklypo kainą. Tarp šalių kilo ginčas dėl to ar ieškinio teismui pateikimo metu yra pasibaigęs terminas pagrindinei sutarčiai pasirašyti.

14Tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su ikisutartiniais teisiniais santykiais. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „ Autovėjas“ v. UAB „ Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje.

15Nagrinėjamoje byloje ieškovės ir atsakovės 2012 m. kovo 9 d. sudaryta sutartis yra preliminarioji, nes ja buvo susitarta dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ateityje, nustatant būsimos sutarties objektą, kainą. Taigi ieškovė ir atsakovė susitarė dėl būsimos pagrindinės sutarties sudarymo preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis. Konstatavus, kad ieškovės ir atsakovės 2012 m. kovo 9 d. sudaryta sutartis yra preliminarioji, pripažintina, jog jos pagrindu susiklostė šalių ikisutartiniai teisiniai santykiai, kuriems taikytinos tokius santykius reglamentuojančios materialiosios teisės normos. Pagrindinės nuostatos, skirtos preliminariajai sutarčiai reglamentuoti, įtvirtintos CK 6.165 straipsnyje.

16Dėl termino pagrindinei sutarčiai sudaryti.

17Tarp šalių kilo ginčas ar 2012-03-09 šalių pasirašytoje sutartyje buvo nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti.

18Sutarties turinys yra šalių consensus ad idem, t. y. šalių surastas sutarimas, bendra nuomonė. Nustatant tikrąją sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, nurodytos CK 6.193 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų priimtose nutartyse suformuotos sutarčių aiškinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklės, pagal kurias, sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos sutarties sąlygų esmės ir teisinės reikšmės, būtina atskleisti sutarties sąlygų turinį nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Pristis“ v. UAB „ Optometrijos centras“, bylos Nr. 3K-3-290/2007; ).

19Pagal preliminariąją sutartį, šalys nenurodė datos iki kurios turėjo būti pasirašoma nekilnojamojo turto 1173 m2 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, kad šalys nenurodė termino pasirašyti pagrindinę sutartį, tai pagal CK 6.165 str. 3 d. pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties pasirašymo, tai yra, iki 2013-03-09.

20Atsakovė neįrodė, kad tarp šalių buvo kitoks susitarimas dėl pagrindinės sutarties pasirašymo (CPK 178 str.). Liudytojos V. N. parodymai, kad preliminariojoje sutartyje buvo 8 punktas, kurio teismui pateiktoje preliminariosios sutarties kopijoje nėra, nepatvirtina, kad tarp šalių preliminariojoje sutartyje buvo nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti.

21Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta iki 2013-03-09, prievolė sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto 1173 m2 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį pasibaigia (CK 6.165 str. 5 d.).

22Dėl atsakovės kaltės nesudarius pagrindinės sutarties.

23Kasacinio teismo išaiškinta, jog avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją sutartyje nustačius, reikalavimas grąžinti pinigus negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje R. T. v. E. B., Nr. 3K-3-998/2001; 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006).

24Nagrinėjamu atveju ginčo šalių sudarytos preliminariosios sutarties nuostatos patvirtina, kad šalys susitarė dėl šioje sutartyje nustatytos prievolės įvykdymo užtikrinimo netesybomis ir civilinės atsakomybės netesybų forma (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Neįgyvendinus preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, civilinė atsakomybė taikoma tada, kai nustatoma, jog nepagrįstai vengta ar nepagrįstai atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį, ir ši atsakomybė taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (CK 6.165 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006).

25CK 6.165 straipsnio, reglamentuojančio preliminariąją sutartį, 4 dalyje nustatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės normų, reglamentuojančių ikisutartinius santykius, aiškinimo ir taikymo praktiką, nors nėra šalių pareigos sudaryti sutartį, tačiau sąžiningumas reikalauja, kad toli pažengusios derybos nebūtų nutrauktos be pakankamos priežasties, nes tokiose derybose viena ar kita šalis jau turi visiškai pagrįstą pagrindą tikėtis, jog priešingos šalies ketinimai yra rimti ir sutartis tikrai bus sudaryta. Pareiga elgtis sąžiningai vykstant deryboms taip pat apima šalių pareigą suteikti viena kitai žinomą informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarčiai sudaryti. Kai derybų metu šalis elgiasi nesąžiningai, ji privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Tačiau net nustačius, kad ikisutartinių santykių metu viena iš šalių elgėsi nesąžiningai ir yra atsakinga už kitos šalies patirtus nuostolius, privalu tirti bei vertinti kitos šalies elgesį, vykdant preliminariąją sutartį. Pripažinus, kad ir kita šalis elgėsi nesąžiningai bei savo veiksmais prisidėjo prie nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo, pirmosios šalies atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo, remiantis CK 6.259 straipsniu, gali būti sumažinta arba ji gali būti visiškai atleista nuo šios nuostolių dalies atlyginimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį civilinėje byloje UAB ,,Albonita“ v. UAB „Kauno saulėtekis“, bylos Nr. 3K-3-592/2007).

27Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl ginčo šalių preliminariosios sutarties neįgyvendinimo teisinių padarinių, buvo būtina analizuoti ir vertinti abiejų šios sutarties šalių elgesį sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos požiūriu (CK 6.158 straipsnio 1 dalis, 6.163 straipsnio 1, 3, 4 dalys).

28CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno iš jų įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai buvo ar jų nebuvo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje R. S. v. V. K., bylos Nr. 3K-3-563/2006; 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje V. I., R. P. v. UAB „Uosta“, bylos Nr. 3K-3-405/2009; kt.).

29Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2011-08-19 detaliojo plano rengimo sutartis Nr.11.01.12 (b.l. 60 – 64), detaliojo plano aiškinamasis raštas (b.l. 10 - 14), 2012-11-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T11-736 (b.l. 21 – 22), 2012-12-27 Projektavimo darbų sutartis Nr.0519 (b.l. 65 - 66), 2013-08-27 UAB „Dobi“ pažyma Nr.27 (b.l. 67), 2013-10-18 AB „Lietuvos geležinkeliai“ pažyma Nr.2-4876 (b.l. 78), 2013-10-17 Lietuvos kariuomenės pažyma Nr.KVS-375 (b.l. 79) patvirtina atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų, kad laikų būtų sudaryta pagrindinė sutartis, tačiau pagrindinės sutarties iki 2013-03-09 sudaryti nepavyko, nes užsitęsė detaliojo plano tvirtinimo procesas, teismo posėdžio metu nustatyta, kad detalusis planas nėra patvirtintas ir šiuo metu. Tokiu būdu atsakovė iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos 2012-03-09 preliminariosios sutarties 1 punkto nuostatų neįvykdė iki 2013-03-09 iš 0,77 ha žemės sklypo neatskyrė 1173 m2 žemės sklypo, todėl nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis.

30Vertindamas šalių elgesį suėjus terminui pagrindinei sutarčiai pasirašyti, teismas daro išvadą, kad abi šalys po 2013-03-09, tai yra, pasibaigus prievolei sudaryti pagrindinę sutartį nebesiekė tęsti ikisutartinių santykių, kadangi tarpusavyje nebendradarbiavo, nes atsakovė – iki 2013-03-09 neatidalijusi žemės sklypą į atskirą turtinį vienetą, nesikreipė į ieškovę dėl ikisutartinių santykių pratęsimo, o ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl skolos pagal preliminariąją sutartį sumokėjimo (b.l. 23, 24) ir įsigijo kitą žemės sklypą.

31Atsižvelgiant į virš nustatytas aplinkybes, nenustačius ieškovės kaltės dėl pagrindinės sutarties nepasirašymo iki 2013-03-09, atsakovė privalo grąžinti ieškovei jos sumokėtą avansą, todėl ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 5000,00 Lt sumokėto avanso (sutarties 7 p., CK 6.237 str.).

32Ieškovės reikalavimas dėl 5000,00 Lt baudos iš atsakovės priteisimo netenkintinas, nes byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovė, veikdama per savo įgaliotą asmenį, ėmėsi visų priemonių pagrindinei sutarčiai sudaryti, tačiau dėl to, kad užsitęsė detaliojo plano tvirtinimo procesas, pasibaigė terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti ir pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Be to ieškovė nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad dėl to, kad nebuvo pasirašyta pagrindinė sutartis, ieškovė patyrė kažkokių tai nuostolių. Byloje ieškovės paaiškinimu nustatyta, kad ji yra įsigijusi kitą žemės sklypą, todėl pasibaigus terminui pagrindinei sutarčiai sudaryti nebesiekia įsigyti žemės sklypo. Nenustačius atsakovės kaltės, pagrindo taikyti sutartinę civilinę atsakomybę nėra.

33Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

34Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 5000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

36Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

37Ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 225,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis (b.l. 6), 1500 Lt išlaidos atstovo pagalbai apmokėti (b.l. 95 – 99) ir 564,82 Lt išlaidos antstoliui už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (b.l. 101, 103), 70,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį (b.l. 102 - 105), iš viso 2359,82 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p.). Atsakovė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

38Teismas patenkino ½ dalį ieškovės pareikštų turtinio pobūdžio reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 1179,91 Lt bylinėjimosi išlaidų.

39Valstybė turėjo 8,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, iš ieškovės ir atsakovės valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos sumos (CPK 92 str. 1 d.).

40Ieškinį patenkinus, 2013-07-12 teismo nutartimi atsakoėso atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, mažinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mąstą iki 5000,00 Lt (CPK 150 str. 5 d.).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį tenkinti iš dalies.

43Priteisti iš atsakovės A. P. 5000,00 Lt (penkių tūkstančių litų) sumokėto avanso, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 5 000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-07-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1179,91 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus 91 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei E. Š..

44Kitą ieškinio dalį atmesti.

45Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-12 nutartimi atsakovės A. P. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, sumažinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mąstą iki 5000,00 Lt (penkių tūkstančių Lt 00 ct).

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė prašė ieškinį tenkinti pilnai, paaiškino,... 5. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti pilnai ir... 6. Atsakovė teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti,... 7. Atsakovės atstovas A. P. paaiškino, kad preliminariojoje sutartyje jokie... 8. Atsakovės atstovė advokato padėjėja K. P. teismo posėdžio metu prašė... 9. Liudytoja V. N. teismo posėdyje paaiškino, kad ji užsiima nekilnojamuoju... 10. Liudytojas A. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė yra jo žmona. Jie... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, kad 2012-03-09 ieškovė su atsakove pasirašė... 13. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovė sumokėjo atsakovei 5000,00 Lt... 14. Tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su ikisutartiniais teisiniais... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovės ir atsakovės 2012 m. kovo 9 d. sudaryta... 16. Dėl termino pagrindinei sutarčiai sudaryti.... 17. Tarp šalių kilo ginčas ar 2012-03-09 šalių pasirašytoje sutartyje buvo... 18. Sutarties turinys yra šalių consensus ad idem, t. y. šalių surastas... 19. Pagal preliminariąją sutartį, šalys nenurodė datos iki kurios turėjo... 20. Atsakovė neįrodė, kad tarp šalių buvo kitoks susitarimas dėl pagrindinės... 21. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta iki 2013-03-09,... 22. Dėl atsakovės kaltės nesudarius pagrindinės sutarties.... 23. Kasacinio teismo išaiškinta, jog avansą arba preliminariosios sutarties... 24. Nagrinėjamu atveju ginčo šalių sudarytos preliminariosios sutarties... 25. CK 6.165 straipsnio, reglamentuojančio preliminariąją sutartį, 4 dalyje... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės normų, reglamentuojančių... 27. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl ginčo šalių preliminariosios... 28. CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal... 29. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2011-08-19 detaliojo plano rengimo... 30. Vertindamas šalių elgesį suėjus terminui pagrindinei sutarčiai... 31. Atsižvelgiant į virš nustatytas aplinkybes, nenustačius ieškovės kaltės... 32. Ieškovės reikalavimas dėl 5000,00 Lt baudos iš atsakovės priteisimo... 33. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 34. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 36. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 37. Ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 225,00 Lt sumokėtas... 38. Teismas patenkino ½ dalį ieškovės pareikštų turtinio pobūdžio... 39. Valstybė turėjo 8,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 40. Ieškinį patenkinus, 2013-07-12 teismo nutartimi atsakoėso atžvilgiu... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais,... 42. ieškinį tenkinti iš dalies.... 43. Priteisti iš atsakovės A. P. 5000,00 Lt (penkių tūkstančių litų)... 44. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 45. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-12 nutartimi atsakovės A. P.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...