Byla 2KT-79/2012
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2838-728/2012 sujungimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2838-728/2012 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydama spręsti Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2838-728/2012 sujungimo klausimą, kadangi jos nagrinėjamoje byloje Nr. 2-180-827/2012 trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašo sujungti šias civilines bylas, nes jose tais pačiais pagrindais keliami iš esmės tie patys reikalavimai ir dalyvauja iš esmės tie patys asmenys.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė nagrinėja 2011-11-02 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-180-827/2012 pagal ieškovo UAB „JGK STATYBA“ prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, V. V., Č. L., D. P., UAB „DanJana“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti ir savivaldybių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais bei statybos padarinių pašalinimo pagal neteisėtai išduotus statybos leidimus, tretieji asmenys – UAB „MENHYRAS“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2KT-40/2012) prijungta Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2012-01-06 iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „JGK STATYBA“ prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „DanJana“, V. V., D. P. dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti bei techninių sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – I. (J.) P.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė nagrinėja 2011-10-17 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-2838-728/2012 pagal ieškovų J. P., A. P., A. M., E. M., I. B. ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl 2007-03-23 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-66, 2007-02-15 detalaus plano patikrinimo akto Nr. (100)11.81-70 panaikinimo, bei statybos leidimų dalinio panaikinimo ir padarinių pašalinimo, tretieji asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, UAB „MENHYRAS“, V. V., Č. L., UAB „DanJana“, UAB „JGK STATYBA“, UAB „Plėtrumas“, M. D. ir A. D..

7Ieškovas UAB „JGK STATYBA“ savo reikalavimus kildina iš jo, kaip statytojo, turinčio užstatymo teisę, turtinių teisių dėl savo lėšomis paklotų elektros kabelių, pastatytų transfarmatorinių pastočių, įrengtų lietaus, buitinių nuotekų, vandentiekio tinklų, šiluminės trasos ir kt. Ieškovai J. P., A. P., A. M., E. M., I. B. savo reikalavimus kildina iš savo, kaip žemės sklypo savininkų, teisių pažeidimo, dėl per jų ir/ar šalia jų valdomo žemės sklypo statomų lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, nesilaikant 5 metrų apsaugos zonos. Vadinasi, abiejose bylose ieškiniai pareikšti dėl nuosavybės teisės gynimo. Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-2838-728/2012 procesinių dokumentų akivaizdu, kad ieškovų J. P., A. P., A. M., E. M., I. B. pozicija atitinka UAB „JGK STATYBOS“ interesus, UAB „JGK STATYBA“ ieškovų J. P., A. P., A. M., E. M., I. B. ieškinį palaiko, o savo ieškinyje be savarankiškų reikalavimų kelia tą patį reikalavimą kaip ir ieškovai J. P., A. P., A. M., E. M., I. B..

8Civilinėse bylose dalyvaujantys asmenys sutampa tik iš dalies, nes civilinėje byloje Nr. 2-180-827/2012 reikalavimai pareikšti ir atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, D. P., įtraukiant į bylą trečiuoju asmeniu I.(J.) P., o civilinėje byloje Nr. 2-2838-728/2012 ieškovai yra fizinių asmenų grupė, trečiaisiais asmenimis įtraukti ir UAB „Plėtrumas“, M. D., A. D.. Tačiau civilinių bylų sujungimo institutas nereikalauja absoliutaus dalyvaujančių byloje asmenų sutapimo. Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį galimas ir civilinių bylų pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui sujungimas. Akivaizdu, kad civilinėje byloje Nr. 2-180-827/2012 dominuojantis reikalavimas yra dėl savivaldybių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, ką patvirtina ir advokato J. G. pozicija 2012-04-11 parengiamajame teismo posėdyje, nes neišsprendus šio reikalavimo, negalimas ir kitų ieškovo UAB „JGK STATYBA“ reikalavimų išnagrinėjimas. Abiejose civilinėse bylose atsakovais patrauktos Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija, todėl kitų bylose dalyvaujančių asmenų nevisiškas sutapimas nesudaro procesinių kliūčių civilinių bylų sujungimui. Pažymėtina, kad reikalavimų pobūdis savaime lemia tai, kad ginčijami savivaldybių teisės aktai ir jų sukeltos pasekmės liečia ne atskirą subjektą, tačiau tam tikrą asmenų grupę, todėl dalyvaujančių asmenų rato praplėtimas sujungus civilines bylas yra neišvengiamas, neatmetant ir tos galimybės, kad į bylą nagrinėjimo eigoje bus įtraukta ir daugiau suinteresuotų asmenų. Tuo tarpu greitas ir teisingas bylos išnagrinėjimas priklauso ne nuo dalyvaujančių byloje asmenų skaičiaus, bet nuo to, ar šie asmenys sąžiningai naudosis procesinėmis teisėmis, rūpinsis greitu bylos išnagrinėjimu.

9Susipažinus su civilinių bylų medžiaga, konstatuotina, kad prašomos sujungti Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos yra vienarūšės ir tarpusavyje susijusios, todėl išdėstytų motyvų pagrindu bei siekiant išvengti prieštaringų sprendimų bylose priėmimo, tų pačių faktų nustatinėjimo kelis kartus, tokiu būdu taupant tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismų lėšas ir laiką, civilinės bylos, vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), sujungiamos į vieną. Nors dėl bylų sujungimo procesas pirmosios instancijos teisme gali užsitęsti ilgiau, tačiau visumoje, byloje, kurioje sujungtos civilinės bylos, sprendimas bus priimtas ir įsiteisės greičiau nei nagrinėjant šias bylas skyrium, kadangi akivaizdu, jog priimtas sprendimas bus skundžiamas (priimti sprendimai atskirose bylose būtų skundžiami) instancine tvarka.

10Ieškovo UAB „JGK STATYBA“ reikalavimų apimtis yra žymiai platesnė nei ieškovų J. P., A. P., A. M., E. M., I. B., todėl tikslinga Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-2838-728/2012 prijungti prie Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012.

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

12Sujungti civilines bylas, Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-2838-728/2012 (teisminio proceso Nr. 2-01-3-15814-2011-9) prijungiant prie Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-180-827/2012 (teisminio proceso Nr. 2-03-3-05040-2011-1).

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai