Byla 2-1496-577/2013
Dėl perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtoms, įpareigojimo atsakovą skelbti konkursą iš naujo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Alna business Solutions“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiajam asmeniui UAB „InnoFOrce“ dėl perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtoms, įpareigojimo atsakovą skelbti konkursą iš naujo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Alna business Solutions“ prašo pripažinti: a/ kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje įtvirtinti reikalavimas turėti patirtį (i) iždo ar skolos valdymo informacinę sistemą, sukurtą SAP lygiavertėmis technologijomis (5.1 punktas), (ii) pateikti lygiavertį sertifikatą SAP Certified Solution Consultant, Financials (5.1 punkto (d) papunktis), (ii) pateikti funkcinę komponentę, lygiavertę pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis (5.2 punktas), yra neteisėti; b/ pripažinti, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje 5.1 punkte įtvirtinta nuostata, jog projekto vadovas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų projektų vadovo darbo patirtį, kai specialistams keliamas didesnės patirties reikalavimas, yra neteisėtas; c/ pripažinti, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutės 5.5 punkte „Specifinė patirtis ir kvalifikacija“ dalyje apskaitos ekspertui keliamas reikalavimas turėti ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį yra neteisėtas; taip pat prašo įpareigoti atsakovą Finansų ministeriją skelbti konkursą iš naujo be neteisėtų ginčijamų Konkurso sąlygų; priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog dalyvauja atsakovo paskelbtame pirkime, kuris vykdomas vadovaujantis atviro konkurso „Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) plėtra ir palaikymas“ sąlygomis. Ieškovui nustačius konkurso sąlygų neatitikimus Viešųjų pirkimų įstatymui, atsakovui 2012 m. spalio 1 d. buvo pateikta pretenzija Nr. ABS121001/1, kuria ieškovas prašė atsakovo: nurodyti bent dar po 1 pavyzdį, atitinkantį Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje keliamus reikalavimus (5.1 punktas, 5.1 punkto (d) papunktis, 5.2 punktas); pakeisti Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje keliamus reikalavimus taip, kad projekto vadovui keliamas patirties reikalavimas metais (5.1 punktas) būtų didesnis už specialistams nustatytus reikalavimus darbo patirčiai (5.2 – 5.4 punktai); pakeisti Konkurso sąlygas ir apskaitos ekspertui keliamą reikalavimą (Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutės 5.5 punkte „Specifinė patirtis ir kvalifikacija“) suformuluoti taip, kad jame nurodyta metų patirtis būtų proporcinga Pirkimo objektui ir iš esmės nesiskirtų nuo kitiems specialistams keliamos patirties reikalavimų. Atsakovas pretenzijos netenkino, todėl ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą. Mano, jog atsakovo nesugebėjimas pateikti bent 1 pavyzdį (i) iždo ar skolos valdymo informacinės sistemos, sukurtos SAP lygiavertėmis technologijomis, (ii) sertifikato, lygiaverčio sertifikatui SAP Certified Solution Consultant, Financials bei (iii) funkcinės komponentės, lygiavertės pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis, patvirtina atsakovo reikalavimų neteisėtumą, nes, ieškovo nuomone, atsakovo minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją ir tokiu būdu neužtikrinamas skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principų laikymasis ir nesudaromos konkurencijos sąlygos Konkurse (VPĮ 3 str. 1 dalis, 32 str. 2 dalis). Pažymėjo, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę, ir nors teismai yra pasisakę dėl perkančiosios organizacijos pareigos užtikrinti konkurenciją formuluojant pirkimo objektą, tačiau ieškovo manymu, tiek VPĮ 25 str. 2 dalyje, tiek VPĮ 32 str. 2 dalyje yra įtvirtinti analogiški įpareigojimai perkančiajai organizacijai dėl draudimo riboti konkurenciją, todėl VPĮ 25 str. 2 dalies išaiškinimas aktualus ir analizuojant 32 str. 2 dalies nuostatą. Nors Konkurso sąlygose yra įtvirtinta, kad tiekėjo pasiūlymas atitiks Konkurso sąlygose įtvirtintus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, jei bus pateikti: (i) SAP lygiavertėmis technologijomis sukurta iždo ar skolos valdymo informacinė sistema, (ii) lygiavertis sertifikatas sertifikatui SAP Certified Solution Consultant, Financials bei (iii) funkcinė komponentė, lygiavertė pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis (Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutės atitinkamai 5.1, 5.1 (d) bei 5.2 punktai), o Konkurso sąlygas inter alia sudaro ir Konkurso sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (Konkurso sąlygų 1.7.3 punktas, VPĮ 2 dalies 21 punktas), tačiau pats atsakovas atsakyme į pretenziją nurodo, jog atsakovas – Finansų ministerija nėra profesionalus informacinių technologijų paslaugų rinkos dalyvis, todėl neturi tiek kompetencijos, kad paslaugų teikėjams Konkurso sąlygose nurodytų visus lygiaverčius produktus tiems, su kuriais yra siejami nustatomi kvalifikacijos reikalavimai. Ieškovo nuomone, tai reiškia, jog aptariamose Konkurso sąlygose pateikiama frazė, kad pripažįstami ir lygiaverčiai objektai, yra deklaratyvi; o bet kuriam tiekėjui pateikus pasiūlymą, kuriame būtų nurodomas kitokiomis, o ne (i) SAP technologijomis sukurta iždo ar skolos valdymo informacinė sistema, (ii) kitoks sertifikatas nei SAP Certified Solution Consultant, Financials bei (iii) kitokia funkcinė komponentė, nei VSPIVS funkcinės komponentės, nurodant, jog tai yra lygiaverčiai reikalaujamiems, atsakovas nebūtų pajėgus nuspręsti, kad toks tiekėjo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygas, dėl ko darytina išvada, kad Konkurso sąlygos riboja konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 dalis), todėl Konkursas nutrauktinas ir organizuotinas iš naujo. Taip pat ieškovas nurodo, jog Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje 5.1 punkte įtvirtinta, kad projekto vadovas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų projektų vadovo darbo patirtį; šios eilutės 5.1 – 5.3 punktuose nurodyta, kad specialistai turi turėti atitinkamai ne trumpesnę kaip 5 metų bei 3 metų darbo patirtį. Ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas projekto vadovui turėti trumpesnės trukmės darbo patirtį nei specialistams indikuoja, jog Konkurso sąlygos galimai pritaikytos konkrečiam tiekėjui, todėl tokia sąlyga laikytina ribojančia konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 dalis). Akivaizdu, jog specialistams keliami didesnės patirties reikalavimai, nei pačiam projekto vadovui, tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų“ 25.2 punkte pagrindiniams darbų vadovams rekomenduojama nustatyti 3 metų panašių darbų patirtį, o pagrindiniams specialistams – 2 metų panašių darbų patirtį. Ieškovo vertinimu, toks Perkančiosios organizacijos Rekomendacijų nepaisymas ir iš esmės alogiškų reikalavimų nustatymas leidžia pagrįstai manyti, jog Konkurso sąlygos galimai yra pritaikytos konkrečiam dalyviui, kas prieštarauja viešųjų pirkimų esmei ir tikslams (VPĮ 3 str. 1, 2 dalys, 32 str. 2 dalis). Todėl Konkurso sąlyga, pagal kurią projekto vadovas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų projektų vadovo darbo patirtį, kuri yra mažesnė už specialistams keliamą patirties reikalavimą, pripažintina neteisėta, kaip ribojanti konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 dalis). Taip pat, ieškovo nuomone, Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutės 5.5 punkte „Specifinė patirtis ir kvalifikacija“ dalyje apskaitos ekspertui keliamas reikalavimas turėti ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį, kai tuo tarpu lyginant su kitiems specialistams keliamu reikalavimu turėti 3 (trejų) ar net 5 (penkerių) metų darbo patirtį, leidžia pagrįstai manyti, kad (i) toks reikalavimas yra per mažas sėkmingam Pirkimo sutarties įvykdymui (pažeidžiama VPĮ 31 str. 1 dalis) bei (ii) tokia Konkurso sąlyga yra pritaikyta konkrečiam tiekėjui, kas iš esmės paneigtų viešųjų pirkimų esmę – sąžiningai tiekėjams varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo, o perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį racionaliai naudojant lėšas (VPĮ 3 str. 2 dalis, VPĮ 32 str. 2 dalis). Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašo ieškinį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu argumentavo tuo, kad ieškovas pareikšdamas ieškinį nesilaikė CPK ir VPĮ nustatytos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos, todėl ieškinys turi būti atmetamas kaip nepagrįstas. Ieškinyje nurodyti reikalavimai yra visiškai skirtingi nei reikalavimai, nurodyti pretenzijoje; iš esmės ieškovo pretenzijoje buvo reikalaujama nurodyti lygiaverčius produktus kvalifikacijos reikalavimuose minimiems konkretiems produktams, taip pat reikalaujama pakeisti projekto vadovui ir apskaitos ekspertui keliamus reikalavimus, susijusius su darbo patirties laikotarpiu, tuo tarpu ieškinyje nurodytais reikalavimais reikalaujama kvalifikacijos reikalavimus, kuriuose paminėti konkrečių produktų pavadinimai ir prie kurių yra nurodyti žodžiai „arba lygiavertis“, ir projekto vadovo bei apskaitos eksperto darbo patirčiai keliamus reikalavimus pripažinti neteisėtais. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugų pobūdį, svarbą ir paskirtį, Konkurso sąlygose pagrįstai, vadovaujantis VPĮ 36 straipsnio 1 dalies 6 punktu, buvo nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai paslaugų teikėjo personalui. Kiekvienas kvalifikacijos reikalavimas, keliamas nurodytiems ekspertams, yra tiesiogiai susijęs su perkamomis paslaugomis ir būtinas siekiant įsitikinti paslaugų tiekėjo kompetentingumu, patikimumu ir pajėgumu įvykdyti perkamų VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugų teikimo sutartį. Konkurso sąlygų 1 priedo 2.1 punkte nurodyta, kad VSPIVS veikiančios SAP ERP pagrindu įdiegta siekiant automatizuoti valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo funkcijas. Konkurso sąlygų 1 priedo 2.2 punkto 1 lentelėje nurodytos VSPIVS funkcinės komponentės. Minėtos lentelės 1 eilutėje nurodyta SAP programinė įranga, kurios pagrindu yra įdiegta VSPIVS. Atsižvelgiant į VSPIVS paskirtį ir svarbą, VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugų apimtis ir užtikrinant kokybišką VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugų suteikimą, Konkurso sąlygose nustatyta, kad paslaugų teikėjas turi turėti ne mažiau kaip 6 ekspertų komandą, iš kurių vienas turi būti paskirtas projekto vadovu. Kiekvienam ekspertui, tame tarpe ir projekto vadovui, yra nustatyti aiškūs minimalūs kvalifikacijos reikalavimai. Projekto vadovo funkcijos ir vaidmuo bei VSPIVS paskirtis bei pobūdis reikalauja, kad projekto vadovas turi turėti atitinkamą kompetenciją ir gebėjimus, kurie būtų susiję su pirkimo objektu ir proporcingi pirkimo objektui. Todėl Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.1 punkte nurodytas reikalavimas projekto vadovui turėti ne trumpesnę nei 2 metų projektų vadovo darbo patirtį (atliekant paslaugų teikimo valdymą ir eigos kontrolę, projekto rizikos veiksnių valdymą, kokybiško paslaugų vykdymo kontrolę, vadovavimą dalyvio ekspertų, dalyvaujančių vykdant sutartį, komandai) diegiant iždo ar skolos valdymo informacines sistemas, sukurtas SAP ar lygiaverčių technologijų pagalba įstaigoje/įmonėje ar organizacijoje, turinčiose ne mažiau kaip 20 informacinės sistemos naudotojų. Minėtame minimaliame kvalifikacijos reikalavime nustatytas reikalavimas turėti vadovo darbo patirties diegiant iždo ar skolos valdymo informacines sistemas, sukurtas SAP technologijos pagrindu, kadangi VSPIVS yra įdiegtas SAP technologijos pagrindu. Tačiau siekiant nepažeisti draudimo riboti konkurenciją ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bei gauti kuo geresnius, ekonomiškesnius pasiūlymus, kvalifikaciniame reikalavime nurodyta, kad projekto vadovas gali turėti patirtį ir su iždo ar skolos valdymo informacinėmis sistemomis, kurios sukurtos SAP technologijai lygiavertėmis technologijomis. Atsakovas pažymi, kad ieškovas nepagrįstai nurodo, jog Konkurso sąlygų minimalus kvalifikacijos reikalavimas pateikti SAP Certified Solutions Consultant, Financials arba lygiavertį sertifikatą yra neteisėtas, nes tokio minimalaus kvalifikacinio reikalavimo pirkimo dokumentuose nėra. Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.2 punkte nustatyta, kad paslaugų teikėjas turi turėti 2 informacinės sistemos diegimo ekspertus skolos valdymui ir apskaitai. Teikiant VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugas informacinės sistemos diegimo ekspertai jiems priklausančius darbus turės atlikti naudojant pagrindines VSPIVS funkcines komponentes, kurios yra nurodytos Konkurso sąlygų 1 priedo 2.2 punkto 1 lentelėje. Todėl siekiant užtikrinti, kad informacinės sistemos diegimo ekspertai būtų kompetentingi ir gebėtų tinkamai bei kokybiškai, teikiant VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugas, atlikti jiems pavestas užduotis, Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.2 punkte informacinės sistemos diegimo ekspertui nustatytas reikalavimas turėti VSPIVS funkcinių komponenčių ar lygiaverčių sistemos profesinę kvalifikaciją. Šį reikalavimą gali tenkinti bent vienas siūlomas informacinės sistemos diegimo ekspertas. Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.1 punkto d. papunktyje nurodyta, kad kvalifikacijos atitikimą minėtam reikalavimui įrodyti turi būti pateikiamas bent vienam informacinės sistemos diegimo ekspertui išduotas SAP Certified Solutions Consultant, Financials arba lygiavertis sertifikatas. Toks reikalavimas ir nurodytas sertifikatas arba jam lygiavertis užtikrina, kad bent vienas siūlomas informacinės sistemos diegimo ekspertas turės kompetenciją ir gebėjimus, kurie yra reikalingi kokybiškų VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugų suteikimui. Atsakovas pabrėžė, jog reikalavimas pateikti SAP Certified Solutions Consultant, Financials arba lygiavertį sertifikatą nėra kvalifikacijos reikalavimas, t.y. išvestinis reikalavimas, kylantis iš nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo turėti VSPIVS funkcinių komponenčių ar lygiaverčių sistemos profesinę kvalifikaciją. VPĮ 32 straipsnio 4 dalis tiekėjams suteikia teisę tam tikrais atvejais perkančiajai organizacijai pateikti ir kitus dokumentus, kurie patvirtintų paslaugų teikėjo turimą kvalifikaciją ir jos atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovo argumentais dėl neva neteisėtų Konkurso sąlygose informacinės sistemos diegimo ekspertui keliamų reikalavimų turėti darbo patirties su pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis ar lygiavertėmis, nes, atsakovo manymu, reikalaujama patirtis užtikrina, kad informacinės sistemos diegimo ekspertui pavedamos užduotys bus atliekamos kokybiškai, o tai tiesiogiai įtakoja teikiamų VSPIVS plėtros ir palaikymo paslaugų kokybę. Pažymėjo, jog aptartuose minimaliuose kvalifikaciniuose reikalavimuose siekiant kuo tiksliau ir aiškiau apibrėžti reikalingą minimalią kvalifikaciją nurodomi konkretūs produktai, prie jų nurodant žodžius „arba lygiavertis“. Finansų ministerija sutinka su ieškovo pateikta pozicija, kad formuluojant minimalius kvalifikacijos reikalavimus galima juos sieti su konkrečiais objektais, nurodant pavadinimą, tačiau taip pat nurodant, kad yra pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai; atsakovo minėti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai suformuluoti būtent laikantis tokios praktikos, t.y. nurodant konkretaus objekto pavadinimą ir nurodant, kad gali būti ir lygiaverčiai. Pažymėjo, jog ieškovas Pretenzija reikalavo nurodyti bent vieną technologiją, kuri būtų lygiavertė SAP technologijai, sertifikatą, kuris būtų lygiavertis SAP Certified Solutions Consultant, Financials, ir funkcinę komponentę, kuri būtų lygiavertė pagrindinėms VSPIVS funkcinėms komponentėms; tačiau Finansų ministerija 2012 m. spalio 5 d. rašte Nr. ((11.2)-5K-1220031)-6K-1208265 „Dėl pretenzijos (Pirkimo numeris 126154)“, išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, pagrįstai nurodė, kad Finansų ministerija nėra profesionalus informacinių technologijų paslaugų rinkos dalyvis, todėl neturi tiek kompetencijos, kad paslaugų teikėjams Konkurso sąlygose nurodytų visus lygiaverčius produktus tiems, su kuriais yra siejami nustatomi kvalifikacijos reikalavimai. Pagal VPĮ 24 straipsnio reglamentavimą ir suformuotą kasacinio teismo praktiką kvalifikacijos apibrėžimas minimalų kvalifikacijos reikalavimą siejant su konkrečiu objektu ir nurodant, kad yra priimtini ir lygiaverčiai produktai. Tokiomis priemonėmis perkančioji organizacija užtikrina, kad paslaugų teikėjas bus kompetentingas, ir nepažeidžia draudimo riboti konkrecijos. Kiekvienas paslaugų teikėjas, turintis kvalifikaciją su lygiaverčiais objektais, bus laikomas turinčiu reikalaujamą kvalifikaciją. Atkreipė dėmesį, kad iki pasiūlymų pateikimo termino buvo gautas paslaugų teikėjų paklausimas, kuriuo buvo prašoma paaiškinti, ar kitų pasaulinių gamintojų, konkuruojančių su SAP, sukurtos ERP sistemos bus laikomos lygiavertėmis technologijomis; atsakovas 2012 m. rugsėjo 21 d. CVP IS patalpino atsakymą, kuriame nurodė, kad SAP lygiavertėmis komponentėmis bus laikomos ir kitų ERP sistemų technologinės funkcinės komponentės, turinčios tas pačias funkcionalumo galimybes; su šiuo išaiškinimu yra susipažinęs ir ieškovas. Toks Finansų ministerijos atsakymas visiškai aiškiai nurodo, kad Finansų ministerija yra kompetentinga ir žino, kaip bus tikrinamas lygiavertiškumas, t.y. kas bus vertinama siekiant nustatyti lygiavertiškumą. Tačiau Finansų ministerija, nebūdama profesionalus informacinių technologijų paslaugų rinkos dalyvis, nežino ir jos tikslas nėra žinoti rinkoje egzistuojančius visus informacinių technologijų produktus bei jų tarpusavio lygiavertiškumus. Visais atvejais tik atliekant pateiktų pasiūlymų vertinimą galima tiksliai ir aiškiai pasakyti, ar siūlomi objektai yra lygiaverčiai tiems, kurie buvo nurodyti Konkurso sąlygose. Be to, vadovaujantis VPĮ 16 straipsnio 2 dalimi, kurioje nurodyta, kad komisiją sudaranti organizacija turi teisę kviestis ekspertus – dalyko žinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti, Finansų ministerija, vertindama pateiktus pasiūlymus, visuomet turi teisę pasitelkti ekspertus. Pažymėjo, jog tai, kad Konkursas būtų nutrauktas ir organizuotas iš naujo, nelemtų pokyčių Finansų ministerijos kompetencijoje, todėl mano, jog ieškovo reikalavimas nutraukti Konkursą, kaip ir kiti reikalavimai, yra nepagrįstas ir atmestinas. Taip pat nurodė, kad ieškovo Pretenzijoje suformuluotas prašymas padidinti reikalavimą, t.y. nustatyti, kad projekto vadovas turi turėti ilgesnę projekto vadovo darbo patirtį, nei nustatyta Konkurso sąlygose, tik įrodo, kad nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia draudimo riboti konkurencijos, o priešingai, ieškovo Pretenzijoje suformuluotas prašymas buvo nukreiptas riboti kitų ūkio subjektų dalyvavimą Konkurse ir dėl to jo įgyvendinimas pažeistų draudimą riboti konkurenciją. Be to pažymėjo, jog ieškovas iš vienos pusės teigia, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.1 punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas darbo patirčiai yra per mažas ir siekia jį padidinti, tačiau iš kitos pusės reikalauja Konkursą vykdyti be minėto kvalifikacijos reikalavimo; ieškovo reikalavimas panaikinti apskaitos ekspertui keliamą darbo patirties reikalavimą prieštarauja ieškinyje nurodytam teiginiui, kad apskaitos eksperto darbo patirčiai nustatytas reikalavimas yra per mažas ir nepakankamas sėkmingam sutarties įvykdymui. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas, iki nustatytos datos pateikdamas atsakovui pasiūlymą, pagal Konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą pasiūlyme nurodė, jog teikdamas pasiūlymą pažymi, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose. Tokia nuostata ieškovas sutiko su visomis Konkurso sąlygomis, tame tarpe ir su Konkurso sąlygose nustatytais kvalifikacijos reikalavimais.

4Trečiasis asmuo UAB „Inno Force“ su ieškiniu nesutiko. Nurodo, kad ieškovas nesilaikė ikiteisminio ginčo sprendimo tvarkos ir ieškiniu pareiškė reikalavimus, dėl kurių nebuvo pateikęs pretenzijos VPĮ 93 str. 3 d. nustatyta tvarka, faktiškai pretenzijoje prašė paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus, tuo tarpu ieškinyje prašo tas konkurso sąlygas, dėl kurių prašė paaiškinimo, pripažinti neteisėtomis. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas reikšdamas pretenziją kėlė skirtingus nuo ieškinio reikalavimus ir siekė iš esmės kitų pasekmių, teikė paklausimą perkančiajai organizacijai ir prašė griežtinti pirkimo sąlygų reikalavimus; ieškovas ieškiniu iš esmės siekia konkurso nutraukimo; mano, kad byla turi būti nutraukta.

5Byla dėl ieškovo reikalavimo pripažinti, kad konkurso sąlygų 3.2 p. 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje įtvirtinti reikalavimas turėti patirtį (i) iždo ar skolos valdymo informacinę sistemą, sukurtą SAP lygiavertėmis technologijomis (5.1 punktas), (ii) pateikti lygiavertį sertifikatą SAP Certified Solution Consultant, Financials (5.1 punkto (d) papunktis), (ii) pateikti funkcinę komponentę, lygiavertę pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis (5.2 punktas), yra neteisėti, nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Finansų ministerija, siekdama įsigyti Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) plėtros ir palaikymo paslaugas, 2012-08-22 paskelbė apie atvirą konkursą „Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio plėtra ir palaikymas“ (pirkimo numeris – 126154) (t. 1, b.l. 9-23), kuris turėjo būti įvykdytas pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus (t. 1, b.l. 26-110). Byloje kilo ginčas dėl konkurso sąlygų 3.2 p. išvardintų reikalavimų, keliamų tiekėjų kvalifikacijai. VPĮ 27 str. nuostatos suteikia galimybę konkurso dalyviui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl konkurso sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo, be to, jis gali pasiaiškinti, ar tam tikras kvalifikacijos reikalavimas bus laikomas įvykdytu, jei vietoje sąlygose nurodyto dokumento bus pateiktas kitas tam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti pateiktas dokumentas. Iš bylos medžiagos (t. 1, b.l. 103-105) akivaizdu, jog paslaugų tiekėjai kreipėsi dėl konkurso sąlygų, tame tarpe ir dėl kurių kilęs ginčas, paaiškinimo ir jiems, tame tarpe ieškovui, buvo duoti išsamūs paaiškinimai. Tačiau 2012-10-01 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija (t. 1, b.l. 111-114), kuria prašė atsakovo: a/ nurodyti bent dar po 1 pavyzdį, atitinkantį Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje keliamus reikalavimus: valdyti iždo ar skolos valdymo informacinę sistemą, sukurtą SAP lygiavertėmis technologijomis (5.1 punktas); pateikti lygiavertį sertifikatą SAP Certified Solution Consultant, Financials (5.1 punkto (d) papunktis); funkcinę komponentę, lygiavertę pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis (5.2 punktas); b/ pakeisti Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje keliamus reikalavimus taip, kad projekto vadovui keliamas patirties reikalavimas metais (5.1 punktas) būtų didesnis už specialistams nustatytus reikalavimus darbo patirčiai (5.2 – 5.4 punktai); c/ pakeisti Konkurso sąlygas ir apskaitos ekspertui keliamą reikalavimą (Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutės 5.5 punkte „Specifinė patirtis ir kvalifikacija“) suformuluoti taip, kad jame nurodyta metų patirtis būtų proporcinga Pirkimo objektui ir iš esmės nesiskirtų nuo kitiems specialistams keliamos patirties reikalavimų.

7Vertinant ieškovo pretenzijos, pateiktos atsakovui, pirmo reikalavimo bei ieškinio pirmo reikalavimo turinį, visų pirma pasisakytina dėl ginčijamų sąlygų turinio ir pažymėtina tai, kad konkurso sąlygų 3.2 punkte 2 lentelėje (t. 1, b.l. 24-101) visi ieškovo minimi ir ginčijami sąlygų reikalavimai taip, kaip juos formuluoja ieškovas savo procesiniuose dokumentuose, nėra savarankiški, t.y. perkančioji organizacija reikalavimus formuluoja suteikiant galimybę tiekėjui pateikti konkretų produkto pavadinimą, arba suteikia galimybę tiekėjams pateikti produktą, sukurtą lygiaverčių technologijų pagalba. Taip Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.1 punkte įtvirtintas reikalavimas projekto vadovui turėti projektų vadovo patirties diegiant iždo ir skolos valdymo informacines sistemas, sukurtas SAP arba lygiaverčių technologijų pagalba, reikalavimas informacinės sistemos diegimo ekspertui skolos valdymui ir apskaitai pateikti SAP Certified Solutions Consultant, Financials arba jam lygiavertį sertifikatą, Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.2 punkte įtvirtintas reikalavimas informacinės sistemos diegimo ekspertui skolos valdymui ir apskaitai turėti patirties su pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis arba lygiavertėmis. Toks perkančiosios organizacijos reikalavimas, teismo nuomone, atitinka VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, kur imperatyviai nurodoma perkančiajai organizacijai išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, ir suteikiama diskrecijos teisė nuspręsti, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti, bei VPĮ 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus įvertinti ir patikrinti dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą, reikalauti iš paslaugų teikėjo pateikti personalo ir (ar) jo vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimą ir negali būti vertinamas kaip konkurenciją ribojantis ar diskriminuojantys (VPĮ 32 str. 2 d. , 4 d.).

8Antra, ieškovas pretenzijos pirmu punktu (t. 1, b.l. 114) faktiškai dar kartą prašė atsakovo paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus, t.y. nurodyti lygiaverčius produktus kvalifikacijos reikalavimuose minimiems konkretiems produktams, tuo tarpu ieškinio pirmu reikalavimu (t. 1, b.l. 7) prašo pripažinti kvalifikacijos reikalavimus, kuriuose paminėti konkrečių produktų pavadinimai ir prie jų nurodyta „arba lygiavertis“, neteisėtais. Taigi, akivaizdu, jog ieškovas ieškinio pirmame punkte kelia reikalavimus, kurie nebuvo keliami tiekėjo pretenzijoje, pareikštoje išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, be to, kaip minėta, jie ir nebuvo atsakovo sąlygose suformuluoti kaip savarankiškas reikalavimas, todėl spręstina, jog ieškovas nepasinaudojo privaloma išankstine neteismine ginčų sprendimo tvarka, ieškovas nėra pareiškęs atsakovui pretenzijos dėl konkurso sąlygų 3.2 p. 2 lentelės 5 eilutėje įtvirtintų reikalavimų turėti patirtį (i) iždo ar skolos valdymo informacinę sistemą, sukurtą SAP lygiavertėmis technologijomis (5.1 punktas), (ii) pateikti lygiavertį sertifikatą SAP Certified Solution Consultant, Financials (5.1 punkto (d) papunktis), (ii) pateikti funkcinę komponentę, lygiavertę pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis (5.2 punktas), todėl byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str., 4232 str.).

9Vertinant ieškovo pretenzijos ir ieškinio 2 ir 3 p.p. suformuluotus reikalavimus, nepaisant formuluočių skirtumo, akivaizdu, jog ieškovas tiek pareikšdamas pretenziją perkančiajai organizacijai, tiek reikšdamas ieškinį nesutiko su sąlygų reikalavimais, keliamais projekto vadovo darbo bei apskaitos eksperto darbo patirties trukmei; todėl laikytina, jog ieškovas pareikštų reikalavimų atžvilgiu laikėsi išankstinės neteisminės ginčų sprendimo tvarkos, todėl dėl jų pasisakytina iš esmės.

10Ieškovas reikalavimą pripažinti, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje 5.1 punkte įtvirtinta nuostata, kad projekto vadovas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų projektų vadovo darbo patirtį, kai specialistams keliamas didesnės patirties reikalavimas, yra neteisėtas, grindžia tuo, kad, ieškovo nuomone, Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas projekto vadovui turėti trumpesnės trukmės darbo patirtį nei specialistams suponuoja, jog Konkurso sąlygos galimai pritaikytos konkrečiam tiekėjui, todėl tokia sąlyga laikytina ribojančia konkurenciją. Be to, neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų“, kur nustatyta, jog vadovaujančiam specialistui rekomenduojama nustatyti didesnę patirtį nei faktiškai darbus atliekančiam asmeniui. Tačiau, teismui įvertinus tiek ginčijamų sąlygų turinį, tiek ieškovo argumentus, kurie faktiškai paremti tik ieškovo samprotavimais ir prielaidomis, tenkinti ieškovo reikalavimo nėra pagrindo.

11Visų pirma, vertinant ieškovo argumentus privalu atkreipti dėmesį į tai, jog iš ginčijamų sąlygų turinio akivaizdu, kad projekto vadovui ir ekspertams keliami skirtingi reikalavimai darbo patirties trukmei visiškai kitose veiklos srityse. Taip konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.1 punkte nustatyta, kad projekto vadovas turi turėti ne trumpesnę nei 2 metų projektų vadovo darbo patirtį; sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.2 punkte nustatyta, kad bent vienas informacinės sistemos ekspertas turi turėti ne trumpesnę nei 5 metų darbo patirtį diegiant iždo ir/arba skolinių įsipareigojimų bei piniginių išteklių valdymo sistemas. Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.3 punkte nustatyta, kad informacinės sistemos programavimo ekspertas turi turėti ne trumpesnę nei 3 metų darbo patirtį informacinių sistemų projektuose, susijusiuose su sistemų, veikiančių visų pagrindinių VSPIVS funkcinių komponenčių arba lygiaverčių pagrindu, diegimu. Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 5.4 punkte nustatyta, kad informacinės sistemos programavimo ekspertas duomenų saugyklai turi turėti ne trumpesnę nei 3 metų darbo patirtį informacinių sistemų projektuose, susijusiuose su sistemų, veikiančių SAP BW/BI funkcinių komponenčių ar lygiaverčių pagrindu, diegimu. Antra, iš sąlygų turinio visiškai aišku, jog perkančiosios organizacijos reikalavimas projekto vadovui dėl jo darbo patirties siejamas ne tik su projekto vadovo darbo trukme, bet ir su vadovo darbo patirtimi diegiant iždo ar skolos ir finansų valdymo sistemas, sukurtas SAP ar lygiaverčių technologijų pagalba įstaigoje ar kitame objekte, turinčiame ne mažiau kaip 20 informacinės sistemos naudotojų; turi turėti tarptautiniu mastu pripažįstamą projekto vadovo kvalifikaciją, keliami ir kiti reikalavimai. Trečia, ieškovo paminėtos Viešųjų pirkimų tarnybos minimos rekomendacijos yra rekomendacinio pobūdžio; kita vertus, jose rekomenduojama vadovui darbo patirties trukmė negali būti vertinama atsietai su kitais vadovo kvalifikacijai keliamais reikalavimais. Ketvirta, teismas visiškai neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad asmens kaip vadovo trumpesnė nei pavaldinių darbo patirties trukmė gali būti vertinama kaip reikalavimas, ribojantis konkurenciją; kita vertus, pažymėtina ir tai, tokie nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai neeliminuoja galimybės dalyvauti tiekėjui, turinčiam galimybę pasiūlyti asmenį su didesne projekto vadovo darbo patirtimi nei nustatyta sąlygose. Taip pat visiškai aišku, jog mažesnis kvalifikacinis reikalavimas negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis draudimą riboti konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 d.) bei kaip prieštaraujantis viešųjų pirkimų esmei ir tikslams (VPĮ 3 str.). Taigi akivaizdu, jog ieškovo aptartas reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Ieškovas reikalavimą pripažinti, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutės 5.5 punkte „Specifinė patirtis ir kvalifikacija“ dalyje apskaitos ekspertui keliamas reikalavimas turėti ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį yra neteisėtas, grindžia VPĮ 32 str. 1 d., VPĮ 3 str. 2 d., VPĮ str. 2 d. pažeidimu, nurodo, kad perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad dalyvis yra pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, turi pareigą įsigyjant norimą prekę racionaliai naudoti lėšas; atsakovo nustatymas ekspertui 1 metų patirties, kai kitiems specialistams nustatoma 3, 5 metų darbo patirtis, leidžia manyti, kad toks reikalavimas yra per mažas sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui, ir tokia sąlyga pritaikyta konkrečiam tiekėjui. Tačiau su tokiais ieškovo argumentais sutikti negalima, pažymėtina, kad ieškovas juos grindžia tik savo samprotavimais ir spėlionėmis.

13Iš tiesų pagal VPĮ 32 str. 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija turi būti įsitikinusi savo sprendimo pagrįstumu, nepažeisti VPĮ 3 str. 1 dalyje nustatytų principų, 32 str. 2 dalyje įtvirtinto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją; perkančioji organizacija turi racionaliai naudoti lėšas. Tačiau pažymėtina, jog iš ginčijamų konkurso sąlygų turinio akivaizdu, jog visų pirma ir apskaitos ekspertui, šalia ieškovo minimų, keliami ir kiti reikalavimai jo kvalifikacijai. Antra, ieškovas nenurodo jokių kitų argumentų, išskyrus savo samprotavimus, kodėl jo ginčijami atsakovo nustatyti apskaitos ekspertui keliami reikalavimai yra neteisėti. Tai, kad kitiems specialistams keliamas reikalavimas ilgesnės darbo patirties, o apskaitos ekspertui tik 1 metų, nesudaro pagrindo išvadai, kad toks reikalavimas yra per mažas sėkmingam sutarties vykdymui; taip pat visiškai neaišku, kaip tokio reikalavimo nustatymas paneigia galimybę kitiems tiekėjams sąžiningai varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo. Ieškovas, nurodydamas, kad ginčijamos sąlygos pritaikytos Lietuvos, o ne Europos Sąjungos rinkai; kad keliamas reikalavimas 1 metų darbo patirties yra neadekvačiai žemas su jam paskirtinomis funkcijomis teikiant VSPIVS plėtros ir priežiūros paslaugas, nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. Taip pat ieškovas nenurodo ir jokių argumentų, kaip tokio reikalavimo nustatymas pažeidžia jo kaip konkurso dalyvio teises ar teisėtus interesus. Taigi, teismas neturi pagrindo spręsti ir dėl minėtos konkurso sąlygos neatitikimo VPĮ 3 str. 2 d., VPĮ 32 str. 2 d. reikalavimams. Todėl ir šis ieškovo ieškinio reikalavimas laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

14Teismui atmetus ieškovo reikalavimus dėl jo nurodytų konkurso sąlygų reikalavimų pripažinimo neteisėtais bei nustačius, jog įvertinus konkurso sąlygas iš esmės nėra pagrindo konstatuoti VPĮ nuostatų pažeidimų, atmestini ir ieškovo reikalavimai dėl atsakovo įpareigojimo skelbti konkursą iš naujo.

15Iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistini 1164,63 Lt jo patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 str. str. bei Rekomendacijų 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 11 p.p.).

16Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str., teisėja

Nutarė

17Bylą dalyje dėl ieškovo UAB „Alna Business Solutions“ reikalavimo pripažinti, kad konkurso sąlygų 3.2 p. 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 eilutėje įtvirtinti reikalavimas turėti patirtį (i) iždo ar skolos valdymo informacinę sistemą, sukurtą SAP lygiavertėmis technologijomis (5.1 punktas), (ii) pateikti lygiavertį sertifikatą SAP Certified Solution Consultant, Financials (5.1 punkto (d) papunktis), (ii) pateikti funkcinę komponentę, lygiavertę pagrindinėmis VSPIVS funkcinėmis komponentėmis (5.2 punktas), yra neteisėti, nutraukti.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo UAB „Alna Business Solutions“, į.k. 300067906, trečiajam asmeniui UAB „InnoForce“, į.k. 302676496, 1164,63 Lt (tūkstantį šimtą šešiasdešimt keturis litus 63 centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Ieškovas UAB „Alna business Solutions“ prašo pripažinti: a/ kad Konkurso... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašo ieškinį atmesti. Nesutikimą su... 4. Trečiasis asmuo UAB „Inno Force“ su ieškiniu nesutiko. Nurodo, kad... 5. Byla dėl ieškovo reikalavimo pripažinti, kad konkurso sąlygų 3.2 p. 2... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Finansų ministerija, siekdama... 7. Vertinant ieškovo pretenzijos, pateiktos atsakovui, pirmo reikalavimo bei... 8. Antra, ieškovas pretenzijos pirmu punktu (t. 1, b.l. 114) faktiškai dar... 9. Vertinant ieškovo pretenzijos ir ieškinio 2 ir 3 p.p. suformuluotus... 10. Ieškovas reikalavimą pripažinti, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2... 11. Visų pirma, vertinant ieškovo argumentus privalu atkreipti dėmesį į tai,... 12. Ieškovas reikalavimą pripažinti, kad Konkurso sąlygų 3.2 punkto 2... 13. Iš tiesų pagal VPĮ 32 str. 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija... 14. Teismui atmetus ieškovo reikalavimus dėl jo nurodytų konkurso sąlygų... 15. Iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistini 1164,63 Lt jo patirtų... 16. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str., teisėja... 17. Bylą dalyje dėl ieškovo UAB „Alna Business Solutions“ reikalavimo... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo UAB „Alna Business Solutions“, į.k. 300067906,... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...