Byla eCIK-102/2020
Dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Donato Šerno,

2susipažinusi su 2020 m. sausio 22 d. gautu atsakovės M. V. kasaciniu skundu dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo peržiūrėjimo,

Nustatė

3Atsakovė M. V. padavė kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo peržiūrėjimo. Šiuo sprendimu panaikintas Alytaus rajono apylinkės teismo 2019 m. spalio 4 d. sprendimas ir priimtas naujas sprendimas – iš dalies tenkintas ieškovo K. L. ieškinys dėl atlygintino servituto nustatymo, bylos dalis dėl kompensacijos už nustatytą servitutą dydžio grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasacinis skundas paduodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

4Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

5Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui. Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

6Atsakovės M. V. paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialiosios teisės normą – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 4.126 straipsnio 1 dalį ir joje įtvirtintą servituto nustatymo sąlygą – būtinumą ir neišvengiamumą; kasacinio teismo praktika yra formuojama ta linkme, kad nepripažįstamas servituto būtinumas, jeigu pats viešpataujančio daikto savininkas sukūrė tokią situaciją, dėl ko negali tinkamai naudotis savo nuosavybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2013); 2) teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 267 straipsnį, draudžiantį priimti sąlyginį sprendimą, kadangi teismui nustačius servitutą, jo faktinis naudojimas tapo priklausomas nuo ieškovo galimybės naudotis kaimyniniu žemės sklypu, tačiau jokių duomenų, kad ieškovas turi tokią teisę byloje nėra; 3) priėmus sąlyginį teismo sprendimą dėl servituto nustatymo, buvo pažeisti CK 4.111 straipsnio 1 dalis, 4.128 straipsnio 1 ir 2 dalys; 4) teismas nukrypo nuo vieningos kasacinio teismo praktikos, formuojamos servitutų nustatymo klausimu, kadangi nepagrįstai nustatydamas servitutą rėmėsi ieškovo faktiniu servituto kelio naudojimu ir ieškovui teikiamu servituto patogumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2014; 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2015); 5) teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 185 straipsnį, reglamentuojantį įrodinėjimą.

7Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Teisėjų atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas materialiosios ir proceso teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti. Kasaciniame skunde nenurodyta teisės problema, kuri turėtų esminę reikšmę teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui. Skunde vyrauja fakto klausimai, pateikiamas kitoks, nei bylą nagrinėjusio apeliacinės instancijos teismo sprendime nustatytų aplinkybių vertinimas

8Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl paduotą kasacinį skundą, kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, priimti atsisakytina.

9Atsisakant priimti kasacinį skundą, atsakovei grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis), nesvarstytinas prašymas stabdyti skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo vykdymą.

10Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

11Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

12Grąžinti atsakovei M. V. (a. k. ( - ) 75 (septyniasdešimt penkis) Eur žyminio mokesčio, sumokėto per AB Lietuvos paštą

13Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai