Byla 2-9-488/2016
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovei D. L., tretiesiems asmenims Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarei Rūtai Rastenienei, Allianz Global Corporate & Speciality AGCS, UADBB „Iizi“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė,

2sekretoriaujant Renatai Raupelienei,

3dalyvaujant ieškovei A. L., jos atstovui advokatui Žygimantui Rutkauskui,

4atsakovei D. L., jos atstovei advokatei I. M.,

5nedalyvaujant tretiesiems asmenims Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarei Rūtai Rastenienei, Allianz Global Corporate & Speciality AGCS, UADBB „Iizi“

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovei D. L., tretiesiems asmenims Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarei Rūtai Rastenienei, Allianz Global Corporate & Speciality AGCS, UADBB „Iizi“

Nustatė

7Ieškovė ir jos atstovas ieškininius reikalavimus palaiko pilnai ir prašo pripažinti negaliojančiu , bei panaikinti 2010-10-27 A. D. testamentą, kaip sudarytą testatoriaus testamento sudarymo metu negalėjus suprasti savo veiksmų.

8Ieškovė ieškinyje nurodė ir ji ir jos atstovas paaiškino, kad ji yra A. D. dukra. Tėtis mirė 2014-04-19. Testamentas buvo sudarytas tėvui gulint palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Pagal testamentą tėvo turtas atiteko tėvo sugyventinei D. L.. Testamentą tėvas sudarė būdamas po hemoraginio insulto. Jo būklė buvo sunki ir jis nuo 2010-10-21 iki 2011-04-27 buvo gydomas slaugos ligoninėje. Testamento sudarymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti bei suformuoti savo valios bei ją išreikšti. Testamentas neatitiko tikrosios testatoriaus valios. Ji nurodė, kad tėvas su ja po ištuokos 1975-09-25, bendravo, nors jo sugyventinė D. L. tai draudė. Tuojau po ištuokos bendravimas buvo nutrūkęs, tačiau jis atsinaujino ieškovei sulaukus šešiolikos metų. Ji kartu su tėvu šventė aštuoniolikos ir dvidešimties metų sukaktis. Bendravimas su tėvu tęsėsi iki 2009 metų. Vėliau ieškovė su tėvu nebendravo dėl šeimyninių aplinkybių ir ligos. Ji iš kitų asmenų pasakojimų sužinojo, kad tėvą ištiko hemoraginis insultas. Jai žinoma, kad tėvas savo turtą paliko testamentu atsakovei. Apie tai ji sužinojo kreipusis į notarą po tėvo mirties paveldėti jo turtą (b.l. 1t. 4-7, 35)

9Atsakovė ir jos atstovė ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą, nes testamento sudarymo metu A. D. suprato savo veiksmų pobūdį ir išreiškė savo valią palikti turtą atsakovei. Atsakovė nurodė, kad ieškovė melagingai teigė, jog palaikomojo slaugymo ligoninėje esant testatoriui aiškiai matėsi jo kalbėjimo ir kalbos supratimo, erdvinių ir vizualinių ryšių suvokimo, pusiausvyros bei sąmonės sutrikimai, nes ieškovė tėvui gulint palaikomojo slaugymo ligoninėje nė karto sergančio tėvo neaplankė. Vien faktas, kad testatorių buvo ištikęs hemoraginis insultas negali reikšti, kad ligonis negalėjo suprasti savo veiksmų, nes šio susirgimo pasekmės gali būti grįžtami ir negrįžtami žmogaus organizmo pokyčiai. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad testatoriui insultas sukėlė negrįžtamus pokyčius ir psichikos sutrikimus. 2012-02-21 išraše iš medicininių dokumentų konstatuota, kad po persirgto insulto A. D. neurologas nenustatė jokių psichikos sutrikimų. Po 2010-10-27 testamento sudarymo testatorius iki savo mirties jo nepanaikino ir nepakeitė, tai rodo, kad jis sutiko su testamente išreikšta savo valia. Sudarydamas ginčijamą testamentą A. D. siekė labai aiškaus teisinio rezultato – palikti savo turtą žmogui, su kuriuo jis pragyveno keturiasdešimt metų ir jo valia atitinka moralines nuostatas. Testatoriaus veiksnumą testamento sudarymo metu rodo ir ta aplinkybė, kad tą pačią dieną buvo patvirtintas įgaliojimas. Testamentas buvo patvirtintas notaro. Byloje nėra jokių įrodymų, kad notarė Rūta Rastenienė patvirtino testamentą neįsitikinusi A. D. veiksnumu. Ieškovė savo ieškiniui pagrįsti pateikė suklastotus įrodymus - fotonuotraukas. (b.l.1t. 71-75)

10Trečiasis asmuo Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarė Rūta Rastenienė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą informuota, ji prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Atsiliepime ji nurodė ( b.l.46-47), kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, nes, sudarydamas testamentą, A. D. (b.l.1t., 82-83) aiškiai išreiškė savo valią dėl turto patvarkymo mirties atveju, jo veiksnumu buvo įsitikinta ir gebėjimas suprasti veiksmus nekėlė jokių abejonių. Duomenų apie tai, kad jo veiksnumas būtų apribotas, testatorius nebuvo įrašytas veiksnių bei ribotai veiksnių asmenų registre. Testatorius paaiškino, tokio testamento sudarymo motyvus ir priežastis. Jis ligoninėje kalbėjo sunkiai, bet aiškiai reiškė mintis. Pasakė, kad pasirašyti negali ir nori , kad už jį pasirašytų kitas asmuo. Jis paaiškino, kad su D. L. gyvena kaip su žmona, niekas daugiau juo nesirūpina, todėl tikroji, laisva valia yra palikti turtą jai, nes ji jį prižiūri. Ieškinyje ieškovė patvirtino, kad su testatoriumi nebendravo ir jo būklės testamento pasirašymo metu nežinojo. Aukščiausias Teismas konstatavo, kad gerbti asmens valią reikalauja ir gero elgesio (geros moralės ) taisyklės. (b.l. 1t. 82-83)

11Trečiasis asmuo Allianz Global Corporate & Speciality AGCS teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdį jam pranešta. Jis prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra. (b.l.1t., 100-101)

12Trečiasis asmuo UADBB „Iizi“ teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdį jam pranešta. (b.l.1t.118-119, 137), atsiliepimo į ieškinį jis nepateikė.

13Ieškinys atmestinas.

14Byloje nustatyta, kad A. D., a.k. ( - ) 2010 m. spalio 27d. sudarė testamentą, patvirtintą notarės Rūtos Rastenienės, registro Nr. ( - ) , pagal kurį mirties atveju visą savo turtą ir turtines teises, kur jis bebūtų jo mirties dieną ir iš ko besusidėtų po mirties jis paliko D. L.. Už dėl ligos negalintį pasirašyti testatorių testamente pasirašė A. V., testamento pasirašymą paliudijo A. T. ir I. M. (b.l. 1t. 8)

15Įstatymo yra nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu, o tokios valios išraiškos forma – testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims ( LR CK 5.2 str. 2 d.). Testamentų, kaip vienašalių sandorių, sudarymui ir galiojimui taikytini bendrieji sandoriams (CK pirmosios knygos II dalis ,,Sandoriai“) ir specialieji – paveldėjimo teisės normų (LR CK 5.15-5.18 str., 5.28, 5.30 str., 5.35 str.) – nustatyti reikalavimai.

16Kaip ir kiekvienas sandoris, testamentas turi turėti tokius būtinus elementus: subjektą, valią ir jos išraišką, turinį bei formą. Kadangi, kaip jau minėta, testamentas yra sandoris, kurio teisiniai padariniai kyla po testatoriaus mirties ir, kilus ginčui dėl testamento turinio, sudarymo aplinkybių ir pan., nebegalima tiesiogiai išsiaiškinti asmens, sudariusio tokį sandorį, valios, tai testamento sudarymo ir tvirtinimo tvarka yra detaliai reglamentuojama, atitinkamai įtvirtintų reikalavimų nesilaikymas gali lemti testamento pripažinimą negaliojančiu. Testatoriaus valia ir jos tinkamas išreiškimas yra labai svarbus testamento kaip sandorio elementas, nes LR CK 5.18 str. 1 d. įtvirtinta, kad testamentą testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo, o pagal LR CK 5.15 str. 2 d. testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Sudarytas testamentas gali būti nuginčijamas ( LR CK 5.17 str.), o asmenų, kurie sudarydami testamentą, nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir pasekmių, sudarytus testamentus galima pripažinti negaliojančiais, tokį ieškinį gali pareikšti ne tik pats asmuo, sudaręs tokį testamentą, bet ir jo įpėdiniai.

17Testatorius A. D. mirė 2014-04-19. (b.l.1t.9) , jis buvo išsituokęs – santuoka nutraukta 1975-09-25 Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ) . (b.l.1t.13,14) Mirties dieną A. D. priklausė ½ buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ).(b.l.1t.22-23) Testamentinė įpėdinė A. L. po A. D. mirties 2014-06-30 notarui pateikė pareiškimą apie palikimo priėmimą. (b.l. 1t., 49) A. D. sudarytą testamentą ginčija jo dukra A. L.. (b.l.1t., 10-12) , kuri yra palikėjo pirmos eilės įstatyminės įpėdinės. Ieškovė šioje byloje kelia reikalavimą pripažinti 2010-10-27 testamentą negaliojančiu, nes A. D., sudarydamas testamentą, nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti, t.y. testamentas, kaip vienašalis sandoris ginčijamas CK 1.89 str. nustatytu pagrindu. Pagal LAT praktiką šios kategorijos bylose, sprendžiant testamento kaip sandorio negaliojimo klausimą, būtina nustatyti testatoriaus būseną testamento sudarymo metu ir sudaryto testamento turinį - jo naudingumą, pagrįstumą , protingumą ir panašias aplinkybes.

18Ieškovės prašymu, siekiant išsiaiškinti testatoriaus A. D. valią testamento sudarymo momentu, teismo 2015-03-13 nutartimi ( b.l. 2t., 9-10) buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrinė ekspertizė, užduodant klausimą, ar A. D. 2010-10-27 testamento sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, ar jis galėjo suprasti testamento juridinę kalbą, testamento prasmę ir testamento reikšmę. Iš 2015-06-11 Psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. ( - ) ( b. l. 2t. 27-29) matyti, kad , atlikęs ekspertizę ekspertas, duoda vienareikšmę išvadą, kad A. D., sudarydamas 2010-10-27 testamentą, suprato savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. (b.l. 2t., 27-29). Atsakovei nesutikus su ekspertizės išvada, jos prašymu teismas skyrė pakartotinę pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę.(b.l.2t. 64) Iš 2015-11-16 Psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr.82 ( - ) b. l. 2t. 75-79) matyti, kad , atlikę ekspertizę ekspertai, duoda ne vienareikšmę, o tikėtiną išvadą, kad A. D. 2010-10-27 pagal savo psichinės sveikatos būklę tikėtinai negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti; jis 2010-10-27 pagal savo psichinės sveikatos būklę tikėtinai negalėjo suprasti sudaryto testamento teksto – juridinės kalbos, testamento prasmės ir turinio. (b.l.2t., 75-79) Atsakovės atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad pakartotinė ekspertizė atlikta formaliai vertinus tik medicininius duomenis, o neišanalizavus liudytojų parodymų ir trečiojo asmens notarės Rūtos Rastenienės paaiškinimų.

19Rungimosi principas civiliniame procese reikalauja, kad kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus ( LR CPK 178 str.) Įstatymas numato, kad eksperto išvada teismui yra neprivaloma, ji turi būti vertinama pagal tas pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės. Ekspertizės išvada teismo gali būti atmesta, jei yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo ar ekspertizės aktas yra prieštaringas , išvados neišplaukia iš tyrimo eigos ir pan.

20Teismas ieškinį atmeta šiais motyvais:

211. Medicininiai dokumentai apie ligą išanalizuoti specialistų ir apibendrinti dviejuose ekspertizės aktuose . Kaip jau minėta, ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai tik tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams. Nustatyta, kad A. D. hemoraginis insultas ištiko 2010-10-09. Testamentas buvo sudarytas 2010-10-27, t y. po 18 dienų po insulto. Nuo 2010-10-21 iki 2011-04-27 buvo gydomas slaugos ligoninėje. Liudytojai gydytoja V. V. nurodė, kad A. D. būklė buvo pakankamai rimta, tačiau jam buvo pažeistas dešinysis pusrutulis, kuris nėra atsakingas už kalbos ir suvokimo sutrikimus; gydytojas L. M. nurodė, kad po insulto savaitė yra pakankamai didelis laiko tarpas, per kurį ligonio būklė gali pagerėti; gydytoja R. – E. L., kuri ligonį stebėjo palaikomojo slaugymo ligoninėje, arčiausiai testamento surašymo laiko, nurodė, kad jis kalbėjo, nes kalbos centras nebuvo pažeistas, pergyveno dėl savo būklės; gydytoja R. S. ligonio testamento surašymo metu nematė; gydytoja E. M. nurodė, kad ligonis tarė pavienius žodžius, buvo jautrokas, sąmoningas. Šie liudytojai yra visiškai nesuinteresuoti bylos baigtimi ir jų parodymai teismui abejonių nekelia. Tuo labiau, jie turi specialių žinių ir gali daug išsamiau ir objektyviau įvertinti asmens sveikatos ( tiek fizinės, tiek psichinės) būklę. Teismas konstatuoja, kad pakartotinės teismo psichiatrijos ekspertizės išvada nėra kategoriška, o tikėtina. Taip pat teismas sutinka su atsakovės atstovės pastebėjimu, kad ši išvada padaryta tik medicininių dokumentų įrašų, apibūdinančių testatoriaus, sveikatos būklę ir suvokimo būseną ne testamento sudarymo dieną ir jo sudarymo metu, o laiku prieš jo sudarymą ir po jo sudarymo. Be to antrosios ekspertizės akte nebuvo analizuojami liudytojų, tiesiogiai dalyvavusių sudarant testamentą parodymai ir notarės, tiesiogiai išklausiusios testatoriaus valios ir patvirtinusios testamentą, paaiškinimai. Priešingai pirmosios ekspertizės akte liudytojų parodymai ir notarės paaiškinimai buvo išanalizuoti juos gretinant su medicininių dokumentų apie testatoriaus sveikatos būklę įrašais, ko pasekoje buvo padaryta kategoriška išvada, kad testatorius, sudarydamas testamentą elgėsi valingai ir suprato savo veiksmų prasmę ir reikšmę. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką ekspertizės išvada teismui neturi iš anksto nustatytos galios, nėra privaloma ir vertinama laikantis bendrųjų įrodymų vertinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-27 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2009-03-17 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-128/2009; 2010-05-27 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-253/2010 ir kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą.

222.Notarė Rūta Rastenienė patvirtino, kad jai testatoriaus psichinio veiksnumo būsena jokių abejonių nesukėlė. Jis logiškai paaiškino savo apsisprendimą, po mirties palikti savo turtą asmeniui, kuris juo rūpinasi D. L.. Nurodė, kad fiziškai pasirašyti negalės. Todėl už jį pasirašė sudarant testamentą dalyvavęs asmuo A. V.. Visą testamento sudarymo procesą stebėjusios liudytojos A. T. ir I. M. nurodė, kad girdėjo testatoriaus žodžius, kad „viską noriu palikti D.“ Taigi notarės Rūtos Rastenienės s parodymus patvirtino liudytojas A. V., pasirašęs testamentą, bei liudytojos A. T. ir I. M., dalyvavę sudarant testamentą. Liudytoja L. P. taip pat nurodė, kad gulėdamas ligoninėje A. D. ją pažino, pergyveno dėl savo būklės, kalbėjo sunkiai, liudytoja R. A. patvirtino, kad gulint ligoninėje A. D. būklė gerėjo. Todėl netikėti notarės parodymais, kad testatorius buvo veiksnus, nėra jokio pagrindo. Teismas nenustatė, kad notarė , patvirtindama testamentą, pažeidė Notariato įstatymo 2, 31 straipsnių reikalavimus.

233.Tuo pačiu metu kaip ir buvo sudarytas testamentas, buvo patvirtintas ir A. D. įgaliojimas(b.l.1t. 78-79), kuriuo jis taip pat išreiškė valią, kad D. L. už jį atliktų įgaliojime nurodytus veiksmus. Iš testamento ir įgaliojimo turinio galima matyti, kad D. L. A. D. buvo artimas žmogus, kuriuo jis pasitikėjo ir kuris juo rūpinosi. Atsakovė nurodė, kad su A. D. ji gyveno faktinėje santuokoje keturiasdešimt metų. Todėl yra pagrįsta manyti, kad jis dėl šių priežasčių priėmė logišką sprendimą po mirties jai palikti visą savo turtą.

243. Testatorius mirė 2014-04-19 , praėjus trims su puse metų nuo testamento sudarymo. Liudytojai V. S. K., J. A. – U. ir M. U., kad A. D. po ligos grįžęs į namus kalbėjo sunkiai, lėtai, bet rišliai, žmones pažino, su juo buvo galima susišnekėti. Iš pateiktų nuotraukų (b.l.2t.,3) matyti, kad A. D. nebuvo gulintis ligonis, bet jo judėjimas buvo apribotas, jis namų aplinkoje bendravo su kitais žmonėmis. Todėl darytina išvada, kad jis per tris su puse metų turėjo netrukdomą galimybę panaikinti sudarytą testamentą, jeigu jis būtų neatitikęs jo tikrosios valios. Tačiau jis tokio sprendimo nepriėmė.

256.Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji, tėvams išsituokus su tėvu bendravo ir šio teiginio pagrindimui pateikė suklastotus įrodymus – foto nuotraukas (b.l.1t. 28-29) Tai yra konstatuota 2015-04-16 Panevėžio apylinkės prokuratūros nutarime (b.l.2t. 96-97) Todėl teismas konstatuoja, kad, siekdama savo teisių įgyvendinimo ieškovė elgiasi nesąžiningai. Teismas konstatuoja, kad ieškovė su tėvu jo ligos metu nebendravo, juo nesirūpino. Todėl jai tėvo būsena po insulto objektyviai negali būti žinoma. Ji jo galimo neveiksnumo faktą konstatuoja tik remdamasi prielaidomis, pagrįstomis kitų asmenų vertinimais. Įvertinus tėvo ir dukros tarpusavio santykių nepalaikymą, dar kartą pasitvirtina testatoriaus motyvas – priežastis, dėl ko jis savo turtą testamentu paliko atsakovei D. L.. Ieškovė testamentą ginčija, pati nemačiusi tėvo psichinės būsenos jo sudarymo metu, bei laikotarpiu, nes ji ligoninėje tėvo nelankė. Teismas konstatuoja, kad realūs giminiški ryšiai tarp A. D. ir jo dukros A. L. buvo nurūkę. Liudytojo B. D. parodymai prieštaringi- jis nurodė, kad A. D. Būklė po insulto buvo sunki, su juo jokio kontakto nebuvo, į klausimus neatsakydavo. Jis nurodė, kad dar prieš ligą su broliu A. D. kalbėjo apie testamentą, nurodydamas , kad jo nerašys. Iš šio liudytojo parodymų darytina išvada, kad jis su broliu pastoviai nebendravo, kad A. D. būklė gerėjo nežino, jo parodymai apsiriboja praeities įvykių pasakojimu ieškovės pozicijai naudinga linkme. Todėl šio liudytojo parodymus teismas atmeta kaip nepakankamai objektyvius. Liudytojo J. B. parodymai laikytini nepakankamai informatyviais, nes liudytojas nurodė, kad jis su A. D. pastoviai nebendravo, A. D. ligoninėje jo nepažino, todėl tikėtina, kad sergantis žmogus galėjo jo nepažinti ir su juo nekalbėti.

26Taigi, byloje esantys rašytiniai įrodymai ir teismo posėdžio metu apklausti liudytojai ( dalis jų) patvirtino, kad A. D. buvo patyręs insultą, tačiau jo būklė testamento sudarymo momentu buvo tokia, kad jis savo veiksmus suprato ir galėjo juos valdyti. Jos sveikatos būklė po patirto insulto gerėjo, po jo jis išgyveno apie tris su puse metų.

27LR CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Aiškindamas šią normą ir jos taikymą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (jo naudingumą, žalingumą, pagrįstumą). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-10-05 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009-06-29 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009-11-04 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2012-12-21 nutartis, priimt civ. byloje Nr. 3K-3-609/2012).

28Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami pagal liudytojų parodymus, ekspertų išvadas, kurios daromos remiantis medicininiuose dokumentuose esamais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę, o paties testatoriaus išklausyti galimybės jau nėra. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, yra pažymėjęs, kad mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, to reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Jeigu nagrinėjant ieškinio reikalavimą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu nustatoma, kad testatorius testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė ir nėra tos valios įforminimo trūkumų, tai sandoris turėtų būti išsaugomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-30 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-303/2010; 2012-10-31 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-453/2012).

29Teismas privalo priimti sprendimą byloje visapusiškai ir objektyviai ištyręs visas bylos aplinkybes, remdamasis savo vidiniu įsitikinimu ir vadovaudamasis įstatymais ( LR CPK 185 str.). Šiuo aspektu įvertinus byloje surinktus įrodymus: rašytinius ir liudytojų paaiškinimus, darytina išvada, kad ieškinys yra nepagrįstas neįrodytas, t.y. ginčijamo testamento sudarymo dieną yra neįrodytas testatoriaus A. D. valios ar galėjimo suvokti savo veiksmus ir juos valdyti defektas. Todėl pagrindo pripažinti 2010-10-27 sudarytą A. D. testamentą negaliojančiu nėra , nes visapusiškai ištyręs visus bylos įrodymus teismas konstatuoja, kad A. D. testamento sudarymo metu suprato savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. (LR CK 1.89 str.)

30Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovės ir valstybės naudai ( CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.,( b. l.1t. 128, 147, 148, 2t. 94, 95).

31Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 270 str. teismas

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) atsakovės D. L., asmens kodas ( - ) naudai bylinėjimosi išlaidas :1217, 00 Eur (Vienas tūkstantis du šimtai septyniolika eurų.) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

34Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) 57,90 Eur (Penkiasdešimt septyni eurai 90 ct. ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k 188659752, ats. Sąsk. Nr.( - ) AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

35Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas 2014-08-20 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi.

36Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė,... 2. sekretoriaujant Renatai Raupelienei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. L., jos atstovui advokatui Žygimantui Rutkauskui,... 4. atsakovei D. L., jos atstovei advokatei I. M.,... 5. nedalyvaujant tretiesiems asmenims Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl testamento... 7. Ieškovė ir jos atstovas ieškininius reikalavimus palaiko pilnai ir prašo... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė ir ji ir jos atstovas paaiškino, kad ji yra A. D.... 9. Atsakovė ir jos atstovė ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą, nes... 10. Trečiasis asmuo Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarė Rūta... 11. Trečiasis asmuo Allianz Global Corporate & Speciality AGCS teismo... 12. Trečiasis asmuo UADBB „Iizi“ teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Byloje nustatyta, kad A. D., a.k. ( - ) 2010 m. spalio 27d. sudarė... 15. Įstatymo yra nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po... 16. Kaip ir kiekvienas sandoris, testamentas turi turėti tokius būtinus... 17. Testatorius A. D. mirė 2014-04-19. (b.l.1t.9) , jis buvo išsituokęs –... 18. Ieškovės prašymu, siekiant išsiaiškinti testatoriaus A. D. valią... 19. Rungimosi principas civiliniame procese reikalauja, kad kiekviena iš šalių... 20. Teismas ieškinį atmeta šiais motyvais:... 21. 1. Medicininiai dokumentai apie ligą išanalizuoti specialistų ir... 22. 2.Notarė Rūta Rastenienė patvirtino, kad jai testatoriaus psichinio... 23. 3.Tuo pačiu metu kaip ir buvo sudarytas testamentas, buvo patvirtintas ir A.... 24. 3. Testatorius mirė 2014-04-19 , praėjus trims su puse metų nuo testamento... 25. 6.Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji, tėvams išsituokus su tėvu bendravo... 26. Taigi, byloje esantys rašytiniai įrodymai ir teismo posėdžio metu apklausti... 27. LR CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie... 28. Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio... 29. Teismas privalo priimti sprendimą byloje visapusiškai ir objektyviai... 30. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 31. Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 270 str. teismas... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) atsakovės D. L., asmens kodas ( - )... 34. Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) 57,90 Eur (Penkiasdešimt septyni eurai... 35. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones,... 36. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima skųsti apeliaciniu...