Byla 3K-3-450/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės, Sigito Gurevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Dravinė“ kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Lietuva Statoil“ ieškinį atsakovams UAB ,,J. P. Transportas“, UAB ,,Dravinė“ ir J. P. (J. P.) dėl skolos priteisimo: tretieji asmenys – S. K. ir K. K.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių solidariųjų prievolių pasibaigimą, aiškinimo ir taikymo.

52006 m. gruodžio 11 d. ieškovas ir atsakovas UAB ,,J. P. Transportas“ (buvusi J. P. transporto įmonė) sudarė Klientų kortelių sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išduoti atsakovui UAB ,,J. P. Transportas“ kortelę paslaugomis ,,Statoil“ degalinėse naudotis, nustatydamas 20 000 Lt per mėnesį kredito limitą. 2008 m. gegužės 7 d. ieškovas ir atsakovas UAB ,,Dravinė“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB ,,Dravinė“ įsipareigojo solidariai atsakyti už atsakovo UAB ,,J. P. Transportas“ skolinius įsipareigojimus ieškovui pagal pirmiau nurodytą Klientų kortelių sutartį. Atsakovas UAB ,,J. P. Transportas“ už 2009 m. vasario-gegužės mėnesiais pirktus degalus nesumokėjo ir liko skolingas ieškovui 63 344,06 Lt.

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų UAB ,,J. P. Transportas“ ir UAB ,,Dravinė“ 63 344,06 Lt skolos, 2749,42 Lt delspinigių, 1983 Lt žyminio mokesčio ir 2000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; subsidiariai priteisti nurodytas sumas ir metines palūkanas iš atsakovo J. P.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų (nutarčių) esmė

8Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinys tenkintas iš dalies: ieškovui priteista solidariai iš atsakovų UAB ,,J. P. Transportas“ ir UAB ,,Dravinė“ ir subsidiariai iš atsakovo J. P. 27 369,31 Lt skolos, 1686,56 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. liepos 1-osios, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2319 Lt bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovų UAB ,,J. P. Transportas“ ir J. P. - 20 940,90 Lt skolos, 1063,86 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. liepos 1-osios, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1326 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas, remdamasis ieškovo atsakovui UAB ,,J. P. Transportas“ vasario-gegužės mėnesiais pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis, sprendė, kad atsakovas UAB ,,J. P. Transportas“ nesumokėjo ieškovui už suteiktas paslaugas 64 776,77 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovo UAB ,,Dravinė“, kaip solidariojo skolininko, atsakomybė ribojama Klientų kortelių sutartyje nustatyto 20 000 Lt kredito per mėnesį limitu ir, atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. vasario 28 d. ieškovo atsakovui UAB ,,J. P. Transportas“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suteiktų paslaugų už 42 924,75 Lt, sprendė, kad atsakovo UAB ,,Dravinė“ solidarioji atsakomybė mažintina 22 924,75 Lt ir UAB ,,Dravinė“, kaip solidariojo skolininko, skola ieškovui yra 41 851,02 Lt.

10Kadangi bylos nagrinėjimo dieną dalis skolos ieškovui buvo grąžinta, tai reali skola buvo 48 310,21 Lt. UAB ,,Drevinė“ grąžino ieškovui 14 481,71 Lt skolos, todėl teismas sprendė, kad iš atsakovų UAB ,,Dravinė“ ir UAB ,,J. P. Transportas“, kaip solidariųjų skolininkų, priteistina skola mažintina nurodyta suma ir iš jų solidariai priteistina 27 369,31 Lt skolos, o likusi skolos dalis priteistina iš atsakovų UAB ,,J. P. Transportas“ ir J. P.

11Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2010 m. kovo 25 d. nutartimi Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą pakeitė: priteisė ieškovui iš atsakovų ,,J. P. Transportas“ ir UAB ,,Dravinė“ solidariai, o iš atsakovo J. P. – subsidiariai, 41 852,02 Lt skolos, iš kiekvieno jų po 435,38 Lt žyminio mokesčio ir po 577,33 Lt advokato pagalbai apmokėti; priteisė ieškovui iš atsakovų ,,J. P. Transportas“ ir J. P. 6458,19 Lt skolos, iš kiekvieno jų 112,83 Lt žyminio mokesčio ir 134 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

12Teisėjų kolegija nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu reali skola buvo 48 310,21 Lt, ir šalys šios aplinkybės neginčija. Teisėjų kolegijos nuomone, neturi reikšmės, kad laiduotojas (atsakovas UAB ,,Dravinė“) sumokėjo dalį skolos, nes jo ir skolininko atsakomybė išlieka solidari. Dėl to teisėjų kolegija sprendė, kad iš UAB ,,J. P. Transportas“ ir UAB ,,Dravinė“ priteistina solidariai, o iš atsakovo J. P. – subsidiariai – 41 852,02 Lt skolos, o likusi (6458,19 Lt) skola priteistina iš atsakovų UAB ,,J. P. Transportas“ ir J. P.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Dravinė“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 25 d. nutartį ir palikti galioti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

15Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kasatoriaus dalies prievolės įvykdymas nagrinėjamu atveju neturi reikšmės ir nekeičia kasatoriaus atsakomybės apimties, dėl to iš kasatoriaus priteistina visa - 41 852,02 Lt - skola, yra nepagrįsta ir prieštarauja CK 6.123 straipsnio 1 daliai, 6.5 straipsnio 7 daliai. CK 6.123 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad prievolė pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma. Kasatorius sumokėjo ieškovui dalį atsakovo UAB ,,J. P. Transportas“ skolos (14 481,71 Lt), todėl dėl šios dalies visų skolininkų prievolė pasibaigė ir atitinkamai turi būti mažinama kasatoriaus atsakomybė. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kasatoriaus sumokėtos sumos šiuo atveju neturi reikšmės, nemotyvuota. Kasatoriaus nuomone, remiantis CK 6.5 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta taisykle, net ir esant solidariajai atsakomybei bet kuriam iš bendraskolių įvykdžius dalį prievolės, ši prievolės dalis pasibaigia ir kreditorius netenka teisės reikalauti, kad šią prievolės dalį dar kartą įvykdytų kiti bendraskoliai.

16Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Statoil Lietuva“ prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

17Kasatorius skunde nenurodė, kad 14 481,17 Lt jis sumokėjo ieškovui ne kaip atsakovo UA ,,J. P. Transportas“ laiduotojas, o kaip jo debitorius. Ieškovo teigimu, byloje pateikti atsakovo ,,J. P. Transportas“ ir kasatoriaus tarpusavio skolų suderinimo aktai įrodo, kad atsakovas ,,J. P. Transportas“ teikė paslaugas kasatoriui, o šis turėjo už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Kadangi atsakovas ,,J. P. Transportas“ buvo skolingas ieškovui, kasatorius savo skolą atsakovui UAB ,,J. P. Transportas“ sumažino sumokėdamas už jo suteiktas paslaugas tiesiogiai ieškovui. Dėl to, ieškovo nuomone, laikytina, kad prievolę sumokėti skolą įvykdė ne kasatorius, o UAB ,,J. P. Transportas“. Sprendžiant dėl kasatoriaus atsakomybės apimties, CK 6.123 straipsnis turi būti taikomas įvertinant specialiąsias CK normas, reglamentuojančias laidavimo teisinius santykius. Laidavimo sutartimi ieškovas ir kasatorius susitarė, kad kasatorius (laiduotojas) atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Solidarioji prievolė reiškia reikalavimo ar pareigos nedalomumą, o kreditorius turi teisę pasirinkti, ar jis reikalauja iš solidariųjų skolininkų įvykdyti visą prievolę ar jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Ieškovas pareiškė ieškinį dėl visos neįvykdytos prievolės, įskaitant ir sutartinių netesybų, priteisimo tiek pagrindiniam skolininkui – atsakovui UAB ,,J. P. Transportas“, tiek laiduotojui - kasatoriui, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai priteisė visą skolą iš abiejų atsakovų solidariai. Toks teismo sprendimas nereiškia, kad skola priteisiama du kartus. Jeigu prievolė nėra visiškai įvykdyta, nė vienas skolininkas neatleidžiamas nuo pareigos ją visiškai įvykdyti. Kasatorius, nurodydamas, kad jo prievolės dalis dėl 14 481,71 Lt skolos priteisimo pasibaigė, turėjo vadovautis CK 6.87-6.89 straipsniais, kuriuose nustatyta laidavimo pabaiga, o ne bendrosiomis prievolių pasibaigimą reglamentuojančiomis normomis.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20Dėl dalinio prievolės įvykdymo įtakos solidariųjų skolininkų prievolei

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl solidariosios laiduotojo ir skolininko prievolės vykdymo. Kilusiam ginčui išspręsti svarbūs ir bylą nagrinėjusių teismų turėjo būti įvertinti du aspektai: pirma, skolininkų prievolių kreditoriui pobūdis, antra, kreditoriaus reikalavimų skolininkams pagal konkrečias prievoles dydis.

22Solidarioji skolininkų pareiga kreditoriui gali atsirasti įstatymo arba sutarties pagrindu (CK 6.6 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju skolininkų solidarumas kilo iš laidavimo sutarties, kurioje įtvirtinta atitinkama sąlyga dėl atsakomybės pagal prievolę pobūdžio (CK 6.76, 6.81 straipsniai). Laidavimo sutartimi laikomas laiduotojo įsipareigojimas atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 straipsnis). Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė, užtikrinanti pagrindinės prievolės įvykdymą ir be pagrindinės prievolės negaliojanti, pagrindinei prievolei pasibaigus, laidavimas taip pat baigiasi, laiduotojo prievolė savarankiškai nuo skolininko prievolės neegzistuoja, todėl kreditorius, neturintis reikalavimo teisės į pagrindinį skolininką, neturi teisės reikalauti prievolės įvykdymo ir iš laiduotojo. Kai laiduotojas įvykdo pagrindinę prievolę, pagrindinė prievolė pasibaigia tiek jo, tiek skolininko atžvilgiu, atitinkamai pasibaigia kreditoriaus reikalavimo teisė į juos, o prievolę įvykdęs laiduotojas perima kreditoriaus teises ir įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką (CK 6.83 straipsnis).

23Esminiai solidariosios skolininkų prievolės ypatumai yra įtvirtinti CK 6.6-6.16 straipsniuose. Solidariajai skolininkų pareigai būdingas bendrumas ir nedalumas kreditoriaus atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. – S. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-275/2007; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. G. J., bylos Nr. 3K-3-410/2007).

24Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad ją įvykdytų tiek visi skolininkai ar keli skolininkai bendrai, tiek be kuris jų skyrium, be to, tiek visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis); kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš skolininkų arba visi jie bendrai (CK 6.6 straipsnio 5 dalis); bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 straipsnio 6 dalis); jeigu solidariąją prievolę visiškai įvykdo vienas skolininkų, tai atleidžia kitus skolininkus nuo jos vykdymo kreditoriui (CK 6.6 straipsnio 7 dalis).

25CK 6.6 straipsnio 6 dalies norma, kad bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė, turi būti aiškinama prievolių pasibaigimą reglamentuojančių normų kontekste. Solidariosios skolininkų prievolės atveju galioja bendroji prievolių pasibaigimo taisyklė, pagal kurią prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Dalomoji prievolė gali pasibaigti daliniu įvykdymu, jeigu kreditorius tokį įvykdymą priima (CK 6.24 straipsnio 1, 4 dalys, 6.40 straipsnio 1 dalis). Prievolių pasibaigimo tinkamu daliniu įvykdymu solidariosios prievolės atveju ypatumas yra tas, kad kai solidarioji prievolė įvykdoma iš dalies, visi solidarieji skolininkai kreditoriui lieka įpareigoti bendra neįvykdytos prievolės suma, nepaisant to, koks jų indėlis į įvykdytos prievolės dalį, nebent kreditorius aiškiai išreikštų savo valią, kad prievolės dalį įvykdžiusio skolininko atžvilgiu solidariosios prievolė atsisako (CK 6.6 straipsnio 8 dalis).

26Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta ir kasaciniu skundu neginčijama aplinkybė, kad solidarioji skolininkų pareiga pagal laidavimo sutartį galioja ne visai atsakovo ,,J. P. Transportas“ skolai, o jos daliai, todėl skolos dalimi, kuri viršija laiduotojo prisiimtus įsipareigojimus - 22 924,75 Lt – atitinkamai sumažinta kasatoriaus ir atsakovo, kaip solidariųjų skolininkų, bendra prievolė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad solidariosios skolos suma bylos nagrinėjimo metu buvo 41 851, 02 Lt. Apeliacinės instancijos teismas šios aplinkybės nepaneigė. Iki teismo sprendimo priėmimo kasatorius sumokėjo ieškovui dalį skolos – 14 481,71 Lt ir ieškovas, kaip kreditorius, šią priėmė. Taigi bendra solidariosios skolos suma ir atitinkamai kasatoriaus, kaip laiduotojo, prievolė kreditoriui sumažėjo dėl dalinio prievolės įvykdymo ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš bendros 41 851,02 Lt solidariosios skolos sumos atėmė 14 481,71 Lt. Ieškovo atsiliepime į kasacinį skundą nurodytos aplinkybės dėl to, kad sumokėtą skolos dalį - 14 481,71 Lt – reikėtų laikyti ne kasatoriaus, o atsakovo ,,J. P. Transportas“ įvykdyta prievole, pagal pirmiau aptartas solidariosios prievolės vykdymo taisykles nėra reikšmingos, nes solidariųjų skolininkų atsakomybei kreditoriui neturi įtakos aplinkybė, kuris iš jų kokią skolos dalį sumokėjo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad teisingas materialinių įstatymų taikymas byloje galimas tik tada, kai tinkamai nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės. Kai sprendžiamas ginčas (kaip nagrinėjamu atveju), susijęs su skolos dydžio nustatymu, teismo išvados turi būti pagrįstos nuosekliais ir logiškais apskaičiavimais. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad dalis skolos buvo sumokėta, ir nepagrįstai nesumažino solidariųjų skolininkų bendrosios prievolės sumos. Dėl šios materialinio įstatymo taikymo klaidos apeliacinės instancijos teismo nutartis keičiama, paliekant galioti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

27

28

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

30

31Kasatorius prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasacinės instancijos teisme, atlyginimą. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Už pateiktą kasacinį skundą kasatorius sumokėjo 443 Lt žyminio mokesčio (2010 m. birželio 7 d. Vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 413388776), kuris priteistinas iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš kartu su kasaciniu skundu pateiktų dokumentų matyti, kad kasatoriui kasacinės instancijos teisme atstovavo advokatas M. Tamošiūnas; už kasacinio skundo parengimą sumokėti 1905 Lt, tai patvirtina 2010 m. birželio 7 d. Vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 413388776. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.14 punktą, pagal kurį už atsiliepimo (į kasacinį skundą) surašymą rekomenduojama priteisti 2 minimalių mėnesinių algų dydžio atlyginimą, į tai, kad ginčas nesudėtingas, daro išvadą, kad yra pagrindas iš dalies tenkinti kasatoriaus prašymą ir priteisti iš ieškovo kasatoriui 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

32Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme

33Kasacinės instancijos teisme patirta 101,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 16 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu), kurių atlyginimas priteistinas iš ieškovo.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

35Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 25 d. nutarties dalį, kuria pakeista Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalis dėl skolos priteisimo ir bylinėjimosi išlaidų, panaikinti ir palikti galioti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą nepakeistą.

36Panaikinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 25 d. nutarties dalį, kuria iš UAB ,,J. P. Transportas“, UAB ,,Dravinė“ ir J. P. priteista UAB ,,Lietuva Statoil“ po 144,83 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir po 3 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimų, atlyginimo valstybei.

37Priteisti iš ieškovo UAB ,,Lietuva Statoil“ atsakovui UAB ,,Dravinė“ 1443 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasacinės instancijos teisme, atlyginimą.

38Priteisti iš ieškovo UAB ,,Lietuva Statoil“ valstybei 101,68 Lt (vieną šimtą vieną litą 68 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu kasacinės instancijos teisme, atlyginimą.

39Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 5. 2006 m. gruodžio 11 d. ieškovas ir atsakovas UAB ,,J. P. Transportas“... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų (nutarčių) esmė... 8. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinys... 9. Teismas, remdamasis ieškovo atsakovui UAB ,,J. P. Transportas“... 10. Kadangi bylos nagrinėjimo dieną dalis skolos ieškovui buvo grąžinta, tai... 11. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 12. Teisėjų kolegija nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu reali skola buvo 48... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Dravinė“ prašo panaikinti Panevėžio... 15. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kasatoriaus dalies prievolės... 16. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Statoil Lietuva“ prašo... 17. Kasatorius skunde nenurodė, kad 14 481,17 Lt jis sumokėjo ieškovui ne kaip... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Dėl dalinio prievolės įvykdymo įtakos solidariųjų skolininkų... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl solidariosios laiduotojo ir... 22. Solidarioji skolininkų pareiga kreditoriui gali atsirasti įstatymo arba... 23. Esminiai solidariosios skolininkų prievolės ypatumai yra įtvirtinti CK... 24. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę... 25. CK 6.6 straipsnio 6 dalies norma, kad bendraskoliai yra įpareigoti iki to... 26. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta ir kasaciniu skundu neginčijama... 27. ... 28. ... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 30. ... 31. Kasatorius prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasacinės... 32. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės... 33. Kasacinės instancijos teisme patirta 101,68 Lt išlaidų, susijusių su... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 36. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 37. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Lietuva Statoil“ atsakovui UAB ,,Dravinė“... 38. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Lietuva Statoil“ valstybei 101,68 Lt (vieną... 39. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...