Byla 2-536/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. U. ir uždarosios akcinės bendrovės „Agentus“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-7495-553/2011 pagal ieškovų T. U., uždarosios akcinės bendrovės „Agentus“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Edstata“ pareiškimus dėl atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Arbolitas“ bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys ieškovų pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Aftika“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai T. U., UAB „Agentus“ ir UAB „Edstata“ kreipėsi į teismą su pareiškimais prašydami atsakovui UAB „Arbolitas“ iškelti bankroto bylą dėl nemokumo. Ieškovų teigimu, atsakovas nevykdo įsipareigojimų, todėl, jų nuomone, atsakovas nemokus ir jam keltina bankroto byla. Tretieji asmenys UAB „Aftika“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) ieškovų reikalavimus palaikė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė atsakovui UAB „Arbolitas“ iškelti bankroto bylą. Įvertinęs atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus, teismas konstatavo, kad 2010 metais įmonė patyrė 83 163 Lt nuostolį, 2011 m. rugsėjo 30 d. jau gavo 25 703 Lt pelną. UAB „Arbolitas“ pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Teismas pripažino, kad UAB „Arbolitas“ turi finansinių sunkumų, tačiau įmonė neatitinka nemokios įmonės kriterijų, byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, taip pat ieškovas neprašo iškelti bankroto bylą atsakovui kitais ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais ir byloje nėra duomenų apie tokių pagrindų buvimą. Teismas sprendė, kad nustatytos aplinkybės leidžia daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų iškelti atsakovui bankroto bylą.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas T. U. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti A. K.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Konstatuodamas atsakovo mokumą, teismas neįvertino byloje esančių finansinės atskaitomybės dokumentų, nevertino ieškovų pateiktų argumentų dėl atsakovo nemokumo, rėmėsi išimtinai atsakovo argumentais, pažeidė materialines ir procesines teisės normas, teismo nutartis neturi visų nutarčiai būtinų elementų.

102. Teismas privalėjo kritiškai įvertinti atsakovo pateiktą pelno ir nuostolių ataskaitą, turto ir įsipareigojimų balansą, atsakovo statybos rangos sutartį, pagal kurią atsakovas dalyvauja jungtinėje veikloje kartu su kitu rangovu UAB „Skalos statyba”, pateiktus finansinius duomenis, nes jų išsami analizė liudija atsakovo nemokumą.

113. Į atsakovo kreditorių sąrašą nėra įtrauktas VSDFV Vilniaus skyrius, todėl atsakovo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai yra neišsamūs.

124. Atsakovo balansas rodo, kad įmonės ilgalaikis turtas yra 3 569 931 Lt, iš kurių 2 000 000 Lt yra po vienerių metų gautinos sumos. Teismas nenustatė kokiu pagrindu atsakovui turi būti sumokėta 2 000 000 Lt suma.

135. Atsakovo vadovas pripažįsta Šilalės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 20 d. baudžiamajame įsakyme, priimtame baudžiamojoje byloje Nr. 1-47- 761/2010, konstatuotas aplinkybes, kad atsakovas apgaulingai vedė buhalterinę apskaitą, todėl teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo pateiktais neatitinkančiais tikrovės finansinės atskaitomybės dokumentais. Eliminavus iš atsakovo balanso deklaruojamą kaip gautiną 2 000 000 Lt sumą, atsakovo ilgalaikio turto vertė sudarytų tik 1 569 931 Lt, tokiu atveju būtų galima pripažinti, kad atsakovo įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto turto vertę ir bendrovė yra nemoki.

146. Atsakovas savo mokumą grindžia vykdoma statybos rangos sutartimi su LR VRM Pagėgių rinktine, tačiau šiai rangos sutarčiai įvykdyti atsakovas yra sudaręs su kitu rangovu jungtinės veiklos sutartį ir nėra žinoma, kokia dalis lėšų už atliktus darbus atsakovui priklauso. Byloje nėra atsakovo teiginius apie iš rangos sutarties gautas lėšas patvirtinančių įrodymų. Pateiktos rangos sutarties pirmieji lapai nėra pasirašyti atsakovo, todėl jos autentiškumas kelia abejonių. Nėra žinoma, ar atsakovas tinkamai vykdo sutartį, ar atsakovo lūkesčiai dėl gautinų lėšų už darbus yra pagrįsti. Teismas privalėjo iš LR VRM Pagėgių rinktinės išsireikalauti duomenis apie atsakovo gautinas sumas pagal rangos sutartį.

15Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Agentus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Atsakovo balanse nurodyto nekilnojamojo turto 1 567 572 Lt vertė kelia abejonių, nes VĮ „Registrų centras“ duomenimis šio turto vertė tik 145 000 Lt

172. Atsakovo debitorių sąraše nurodyti privatūs klientai nėra detalizuoti, todėl neaišku, ar pateiktas debitorių sąrašas yra teisingas.

183. Teismas nenustatė atsakovo deklaruojamos 2 000 000 Lt gautinos sumos pagrindo. Kadangi atsakovo vadovas buvo baustas už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, ši deklaruojama suma neatitinka tikrovės ir teismas ją turėjo patikrinti.

194. Teismas neištyrė prieštaravimų dėl atsakovo per vienerius metus gautinų sumų. Vienu atveju atsakovas nurodo, kad nebaigtos vykdyti sutartys sudaro 26 056 Lt, kitu atveju, kad pagal statybos rangos sutartį gautinos milijoninės sumos.

205. Kreditorių sąraše atsakovas nenurodė VSDFV Vilniaus skyriaus 114 947,68 Lt kreditorinio reikalavimo suma, todėl balanso duomenys neteisingi ir teismas nepagrįstai jais rėmėsi.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Būrai“. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

22Atsakovas jau nuo 2009 m. spalio mėn. nevykdo prievolių VSDF biudžetui. Atsakovo pateiktame kreditorių sąraše VSDFV Vilniaus skyriaus reikalavimas nenurodytas. 2011 m. gruodžio 15 dienai SODROS biudžetui atsakovas skolingas 117 851,68 Lt (iš jų 9 260,22 Lt delspinigių). Šiuo metu įmonėje dirba 8 darbuotojai, kuriems ir toliau skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, o tai didina įsiskolinimą. VĮ „Registrų centras” ir VĮ “Regitra” duomenimis atsakovo vardu registruotas nekilnojamasis turtas ir transporto priemonės yra areštuotas. Atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Arbolitas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

241. Apeliantas UAB „Agentus” nepagrįstai remiasi VĮ „Registrų centras” nurodyta atsakovo nekilnojamojo turto verte, nes ši vertė yra nustatyta atliekant masinius vertinimus ir dažnai neatspindi tikrosios turto vertės.

252. Aplinkybė, kad atsakovas pateikė nedetalizuotą debitorių sąrašą, neturi teisinės reikšmės sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, nes bendros atsakovo per vienerius metus gautinos sumos tai nelemia.

263. Pareiškėjai ir teismas iš atsakovo jokių papildomų dokumentų ar informacijos dėl gautinų 2 000 000 Lt sumos nereikalavo, todėl atsakovas neturėjo pareigos tokius duomenis teikti. Nei vienam iš proceso dalyvių iki bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje nepareiškus jokių pastabų, prieštaravimų, reikalavimų dėl minėtos sumos, teismas neturėjo pagrindo vertinti, kad ši suma į balansą įrašyta nepagrįstai. Apelianto nurodytame teismo baudžiamajame įsakyme konstatuota, kad 2 000 000 Lt suma buvo atsakovo vadovo 2006 m. – 2009 m. išimta iš UAB „Argolitas“ kasos. Atsakovas laikosi pozicijos, kad ši suma turi būti grąžinta į UAB „Arbolitas” kasą, todėl ji ir yra apskaityta balanse, kaip atsakovo gautina suma.

274. Pagal rangos sutartį su VSAT Pagėgių rinktine baigiamasis atliktų darbų aktas dar nėra pasirašytas, todėl atsakovas neturėjo pagrindo šios sutarties pagrindu gautinų sumų traukti į balansą. Gautinos sumos yra vadinamasis užbalansinis turtas, kuris pagal galiojančius teisės aktus negali būti fiksuojamas bendrovės balanse. Jungtinės veiklos partneriui UAB „Skalos statyba” yra iškelta bankroto byla, atsakovas rangos sutartį vykdo vienas, pasitelkdamas subrangovus.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta įmonei iškelti bankroto bylą. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

30Bankroto teisinius santykius reglamentuoja įmonių bankroto įstatymo bei CPK nuostatos. Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties ir sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Taigi bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui ištyrus visus įrodymus nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas nustatomas ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nustatyti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti, išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1609/2010).

31ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

32Bankroto bylos iškėlimo atsakovui pagrindas yra jo nemokumas. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo skoliniai įsipareigojimai, kuriuos įvykdyti yra suėjęs terminas, neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo įmonę laikyti nemokia ir kelti jai bankroto bylą.

33Atskirieji skundai iš esmės grindžiami argumentais, kad atsakovo pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose turimo ir gautino turto vertė, neatitinka tikrovės, todėl teismas nepagrįstai tik jais vadovavosi ir nepagrįstai konstatavo atsakovą esant mokia įmone.

34Iš atsakovo teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad 2011 m. rugsėjo mėn. duomenimis į įmonės į balansą įrašyto turto vertė yra 4 115 674 Lt. Ilgalaikį turtą sudaro 1 279 371 Lt vertės nekilnojamas turtas, 41 224 vertės transporto priemonės, 4 113 Lt vertės įranga, prietaisai, įrenginiai, 239 060 Lt vertės nebaigta statyba, 3 804 Lt vertės kitas materialus turtas, 2 000 000 Lt vertės finansinis turtas, 280 273 Lt vertės trumpalaikės investicijos, 119 907 Lt vertės pirkėjų įsiskolinimai ir kt. turtas. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, atsakovo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo vidutinė rinkos vertė yra tik 145 400 Lt, šis turtas apsunkintas hipoteka, Tauragės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius šį turtą yra areštavęs. Minėtas turtas taip pat areštuotas antstolių, Tauragės rajono apylinkės prokuratūros ir Klaipėdos apygardos teismo. Atsakovo transporto priemonės taip pat areštuotos antstolių. Duomenų apie nebaigtą 239 060 Lt vertės statybą byloje nepateikta, o apie 2 000 000 Lt vertės po vienerių metų gautiną finansinį turtą, išskyrus atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus, kad šias lėšas turi grąžinti atsakovo vadovas, byloje taip pat nepateikta. Iš atsakovas pateikto kreditorių sąrašo turinio nėra aišku, ar šios skolos yra pradelstos; į šį sąrašą nebuvo įtrauktas kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius. Taigi, įvertinus atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentais, kad teismas netinkamai vertino bylos duomenis, nebuvo aktyvus ir neišreikalavo papildomų įrodymų, kad nustatyti deklaruojamo turimo turto vertės ženklius skirtumus nuo byloje esančiais kitais įrodymais nustatytos vertės, kad nustatyti nebaigtos statybos, kaip turto dalies, realią vertę. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo deklaruojamas 2 000 000 Lt vertės gautinas finansinis turtas taip pat kelia pagrįstų abejonių dėl atsakovo vadovo realių galimybių grąžinti bendrovei tokio dydžio skolą, be to, nesurinka duomenų apie šios skolos išieškojimą.

35Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliantų argumentais, kad atsakovo pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyto turto apimtis ir vertė kelia pagrįstų abejonių dėl jo priklausymo atsakovui (nebaigta statyba) ir tikrosios viso turimo turto vertės. Nekilnojamajam turtui hipotekos teisėjo taikytas areštas leidžia daryti prielaidą, kad iš šio turto gali būti pradėtas vykdyti išieškojimas hipotekos kreditoriui. Nors atsakovas nurodo, kad VĮ „Registrų centras“ duomenys neatspindinti realios atsakovo turto vertės, tačiau, nei su atsiliepimu į ieškinį, nei su atsiliepimu į atskirąjį skundą nepateikė jokių šiuos argumentus pagrindžiančių įrodymų.

36Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti dėl pirmosios instancijos teismo išvadų apie atsakovo mokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą nebuvimą nepagrįstumo ir priimtos nutarties neteisėtumo. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nereikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, todėl neteisingai išsprendė bylą ir dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad neatskleidė bylos esmės (CPK 185, 265 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., ). Apeliacinės instancijos teismas negali priimti nutarties iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 8 d.), todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.). Bylą nagrinėjant iš naujo būtina nustatyti atsakovo veiklą, turimo turto vertę, jo likvidumą, įsipareigojimų hipotekos kreditoriui vykdymą, įvertinti pradelstus įsipareigojimus ir jų dydžius, surinkti duomenis apie įsipareigojimų biudžetams vykdymą, ištirti ir įvertinti šalių argumentus dėl 2 000 000 Lt vertės gautino finansinio turto, dėl rangos sutarties vykdymo ir gautinų pagal ją lėšų bei išanalizuoti kitas aplinkybes, svarbias tinkamai nustatyti įmonės mokumą ir teisingai išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Arbolitas“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai T. U., UAB „Agentus“ ir UAB „Edstata“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas T. U. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 9. 1. Konstatuodamas atsakovo mokumą, teismas neįvertino byloje esančių... 10. 2. Teismas privalėjo kritiškai įvertinti atsakovo pateiktą pelno ir... 11. 3. Į atsakovo kreditorių sąrašą nėra įtrauktas VSDFV Vilniaus skyrius,... 12. 4. Atsakovo balansas rodo, kad įmonės ilgalaikis turtas yra 3 569 931 Lt, iš... 13. 5. Atsakovo vadovas pripažįsta Šilalės rajono apylinkės teismo 2010 m.... 14. 6. Atsakovas savo mokumą grindžia vykdoma statybos rangos sutartimi su LR VRM... 15. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Agentus“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 16. 1. Atsakovo balanse nurodyto nekilnojamojo turto 1 567 572 Lt vertė kelia... 17. 2. Atsakovo debitorių sąraše nurodyti privatūs klientai nėra detalizuoti,... 18. 3. Teismas nenustatė atsakovo deklaruojamos 2 000 000 Lt gautinos sumos... 19. 4. Teismas neištyrė prieštaravimų dėl atsakovo per vienerius metus... 20. 5. Kreditorių sąraše atsakovas nenurodė VSDFV Vilniaus skyriaus 114 947,68... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 22. Atsakovas jau nuo 2009 m. spalio mėn. nevykdo prievolių VSDF biudžetui.... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Arbolitas“ prašo... 24. 1. Apeliantas UAB „Agentus” nepagrįstai remiasi VĮ „Registrų... 25. 2. Aplinkybė, kad atsakovas pateikė nedetalizuotą debitorių sąrašą,... 26. 3. Pareiškėjai ir teismas iš atsakovo jokių papildomų dokumentų ar... 27. 4. Pagal rangos sutartį su VSAT Pagėgių rinktine baigiamasis atliktų darbų... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 30. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja įmonių bankroto įstatymo bei CPK... 31. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1)... 32. Bankroto bylos iškėlimo atsakovui pagrindas yra jo nemokumas. Tuo tarpu... 33. Atskirieji skundai iš esmės grindžiami argumentais, kad atsakovo pateiktuose... 34. Iš atsakovo teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti,... 35. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliantų argumentais, kad atsakovo... 36. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti dėl pirmosios instancijos teismo... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir...