Byla 2-169-192/2014
Dėl teisės įteisinti savavalinę statybą be bendraturčio sutikimo, išlaidų skirtų turto pagerinimui priteisimo, bei įpareigojimo pašalinti savavalinės statybos padarinius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovei E. S., jos atstovei N. R., jos atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui, dalyvaujant atsakovei O. Š., jos atstovei K. R., nedalyvaujant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui ir Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl teisės įteisinti savavalinę statybą be bendraturčio sutikimo, išlaidų skirtų turto pagerinimui priteisimo, bei įpareigojimo pašalinti savavalinės statybos padarinius, ir

Nustatė

2Ieškovė E. S. ieškiniu prašo 1. pripažinti ieškovę E. S. ir atsakovę O. Š. dviejų butų gyvenamajame name, esančiame ( - ) 70, Kaune, įvykdytų savavalinių statybų, atitinkančių architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m., ( - ) 70, paprastojo remonto projekto (susidedančio iš dalių: BD; GP-1; AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5) sprendinius, statytojomis; 2. pripažinti ieškovės E. S. (a.k. ( - ) teisę įteisinti architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m, ( - ) 70, paprastojo remonto projekto (susidedančio iš dalių: BD; GP-1; AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5) sprendinius atitinkančias savavalines statybas, įvykdytas dviejų butų gyvenamajame name, esančiame Romainių g, 70, Kaune (unikalus Nn 1996-8039-2016), be atsakovės O. Š. (a.k ( - ) sutikimo; 3. priteisti iš atsakovės O. Š. 29238,07 Lt ieškovės E. S. patirtų išlaidų atliekant statybos darbus dviejų butų gyvenamajame name, esančiame ( - ) 70, Kaune (III t., b.l. 63).

3Ieškinyje nurodoma, kad ieškovei priklauso ginčo namo pirmasis aukštas su garažu, o atsakovei – antrasis, taip pat šalims (seserims) lygiomis dalimis (t.y. po ½) priklauso bendro naudojimo patalpa nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėta šifru 1-1 (4,42 m2), esanti Gyvenamojo namo pirmame aukšte. Ginčo gyvenamajame name nuo 2008 m. buvo vykdomi statybos darbai. Ieškovės lėšomis buvo atnaujintas gyvenamojo namo stogas - šiferinis stogas pakeistas plienine profiliuota skarda; įrengta palėpės patalpa (41,75 kv. m); įrengti du stoglangiai, per kuriuos į palėpės patalpą patenka šviesa. Palėpe šiuo metu naudojasi viena atsakovė. Taip pat ieškovės lėšomis apšiltintos, renovuotos sienos cokoliniame aukšte (tame tarpe ir rūsyje), pirmajame ir antrajame aukšte. Ieškovės nurodė, kad darbus atliko abiejų bendraturčių naudai ir su atsakovės sutikimu, šie darbai laikytini pareigos tinkamai naudoti ir prižiūrėti savo turtą įgyvendinimu, tuo tarpu atsakovė turi privalo apmokėti išlaidas turtui išlaikyti ir išsaugoti. Ieškovės ir atsakovės bendromis lėšomis buvo įrengta patalpa pirmame aukšte - veranda. Su visų aukščiau išvardintų statybos darbų vykdymu atsakovė sutiko. Ieškovės nuomone, kadangi darbai atlikti visų bendraturčių naudai, visi pastato bendraturčiai laikytini statytojais. Minėti statybos darbai buvo vykdomi neturint statybą leidžiančių dokumentų. Tuo tarpu pasikeitus atitinkamoms statybos santykius reglamentuojančioms teisės normoms atsirado galimybė ir atitinkamai iškilo būtinybė įteisinti įvykdytą savavalinę statybą (įteisinti atsiradusius savavalinės statybos padarinius). Ieškovė, siekdama įteisinti savavalinės statybos padarinius, parengė statinio projektą. Tačiau statybos įteisinimą reglamentuojančios nuostatos reikalauja pateikti statinio bendraturčio sutikimą. Atsakovė - statinio bendraturtė - atsisako duoti sutikimą statinio projektui. Tokiu būdu ieškovė negali įteisinti savavalinės statybos padarinių. Tarp šalių yra kilęs konfliktas. Be to, kadangi siekiant įteisinti savavalines statybas projektą parengti buvo būtina, todėl iš atsakovės priteistinos pusė ieškovės patirtų statinio projekto parengimui patirtų išlaidų – 750,2 Lt (1.500,4/2), bei ieškovės patirtos išlaidos, pagerinus bendrą dalinę nuosavybę, su kuo atsakovė sutiko – 28.487,87 Lt (56.975,74/2) (III t., b.l. 56-63).

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (I.t., b. l. 54-58) prašo ieškinį atmesti, ji nesutinkanti, jog namo rekonstrukcijos darbai buvo atlikti su jos sutikimu, atsakovė aiškiai pabrėžė ieškovei, kad tokie darbai yra prabangos darbai, ir ji juos atliekanti savo rizika, be to, rekonstrukcijos darbai su atsakove nebuvo derinami, nebuvo derinamos medžiagos, jų kaina, atliekamų darbų apimtys, jų kaina. Esant šioms aplinkybėms atsakovė negali būti laikoma ir šių išimtinai ieškovės atliktų darbų statytoja. Stogo rekonstrukcijai būtinybės nebuvo, atsakovė kategoriškai nesutinkanti, kad ieškovė įrengė palėpės patalpas, nes jos buvo įrengtos dar šalių motinai esant gyvai išimtinai atsakovės lėšomis, veranda taip pat įrengta iš esmės vienos atsakovės lėšomis ir darbu, todėl ieškovės pateiktas projektas, kuriam ji nurodyta šių patalpų statytoja, yra neteisingas. Esminė atsakovės nesutikimo su savavalinės statybos darbų įteisinimu priežastis, kad ieškovė reikalauja apmokėti šių darbų išlaidas, kurių nederino su atsakove, nors jų atlikimo metu atsakovė aiškiai atsisakė tiek tokių darbų atlikimo, tiek ir apmokėjimo už juos (I t., b. l. 55-56, III t., b.l.92-93).

5Atsakovė teisme pareiškė priešieškinį (III t., b.l. 3-6) ieškovei prašydama 1. pripažinti O. Š. teisę be E. S. sutikimo įteisinti savavališkai atliktą patalpų, unikalus Nr. 1996-8039-2016:0001, adresu Romainių gt. 70, Kaune, kapitalinį remontą pagal UAB "Pastogė" parengtą savavalinės statybos įteisinimo projektą (projekto vadovė ir autorė I. K.), gauti rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą savavalinės statybos įteisinimui ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus įteisinant savavalinę statybą; 2. įpareigoti ieškovę E. S., a/k ( - ) išgriauti atliktą savavalinę statybą t.y. savo lėšomis pašalinti langą bei duris, įrengtus tarp į patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-6 ir verandos, plane pažymėtos indeksu Tl, adresu ( - ) 70, Kaune ir užmūryti angą; 3. pripažinti O. Š. verandos, esančios name ( - ) 70, Kaune, statytoja; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad 2008 metais gyvenamojo namo, adresu Romainių gt. 70, Kaune, atsakovei priklausančiose patalpose antrame aukšte buvo atlikti savavališkos statybos darbai - prailgintas balkonas, pastatytas lengvos konstrukcijos - plastikinis stogelis virš laiptų ir balkono, įstatyti du nauji langai. Uždaroje akcinėje bendrovėje „Pastogė" padarytas projektas savavalinės statybos įteisinimui. Atliktos savavalinės statybos projektas pateiktas ieškovei E. S., kuri nurodė, kad neprieštarauja savavalinės statybos įteisinimui, sutiko duoti sutikimą. Tačiau, kai registruotu laišku buvo pasiūlytas laikas atvykti pas notarą, ieškovė neatvyko, tai patvirtina notarės išduotas liudijimas, jokių priežasčių, dėl ko neatvyko pas notarą nenurodė. Tokie ieškovės veiksmai aiškiai patvirtina, kad ji atsisako duoti sutikimą savavalinės statybos įteisinimui. Atsakovė mano, kad ieškovė nepagrįstai atsisako duoti sutikimą, kadangi atlikti savavališkos statybos darbai: prailgintas balkonas, pastatytas lengvos konstrukcijos - plastikinis stogelis virš laiptų ir balkono, įstatyti du nauji langai niekaip nepažeidžia ieškovės teisių. Taip pat atsakovė paaiškino, kad ieškovė savavališkai, be sutikimo, išgriovė namo pirmame aukšte, atsakovės darbu ir lėšomis savavališkai įrengtoje verandoje, sienos dalį ir įrengė plastikines duris. Veranda buvo įrengta 2009 metais, tada ieškovė sutiko, kad verandą įsirengtų atsakovė ir ja naudotųsi, o kad būtų pigiau įrengti verandą, ieškovė davė dailylentes. Tuo metu, kai buvo rengiama veranda, langas, kuris yra pažymėtas planuose, patalpoje 1-6 buvo užkaltas (apie 10 metų). Įrengiant verandą siena, kurioje buvo langas, buvo apšiltinta, ir iškalta dailylentėmis. Vėliau, kilus ginčams 2012 metų rugsėjo mėnesį, ieškovė pradėjo griauti langą ir sieną, taip aiškinama, kad veranda turi atitekti jai, nes į ją išeina jos langas. Kurį laiką ieškovė neatliko jokių darbų, tačiau 2013 metų sausio 4 d. ir toliau pradėjo ardyti sieną, skiriančią verandą ir jos patalpas, įrengė plastikines duris. Kadangi tokius veiksmus ieškovė atliko be atsakovės sutikimo ir statybą leidžiančio dokumento, taikytinos LR CK 4.103 str. nustatytos pasekmės ir ieškovė įpareigotina išgriauti atliktą savavalinę statybą, t.y. savo lėšomis pašalinti langą bei duris, įrengtus tarp patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-6 ir verandos. Ieškovė ieškiniu yra pareiškusi reikalavimą įteisinti namo adresu Romainių gt. 70, Kaune, rekonstrukciją. Pagal projektą ji siekia įteisinti ne tik savo atliktus savavalinės statybos darbus, bet ir verandą, kuri pagal ieškovės pateiktą UAB "Gebrolita" projektą yra žymima indeksu 1-8/ 8,17 kv.m. Veranda statyta atsakovės lėšomis ir darbu - ieškovė šios verandos įrengimui davė tik medines lenteles, kurios yra menkavertės. Tai, kad ieškovė nėra verandos statytoja patvirtina jos raštas adresuotas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, kuriame ji nurodo, kad „ O. Š. ( ...) rytinėje namo pusėje, kategoriškai man prieštaraujant, ji įstiklino teracą, tuo padidindama bendrąjį namo plotą". LR Statybos įstatymo 28 str. numato, kad teisę pašalinti savavalinės statybos padarinius turi statytojas (užsakovas), jeigu jo nėra, - statinio ar jo dalies savininkas, valdytojas, naudotojas, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininkas, valdytojas ar naudotojas. Todėl ieškovė, nebūdama verandos statytoja, neturi teisės reikšti reikalavimo pašalinti savavalinės statybos padarinius.

7Atsiliepimu į priešieškinį (III t., b.l.64-67) ieškovė nurodė, kad su priešieškinio reikalavimu pripažinti atsakovei O. Š. teisę be ieškovės E. S. sutikimo rengti ir gauti dokumentus savavališkos statybos įteisinimui pagal UAB „Pastogė" parengtą savavalinės statybos įteisinimo projektą ieškovė iš esmės nesutinka dėl to, kad iki šiol atsakovė nėra įgijusi reikalavimo teisės į tokį reikalavimą. Dar prieš ieškovei kreipiantis į teismą ir siekiant taikiai išspręsti savavalinės statybos įteisinimo klausimą ieškovė parengė bendrą projektą, į kurį įtraukė visus savavalinės statybos padarinius (tame tarpe ir atsakovės siekiamą įteisinti savavalinę statybą). Tačiau atsakovė šį projektą pasirašyti atsisakė ir pareikalavo projektą pakeisti, iš jo išimant atsakovei aktualius savavalinės statybos sprendinius. Tarp šalių prasidėjo derybos. Atsakovei buvo pateiktas priešinis pasiūlymas visų (tiek ieškovei, tiek atsakovei, tiek ieškovei ir atsakovei bendrai aktualių) savavališkai atliktų pakeitimų įteisinimą spręsti vienu metu ir/arba vienu projektu. Tačiau atsakovė elgėsi nesąžiningai ir vis dar vykstant deryboms (taip pat esant aiškiai ieškovės išreikštai valiai dėl sutikimo su atsakovės pateiktų sprendinių įteisinimu) pateikė priešieškinį šioje byloje. Todėl iki šiol atsakovė nėra įgijusi teisės reikalauti pripažinti atsakovei O. Š. teisę be ieškovės E. S. sutikimo rengti ir gauti dokumentus savavališkos statybos įteisinimui. Ieškovė neginčija atsakovės teisės įteisinti balkono rekonstrukciją, tik nesutinka su šios teisės įgyvendinimo būdu, teigdama, kad iš jai pateikto eskizinio projekto ir namo fasado dalies eskizo negalima padaryti išvados, jog rekonstrukcijos būdu atliktas pakeitimas virš ieškovės įėjimo yra įrengtas saugiai. Nepateikus įvykdytos rekonstrukcijos darbinio brėžinio, negalima sutikti, kad šis savavališkai įrengtas galimai pavojingas projektinis sprendinys gali būti saugiai eksploatuojamas. Ieškovės nuomone, reikalavimas išgriauti atliktą savavalinę statybą nepagrįstas, kadangi juo siekiama atstatyti tokią statinio būseną, kuri nėra ir niekada nebuvo įteisinta. Pagal inventorinius duomenis matyti, kad toje vietoje buvo atvira terasa, o ją su ieškovės E. S. patalpomis siejo langas. Pati atsakovė šios terasos vietoje įrengė patalpą, o buvusį langą savavališkai užmūrijo. Taigi atkreiptinas dėmesys, kad tiek patalpos, buvusios terasos vietoje, įrengimas, tiek buvusio lango iš ieškovės patalpų į terasą panaikinimas yra du savarankiški projektiniai sprendiniai ir lango užmūrijimas yra vienas iš savavalinės statybos padarinių. Ieškovė, vietoje buvusio lango, įrengė duris su stiklu. Pagal ieškovės ieškinį yra siekiama, kad savavališkai įrengta patalpa buvusios terasos vietoje su vietoje lango įrengtomis durimis-langu būtų įteisinta kaip vienas iš savavališkai atliktų projektinių sprendinių. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, t.y. ji nesutinka su visais savavališkai atliktais pakeitimais, tame tarpe ne tik su patalpos, buvusios terasos vietoje, (su durimis vietoje lango) įrengimu, bet ir su buvusio lango iš ieškovės patalpų į terasą panaikinimu. Tuo tarpu savo priešieškinio reikalavimu atsakovė prašo įpareigoti išgriauti savavališkai įrengtas duris, ir atstatyti neįteisintą savavališkos statybos būseną, t.y. savavališkai įrengtą, bet neįteisintą patalpą, kai joje langas taip pat buvo savavališkai užmūrytas. Toks reikalavimas yra nepagrįstas, kadangi atsakovė savo antruoju priešieškinio reikalavimu prašo atstatyti neteisėtą savavalinės statybos būseną.

8Atsiliepimais į priešieškinį ir ieškinį trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius nurodė, kad Kauno miesto savivaldybei nėra žinomos aplinkybės, paneigiančios ar patvirtinančios priešieškinio reikalavimų pagrįstumą, todėl prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra bei bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (III t., b.l. 11-14, 81-84).

9Trečiasis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nurodė, kad jokie reikalavimai inspekcijos atžvilgiu byloje nėra pareikšti, todėl prašo bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant ( III t., b.l. 88).

10Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklauso namo, esančio adresu Kauno m. ( - ) 70, pirmasis aukštas su garažu, o atsakovei – antrasis aukštas, taip pat šalims (seserims) lygiomis dalimis (t.y. po ½) priklauso bendro naudojimo patalpa nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėta šifru 1-1 (4,42 m2), esanti gyvenamojo namo pirmame aukšte (I t., b.l. 15-17).

12Iš teismui pateiktos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad namui, adresu Kauno m. ( - ) 70, atlikti remonto darbai - atnaujintas gyvenamojo namo stogas - šiferinis stogas pakeistas plienine profiliuota skarda, įrengta palėpės patalpa (41,75 kv. m), įrengti du stoglangiai, apšiltintos, renovuotos sienos cokoliniame aukšte (tame tarpe ir rūsyje), pirmajame ir antrajame aukšte, įrengta patalpa pirmame aukšte – veranda, antrame aukšte, kuris priklauso atsakovei, prailgintas balkonas, pastatytas lengvos konstrukcijos plastikinis stogelis virš laiptų ir balkono, įstatyti du nauji langai.

13Dėl teisės gauti statybą leidžiantį dokumentą tikslu įteisinti savavališkos statybos darbus teisės norminių aktų nustatyta tvarka be bendrasavininkės sutikimo pripažinimo.

14Šalys (ir ieškovė ir atsakovė) reikšdamos savarankiškus reikalavimus teisme (ieškiniu ir priešieškiniu) prašo pripažinti joms teisę gauti statybą leidžiantį dokumentą tikslu įteisinti gyvenamojo namo, esančio adresu, ( - ) 70, Kaune, jų atliktus savavališkos statybos darbus teisės norminių aktų nustatyta tvarka be viena kitos, t.y. bendrasavininkės, sutikimo.

15Iš ieškovės pateikto projekto (I t., b.l. 11-31) ir paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė nuo 2008 metų gyvenamajame name adresu, Kauno m. ( - ) 70, atliko remonto darbus. Iš ieškovės teismui pateikto „Dvibučio gyvenamojo namo, ( - ) 70, Kaune, paprastojo remonto projekto“ matyti, kad gyvenamajame name, adresu, Kauno m. ( - ) 70, šiferinis stogas pakeistas plienine profiliuota skarda (I t., b.l. 31), įrengti du stoglangiai (It., b.l. 30), apšiltintos, renovuotos sienos cokoliniame aukšte, pirmajame ir antrajame aukšte (I t., b.l. 27-29), nugriauta pastato dalis priestatas (I t., b.l. 31), rūsio patalpoje (R-2), išgriauti tam tikri atitvarai ir pastatyti nauji, b.l. 107, pirmame aukšte išgriauti atitvarai patalpoje 1-7, patalpoje 1-6, vietoje lango įrengtos durys su langu (II t., b.l. 115), įstiklinta terasa 1-8 (I t., b.l. 27, 29). Šiems darbams atlikti statybos leidimas nebuvo gautas, todėl šie darbai laikytini savavališka statyba (Statybos įstatymo 2 str. 71 p. ).

16Iš atsakovės pateikto projekto (II t., b.l. 15-38) ir jame esančio aiškinamojo rašto bei kitų byloje esančių dokumentų (II t., b.l. 99), nustatyta, kad atsakovė siekia įteisinti gyvenamojo namo adresu, Kauno m. ( - ) 70, jai priklausančiame antrame aukšte atliktą remontą – rekonstrukciją: rytiniame fasade durys į balkoną panaikintos, virtuvėje įsirengtas papildomas langas, pietinėje fasado sienoje papildomai įrengtas langas vonios kambaryje, rytinėje fasado sienoje įtvirtintas balkonas, virš lauko laiptų ir balkono įrengtas lengvos konstrukcijos plastikinis stogelis.

17Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusio LR statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje yra numatyta teisė parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ir specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Be to, LR statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punktas numato galimybę, kad būtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas statybos darbams, susijusiems su savavališkos statybos padarinių šalinimu, atlikti.

18Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys (tiek atsakovė, tiek ieškovė) kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyrių dėl savavališkai atliktų darbų, atliktų gyvenamajame name ( - ) 70, Kaune, įteisinimo LR statybos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau abiems buvo nurodyta, kad reikalingas statinio bendrasavininkės sutikimas (I t. b.l.32, II t., b.l. 60).

19Šalys ieškinyje ir priešieškinyje nurodo ketinančios pasinaudoti įstatymo suteikiama teise įteisinti savavališką statybą, todėl joms reikalingas bendraturtės sutikimas (LR Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p.).

20Ieškovė nurodo, kad atsakovė piktnaudžiauja savo teise kreipdamasi į teismą su tokiu reikalavimu, kadangi šiuo klausimu ginčo nėra, ieškovė sutiko su atsakovės pageidavimu įteisinti savavališkai atliktus darbus (prailgintą balkoną, pastatytą plastikinį stogelį virš laiptų ir balkono bei įstatytus du naujus langus) ir buvo parengusi bendrą projektą visiems savavališkiems darbams įteisinti, tačiau atsakovė su tokiu projektu nesutiko. Su tokiais ieškovės atstovo argumentais teismas nesutinka, kadangi tai prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Šios kategorijos bylose išankstinė bylos sprendimo ne teisme tvarka įstatymu nėra numatyta. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė neatvyko pas notarę dėl sutikimo davimo (II t., b.l. 42), taip pat atsiliepime į priešieškinį ieškovė nurodė, kad ji turi abejonių dėl prailginto balkono techninių pakeitimų (III t., b.l. 66). Atkreiptinas dėmesys, kad vien faktas, jog atsakovė kreipėsi į teismą su priešieškiniu rodo, kad bendraturtis, t.y. ieškovė, nėra davusi sutikimo siekiančiam įteisinti savavališką statybą bendraturčiui – atsakovei, ir tai reiškia bendraturčių nesutarimo dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto valdymo atsiradimą.

21Taigi iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad šalys, t.y. tiek ieškovė tiek atsakovė, sutikimo dėl galimybės įteisinti savavališkai atliktus darbus teisės norminių aktų nustatyta tvarka viena kitai neduoda, todėl teismas vadovaudamasis teisės aktais bei teismų suformuota praktika turi patikrinti ar šalių atsisakymas yra pagrįstas.

22LR CK 4.75 str. 1 d. reglamentuoja bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimą. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjekto teisė į statybą - statyti naują statinį, tuo padidinant dalį nuosavybėje, rekonstruoti, remontuoti patalpas, kai dėl to gali keistis dalys nuosavybėje, daikto valdymas ar naudojimo sąlygos - realizuojama bendru sutarimu su kitais nuosavybės teisės subjektais. Visi bendraturčiai yra teisiškai įpareigoti siekti susitarimo dėl bendro daikto valdymo, naudojimo ir disponavimo bendradarbiaujant, derinant savo interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-28 nutartis Nr. 3K-3-1265/2002, 2003-11-05 nutartis Nr. 3K-3-1064/2003). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog bendraturčiai turi teisę atsisakyti duoti sutikimą atlikti darbus, tačiau atsisakymas turi būti pagrįstas realia jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš statybos ar rekonstrukcijos darbų. Bendraturčių nesutikimas turi būti protingai motyvuotas. Kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1064/2003; 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; kt.).

23Atmestinas ieškovės sutikimo nedavimo argumentas, kad nepateikus įvykdytos rekonstrukcijos darbinio brėžinio ir specialistų išvadų, negalima sutikti, kad atsakovės savavališkai suremontuotas balkonas gali būti saugiai eksploatuojamas. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant reikalavimą dėl teismo leidimo atsakovei atlikti savavališkos statybos įteisinimo veiksmus be bendraturtės (ieškovės) sutikimo išdavimo, teismas nesprendžia ar nagrinėjamu savavališkos statybos atveju ieškovei gali būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tą spręs statybą leidžiančius dokumentus išduodantys subjektai. Teismas šiuo atveju nagrinėja ar atsakovės atsisakymas nėra trukdymas kitam bendraturčiui pasinaudoti įstatymo suteikiama teise. Teismo nuomone, nelaikytinas esmingai pažeidžiančiu ieškovės teises ir įstatymo saugomus interesus faktas, kad atsakovė langus iškirto į ieškovės kiemo pusę.

24Atmestinas atsakovės argumentas, kad ieškovės atlikti stogo remonto darbai pažeidžia jos teises, kadangi antrame namo aukšte pakeitus stogo dangą sumažėjo garso izoliacija, kadangi jis nėra pagrįstas jokiais įrodymais todėl teismas negali įvertinti atsakovės teisių pažeidimo masto. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nurodė, jog esminė nesutikimo su savavalinės statybos darbų įteisinimo priežastis yra ta, kad ieškovė reikalauja apmokėti šių darbų išlaidas. Teismas laiko, kad ta aplinkybė jog ieškovė prašo sumokėti remonto išlaidas neturi esminės įtakos teismui sprendžiant ar savavališkos statybos įteisinimas esmingai nepažeidžia atsakovės teisių ir įstatymo saugomų interesų. Taip pat atmestini atsakovės priekaištai ieškovės pateiktam savavalinės statybos įteisinimo projektui - teismas pažymi, kad atliktų savavalinių darbų atitiktį viešosios teisės normų reikalavimams vertina kompetentingos institucijos, kurios, nustačiusios neatitiktis, įpareigoja jas pašalinti, o to nepadarius – neišduoda statybą leidžiančio dokumento (Statybos įstatymo 23 straipsnio 14-16, 23 dalys). Kartu pažymėtina ir tai, kad leidimas pradėti savavališkos statybos įteisinimo procedūras be bendraturtės sutikimo neatleidžia statytojo nuo pareigos išpildyti visus kitus privalomus įstatymo reikalavimus.

25Vadovaujantis išdėstytu, teismas laiko, kad šalių (tiek ieškovės tiek atsakovės) teismui pateikta pozicija nesutikti su atliktų savavalinių statybos darbų įteisinimu yra nepakankamai pagrįsta. Teismas pažymi, kad atsisakymas duoti sutikimą turi būti protingai motyvuotas. Protingais motyvais galima pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus, kurie patvirtintų, kad vykdoma savavališka statyba pakeis bendraturčio gyvenimo ar veiklos sąlygas, buvusias iki statybos darbų pradžios. Atkeiptinas dėmesys, kad teismui nėra pateiktą jokių įrodymų dėl to, kad atliktais remonto ir statybos darbais būtų pažeidžiamos šalių teisės ir interesai, todėl nėra pagrindo neleisti pradėti įstatymu nustatytos savavališkos statybos įteisinimo procedūros. Kaip nustatyta byloje, namo remonto darbai atlikti prieš kurį laiką, apie atliekamus darbus šalys žinojo. Ši aplinkybė vertintina, kaip įrodanti, kad šalys remonto darbų atlikimo metu nemanė, jog buvo pažeidžiamos jų, kaip bendraturčių teisės ir teisėti interesai dėl pastato remonto.

26Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad siekiant nagrinėjamoje byloje išlaikyti bendraturčių teisėtų interesų pusiausvyrą, taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus, į tai, kad savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma esant ne bet kokiam, o esmingam suinteresuoto asmens teisių pažeidimui, teismas laiko, kad šalių reikalavimai dėl leidimo pradėti savavališkos statybos įteisinimo procedūras be bendraturtės sutikimo yra pagrįsti, todėl tenkintini.

27Iš šalių ir jų atstovų nurodytų aplinkybių, pateiktų rašytinių įrodymų bei bylą išnagrinėjus iš esmės, matyti, kad šalys siekia be bendraturtės sutikimo pradėti savavališkų statinių įteisinimo procedūrą, atsižvelgiant į tai, kad leidimas pradėti savavališkos statybos (remonto darbų) įteisinimo procedūras be bendraturtės sutikimo neatleidžia statytojo nuo pareigos išpildyti visus kitus privalomus įstatymo reikalavimus, todėl teismui šalių pateikti savavališkos statybos projektai gali būti privalomai keičiami, teismas tenkindamas ieškovės ieškinio reikalavimą ir atsakovės priešieškinio reikalavimą pripažįsta ieškovės ir atsakovės teisę atlikti savavališkų statinių įteisinimo veiksmus be bendraturtės sutikimo.

28Dėl šalių išsakytų argumentų apie tai, kas įrengė palėpę ginčo gyvenamajame name, teismas nepasisako, kadangi šalys nei ieškinyje nei priešieškinyje nereiškia reikalavimo dėl palėpės įteisinimo. Pažymėtina, kad ieškovės pateiktame projekte palėpės kadastrinių duomenų nėra.

29Dėl išlaidų bendro turto pagerinimui kompensavimo

30Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės O. Š. 29238,07 Lt ieškovės E. S. patirtų išlaidų atliekant statybos darbus dviejų butų gyvenamajame name, esančiame ( - ) 70, Kaune. Ieškovė nurodo, kad ji turi teisę į jos patirtų išlaidų gyvenamajam namui išlaikyti ir išsaugoti atlyginimą. Darbai atlikti abiejų bendraturčių naudai, esant atsakovės sutikimui konkliudentiniais veiksmais, darbai atlikti tik ieškovės lėšomis, todėl atsakovė negali nepagrįstai praturtėti bendraturčio sąskaita, todėl privalo atlyginti dalį išlaidų.

31Atsakovė nurodo, kad ieškovės atlikti darbai yra prabangos darbai, ir ji juos atliko savo rizika, rekonstrukcijos darbai su atsakove nebuvo derinami, nebuvo derinamos medžiagos, jų kaina, atliekamų darbų apimtys, jų kaina, stogo rekonstrukcijai būtinybės nebuvo, iki rekonstrukcijos stoge buvo vienas stoglangis, lietaus surinkimo sistema taip pat veikė gerai (I t., b.l. 55, 56).

32Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas bendraturtis privalo prisidėti prie bendro turto išlaikymo ir išsaugojimo. Ši norma detalizuojama CK 4.83 straipsnio 4 dalyje, kurioje nurodoma, kad bendraturtis privalo apmokėti tik tas jo turto daliai tenkančias išlaidas, kurios yra susiję su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, taip pat tas, kurioms jis yra davęs sutikimą.

33Atsakovės sutikimo faktą ieškovė įrodinėjo aplinkybėmis, jog atsakovė sutiko žodžiu, aktyviai neprieštaravo atliekamiems darbams, todėl sutikimas preziumuojamas (III t., b.l. 61). Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės galėtų patvirtinti, jog atsakovė neginčijo ieškovės siekio savo rizika patirti išlaidas turto tvarkymui, tačiau neleidžia daryti išvados, jog atsakovė sutiko prisidėti prie atliekamų darbų savo lėšomis, t.y. kad tarp bendraturčių buvo susitarimas dėl bendrų darbų, finansuojamų bendromis lėšomis, atlikimo. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjant iš esmės ieškovė nurodė sakiusi atsakovei „jei turėsi pinigų atiduoti, ji neturėsi neatiduosi“(II t., b.l. 104). Bylą nagrinėjant iš esmės N. R. patvirtino, kad ieškovė sutikusi su tuo, kad atsakovė neduos pinigų namo renovacijai. Nurodė, kad jeigu atsakovė būtų davusi sutikimą dėl savavališkos statybos įteisinimo renovacijos išlaidų iš jo nebūtų prašyta (II t., b.l. 105). Kiti teisme kalbėję liudytojai A. Ž., R. Š., E. V. ir J. Remekienė patvirtino, kad remontas pradėtas ieškovės iniciatyva, ieškovei suprantant, kad atsakovė lėšų remontui neturi (II t., b.l. 143-145). Vadovaujantis išdėstytu teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovė davė sutikimą apmokėti dalį namo renovacijos išlaidų.

34Nagrinėjamoje byloje toliau reikia atsakyti į kitą kausimą, ar bendrasavininkė, remiantis sutikimo dėl išlaidų nedavimo faktu, gali būti atleista nuo pareigos prisidėti prie bendro turto remonto išlaidų pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį.

35Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr.3K-7-515/2009). Taigi CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Toks reglamentavimas reiškia, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

36Susipažinus su teismui pateikta medžiaga ir išklausius ieškovės paaiškinimus konstatuotina, kad ieškovė neįrodė patirtų išlaidų būtinumo fakto. Ieškovė nurodė, kad namo renovacija jau buvo būtina, namas daug kartų perstatytas, stogas buvo asbestinis, todėl ji atlikusi namo renovaciją. Atsakovė nurodė, kad 1991 m. statė namo antrą aukštą ir uždengė stogą, todėl stogo būklė tikrai buvo gera ir jo keisti nereikėjo (II t., b.l. 107). Teismas pažymi, kad ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, jog turto – gyvenamojo namo – išlaikymui buvo būtina pakeisti stogo dangą, jį apšiltinti, įdėti stoglangius. Šių lėšų naudojimo būtinumas gali būti sietinas su estetine namo išvaizda, o ne paties daikto išsaugojimu ir išlaikymu. Teismo nuomone, nėra pakankamai įrodymų pripažinti jog šitie ieškovės atlikti gyvenamojo namo pagerinimo darbai buvo būtini turtui išsaugoti. Ieškovės atlikti namo pagerinimo darbai, negavus bendrasavininkės atsakovės sutikimo, kai šios išlaidos nebuvo susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, buvo atlikti veikiant savo rizika, todėl atsakovei neatsirado pareigos atlyginti remonto išlaidas, ir atsisakymas jas apmokėti pateisinamas.

37Vadovaujantis išdėstytu teismas konstatuoja, kad ieškovės išlaidos dėl atnaujinto gyvenamojo namo stogo - šiferinio stogo pakeitimo plienine profiliuota skarda, stoglangių įrengimo, apšiltintų, renovuotų sienų neturi būti atlygintinos atsakovės, kadangi ji nebuvo davusi dėl jų sutikimo bei šios išlaidos nėra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Ieškovė patyrė išlaidas turto tvarkymui, tačiau nesant įrodymų, jog atsakovė sutiko prisidėti prie šių daiktų įsigijimo savo lėšomis, t. y. kad tarp bendraturčių buvo susitarimas dėl bendro turto pagerinimo atsakovei kompensuojant ½ ieškovo patirtų išlaidų, pripažintina, jog ieškovė veikė ir patyrė išlaidas savo rizika, todėl neturi teisės į patirtų išlaidų kompensavimą (CPK 178 str., 185 str.).

38Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

39Atsakovė prašo pareigoti ieškovę E. S., a/k ( - ) išgriauti atliktą savavalinę statybą t.y. savo lėšomis pašalinti langą bei duris, įrengtus tarp patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-6 ir verandos, plane pažymėtos indeksu Tl, adresu Romainių gt. 70, Kaune ir užmūryti angą.

40Vadovaujantis LR CK 4. 103 str. 2 d. asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami savavališkos statybos padarinių šalinimo turi teisę kreiptis į teismą. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. 7 d. teismas sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis.

41Teismas susipažinęs su bylos medžiaga nustatė, kad ginčo kambarys, plane pažymėtas indeksu 1-6, nuosavybės teise priklauso ieškovei (I t., b.l. 15), pagal teismui pateiktus 1992 metų namo inventorinės bylos duomenis, minėtame kambaryje ginčo vietoje buvo langas (II t., b.l. 31). Iš šalių paaiškinimų bei teismui pateiktos foto medžiagos nustatyta, kad vėliau langas buvo užkaltas panaikinant langą (I t., b.l.160). Bylą nagrinėjant iš esmės šalys nurodė, kad statybos inspekcija surašė savavališkos statybos aktą ir nurodė, užkaltą langą, kaip atliktą savavališkai, atstatyti į pradinę būklę (II t., b.l. 140, 155). Bylą nagrinėjant teisme ieškovė šioje vietoje įrengė langą ir duris (I t., b.l. 152-167, II t., 107).

42Teismas įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad teismui nepateikti jokie įrodymai, kad pradinė ginčo vietos būklė pakeista (buvęs langas užkaltas) teisėtai, t.y. laikantis privalomų įstatymo reikalavimų, neturi teisinio pagrindo įpareigoti ieškovę E. S. vėl užmūryti langą, todėl šis atsakovės reikalavimas atmestinas.

43Dėl savavališkai atliktų darbų, adresu ( - ) 70, Kaune, statytojo nustatymo.

44Ieškovė prašė pripažinti ieškovę E. S. ir atsakovę O. Š. dviejų butų gyvenamajame name, esančiame ( - ) 70, Kaune, įvykdytų savavalinių statybų, atitinkančių architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m., ( - ) 70, paprastojo remonto projekto (susidedančio iš dalių: BD; GP-1; AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5) sprendinius, statytojomis.

45Nurodė, kad, vadovaujantis teismų praktika, jeigu statybos darbai akivaizdžiai atlikti visų bendraturčių naudai, remiantis CK 4.76 straipsnio nuostatomis visi pastato bendraturčiai laikytini statytojais Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 punkto prasme. Be to, ieškovės siekiama įteisinti savavalinė statyba ir pateiktas projektas, sprendžiant subjektų tinkamumo (kaip savavalinės statybos statytojų) klausimą, turi būti vertinami visumoje, neišskiriant atskirų statybos darbų ir/ar jų elementų pagal tai, kokia apimtimi prie atskirų darbų prisidėjo Gyvenamojo namo bendraturčiai. Tik atliktų statybos darbų pagal pateiktą projektą visuma laikytina savavalinės statybos padariniais. Tokiu būdu ieškovė ir atsakovė pripažintinos Gyvenamajame name įvykdytų savavalinių statybų, atitinkančių architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m., ( - ) 70, paprastojo remonto projekto (susidedančio iš dalių: BD; GP-1; AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5) sprendinius, statytojomis.

46Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais, iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė ir jos atstovė, su atsakove nederino statybos medžiagų, darbų, jų apimties bei kainos. Bylą nagrinėjant iš esmės liudytojai ir ieškovės atstovė patvirtino, kad atsakovė nedalyvavo renkant rangovus, perkant medžiagas. Vadovaujantis išdėstytu laikytina, kad būtent ieškovė įgyvendino LR Statybos įstatymo 12 straipsnyje įtvirtintas statytojo teises ir pareigas, todėl tik ji gali būti laikoma statytoja LR Statybos įstatymo prasme, todėl atmestinas ieškovo reikalavimas pripažinti ieškovę E. S. ir atsakovę O. Š. dviejų butų gyvenamajame name, esančiame ( - ) 70, Kaune, įvykdytų visų savavalinių statybų, atitinkančių architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m., ( - ) 70, paprastojo remonto projekto (susidedančio iš dalių: BD; GP-1; AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5) sprendinius, statytojomis. Vadovaujantis išdėstytu atmestinas ir ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės dalį architekto N. R. parengto projekto rengimo išlaidų.

47Nagrinėjamoje byloje tarp šalių vyksta ginčas, kas laikytinas verandos įrengtos rytinėje pastato pusėje statytoju. Ieškovė nurodo, kad nors verandą statė atsakovė, statant verandą panaudotos jos lėšos, tokiu būdu ji taip pat laikytina verandos statytoja ir turi teisę įteisinti šią verandą savo vardu.

48Teismo nuomone, susipažinus su bylos medžiaga ir išklausius šalių ir liudytojų paaiškinimų, nustatyta, kad verandos statybos iniciatore buvo atsakovė (II b.l. 105), verandą statė atsakovės draugas bei atsakovės prašymu prisidėjo jos brolis (II t., b.l. 108, 144, 145, 146), su šiomis aplinkybėmis bylą nagrinėjant iš esmės sutiko ir ieškovės atstovas (II t., b.l. 159), iš ieškovės 2011-10-20 prašymo Valstybinei statybos inspekcijai (II t., b.l. 13) matyti, kad ieškovė taip pat sutiko, kad namo terasa įrengta atsakovės.

49Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.).

50Teismas įvertinęs šalių pateiktus įrodymus bei paaiškinimus, laiko, kad ieškovė neįrodė, kad ji aktyviais veiksmais prisidėjo prie verandos statybos. Ta aplinkybė, kad verandos statybai iš dalies buvo panaudotos ieškovės suteiktos medžiagos neįrodo, kad ieškovė taip pat statė verandą ir turi teisę į jos dalį. Vadovaujantis išdėstytu ieškovė nelaikytina ginčo verandos statytoja ir tenkintinas atsakovės reikalavimas pripažinti ją verandos, esančios name ( - ) 70, Kaune, architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m, ( - ) 70, paprastojo remonto projekte Nr.1-8, statytoja.

51Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas,

Nutarė

52ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

53Pripažinti O. Š. (a.k. ( - ) teisę atlikti savavališkų darbų patalpose, unikalus Nr. 1996-8039-2016:0001, adresu Romainių gt. 70, Kaune, pagal UAB "Pastogė" parengtą savavalinės statybos įteisinimo projektą (projekto vadovė ir autorė I. K.), įteisinimo veiksmus be bendraturtės E. S., a.k. ( - ) sutikimo.

54Pripažinti ieškovės E. S. (a.k. ( - ) teisę įteisinti architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m, ( - ) 70, paprastojo remonto projekto (susidedančio iš dalių: BD; GP-1; AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5) sprendinius, išskyrus verandą pažymėtą plane Nr.1-8, atitinkančias savavalines statybas, įvykdytas dviejų butų gyvenamajame name, esančiame Romainių g, 70, Kaune (unikalus Nr. 1996-8039-2016), be atsakovės O. Š. (a.k ( - ) sutikimo.

55Pripažinti O. Š. verandos, esančios name ( - ) 70, Kaune, architekto N. R. parengto 2011-09-01 dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kauno m, ( - ) 70, paprastojo remonto projekte Nr.1-8, statytoja.

56Kitus ieškinio ir priešieškinio reikalavimus atmesti.

57Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. Ieškovė E. S. ieškiniu prašo 1. pripažinti ieškovę E. S. ir atsakovę O.... 3. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovei priklauso ginčo namo pirmasis aukštas su... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (I.t., b. l. 54-58) prašo ieškinį... 5. Atsakovė teisme pareiškė priešieškinį (III t., b.l. 3-6) ieškovei... 6. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad 2008 metais gyvenamojo namo, adresu... 7. Atsiliepimu į priešieškinį (III t., b.l.64-67) ieškovė nurodė, kad su... 8. Atsiliepimais į priešieškinį ir ieškinį trečiasis asmuo Kauno miesto... 9. Trečiasis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 10. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies. ... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovei asmeninės nuosavybės teise... 12. Iš teismui pateiktos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad namui,... 13. Dėl teisės gauti statybą leidžiantį dokumentą tikslu įteisinti... 14. Šalys (ir ieškovė ir atsakovė) reikšdamos savarankiškus reikalavimus... 15. Iš ieškovės pateikto projekto (I t., b.l. 11-31) ir paaiškinimų nustatyta,... 16. Iš atsakovės pateikto projekto (II t., b.l. 15-38) ir jame esančio... 17. Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusio LR statybos... 18. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys (tiek atsakovė, tiek ieškovė)... 19. Šalys ieškinyje ir priešieškinyje nurodo ketinančios pasinaudoti įstatymo... 20. Ieškovė nurodo, kad atsakovė piktnaudžiauja savo teise kreipdamasi į... 21. Taigi iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad šalys,... 22. LR CK 4.75 str. 1 d. reglamentuoja bendrosios dalinės nuosavybės teisės... 23. Atmestinas ieškovės sutikimo nedavimo argumentas, kad nepateikus įvykdytos... 24. Atmestinas atsakovės argumentas, kad ieškovės atlikti stogo remonto darbai... 25. Vadovaujantis išdėstytu, teismas laiko, kad šalių (tiek ieškovės tiek... 26. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad siekiant nagrinėjamoje byloje... 27. Iš šalių ir jų atstovų nurodytų aplinkybių, pateiktų rašytinių... 28. Dėl šalių išsakytų argumentų apie tai, kas įrengė palėpę ginčo... 29. Dėl išlaidų bendro turto pagerinimui kompensavimo... 30. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės O. Š. 29238,07 Lt ieškovės E. S.... 31. Atsakovė nurodo, kad ieškovės atlikti darbai yra prabangos darbai, ir ji... 32. Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas bendraturtis privalo prisidėti... 33. Atsakovės sutikimo faktą ieškovė įrodinėjo aplinkybėmis, jog atsakovė... 34. Nagrinėjamoje byloje toliau reikia atsakyti į kitą kausimą, ar... 35. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalis... 36. Susipažinus su teismui pateikta medžiaga ir išklausius ieškovės... 37. Vadovaujantis išdėstytu teismas konstatuoja, kad ieškovės išlaidos dėl... 38. Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. ... 39. Atsakovė prašo pareigoti ieškovę E. S., a/k ( - ) išgriauti atliktą... 40. Vadovaujantis LR CK 4. 103 str. 2 d. asmenys, kurių teisės ir interesai yra... 41. Teismas susipažinęs su bylos medžiaga nustatė, kad ginčo kambarys, plane... 42. Teismas įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad... 43. Dėl savavališkai atliktų darbų, adresu ( - ) 70, Kaune, statytojo... 44. Ieškovė prašė pripažinti ieškovę E. S. ir atsakovę O. Š. dviejų butų... 45. Nurodė, kad, vadovaujantis teismų praktika, jeigu statybos darbai... 46. Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais, iš bylos medžiagos... 47. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių vyksta ginčas, kas laikytinas verandos... 48. Teismo nuomone, susipažinus su bylos medžiaga ir išklausius šalių ir... 49. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 50. Teismas įvertinęs šalių pateiktus įrodymus bei paaiškinimus, laiko, kad... 51. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 269 str., 270... 52. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Pripažinti O. Š. (a.k. ( - ) teisę atlikti savavališkų darbų patalpose,... 54. Pripažinti ieškovės E. S. (a.k. ( - ) teisę įteisinti architekto N. R.... 55. Pripažinti O. Š. verandos, esančios name ( - ) 70, Kaune, architekto N. R.... 56. Kitus ieškinio ir priešieškinio reikalavimus atmesti.... 57. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...