Byla 2-1101/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pejasta“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Eituma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2476-392/2013, kuria iš dalies tenkintas skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pejasta“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartimi UAB „Pejasta“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Asociacija Intekta. Teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2010 m. rugsėjo 21 d., 2011 m. kovo 25 d., 2011 m. balandžio 27 d. bei 2012 m. sausio 9 d. teismo nutartimis buvo tikslinamas. Teismo 2010 m. birželio 30 d. įmonės pripažinta bankrutavusia ir likviduojama. Ginčijamo kreditorių susirinkimo dieną bendra visų kreditorinių reikalavimų suma sudarė 2 655 817,48 Lt, iš jų pirmos eilės – 54 710,35 Lt, antros – 340 642,56 Lt, trečios – 2 260 464,57 Lt. Didžiausią balsų skaičių susirinkime turėjo AB „Swedbank“ (1 698 545,12 Lt finansinis reikalavimas, 63,95 proc. balsų).

6BUAB „Pejasta“ kreditorių 2012-11-23 susirinkime buvo priimti nutarimai dėl 2012-10-16 kreditorių susirinkimo nutarimų įvykdymo; dėl debitorinės skolos pardavimo bei įmonės pabaigos. Šiuos sprendimus teismui apskundė pareiškėjas UAB „Eituma“ (480,18 Lt finansinis reikalavimas), prašydamas juos pripažinti negaliojančiais.

7Nurodė, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta, kad 2012-10-16 kreditorių susirinkimo nutarimai yra įvykdyti. Tačiau minimame susirinkime buvo nutarta – prieš nusprendžiant parduoti debitorinę RUAB „Lietuvos kino studija“ skolą, įpareigoti bankroto administratorių kitam kreditorių susirinkimui, vyksiančiam ne vėliau nei per 30 dienų, pateikti detalią ataskaitą apie šios skolos susidarymą bei jos sumažėjimą; susipažinus su detalia ataskaita, kitame susirinkime priimti sprendimą dėl veiksmų išieškant šią skolą. Kreditoriaus teigimu, administratorius nei per 30 dienų, nei 2012-11-23 kreditorių susirinkime detalios ataskaitos dėl minėtos RUAB „Lietuvos kino studija“ skolos nepateikė, o 472 395,91 Lt skolos egzistavimo fakto paminėjimas negali būti laikomas detalia ataskaita, nes atsakovo balanse yra užfiksuota 2 152 350 Lt skola.

8Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti nutarimą dėl debitorinės skolos pardavimo, nurodydamas, jog negalima spręsti reikalavimo teisės pardavimo klausimo tol, kol nėra išspręstas jo dydžio klausimas.

9Kreditorius taip pat reikalavo panaikinti nutarimą pardavus reikalavimo teisę, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, nes gavus iš administratoriaus detalią ataskaitą, gali atsirasti papildomos galimybės patenkinti kreditorių reikalavimus, o atsakovo pabaiga ir išregistravimas iš juridinių asmenų registro užkirstų kelią kreditorių reikalavimų tenkinimui.

10Prie šio skundo prisidėjo kreditoriai UAB „Altitudė“ (18 130,74 Lt finansinis reikalavimas), UAB „Spalvų šokis“ (7 698,20 Lt reikalavimas), UAB „Instant Baltic“ (10 055,60 Lt reikalavimas) bei UAB „Perdanga“ (29 000,90 Lt reikalavimas).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Eituma“ skundą tenkino iš dalies ir panaikino nutarimą dėl debitorinės skolos pardavimo. Kitoje dalyje skundą atmetė.

13Spręsdamas dėl nutarimo parduoti debitorinę skolą pažymėjo, kad UAB „Pejasta” reikalavimo dydžio klausimas UAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byloje nėra baigtas nagrinėti, šis kreditorinis reikalavimas gali didėti. Dėl to kreditorių nutarimas parduoti dalį debitorinės skolos, kuri sudaro tik 472 395,91 Lt, pažeidžia kreditorių teises.

14Netenkindamas reikalavimo panaikinti nutarimą, kuriuo pripažinta, kad 2012-10-16 susirinkimo nutarimas yra įvykdytas, nustatė, kad minėto susirinkimo prašoma informacija jau buvo suteikta ankstesniuose susirinkimuose, už ginčijamo nutarimo priėmimą balsavo kreditoriai, turintys 67,46 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Sprendė, jog aplinkybė, kad kai kurių smulkių kreditorių nepasiekė administratoriaus teikta informacija, negali būti pagrindas naikinti priimtą nutarimą. Pažymėjo, jog visą informaciją kreditoriai gali gauti laikydamiesi 2010-06-22 BUAB ,,Pejasta” kreditorių susirinkime patvirtintos tvarkos, kuria teikiama informacija apie bankroto procedūrų eigą.

15Atmesdamas reikalavimą panaikinti nutarimą, kad pardavus reikalavimo teises turi būti kreipiamasi į teismą dėl įmonės pabaigos, pažymėjo, jog sprendimas priimtas kreditorių daugumos, kad kreditoriams ar administratoriui nustačius konkrečias aplinkybes, dėl kurių būtų galima didesne dalimi patenkinti kreditorių interesus, jie šiais klausimais galės inicijuoti naujus susirinkimus, priešingu atveju, tolesnis bankroto procedūrų tęsimas būtų ne tik beprasmis, bet ir žalingas, nes dėl to didėtų administravimo išlaidos.

16III. Atskirojo skundo argumentai

17Kreditorius UAB „Eituma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti visiškai. Pateikia tokius argumentus:

181. Teismas nepagrįstai sprendė, kad visi kreditoriai gali gauti informaciją apie atsakovo skolininką, nes remiantis minėta „Informacijos apie bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka“ pavieniai kreditoriai turi teisę susipažinti tik su bankroto procedūrų eiga.

192. Teismas neteisingai nustatė, jog 2012-10-16 kreditorių susirinkimo prašoma informacija jau buvo suteikta kreditoriams ankstesniuose susirinkimuose. Priešingai, nurodyta detali ataskaita niekada nebuvo pateikta nei smulkiesiems, nei stambiesiems kreditoriams, taip pat ir kreditorių susirinkimui. Trukdymas išsiaiškinti, kokiu būdu atsakovo balanse sumažėjo apskaitytas turtas, pažeidžia kreditorių interesus.

203. Teismas, panaikindamas kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, bet atsisakydamas panaikinti sprendimą pirmuoju, prieštarauja pats sau, nes palikus galioti nutarimą dėl detalios ataskaitos, kreditoriai neturės galimybės gauti informacijos apie skolą.

214. Teismas turėjo panaikinti nutarimą dėl kreipimosi į teismą dėl įmonės pabaigos, nes kreditoriams gavus iš administratoriaus reikalaujamą ataskaitą, priklausomai nuo atskleistų faktų, gali atsirasti papildomos galimybės patenkinti jų reikalavimus keliant klausimą dėl atsakovo buvusio vadovo atsakomybės.

22Kreditoriai UAB „Perdanga“, UAB „Altitudė“ ir UAB „Spalvų šokis“ pateikė pareiškimus dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo, kuriais palaiko skundo argumentus bei keliamus reikalavimus.

23Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais pripažinimo negaliojančiais, teisėtumo ir pagrįstumo.

26Dėl 2012-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu – dėl 2012-10-16 kreditorių susirinkimo sprendimų vykdymo

27Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu tokiai įmonei likviduojant skolų naštą ir taip apsaugant kreditorius nuo bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VSDF Vilniaus miesto skyrius v. UAB „Revi“, bylos Nr. 3K-7-326/2007, etc.). Kaip matyti iš pareiškėjo kreditorius UAB „Eituma“ procesinių dokumentų turinio, jo, kaip ir kitų kreditorių tikslas – kiek įmanoma didesnės kreditorinio reikalavimo dalies patenkinimas iš bankrutavusios bendrovės turto. Teismas, nustatęs, jog administratoriaus pateikta informacija apie debitorinę RUAB „Lietuvos kino studija“ 1 307 237,31 Lt skolą neatitinka tikrovės, ir gindamas šią įmonės kreditorių teisę bei teisėtus interesus, panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą parduoti 472 395,91 Lt dydžio šios restruktūrizuojamos bendrovės skolą, dėl kurios patvirtinimo Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 28 d. nutartis yra priimta ir įsiteisėjusi. Iš bylos medžiagoje esančios minėtos nutarties matyti, jog ginčijamos UAB „Pejasta“ dalies tvirtinimo klausimas atidėtas, o RUAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo administratoriui pavesta imtis papildomų veiksmų, siekiant suderinti ginčijamą kreditorinio reikalavimo dalį (b. l. 48-52, 57-65). Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, iš tiesų nenustatė, jog civilinėje restruktūrizuojamos UAB „Lietuvos kino studija“ byloje (civilinė byla Nr. B2-701-656/2013) ginčijamas BUAB „Pejasta“ reikalavimas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dieną būtų baigtas spręsti.

28Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, apeliantas bei prie skundo prisidėję kreditoriai teisingai nurodo, jog teismas, panaikinęs nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu bei pripažinęs, jog administratorius nei kreditoriams, nei teismui nepateikė tikslių duomenų apie visą UAB „Lietuvos kino studija“ debitorinę skolą bei šio BUAB „Pejasta“ kreditorinio reikalavimo nagrinėjimą skolininko restruktūrizavimo byloje, o tuo pat metu atsisakęs panaikinti nutarimą, kuriuo nuspręsta, jog administratorius tinkamai įvykdė ankstesnio kreditorių susirinkimo nutarimą – buvo nenuoseklus. Buvo minėta, kad 2012-10-16 kreditorių susirinkimas administratorių buvo įsakmiai įpareigojęs išsamiai patikrinti šios skolos dydžio klausimą ir kitam susirinkimui, vyksiančiam ne vėliau nei per 30 dienų, pateikti detalią ataskaitą apie šios skolos susidarymą, jos sumažėjimą. Buvo nutarta, jog tik susipažinus su šia detalia ataskaita, kitame susirinkime priimti sprendimą dėl veiksmų išieškant šią skolą.

29Iš bylos medžiagos matyti, jog 2012-11-23 susirinkimo metu pats administratorius siūlė laikyti, kad 2012-10-16 kreditorių susirinkimo reikalauta informacija apie RUAB „Lietuvos kino studija“ buvo suteikta 2011-04-11, 2012-01-04, 2012-07-30, 2012-05-30, 2012-06-11 kreditorių susirinkimuose (b. l. 46). Taigi, visų pirma, akivaizdu, jog pats administratorius pripažino, kad neįvykdė 2012-10-16 susirinkimo įpareigojimo minėtą ataskaitą pateikti ne vėliau nei per 30 dienų. Antra, nesutikdamas su skundo argumentais administratorius pirmosios instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų apie tai, kokia informacija šiuo klausimu, kokiu būdu buvo pateikta kreditoriams ir kokius sprendimus susirinkimas dėl šios skolos išieškojimo ar atsisakymo nuo jos dalies yra priėmęs, kaip tai buvo nurodyta 2012-10-16 susirinkimo nutarime (CPK 178 str.).

30Pagal bylos medžiagą (b. l. 12-14) atsakovo BUAB „Pejasta“ bankroto administratoriaus Asociacija Intekta įgaliotas asmuo Z. J. nurodo, kad jis neabejojąs tuo, jog 472 395,91 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas patvirtintas pagrįstai. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad bankrutuojančios įmonės interesams UAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byloje, kaip ir kitose bylose, privalo atstovauti bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 9 p.). Naudodamasis šia teise jis gali susipažinti su bylos medžiaga, teikti teismui prašymus ir kt. (CPK 42 str.). Pagal šioje byloje esančių UAB „Pejasta“ administracijos vadovo pareiškimų turinį dėl 1 307 237,31 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, UAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo administratoriui buvo pateiktas didelis kiekis dokumentų, pagrindžiančių tokį reikalavimą: statybos rangos sutartys, atliktų darbų aktai, PVM sąskaitos-faktūros ir kt. (iš viso 79 dokumentai). Taigi administratorius turėjo visas procesines galimybes tiek įvykdyti kreditorių įpareigojimą pateikti jiems išsamią ataskaitą šiuo klausimu, tiek pateikti atitinkamus įrodymus pirmosios instancijos teismui ar apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, administratorius į bylą nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių jo teiginius apie 2012-10-16 kreditorių susirinkimo sprendimų įvykdymą, net neteikė atsiliepimo į UAB „Eituma“ atskirąjį skundą (CPK 178 str.).

31Teismas teisingai nurodė, jog skundžiamas kreditorių sprendimas priimtas balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Tačiau teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, jog kreditorių susirinkimui, net ir absoliučia balsų dauguma draudžiama priimti sprendimus, prieštaraujančius imperatyvioms ĮBĮ bei kitų teisės aktų normoms (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2009; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011, etc.).

32Šiuo atveju, pats teismas nustatė, jog administratoriaus pateikta informacija neatitinka tikrovės, todėl akivaizdu, kad panaikinus nutarimą dėl debitorinės skolos pardavimo, kreditorių susirinkimas minėtą klausimą turės spręsti iš naujo – nustatinėti šio reikalavimo pardavimo kainą, tvarką, trukmę ir kt. Taigi administratorius neišvengiamai privalės apie visa tai (pagrindinė skola, delspinigiai, palūkanos, finansinio reikalavimo tvirtinimo aplinkybės) informuoti kreditorių susirinkimą, nes, kaip teisingai nurodo apeliantas, tik tokiu atveju galėtų būti priimtas visų ar daugumos kreditorių interesus užtikrinantis susirinkimo sprendimas, kaip tai buvo nurodyta 2012-10-16 susirinkimo nutarime. Pagal ĮBĮ nuostatas bei susiklosčiusią teismų praktiką, administratorius yra asmuo, turintis teisę savarankiškai atstovauti bankrutuojančiai bendrovei, tačiau kreditorių susirinkimas yra aukščiausia kreditorių teisių ir interesų apsaugos forma, leidžianti priimti sprendimus esminiais su jų skolininkės – bankrutuojančios įmonės – veikla susijusiais klausimais bei kontroliuoti administratoriaus veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011). Nagrinėjamu atveju būtent kreditorių susirinkimas dėl didesnės nei vienas milijonas litų UAB „Lietuvos kino studija“ debitorinės skolos buvo priėmęs specialų nutarimą, kuris nebuvo skundžiamas, todėl administratorius privalėjo/privalo jį tinkamai įvykdyti. Būtent dėl to ir yra skundžiamas šio susirinkimo nutarimas, nes bankrutuojančios įmonės kreditoriai minėtoje restruktūrizavimo byloje neturi galimybės naudotis civilinio proceso šalių teisėmis ir dalyvauti šios debitorinės skolos – finansinio reikalavimo, tvirtinimo procese. Todėl vienintelis jų teisėtų interesų šiuo klausimu įgyvendinimo būdas – nutarimų priėmimas kreditorių susirinkime ir jų vykdymo kontrolė (ĮBĮ 24 str.).

33Šiame kontekste pažymėtina, kad teismas teisingai nurodė, jog informaciją apie bankroto eigą gali gauti ir pavieniai kreditoriai, vadovaudamiesi 2010-06-22 BUAB „Pejasta” kreditorių susirinkime patvirtinta informacijos apie bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka (ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p.). Tačiau kasacinis teismas laikosi pozicijos ir yra išaiškinęs, jog informacija apie bankroto bylos eigą negali būti suprantama siaurinamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2011). Kaip jau rašyta, administratorius nepaneigė skundą pateikusio bei prie jo prisijungusių kreditorių argumentų šiuo klausimu, neįrodė, kad yra tinkamai įvykdęs ankstesnį kreditorių susirinkimo nutarimą, privalomai nurodžiusį išsamiai jį informuoti apie šią debitorinę skolą. Todėl visų aukščiau nustatytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo, jog balsų dauguma (už balsavo 67,46 proc. balsų) priėmus 2012-11-23 susirinkimo nutarimą (sprendimą iš esmės lėmė vieno kreditoriaus – AB „Swedbank“ 63,95 proc. balsų), pagrįstai pripažinta, kad 2012-10-16 nutarimą įvykdė (CPK 185 str.).

34Dėl 2012-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu – dėl įmonės pabaigos

35Kaip minėta, kreditorių susirinkimas trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarė pardavus RUAB „Lietuvos kino studija“ debitorinę skolą, įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB „Pejasta“ pabaigos.

36Apeliantas iš esmės neprieštarauja, kad toks sprendimas būtų priimtas, tačiau teigia, jog gavus detalią ataskaitą apie debitorinę skolą, gali paaiškėti naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų būti keliamas buvusio UAB „Pejasta“ vadovo atsakomybės klausimas, o bankrutavusios įmonės išregistravimas iš juridinių asmenų registro užkirstų kelią tokiam ieškiniui pareikšti.

37Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais argumentais ir pažymi, jog, visų pirma, kreipimasis į teismą dėl šio sprendimo priėmimo yra tiesiogiai siejamas su parduota RUAB „Lietuvos kino studija“ debitorine skola. Antra, galimi būsimi kreditorių veiksmai nebuvo ginčijamo susirinkimo bei atitinkamai šios bylos nagrinėjimo dalykas. Trečia, kaip jau buvo minėta, bankroto byla buvo iškelta dar 2010-02-05, kreditorių reikalavimai patvirtinti dar 2010-05-06 – taigi, vykdydami pareigą bankroto procese veikti aktyviai, kreditoriai turėjo pakankamai laiko domėtis administratoriaus veiksmais, be kita ko, kelti klausimus dėl bendrovės dalyvių ar buvusių administracijos vadovų civilinės atsakomybės (CK 2.50 str., 2.81 str. 1 d., 2.82 str., 2.87 str.). Taigi šio nutarimo panaikinimas nustatytų bylos aplinkybių kontekste prieštarautų teismų praktikoje suformuotai nuostatai, jog iš esmės visos bankroto įstatymo normos nukreiptos į tikslą kaip galima efektyviau, ekonomiškiau, tačiau operatyviai užbaigti bankroto procedūras (CPK 185 str.).

38Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, jog teismas, atmesdamas skundą šioje dalyje, padarė pagrįstą išvadą, jog toks klausimo išsprendimas nepaneigia administratoriaus ir kreditorių teisės paaiškėjus naujoms aplinkybėms inicijuoti (šaukti) naujus kreditorių susirinkimus iki sprendimo dėl pabaigos priėmimo (CPK 185 str.). Be to, pareiškėjui išaiškintina, kad įstatymas numato procesines priemones, pareiškus ieškinį, prašyti teismą užtikrinti reikalavimus (CPK 145 str.).

39Kiti apelianto atskirojo skundo motyvai teisinės reikšmės klausimo išsprendimui neturi, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

40Dėl paminėto, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad UAB „Eituma“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis pakeičiama ir, iš dalies tenkinant šio bei prie skundo prisijungusių kreditorių prašymą, panaikinamas BUAB „Pejasta“ kreditorių 2012-11-23 susirinkimo nutarimas dėl 2012-10-16 kreditorių susirinkimo sprendimų įvykdymo (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

41Likusi skundžiamos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 263, 329, 330 str.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

43Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį, iš dalies patenkinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Eituma“ prašymą ir panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pejasta“ 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl 2012 m. spalio 16 d. kreditorių susirinkimo sprendimų įvykdymo bankroto byloje Nr. B2-2283-392/2013.

44Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartimi UAB „Pejasta“... 6. BUAB „Pejasta“ kreditorių 2012-11-23 susirinkime buvo priimti nutarimai... 7. Nurodė, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta, kad 2012-10-16... 8. Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti nutarimą dėl debitorinės skolos... 9. Kreditorius taip pat reikalavo panaikinti nutarimą pardavus reikalavimo... 10. Prie šio skundo prisidėjo kreditoriai UAB „Altitudė“ (18 130,74 Lt... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 13. Spręsdamas dėl nutarimo parduoti debitorinę skolą pažymėjo, kad UAB... 14. Netenkindamas reikalavimo panaikinti nutarimą, kuriuo pripažinta, kad... 15. Atmesdamas reikalavimą panaikinti nutarimą, kad pardavus reikalavimo teises... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. Kreditorius UAB „Eituma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2013 m.... 18. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad visi kreditoriai gali gauti informaciją... 19. 2. Teismas neteisingai nustatė, jog 2012-10-16 kreditorių susirinkimo... 20. 3. Teismas, panaikindamas kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju... 21. 4. Teismas turėjo panaikinti nutarimą dėl kreipimosi į teismą dėl... 22. Kreditoriai UAB „Perdanga“, UAB „Altitudė“ ir UAB „Spalvų šokis“... 23. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 26. Dėl 2012-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės... 27. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagrindinis bankroto proceso... 28. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, apeliantas bei prie skundo... 29. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2012-11-23 susirinkimo metu pats... 30. Pagal bylos medžiagą (b. l. 12-14) atsakovo BUAB „Pejasta“ bankroto... 31. Teismas teisingai nurodė, jog skundžiamas kreditorių sprendimas priimtas... 32. Šiuo atveju, pats teismas nustatė, jog administratoriaus pateikta informacija... 33. Šiame kontekste pažymėtina, kad teismas teisingai nurodė, jog informaciją... 34. Dėl 2012-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės... 35. Kaip minėta, kreditorių susirinkimas trečiuoju darbotvarkės klausimu... 36. Apeliantas iš esmės neprieštarauja, kad toks sprendimas būtų priimtas,... 37. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais argumentais ir pažymi,... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, jog teismas, atmesdamas skundą... 39. Kiti apelianto atskirojo skundo motyvai teisinės reikšmės klausimo... 40. Dėl paminėto, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad UAB... 41. Likusi skundžiamos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 263, 329,... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4... 43. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį, iš dalies... 44. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....