Byla e2-3610-804/2016
Dėl 749,35 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui M. B. dėl 749,35 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovo M. B. 749,35 Eur skolą, kurią sudaro 254,59 Eur pagrindinė skola, 451,90 Eur delspinigiai bei 25,46 Eur bauda, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka– įteikiant asmeniškai.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinasiš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

72006-12-21 atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612556205 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – mobilųjį telefoną Samsung Z230 ir įsipareigojo per Sutartyje numatytą 24 mėnesių prekės išpirkimo laikotarpį, t. y. iki 2008-12-21, pagal šalių suderintą mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti pradiniam kreditoriui visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Sutarties 11.1. p. šalys susitarė, jog pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas (atsakovas) įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Be to, atsakovas su pradiniu kreditoriumi sutarė (Sutarties 11.2. p.), kad nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas Sutarties 5.5. p., nuomininkas (atsakovas) sumoka Lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 10 procentų neišpirktos prekės vertės baudą. Atsakovas įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamai nevykdė, todėl liko skolingas pradiniam kreditoriui 254,59 Eur (879,05 Lt).

82009-03-04 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusias skolas perleido ieškovui.

9CK 6.109 str. 1 d. numatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka, taigi, atsakovui įteiktas ieškinys, kuriame taip pat nurodoma apie reikalavimo perleidimo sutartį. Laikytina, jog nagrinėjamu atveju reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovą.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

11Atsakovas Sutarties neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas dėl 254,59 Eur skolos priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Sutarties 11.1. p. nustatyta, jog pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas (atsakovas) įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

13Ieškovas pagal Sutartį prašo priteisti 451,90 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2007-01-21 iki 2016-10-10, skaičiuojamus už paskutines 3550 dienų nuo negrąžintos skolos sumos nuo mokėjimų grafiko pažeidimo datos iki kreipimosi į teismą dienos. Nors Sutarties 11.1. p. nustatyta delspinigių norma yra 0,2 procento, tačiau ieškovo prašomų priteisti delspinigių norma sudaro 0,05 procento, kas atitinka Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą. Atsakovas nustatytų mokėjimų grafikų nesilaikė ir nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas dėl 451,90 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Ieškovas taip pat prašo priteisti 25,46 Eur baudos, t. y. 10 proc. nuo neišpirktos turto vertės, atsakovui nevykdant pareigos pateikti kreditoriui pasikeitusius savo kontaktinius duomenis, šiuo atveju – telefono numerį (Sutarties 5.2.p., 5.5.p., 11.2.p.).

15Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių (būtent taip Sutartį nagrinėjamu atveju kvalifikuoja teismas), bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas exofficio turi įvertinti ir pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Teismo pareiga exofficio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 ir kt.). Teismo manymu, aplinkybė, kad pradinis kreditorius vienašališkai įtvirtino ginčo Sutarties 11.2 p. galimybę savo naudai reikalauti baudos atlyginimo už neinformavimą apie pasikeitusius atsakovo kontaktinius duomenis, nereiškia, kad dėl minėto įsipareigojimo nevykdymo, už kurį numatyta bauda kaip nuostolių atlyginimo priemonė, šių nuostolių atsiradimo ir jų dydžio ieškovui nereikia įrodyti (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1468-565/2015). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas vienu metu prašo priteisti ir baudą, ir delspinigius, t. y. iš esmės prašo dvigubų netesybų. Nors ieškovas baudą sieja su atsakovo pareigos pranešti apie savo adreso ir gyvenamosios vietos pasikeitimą nevykdymu, tačiau tai realiai iš esmės yra susiję su skolos nemokėjimu, tad prašomi priteisti bauda ir delspinigiai yra dviguba atsakomybė, kuri negalima, todėl ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo netenkintinas.

16CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d., palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro penkis procentus per metus, todėl ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, t. y. už 706,49 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-10-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 17,00 Eur žyminį mokestį ir 17,40 Eur patirtas išlaidas už Gyventojų registro duomenis apie atsakovą. Pastarosioms išlaidoms pagrįsti ieškovas pateikia 2016-09-15 PVM sąskaitą – faktūrą RC Nr. 4228095, iš kurios matyti, jog ieškovas už Gyventojų registro pažymų apie asmenį išdavimo pagal prašymą Nr. 12217895, šešis vienetus sumokėjo 17,40 Eur, arba 2,90 Eur už vienetą. Teismas laiko, kad ieškovo prašoma priteisti 17,40 Eur suma nepagrįsta, kadangi į bylą ieškovas pateikė vieną Gyventojų registro pažymą Nr. GR.3A-2136-2, kitos penkios pažymos pateiktos nebuvo, todėl laikytina, kad ieškovas patyrė 2,90 Eur išlaidų už atsakovo duomenų gavimą iš Gyventojų registro.

18Teismas pažymi, jog ieškovas žyminį mokestį sumokėjo nuo 749,35 Eur sumos, į ieškinio sumą įtraukiant 17,40 Eur dydžio išlaidas už Gyventojų registro 2016-09-15 pažymą. Tačiau ši prašoma priteisti suma priskirtina prie ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl žyminis mokestis už ją nemokėtinas. Atsižvelgiant į išdėstytą, už pareikštą ieškinį turėjo būti sumokėtas 16,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

19Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Patenkinus 96,93% ieškovo reikalavimų iš atsakovo priteistina 18,32 Eur ((16,00 Eur žyminio mokesčio + 2,90 Eur už GR pažymą) x 96,93%) ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

20Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 262, 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti UAB „Kapitalo valda”, į. k. 126308223, naudai iš M. B., a.k. ( - ) 254,59 Eur skolą, 451,90 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t. y. už 706,49 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-10-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 18,32 Eur bylinėjimosi išlaidas.

24Grąžinti ieškovui UAB „Kapitalo valda”, į. k. 126308223, 1,00 Eur (vieno eurą 00 ct) permokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2016-10-10, per banką AB „Swedbank“ (mokėjimo nurodymo Nr. 3773).

25Kitą ieškinio dalį atmesti.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, vadovaudamasis... 2. ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovo M. B. 749,35... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka–... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinasiš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. 2006-12-21 atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“... 8. 2009-03-04 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 pradinis kreditorius... 9. CK 6.109 str. 1 d. numatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Atsakovas Sutarties neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas dėl 254,59 Eur... 12. Sutarties 11.1. p. nustatyta, jog pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant... 13. Ieškovas pagal Sutartį prašo priteisti 451,90 Eur delspinigius už... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti 25,46 Eur baudos, t. y. 10 proc. nuo... 15. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti... 16. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 17,00 Eur žyminį mokestį ir 17,40... 18. Teismas pažymi, jog ieškovas žyminį mokestį sumokėjo nuo 749,35 Eur... 19. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 20. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d.,... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti UAB „Kapitalo valda”, į. k. 126308223, naudai iš M. B., a.k. (... 24. Grąžinti ieškovui UAB „Kapitalo valda”, į. k. 126308223, 1,00 Eur... 25. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...