Byla 2KT-40/2012
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-553-821/2012 sujungimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-553-821/2012 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydama spręsti Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-553-821/2012 sujungimo klausimą, kadangi jos nagrinėjamoje byloje Nr. 2-180-827/2012 atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė prašymą dėl civilinių bylų sujungimo.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė nagrinėja 2011-11-02 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-180-827/2012 pagal ieškovo UAB „JGK STATYBA“ prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, V. V., Č. L., D. P., UAB „DanJana“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti ir savivaldybių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais bei statybos padarinių pašalinimo pagal neteisėtai išduotus statybos leidimus, trečiasis asmuo – UAB „MENHYRAS“. Ieškinyje nurodoma, kad 1990-05-16 Vyriausybės potvarkio Nr. 142p pagrindu statytojas – UAB „JGK STATYBA“ turi užstatymo teisę ir ją realizuodamas per 20 metų savo lėšomis, pagal parengtą, suderintą ir 1996 m. patvirtintą 1500 gyventojų komplekso „Salotė“ 33 ha detalaus išplanavimo projektą parengė 5 gyvenamųjų namų kvartalų, kvartaluose statomų pastatų, statinių, inžinerinių tinklų ir bendrojo naudojimo objektų techninius projektus, gavo leidimus statyti detalaus planavimo ir techniniuose projektuose suprojektuotus objektus. Pagal šiuos projektus ir leidimus statyti ieškovas UAB „JGK STATYBA“ paklojo elektros kabelius, pastatė transfarmatorines pastotes, įrengė lietaus, buitinių nuotekų, vandentiekio tinklus, šiluminę trasą ir kt. Ieškovo teigimu, iškilo realus pavojus, jog dėl atsakovų D. P., Č. L., V. V. ar/ir UAB „DanJana“ neteisėtų veiksmų gali būti padaryta žala ieškovo turtinėms teisėms. Ieškovas ginčija kaip neteisėtus UAB „Vilniaus vandenys“ ketinimus sudaryti su bet kuriuo iš atsakovų D. P., Č. L., V. V. ar/ir UAB „DanJana“ laikiną arba neterminuotą vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sutartį, tam panaudojant UAB „JGK STATYBA“ pastatytus tinklų šulinius ir prašo įpareigoti atsakovus D. P., Č. L., nutraukti keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti veiksmus, kuriais siekiama per UAB „JGK STATYBA“ 1500 gyventojų „JGK Salotė“ gyvenamųjų namų komplekso statybai ir eksploatacijai suteiktą 33 ha ploto teritoriją, prisijungti gyvenamųjų namų kvartalų, esančių ( - ) žemės sklypuose, kurių kad. Nr. ( - ), lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus prie 1500 gyventojų „JGK Salotė“ komplekse ( - ). UAB „JGK STATYBA“ vandentiekio tinklų, kurių unikalus Nr. ( - ), fekalinės kanalizacijos tinklų, kurių unikalus Nr. ( - ); pripažinti negaliojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų priimtus aktus, t. y. 2007-02-15 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-70; 2007-03-23 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-66, kuriuo patvirtintas detalusis planas; 2009-07-17 statybos leidimą Nr. 23; 2010-01-08 statybos leidimą Nr. IT/7/09-0736; 2011-04-08 statybos leidimą Nr. IT/7/09-0736 (2010-01-08 Versija I); pašalinti statybos pagal neteisėtai išduotus statybos leidimus padarinius, įpareigojant atsakovus atkurti buvusią ( - ) iki vandens ir nuotekų šalinimo tinklų statybos padėtį; įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ trijų išduotų 2009-07-17, 2010-01-08, 2011-04-08 statybos leidimų – Nr. 23, IT/7/09-0736, Nr. IT/7/09-0736 (2010-01-08 Versija I), ar kitu pagrindu, neišduoti atsakovams D. P., Č. L. ir V. V. ir/ar UAB „DanjJana“ leidimų prisijungti prie esamų ( - ) esamo vandentiekio 200 mm skersmens ir ( - ) 500 mm skersmens buitinių nuotekų šalinimo vamzdynų, kurių unikalus Nr. ( - ), o jeigu toks leidimas jau yra išduotas, sudarant tarp atsakovų vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo ar kitą sutartį, sustabdyti jo (jų) galiojimą, kol nebus pakoreguotas galiojantis 1500 gyventojų „JGK Gilužiuose“ 33 ha ploto teritorijos detalusis planas (Vilniaus m. rejestre reg. Nr. 88); uždrausti atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, D. P., Č. L., V. V. ir UAB DanJana“ be atskiro raštiško UAB „JGK statyba“ sutikimo per UAB „JGK statyba“ 1500 gyventojų „JGK Salotė“ gyvenamųjų namų komplekso statybai ir eksploatacijai suteiktą 33 ha ploto teritoriją prisijunti gyvenamųjų namų kvartalų, esančių ( - ), žemės sklypuose, kad. Nr. ( - ), lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus prie UAB „JGK STATYBA“ pastatytų 1500 gyventojų „JGK Salotė“ komplekse ( - ) vandentiekio tinklų, unikalus Nr. ( - ), fekalinės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. ( - ).

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Iveta Pelienė nagrinėja 2012-01-06 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-553-821/2012 pagal ieškovo UAB „JGK STATYBA“ prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „DanJana“, V. V., D. P. dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti bei techninių sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – I. (J.) P.. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovus UAB „Vilniaus vandenys“, V. V. ir/ar UAB „DanJana“ nutraukti keliančią grėsmę žalai atsirasti veiklą, kuria siekiama prisijungti prie ieškovo UAB „JGK STATYBA“ ( - ) esamų vandentiekių tinklų, unikalus Nr. ( - ) bei fekalinės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. ( - ), gyvenamųjų namų kvartalus, esančius ( - ), per UAB „JGK STATYBA“ 1500 gyventojų „JGK Salotė“ gyvenamųjų namų komplekso statybai ir eksploatacijai suteiktą 33 ha ploto teritoriją ir panaikinti 2007-01-15 UAB „Vilniaus vandenys“ detaliojo planavimo sąlygas Nr.07/48 ir 2008-06-04 UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas Nr.08/643.

7Susipažinus su civilinių bylų medžiaga, konstatuotina, kad prašomos sujungti Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos yra vienarūšės ir tarpusavyje susijusios. Ieškiniai grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybės, abiejose bylose ieškovas UAB „JGK STATYBA“ savo kaip statytojo, turinčio užstatymo teisę, reikalavimus kildina pirmiausiai iš 1990-05-16 Vyriausybės potvarkio Nr. 142p, ieškovas ginčija atsakovų teisę prisijungti prie tų pačių ieškovo UAB „JGK STATYBA“ ( - ) esamų vandentiekių bei fekalinės kanalizacijos tinklų, gyvenamųjų namų kvartalus, esančius toje pačioje vietovėje – ( - ).

8Vienas iš civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp šalių atkūrimas (CPK 2 str.). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti šį civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrą pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta kuo operatyviau. Dėl to, siekiant išvengti prieštaringų sprendimų vienarūšėse ir tarpusavyje susijusiose bylose priėmimo, tų pačių faktų nustatinėjimo kelis kartus, tokiu būdu taupant tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismų lėšas ir laiką, civilinės bylos, vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), sujungiamos į vieną.

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-180-827/2012 iškelta anksčiau nei Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-553-821/2012, todėl tikslingiau Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-553-821/2012 prijungti prie Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012.

10Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

11Sujungti civilines bylas, Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-553-821/2012 (teisminio proceso Nr. 2-02-3-08658-2011-8) prijungiant prie Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 (teisminio proceso Nr. 2-03-3-05040-2011-1).

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai