Byla 2-578-286/2011
Dėl 2667,67 Lt skolos priteisimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB „MCIP“ ieškinį A. P. dėl 2667,67 Lt skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1095,88 Lt skolą, 1517,79 Lt delspinigių, įstatymines 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 380 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį bei išlaidas teisinei pagalbai). Nurodo, kad 2010-07-07 sudarė su atsakove kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei suteikė 1000 Lt dydžio kreditą o atsakovė įsipareigojo kredito bei 72 Lt dydžio palūkanų sumą grąžinti iki 2010-07-14. Atsakovė 2010-07-14 pervedė ieškovui 72 Lt palūkanų mokestį, Dėl 1000 Lt kredito šalys sudarė kredito pratęsimo sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), pagal kurias atsakovė kreditą bei palūkanas įsipareigojo grąžinti iki 2010-09-17, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovas prašo taikyti sutarties 9.2. punkte nustatytas netesybas, kurias mažina nuo 2 iki 0,5 procento už kiekvieną uždelstą dieną.

3Per nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog šalys 2010-07-07 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 1000 Lt dydžio kreditas. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovė pažeidė įsipareigojimą Sutartyje bei kredito pratęsimo sutartyse Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) nustatytais terminais ir tvarka grąžinti kreditą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38, 6.59, 6.63, 6.200, 6.205, 6.881 straipsniai). Atsakovė iki šiol neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės priteistina 1095,88 Lt negražinto kredito ir palūkanų už naudojimąsi kreditu.

6Be to, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1517,79 Lt delspinigių.

7Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnis). Sutarties 9.2 punkte nustatyta, kad jei kredito gavėjas laiku neįvykdė prievolės sumokėti įmoką, kredito gavėjas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti 2 procentų dydžio delspinigius. Atsakovei už laikotarpį nuo 2010-09-18 iki 2011-06-22 (už 277 dienas) paskaičiuoti 1517,79 Lt dydžio delspinigiai, kuriuos ieškovas sumažino nuo 2 iki 0,5 procento.

8Netinkamas prievolių, kylančių iš sutarties, vykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą. Atsakovas nevykdė sutartinio įsipareigojimo laiku grąžinti kredito dalis ir mokėti įmokas, todėl privalo atlyginti ieškovui sutartyje numatytas netesybas. Lietuvos Respublikos CK 1.39 straipsnyje numatyta, kad vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, todėl kredito sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis, kurios viena šalis yra silpnesnioji šalis – fizinis asmuo. Lietuvos Respublikos CK 6.188 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios nebuvo individualiai aptartos ir, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos CK 6.4 straipsnis numato prievolės šaliai pareigą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį bei šalių interesų pusiausvyrą net ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos jeigu jos yra neprotingai didelės. Teismas, pripažindamas, kad netesybos yra neprotingai (aiškiai) didelės, gali mažinti jas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei įvertindamas visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengdamasis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-401/2008; 2007-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503/2007). Atsižvelgiant į tai, kad ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, atsakovė, kaip vartotojas, yra silpnesnioji sutarties šalis ir laisva valia negalėjo pasirinkti sutarties sąlygų, į tai, kad ieškovas sudarydamas sutartį, veikė neapdairiai ir nepasidomėjo atsakovo mokumu, bei į tai, kad byloje nėra duomenų apie ieškovo patirtų nuostolių dydį, teismas daro išvadą, kad Sutartimi numatyti 2 procentų dydžio, delspinigiai kuriuos ieškovas sumažino iki 0,5 procento, yra nepagrįstai dideli. Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 1571,79 Lt, todėl, palyginus su pagrindinės skolos suma (1095,88 Lt), yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnis).

10Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas piniginių prievolių palūkanų normas bei į skolos sumą, pripažintina, kad minimalius ieškovo nuostolius atlygina 0,1 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

11Remiantis išdėstytais motyvais bei atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, iš atsakovo priteistina delspinigių suma mažintina iki 303,56 Lt (1095,88 Lt x 0,1 procento x 277 dienos = 303,56 Lt).

12Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą, t. y. 1399,44 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš dalies 53 procentais patenkinus ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis, ieškovui iš atsakovo priteistinas minimalus įstatymo nustatytas 68 Lt dydžio žyminis mokestis bei teisinės pagalbos išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 159 Lt.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 97, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš A. P., a. k. ( - ), UAB „MCIP“ naudai 1095,88 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt penkis litus 88 ct) skolos, 303,56 Lt (tris šimtus tris litus 56 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą - 1399,44 Lt - nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-09-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 227 Lt (du šimtus dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai