Byla e2A-513-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. N. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys civilinėje byloje pagal ieškovo M. N. ieškinį atsakovams V. V. ir antstolei R. S. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. N., M. N. (gim. duomenys neskelbtini), E. S., V. L., M. M., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Jungtis“, antstolė A. A., antstolis R. B., antstolis M. P., antstolis R. S., antstolė R. P., antstolis V. Z., antstolis M. L., antstolė S. V., antstolis S. U., draudikas Association of Underwriters known as Lloyd's, kurį atstovauja uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Colemont draudimo brokeris“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Byloje kilo ginčas dėl turto, kuris, anot ieškovo, laikytinas savavališka statyba, pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu bei antstolio pareigos, vykdant varžytynes, tikrinti viešųjų registrų duomenų atitikimą faktinei situacijai.

72.

8Ieškovas M. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti negaliojančiu ab initio (nuo surašymo momento) 2018 m. birželio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-18-106-9277; 2) pripažinus aktą Nr. S-18-106-9277 negaliojančiu, taikyti restituciją: iš atsakovo V. V. priteisti ieškovui M. N. nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), iš ieškovo M. N. priteisti atsakovui V. V. 78 078 Eur; iš atsakovės antstolės R. S. priteisti ieškovo M. N. naudai visas vykdymo išlaidas (būtinas, papildomas ir atlygį antstoliui – tiek antstolei R. S., tiek prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams), kurias antstolė išieškojo realizavusi turtą, viso 4 753,91 Eur; 3) iš atsakovės antstolės R. S. priteisti ieškovo M. N. naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas grindžiamas šiais argumentais:

123.1.

13Antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726 priimtu 2018 m. sausio 31 d. Patvarkymu dėl turto įvertinimo, įvertino atsakovui M. N. priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) 130 000 Eur. Šis antstolės patvarkymas buvo įteiktas skolininkui – atsakovui M. N.. Pastarasis dėl šio turto įkainojimo prieštaravimų nepareiškė, nors tokia teisė jam buvo paaiškinta pačiame patvarkyme, neprašė skirti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės.

143.2.

15Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad antstolė tinkamai nustatė parduodamo turto rinkos kainą, paskelbė apie turto pardavimą pirmosiose varžytynėse už pradinę 104 000 Eur pardavimo kainą, o antrosiose – už 78 000 Eur pradinę pardavimo kainą, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovo turtą buvo bandoma parduoti ir jis buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius apie netinkamą jam priklausančio turto įkainojimą rinkos kainomis.

163.3.

17Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas byloje prašė paskirti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Teismas, neatsižvelgdamas į atsakovų prieštaravimus, tokią ekspertizę paskyrė, tačiau ieškovas vengė už ekspertizę mokėti, pateikdamas teismui melagingus duomenis apie sumokėtą užstatą ekspertizės išlaidoms apmokėti bei reiškė prašymą pratęsti terminą ekspertizei atlikti reikalingiems duomenims pateikti. Taigi teismas sprendė, kad pats ieškovas veikė prieš greitą ir objektyvų bylos išnagrinėjimą, per ilgą bylos nagrinėjimo laikotarpį nesiekė pateikti įrodymų, kurie teisme patvirtintų jo teiginius apie turto vertės netinkamą nustatymą.

183.4.

19Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad varžytynėse parduotas ieškovo turtas – gyvenamasis namas, buvo pripažintas savavališka statyba, o ieškovas neturėjo teisės gyvenamuoju namu, esančiu duomenys neskelbtini), naudotis. Priešingai, iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ), pripažintas tinkamu naudotis 2005 m. lapkričio 11 d. Teismo vertinimu, nebuvo kliūčių tokį pastatą parduoti varžytynėse, vykdant priverstinį išieškojimą iš ieškovo turto.

203.5.

21Teismas pripažino nepagrįstais ieškovo argumentus, kad antstolė turėjo įvertinti, ar turtas pastatytas laikantis projektinės dokumentacijos ir ar jis gali būti civilinės apyvartos objektu. Priešingai, jei turto – gyvenamojo namo, duomenys pasikeitė, ieškovas privalėjo pasikeitusius statinio kadastrinius duomenis įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Antstolė R. S., vykdydama išieškojimą, kaip ir anksčiau išieškojimą ir turto pardavimą vykdęs antstolis R. S., vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir tai darė visiškai pagrįstai, nes joks įstatymas nenumato antstoliui pareigos prieš turtą parduodant varžytynėse ištaisyti statinio statybos nukrypimus.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

234.

24Apeliaciniame skunde ieškovas M. N. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

254.1.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino byloje pateiktų nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos ištraukos, fotonuotraukų ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento rašto, kurie patvirtina, kad gyvenamojo namo priestatas yra pastatytas nesilaikant projektinės dokumentacijos, nukrypstant nuo statinio projekto ir negali būti civilinių santykių objektas.

274.2.

28Apelianto teigimu, antstolė visiškai nepagrįstai vadovavosi vien tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis, kuriuos pirmosios instancijos teismas pripažino nenuginčytais, todėl teisingais. Nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra reikalinga išviešinimo tikslais. Apeliantas dėl pateisinamų priežasčių neįregistravo nekilnojamojo daikto pasikeitusių juridinių faktų. Pirma, ieškovas neketino parduoti jam priklausančio gyvenamojo namo. Antra, sunki finansinė padėtis, dėl kurios buvo nukreiptas išieškojimas į ieškovui priklausantį namą, buvo esminė kliūtis atlikti kadastrinius matavimus ir juos įregistruoti viešajame registre. Neįregistruoti namo pasikeitimai viešajame registre nekeičia situacijos – namo plotas yra gerokai didesnis nei projektinėje dokumentacijoje. Namo kadastriniai matavimai atlikti 2005 metais, todėl natūralu, kad per tą laiką galėjo atsirasti pasikeitimų.

294.3.

30Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas antstolei neteikė paaiškinimų dėl duomenų apie namą pasikeitimo. Skolininkas yra silpnoji susiklosčiusių santykių pusė, todėl jo apsauga turi būti maksimali. Ieškovas neturi nei teisinio išsilavinimo, nei pakankamų teisinių žinių apie vykdymo procesą ir jis nebuvo informuotas, kad gali teikti savo iniciatyva paaiškinimus vykdant iš jo priverstinį išieškojimą. Pradėto priverstinio išieškojimo metu ieškovas nebuvo atstovaujamas profesionalių teisininkų. Taigi, antstolė, pradėjusi priverstinį išieškojimą, ne tik turėjo susipažinti su viešųjų registrų duomenimis, tačiau ir įsitikinti, kad duomenys apie gyvenamąjį namą pateikti viešajam registrui, atitinka faktinę situaciją ir įvertinti ar nėra kliūčių vykdyti priverstinį išieškojimą.

314.4.

32Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą ieškovui. Įstatymas numato antstolei pareigą kreiptis į skolininką dėl duomenų apie turtą pateikimo, tačiau antstolė to nepadarė.

335.

34Atsiliepime į ieškovo M. N. apeliacinį skundą atsakovė antstolė R. S. prašė apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

355.1.

36Ieškovas, kaip skolininkas, nei antstolei R. S. vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726, nei antstoliui R. S., kuris taip pat įkainavo namą jo vykdomojoje byloje, nereiškė prieštaravimų ir nepaaiškino, kad duomenys apie namą pasikeitė, jei taip tikrai buvo.

375.2.

38Duomenys, įrašyti į viešą registrą, pripažįstami teisingi ir išsamūs, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo teiginys, jog antstolė R. S. turėjo pareigą tikrinti viešojo registro duomenų teisingumą.

395.3.

40Įstatymas nenumato, jog antstoliai turi savo iniciatyva įvertinti, ar turtas pastatytas laikantis projektinės dokumentacijos, ar yra padaryti nukrypimai nuo projekto sprendinių, kadangi tam antstoliai neturi kompetencijos. Ieškovas privalėjo pasikeitusius statinio kadastrinius duomenis įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Konkrečiu atveju antstolė R. S., vykdydama išieškojimą, kaip ir anksčiau išieškojimą ir turto pardavimą vykdęs antstolis R. S., vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir tai darė visiškai pagrįstai.

415.4.

42Sutiktina su ieškovo teiginiais, kad antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Tačiau vykdymo procese tiek išieškotojas, tiek skolininkas turi būti aktyvūs ir patys turi domėtis vykdymo proceso eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą.

435.5.

44Byloje ieškovas pateikė bendro pobūdžio duomenis apie nekilnojamojo turto rinkos kainas, tačiau jokių konkrečių įrodymų apie namo vertę nepateikė. Teismas suteikė ieškovui galimybę pateikti į bylą įrodymus ginčo namo vertei nustatyti – paskyrė ekspertizę, tačiau ieškovas vengė už ekspertizę mokėti, pateikdamas teismui melagingus duomenis apie sumokėtą užstatą ekspertizės išlaidoms apmokėti.

456.

46Atsiliepime į ieškovo M. N. apeliacinį skundą atsakovas V. V. prašė apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

476.1.

48Gyvenamasis namas buvo pripažintas tinkamu naudotis 2005 m. lapkričio 11 d. Šie duomenys nenuginčyti, todėl antstolė turėjo pagrindo laikyti juos teisingais. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas kreipėsi į antstolę nurodydamas name atliktus pakeitimus. Nors būtent ieškovas, kaip skolininkas, turėjo būti suinteresuotas, kad jam priklausantis turtas iš varžytynių būtų parduotas už geriausią kainą. Antstolė tinkamai atliko jai įstatymų pavestas funkcijas ir pareigas.

496.2.

50Byloje nėra duomenų, kad atitinkama valstybės institucija būtų surašiusi savavališkos statybos aktą bei pateikusi jį valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centrui. Taigi, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškovo namas nelaikytinas savavališka statyba ir nebuvo kliūčių jį parduoti iš varžytynių. Be to, joks įstatymas nenumato antstoliui, vykdančiam varžytynes, pareigos pašalinti savavališkos statybos padarinius arba nukrypimus nuo statybos dokumentacijos.

516.3.

52Pats ieškovas elgiasi nesąžiningai. Išieškojimai iš jo vykdomi nuo 2015 metų, tačiau jis nedėjo pastangų atsiskaityti su kreditoriais, priešingai sąmoningai vilkino išieškojimus. Su ieškovo kreditoriais buvo atsiskaityta tik tuomet, kai ieškovo (skolininko) turtas buvo realizuotas varžytynėse. Apie gyvenamajame name atliktus pasikeitimus ieškovas žinojo visą laiką, tačiau šiomis aplinkybėmis pradėjo vadovautis tik tada, kai namas jau buvo parduotas iš varžytynių.

536.4.

54Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo argumentų dėl nustatytos iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto kainos.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

577.

58CPK 320 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

598.

60Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

619.

62Byloje nustatyta, kad antstolė R. S. priėmė vykdymui Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-656-451/2012 dėl 12 800 Lt išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko M. N.. 2013 metais realizavus atsakovui M. N. priklausantį turtą – dalį buto, dalis skolos buvo pervesta išieškotojai. Pagal antstolės R. S. 2016 m. rugpjūčio 29 d. pažymą atsakovo M. N. įsiskolinimas sūnaus išlaikymui sudarė 4 044,62 Eur. 2016 m. rugsėjo

6330 d. antstolė areštavo kitą atsakovui M. N. priklausantį turtą – gyvenamosios paskirties pastatą, esantį duomenys neskelbtini), kurio unikalus Nr. duomenys neskelbtini), bendras plotas 209,06 kv. m. 2017 m. kovo 2 d. Patvarkymu dėl prisijungimo prie išieškojimo antstolė R. S., vykdydama išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726, prisijungė prie antstolio R. S. vykdomo išieškojimo iš atsakovo M. N. turto ir lėšų.

6410.

65Antstolis R. S. byloje pateikė UAB „OBER-HAUS“ atliktos ekspertizės aktą Nr. 2305 EKZ_2016 SUM KAUN. Ekspertizė buvo atlikta antstolio R. S. 2016 m. birželio 17 d. patvarkymu. Ekspertizės metu buvo nustatyta pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ); bendras plotas 209,06 kv. m) ir žemės sklypo (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), esančių ( - ), turto rinkos vertė bei nurodyta, kad gyvenamojo namo vertė 2016 m. lapkričio 24 d. yra 150 000 Eur. Iš prie ekspertizės akto pridėto Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra atsakovo M. N. nuosavybė, tačiau žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra K. N. ir S. N. nuosavybė. Antstolis R. S. 2017 m. rugpjūčio 29 d. paskelbė pirmąsias varžytynes: gyvenamojo namo, dviejų aukštų, bendras plotas 209,06 kv. m, unikalus numeris: ( - ), esančio ( - ), už pradinę 120 000 Eur turto pardavimo kainą. 2017 m. spalio 24 d. antstolis R. S. paskelbė antrąsias šio turto varžytynes už pradinę 90 000 Eur pardavimo kainą. Nekilnojamasis turtas šių varžytynių metu parduotas nebuvo.

6611.

67Antstolė R. S. 2018 m. sausio 31 d. vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726 priimtu Patvarkymu dėl turto įvertinimo, vykdydama išieškojimą dėl išlaikymo (skolos) išieškojimo iš M. N. ir kitus vykdomuosius raštus, įvertino atsakovui M. N. priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - ) 130 000 Eur, šis patvarkymas atsakovui buvo įteiktas 2018 m. vasario 5 d. Įvertindama gyvenamąjį namą, antstolė vadovavosi antstolio R. S. vykdomojoje byloje esančiu ekspertizės aktu Nr. 2305 EKZ_2016 SUM KAUN. 2018 m. vasario 22 d. antstolė paskelbė apie atsakovo M. N. turto – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių už pradinę 104 000 Eur pardavimo kainą. Prie antstolės R. S. vykdomo išieškojimo iš skolininko M. N., prisijungė antstoliai R. S., R. B., M. P., V. Z., R. P., S. V., S. U., M. L. ir A. A., vykdantys išieškojimus iš to paties skolininko kitų asmenų, įtrauktų šioje civilinėje byloje dalyvauti trečiaisiais asmenimis, naudai.

6812.

69Kadangi pirmųjų varžytynių metu gyvenamasis namas parduotas nebuvo, 2018 m. balandžio 13 d. antstolė R. S. paskelbė apie atsakovo M. N. turto – gyvenamojo namo, pardavimą iš antrųjų varžytynių (varžytynių Nr. 152771) už pradinę 78 000 Eur pardavimo kainą. Varžytynes laimėjo V. V., pasiūlęs maksimalią 78 078 Eur kainą. 2018 m. birželio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. S-18-106-9227 antstolė R. S. konstatavo, kad ji 2018 m. gegužės 14 d. įvykusiose varžytynėse Nr. 152771 pardavė skolininkui M. N. priklausiusį turtą – gyvenamąjį namą, 209,06 kv. m ploto, esantį ( - ), V. V. už 78 078 Eur. 2018 m. birželio 5 d. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726 išieškotas 78 078 Eur lėšas paskirstė devyniems išieškotojams ir prie išieškojimo prisijungusiems devyniems antstoliams, 8 471,34 Eur grąžino skolininkui. Dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų

7013.

71Ieškovas M. N. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą prašydamas 2018 m. birželio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-18-106-9227 pripažinti negaliojančiu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė.

7214.

73Apeliantas, ginčydamas teismo sprendimą, nurodė, kad: 1) pirmosios instancijos teismas neįvertino byloje įrodymų, kurie patvirtina, kad gyvenamojo namo priestatas yra pastatytas nesilaikant projektinės dokumentacijos, nukrypstant nuo statinio projekto ir negali būti civilinės apyvartos objektu, kadangi pripažintinas savavališka statyba; 2) pradėto priverstinio išieškojimo metu ieškovas nebuvo atstovaujamas profesionalių teisininkų, jam nebuvo išaiškinta teisė teikti savo iniciatyva antstolei paaiškinimus; 3) antstolė, pradėjusi priverstinį išieškojimą, ne tik turėjo susipažinti su viešųjų registrų duomenimis, tačiau ir įsitikinti, kad duomenys apie gyvenamąjį namą pateikti viešajam registrui, atitinka faktinę situaciją ir įvertinti ar nėra kliūčių vykdyti priverstinį išieškojimą; 4) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą ieškovui.

7415.

75Teismo vertinimu, apeliantas skunde iš esmės pakartoja jau anksčiau į bylą teiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus ir nenurodo jokių pirmosios instancijos teismo padarytų materialinės ar proceso teisės normų taikymo klaidų. Nors apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra tikrinti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnio 1 dalis), tačiau tai nereiškia pakartotinio bylos nagrinėjimo aukštesnės instancijos teisme. Vien apelianto nesutikimas su tuo, kaip šias aplinkybes įvertino pirmosios instancijos teismas, nesuponuoja išvados, jog teismas netinkamai išsprendė bylą. Apeliantas, skunde nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo pateiktu įrodymų vertinimu, nepagrindžia teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o tiesiog pateikia savo faktinių aplinkybių interpretaciją. Taigi apeliantas iš esmės siekia, kad remiantis byloje pateiktais įrodymais būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė bylą nagrinėjęs teismas. Nesant duomenų, kad teismas pažeidė nuostatas, kuriomis reglamentuojamas įrodymų vertinimas, t. y. to neįrodžius, kitokia apelianto nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio ir (ar) faktinių aplinkybių interpretavimo neduoda pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, pagrįstomis visa bylos medžiaga.

7616.

77Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto pardavimo iš varžytynių akto, kaip sandorio, pripažinimo negaliojančiu pagrindams reglamentuoti specialiai skirtas CPK

78602 straipsnis, todėl toks aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik CPK 602 straipsnyje nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

7917.

80Ieškovas, kaip turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo pagrindą pirmosios instancijos teisme nurodė per mažą turto pardavimo kainą. Tačiau apeliaciniame skunde ieškovas neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl gyvenamojo namo kainos nustatymo varžytynių metu, o teigia, kad gyvenamasis namas varžytynėse parduotas negalėjo būti, kadangi jis yra pastatytas nukrypstant nuo statybinės dokumentacijos.

8118.

82Ieškovas į bylą pateikė 2019 m. sausio mėn. pranešimą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento, kuriame yra nurodyta, kad ginčo gyvenamajame name statybos darbai šiuo metu nevyksta. Atlikti statybos darbai yra priskirtini rekonstravimo darbams ir jie buvo atliekami 2006–2008 metais ir statytojas nei statinio rekonstravimo projekto, nei statybą leidžiančio dokumento nepateikė. Kaip teisingai nurodo apeliantas, institucija, sulyginusi jai pateiktą gyvenamojo namo projektinę dokumentaciją, parengtą 2004 metais, su statinio kadastrinių duomenų byla nustatė, kad pastato išorės matmenys neatitinka statinio projekto sprendinių bei nesutampa su statinio kadastro duomenų bylos duomenimis. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas šio rašto nevertino, kaip ir į bylą pateiktų nuotraukų bei kadastro bylos ištraukų, kurios patvirtina apelianto argumentus dėl statinio pagerinimo nukrypstant nuo statinio projekto sprendinių.

8319.

84Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovo gyvenamasis namas yra pagerintas nukrypstant nuo statinio projekto sprendinių. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovui priklausiusio gyvenamojo namo plotas yra 209,06 kv. m (pagal VĮ Registrų centro išrašą). Tačiau atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ), pripažintas tinkamu naudotis 2005 m. lapkričio 11 d. Todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad ginčo turtas galėjo būti parduodamas vykdant priverstinį išieškojimą, nes savavališkos statybos faktas Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas, o statinio duomenys dėl tinkamumo naudotis yra nepanaikinti.

8520.

86CK 4.103 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Šia įstatymo norma vadovaujasi apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą.

8721.

88Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad gyvenamojo namo pagerinimas (rekonstrukcija) yra pripažintina savavališka statyba, todėl galimybė namu naudotis ir juo disponuoti yra apribota kaip tai numato CK 4.103 straipsnio 1 dalis. Nagrinėjamu atveju savavališkos statybos faktas nėra konstatuotas nei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, kuri yra kompetentinga konstatuoti savavališką statybos faktą ir spręsti padarinių šalinimo klausimus, nei teismo sprendimu. Gyvenamojo namo pripažinimas tinkamu naudotis yra teisinis pagrindas pripažinti, kad šis gyvenamasis namas yra civilinės apyvartos objektas, todėl galėjo būti parduodamas varžytinių metu.

8922.

90Byloje nustatyta, kad išieškojimai įvairiose vykdomosiose bylose iš apelianto vykdomi nuo 2015 metų. Taigi sutiktina su atsakovo V. V. argumentais, kad nesiimdamas priemonių kaip įmanoma greičiau įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams, apeliantas galėjo tikėtis atitinkamų pasekmių – šiuo atveju priverstinio turto pardavimo iš varžytynių su tikslu padengti skolas apelianto kreditoriams. Apeliantas, žinodamas tiek apie jo skolinius įsipareigojimus, jų trukmę, tiek apie atliktus pastato pagerinimus dar nuo 2006 metų, nesiėmė jokių priemonių teisinei registracijai atlikti bei gauti visus reikiamus, su statybomis susijusius, dokumentus.

9123.

92VĮ Registrų centrui pateikti duomenys yra laikomi teisingais, kol įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčijami. Ir nors ieškovas teigia, kad Nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra reikalinga išviešinimo tikslais, tai nepaneigia ieškovo, kaip buvusio ginčo namo savininko, pareigos laiku ir tinkamai imtis priemonių pastato pagerinimams įteisinti bei pateikti registrui pasikeitusius teisingus duomenis apie pastatą, nors tai būtų reikalinga išviešinimo tikslais. Dėl antstolio pareigos tikrinti registro duomenų atitikimą faktinei situacijai

9324.

94Apeliantas teigia, kad antstolė, vykdydama išieškojimą, turėjo ne tik vadovautis viešojo registro duomenimis, tačiau ir patikrinti, ar šie duomenys atitinka faktinę situaciją. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka.

9525.

96Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis R. S., siekdamas įkainoti areštuotą turtą, paskyrė ekspertizę, kurią atliko UAB „OBER-HAUS“. Šios ekspertizės akto duomenimis pasinaudojo ir antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726. Teisėjų kolegijos vertinimu, antstolė R. S. visiškai pagrįstai vadovavosi kitoje vykdomojoje byloje nustatyta ginčo namo kaina, kadangi tokiu būdu ji elgėsi apdairiai, nepažeisdama ieškovo – skolininko, teisių. Priimdama patvarkymą skirti dar vieną to paties skolininkui priklausančio turto ekspertizę, ji būtų nepagrįstai padidinusi vykdymo išlaidas, kurias kiltų pareiga atlyginti skolininkui. Taip pat pažymėtina, kad joks įstatymas nenumato antstoliui pareigos ištaisyti ne pagal statybų dokumentaciją atliktų pastato pagerinimų prieš parduodant skolininko turtą iš varžytynių. Priešingu atveju priverstinis išieškojimas ir skolininkui priklausančio turto realizavimas (kuris ir taip yra kraštutinė priemonė) būtų apsunkintas tiek, kad netektų prasmės ir neatitiktų priverstinio išieškojimo tikslų.

9726.

98Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnis). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, kad procesinis sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, privalo aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, CPK 634 straipsnio 2 dalis). CPK 585 straipsnis imperatyviai nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo procesinio sprendimo nevykdymas (CPK

9918 straipsnis).

10027.

101Bylos duomenys patvirtina, kad antstolė R. S. ėmėsi veiksmų, kad išsiaiškintų, kodėl vizualiai matomas namo plotas neatitinka Nekilnojamojo turto registro duomenų, todėl kreipėsi į VĮ Registrų centrą, kuris informavo, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys savininko patikslinti nebuvo.

10228.

103Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto argumentais, kad būtent iš jo vykdomas išieškojimas ir sutrukdė jam įteisinti atliktus statinio pagerinimus. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento raštas patvirtina, kad statybos darbai buvo atlikti 2006–2008 metais. Taigi apeliantas, nesiimdamas priemonių atlikti visas įstatymų nustatytas procedūras, tam, kad jo padaryti turto pagerinimai būtų įteisinti, pats prisiėmė su tuo susijusią riziką. Apeliantas buvo informuotas apie antstolės patvarkymu nustatytą gyvenamojo namo vertę, tačiau įstatymo nustatyta tvarka nepareiškė prieštaravimų nustatytai kainai bei nepasiūlė savo pirkėjo (CPK 704 straipsnis), nepateikė duomenų, kad name yra atlikti pagerinimai (rekonstrukcija), dėl ko būtų tikslinga skirti pakartotinę ekspertizę gyvenamojo namo kainai nustatyti ir pan. Darytina išvada, apeliantas priverstinio išieškojimo metu elgėsi pasyviai, su antstole nebendradarbiavo, susidariusių įsiskolinimų geranoriškai padengti neketino.

10429.

105Ieškovo netinkamą elgesį patvirtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas skyrė ekspertizę (nepaisydamas bylos šalių nesutikimo), už kurią ieškovas nesumokėjo. Taigi darytina išvada, kad ieškovas nesiėmė veiksmų, kad varžytynėse galimai būtų nustatyta kita nekilnojamojo turto kaina. Minėtas priestatas (namo pagerinimas) turto pardavimo iš varžytynių metu nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Apeliantas nesiėmė veiksmų ir neįregistravo rekonstruoto pastato (būklės pasikeitimo), todėl jam ir tenka visos neigiamos pasekmės, susijusios su turėtos nuosavybės praradimu priverstinio išieškojimo procese realizavus apeliantui priklausantį nekilnojamąjį daiktą. Dėl įrodinėjimo pareigos

10630.

107Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo pareigą ieškovui. Apeliantas vadovaujasi CPK 645 straipsnio 1 dalimi (skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą). Apeliantas taip pat teigia, kad jis neturi teisinio išsilavinimo ir pakankamų teisinių žinių, todėl nežinojo, kad galėjo teikti paaiškinimus priverstinio išieškojimo procese, nurodyti antstolei duomenis apie nekilnojamojo turto rekonstrukciją. Anot apelianto, nagrinėjamoje situacijoje privalu vadovautis CPK 645 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Todėl nesant antstolės reikalavimo, jis neprivalėjo antstolės informuoti apie nekilnojamojo turto būklės pasikeitimą.

10831.

109Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad apelianto interesus, teisminiuose ginčuose (pavyzdžiui, santuokos nutraukimo procese) atstovavo profesionalūs teisininkai, o iš šios bylos duomenų matyti, kad varžytinėse pardavus ieškovui priklausantį gyvenamąjį, gautos lėšos buvo paskirstytos 9-iems išieškotojams ir 9-iems prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams. Taigi iki turto pardavimo iš varžytinių, apeliantas buvo skolininkas devyniose vykdomosiose bylose, todėl skolininko teisės buvo jam turėjo būti žinomos. CPK 599 straipsnis taip pat numato galimybę išieškotojui ir / arba skolininkui naudotis atstovavimo paslaugomis vykdymo procese. Apeliantas, neturėdamas pakankamai teisinių žinių apie vykdymo proceso metu atliekamus veiksmus ir siekdamas apginti savo galimai pažeistus interesus, turėjo teisę kreiptis profesionalios teisinės pagalbos į advokatus (advokatų padėjėjus), o įstatymuose numatytais atvejais – kreiptis pirminės arba antrinės teisinės pagalbos. Be to, teismo vertinimu, ieškovui, net ir nesinaudojusiam profesionaliai teisine pagalba vykdymo procese, turėjo būti suprantama, kad būtent jo interesus pirmiausia atitinka turto pardavimas varžytynėse už didžiausią kainą, todėl apeliantas turėjo veikti atidžiai ir rūpestingai, teikti visus turimus duomenis antstoliui, kad turtas priverstine tvarka būtų paduotas už kuo didesnę kainą.

11032.

111Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 22 straipsnyje nurodyta, kad atlikdamas savo funkcijas, antstolis turi teisę neatlygintinai gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, reikalingus duomenis, nepaisant jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti. Taigi įstatymai suteikia antstoliui teisę gauti duomenis apie skolininko turtą. CPK 645 straipsnis, reglamentuojantis skolininko pareigas pateikti informaciją apie turimą turtą, taip pat numato, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už nurodyto įpareigojimo nevykdymą įstatyme numatyta piniginė bauda (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

11233.

113Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad nors antstoliui suteikta teisė gauti reikalingą informaciją, tačiau pareiga teikti visą reikalingą informaciją apie savo turtą, taip pat ir apie gyvenamojo namo pagerinimą, turi skolininkas, tai yra apeliantas.

11434.

115Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, kad antstolė identifikavo, kad namo plotas vizualiai yra didesnis, nei tai yra nurodyta Nekilnojamojo turto registro išraše. Kaip jau ne kartą byloje nurodyta, apeliantas nebendradarbiavo su antstole, antstolės paaiškinimais neįsileido jos į namus, todėl antstolė, įkainodama turtą, neturėdama duomenų apie įregistruotus nekilnojamojo turto pagerinimus, negalėdama patekti į namo vidų, visiškai pagrįstai vadovavosi viešais ir nenuginčytais registro duomenimis.

11635.

117Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra pažymėjęs, kad, įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2013). Jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai neturi pakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti duomenys, tai, jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais, nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą spręsti kitaip, turi būti vertinama, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (CPK 185 straipsnis).

11836.

119Teismų praktikoje ne kartą buvo nurodoma, kad nors tinkamas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vykdymo procese tiek išieškotojas, tiek skolininkas turi būti aktyvūs ir patys domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 640, 644 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

12037.

121Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent apeliantui tenka pareiga įrodyti, kad antstolis pažeidė pareigą įkainoti ginčo turtą objektyviai, nustatydamas kainą, kuri būtų kuo artimesnė esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kainai, ir dėl to turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje nustatyta tvarka. Apeliantas savo pareigos įrodyti nurodytas aplinkybes neįvykdė. Antstolė savo ruožtu veikė tinkamai, atsižvelgė į skolininko ir išieškotojų interesus, veikė aktyviai ir elgėsi sąžiningai ir protingai. Priešingų įrodymų apeliantas nepateikė. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą. Dėl bylinėjimosi išlaidų

12238.

123Apeliantas M. N. sumokėjo už apeliacinį skundą 30 Eur žyminio mokesčio, nuo likusios mokėti žyminio mokesčio dalies – 1 366 Eur, apeliantas buvo atleistas Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartimi. Kadangi apeliacinis skundas atmestas, ieškovas neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12439.

125Atsakovas V. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti 880 Eur išlaidų, patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti, atlyginimą. Pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus.

12640.

127Atsakovė antstolė R. S. pateikė prašymą priteisti iš apelianto 200 Eur išlaidų, patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti, atlyginimą. Pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus.

12841.

129Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintose rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio

130(8.11 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą palikus nepakeistą, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apelianto (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Dėl bylos procesinės baigties

13142.

132Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčui aktualias materialinės teisės bei proceso teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13343.

134Kiti apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip neturintys teisinės įtakos bylos baigčiai, todėl dėl jų išsamiau nepasisakytina. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

135Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

136Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

137Priteisti iš apelianto M. N. (asmens kodas ( - ) atsakovės antstolės R. S. (asmens kodas ( - ) naudai 200 Eur (du šimtus eurų) atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

138Priteisti iš apelianto M. N. (asmens kodas ( - ) atsakovo V. V. (asmens kodas ( - ) naudai 880 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt eurų) atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Byloje kilo ginčas dėl turto, kuris, anot ieškovo, laikytinas savavališka... 7. 2.... 8. Ieškovas M. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1)... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 12. 3.1.... 13. Antstolė R. S. vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726 priimtu 2018 m. sausio 31... 14. 3.2.... 15. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad antstolė tinkamai nustatė... 16. 3.3.... 17. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas byloje prašė paskirti... 18. 3.4.... 19. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad varžytynėse parduotas ieškovo... 20. 3.5.... 21. Teismas pripažino nepagrįstais ieškovo argumentus, kad antstolė turėjo... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. 4.... 24. Apeliaciniame skunde ieškovas M. N. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 25. 4.1.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino byloje pateiktų... 27. 4.2.... 28. Apelianto teigimu, antstolė visiškai nepagrįstai vadovavosi vien tik... 29. 4.3.... 30. Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas antstolei... 31. 4.4.... 32. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą... 33. 5.... 34. Atsiliepime į ieškovo M. N. apeliacinį skundą atsakovė antstolė R. S.... 35. 5.1.... 36. Ieškovas, kaip skolininkas, nei antstolei R. S. vykdant išieškojimą... 37. 5.2.... 38. Duomenys, įrašyti į viešą registrą, pripažįstami teisingi ir išsamūs,... 39. 5.3.... 40. Įstatymas nenumato, jog antstoliai turi savo iniciatyva įvertinti, ar turtas... 41. 5.4.... 42. Sutiktina su ieškovo teiginiais, kad antstolis privalo atsižvelgti tiek į... 43. 5.5.... 44. Byloje ieškovas pateikė bendro pobūdžio duomenis apie nekilnojamojo turto... 45. 6.... 46. Atsiliepime į ieškovo M. N. apeliacinį skundą atsakovas V. V. prašė... 47. 6.1.... 48. Gyvenamasis namas buvo pripažintas tinkamu naudotis 2005 m. lapkričio 11 d.... 49. 6.2.... 50. Byloje nėra duomenų, kad atitinkama valstybės institucija būtų surašiusi... 51. 6.3.... 52. Pats ieškovas elgiasi nesąžiningai. Išieškojimai iš jo vykdomi nuo 2015... 53. 6.4.... 54. Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo argumentų dėl nustatytos... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 7.... 58. CPK 320 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 59. 8.... 60. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 61. 9.... 62. Byloje nustatyta, kad antstolė R. S. priėmė vykdymui Kauno miesto apylinkės... 63. 30 d. antstolė areštavo kitą atsakovui M. N. priklausantį turtą –... 64. 10.... 65. Antstolis R. S. byloje pateikė UAB „OBER-HAUS“ atliktos ekspertizės aktą... 66. 11.... 67. Antstolė R. S. 2018 m. sausio 31 d. vykdomojoje byloje Nr. 0106/12/03726... 68. 12.... 69. Kadangi pirmųjų varžytynių metu gyvenamasis namas parduotas nebuvo, 2018 m.... 70. 13.... 71. Ieškovas M. N. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą prašydamas 2018 m.... 72. 14.... 73. Apeliantas, ginčydamas teismo sprendimą, nurodė, kad: 1) pirmosios... 74. 15.... 75. Teismo vertinimu, apeliantas skunde iš esmės pakartoja jau anksčiau į bylą... 76. 16.... 77. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto pardavimo iš... 78. 602 straipsnis, todėl toks aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas... 79. 17.... 80. Ieškovas, kaip turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo pagrindą... 81. 18.... 82. Ieškovas į bylą pateikė 2019 m. sausio mėn. pranešimą iš Valstybinės... 83. 19.... 84. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovo... 85. 20.... 86. CK 4.103 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra... 87. 21.... 88. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad gyvenamojo namo... 89. 22.... 90. Byloje nustatyta, kad išieškojimai įvairiose vykdomosiose bylose iš... 91. 23.... 92. VĮ Registrų centrui pateikti duomenys yra laikomi teisingais, kol įstatymų... 93. 24.... 94. Apeliantas teigia, kad antstolė, vykdydama išieškojimą, turėjo ne tik... 95. 25.... 96. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis R. S., siekdamas įkainoti... 97. 26.... 98. Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas turi būti įvykdytas per kiek... 99. 18 straipsnis).... 100. 27.... 101. Bylos duomenys patvirtina, kad antstolė R. S. ėmėsi veiksmų, kad... 102. 28.... 103. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto argumentais, kad būtent iš... 104. 29.... 105. Ieškovo netinkamą elgesį patvirtina ir tai, kad pirmosios instancijos... 106. 30.... 107. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai... 108. 31.... 109. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta,... 110. 32.... 111. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 22 straipsnyje nurodyta, kad... 112. 33.... 113. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad nors antstoliui suteikta... 114. 34.... 115. Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, kad antstolė identifikavo, kad namo... 116. 35.... 117. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl proceso... 118. 36.... 119. Teismų praktikoje ne kartą buvo nurodoma, kad nors tinkamas, įstatymo... 120. 37.... 121. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent apeliantui tenka pareiga įrodyti, kad... 122. 38.... 123. Apeliantas M. N. sumokėjo už apeliacinį skundą 30 Eur žyminio mokesčio,... 124. 39.... 125. Atsakovas V. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti 880 Eur... 126. 40.... 127. Atsakovė antstolė R. S. pateikė prašymą priteisti iš apelianto 200 Eur... 128. 41.... 129. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 130. (8.11 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą palikus... 131. 42.... 132. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 133. 43.... 134. Kiti apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip neturintys teisinės įtakos... 135. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 136. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 137. Priteisti iš apelianto M. N. (asmens kodas ( - ) atsakovės antstolės R. S.... 138. Priteisti iš apelianto M. N. (asmens kodas ( - ) atsakovo V. V. (asmens kodas...